Page 1

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Jaarbeeld 2017 Radboudumc, Nijmegen


Over het afgelopen jaar... Het jaar 2017 was weer een bijzonder jaar voor onze afdeling. Zo was er het goede nieuws dat onze afdeling is gekozen als de op één na beste ‘primary care’ afdeling ter wereld in de ranking van het Center for World University Rankings (na Oxford, maar dat is geen schande). Maar 2017 bracht ook slecht nieuws: het overlijden van onze collega Waling Tiersma door een tragisch ongeluk tijdens zijn vakantie maakte diepe indruk. Eerstelijnsgeneeskunde is een netwerkafdeling pur sang. Samen met onze partners werken we hard aan onze missie. Dat doen we met bevlogen collega’s die zich inzetten om deze zorg door middel van onderzoek, onderwijs en opleiding verder vorm te geven. Dit Jaarbeeld 2017 bevat een kort overzicht van interessante gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom onze afdeling het afgelopen jaar, maar ook een aantal kernwaarden en -cijfers. Kortom: alles wat u altijd al wilde weten over … de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde! Veel leesplezier gewenst. De missie van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Wij streven naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig: 'A significant impact on health - personalized healthcare in context'. Pim Assendelft, afdelingshoofd (rechts op de foto) Robert Opsteeg, bedrijfsleider (links op de foto) Nynke Scherpbier, unithoofd Vervolgopleidingen Olga de Haes, interim unithoofd Onderwijs (vanaf 2018 is Marjolein van de Pol unithoofd Onderwijs) Tjard Schermer, unithoofd Onderzoek (vanaf 2018 is Pim Assendelft unithoofd Onderzoek)


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Over onze afdeling Over onze afdeling De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. De nadruk ligt daarbij op het genereren en verspreiden van kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en aantoonbare en excellente kwaliteit. Als afdeling bieden wij onderzoek en onderwijs binnen de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfs- en verzekeringsartsen, geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, verslavingsgeneeskunde, maatschappelijke zorg en vrouwenstudies. Met onze scharnierfunctie dragen wij actief bij aan de goede relatie tussen het Radboudumc en het extramurale nulde- en eerstelijns werkveld. Als netwerkafdeling participeert Eerstelijnsgeneeskunde dan ook in een groot aantal (academische) netwerken en academische werkplaatsen. Onderwijs De afdeling levert een substantieel aandeel, van ongeveer 20-25%, aan het onderwijs geneeskunde en biomedische wetenschappen. Ook dragen wij bij aan het onderwijs met een aantal populaire keuzemodules. De afdeling kent een lange traditie van bezoekende internationale studenten – in 2017 onder meer uit Singapore, Korea, BraziliÍ, Turkije en Spanje. Onderzoek De afdeling kent zes ziekte-inhoudelijke onderzoekslijnen: Chronische luchtwegaandoeningen, Vaatschade, Mental health, Neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen, Infectieziekten, Oncologie en palliatieve zorg, en twee thematische/generieke onderzoekslijnen: Persoonsgerichte zorg en Integraal wijkgericht werken. Opleiding De afdeling biedt de volgende vijf medische vervolgopleidingen aan: huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, specialist ouderengeneeskunde en verslavingsarts. Daarnaast kent de afdeling drie kaderopleidingen voor huisartsen: Astma en COPD, Urogynaecologie en Huisarts en spoedzorg.


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Leerstoelen De leerstoelen van de afdeling De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde beschikte begin 2017 over zes leerstoelen: Huisartsgeneeskunde (Pim Assendelft), Public Health (Koos van der Velden), Ouderengeneeskunde (Raymond Koopmans), Maatschappelijke zorg (Judith Wolf), Gender (Toine Lagro, in 2017 opgevolgd door Sabine Oertelt-Priogione) en Communicatie in de gezondheidszorg (Sandra van Dulmen). In 2017 werd het aantal leerstoelen uitgebreid naar zeven met de benoeming van Maria van den Muijsenbergh tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg.

Sabine Oertelt-Prigione werd in 2017 benoemd tot hoogleraar Gender in primary and transmural care en volgde daarmee hoogleraar emeritus Toine Lagro op. De leerstoel Huisartsgeneeskunde van Pim Assendelft werd in 2017 voor vijf jaar verlengd.

Maria van den Muijsenbergh Sabine Oertelt-Prigione

4


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Promoties In 2017 promoveerden elf promovendi bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde: Rogier van Deijck Continous palliative sedation: practice, determinants and outcome. Frans Derksen Perspectives on empathy in patient-GP communication. Gideon Emukule The epidemiological and economic burden of influenza in Kenya: implications for public health action. Vincent van Gelder Chronic kidney disease management in primary care. Maartje Loeffen Mentor mothers in primary care: the implementation of a low threshold intervention in women and children with IPV. Mathilde Mastebroek Joint effords and shared responsibilities: health information exchange in primary care for people with intellectual disabilities. Joany Millenaar Young onset dementia: towards a better understanding of care needs and experiences. Annette Plouvier Parkinson’s disease in primary care, a joint journey of patients and general practitioners. Karin van Rosmalen-Nooijens Family violence: young people, adult worries. Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention Feel the ViBe for adolescents and young adults exposed to family violence. Ibo Souwer Chilblains in general practice. Hanne Verweij Mindfulness-based stress reduction for medical residents.

