Page 1

Carla van Herpen benoemd tot hoogleraar Rare Cancers

Zeldzame kankers steeds vaker gewoon Niet alleen in Afrika kennen ze een ‘big five’. Ook in de oncologie wordt over de ‘big five’ gesproken: de vijf meest voorkomende soorten kanker: borst-, prostaat-, huid-, darm- en longkanker. Prof. dr. Carla van Herpen richt zich heel specifiek op een deel van de andere bijna 200 soorten kanker die ieder voor zich zeldzaam heten te zijn, maar samen nog steeds goed zijn voor 22% van alle kankergevallen in Nederland. Die specifieke aandacht is heel hard nodig. Deze patiënten hebben in de praktijk namelijk een aanzienlijk slechtere prognose. Doordat de zeldzame kankers veel minder vaak voorkomen, worden ze door de huisarts en ook andere hulpverleners vaak pas veel later herkend en/of goed gediagnosticeerd. Ook de specialist in de regio is vanzelfsprekend vaak onervaren met de specifieke zeldzame kankersoorten. Op het gebied van behandeling is de patiënt met een zeldzame kanker onder andere daarom sterk in het nadeel. Onderzoeken die zijn gericht op zeldzame kankers komen bovendien vaak veel moeilijker van de grond, doordat de aantallen laag zijn. Farmaceuten zijn bovendien minder geïnteresseerd, omdat investeringen hier minder renderen dan bij veelvoorkomende kankersoorten. Alleen al om deze redenen is het dus goed dat deze kankersoorten binnen Radboudumc de toegewijde aandacht krijgen van Carla van Herpen. Zij werd op 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar Rare Cancers. Een wereld te winnen Carla van Herpen: ”We noemen een kanker zeldzaam als in een jaar gemeten minder dan zes op de honderdduizend mensen deze kanker krijgen. Te denken valt aan verschillende vormen van bijvoorbeeld hoofdhals-kanker, schildklierkanker, hersentumoren, sarcomen, kinderkanker en ook speekselklierkanker. De vijfjaarsoverleving bij de zeldzame kankers ligt op 49%, terwijl die bij de vijf meest voorkomende kankers op 63% ligt. Hier valt dus een wereld te winnen. Dat doen we onder meer door aan te sluiten op Europese netwerken als EURACAN. Dankzij een Europese aanpak krijg je ook binnen de zeldzame kankers ineens volumes, waardoor het alsnog mogelijk wordt om bepaalde onderzoeken te doen en bijvoorbeeld grote biobanken aan te leggen. Ook het delen van uitkomsten van bepaalde behandelingen zal bijdragen aan de kennis voor behandeling van rare cancers. Daarnaast werken we binnen het Radboudumc sinds 2016 met een moleculaire tumorboard. De tumor van patiënten met een zeldzame kanker wordt daar op moleculair niveau bestudeerd en binnen een multidisciplinair team besproken. In dat team zitten medisch oncologen maar ook longartsen, pathologen, moleculair biologen en klinisch genetici. Samen kijken zij of de afwijking van 04 Radboud Report Oncologie

het genenprofiel of de aanwezigheid van bepaalde eiwitten in de celwanden van de tumor, parallellen vertonen met die van vaker voorkomende tumoren. In dat geval kan immers wellicht de therapie die daar wordt toegepast ook hier toegepast worden en kunnen deze patiënten zelfs meedraaien in onderzoeken naar deze minder zeldzame kankersoorten.” De moleculaire tumorboard begint inmiddels haar vruchten af te werpen. In ongeveer 30% van de gevallen kan het Radboudumc – vaak in studieverband – patiënten een (extra) behandeling aanbieden. Eén van deze studies is de zogenaamde DRUP-studie. Van Herpen: “Dat is een Nederlandse studie, waarbinnen we door de samenwerking met een aantal farmaceuten, patiënten met mutaties, in meestal zeldzame kankers, een doelgerichte therapie of immuuntherapie kunnen geven, die nog niet standaard is voor deze patiënten.”

Patiënten­ vereniging Carla van Herpen benadrukt dat netwerken van essentieel belang zijn voor een verbetering van de zorg, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbeteren van de prognose van patiënten met zeldzame kankers. Het gaat om allerlei soorten netwerken. Een recent opgericht Europees netwerk is Euracan : een netwerk van specialisten en wetenschappers voor rare cancers. Het onderzoeksthema rare cancers in het Radboudumc sluit prachtig op dit reference netwerk aan. Daarnaast noemt Van Herpen de samenwerking met Philips waarmee het Radboudumc nauw samenwerkt voor RNAanalyses in tumoren. En zij noemt en roemt de samenwerking met de patiëntenvereniging. Carla van Herpen: “De relatie met de patiëntenvereniging speekselklierkanker is essentieel. Daardoor weten de patiënten wat voor onderzoek wij willen gaan doen en horen wij op onze beurt van hen, wat ze daarvan vinden en wat voor ideeën zij zelf hebben. Daarnaast blijkt dat de patiëntenvereniging speekselklierkanker in staat is om veel onderzoeksgelden te genereren. In 2016 twee ton op één benefietavond. Maar er zijn ook allerlei andere waardevolle initiatieven. In overleg met de vereniging slagen we er bovendien in de zorg verder te verbeteren. Daarnaast kunnen patiëntenverenigingen een rol spelen bij het voorkomen dat patiënten in eenzaamheid terecht komen.”


