Page 1

Eindresultaten episodes 7a, 7b en 7c ouderenzorg, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde Klinische fase – episode 7 Toelichting Na ontvangst van de protocollen van CKO7-voor, CKO7-na, ouderenzorg, huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde bepaalt de episodecoördinator de drie resultaten (ISIS codes EPOUD, EPHUI, EPSOG) voor de episode. Nadien wordt dit formulier opgestuurd naar drs. R. Goorden, secretaris examencommissie geneeskunde, OSZ. naam en voorletters co-assistent(e)

nummer co-groep

studentnummer

Weergave van de resultaten over episode 7a (ISIS code EPOUD), 7b (ISIS code EPHUI) en 7c (ISIS code EPSOG) • een voldoende resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 6 t/m 10. • een onvoldoende resultaat wordt uitgedrukt met het oordeel ‘onvoldoende’ (OV). Rekenregels uit toetsingsregeling • Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het voorbereidend centraal klinisch onderwijs leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor zowel episode 7a, episode 7b als episode 7c. • Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het afsluitend centraal klinisch onderwijs leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor zowel episode 7a, episode 7b als episode 7c. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap ouderenzorg leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 7a. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap huisartsgeneeskunde leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 7b. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap sociale geneeskunde leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 7c. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO7-voor, CKO7-na én het coassistentschap ouderenzorg voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 7a gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap ouderenzorg. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO7-voor, CKO7-na én het coassistentschap huisartsgeneeskunde voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 7b gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap huisartsgeneeskunde. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO7-voor, CKO7-na én het coassistentschap sociale geneeskunde voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 7c gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap sociale geneeskunde.

Onderdelen episode 7

Resultaat

CKO7-voor Coassistentschap ouderenzorg Coassistentschap huisartsgeneeskunde Coassistentschap sociale geneeskunde CKO7-na Farmacotherapie Eindtoets Resultaat EPOUD (7a)

Resultaat EPHUI (7b)

Voldoende / Onvoldoende Resultaat EPSOG (7c)

Datum en handtekening episodecoördinator

Cijfers voluit (zes – tien of onvoldoende)

datum - 1-

Dr. W. Gorgels okt. 2017

Profile for Radboudumc

Episode 7 protocol resultaten  

Episode 7 protocol resultaten