Promovenda Karin van Rosmalen

Promovenda Mathilde Mastebroek (rechts)


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

6

Prijzen en benoemingen Prijzen Anne van den Brink won de NKOP-Award van het Nederlands Kennisinstituut voor Ouderenpsychiatrie voor haar inzet voor ouderen met psychiatrische problemen. Hein Janssens won de prijs van het Radboud Institute of Health Sciences (RIHS) voor de mede door hem ontwikkelde jichtcalculator. Toine Lagro ontving de Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange verdiensten. Peter Leusink won de NHG-casuĂŻstiekprijs met de klinische les De rol van de huisarts bij onbedoelde zwangerschap in Huisarts en Wetenschap. Bregje Thoonsen won de Telesphorusprijs voor het beste huisartsgeneeskundige proefschrift met haar proefschrift Early proactive palliative care in general practice - identification, communication and structural planning (promotor Chris van Weel). Alma Tostmann won de Radboud Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs in de categorie Medisch.

Toine Lagro (links) ontvangt de zilveren Waalboogspeld

Anne van den Brink


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Benoemingen Anne van den Brink werd hoofd van onze vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde (Voson). Martin Gerhardus en Alma Tostmann werden Junior Principal Lecturer. Debby Gerritsen werd Junior Principal Investigator en daarnaast ook Universitair Hoofddocent. Olga de Haes was unithoofd a.i. van de unit Onderwijs. Mary Janssen – Van Raay werd hoofd van onze vervolgopleiding tot Verslavingsarts. Natasja Looman werd projectleider Interprofessional Education binnen de unit Vervolgopleidingen. Tim Olde Hartman werd benoemd tot European representative van de North American primary care research group. Marjolein van de Pol werd opleidingsdirecteur Geneeskunde van het Radboudumc. Henk Schers werd ReShape fellow.

Mary Janssen - Van Raay

Marjolein van de Pol

Het Principal Investigator-schap van Pim Assendelft en Tjard Schermer werd met drie jaar verlengd. Het Principal Lecturer-schap van Nynke Scherpbier en Wim Gorgels werd met drie jaar verlengd.


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Mensen Jubilea meer dan 25 jaar In 2017 vierde Hans Elvers (foto hieronder) zijn 40-jarig jubileum.

Overleden Op 20 juli overleed onze collega Waling Tiersma (foto hieronder) tijdens zijn vakantie als gevolg van een ongeval.

Met pensioen In 2017 gingen onze collega’s Hans Bor, Marlies Cuisinier, Eric van der Geer en Alfons Olde Loohuis met pensioen.


9

Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Subsidies, werknemers, fte en budget Subsidies >100.000 euro 199.400 euro project Leefstijl mensen met een verstandelijke beperking. 152.885 euro project Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van Krachtwerk met Mobility Mentoring en ervaringsdeskundigheid. 249.692 euro Waalbed IV-studie voor neurodegeneratieve aandoeningen 477.210 euro project SPANkracht+ voor psychosociale interventies. 365.103 euro project SAFE: a self-support eHealth intervention to support women exposed to intimate partner violence. 250.009 euro project Op weg naar implementatie van de zorgstandaard dementie op jonge leeftijd. 234.848 euro Corpus-project voor Cost-effectiveness of psychosomatic therapy for patients frequently attending primary care with medically unexplained symptoms. 141.000 euro project Gendersensitieve vervolgopleidingen.

230

173

57

Aantal werknemers en fte's In 2017 bedroeg het aantal werknemers in voltijds-equivalenten 136 fte. Totaal aantal werknemers (peildatum 31-12-2017) 230 personen, 173 vrouwen en 57 mannen. Budget van de afdeling Het budget van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde over 2017 bedroeg bijna 20 miljoen euro.


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

Nieuws van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

“Eerstelijnsgeneeskunde één na beste ter wereld” Algemeen nieuws ‘Eerstelijnsgeneeskunde één na beste ter wereld!’ Onze afdeling wordt gekozen als de op één na beste eerstelijnsgeneeskunde afdeling ter wereld in de Primary health care ranking van het Center for World University Rankings. Oxford staat op de eerste plaats. Het Radboudumc Transmuraal kennis- en expertisecentrum (RTKIC) en het Radboudumc Technology Center Health data (RTC Health data) gaan van start: één loket voor transmurale samenwerking bij onderzoeksprojecten en –vragen. Tim Olde Hartman schrijft het factsheet Empathie voor alle zorgverleners in het Radboudumc. Onze afdeling gaat de uitdaging van papierarm werken aan. ELG print 600.000 A4-vellen per jaar; dat zijn vier UEFA voetbalvelden! Reden voor ELG om het project ‘Papierarm werken’ te starten met concrete afspraken over het verminderen van het papiergebruik binnen de afdeling. De Academische werkplaats Verslavingsgeneeskunde met Eerstelijnsgeneeskunde als partner wordt opgericht.

