Page 1

De CI-processor van mijn kind Verzekeren, reparatie en batterijen


Uw kind heeft vandaag de CI‐processor gekregen. Hieronder bespreken we een aantal zaken waar u aan moet denken bij de verzekering, reparatie en batterijen van de processor en de bijbehorende onderdelen.

1. Verzekering tegen verlies/ diefstal Kostbaar apparaat De CI‐processor is een kostbaar apparaat. Indien uw kind de processor kwijtraakt, zijn de kosten voor een nieuwe processor voor uw eigen rekening. Daarom raden wij u aan de processor te verzekeren tegen verlies en diefstal. Zo snel mogelijk verzekeren Uw kind heeft de processor bij de eerste afregeling meegekregen. Vanaf dit moment is de processor uw eigendom. Wij raden u daarom aan om de processor en de afstandsbediening zo snel mogelijk na ontvangst te verzekeren. Wanneer de processor van uw kind op een later moment in reparatie is, krijgt u vaak een vervangende processor mee naar huis. Vergeet dan niet het serienummer van deze processor aan uw verzekering door te geven, zodat ook deze processor weer verzekerd is tegen verlies of diefstal. Voor welk bedrag? De waarde van de (Cochlear‐)processor (incl. afstandsbediening) is ongeveer € 8.000,-. Dit bedrag wordt echter ieder jaar bijgesteld. Meestal gaat het bedrag dan omhoog. Vraag daarom regelmatig de actuele waarde van de processor na bij de afregelaar van het CI‐team, of kijk op onze website. Ook zal het CI‐team u via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden van veranderingen in de waarde van de processor. Waar kan ik de processor verzekeren? U kunt de apparatuur van uw kind bij uw eigen kostbaarhedenverzekering onderbrengen of hiervoor een aparte hoorhulpmiddelenverzekering afsluiten. Indien u de apparatuur onderbrengt bij uw eigen kostbaarhedenverzekering vergeet dan niet een clausule toe te voegen. Dan is de processor ook buitenshuis verzekerd.


2. Reparatie

Het Servicepunt CI verzorgt de gehele reparatie en vervanging van de apparatuur. Als een onderdeel van de CI‐processor kapot gaat, moet u daarom altijd contact opnemen met dit Servicepunt CI (zie onderaan deze brief). Het Radboudumc stuurt jaarlijks een rekening naar uw zorgverzekering waarmee dit wordt vergoed.

3. Batterijen en accu’s

Bij het Cochlear‐systeem kunnen speciale knoopcel batterijen gebruikt worden (Zinc‐Air P675). Deze batterijen moet u zelf betalen. U kunt er ook voor kiezen de bijgeleverde oplaadbare batterijen te gebruiken (accu’s). Voor de accu’s geldt een garantietermijn van een jaar (zie de informatie die u van Cochlear hebt ontvangen). Na het aflopen van deze termijn moet u eventuele nieuwe accu’s zelf betalen. Accu’s kunt u bestellen bij Cochlear: Via een e‐mail naar customerservice@cochlear.be Via een fax naar +32 15 79 55 70

• •

Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adres. U kunt de accu’s ook bestellen via internet (bv. bij www.cishop.net).

Draagt uw kind ook een hoortoestel?

Aanpassing en onderhoud van het hoortoestel van uw kind blijven gewoon bij uw audicien en/of audiologisch centrum. Hiervoor verandert dus niets.

Vragen?

Als u nog vragen heeft of advies wilt over de verzekeringen, dan kunt u contact opnemen met:

Servicepunt CI

Telefoon: 06‐15 68 91 67 of 024‐361 35 06 E‐mail: ciservice@kno.umcn.nl Website: www.servicepuntci.nl


02-2014-7405

Radboud universitair medisch centrum

7405 folder De ci processor van mijn kind