Ik wil patiënten moleculair voor­ sorteren op de juiste therapie

Vervolg van pagina 5

Specifieke speekselklierkanker Carla van Herpen heeft bijzondere aandacht voor speekselklierkanker. Van Herpen: “Speekselklierkanker is werkelijk zeldzaam. We zien in Nederland maar 160 nieuwe patiënten per jaar. In een vroege fase van de ziekte is een operatie en bestraling nadien vaak afdoende. Maar als de kanker terugkomt, óf als er uitzaaiingen zijn, is genezing meestal niet meer mogelijk. Patiënten werden in het verleden dan vaak niet behandeld met chemotherapie of een andere vorm van systeemtherapie, omdat men in het veld dacht dat er toch niets aan te doen was. Inmiddels is ons echter duidelijk geworden dat ook bij speekselklierkanker sprake is van een groot aantal soorten. In totaal 24. Ongeveer tien jaar geleden gaf de patholoog aan dat één van die soorten erg lijkt op prostaatkanker. We zien ook bij deze tumor namelijk een zelfde hormoonreceptor voor het mannelijke hormoon. We zijn hier in huis deze vorm van speekselklierkanker, salivary duct carcinoom, met dezelfde hormoonbehandeling gaan behandelen als bij prostaatkanker. We zijn ‘gewoon’ begonnen. Bij de patiënten die we inmiddels zo behandeld hebben, en waarvoor we dus eigenlijk niets meer hadden, zien we bij de helft een goede reactie op de behandeling. Soms stopt de groei van de tumoren, soms worden ze zelfs kleiner. Deze patiënten voelen zich ook goed. We behalen bij hen nu gemiddeld twaalf maanden winst in overleving. Dat is natuurlijk nog steeds te weinig. Daarom blijven we onderzoek doen naar de hormoongevoeligheid van deze tumoren. Bovendien hebben we de klinische gegevens van alle patiënten die de laatste 28 jaar in Nederland behandeld zijn, verzameld. Op die manier hebben we nu de grootste serie patiënten met het salivary duct carcinoom ter wereld. Hier kunnen we onderzoek op doen om zo nieuwe behandelingen te vinden voor deze specifieke speekselklierkanker. Waar de hormoontherapie eerst als laatste redmiddel werd toegepast kiest het Radboudumc er nu voor om deze therapie nu ook eerder in het behandeltraject toe te passen. Zelfs bij patiënten die nog geen uitzaaiingen hebben na een operatie en radiotherapie. Ook daarbij lijkt het te werken.”

Statistici Op het gebied van speekselklierkanker is het Radboudumc inmiddels de facto het landelijk centrum geworden. Ook het Antonie van Leeuwenhoek, Erasmus, Maastricht, Leiden en Groningen sturen hun patiënten naar Nijmegen voor de behandeling en/of advies. Carla van Herpen: ‘Hierdoor zijn we in staat geweest het afgelopen jaar studies speciaal voor allerlei soorten speekselklierkanker op te starten. En dat is goed nieuws. Want door studies te doen met nieuwe medicijnen is er echt kans om de prognose te verbeteren

Het hemd van het lijf: Internist-oncoloog dr. Niven Mehra

van allerlei speekselklierkankers.” Maar waar Carla van Herpen en haar team, maar ook de onderzoekers wereldwijd, tegenaan lopen is het feit dat de aantallen voor gedegen onderzoek nog steeds klein blijven. “Binnen de oncologie worden meestal studies gedaan waarbij we een groep behandelen met een nieuwe therapie en dat vergelijken met een groep die met een bekende therapie behandeld wordt. We noemen dit een gerandomiseerd onderzoek. Er zijn voor zo'n studie veel patiënten nodig, soms tientallen, meestal honderden, om verschillen aan te tonen. Bij onze kleine aantallen patiënten met zeldzame kanker is dat vaak onmogelijk. Daarom moeten we er wellicht voor gaan kiezen om bij onze zeldzame kankers niet met gerandomiseerde studies te werken, maar bijvoorbeeld nieuwe klinische gegevens in een studie te vergelijken met data uit het verleden. We zullen er samen met statistici voor moeten gaan zitten om ook met onze kleine aantallen tot betrouwbare onderzoeksgegevens te komen,” aldus Van Herpen. Zeldzame kankers zijn, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, de meest voorkomende kanker in Nederland. Met hun 22% zijn ze frequenter dan de zogenaamde big five. Deze kankers verdienen de aandacht die ze met de nieuwe leerstoel in Nijmegen nu krijgen. De leerstoel rare cancers is uniek in Nederland.

