Page 1

Proefpersoneninformatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Onderzoek naar de werking van upadacitinib in proefpersonen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn Officiële titel: Een multicenter, gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo gecontroleerd inductie onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van upadacitinib (ABT-494) in proefpersonen met matige tot ernstig actieve ziekte van Crohn met onvoldoende respons op of intolerantie voor conventionele therapieën maar die niet gefaald hebben op biologische therapieën (2017-001240-35)

Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn heeft. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

1. Algemene informatie Dit onderzoek is opgezet door AbbVie (hierna te noemen ‘opdrachtgever van het onderzoek’) en wordt gedaan door onderzoekers in verschillende ziekenhuizen. De opdrachtgever van het onderzoek vergoedt de kosten van dit onderzoek. Met AbbVie in deze informatiebrief worden de sponsor van dit onderzoek AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG en de Nederlandse vestiging AbbVie B.V. bedoeld. Voor dit onderzoek zijn ongeveer 300 proefpersonen uit verschillende landen nodig, in ongeveer 400 ziekenhuizen. In Nederland zullen naar verwachting 15 proefpersonen meedoen. De Medisch Ethische Toetsingscommissie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 1 van 28


Proefpersoneninformatie

2. Doel van het onderzoek U bent gediagnostiseerd met de ziekte van Crohn en u ervaart symptomen zoals buikpijn en/of diarree. Daarnaast kunt u de medicatie om de ontsteking die bij uw ziekte hoort tegen te gaan niet verdragen of u reageert onvoldoende op deze medicatie, zoals corticosteroїden en/of azathioprine, 6-mercaptopurine of methotrexaat. Mogelijk heeft u nog niet alle reguliere behandelingen gehad. Het doel van dit onderzoek is, uitzoeken hoe veilig upadacitinib is en te bepalen hoe goed het werkt in patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn. Er wordt ook gekeken naar de farmacokinetiek (hoe wordt het middel opgenomen, verspreid en afgebroken in het lichaam na enige tijd). De werking van upadacitinib vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Upadacitinib is een onderzoeksmiddel en dat betekent dat het nog niet is goedgekeurd door de regelgevende instanties. Upadacitinib kan nog niet worden voorgeschreven door artsen (buiten onderzoek).

3. Achtergrond van het onderzoek Het doel van de behandeling van de ziekte van Crohn is het onder controle houden van de ontsteking en het verminderen van de symptomen. Beschikbare middelen verminderen het ontstekingsproces niet altijd volledig en kunnen erge bijwerkingen hebben. Ook reageren niet alle patiënten even goed op de beschikbare middelen. Daarom is er een grote behoefte aan nieuwe behandelingen.

4. Wat meedoen inhoudt Als u meedoet, duurt dat in totaal maximaal 33 weken voor u. Dit is inclusief een 1. keuringsperiode (screening) van maximaal 5 weken 2. een 12-weekse inductieperiode (deel 1) 3. een 12-weekse extra behandelingsperiode als uw ziekte na de eerste 12 weken nog onvoldoende verbeterd is (deel 2) 4. een 30-daagse follow-up periode Wanneer uw ziekte na dit onderzoek genoeg verbeterd is en u voldoet aan de criteria om mee te mogen doen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 52-weeks onderhoudsonderzoek. Over dit vervolgonderzoek zult u apart geïnformeerd worden.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 2 van 28


Proefpersoneninformatie

Het overzicht hieronder geeft de verschillende delen van het onderzoek weer:

1. Keuring (screening) Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker doet een lichamelijk onderzoek, maakt een hartfilmpje (ECG), meet uw gewicht, lengte, bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie, maakt röntgenfoto’s van uw borst en neemt bloed- (ongeveer 30.5 ml), urine - en ontlastingsmonsters af om uw gezondheid te bepalen. U ondergaat een endoscopie om de ontsteking van uw darmen te evalueren met eventueel een biopt als het nodig is om de diagnosis van ziekte van Crohn te bevestigen of wanneer er afwijkingen gezien worden tijdens de endoscopie. Bij vrouwen die kinderen kunnen krijgen wordt een serum zwangerschapstest uitgevoerd. De onderzoeker vertelt u wanneer het resultaat positief is. De uitslag moet negatief zijn om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Ook vraagt de onderzoeker naar uw etnische afkomst, medische geschiedenis, alcohol-, tabaks- en drugsgebruik en bespreekt de onderzoeker uw voorgaande en huidige medicaties. U wordt ook getest op Hepatitis B & C en tuberculose (TBC). De onderzoeker stelt u enkele vragen om het risico op TBC te bepalen. TBC wordt getest met een PPD test (huid) en/of een Quantiferon-TB Gold Test (bloed). Als u één van deze ziektes heeft, zullen we u dit vertellen en wordt dit gemeld bij de lokale zorgautoriteit. Als u dit niet wilt weten, kunt u niet aan dit onderzoek meedoen. Ook wordt u getest op HIV. Als de uitslag positief is, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u niet aan het onderzoek meedoen. De HIV test is vertrouwelijk en de onderzoeker of het onderzoeksteam delen deze gegevens niet buiten het onderzoek om. De opdrachtgever van het onderzoek ontvangt de resultaten van de testen niet en wordt niet op de hoogte gebracht van de resultaten, positief of negatief. Soms vinden we bij de keuring iets dat verder medisch moet worden onderzocht. We vertellen u dit altijd. Verder onderzoek gebeurt door de eigen huisarts of specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen verzekering.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 3 van 28


Proefpersoneninformatie

Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek dan bepaalt uw onderzoeker of u aan alle eisen voldoet en of u geschikt bent voor deelname. U krijgt tijdens het screeningsbezoek een elektronisch dagboekje mee. Het is essentieel dat u het dagboekje dagelijks invult zodat uw onderzoeker aan het begin van het onderzoek kan beslissen of u geschikt ben voor deelname en verder in het onderzoek kan zien hoe u reageert op het onderzoeksmiddel. 2. Dubbelblinde 12-weekse inductieperiode (deel 1) Een inductieperiode is het moment dat u het middel de eerste keer ontvangt en waarin aangetoond kan worden of u wel of niet op het middel reageert. Gedurende het onderzoek houdt de onderzoeker uw gezondheid goed in de gaten, maar wanneer u zelf merkt dat u zieker wordt dient u dit direct te melden aan de onderzoeker. Afhankelijk van hoe uw ziekte reageert op het middel kunt u na deel 1 meedoen aan deel 2 (de extra behandelperiode). We behandelen u maximaal 24 weken met upadacitinib en/of placebo. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. Als u in aanmerking komt om deel te nemen aan dit onderzoek start u in deel 1 met het eerste bezoek na de keuring dat we Baseline (week 0) noemen. U wordt willekeurig door loting ingedeeld om eenmaal daags 45 mg upadacitinib of placebo te krijgen. U heeft 67% kans om upadacitinib te krijgen en 33% kans om placebo te krijgen. U dient uw onderzoeksmiddel (tablet) eenmaal per dag in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip (in de ochtend of avond) gedurende 12 weken.

