Page 1

Formulier uitreiking Artsexamen U wordt op de uitreiking toegesproken op basis van onderstaande informatie. [ a.u.b. tekst typen en in tweevoud afgedrukt op papier inleveren bij het StIP ] Naam: Studentnummer: Uitreikingsdatum: U kunt alle onderwerpen invullen, u kunt ook een keuze maken uit onderstaande onderwerpen.

Hebt u een eerder een opleiding gevolgd (HBO / universitair)?

Waarom bent u Geneeskunde gaan studeren? Wat trekt u aan in het doktersvak?

Wilt U van onderstaande studieonderdelen de gegevens invullen? I: Onderzoeksstage Titel scriptie: Naam begeleider: Afdeling: Cijfer: Beoordeling/Commentaar:

II: Senior coschap Naam begeleider: Afdeling: Cijfer: Beoordeling/Commentaar:

III: Keuze coschap Naam begeleider: Afdeling: Cijfer: Beoordeling/Commentaar:


Waar kijkt u de afgelopen studiejaren met genoegen op terug? Waar bent u het meest trots op?

Wat was moeilijk in de afgelopen studiejaren en wat heeft u daarvan geleerd?

Welke activiteiten had u naast de studie? Wat heeft dat u gebracht?

Wat zijn uw toekomstplannen? Wat voor soort dokter zou u willen worden?

8-10-2015 - RG

Profile for Radboudumc

Formulieruitreikingartsexamen  

Formulieruitreikingartsexamen