Page 1

Ab Klink: "We maken nu afspraken over ver­goe­ dingen die ruimte geven om te investeren in betere en betaalbaardere zorg."

Innovaties Binnen de samenwerking verzorgt het Radboudumc de ontwikkeling, het testen en de implementatie van de innovaties. VGZ stelt financiële middelen ter beschikking, ondersteunt bij de analyse van de resultaten en stimuleert de uitrol van succesvolle innovaties naar andere ziekenhuizen. Eén van de negen zorginnovaties binnen Radboudumc betreft de hoofd-halsoncologie. Hoofd-halschirurg dr. Robert Takes: “De zorg voor hoofdhalsoncologie patiënten is al sinds meer dan 30 jaar gecentraliseerd. We zien echter al lang dat het eigenlijk te lang duurt voordat patiënten bij deze gespecialiseerde centra binnenkomen. Men gaat met klachten naar de huisarts of tandarts en wordt dan in eerste instantie naar een MKA- of KNO-arts in de periferie doorverwezen. Die constateert dan, na een aantal onderzoeken, dat er zeer waarschijnlijk sprake is van kanker en verwijst naar ons door. Op dat moment is er gemiddeld al een maand verstreken.”

Herhaaldiagnostiek Takes geeft aan dat deze vertraging juist bij hoofdhalskanker voor een slechtere uitgangssituatie zorgt. “Daarnaast heeft de patiënt bij binnenkomst in de regel al diagnostiek gehad, waaronder een CT- of MRI-scan, een echo van de hals en een biopt onder narcose. Veel van die onderzoeken moeten wij hier in huis nog eens over doen. Liefst 70% van de echo’s moet over en 30% van de CT-scans. Dat betekent een extra belasting van de patiënt, maar het zorgt ook voor extra zorgkosten. Wij hebben daarom gezocht naar een andere werkwijze en zouden graag zien dat de perifere KNO- of MKA-arts bij een verdenking direct naar ons doorverwijst. Op die manier kunnen we genoemde herhaaldiagnostiek en schadelijke vertraging voorkomen. Zij zullen dan in een paar procent van de gevallen ten onrechte doorverwijzen, maar dat probleem weegt niet op tegen het voordeel. Financieel voordeel door het voorkomen van herhaaldiagnostiek en emotioneel voordeel voor de patiënt. We verwachten betere overleving en vooral een betere kwaliteit van leven tijdens de diagnostische fase en daarna. Het scheelt bijvoorbeeld veel of je een achtste of de helft van je tong moet missen. Of nog een aanvullende behandeling moet hebben inclusief alle bijwerkingen die daarmee gepaard gaan.”

Project ‘Betaalbaar Beter’ lijkt louter winnaars te hebben

VGZ vraagt de arts hoe het beter en goedkoper kan Het Radboudumc heeft een meerjarige kwaliteitsalliantie gesloten met de zorgverzekeraar VGZ. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “Dokters weten zelf uiteraard het beste wat zinnige zorg is. Daarom werken we onder de noemer ‘Betaalbaar Beter’ nu samen met de artsen aan zorg die beter en betaalbaarder is.” De praktijk leert dat ziekenhuizen die investeren in kwaliteit hun omzet over het algemeen terug zien lopen. Daarom maakt VGZ nu meerjarige afspraken over vergoedingen die artsen ook de ruimte geven om te investeren in zorg die beter en betaalbaarder is. VGZ heeft samen met medici meerdere leertuinen ingericht; niet alleen binnen Radboudumc, maar onder meer ook binnen Bernhoven, Rivas en GGZ-instelling Vincent van Gogh. Klink: “Daar zoeken we samen met artsen naar nieuwe werkwijzen. Als we dergelijke methoden vinden, die dus meetbaar en bewezen goede en betaalbare zorg opleveren, gaan we die via onze zorginkoop verder verspreiden.”

Good practice

Robert Takes: " De zorg wordt iets goedkoper, maar we investeren vooral in kwaliteit van leven."

Ab Klink: “Dit is een goed voorbeeld van een good practice die leidt tot zorg waarbij de patiënt echt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden. Het is een win-win-win-situatie waarbij patiënt, arts en ook wij als zorgverzekeraar uiteindelijk voordeel ervaren. Wij investeren nu mee in deze proeftuin met het idee dat de nieuwe werkwijze die hieruit ontstaat, straks ook

landelijk uitgerold kan worden. Als iets echt blijkt te werken gaan we ziekenhuizen die dit adopteren belonen met meerjarige contracten, contracten voor meer VGZ-verzekerden of hogere tarieven per behandeling. Door initiatieven die zich bewezen hebben op te schalen, kunnen we de zorg betaalbaar houden. Voor de ziekenhuizen die deelnemen in de proeftuinen is er iets veranderd, maar voor onze organisatie zeker ook. Eerst waren de inkopers ‘in the lead’. Zij bleven op de prijzen duwen om onze winstgevendheid op peil te houden. Maar we hebben gezien dat dit vaak contraproductief werkt. Als je bijvoorbeeld de tijd voor een consult nog verder terugschroeft gaan de zorgkosten juist omhoog. Door meer tijd te nemen voor het goede gesprek met de patiënt, ontstaat ruimte voor het nemen van weloverwogen besluiten. Als alle consequenties van wel en niet behandelen in beeld zijn, kiezen patiënten vaker voor niet of anders behandelen. Dat is minder belastend en het leidt ook nog eens tot lagere kosten. Nu hebben niet de inkopers, maar de accountbeheerders de hoofd­ rol binnen VGZ. Zij onder­houden het contact met de zorgverlener en kijken samen met hen hoe het beter en goedkoper kan.” Klink is ervan overtuigd dat binnen de zorg nog altijd veel bespaard kan worden. Hij schat de ruimte daarvoor in op tien tot vijftien procent. Die besparing wil VGZ bereiken door van de arts veel meer initiatief te vragen. Medici en niet de inkopers weten hoe zorg beter en goedkoper kan. Klink: “En als we die besparingen daadwerkelijk realiseren, moeten wij dat als verzekeraar niet volledig af gaan romen. Ziekenhuizen moeten marge overhouden om daarmee verder te innoveren.”

Radboud Report Oncologie

09

Radboud report oncologie nr 15 5  
Radboud report oncologie nr 15 5  

Project 'Betaalbaar Beter'