Deel 1 noemen we dubbelblind wat betekent dat de arts en u beiden niet weten welk onderzoeksmiddel of dosis u ontvangt. Als het voor uw gezondheid belangrijk is, kan dit wel worden opgezocht. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medischwetenschappelijk onderzoek. Wanneer uw ziekte na deel 1 genoeg verbeterd is, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuw 52-weeks dubbelblind onderhoudsonderzoek met upadacitinib. Als uw ziekte na deel 1 nog niet genoeg verbeterd is, dan kunt u meedoen aan een extra dubbelblinde 12weekse behandelperiode (deel 2). Tijdens deel 1 bezoekt u het ziekenhuis ongeveer 5 keer. 3. Dubbelblinde extra 12-weekse behandelperiode (deel 2) U komt in aanmerking om deel te namen aan deel 2 van het onderzoek omdat uw ziekte niet genoeg verbeterd is na de 12-weekse inductieperiode (deel1).

In deel 2 van het onderzoek ontvangt u gedurende 12 weken eenmaal daags 45 mg of 30 mg upadacitinib. Welke dosis u krijgt is afhankelijk van of u in deel 1 upadacitnib of placebo heeft ontvangen. Omdat u en de onderzoeksarts beiden niet weten wat u in deel 1 heeft ontvangen (dubbelblind), weet u ook niet welke dosis u in deel 3 krijgt.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 4 van 28


Proefpersoneninformatie

Tijdens deel 2 bezoekt u het ziekenhuis ongeveer 3 keer. Wanneer uw ziekte na deel 2 (in week 24) genoeg verbeterd is, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuw 52-weeks onderhoudsonderzoek met upadacitinib. 4. Follow-up periode Als uw ziekte na deel 2 nog niet genoeg verbeterd is, of als u eerder met het onderzoek stopt of als u niet mee doet aan het nieuwe onderhoudsonderzoek, vindt na de laatste dosis upadacitinib een 30-daagse follow-up periode plaats. Daarvoor komt u 30 dagen na de laatste toediening van het onderzoeksmiddel nog een keer terug naar het ziekenhuis. Bezoeken en metingen Voor het onderzoek is het nodig dat u naast het keuringsbezoek de eerste 12 weken 5 keer naar het ziekenhuis komt. Als de behandelperiode wordt verlengt naar 24 weken, dan komt u daarna nog 3 keer naar het ziekenhuis. Als u wilt weten hoe lang een bezoek duurt, vraag dit dan na bij het onderzoekspersoneel. Er zal dan het volgende gebeuren: • We nemen bloed af (7.5 – 40.5 ml, afhankelijk van het bezoek) om door middel van laboratoriumtesten uw gezondheid te bepalen. o

Er wordt gekeken naar uw bloedcellen, chemische waarden (zoals glucose, nierfunctie en vetten) en de mate van ontsteking in uw lichaam– bij ieder bezoek U wordt gevraagd om tenminste 8 uur voorafgaand aan deze bezoeken nuchter te zijn, informeer het onderzoeksteam als dat niet mogelijk is

o

De hoeveelheid upadacitinib in uw bloed wordt getest. Hier is ongeveer 3 ml voor nodig – bij maximaal 7 bezoeken

• We doen een lichamelijk onderzoek - bij ieder bezoek • We maken een hartfilmpje (ECG) - bij maximaal 2 bezoeken • We laten u elektronische vragenlijsten invullen met vragen over uw gezondheid om uw ziekte te begrijpen en uw reactie op het onderzoeksmiddel te bepalen – bij maximaal 8 bezoeken. • We vragen om monsters van de ontlasting – bij maximaal 6 bezoeken • We vragen om monsters van de urine – bij maximaal 2 bezoeken • We doen een endoscopie. Tijdens een endoscopie wordt u licht verdoofd en wordt een dun, flexibel, verlicht buisje in uw darm gebracht. Hierdoor kan de dokter naar afwijkingen kijken. Een biopsie kan worden genomen tijdens de endoscopie. De procedure, inclusief biopsie, wordt opgenomen op video. De opname wordt door een arts op een centrale locatie bekeken en beoordeeld – bij maximaal 3 bezoeken tijdens hele onderzoek • We nemen mogelijk een biopt tijdens een endoscopie wanneer er afwijkingen gezien worden tijdens de endoscopie. Om een biopt te kunnen nemen, wordt er met een klemmetje wat weefsel genomen van een afwijkend gebied – bij maximaal 3 bezoeken tijdens het hele onderzoek. • We nemen een zwangerschapstest af in urine of bloed bij vrouwen die zwanger kunnen worden - bij ieder bezoek. • Innemen van het onderzoeksmiddel - dagelijks

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 5 van 28


Proefpersoneninformatie

In bijlage C staat welke handelingen/metingen er bij elk van die bezoeken plaatsvinden en hoe vaak de bezoeken zijn. Anders dan bij gebruikelijke zorg Normaal komt u misschien één keer per drie maanden bij uw arts voor controle van uw ziekte van Crohn. De bezoeken die bij dit onderzoek horen, komen in de plaats van deze normale bezoeken aan uw arts.

5. Wat wordt er van u verwacht Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken houdt. De afspraken zijn dat u: •

het onderzoeksmiddel inneemt volgens de uitleg.

aanwezig bent bij alle bezoeken en de afspraken nakomt.

de onderzoeker informeert over iedere verandering van iedere medicatie.

de aanwijzingen van de onderzoeker en het onderzoeksteam opvolgt.

niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet.

de elektronische vragenlijsten en het elektronische dagboek volledig en naar waarheid invult en dat u het elektronische dagboek meeneemt naar ieder bezoek.

alle ongebruikte medicatie mee terugneemt bij ieder bezoek

de deelnemerskaart van het onderzoek bij u draagt. Hierop staat dat u meedoet aan dit onderzoek. Er staat ook op wie in geval van nood moet worden gewaarschuwd. Laat deze kaart zien als u bij een andere arts komt.

