Page 1

Ruilformulier indeling PPG - Vaardigheden acute geneeskunde  Dit formulier inleveren bij het StIP (eventueel in rode brievenbus naast de deur)  nb. Studenten kunnen enkel ruilen voor de volledige reeks van praktijkavonden, en niet van uitvoering. Dit formulier moet door beide studenten zijn ondertekend, anders wordt het niet in behandeling genomen.

Hierbij verzoeken ondergenoemde studenten te ruilen van indeling:  Gegevens student 1  Studentnummer 

Voorletters

Huidige indeling  coachgroep 

Voorv.

Achternaam

Gewenste indeling 

avond (di/wo)

coachgroep

avond (di/wo)

Gegevens student 2  Voorletters

Studentnummer

Huidige indeling  coachgroep 

Voorv.

Achternaam

Gewenste indeling 

avond (di/wo)

coachgroep

avond (di/wo)

Ondertekening Handtekening student 1 

Handtekening student 2

Datum

Datum binnen RHA - AO 

StIP (RHA - AO) 

Datum

Paraaf akkoord RHA - AO 

Datum verwerkt RHA - AO

Ruilformulier_indeling_PAG.pdf

Paraaf verwerkt RHA - AO

12-10-2016

Profile for Radboudumc

Ruilformulier indeling ppg  

Ruilformulier indeling ppg