Page 1

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Onderzoek naar de werking van ABT-494 (upadacitinib) in proefpersonen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa Officiële titel: Een multicenter, gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo-gecontroleerd onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van ABT-494 te evalueren als inductie- en onderhoudstherapie in proefpersonen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (protocol M14234). Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa heeft. Voordat u beslist of u wilt meedoen (aan dit onderzoek), krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie te vragen. En u kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

1. Algemene informatie Dit onderzoek is opgezet door AbbVie en wordt gedaan door onderzoekers in verschillende ziekenhuizen. AbbVie vergoedt de kosten van dit onderzoek en uw onderzoeksarts krijgt hiervoor betaald. Voor dit onderzoek zijn ongeveer 1.055 proefpersonen uit verschillende landen nodig, in ongeveer 475 ziekenhuizen wereldwijd. In Nederland zullen naar verwachting 20 proefpersonen meedoen. De Medisch Ethische Toetsings Commissie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medischwetenschappelijk onderzoek’.

2. Doel van het onderzoek U ervaart nog steeds symptomen zoals bloederige diarree, buikpijn en een plotseling en constant gevoel dat u uw darmen moet bewegen. U kunt medicatie om de ontsteking tegen te NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 1 van 25


gaan niet verdragen of u reageert onvoldoende op medicatie zoals corticosteroїden, immunosuppressanten en/of biologische geneesmiddelen. Het doel van dit onderzoek is, uitzoeken hoe veilig en werkzaam verschillende doseringen van het nieuwe middel ABT-494 (upadacitinib) zijn voor de behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa. De werking van upadacitinib wordt vastgesteld en er wordt gekeken naar de farmacokinetiek (hoe wordt het middel opgenomen, verspreid en afgebroken in het lichaam na enige tijd). De werking van upadacitinib vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Upadacitinib is een onderzoeksmiddel en dat betekent dat het nog niet is goedgekeurd door de regelgevende instanties. Upadacitinib kan nog niet worden voorgeschreven door artsen (buiten onderzoek).

3. Achtergrond van het onderzoek Het doel van de behandeling van colitis ulcerosa is het onder controle houden van de ontsteking en het verminderen van de symptomen. Beschikbare middelen verminderen het ontstekingsproces niet altijd compleet en kunnen erge bijwerkingen hebben. Daarom is er een grote behoefte aan nieuwe behandelingen.

4. Wat meedoen inhoudt Als u meedoet, duurt dat in totaal maximaal 61 weken (inclusief een keuringsperiode (screening) van maximaal 5 weken en een 8-weekse behandelperiode met ongeveer 5 bezoeken aan het ziekenhuis) voor u. Daarna kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan het tweede deel dat ongeveer 44 weken duurt, mits u hiervoor in aanmerking komt. Dit betekent ongeveer 7 extra bezoeken aan het ziekenhuis en een 30-daagse follow-up periode. Keuring (screening) Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker doet een lichamelijk onderzoek, maakt een hartfilmpje (ECG), meet uw gewicht, lengte, bloeddruk, polsslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie, maakt röntgenfoto’s van uw borst, neemt bloed en urinemonsters af en u ondergaat een endoscopie met eventueel biopt. Bij vrouwen wordt (indien van toepassing) ook een zwangerschapstest uitgevoerd. Ook vraagt de onderzoeker naar uw medische geschiedenis, alcohol- en tabaksgebruik en bespreekt de onderzoeker uw voorgaande en huidige medicaties. Daarnaast wordt u ook getest op tuberculose (TBC), Hepatitis B & C. Als u één van deze ziektes heeft, vertellen we u dit en wordt dit gemeld bij de lokale zorgautoriteit. Als u dit niet wilt weten, kunt u niet aan dit onderzoek meedoen. Ook wordt u op HIV getest. Als de uitslag positief is, wordt u hierover geїnformeerd en kunt u niet aan het onderzoek meedoen. De HIV test is vertrouwelijk en de onderzoeker of het onderzoeksteam delen deze gegevens niet buiten het onderzoek om. AbbVie ontvangt de resultaten van de testen niet en wordt niet op de hoogte gebracht van de resultaten, positief of negatief.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 2 van 25


Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek dan bepaalt uw onderzoeker of u aan alle eisen voldoet en of u geschikt bent voor deelname. U krijgt dan een elektronisch dagboekje mee tijdens uw bezoek en deze is verplicht voor het onderzoek. Het is essentieel dat u het dagboekje dagelijks invult zodat uw onderzoeker aan het begin van het onderzoek kan beslissen of u geschikt bent voor deelname en verder in het onderzoek kan zien hoe u reageert op de onderzoeksmedicatie. Onderzoeksbehandeling We behandelen u 52 weken met upadacitinib of placebo. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. U en de onderzoeker weten niet in welke behandelgroep u zit. Als het voor uw gezondheid belangrijk is, kan dit wel worden opgezocht. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

De behandelperiode van 8 weken (deel 1, inductieperiode): hier doen ongeveer 350 proefpersonen mee. Als u in aanmerking komt om deel te nemen aan dit onderzoek start u op Baseline (week 0), en wordt u willekeurig door loting ingedeeld om een van de vier doseringen upadacitinib (7.5 mg, 15 mg, 30 mg of 45 mg) of placebo te krijgen (de eerste 250 proefpersonen). U heeft 80% kans om upadacitinib te krijgen en 20% kans om placebo te krijgen. U dient uw onderzoeksmedicatie eenmaal per dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip (in de ochtend of avond) gedurende 8 weken. Het is momenteel nog niet bekend wat de geschikte duur is van de inductiebehandeling.

