Page 1

Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Algemene voorwaarden KPV-training Radboudumc Nijmegen 2019 Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat DGVP 20 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Trainer/supervisor: Dr Anneke de Vries

Aanmelding Wie belangstelling heeft voor deelname aan een KPV-training kan zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat van het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat. De supervisor van de training neemt dan contact met u op voor de eerste afstemming van vraag en aanbod. Er wordt u een inschrijfformulier toegestuurd, dat bestaat uit twee delen: een administratief deel (deel I) en een persoonlijk deel (deel II). Om uw aanmelding te formaliseren, dient u zo spoedig mogelijk deel I en II ingevuld en ondertekend terug te mailen. De kosten van inschrijving bedragen â‚Ź 50. Hiervoor ontvangt u een factuur. Over toelating tot de training wordt pas beslist nadat beide delen van het aanmeldingsformulier volledig ingevuld ontvangen zijn ĂŠn nadat er twee screeningsgesprekken hebben plaatsgevonden. Er is een gesprek met de trainer en dr Michael Scherer-Rath (praktisch theoloog aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Radboud Universiteit) waarin gepeild wordt of u over voldoende basiskwalificaties beschikt en of u voldoende supervisabel bent. Tevens ontvangt u nadere informatie over de training. Daarnaast is er een gesprek met drs Prijna van Duuren (psychotherapeut) waarin gepeild wordt of u over voldoende egosterkte beschikt om deel uit te kunnen maken van een trainingsgroep. Voor uzelf zijn deze gesprekken de gelegenheid om te bepalen of deze KPV-training nu voor u de juiste training is. Als u op grond van deze gesprekken toelaatbaar wordt geacht, en u de training wilt gaan volgen, ontvangt u een bewijs van inschrijving. Pas vanaf dat moment geldt de annuleringsregeling. Kosten Vanaf het moment dat deel I van het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen, wordt voor u een plaats op de deelnamelijst gereserveerd. Mochten er al meer dan acht deelnemers op de lijst staan, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Bij overtekening worden de kandidaten toegelaten in de volgorde van ontvangst van hun inschrijfformulier. Wij behouden ons het recht voor de cursus te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. In dat geval zullen wij de kandidaten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zijn wij bereid gezamenlijk te zoeken naar een alternatief.


Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Mocht na het voeren van de screeningsgesprekken blijken dat u niet toelaatbaar wordt geacht voor de training, of trekt u naar aanleiding van deze gesprekken zichzelf terug, dan blijven uw kosten beperkt tot het inschrijvingsgeld van € 50. De kosten van de KPV-training 2019 bedragen € 5.545. De verblijfskosten bedragen € 1600. De factuur hiervoor wordt u ongeveer halverwege de training toegestuurd, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt Annulering Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden bij de supervisor van uw KPV-training. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:    

tot 3 maanden voor de start van de training 10% van het totale cursusgeld; tussen 3 maanden en 1 maand voor de start van de cursus 25% van het totale cursusgeld; tussen 1 maand en 2 weken voor de start van de cursus 50% van het totale cursusgeld; vanaf 2 weken voor de start van de cursus 100% van het totale cursusgeld.

Na de start van de training wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

Algemene voorwaarden kpv 2019  
Algemene voorwaarden kpv 2019