Page 1

Aanvraag VRIJ KEUZE-ONDERDEEL (VKO) individueel vak/stage N.B.: niet voor co-schappen Naam / Adres / Woonplaats

Studentnummer

Ondergetekende verzoekt om goedkeuring van een vrij keuze-onderdeel in het kader van: Opleiding

[ kies: Geneeskunde / Biom. Wetensch ]

Fase

[ kies: Bachelor / Master ]

Gegevens over uw vrij keuze-onderdeel: Vaktitel Engelse vaktitel ECTS

[ NB. Vak moet minstens 5,5 ECTS zijn ]

Instelling/afdeling Examinator UMCN

O O O O O

Handtekening

Voeg een bijlage toe van maximaal ĂŠĂŠn A-4 met de volgende informatie: korte inhoudelijke informatie over achtergrond, doelstelling, methode en tijdsbeslag bevestiging van de examinator dat het vak/stage/co-schap op doctoraal niveau is opgave van de wijze van beoordeling (tentamen/scriptie e.d.) nadere informatie over de onderwijsverzorgende instelling of afdeling (adres e.d.) verantwoordelijke docent(en) en/of begeleider(s)

Handtekening student / datum

In te vullen door StIP / IWOO-OIO

Paraaf: Datum paraaf: Datum invoer: ISIS code: * N.B. Pas na goedkeuring mag het blok tellen als VKO! Goedkeuring achteraf is niet mogelijk StIP (IWOO/OIO)

Aanvraag_Vrij_Keuze-onderdeel_individueelvak-stage_(VKO)

1-9-2014

Profile for Radboudumc

Aanvraag vrij keuze onderdeel individueelvak stage (vko)  

Aanvraag vrij keuze onderdeel individueelvak stage (vko)