Als de eerste 250 proefpersonen behandeld zijn, kunnen er nog 100 proefpersonen deelnemen. U wordt willekeurig door loting ingedeeld om een van twee doseringen (30 of 45 mg upadacitinib) te krijgen. U heeft 50% kans op elke dosering. Uw onderzoeksarts kan u vertellen of u tot de eerste 250 proefpersonen behoort, of tot de extra 100 proefpersonen.

Als u in de screeningsperiode zit en 350 proefpersonen doen al mee aan dit onderzoek, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kunt meedoen.

Als uw ziekte voldoende verbeterd is in week 8 dan kunt u doorgaan met het tweede deel van het onderzoek voor ongeveer 44 weken. De verwachting is dat ongeveer 150 proefpersonen uit deel 1 doorgaan met dit tweede deel.

Het 44-weekse onderhoudsonderzoek (deel 2): Proefpersonen wiens ziekte voldoende verbeterd is tijdens het 8-weekse onderzoek (deel 1) kunnen doorgaan in het onderhoudsonderzoek dat 44 weken duurt (deel 2). Tijdens dit gedeelte van het onderzoek begint uw deelname in week 8 van het eerste deel en afhankelijk van welke behandeling u kreeg in het eerste deel zien de behandelgroepen er als volgt uit: Placebo: houdt placebo NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 3 van 25


Upadacitinib 7.5 mg per dag: houdt upadacitinib 7.5 mg per dag

Upadacitinib 15 mg per dag: wordt opnieuw ingedeeld om upadacitinib 15 mg of placebo te krijgen

Upadacitinib 30 of 45 mg per dag: wordt opnieuw ingedeeld om upadacitinib 15 mg, upadacitinib 30 mg of placebo te krijgen.

U en de onderzoeker weten niet in welke behandelgroep u zit.

Als uw ziekte in week 8 of daarna niet voldoende is verbeterd of is verslechterd, dan heeft u de mogelijkheid om aan een apart verlengingsonderzoek mee te doen (protocol M14-533). U krijgt dan eenmaal daags 15 mg upadacitinib. U moet een nieuw toestemmingsformulier ondertekenen voor dit onderzoek als u ervoor kiest om hieraan deel te nemen.

Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Bezoeken en metingen U komt in totaal ongeveer 13 keer naar het ziekenhuis. Als u wilt weten hoe lang een bezoek duurt, vraag dit dan na bij het onderzoekspersoneel. Er zal dan het volgende gebeuren: -

We doen een lichamelijk onderzoek - bij ieder bezoek.

-

We maken een hartfilmpje (ECG) om de elektrische activiteit van uw hart te meten - bij twee bezoeken.

-

We nemen een biopt tijdens een endoscopie (maximaal 3). Om een biopt te kunnen nemen, wordt er met een klemmetje wat weefsel genomen van een afwijkend gebied – bij 3 bezoeken tijdens het hele onderzoek.

-

We doen een endoscopie. Tijdens een endoscopie wordt u licht verdoofd en wordt een dun, flexibel, verlicht buisje in uw darm gebracht. Hierdoor kan de dokter naar afwijkingen kijken. Een biopsie kan worden genomen tijdens de endoscopie. De procedure, inclusief biopsie, wordt opgenomen op video. De opname wordt door een arts op een centrale locatie bekeken en beoordeeld – bij 3 bezoeken tijdens hele onderzoek, of bij 2 bezoeken als u voor week 28 van het tweede deel van het onderzoek stopt.

-

We nemen bloed (ongeveer 7,5-36 ml) af om bloedcellen, chemische waarden (zoals glucose, nierfunctie en vetten) en de ernst van ontsteking in uw lichaam te bepalen - bij ieder bezoek.

-

We laten u zeven elektronische vragenlijsten invullen – bij ieder bezoek.

-

We geven u een medicatiedagboek en leggen u uit hoe deze te gebruiken. Het dagboek wordt besproken tijdens de bezoeken – bij ieder bezoek.

-

We maken een röntgenfoto van uw borst. Dit is een veel gebruikte diagnostische procedure – bij één bezoek.

-

We vragen om monsters van de ontlasting. – bij 7 bezoeken.

-

We vragen om monsters van de urine. U wordt gevraagd om monsters van de urine mee te nemen voor laboratoriumonderzoek – bij ieder bezoek.

-

We doen een PPD test (huid) of een Quantiferon test (bloed) om te testen op tuberculose. Bij een PPD test wordt een onderhuidse injectie gegeven met een dunne naald. 48-72

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 4 van 25


uur na de injectie wordt de plaats van injectie bekeken door een gekwalificeerd persoon – bij één bezoek. -

We testen vrouwen die kinderen kunnen krijgen op zwangerschap. Het onderzoekspersoneel vertelt u als de uitslag van de test positief is. De uitslag moet negatief zijn om mee te kunnen doen – bij ieder bezoek.

-

We nemen een vragenlijst af om het risico op tuberculose te beoordelen – bij drie bezoeken.

-

We geven u uw dagboek – bij één bezoek.

