Page 1

Uitslag beoordeling Coassistentschap neurologie Klinische fase – episode 2 Toelichting: stagecoördinator bepaalt na ontvangst van het beoordelingsprotocol functioneren en beoordelingsprotocol mondeling tentamen het eindcijfer voor het coassistentschap. Student . is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren.

Berekening eindcijfer op basis van functioneren en het mondeling tentamen

Eindcijfer Voluit

Een cijfer 6 of hoger voor het functioneren en een cijfer 6 of hoger voor het mondeling tentamen leidt tot een eindcijfer voor het examenonderdeel volgens onderstaande tabel: Cijfer functioneren

Cijfer mondeling tentamen

Resultaat

5 of lager

6 of hoger

OV

6 of hoger

5 of lager

OV

cijfer 6 of hoger * 1

cijfer 6 of hoger * 2

som / 3

Het eindcijfer s.v.p. afronden op een geheel getal

naam en voorletters coassistent(e)

co-groep

(één t/m tien)

studentnummer

handtekening stagecoördinator

Dr. C.G.J. Saris

- 1-

jun 2016

Profile for Radboudumc

Ep2 beoordelingsprotocol uitslag cneu  

Ep2 beoordelingsprotocol uitslag cneu