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: •

voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist zijn.

als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.

als u plotseling gezondheidsklachten krijgt.

als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek.

als uw contactgegevens wijzigen.

als u zich niet goed voelt of als u zich slechter voelt dan voorheen.

Zwangerschap van u of uw partner Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Ook mogen vrouwen niet zwanger worden tijdens het onderzoek. Voor mannen geldt dat hun partner tijdens het onderzoek niet zwanger mag worden. Informeer uw partner hierover. Vrouwen die meedoen aan het onderzoek mogen niet zwanger worden vanaf het moment dat

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 6 van 28


Proefpersoneninformatie

ze beginnen met het onderzoeksmiddel tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel. Mannen met een vruchtbare, vrouwelijke partner dienen vanaf dag 1 tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel een anticonceptiemethode te gebruiken. Daarnaast mogen mannen geen sperma doneren vanaf dag 1 tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel. Dit onderzoek kan namelijk gevolgen hebben voor een ongeboren kind. Het is niet bekend welke gevolgen. Ook is de veiligheid van upadacitinib tijdens het geven van borstvoeding niet bekend. Het is belangrijk dat u dit vertelt aan uw partner. De onderzoeker praat met u over geschikte voorbehoedmiddelen. (zie bijlage C) Wordt u tijdens het onderzoek toch zwanger? Laat dit dan direct weten aan de onderzoeker. Indien uw partner tijdens het onderzoek toch zwanger wordt, vraag haar dan om toestemming om dit aan de onderzoeker te laten weten. De zwangerschap kan dan extra gecontroleerd worden en gemeld aan de opdrachtgever van dit onderzoek. Voor de extra controles (en het opvragen van informatie over het verloop en de uitkomst van de zwangerschap bij andere hulpverleners) zal apart toestemming worden gevraagd aan uw zwangere partner.

6. Mogelijke bijwerkingen en risico’s Het onderzoeksmiddel kan bijwerkingen geven. U moet onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeker als u last krijgt van een allergische reactie. Allergische reacties kunnen variëren van mild (jeuk, uitslag, koorts) tot ernstig (ernstige huiduitslag, kortademigheid, lage bloeddruk). Ernstige allergische reacties kunnen levensbedreigend zijn. Deze bijwerkingen komen voor (≥ 1% tot < 10%): - hoofdpijn - bovenste luchtweginfectie - verkoudheid - diarree - hoesten Het onderzoeksmiddel kan ook bijwerkingen hebben die nog onbekend zijn.

Het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan van invloed zijn op de hoeveelheid upadacitinib die in uw lichaam aanwezig is en kan de kans op bijwerkingen vergroten. Eet daarom geen grapefruit of drink geen grapefruitsap gedurende uw deelname aan het onderzoek. In bijlage D vindt u meer informatie over de bijwerkingen en risico’s van dit onderzoek.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 7 van 28


Proefpersoneninformatie

Metingen Bloedafnames Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we maximaal 170 ml of 241.5 ml bloed bij u af, verdeeld over 12 of 24 weken. Deze hoeveelheid geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Endoscopie en Biopsie Een volledige coloscopie (endoscopie waarbij de gehele dikke darm wordt onderzocht) en een biopsie zijn beiden standaard en veel gebruikte medische procedures om de darm te onderzoeken. De procedure kan zorgen voor enige mate van pijn en ongemak. Zeldzame complicaties tijdens endoscopie zijn het scheuren van de dikke darm en/of bloedingen waarvoor chirurgische reparatie nodig kan zijn. Wanneer een biopt (het uitnemen van een klein stukje weefsel) wordt afgenomen tijdens een endoscopie, kan er een bloeding ontstaan. Andere complicaties die kunnen optreden zijn het optreden van een infectie op de plek waar het biopt is afgenomen en bacteriën kunnen in het bloed terecht komen.

Wanneer er voor de procedure een verdoving wordt gegeven, dan bespreekt de onderzoeker de risico’s van een verdoving met u. Het is niet toegestaan om te rijden vlak na de procedure. Daarom moet iemand anders u naar huis rijden. Andere risico’s gerelateerd aan de procedure zijn in zeldzame gevallen een perforatie (een gat) in de darmwand en/of het optreden van bloedingen. Hiervoor kan een aparte chirurgische ingreep en/of het gebruik van antibiotica nodig zijn. Na het verwijderen van weefsel voor een biopt, kan het zijn dat u een klein beetje bloed in uw ontlasting vindt. Stralingsbelasting Bij een röntgenfoto maken we gebruik van röntgenstraling. De totale stralingsbelasting in dit onderzoek is 0.1 mSv. Ter vergelijking: de achtergrondstraling in Nederland is ~2,5 mSv per jaar. Als u vaker meedoet aan wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting, bespreekt u dan met de onderzoeker of deelname op dit moment verstandig is. De straling die tijdens het onderzoek wordt gebruikt kan leiden tot schade aan uw gezondheid. Dit risico is echter klein. Wel adviseren we u de komende tijd niet nogmaals aan een wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting mee te doen. Onderzoek of behandeling met straling om een medische reden is geen bezwaar.

7. Mogelijke voor- en nadelen Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. Het onderzoeksmiddel kan voordelen hebben, zoals een afname van uw klachten van uw ziekte van Crohn, maar zeker is dat niet. Op elk moment tijdens dit onderzoek kunnen uw symptomen terugkomen of verslechteren. Uw deelname aan dit onderzoek kan wel voordelen hebben voor toekomstige patiënten met de ziekte van Crohn.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 8 van 28


Proefpersoneninformatie

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn -

mogelijke bijwerkingen;

-

mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek

-

de kans dat u mogelijk gedurende 12 weken placebo ontvangt.

Deelname aan het onderzoek betekent ook: -

dat u extra tijd kwijt bent;

-

(extra) testen;

-

dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden;

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 4, 5 en 6 beschreven.