Indien u niet meedoet aan het tweede deel van het onderzoek, dan vragen wij u om terug te komen naar het ziekenhuis voor nog een extra follow-up bezoek. In bijlage C staat welke handelingen/metingen er bij elk van die bezoeken plaatsvinden en hoe vaak de bezoeken zijn. Anders dan bij gebruikelijke zorg Normaal komt u misschien één keer per drie maanden bij uw arts voor controle van uw colitis ulcerosa. De bezoeken die bij dit onderzoek horen, komen in de plaats van deze normale bezoeken aan uw arts.

5. Wat wordt er van u verwacht Om het onderzoek goed te doen verlopen en voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken houdt. De afspraken zijn dat u: •

aanwezig bent bij alle bezoeken en de afspraken nakomt.

de medicatie in neemt volgens uitleg.

de instructies van de onderzoeker volgt, ook die met betrekking tot anticonceptie en het gebruik van andere medicijnen.

de aanwijzingen van de onderzoeker en het onderzoeksteam opvolgt.

niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet.

uw dagboek dagelijks, volledig en naar waarheid, invult en dat u uw dagboek meeneemt naar ieder bezoek.

de deelnemerskaart van het onderzoek bij u draagt. Hierop staat dat u meedoet aan dit onderzoek. Er staat ook op wie in geval van nood moet worden gewaarschuwd. Laat deze kaart zien als u bij een andere arts komt.

alle ongebruikte medicatie mee terugneemt bij ieder bezoek. Het is belangrijk dat u ongebruikte onderzoeksmedicatie buiten bereik houdt van kinderen en personen die het niet kunnen lezen of begrijpen.

het onderzoeksmiddel met niemand deelt. U bent de enige persoon die het onderzoeksmiddel mag gebruiken.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 5 van 25


Bespreek al uw medicatie met uw onderzoeksarts. Het is mogelijk dat u moet stoppen met bepaalde middelen/supplementen die u nu neemt of dat u niet mee kunt doen wanneer u bepaalde middelen blijft gebruiken of heeft gebruikt. Bepaalde procedures/aandoeningen die u heeft (gehad) kunnen er voor zorgen dat u nu niet met dit onderzoek mee kan doen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: •

voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist zijn.

als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.

als u plotseling gezondheidsklachten krijgt.

als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek.

als uw contactgegevens wijzigen.

als u zich niet goed voelt of als u zich slechter voelt dan voorheen.

Zwangerschap van u of uw partner Vrouwen die zwanger zijn, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Ook mogen vrouwen niet zwanger worden tijdens het onderzoek. U wordt dan uit het onderzoek gehaald. Voor mannen geldt dat hun partner tijdens het onderzoek niet zwanger mag worden. Informeer uw partner hierover. Verder mogen vrouwen geen borstvoeding geven tijdens het onderzoek. De veiligheid van upadacitinib met betrekking tot borstvoeding is onbekend.

Vrouwen die meedoen aan het onderzoek mogen niet zwanger worden vanaf het moment dat ze beginnen met het onderzoeksmiddel tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

Mannen met een vruchtbare, vrouwelijke partner dienen vanaf dag 1 tot 90 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel een anticonceptiemethode te gebruiken. Daarnaast mogen mannen geen sperma doneren vanaf dag 1 tot 90 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

Dit onderzoek kan namelijk gevolgen hebben voor een ongeboren kind. Het is niet bekend welke gevolgen. Het is belangrijk dat u dit vertelt aan uw partner. De onderzoeker praat met u over geschikte voorbehoedsmiddelen (zie bijlage C).

Wordt u of uw partner tijdens het onderzoek toch zwanger? Laat dit dan direct weten aan de onderzoeker. De zwangerschap wordt dan extra gecontroleerd en gemeld aan de opdrachtgever van dit onderzoek. Voor de extra controles zal apart toestemming worden gevraagd.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 6 van 25


6. Mogelijke bijwerkingen en risico’s Het onderzoeksmiddel kan bijwerkingen geven. U moet onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeker als u last krijgt van een allergische reactie. Allergische reacties kunnen variëren van mild (jeuk, uitslag, koorts) tot ernstig (ernstige huiduitslag, kortademigheid, lage bloeddruk). Ernstige allergische reacties kunnen levensbedreigend zijn. Deze bijwerkingen komen voor (≥ 1% tot < 10%): - hoofdpijn - bovenste luchtweginfectie - verkoudheid - diarree - hoesten Het onderzoeksmiddel kan ook bijwerkingen hebben die nog onbekend zijn.

Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan van invloed zijn op de hoeveelheid upadacitinib die in uw lichaam aanwezig is en kan de risico's en bijwerkingen vergroten. Eet daarom geen grapefruit of drink geen grapefruitsap gedurende uw deelname aan het onderzoek. In bijlage D vindt u meer informatie over de bijwerkingen en risico’s van dit onderzoek. Metingen Bloedafnames Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we ongeveer 468 ml bloed bij u af, verdeeld over 61 weken. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Endoscopie De endoscopie kan een volledige endoscopie zijn of een flexibele sigmoïdoscopie. Beiden zijn standaard en veel gebruikte medische procedures om de dikke darm te onderzoeken. De procedure kan zorgen voor enige mate van pijn en ongemak. Zeldzame complicaties tijdens endoscopie zijn het scheuren van de dikke darm en/of bloedingen waarvoor chirurgische reparatie nodig kan zijn. Als een verdoving wordt gegeven voor de procedure bespreekt de arts de risico’s van een verdoving met u. Het is niet toegestaan om te rijden vlak na de procedure. Daarom moet iemand anders u naar huis rijden. Andere risico’s gerelateerd aan de procedure zijn in zeldzame gevallen een perforatie (een gat) in de darmwand, waarvoor een chirurgische ingreep en/of antibiotica nodig is.

