Page 1

Van een digitaal naar een geautomatiseerd patiëntendossier

Betere registratie leidt tot betere zorg De administratieve druk op ons als artsen neemt voortdurend toe. Daarnaast worden er terecht steeds hogere eisen aan de registratie gesteld om op die manier de kwaliteit in beeld te krijgen. Daarmee ontstond uiteindelijk een patstelling. Die hebben we hier doorbroken. We hebben er binnen de hoofdhals-keten voor gekozen om de bestaande ICT-systemen slimmer in te zetten. Dat hebben we stap voor stap gedaan. De tijdwinst die we met elke stap boekten, hebben we direct weer gebruikt om volgende stappen te kunnen zetten. Op die manier hebben we uiteindelijk niet alleen 40% tijdwinst kunnen boeken binnen onze administratieve processen, maar zijn we er ook in geslaagd alle 39 kwaliteitsindicatoren vast te leggen en de kwaliteit van de zorg te verhogen. Versimpeling Het is zeker geen ‘rocket science’ wat hier is toegepast. Noem het liever slim werken. Ons elektronisch patiëntendossier bestond uit 1000 functionaliteiten. Daarvan zijn er maar dertig praktisch voor ons als artsen. Die functies hebben we doorontwikkeld, terwijl de andere niet meer in beeld komen. Ook binnen de functies hebben we gezocht naar versimpeling. Als wij een scan aanvragen, zal het nooit zo zijn dat het om een scan van de heup of voet gaat. Toch vinkten we onze scan altijd aan op een lijst waarop ook al deze scans te vinden waren. Dat zorgde voor tijdsverlies. Daarnaast werken we nu met een programma dat de afkortingen die wij standaard gebruiken, direct omzet naar volledige teksten. Dat is per specialisme in te stellen: zo is de afkorting AP bij een radioloog ‘anterior posterior’ en bij een cardioloog wordt het automatisch ‘angina pectoris’. Verder beginnen we ons consult voortaan met een basistekst. Die hoeven we dus niet in te geven, maar die bewerken we. Zoiets zorgt niet alleen voor een aanzienlijke tijdwinst, maar het zorgt er ook voor dat de rapportages veel completer en uniformer zijn geworden. Ik krijg nu geen telefoontjes meer van collega’s die een verduidelijking van het dossier vragen. En dat is anders geweest.

Kwaliteitsindicatoren Tegelijkertijd zijn we er als hoofdhals-keten binnen het Radboudumc in geslaagd om alle 39 kwaliteitsindicatoren vast te leggen tijdens het zorgproces. In het recente verleden werden deze indicatoren handmatig ingevoerd door een datamanager die op basis van onze informatie 16

Radboud Report Oncologie

achteraf items scoorde. Dat is in heel Nederland eigenlijk overal nog de standaard. Hier niet meer. Wij hebben voor elk contactmoment bepaald welke kwaliteitsindicator we vastleggen. Die worden door het systeem gepresenteerd aan de arts en die kan in het merendeel van de gevallen simpel aanvinken. Zo hebben we structuur aangebracht; geen enkel item wordt vergeten en alles wat genoteerd wordt staat direct in de kwaliteitsdatabase.

Zorgpad volgen Doordat we nu veel beter rapporteren zijn we ook beter dan ooit in staat om de patiënt op zijn of haar zorgpad te volgen. Juist in onze keten, waar tijdwinst vaak ook winst in overleving betekent, is het enorm belangrijk dat je zicht houdt op de behandelingen. Eerst was het zo dat je als behandelend specialist feitelijk geen idee had waar jouw patiënten in het zorgpad zaten. Nu kan ik precies zien of de afspraken volgens plan verlopen en welke patiënten of planning meer aandacht nodig hebben.

Guido van den Broek: “Wij hebben voor elk contactmoment bepaald welke kwaliteitsindicator we vastleggen. Die worden door het systeem gepresenteerd aan de arts en die kan in het merendeel van de gevallen simpel aanvinken.”

Deze database wordt beheerd door een oncologieverpleegkundige. Zij kan alle afspraken controleren en direct actie ondernemen als er uitslagen missen. Ons hoofdhals oncologische zorgpad was al aanzienlijk eenduidiger geworden en onze processen verliepen sneller door continue optimalisatie. De tijd tussen onderzoek en het gesprek over uitslag van de tumor is teruggebracht van twee weken naar twee dagen. Daardoor kunnen we ook de behandeling eerder starten. We kunnen niet hard maken dat dit direct de overleving verbeterd heeft, maar we zien wel dat deze tien procent beter is geworden sinds het begin van de optimalisatie, terwijl de behandeling feitelijk hetzelfde is gebleven. We hebben door automatische regis­ tratie de kwaliteit weten te verhogen en inzichtelijk weten te maken. Tegelijkertijd heeft het een aanzienlijke tijdwinst geboekt en minder admini­ stratie bij de zorgverlener gegeven. De extra tijd gebruiken we nu voor de patiënt. Deze aanpak van continue optimalisatie, eenduidiger werken en automatisch registreren heeft met zijn tijdswinst, die lange tijd direct weer geïnvesteerd is, zelf de tijd gecreëerd om te groeien. Dat wordt gezien. Inmiddels hebben we 800 collega’s binnen Radboudumc opgeleid in deze aanpak en ook vanuit het land is hier veel belangstelling voor. dr. Guido van den Broek KNO-arts / hoofdhalschirurg

Ruco 17003 report nr 17 p2 9  
Ruco 17003 report nr 17 p2 9  

Betere registratie leidt tot betere zorg