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw ziekte van Crohn. In plaats van deelname aan dit onderzoek voor de behandeling van uw ziekte van Crohn, kunt u ook geneesmiddelen ontvangen die al verkrijgbaar zijn, operaties ondergaan of andere experimentele middelen gebruiken. De onderzoeker kan u meer vertellen over de behandelingsmogelijkheden die er zijn en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast kunt u de verschillende mogelijkheden bespreken met uw behandelend arts. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw uw ziekte van Crohn. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

9. Einde van het onderzoek Uw deelname aan het onderzoek stopt als • alle bezoeken volgens het schema voorbij zijn • u zelf kiest om te stoppen • u zwanger wordt (maar wij gaan dan wel door met het opvolgen en verzamelen van gegevens over uw zwangerschap tenzij u aangeeft dat u uw toestemming intrekt om dit te doen). • het einde van het hele onderzoek is bereikt • de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen • de opdrachtgever van het onderzoek, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 9 van 28


Proefpersoneninformatie

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na dit onderzoek is het mogelijk om mee te doen aan een onderhoudsonderzoek, als u daarvoor in aanmerking komt. In dat geval kunt u het onderzoeksmiddel blijven gebruiken. De onderzoeker bespreekt de verlenging van het onderzoek en andere mogelijkheden voor verdere medische zorg met u. Het onderzoeksmiddel is buiten het onderhoudsonderzoek om niet beschikbaar na afloop van dit onderzoek. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer een jaar nadat het onderzoek is afgelopen. De onderzoeker kan u ook vertellen welke behandeling u heeft gehad. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit tegen de onderzoeker zeggen. Hij mag het u dan niet vertellen.

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, gebruikt en bewaard zoals beschreven in deze informatiebrief. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, etnische afkomst en om gegevens over uw gezondheid. Voor dit onderzoek zijn bloedmonsters, ontlastingmonsters en urine nodig. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens en uw lichaamsmateriaal is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om: •

vast te stellen of u kunt meedoen aan het onderzoek;

te beoordelen in hoeverre uw gezondheid tijdens het onderzoek verandert en om dit te vergelijken met andere deelnemers aan het onderzoek;

te zien of de behandeling met het onderzoeksmiddel veilig en effectief is en indien het nodig is, kunt u worden gevolgd vanwege veiligheidsredenen nadat het onderzoek is voltooid;

meer te weten te komen over de ziekte(s) of gezondheidsconditie(s) die in dit onderzoek worden onderzocht;

de resultaten te kunnen publiceren;

ervoor

te

zorgen

dat

uw

reiskosten

worden

vergoed

voor

onderzoeksbezoeken; •

ervoor te zorgen dat u goed kan worden behandeld en uw medische kosten worden vergoed in het geval dat u ziek wordt of letsel oploopt als gevolg van deelname aan dit onderzoek;

het onderzochte middel op de markt te kunnen brengen.

Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 10 van 28


Proefpersoneninformatie

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal Om uw privacy te beschermen krijgen uw persoonlijke gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens en lichaamsmateriaal die naar de opdrachtgever en eventuele andere betrokken partijen worden gestuurd, bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geĂŻdentificeerd (gecodeerde gegevens). Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Toegang tot uw gegevens voor controle Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een controleur die voor de opdrachtgever van het onderzoek werkt, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de FDA. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal De onderzoeksarts bewaart uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op de onderzoekslocatie zo lang als door de nationale wet- en regelgeving wordt vereist (ten minste 15 jaar) of voor een langere periode als dat in een overeenkomst met de opdrachtgever is vastgelegd, De opdrachtgever kan de gecodeerde gegevens die aan hen zijn doorgestuurd, bewaren zolang het onderzoeksmiddel in gebruik is. Dit kan ook langer zijn wanneer dit door wetten wordt bepaald, zoals wetten over klinisch onderzoek. Dit is in overeenstemming met GCP (Good Clinical Practice). Uw bloedmonsters, ontlastingmonsters en urine, die worden verzameld om uw gezondheid en ziekteactiviteit te meten en op andere ziektes te controleren, worden onmiddelijk na het analyseren vernietigd. Uw bloedmonsters, die verzameld worden om de hoeveelheid Upadacitinib te meten (PK monsters) en de ontwikkeling van antilichamen te meten, worden niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. De bloedmonsters worden tenminste 17 maanden nadat het onderzoeksrapport is goedgekeurd bewaard om daarop in de loop van dit onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Uw lichaamsmateriaal, verzameld tijdens dit onderzoek, wordt of door de onderzoekslocatie, of door het centrale laboratorium Covance (de locatie van Covance is in Zwitserland) of andere bedrijven die werken met AbbVie, getest. Het lichaamsmateriaal wordt vernietigd nadat alle testen en analyses die in het kader van het onderzoek worden gedaan, zijn afgerond.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 11 van 28


Proefpersoneninformatie

Bewaren en gebruik van gegevens voor verwant onderzoek Uw gecodeerde gegevens, verzameld tijdens dit onderzoek, kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor verwant wetenschappelijk onderzoek, waarvan op dit moment de details nog niet bekend zijn. Dit kan gaan om het volgende: • verder onderzoek naar de veiligheid of werkzaamheid van alle medische producten of behandelingen gebruikt in dit onderzoek; • het bepalen van nieuwe medische toepassingen voor alle medische producten of behandelingen gebruikt in dit onderzoek; • verder onderzoek naar de ziekte(s) of aandoening(en) onderzocht in dit onderzoek of naar vergelijkbare ziektes of aandoeningen; en • het analyseren van hoe AbbVie haar klinische onderzoeksprocessen kan verbeteren. Het gebruik van deze gegevens door de opdrachtgever is voor verwant onderzoek zoals hierboven beschreven. Wanneer u hiervoor geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. Informatie over onverwachte bevindingen Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek maar wel voor u. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte worden gesteld door de onderzoeksarts. U kunt dan met uw huisarts of specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook hiervoor geeft u toestemming. Intrekken toestemming U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken, maar dan kunt u niet meer meedoen aan dit onderzoek. Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor verwant onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek zoals beschreven in deze informatiebrief. U kunt ook uw toestemming intrekken voor het gebruik en bewaren van uw lichaamsmateriaal. Uw lichaamsmateriaal wordt na intrekking van uw toestemming vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan, dan worden die gegevens nog wel gebruikt. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie (EU) In dit onderzoek kunnen uw gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal ook worden doorgestuurd naar landen buiten de EU. Mogelijk deelt AbbVie uw gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal met dochterondernemingen of onderzoekspartners die gevestigd zijn in het buitenland of buiten de EU. In die landen zijn de regels van de EU ter bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing. Uw privacy zal echter op een gelijkwaardig niveau worden beschermd. Als gecodeerde gegevens worden verzonden naar het moederbedrijf van AbbVie, AbbVie Inc in de Verenigde Staten, of naar andere AbbVie dochterondernemingen, gebeurt dat conform een interne overeenkomst die is gebaseerd op een EU modelcontract voor de internationale

