Page 1

Uitslag beoordeling Coassistentschap heelkunde Klinische fase – episode 3 Toelichting: stagecoördinator bepaalt na ontvangst van het beoordelingsprotocol functioneren en beoordelingsprotocol mondeling tentamen het eindcijfer voor het coassistentschap. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren.

naam en voorletters coassistent(e)

co-groep

studentnummer

Berekening eindcijfer op basis van functioneren en het mondeling tentamen Een cijfer 6 of hoger voor het functioneren en een cijfer 6 of hoger voor het mondeling tentamen leidt tot een eindcijfer voor het examenonderdeel volgens onderstaande tabel: Cijfer functioneren

Cijfer mondeling tentamen

Resultaat

5 of lager

6 of hoger

OV

6 of hoger

5 of lager

OV

cijfer 6 of hoger * 1

cijfer 6 of hoger * 2

Het eindcijfer s.v.p. afronden op een geheel getal

Eindcijfer Voluit

som / 3

(één t/m tien)

handtekening stagecoördinator

Dr. E.C.T.H. Tan

-1-

mrt 2016

Profile for Radboudumc

Ep3 protocol eindcijfer chee  

Ep3 protocol eindcijfer chee