Page 1

Beoordelingsprotocol mondeling tentamen Coassistentschap psychiatrie Klinische fase – episode 2 Toelichting: de coassistent overlegt bij de start van het tentamen op het daartoe bestemde formulier een lijst van patiënten die hij/zij tijdens het coassistentschap heeft gezien. De ingevulde en door de begeleider goedgekeurde lijst wordt aan dit beoordelingsprotocol gehecht. De opleider selecteert uit die lijst 3 tot 6 casus die tijdens het tentamen aan de orde komen. Hij beoordeelt het niveau van klinisch redeneren op diagnostisch én therapeutisch gebied en van de voor de casus relevante achtergrondkennis. Bij ieder van de drie aspecten worden minimaal twee casus betrokken. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren. naam en voorletters coassistent(e)

co-groep

naam van de (waarnemend) opleider

afdeling

begindatum stage

einddatum stage

studentnummer

instelling / plaats

Oordeel over klinisch redeneren, diagnostisch beleid Dit aspect is beoordeeld aan de hand van de volgende casus (minimaal twee nummers van de lijst invullen) Score (op schaal van 1 tot en met 10)

Oordeel over klinisch redeneren, therapeutisch beleid Dit aspect is beoordeeld aan de hand van de volgende casus (minimaal twee nummers van de lijst invullen) Score (op schaal van 1 tot en met 10)

Oordeel over achtergrondkennis Dit aspect is beoordeeld aan de hand van de volgende casus (minimaal twee nummers van de lijst invullen) Score (op schaal van 1 tot en met 10)

Eindoordeel mondeling tentamen Cijfer s.v.p. afronden op een geheel getal na delen van de totaalscore door 3 (zonder weging)

Totaalscore

Cijfer Voluit

(één t/m tien) Iemand kan slechts dan een ‘negen’ krijgen voor zijn mondeling tentamen, als in onderstaand veld een toelichting wordt gegeven die aangeeft dat er sprake is van een uitstekende beoordeling.

handtekening (waarnemend) opleider z.o.z. -1-

nov 2017


Lijst van casus ten behoeve van het mondeling tentamen aan einde coassistentschap Klinische patiĂŤnten Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lft.

M/V

Reden opname / Diagnose

18 19 20 Poliklinische patiĂŤnten Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lft.

M/V

Reden consult / Diagnose

Akkoord begeleider (naam en handtekening)

-2-

nov 2017

Profile for Radboudumc

Ep2 beoordelingsprotocol mondeling cpsy  

Ep2 beoordelingsprotocol mondeling cpsy