Niven Mehra volgde zijn opleiding tot internist-oncoloog in het UMC Utrecht. Na een eerder promotietraject gericht op inzet van moleculaire biomarkers voor persoonsgebonden therapie, kon hij in Londen zijn prostaatkankerexpertise verder ontwikkelen onder de vleugels van de vermaarde professor Johann de Bono van het Royal Marsden Hospital. Waar we bij deze rubriek met nieuwe gezichten heel vaak vragen waarom voor Nijmegen gekozen is, lijkt nu eerst en vooral de vraag relevant: waarom Londen? Johann de Bono heeft een indrukwekkende staat van dienst en staat aan de wieg van een viertal genees­mid­ delen voor prostaatkanker, die recentelijk geïntroduceerd werden of de laatste fase van klinische ontwikkeling zijn. Zijn grootste kwaliteit is het juiste medicijn te identificeren voor de juiste populatie patiënten. Hij maakt gebruik van de nieuwste moleculair technieken om prostaatkanker te profileren. Zo kon hij de juiste onderzoeksgroepen voor zijn studies selecteren. Pas je een specifiek medicijn toe op moleculair ongeselec­ teerde groep prostaatkanker patiënten, dan behaal je een slecht studieresultaat of een negatieve uitkomst. Dan ga je er dus vanuit dat prostaatkanker één ziekte is. De Bono brengt de verschillen tussen prostaatkankerpatiënten kundig in beeld en kan met moleculaire testen patiënten selecteren waar hij een positief effect verwacht. Zo realiseert hij zeer vaak uitstekende resultaten.

Niven Mehra: “Ik wil patiënten zo vroeg mogelijk moleculair profileren om zo sneller de meest effectieve behandelmethode in te kunnen zetten.”

En die expertise heb je mee naar Nijmegen genomen? Klopt. Mijn missie hier is om zo vroeg mogelijk de moleculaire achtergrond van de kanker in beeld te krijgen, zodat je een ‘personalised’ behandeling aan patiënten aan kan bieden. Deze testen verrichten we nu nog op biopten uit uitzaaiingen, maar dit kan in de nabije toekomst wellicht zelfs vanuit het bloed. Met DNA-, RNAof eiwitanalyse zijn we inmiddels zeer goed in staat de moleculaire afwijkingen van een tumor vast te stellen. Zo kunnen we het biologische gedrag begrijpen. Op basis daarvan kunnen we beslissingen nemen over de meest geschikte behandeling. We hebben dit hier de laatste twee jaren toegepast bij patiënten met uitzaaiingen, die niet meer te genezen zijn met bijvoorbeeld een operatie of bestraling. Daarbij behalen we soms bijzonder goede resultaten. Er is een prostaatkankertype, het gaat maar om 7%, dat we zeer goed met immunotherapie kunnen behandelen. Immunotherapie wordt normaliter niet toegepast bij prostaatkanker, omdat de gehele –ongeselecteerde– groep weinig baat ondervindt, maar wel de schadelijke effecten heeft. Bij deze geselecteerde groep, behalen we een respons van bijna 100%.

Dat pleit voor eerder toepassen lijkt me. Ik zou dan ook graag patiënten zo vroeg mogelijk moleculaire willen profileren. Op basis daarvan kan dan sneller de meest effectieve behandelmethode worden ingezet. En we zullen dan zien bij welke moleculaire afwijkingen een hormoon- of chemobehandeling wel of niet werkt. Met die kennis kunnen we daadwerkelijk persoonsgebonden therapie toepassen, waardoor onnodige bijwerkingen voorkomen kunnen worden en gezondheidszorgbudgetten beter beheersbaar zullen blijven. Ik wil de patiënten heel graag voorsorteren op de meest effectieve behandelingstherapie. Mijn ambitie is om bij een uitgezaaide prostaatkankerpatiënt uiteindelijk niet alleen een optimale levensverlengende behandeling na te streven, maar hopelijk met verdergaande expertise een deel van deze patiënten te kunnen genezen.

Een op het tumor-DNA gepersonaliseerde behandeling wordt de toekomst? Daar ben ik van overtuigd. En hier in Nijmegen kunnen we daarin voorop blijven lopen, omdat er al een goede infrastructuur en er veel kennis aanwezig. Bijvoorbeeld binnen de multidisciplinaire moleculaire tumorboard. Ik hoop dat binnenkort elke prostaatkankerpatiënt in de regio Nijmegen de mogelijkheid krijgt om deze innovatieve en persoonsgerichte gezondheidszorg te ontvangen. Radboud Report Oncologie

07

Ruco 17003 report nr 17 p2 3 en 4  
Ruco 17003 report nr 17 p2 3 en 4  

Zeldzame kankers steeds vaker gewoon