Vasten NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 7 van 25


Vasten gedurende 8 uur kan zorgen voor duizeligheid, hoofdpijn, maagklachten of flauwvallen. Electrocardiogram Huidirritatie is zeldzaam maar kan voorkomen tijdens een ECG door de electroden of de gel die wordt gebruikt. Stralingsbelasting Bij een röntgenfoto maken we gebruik van röntgenstraling. De totale stralingsbelasting in dit onderzoek is max. 0,48 mSv. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen probleem. Ter vergelijking: de achtergrondstraling in Nederland is 2-2,5 mSv per jaar. Als u vaker meedoet aan wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting, overleg dan met de onderzoeker of deelname nu verstandig is.

7. Mogelijke voor- en nadelen Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. Het onderzoeksmiddel kan voordelen hebben, zoals een afname van uw klachten van uw colitis ulcerosa, maar zeker is dat niet. Op elk moment tijdens dit onderzoek kunnen uw symptomen terugkomen of verslechteren. Ook wordt dit onderzoek uitgevoerd ten behoeve van kennisvermeerdering. Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn -

mogelijke bijwerkingen;

-

mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek betekent ook: -

dat u extra tijd kwijt bent;

-

(extra) testen;

-

dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden.

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 4, 5 en 6 beschreven.

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw colitis ulcerosa. De onderzoeker kan u meer vertellen over de behandelingsmogelijkheden die er zijn en de voor- en nadelen daarvan.

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw colitis ulcerosa. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 8 van 25


De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd.

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

9. Einde van het onderzoek Uw deelname aan het onderzoek stopt als • alle bezoeken volgens het schema voorbij zijn. • u zelf kiest om te stoppen. • u zwanger wordt. • de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen. • de sponsor, de overheid of de beoordelende medisch ethische toetsingscommissie besluit om het onderzoek te stoppen.

Als het onderzoek wordt gestopt uit veiligheidsoverwegingen is hiervan geen vooraankondiging nodig.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.

Na dit onderzoek (protocol M14-234) is het mogelijk om mee te doen aan een ander verlengingsonderzoek (protocol M14-533), als u daarvoor in aanmerking komt. In dat geval kunt u de onderzoeksmedicatie blijven gebruiken. De onderzoeker bespreekt de verlenging van het onderzoek en andere mogelijkheden voor verdere medische zorg met u. De onderzoeksmedicatie is buiten het verlengingsonderzoek om niet beschikbaar na afloop van dit onderzoek.

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer een jaar na uw deelname. De onderzoeker kan u ook vertellen welke behandeling u heeft gehad. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit tegen de onderzoeker zeggen. Hij mag het u dan niet vertellen.

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal Voor dit onderzoek is het nodig dat uw lichaamsmateriaal en uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op het lichaamsmateriaal en de gegevens komt te staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten.

De vragenlijsten vult u in op een elektronisch apparaat. Dit apparaat voldoet aan alle regels, waaronder de regels over privacy, voor gebruik in dit onderzoek. Uw antwoorden worden via NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 9 van 25


een veilige internetverbinding naar een opslaglocatie gestuurd. Uw antwoorden worden bekeken door het onderzoeksteam, uw onderzoeksarts en de sponsor. Uw gegevens Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker en het onderzoekspersoneel weten welke code u heeft. Wij geven uw gegevens door aan de opdrachtgever van het onderzoek, maar alleen met die code, nooit met uw naam. De sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt.

Sommige mensen mogen uw medische- en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar uitgevoerd is. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure â&#x20AC;&#x2DC;Medisch-wetenschappelijk onderzoekâ&#x20AC;&#x2122;.

Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn het onderzoeksteam, de veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt, een controleur die voor de opdrachtgever van het onderzoek werkt, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere overheidsinstanties waaronder die van de V.S. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische- en persoonsgegevens.

De sponsor volgt de Europese standaard contractuele clausules voor het overdragen van persoonlijke gegevens naar landen buiten Europa, om er zeker van te zijn dat de persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn wanneer ze aan de sponsor in de VS worden overgedragen. U heeft het recht om uw medische gegevens in te zien en een kopie hier van te ontvangen. Echter, wanneer u mee doet aan dit onderzoek kan het zijn dat u uw gegevens pas kunt inzien na afloop van het onderzoek. De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar. AbbVie krijgt een kopie van de gegevens zonder uw naam en bewaart deze 20 jaar. Uw lichaamsmateriaal Uw bloedmonsters en urine, die worden verzameld om uw gezondheid en ziekte activiteit te meten en op andere ziektes te controleren, worden geanalyseerd door een centraal laboratorium Covance. Deze monsters worden direct na het analyseren vernietigd. Ook uw ontlastingsmonsters worden direct na het analyseren vernietigd.