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 12 van 28


Proefpersoneninformatie

doorgifte naar verwerkingsverantwoordelijken. Een exemplaar daarvan kan worden opgevraagd door een e-mail te versturen naar privacyoffice@abbvie.com. Verzending van gecodeerde gegevens naar onderzoekspartners van AbbVie buiten de EU voldoet aan de beperkingen op internationale gegevensverzending die vallen onder de Europese wetten op gegevensbescherming, waar nodig met gebruikmaking van een EU modelcontract voor de internationale doorgifte naar bewerkers. Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens U heeft het recht om uw onderzoeksgegevens in te zien en hier een kopie van te ontvangen. U heeft ook het recht om wijziging van de gegevens te vragen wanneer naar uw mening uw persoonsgegevens niet correct of incompleet zijn. Echter, wanneer u mee doet aan dit onderzoek kan het zijn dat u uw gegevens pas kunt inzien na afloop van het onderzoek. U kunt mogelijk niet doorgaan met het onderzoek wanneer u uw onderzoeksgegevens direct wil inzien. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: AbbVie en de onderzoekslocatie. Zie bijlage A voor contactgegevens.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (zie bijlage A), de Autoriteit Persoonsgegevens of de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming als de autoriteit van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Registratie van het onderzoek Een beschrijving van deze klinische studie staat op http://www.ClinicalTrials.gov, zoals vereist door de Amerikaanse wet. Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Wel kan de website een samenvatting van de resultaten tonen. U heeft toegang tot deze website. U vindt deze studie onder NCT03345849.

11. Verzekering voor proefpersonen Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 13 van 28


Proefpersoneninformatie

12. Informeren huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker Wij sturen uw huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker altijd een brief of e-mail om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.

13. Geen vergoeding voor meedoen De onderzoeksmiddelen, extra testen en behandeling voor het onderzoek kosten u niets. Wel kan het zo zijn dat er extra procedures worden uitgevoerd, die voortkomen uit bijvoorbeeld testuitslagen. Als deze procedures niet gerelateerd zijn aan dit onderzoek worden de kosten hiervan gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In dat geval is het mogelijk dat u nog (een deel van) uw eigen risico moet betalen. Dit geldt niet voor de procedures die staan beschreven in deze informatiebrief. De medicijnen die u al nam vóór aanvang van dit onderzoek worden niet vergoed door de sponsor van dit onderzoek. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten.

14. Heeft u vragen? Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek. Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van uw ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.

15. Ondertekening toestemmingsformulier Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. Dank voor uw aandacht.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 14 van 28


Proefpersoneninformatie

16. Bijlagen bij deze informatie A.

Contactgegevens

B.

Informatie over de verzekering

C.

Schema onderzoekshandelingen en risisco’s op voortplanting

D.

Meer informatie over risico’s en bijwerkingen

E.

Toestemmingsformulier proefpersoon

F.

Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ (versie maart2017)

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 15 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijlage A: contactgegevens voor Radboudumc Indien u vragen heeft over het onderzoek, over uw rechten als proefpersoon of als u vragen heeft met betrekking tot letsel dat u heeft opgelopen in verband met het onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoeksarts en/of het onderzoekspersoneel. Radboudumc Geert Grooteplein Zuid 10 6525 GA Nijmegen Naam onderzoeksarts: Dr. F. Hoentjen T: 024-3613999 E: frank.hoentjen@radboudumc.nl Naam onderzoeksverpleegkundige: Sonja Cuppen / Chantal Slaa T: 024-3619190 E: researchunit.mdl@radboudumc.nl Onafhankelijke arts Heeft u behoefte aan advies of het beantwoorden van uw vragen door een onafhankelijk arts, dan is dit ook mogelijk. Hieronder kunt u de gegevens vinden. Deze arts is zelf niet betrokken bij het onderzoek, maar wel deskundig op het gebied van dit onderzoek en uw ziekte. Naam onafhankelijke arts: Dr. E. Tjwa T: 024-3619190 E: eric.tjwa@radboudumc.nl Klachtencommissie Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u dit melden aan uw arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de: Klachtencommissie van het Radboudumc. De secretaris van de klachtencommissie is te bereiken via telefoonnummer: 024-3613191 Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis: 024-3611111 en vragen naar de dienstdoende MDL arts. Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling Voor meer informatie over uw privacyrechten kunt u tevens bij de functionaris voor de gegevensbescherming van het Radboud UMC. U kunt de functionaris bereiken via e-mail: gegevensbescherming@radboudumc.nl of per post: Functionaris voor Gegevensbescherming Huispostnummer 624 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Functionaris voor de Gegevensbescherming van de sponsor, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG U kunt contact opnemen met de EU-functionaris voor de gegevensbescherming van de sponsor. Dit kan via abbvie.com/contactus.html en vervolgens het selecteren van “Privacy Inquiry” of door het verzenden van een email naar privacyoffice@abbvie.com of een brief te sturen naar AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen Duitsland (o.v.v. AbbVie EU Data Protection Officer).

