Page 1

Beoordelingsprotocol CKO4v Centraal Klinisch Onderwijs 4 - voor Klinische fase – episode 4 naam en voorletters co-assistent(e)

studentnummer

startdatum CKO4v

Onderdeel

Beoordeling

Paraaf docent

‰ voldoende 1

Vaardigheden kindergeneeskunde

‰ onvoldoende

klinisch docent

‰ voldoende 2

Toets ‰ onvoldoende

klinisch docent

‰ voldoende 3

Participatie tijdens de episode ‰ onvoldoende

Eindoordeel CKO4 – voor

Datum en handtekening episodecoördinator

NB: voor een voldoende voor CKO4-voor dienen alle onderdelen (1 t/m 3) voldoende te zijn.

‰ voldoende

klinisch docent

‰ onvoldoende datum

-1-

Drs. P. Bot

maart 2017

Profile for Radboudumc

Ep4 beoordelingsprotocol cko4v  

Ep4 beoordelingsprotocol cko4v