Page 1

Eindresultaat episode 4 (EPKIN) Klinische fase – episode 4 Toelichting Na ontvangst van de protocollen van CKO4-voor, coassistentschap kindergeneeskunde en CKO4-na bepaalt de episodecoördinator het resultaat voor de episode.Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren naam en voorletters co-assistent(e)

studentnummer

Weergave van de resultaten over episode 4 • een voldoende resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 6 t/m 10. • een onvoldoende resultaat wordt uitgedrukt met het oordeel ‘onvoldoende’ (OV). Rekenregels uit toetsingsregeling • Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het voorbereidend centraal klinisch onderwijs leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’. • Een beoordeling ‘onvoldoende’ voor het afsluitend centraal klinisch onderwijs leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’. • Een onvoldoende beoordeling voor het coassistentschap kindergeneeskunde leidt altijd tot het resultaat ‘onvoldoende’. • Indien de beoordelingen voor de onderdelen CKO4-voor, CKO4-na én het coassistentschap kindergeneeskunde voldoende zijn (oordeel voldoende of cijfer 6 of hoger), wordt het eindcijfer van episode 4 gelijk aan het cijfer voor het coassistentschap kindergeneeskunde.

Onderdelen episode 4

Resultaat

CKO4-voor

Coassistentschap kindergeneeskunde

CKO4-na

Resultaat episode 4 (EPKIN)

Datum en handtekening episodecoördinator

(gelijk aan eindcijfer kindergeneeskunde indien CKO4v en CKO4n beide voldoende zijn)

Voluit (één t/m tien)

datum

-1-

Drs. P. Bot

maart 2017

Profile for Radboudumc

Ep4 protocol resultaat  

Ep4 protocol resultaat