Page 1

Eindbeoordeling episode 1 Coassistentschap interne geneeskunde Klinische fase Toelichting: De episodecoรถrdinator bepaalt na ontvangst van het beoordelingsprotocol functioneren en beoordelingsprotocol mondeling tentamen het eindcijfer voor de episode. Student is verantwoordelijk voor verzamelen en beheren van alle beoordelingsformulieren.

naam en voorletters coassistent(e)

cogroep

studentnummer

Berekening eindcijfer op basis van functioneren en het mondeling tentamen

Eindcijfer

Een cijfer 6 of hoger voor het functioneren en een cijfer 6 of hoger voor het mondeling tentamen leidt tot een eindcijfer voor het examenonderdeel volgens onderstaande tabel: Cijfer functioneren

Cijfer mondeling tentamen

Resultaat

5 of lager

6 of hoger

OV

6 of hoger

5 of lager

OV

cijfer 6 of hoger * 1

cijfer 6 of hoger * 2

som / 3

Het eindcijfer s.v.p. afronden op een geheel getal

handtekening episodecoรถrdinator

Dr. J. Deinum

- 1-

jan 2018

Profile for Radboudumc

Ep1 protocol eindcijfer cint  

Ep1 protocol eindcijfer cint