Lokale bijlage Proefpersoneninformatie Radboudumc – versie 2 d.d. 04 oktober 2018

pagina 16 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijlage B: informatie over de verzekering Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft AbbVie B.V. een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde van uw deelname aan het onderzoek. Schade moet u binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar. De verzekeraar van het onderzoek is: Naam:

ACE European Group Limited

Adres:

Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam

Telefoonnummer: +31(0)10-2893545 E-mail:

beneluxclaims@chubb.com

Polisnummer:

NLCANY02360

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het hele onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De verzekering dekt de volgende schade niet: −

schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was;

schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had meegedaan;

schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;

schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw nakomelingen;

schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 17 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijlage C: Schema onderzoekshandelingen Deel 1: Dubbelblinde 12-weekse inductieperiode

Deel 2: extra 12-weekse behandelperiode

Keuring

Onderzoeksactiviteit

Baseline

Week 2

Week 4

Week 8

Week 12

Week 16

Week 20

Week 24

(week 0)

Vroegtijdig

Ongepland

30 dagen

beëindigings

bezoek

Follow-up

X

bezoek Toestemmingsformulier

X

Medische/chirurgische geschiedenis – Inclusief vragen over tabak-,

X

X

Bespreken van medicatiegebruik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lichamelijk onderzoek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

alcohol- en drugsgebruik

Vitale functies – bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie, gewicht en lengte Bespreken van bijwerkingen/klachten Uitgifte onderzoeksmiddel

X

Uitgifte van dagboek

X

Invullen van dagboek

X

Bespreken van dagboek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endoscopie/Biopsie

X

X

X

X

Hartfilmpje (ECG)

X

X

X

X

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 18 van 28

X

X


Proefpersoneninformatie

Deel 1: Dubbelblinde 12-weekse inductieperiode

Deel 2: extra 12-weekse behandelperiode

Keuring

Onderzoeksactiviteit

Baseline

Week 2

Week 4

Week 8

Week 12

Week 16

Week 20

Week 24

(week 0)

Vroegtijdig

Ongepland

30 dagen

beëindigings

bezoek

Follow-up

X

X

bezoek Bloedtests – om uw gezondheid te X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

meten Urinetests – om uw gezondheid te X

X

meten Zwangerschapstest (serum en/of urine - alleen voor vrouwen van vruchtbare leeftijd)

X

X

Bloedtest – om de upadacitinib (PK) waarden in uw bloed te meten Ontlastingsmonster

X

Elektronische vragenlijsten

X

Tuberculose screening

X

Hepatitis B & hepatitis C screening en HIV test

X

Röntgenfoto borst

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

Het kan zijn dat een bepaalde procedure herhaald wordt, als uw onderzoeker vindt dat dat nodig is om uw gezondheid te beoordelen.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 19 van 28

X

X


Proefpersoneninformatie

Risico’s op de voortplanting Het is mogelijk dat upadacitinib kan leiden tot aangeboren afwijkingen of andere nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat dieren van wie de moeder upadacitinib toegediend heeft gekregen bot- en hartafwijkingen laten zien. Als u een vrouw bent en positief test op zwangerschap wordt u uitgesloten van het onderzoek. Vrouwen die meedoen aan het onderzoek mogen niet zwanger worden vanaf het moment dat ze beginnen met het onderzoeksmiddel tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel. De anticonceptiemiddelen die hieronder geadviseerd worden, zijn bedoeld om zwangerschap te voorkomen (bij vrouwelijke patiënten en partners van mannelijke patiënten) tijdens het gebruik van het onderzoeksmiddel upadacitinib. Ook anticonceptiemiddelen, zoals beschreven in de bijsluiter van middelen die naast het onderzoeksmiddel gebruikt worden, moeten in overweging genomen worden. Reproductieve risico’s voor vrouwelijke deelnemers Als u een vrouw bent vragen we u te voldoen aan één van de volgende voorwaarden: •

U bent postmenopauzaal: o

Leeftijd ≥ 55 jaar en geen menstruatie voor tenminste 12 maanden, waarvoor geen andere medische oorzaak is

o

Leeftijd < 55 jaar en u heeft tenminste 12 maanden geen menstruatie gehad waarvoor geen andere medische oorzaak is en u heeft een FSH niveau dat de menopauze bevestigt (FSH > 40 mIU/ml).

U bent blijvend chirurgisch gesteriliseerd (chirurgische verwijdering van de baarmoeder, beide eileiders of beide eierstokken).

Als u niet voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden dan bent u in staat om zwanger te worden. In dat geval moet u één van de volgende effectieve anticonceptiemethoden gebruiken vanaf de eerste dosis tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel: o

Gecombineerde (oestrogeen met progestageen) hormonale anticonceptie (oraal, intravaginaal of via de huid) die de eisprong remt. Hiermee dient u tenminste 1 maand voor dag 1 van het onderzoek te zijn gestart.

o

Hormonale anticonceptie met alleen progestageen die de eisprong remt, die tenminste 1 maand voor dag 1 van het onderzoek is gestart: oraal, via een injectie of een implantaat.

o

Beide eileiders zijn afgebonden of afgesloten.

o

Mannelijke partner die gesteriliseerd is. Uw partner dient een medische bevestiging te hebben ontvangen dat de sterilisatie succesvol is uitgevoerd en dient uw enige partner te zijn.

o

Spiraaltje.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 20 van 28


Proefpersoneninformatie

o

Spiraaltje met hormoonafgifte.

o

Totale onthouding toepassen. Het onthouden van heteroseksuele geslachtsgemeenschap wanneer dit overeenkomt met de voorkeurs- en gebruikelijke levensstijl van de proefpersoon. Periodieke onthouding (bijvoorbeeld kalender, ovulatie, symptothermaal (het vermijden van geslachtsgemeenschap op dagen dat een vrouw vruchtbaar of in staat is om zwanger te worden), post-ovulatie methoden) en voortijdige terugtrekking zijn niet acceptabel.

Sommige anticonceptiemethoden werken niet wanneer bepaalde medicatie wordt gebruikt. Wanneer u gedurende uw deelname aan het onderzoek chirurgisch gesteriliseerd wordt of postmenopauzaal wordt en deze verandering is gedocumenteerd dan is het gebruik van anticonceptie zoals hierboven beschreven niet langer noodzakelijk. Wanneer u zwanger raakt tijdens het onderzoek, is het belangrijk dat u dit direct aan de onderzoeker of onderzoekspersoneel meldt. U zult dan het onderzoeksmiddel niet langer ontvangen maar u kunt er wel voor kiezen om deel te blijven nemen aan het onderzoek. Uw gezondheid wordt dan nog gecontroleerd. Als u zwanger raakt zal uw onderzoeker informatie verzamelen over de zwangerschap en de uitkomst ervan. Bespreek de anticonceptie aanbevelingen die voor u van toepassing zijn met uw onderzoeksarts. Reproductieve risicoâ&#x20AC;&#x2122;s voor mannelijke deelnemers In onderzoek bij dieren (waaronder een vruchtbaarheidsonderzoek) zijn er geen effecten gevonden van upadacitinib op de mannelijke voortplanting. De effecten van upadacitinib op mannelijke voortplanting bij de mens zijn nog niet bekend. Sommige midddelen kunnen vroeggeboorte of aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Als de man een vrouwelijke partner heeft die postmenopauzaal of blijvend gesteriliseerd (verwijdering van beide eierstokken, beide eileiders of de baarmoeder) is, dan is het gebruik van een anticonceptiemethode niet nodig.