Uw bloedmonsters, die verzameld worden om de hoeveelheid upadacitinib te meten (PK monsters) en de ontwikkeling van antilichamen te meten, worden tenminste 17 maanden na het laatste proefpersoonbezoek van dit hele onderzoek bewaard door de opdrachtgever van dit onderzoek. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 10 van 25


Uw gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal worden overgedragen voor verwerking en analyse naar de Verenigde Staten (VS). Daar gelden niet de Europese richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens en deze kunnen dus minder strikt zijn dan in Nederland. Uw gegevens en lichaamsmateriaal worden alleen gecodeerd doorgegeven.

Een beschrijving van dit klinische onderzoek staat op http://www.ClinicalTrials.gov, zoals vereist door de Amerikaanse wet. Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Wel kan de website een samenvatting van de resultaten tonen. U heeft toegang tot deze website. U vindt deze studie onder NCT02819635. Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure ‘Medischwetenschappelijk onderzoek’.

11.

Verzekering voor proefpersonen

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.

12. Informeren huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker Wij sturen uw huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker altijd een brief of e-mail om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.

13. Geen vergoeding voor meedoen De onderzoeksmiddelen, extra testen en behandeling voor het onderzoek kosten u niets. Wel kan het zo zijn dat er extra procedures worden uitgevoerd, die voortkomen uit bijvoorbeeld testuitslagen. Als deze procedures niet gerelateerd zijn aan dit onderzoek worden de kosten hiervan gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In dat geval is het mogelijk dat u nog (een deel van) uw eigen risico moet betalen. Dit geldt niet voor de procedures die staan beschreven in deze informatiebrief. De medicijnen die u al nam vóór aanvang van dit onderzoek worden niet vergoed door de sponsor van dit onderzoek. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel worden uw reiskosten vergoed.

14. Heeft u vragen? Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek. Bij klachten kunt u het best terecht bij de klachtencommissie van uw ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 11 van 25


15.

Ondertekening toestemmingsformulier

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Het handtekeningenblad wordt door uw behandelend arts bewaard. U krijgt een kopie of een tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring.

Dank voor uw aandacht.

16. Bijlagen bij deze informatie A.

Contactgegevens

B.

Informatie over de verzekering

C.

Overzicht handelingen en metingen

D.

Meer informatie over risico’s en bijwerkingen

E.

Toestemmingsformulier proefpersoon

F.

Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de

proefpersoon’ (versie September 2014)

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 12 van 25


Bijlage A: contactgegevens voor Universitair Medisch Centrum St. Radboud Indien u vragen heeft over het onderzoek, over uw rechten als proefpersoon of als u vragen heeft met betrekking tot letsel dat u heeft opgelopen in verband met het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoeksarts en/of het onderzoekspersoneel. Indien u het op prijs stelt uw deelname te bespreken met een arts die niet bij het onderzoek betrokken is dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk arts.

Universitair Medisch Centrum St. Radboud Geert Grooteplein Zuid 10 6525 GA Nijmegen Naam onderzoeksarts: Dr. F. Hoentjen T: 024-3613999 E: frank.hoentjen@radboudumc.nl Naam onderzoeksverpleegkundige: Sonja Cuppen / Chantal Slaa T: 024-3619190 E: researchunit.mdl@radboudumc.nl Naam onafhankelijke arts: Dr. E. Tjwa T: 024-3619190 E: eric.tjwa@radboudumc.nl Indien u een klacht heeft dan kunt u deze voorleggen aan de Klachtencommissie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. De secretaris van de klachtencommissie is te bereiken via telefoonnummer: 024-3613191 Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis: 024-3611111 en vragen naar de dienstdoende MDL arts.

Lokale bijlage Proefpersoneninformatie â&#x20AC;&#x201C; versie 1 d.d. 29 november 2016

pagina 13 van 25


Bijlage B: informatie over de verzekering Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft AbbVie B. V. een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld.

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’).

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar.

De verzekeraar van het onderzoek is: Naam:

ACE Europe Group Limited

Adres

Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10-28 93 545 E-mail:

beneluxclaims@chubb.com

Polisnummer:

NLCANY02360

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het hele onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever.

De verzekering dekt de volgende schade niet: −

schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was;

schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had meegedaan;

schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;

schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw nakomelingen;

schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 14 van 25


Bijlage C: Overzicht handelingen en metingen DEEL 1 Onderzoeksactiviteit

Keuring

Baseline

Week 2

Week 4

Week 6

Week 8

(screening) (Week 0)

Vroegtijdige beëindigingsbezoek

Ongepland

30 dagen

bezoek

Follow-up

Toestemmingsformulier (ICF)

X

Beoordeling deelname onderzoek

X

X

Medische/chirurgische geschiedenis

X

X

Bloeddruk, polsslag, ademhaling,

X

X

X

X

X

X

X

X

Lichamelijk onderzoek

X

X

X

X

X

X

X

X

Hartfilmpje (ECG)

X

X

X

Endoscopie/Biopt

X

X

Röntgenfoto van de borst

X

PPD huidtest of QuantiFERON TB

X

temperatuur, gewicht en lengte

Gold Test (tuberculose) Latente TB risico evaluatie formulier

X

Bloed- en urinetest om uw gezondheid

X

X X

X

X

X

X

te meten Test voor hepatitis B, hepatitis C en

X

HIV

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 15 van 25

X

X


Onderzoeksactiviteit

Keuring

Baseline

Week 2

Week 4

Week 6

Week 8

(Week 0) Verzamelen van ontlastingmonster

X

X

X

Zwangerschapstest (alleen voor

X

X

X

X

X

X

X

Bespreken van bijwerkingen/klachten

X

Vragenlijsten

X

Uitgifte en toediening van

X

Vroegtijdige

Ongepland

30 dagen

beĂŤindigingsbezoek

bezoek

Follow-up

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

vrouwen van vruchtbare leeftijd)