De app ‘Slimme zelftest voor adem’ voor COPD-patiënten van medeontwikkelaar Erik Bischoff (foto hierboven) behaalt de tweede plaats van de ZonMw Medische Inspiratorprijs 2017 (50.000 euro).


11

“Veel nieuwe jonge docenten kiezen voor het geven van onderwijs bij ELG” Nieuws vanuit onderwijs In 2017 verwelkomden wij veel nieuwe junior-docenten; het geven van onderwijs is ook bij de jonge generatie artsen populair. Wij hebben nu 30 jonge huisartsen die in dienstverband of op basis van overeenkomst als docent werkzaam zijn. Studenten kunnen kiezen uit twee ELG-minoren: Medisch leiderschap en Kwetsbare groepen. De nieuwe minor Geneeskunde (voor studenten Biologie en zij-instromers BMW) is succesvol (20 deelnemers). De unit onderwijs verzorgde diverse workshops op ondermeer congressen van het Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en World Organization Of Family Doctors (WONCA). De opleidingsvisitaties Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde werden succesvol afgesloten. Benoemingen: Wim Gorgels werd benoemd tot episodecoördinator voor episode 7, Floris van de Laar tot regisseur van kwartaal 1 en Martin Gerhardus werd benoemd tot coördinator van de zijinstromers geneeskunde.

Studenten presenteren tijdens een 'Hackathon'


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

“Interprofessioneel opleiden krijgt steeds meer vorm en inhoud” Nieuws vanuit opleidingen De eerste lichting kaderartsen van onze kaderopleiding ‘Huisarts en spoedzorg’ studeert in 2017 af. De mede door de unit opleidingen georganiseerde scholing Hot Topics Urgent Care is, met ruim 700 deelnemers, druk bezocht. Ook de gezamenlijke opleidersdag van onze opleiding tot huisarts in Eindhoven is een groot succes. Er zijn ruim 120 deelnemers aanwezig. In 2017 wordt gestart met refereren voor de aios Huisartsgeneeskunde door wetenschappers van ELG, vooral promovendi die zelf ook in opleiding tot huisarts zijn. Er blijkt veel animo voor te zijn.

‘Interprofessioneel opleiden krijgt steeds meer vorm en inhoud!’ ELG en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tekenen een convenant voor interprofessioneel opleiden. Op de foto hierboven Paul Smits, Decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en Diana de Jong, lid College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


13

“Eerstelijnsgeneeskunde weer in de top met het aantal publicaties” Nieuws vanuit onderzoek 'Eerstelijnsgeneeskunde weer in de top met het aantal publicaties’. Het aantal publicaties vanuit onze afdeling over 2017 bedroeg 250 artikelen. Daarmee behoort onze afdeling ook dit jaar weer tot de top van het Radboudumc.

De onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ (foto hierboven), ernstig nietaangeboren hersenletsel, viert haar eerste lustrum. De nieuwe academische werkplaats Impuls: Participatie en Maatschappelijke Zorg, werd opgericht. Praktijk en wetenschap werken hierin samen aan innovatie en kennisontwikkeling van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties. Het jaarlijks ELG-onderzoekssymposium, dit jaar onder de titel ‘Maak tijd voor maatschappelijke impact’, is inspirerend en wordt druk bezocht. Vanuit de vakgroep Gender werd de e-learning Introduction to gender-sensitive medicine voor aios ontwikkeld.


Jaarbeeld 2017 Eerstelijnsgeneeskunde

“Samenwerking met regionale huisartsen in nieuwe netwerken” Nieuws vanuit onze netwerken 'Samenwerking met regionale huisartsen in nieuwe netwerken': het Radboudumc academisch huisartsennetwerk (AHN) en het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken (NHP) bouwen voort op de bestaande netwerken, waarin regionale huisartsen samenwerken met onze afdeling op één of meer van de academische pijlers onderwijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie. Deze netwerken bouwen voort op een sterke traditie van samenwerking tussen de regio en de academie op het gebied van eerstelijns zorg. Het UKON-symposium ‘Samen doen, samen sterk’, over het verbeteren van kwaliteit van leven en zorg door onderlinge samenwerking, wordt druk bezocht. Het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en vijftien zorgorganisaties. Het Impuls-symposium 'Krachtpatsers - samen werken aan participatie en maatschappelijke zorg' wordt druk bezocht. Impuls is het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

Zomer 2017 ondertekenden de partners van ‘Regio Nijmegen op één lijn NOEL’, waaronder onze afdeling, de netwerkovereenkomst Regio Nijmegen op één lijn (foto hierboven). Eerstelijnsgeneeskunde is één van de partners en levert de voorzitter. Doel is het verbeteren en versterken van de regionale eerstelijnszorg.


15

Meer weten over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde? Meer weten over ons onderzoek, onze opleidingen, ons onderwijs en onze netwerken? Ga naar www.radboudumc.nl/afdelingen/eerstelijnsgeneeskunde

Jaarbeeld eerstelijnsgeneeskunde 2017  
Jaarbeeld eerstelijnsgeneeskunde 2017