Mannen die seksueel actief zijn met een vrouwelijke partner, die in staat is om zwanger te worden, dienen vanaf de toediening van de eerste dosis tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel de volgende anticonceptiemethode te gebruiken: â&#x20AC;˘

Het gebruik van een condoom en vrouwelijke partner(s) dienen teminste een van bovenstaande anticonceptiemethoden te gebruiken (zoals hierboven beschreven voor vrouwelijek deelnemers die in staat zijn kinderen te krijgen).

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 21 van 28


Proefpersoneninformatie

Daarnaast mogen mannen geen sperma doneren vanaf de toediening van de eerste dosis tot 30 dagen na de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

Mannelijke deelnemers zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun partner(s) op het risico om zwanger te worden. Ook moeten mannelijke deelnemers de zwangerschap van een partner melden aan de onderzoeker. Wanneer een partner zwanger is, wordt aan de partner toestemming gevraagd door middel van het informatie- en toestemmingsformulier zwangere partners, om informatie te verzamelen over de zwangerschap en uitkomst.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 22 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijlage D: Meer informatie over risico’s en bijwerkingen Upadacitinib is een experimenteel geneesmiddel dat de actieve werking blokkeert van bepaalde eiwitten die we Janus Kinases (JAKs) noemen. JAKs zijn betrokken bij de immuunreactie en de productie van bloedcellen en andere eiwitten. Upadacitinib wordt onderzocht in patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (UC), en andere ontstekingsziektes.

Risico’s van het onderzoeksmiddel Per 31 maart 2017 hebben in totaal 1232 proefpersonen upadacitinib toegediend gekregen, waaronder 469 proefpersonen die deelnamen aan fase 1-onderzoeken (waaronder 11 patiënten met reumatoïde artritis), 553 patiënten met reumatoïde artritis die deelnamen aan fase 2-onderzoek en 220 patiënten met de ziekte van Crohn die deelnamen aan fase 2onderzoek. Upadacitinib werd over het algemeen goed verdragen. De bijwerkingen van upadacitinib komen overeen met de bijwerkingen van patiënten die met andere immunosuppressanten worden behandeld. De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 1% tot < 10%) die werden gemeld tijdens het onderzoek waren hoofdpijn (6.9%), bovenste luchtweginfectie (7.4%), verkoudheid (6.2%), diarree (3.1%) en hoesten (2.8%). Verhoging van het eiwit creatinine fosfaatkinase in het bloed (CPK, een eiwit dat voornamelijk wordt afgegeven door spiercellen) werd geobserveerd in sommige patiënten (4%). De meerderheid van deze patiënten hadden verder geen spiersymptomen en stopten niet met het nemen van het onderzoeksmiddel als gevolg van deze verhoging.

Per 31 maart 2017, bleek uit onderzoeken waar informatie over de behandeling beschikbaar was dat 30 van de 1232 patiënten (2,4%) behandeld met upadacitinib en 2 van de 143 patiënten (1,4%) die placebo hebben toegediend gekregen, gordelroos kregen. De meeste gevallen van gordelroos werden beschouwd als mild tot matig ernstig; er zijn ook ernstige gevallen van gordelroos gemeld waarbij ziekenhuisopname nodig was.

Medicijnen die de immuunreactie beïnvloeden kunnen worden geassocieerd met een verhoogd risico op kanker. Het is niet bekend of upadacitinib een verhoogd risico op kanker geeft. De volgende vormen van kanker zijn voorgekomen bij 2 of meer patiënten die behandeld werden met upadacitinib: borstkanker, huidkanker en lymfoom (een type bloedkanker).

7 van de 1232 patiënten (0.57%) die behandeld zijn met upadacitinib tijdens de fase 2onderzoeken kregen last van bloedpropjes in de longen (longembolie) en/of in de benen (diep-veneuze trombose).

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 23 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijwerkingen van vergelijkbare geneesmiddelen Mogelijke risico’s die bekend zijn bij andere middelen met hetzelfde werkingsmechanisme als upadacitinib zijn onder andere: •

Ernstige infecties waaronder o

longontsteking, cellulitis (onsteking van de huid), urineweginfectie, diverticulitis (ontsteking van uitstulpingen in de dikke darm), gordelroos en bovenste luchtweginfecties.

Opportunistische infecties (infecties die meestal voorkomen bij personen met een verzwakt immuun systeem) waaronder o

tuberculose (TB) en andere mycobacterieële infecties, schimmelinfecties (candidiasis) en virale infecties (cytomegalovirus en multidermatome gordelroos)

Gastrointestinale perforatie (een scheur in de darm)

Bloedpropjes in de benen (diep-veneuze trombose) en bloedpropjes die naar de longen zijn verplaatst (longembolie)

Afwijkende laboratoriumwaarden waaronder o

verminderd aantal rode bloedcellen (anemie) en witte bloedcellen, afwijkende laboratoriumwaarden voor nier- en leverfunctie, verhoogde waarden van cholesterol en triglyceriden en verhoging van het eiwit creatinine fosfaatkinase (CPK) in het bloed. De afwijkende bloedwaarden zijn meestal mild van aard en reversibel wanneer met de medicatie gestopt wordt.

Risico’s op allergische reactie Net als bij elk geneesmiddel kunnen allergische reacties ontstaan door het onderzoeksmiddel. Tot nu toe zijn er geen ernstige allergische reacties gemeld als gevolg van upadacitinib. Allergische reacties kunnen variëren van mild (jeuk, uitslag, koorts) tot ernstig (ernstige huiduitslag, kortademigheid, lage bloeddruk). Ernstige allergische reacties kunnen levensbedreigend zijn. Ernstige allergische reacties kunnen levensbedreigend zijn. U moet onmiddellijk medische hulp inschakelen indien zulke reacties optreden.

