Page 1

BEOORDELING DOOR DE SUPERVISOR VAN DE VORDERINGEN OP DE POLI INTERNE TIJDENS  COSCHAP INTERNE GENEESKUNDE  Inleveren op het secretariaat afdeling interne geneeskunde, route 463   

Gegevens coassistent   Naam        Dit betreft (één vakje aankruisen):    Dienst      Controle    spreekuur    Gegevens supervisor  Naam     

Cogroep nummer   

Studentnummer    

  Nieuwe patiënt 

  Presentatie 

Afdeling  

Beoordeling door coassistent:  Leerdoel coassistent (in te vullen vóór de leeractiviteit):        Reflectie coassistent: leerdoel behaald en toelichting daarop:  (in te vullen na de leeractiviteit, vóór de beoordeling door de supervisor) 

           

Beoordeling door supervisor:  Wat gaat goed? (bv leerdoel behaald, uitvoering vaardigheid zoals presenteren, lichamelijk onderzoek, professionele benadering)            Aandachtspunt:             Beoordeling:    (Kies voor : Onder verwacht niveau (OVN), verwacht niveau (VN)                                 Handtekening supervisor  of  boven verwacht niveau (BVN))           

Profile for Radboudumc

Ep1 cint beoordeling poli  

Ep1 cint beoordeling poli