Page 1

Uitslag beoordeling Coassistentschap Spoedeisende geneeskunde Klinische fase – episode 5

Toelichting

Stagecoördinator bepaalt na ontvangst van het beoordelingsprotocol functioneren en beoordelingsprotocol mondeling tentamen het

eindcijfer voor het coassistentschap. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren. naam en voorletters coassistent(e)

co-groep

studentnummer

Berekening eindcijfer op basis van functioneren en het mondeling tentamen

Eindcijfer Voluit

Een cijfer 6 of hoger voor het functioneren en een cijfer 6 of hoger voor het mondeling tentamen leidt tot een eindcijfer voor het examenonderdeel volgens onderstaande tabel: Cijfer functioneren

Cijfer mondeling tentamen

Resultaat

5 of lager

6 of hoger

OV

6 of hoger

5 of lager

OV

cijfer 6 of hoger * 1

cijfer 6 of hoger * 2

som / 3

Het eindcijfer s.v.p. afronden op een geheel getal

(onvoldoende of zes t/m tien)

handtekening stagecoördinator SEG

Mr. drs. MEB. Morsink

- 1

jul 2016

Profile for Radboudumc

Ep5 beoordelingsprotocol uitslag cseg  

Ep5 beoordelingsprotocol uitslag cseg