Mogelijke wisselwerking tussen geneesmiddelen Het gebruik van andere geneesmiddelen (inclusief gezondheidssupplementen) en het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap kan van invloed zijn op de hoeveelheid upadacitinib die in uw lichaam aanwezig is en kan de kans op bijwerkingen vergroten. Eet daarom geen grapefruit of drink geen grapefruitsap gedurende uw deelname aan het onderzoek. Zorg ervoor dat u uw onderzoeksarts informeert over geneesmiddelen (inclusief geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen) en gezondheidssupplementen, die u de afgelopen maand heeft gebruikt. Ook is het erg belangrijk dat u eerst met uw onderzoeksarts

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 24 van 28


Proefpersoneninformatie

overlegt voordat u nieuwe geneesmiddelen of gezondheidssupplementen neemt tijdens het onderzoek.

Onbekende risico’s Het langer gebruik (maanden tot jaren) van medicatie die invloed heeft op het immuunsysteem, zoals upadacitinib, kan mogelijk geassocieerd worden met een verhoogde kans op sommige vormen van kanker, zoals lymfeklierkanker. Momenteel is er te weinig informatie om te bepalen of upadacitinib daadwerkelijk deze risico’s met zich mee brengt. Net als bij elk middel, brengt het gebruik van upadacitinib risico’s met zich mee die momenteel onbekend zijn, inclusief lange-termijn bijwerkingen, levensbedreigende reacties, en de kleine kans op overlijden. U dient veranderingen in uw algemene gezondheid of symptomen die u opmerkt te melden bij uw onderzoeksarts, zelfs als u denkt dat deze veranderingen en/of symptomen niet gerelateerd zijn aan het onderzoeksmiddel. Zie bijlage A voor contactgegevens.

Monitoren van uw veiligheid Uw onderzoeksarts houdt u in de gaten voor bijwerkingen van zowel upadacitinib als traditionele achtergrondtherapieën om uw ziekte van Crohn te behandelen.

Als u of uw onderzoeksarts denkt dat u de bijwerkingen niet aan kan, dan kan het onderzoeksmiddel worden gestopt en kunt u de studiebezoeken blijven afleggen tenzij u besluit om met het onderzoek te stoppen.

Bloedonderzoeken, die uw aantal witte en rode bloedcellen controleren, worden uitgevoerd tijdens het onderzoek. Bloedspiegels van vetten (zoals cholesterol) en creatinine fosfaatkinase en uw nier- en leverfunctie worden bepaald. Uw hartslag en bloeddruk worden gemeten en er worden hartfilmpjes gemaakt tijdens het onderzoek. Ook worden lichamelijke onderzoeken uitgevoerd, waarbij de grootte van uw lymfeklieren gecontroleerd wordt. Informeer uw onderzoeksarts als u signalen van infectie ontwikkelt, waaronder koorts, zweten, rillingen, griepachtige symptomen, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, diarree, huiduitslag of zweren, branderig gevoel bij het plassen of vaker plassen dan normaal. Risico’s die in verband staan met onderzoeksprocedures Bloedafnames Bloedafnames om uw bloed te testen (inclusief QuantiFERON test om te testen op tuberculose infectie en zwangerschapstest door middel van bloedafname) kunnen pijn doen, een bloeduitstorting geven of blauwe plekken veroorzaken. U kunt zich zwak voelen of flauwvallen. Er is een kans op bloedingen of blauwe plekken op de plek waar de naald de huid in is gegaan. Het is ook mogelijk om een klein litteken of een infectie met roodheid of irritatie op te lopen op de plek waar bloed is afgenomen. Het vaak afnemen van bloed kan bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) veroorzaken, waardoor er een behoefte kan zijn voor bloedtransfusies.

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 25 van 28


Proefpersoneninformatie

Electrocardiogram Huidirritatie is zeldzaam maar kan voorkomen tijdens een ECG door de electroden of de gel die wordt gebruikt. Om de ECG uit te voeren worden er op verschillende delen van uw lichaam pads geplaatst. Tijdens een ECG zult u geen pijn of ongemak ervaren, maar het verwijderen van de pads kan irritatie aan uw huid geven.

PPD test (tuberculose test) Op de plek waar de injectie plaatsvindt, kan het ongemak veroorzaken. Heel soms treedt er bij mensen een grotere, lokale reactie van de huid op daar waar het middel is toegediend. Dit kan behandeling van een aantal dagen tot gevolg hebben. Vasten Vasten (dit houdt in dat u niets eet of drinkt, met uitzondering van het drinken van water) gedurende 8 uur kan zorgen voor duizeligheid, hoofdpijn, maagklachten of flauwvallen.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 26 van 28


Proefpersoneninformatie

Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon Onderzoek naar de werking van upadacitinib in proefpersonen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn -

Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

-

Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

-

Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts en/of behandelend specialist en/of apotheker dat ik meedoe aan dit onderzoek.

-

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, bloedmonsters en lichaamsmateriaal zoals beschreven in deze informatiebrief staan.

-

Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen.

-

Ik geef toestemming tot het informeren van mijn huisarts en/of behandelend specialist van onverwachte bevindingen die van belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid.

-

Ik weet dat ik niet zwanger mag worden/mijn partner niet zwanger mag maken tijdens het onderzoek en tot 30 dagen na het toedienen van de laatste dosis van het onderzoeksmiddel.

-

De onderzoeker heeft de meest geschikte anticonceptie voor mij en/of mijn partner met mij besproken.

-

Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken voor verwant onderzoek, zoals beschreven in deze informatiebrief.

-

Ik wil Ik wil □ wel □ niet geïnformeerd worden over welke behandeling ik heb gehad/in welke groep ik zat.

-

Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Naam proefpersoon: Handtekening:

Datum : __ / __ / __

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL62827.018.18 – versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 27 van 28


Proefpersoneninformatie

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geĂŻnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beĂŻnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):

Handtekening:

Datum: __ / __ / __

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het toestemmingsformulier.

NL62827.018.18 â&#x20AC;&#x201C; versie 4 d.d. 02 aug 2018

M14-433

pagina 28 van 28

MDL PIF U EXCEL  
MDL PIF U EXCEL