Bespreken van medicatiegebruik

X

X

onderzoeksmedicatie Bespreken van het dagboek

X

X

X

X

X

Het kan zijn dat een bepaalde procedure herhaald wordt, als uw onderzoeker vindt dat dat nodig is om uw gezondheid te beoordelen. a

Een serum zwangerschapstest wordt gedaan tijdens de keuring (screening). Urine zwangerschapstesten worden gedaan tijdens de overige visites. Als een urine

zwangerschapstest positief is, wordt ook een serum zwangerschapstest gedaan.

NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 16 van 25


DEEL 2 Onderzoeksactiviteit

Baseline van

Week 4

Week 8

Week 12

Week 20

Week 28

Week 36

Week 44/

deel 2

Vroegtijdige

(Week 8 van

beëindigingsbezoek

Ongepland

30 dagen

bezoek

Follow-up

deel 1) Bloeddruk, polsslag,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lichamelijk onderzoek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hartfilmpje (ECG)

X

X

Endoscopie/Biopt

X

X

Bloed- en urinetest om

X

temperatuur, ademhaling en gewicht

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

uw gezondheid te meten Verzamelen van

X

X

ontlastingmonster Latente TB risico

X

X

evaluatie formulier Zwangerschapstest

X

X

X

X

X

X

(alleen voor vrouwen van vruchtbare leeftijd)b

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 17 van 25

X

X

X


Onderzoeksactiviteit

Baseline van

Week 4

Week 8

Week 12

Week 20

Week 28

Week 36

deel 2 (Week 8 van

Week 44/

Ongeplande

30 Day

Vroegtijdige

visite

Follow-up

beĂŤindigingsbezoek

deel 1) Bespreken van

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vragenlijsten

X

X

X

X

X

X

Uitgifte en toediening

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

medicatiegebruik Bespreken van bijwerkingen/klachten

van onderzoeksmedicatie Bespreken van het

X

X

dagboek

Het kan zijn dat een bepaalde procedure herhaald wordt, als uw onderzoeker vindt dat dat nodig is om uw gezondheid te beoordelen. b

Urine zwangerschapstesten worden gedaan tijdens de visites. Urine zwangerschapstesten worden thuis gedaan tijdens Weken 16, 24, 32, 40 en de 30 dagen Follow-up

bezoek. Als een urine zwangerschapstest positief is, wordt ook een serum zwangerschapstest gedaan.

NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 18 van 25

X


Risico’s op de voortplanting Het is mogelijk dat upadacitinib kan leiden tot aangeboren afwijkingen of andere nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat dieren van wie de moeder upadacitinib toegediend heeft gekregen bot- en hartafwijkingen laten zien.

De anticonceptiemiddelen die hieronder geadviseerd worden, zijn bedoeld om zwangerschap te voorkomen (door vrouwelijke patiënten en partners van mannelijke patiënten) tijdens het gebruik van het onderzoeksmiddel upadacitinib. Ook anticonceptiemiddelen, zoals beschreven in de bijsluiter van middelen die naast het onderzoeksmiddel gebruikt worden, moeten in overweging genomen worden.

Reproductieve risico’s voor vrouwelijke deelnemers Als u een vrouw bent vragen we u te voldoen aan één van de volgende voorwaarden om beschouwd te worden als “niet in staat om zwanger te worden”: •

U bent postmenopauzaal: o

Leeftijd ≥ 55 jaar en geen menstruatie voor tenminste 12 maanden, waarvoor geen andere medische oorzaak is

o

Leeftijd < 55 jaar en u heeft tenminste 12 maanden geen menstruatie gehad waarvoor geen andere medische oorzaak is en u heeft een FSH niveau dat de menopauze bevestigt.

U bent blijvend chirurgisch gesteriliseerd (chirurgische verwijdering van de baarmoeder, beide eileiders of beide eierstokken).

Als u niet voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden dan bent u in staat om zwanger te worden. In dat geval moet u één van de volgende effectieve anticonceptiemethoden gebruiken vanaf de eerste dosis tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel: o

Gecombineerde (oestrogeen met progestageen) hormonale anticonceptie (oraal, intravaginaal of via de huid) die de eisprong remt. Hiermee dient u tenminste 1 maand voor dag 1 van het onderzoek te zijn gestart.

o

Hormonale anticonceptie met alleen progestageen die de eisprong remt, die tenminste 1 maand voor dag 1 van het onderzoek is gestart: oraal, via een injectie of een implantaat.

o

Beide eileiders zijn afgebonden of afgesloten.

o

Mannelijke partner die gesteriliseerd is. Uw partner dient een medische bevestiging te hebben ontvangen dat de sterilisatie succesvol is uitgevoerd en dient uw enige partner te zijn.

o

Spiraaltje.

o

Spiraaltje met hormoonafgifte.

o

Totale onthouding toepassen. Dit geldt alleen voor vrouwen die kinderen kunnen krijgen die geen mannelijke partners hebben en geen

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 19 van 25


heteroseksuele gemeenschap hebben als hun voorkeur en standaard levenswijze. Periodieke onthouding (bijvoorbeeld kalender, ovulatie, symptothermaal (het vermijden van geslachtsgemeenschap op dagen dat een vrouw vruchtbaar of in staat is om zwanger te worden), post-ovulatie methoden) en voortijdige terugtrekking zijn niet acceptabel.

