Page 1

Ruilformulier indeling  Indienen uiterlijk in de 6e week  vóór aanvang eerste onderwijsblok  Dit formulier inleveren bij het StIP (eventueel in rode brievenbus naast de deur)  NB.: Bij ruilen van keuzeblokken GNK geldt de voorwaarde dat beide studenten er in aangegeven voorkeur zoals in hun  aanmeldingsformulier staat vermeld op vooruit gaan. Bij het formulier dienen beide studenten een uitdraai van hun  aanmeldingsformulier in te leveren. 

Hierbij verzoeken onder genoemde studenten te ruilen van groep:  Gegevens student 1  Studentnummer 

Voorletters

Huidige indeling  Blokcode 

Periode

Voorv.

Achternaam

Gewenste indeling  Werk‐/Cogroep

Blokcode

Periode

Werk‐/Cogroep

Gegevens student 2  Studentnummer 

Voorletters

Huidige indeling  Blokcode 

Periode

Voorv.

Achternaam

Gewenste indeling  Werk‐/Cogroep

Blokcode

Periode

Werk‐/Cogroep

Ondertekening Handtekening student 1 

Handtekening student 2

Datum

Datum binnen IWOO‐OIO 

StIP (IWOO/OIO) 

Datum

Paraaf akkoord IWOO‐OIO 

Datum verwerkt IWOO‐OIO

Ruilformulier_indeling.doc

Paraaf verwerkt IWOO‐OIO

9‐7‐2019

Profile for Radboudumc

Ruilformulier indeling  

Ruilformulier indeling