Page 1

Eindresultaten episodes 6a, 6b en 6c KNO, oogheelkunde en dermatologie Klinische fase – episode 6 Toelichting Na ontvangst van de protocollen van CKO6-voor, KNO, oogheelkunde en dermatologie bepaalt de episodecoördinator de drie resultaten (ISIS codes EPKNO, EPOOG, EPDER) voor de episode. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren. naam en voorletters co-assistent(e)

nummer co-groep

studentnummer

Weergave van de resultaten over episode 6a (ISIS code EPKNO), 6b (ISIS code EPOOG) en 6c (ISIS code EPDER) • een voldoende resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 6 t/m 10. • een onvoldoende resultaat wordt uitgedrukt met het oordeel ‘onvoldoende’ (OV). Rekenregels uit toetsingsregeling • Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het voorbereidend centraal klinisch onderwijs leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor zowel episode 6a, episode 6b als episode 6c. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap KNO leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 6a. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap oogheelkunde leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 6b. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap dermatologie leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’ voor episode 6c. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO6-voor én het coassistentschap KNO voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 6a gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap KNO. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO6-voor én het coassistentschap oogheelkunde voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 6b gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap oogheelkunde. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO6-voor én het coassistentschap dermatologie voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 6c gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap dermatologie.

Onderdelen episode 6

Resultaat

CKO6-voor Coassistentschap KNO Coassistentschap oogheelkunde Coassistentschap dermatologie

Resultaat EPKNO (6a)

Resultaat EPOOG (6b)

Resultaat EPDER (6c)

Datum en handtekening episodecoördinator

datum

dr. W. Gorgels

Voluit (OV/ zes t/m tien) -1-

juli 2015

Profile for Radboudumc

Ep6 protocol resultaten  

Ep6 protocol resultaten