Het is belangrijk om op te merken dat de aanbevelingen voor anticonceptie, zoals hierboven beschreven, speciaal bedoeld zijn om zwangerschap te voorkomen tijdens het nemen van het onderzoeksmiddel upadacitinib. Andere medicaties (voor colitis ulcerosa) die u mag blijven gebruiken tijdens de studie (bijvoorbeeld methotrexaat en aminosalicylaten) kunnen mogelijk een langere duur voor het gebruik van anticonceptie aanbevelen als u stopt met het gebruik van deze middelen. Bespreek de anticonceptie aanbevelingen die u in dit geval dient te volgen met uw onderzoeksarts.

Reproductieve risico’s voor mannelijke deelnemers De effecten van upadacitinib op mannelijke voortplanting zijn nog niet bekend. Als de man een vrouwelijke partner heeft die postmenopauzaal of blijvend gesteriliseerd (verwijdering van beide eierstokken, beide eileiders of de baarmoeder) is, dan is het gebruik van een anticonceptiemethode niet nodig.

Mannen die seksueel actief zijn met een vrouwelijke partner, die in staat is om zwanger te worden, dienen vanaf de toediening van de eerste dosis tot 90 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel de volgende anticonceptiemethode te gebruiken: •

Het gebruik van een condoom en vrouwelijke partner(s) dienen een van bovenstaande anticonceptiemethoden te gebruiken (zoals hierboven beschreven in het protocol voor vrouwelijke vruchtbare patiënten).

Daarnaast mogen mannen geen sperma doneren vanaf de toediening van de eerste dosis tot 90 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

Mannelijke deelnemers zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun partner(s) op het risico om zwanger te worden. Ook moeten mannelijke deelnemers de zwangerschap van een partner melden aan de onderzoeker. Wanneer een partner zwanger is, wordt aan de partner toestemming gevraagd door middel van het informatie- en toestemmingsformulier zwangere partners, om informatie te verzamelen over de zwangerschap en uitkomst.

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 20 van 25


Bijlage D: Meer informatie over risico’s en bijwerkingen Upadacitinib is een experimenteel geneesmiddel dat de actieve werking van eiwitten, bekend als Janus Kinases (JAKs), blokkeert. JAKs zijn betrokken bij de immuunreactie en de productie van bloedcellen en andere eiwitten. Upadacitinib is bestudeerd in patiënten met colitis ulcerosa (UC), ziekte van Crohn en andere ontstekingsziektes.

Risico’s van het onderzoeksmiddel Tot 31 maart 2017 hebben in totaal 1232 proefpersonen upadacitinib toegediend gekregen, waaronder 469 proefpersonen die deelnamen aan fase 1-onderzoeken (waaronder 11 patiënten met reumatoïde artritis), 553 patiënten met reumatoïde artritis die deelnamen aan fase 2-onderzoek en 210 patiënten met de ziekte van Crohn die deelnamen aan fase 2onderzoek. Upadacitinib werd over het algemeen goed verdragen. De bijwerkingen van upadacitinib komen overeen met de bijwerkingen van patiënten die met andere immunosuppressanten worden behandeld.

De meest voorkomende bijwerkingen die werden gemeld tijdens het onderzoek waren hoofdpijn, bovenste luchtweginfectie, verkoudheid, diarree en hoesten. Verhoging van het eiwit creatinine fosfaatkinase in het bloed (een eiwit dat voornamelijk wordt afgegeven door spiercellen) werd geobserveerd in sommige patiënten (4%). De meerderheid van deze patiënten hadden verder geen spiersymptomen en stopten niet met het nemen van het onderzoeksmiddel als gevolg van deze verhoging.

Tot 31 maart 2017, bleek uit onderzoeken waar informatie over de behandeling beschikbaar was dat 30 van de 1232 patiënten (2,4%) behandeld met upadacitinib en 2 van de 143 patiënten (1,4%) die placebo hebben toegediend gekregen, gordelroos kregen. De meeste gevallen van gordelroos werden beschouwd als mild tot gemiddeld ernstig; er zijn ook ernstige gevallen van gordelroos gemeld waarbij opname in het ziekenhuis nodig was.

Medicijnen die de immuunreactie beïnvloeden kunnen worden geassocieerd met een verhoogd risico op kanker. Het is niet bekend of upadacitinib een verhoogd risico op kanker geeft. De volgende kankers zijn voorgekomen bij 2 of meer patiënten die behandeld werden met upadacitinib: borstkanker, huidkanker en lymfoom (een type bloedkanker).

7 van de 1232 patiënten die behandeld zijn met upadacitinib tijdens de fase 2-onderzoeken kregen last van bloedpropjes in de longen (longembolie) of in de benen (diep-veneuze trombose).

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 21 van 25


Er zijn tot op heden geen sterfgevallen gerapporteerd in de upadacitinib-onderzoeken naar colitis ulcerosa en ziekte van Crohn, die beschouwd worden als gerelateerd aan het onderzoeksmiddel.

