Page 1

Beoordelingsprotocol functioneren senior co-assistentschap Opleider of supervisor maakt keuze door omcirkelen van “onvoldoende” of “voldoende”, “O’” of “V”, “geslaagd” of “niet geslaagd’ en vult bij eindoordeel een cijfer in. Student levert volledig ingevuld formulier in bij examinator in het Radboudumc voor ondertekening “gezien”, waarna formulieren voor functioneren en mondeling tentamen in worden geleverd bij het StIP voor bepaling van het eindcijfer door episodecoördinator dr. J.P. Frölke. In het uitzonderlijke geval dat de student als eindcijfer een negen scoort dient er schriftelijk een toelichting door de opleider of supervisor bijgevoegd te worden.

naam en voorletters co-assistent(e)

studentnummer

naam van opleider of supervisor

afdeling

instelling / plaats

begindatum stage

einddatum stage

Kennis

onvoldoende

voldoende

onvoldoende

voldoende

Toelichting/adviezen

Vaardigheden (“voldoende” indien alle elementen met “V” zijn beoordeeld) Toelichting/adviezen

Anamnese

O

V

Lichamelijk onderzoek

O

V

Communicatie met patiënten

O

V

Professioneel gedrag (omgaan met taken/werk, patiënten,anderen, zichzelf)

Verrichtingen

O

V

onvoldoende

voldoende

onvoldoende

voldoende

niet geslaagd

geslaagd

Toelichting/adviezen

Specifieke opdrachten (bijvoorbeeld opdrachten, patiëntpresentaties, referaten, ontslagbrieven) Toelichting/adviezen

Eindoordeel algemeen functioneren (niet geslaagd als één of meer van de onderdelen onvoldoende is of zijn)

Cijfer voluit

Toelichting

heel cijfer (twee – negen) handtekening beoordelaar

handtekening co-assistent (voor gezien)

datum

naam en handtekening examinator (voor gezien)

de uitslag krijgt rechtsgeldigheid, zodra deze door de aangewezen facultaire examinator is meeondertekend 16122011

Profile for Radboudumc

Episode 8 beoordelingsprotocol funtioneren csen  

Episode 8 beoordelingsprotocol funtioneren csen