Risico’s op allergische reactie Net als bij elk geneesmiddel kunnen allergische reacties ontstaan door het onderzoeksmiddel. Tot nu toe zijn er geen ernstige allergische reacties gemeld als gevolg van upadacitinib. Reacties variëren van matige verschijnselen, zoals jeuk, uitslag, en koorts, tot meer ernstige verschijnselen zoals ernstige huiduitslag, kortademigheid en lage bloeddruk. Ernstige allergische reacties kunnen levensbedreigend zijn. U moet onmiddellijk medische hulp inschakelen indien zulke reacties optreden.

Mogelijke wisselwerking tussen geneesmiddelen Het gebruik van andere geneesmiddelen (inclusief gezondheidssupplementen) kan van invloed zijn op de hoeveelheid upadacitinib die in uw lichaam aanwezig is en kan de risico's en bijwerkingen vergroten. Zorg ervoor dat u uw onderzoeksarts informeert over geneesmiddelen (inclusief geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen) en gezondheidssupplementen, die u de afgelopen maand heeft gebruikt. Ook is het erg belangrijk dat u eerst met uw onderzoeksarts overlegt voordat u nieuwe geneesmiddelen of gezondheidssupplementen neemt tijdens het onderzoek.

Onbekende risico’s Het langer gebruik (maanden tot jaren) van medicatie die invloed heeft op het immuunsysteem, zoals upadacitinib, kan de kans op sommige vormen van kanker, zoals lymfeklierkanker, vergroten. Momenteel is er te weinig informatie om te bepalen of upadacitinib daadwerkelijk deze risico’s met zich mee brengt. Net als bij elk middel, brengt het gebruik van upadacitinib risico’s met zich mee die momenteel onbekend zijn, inclusief lange-termijn bijwerkingen, levensbedreigende reacties, en de kleine kans op overlijden.

U dient veranderingen in uw algemene gezondheid of symptomen die u opmerkt te melden bij uw onderzoeksarts, zelfs als u denkt dat deze veranderingen en/of symptomen niet gerelateerd zijn aan het onderzoeksmiddel. Zie bijlage A voor contactgegevens.

Monitoren van uw veiligheid Uw onderzoeksarts houdt u in de gaten voor bijwerkingen van zowel upadacitinib als traditionele achtergrondtherapieën om uw UC te behandelen. Het is belangrijk dat u de bijwerkingen die u heeft gehad meteen rapporteert aan uw onderzoeksarts. Uw onderzoeksarts kan u andere geneesmiddelen geven om te helpen met de bijwerkingen. Als u of uw onderzoeksarts denkt dat u de bijwerkingen niet aan kan, dan kan het

NL56868.018.16 (M14-234) – versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 22 van 25


onderzoeksmiddel worden gestopt en kunt u de studiebezoeken blijven afleggen tenzij u besluit om met het onderzoek te stoppen.

Bloedonderzoeken, die uw aantal witte en rode bloedcellen controleren, worden uitgevoerd tijdens het onderzoek. Bloedspiegels van vetten (zoals cholesterol) en creatinine fosfaatkinase en uw nier- en leverfunctie worden bepaald. Uw hartslag en bloeddruk worden gemeten en hartfilmpjes worden gemaakt tijdens het onderzoek. Ook worden lichamelijke onderzoeken uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken wordt de grootte van uw lymfeklieren gecontroleerd.Informeer uw onderzoeksarts als u signalen van infectie ontwikkelt, waaronder koorts, zweten, rillingen, griepachtige symptomen, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, diarree, huiduitslag of zweren, branderig gevoel bij het plassen of vaker plassen dan normaal.

NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 23 van 25


Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon Onderzoek naar de werking van upadacitinib in proefpersonen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa -

Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

-

Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

-

Ik geef toestemming om mijn bloedmonster op HIV te testen.

-

Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker dat ik meedoe aan dit onderzoek.

-

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij de huisarts/specialist(en) die mij behandelt.

-

Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief.

-

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en bloedmonsters op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan.

-

Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog [15] jaar na dit onderzoek te bewaren.

-

Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 20 jaar na dit onderzoek te bewaren, door AbbVie.

-

Ik weet dat ik niet zwanger mag worden tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel / mijn partner niet zwanger mag maken tot 90 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

-

De onderzoeksarts heeft de meest geschikte anticonceptie voor mij en/of mijn partner met mij besproken.

-

Ik geef toestemming om mijn bloedmonster voor PK onderzoek nog tenminste 17 maanden na het laatste patiĂŤntbezoek in dit onderzoek te bewaren.

-

Ik geef toestemming om mijn gegevens en lichaamsmateriaal over te dragen naar landen buiten de Europese Unie waar de Europese richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens niet gelden. Dit moet wel noodzakelijk zijn voor het onderzoek. De gegevens en lichaamsmateriaal moeten gecodeerd worden overgedragen en zonder mijn naam.

-

Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Naam proefpersoon: Handtekening:

Datum : __ / __ / __

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 24 van 25


Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geĂŻnformeerd over het genoemde onderzoek.

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beĂŻnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):

Handtekening:

Datum: __ / __ / __

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het getekende toestemmingsformulier.

NL56868.018.16 (M14-234) â&#x20AC;&#x201C; versie 7 d.d. 21 december 2017 Substudie 1 en 3

pagina 25 van 25

MDL PIF ACHIEVE M14-234  
MDL PIF ACHIEVE M14-234