Page 1

Verpleegafdeling Heelkunde C51 en C52 Deze informatiemap is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon:

11-2015-7292


Inhoudsopgave Voorwoord 1. De verpleegafdeling Heelkunde

• • • • • • • • • • • •

1-1

Hoofdbehandelaar en zaalarts/PA (Physician Assistant) 1-1 Werken met verpleegteams

1-1

Geplande opname

1-2

Spoedopname of overplaatsing

1-3

Rechten en plichten van de patiënt

1-3

Artsenvisite

1-4

Hoe ziet een dag eruit ?

1-5

Mobiliseren

1-6

Lichaamsgewicht

1-6

Nazorgtraject

1-7

Ontslag

1-8

Leefregels na een operatie

1-9

------------

Luister naar uw lichaam

1-9

Hechtingen

1-9

Douchen en baden

1-9

Zonnebaden en zonnebank

1-10

Voeding

1-10

Autorijden

1-10

Roken

1-10

Sporten

1-11

Weer aan het werk

1-11

Verwerking

1-11

Wanneer contact opnemen?

1-11


2. Eten en drinken

• • • • •

2-1

Meegebrachte maaltijden/voedingsmiddelen van thuis

2-1

Broodbuffet aan bed

2-2

Warme maaltijd

2-2

Menu

2-2

Voorzieningen

2-2

------------

Koffie-thee automaat

2-2

Informatiefolders

2-3

Gebruik mobiele telefoon

2-3

Koffiecorner en winkeltje

2-3

Dienst geestelijke verzorging en pastoraat

2-3

Oecumenische kerkdienst

2-3

Kapsalon

2-4

Bibliotheek

2-4

Internet

2-4

Personeelsrestaurant

2-5

Voorlichtingscentrum

2-5

3. Overige informatie

3-1

• • • • •

Bezoektijden

3-1

Bereikbaarheid en postadres

3-1

Bloemen en planten

3-2

Dragen van eigen kleding/en verlaten verpleegafdeling

3-2

Roken

3-2

• • •

Zorg voor uw persoonlijke eigendommen

3-3

Klachten en opmerkingen

3-3

Feedback

3-4

--

Waar mag u roken?

3-3


Voorwoord Geachte mevrouw/meneer, U bent opgenomen binnen de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc. Namens alle medewerkers van de verpleegafdeling heet ik u van harte welkom. Door middel van deze informatie leert u de medewerkers van de afdeling en onze werkwijze beter kennen. Zo kunnen we zorgverlening bieden die goed aansluit op uw behoeften en die past binnen onze mogelijkheden. De verpleegafdeling Heelkunde kent twee verpleegunits: C51 en C52. Binnen verpleegunit C51 worden patiĂŤnten met trauma- en vaataandoeningen verpleegd. Binnen verpleegunit C52 worden patiĂŤnten met abdominale en oncologische aandoeningen verpleegd. C51 en C52 bieden beiden midden tot hoogcomplexe zorgverlening. De artsen en de verpleegkundigen geven u informatie over behandeling en verzorging tijdens uw opname in het ziekenhuis. Met vragen en bij problemen kunt u altijd bij hen terecht. Ik wens u een voorspoedig herstel en een goed verblijf toe op de verpleegafdeling Heelkunde. Zorgmanager Verpleegafdeling Heelkunde


1. De verpleegafdeling Heelkunde Het specialisme Heelkunde is verdeeld over twee units en telt in totaal 49 patiëntenbedden.

• •

C51 Vaat- en traumachirurgie. C52 Abdominale en oncologische chirurgie.

Het is mogelijk dat u met spoed bent opgenomen. Er zijn zowel één-, twee- als vierpersoonskamers. Wanneer daar een indicatie voor is, kunt u binnen de afdeling verhuisd worden. Dit bespreken we altijd vooraf met u. We vragen uw begrip voor eventuele overplaatsingen. Hoofdbehandelaar en zaalarts/PA (Physician Assistant) Iedere patiënt heeft een hoofdbehandelaar en een zaalarts. U hoort aan het begin van de opname wie dit zijn. U zult de zaalarts (doordeweeks) dagelijks zien, samen met een stafarts. De zaalartsen zijn arts-assistenten of Physician Assistants (PA). Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die nog niet zijn gespecialiseerd. Physician Assistants hebben een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg gevolgd, aangevuld met een brede medische masteropleiding. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het beleid rondom uw opname. Hij of zij voert dit beleid uit in samenwerking met de zaalarts/PA. Werken met verpleegteams Naast artsen en verpleegkundigen zijn er op de verpleegafdeling ook stafmedewerkers, teamleiders, studenten, stagiaires, co-assistenten, secretaresses, verpleegassistentes, verpleeghulpen, voedingsassistentes, fysiotherapeuten, facilitair medewerkers, maatschappelijk werker, medisch psycholoog, diëtiste en een medewerker van dienst 1-1


geestelijke verzorging en pastorale dienst werkzaam. Gezien de opleidingsfunctie van het Radboudumc zal u binnen al deze disciplines ook regelmatig studenten, stagiaires en co-assistenten zien. Gezamenlijk dragen wij zorg voor de patiënten binnen de verpleegafdelingen Heelkunde C51 en C52. De zorgmanager van de verpleegafdeling Heelkunde is voornamelijk bezig met de organisatie en werkt dus ‘achter de schermen’. De verpleegteams zijn verdeeld over de dag in drie diensten en één tussendienst:

• • • •

Dagdienst

van 07.30 tot 16.00 uur

Tussendienst

van 09.00 tot 17.30 uur

Avonddienst

van 15.30 tot 23.30 uur

Nachtdienst

van 23.00 tot 07.45 uur

‘s Middags tussen 14.00 - 14.30 uur heeft de verpleging in de verpleegpost een verpleegkundige patiëntenbespreking. Heeft u vragen, dan kunt u de verpleging altijd bereiken via het verpleegkundig oproepsysteem (de handbel bij u aan bed), maar als het even kan bewaart u dan uw vragen tot ná 14.30 uur. Geplande opname Als uw opname binnen de verpleegafdeling Heelkunde gepland is, heeft u waarschijnlijk al op de polikliniek van de afdeling Heelkunde een intakegesprek met de anesthesist gehad. Op de opnamedag neemt een verpleegkundige deze gegevens nogmaals met u door. Hij of zij stemt de verpleegkundige bijzonderheden over de behandeling en/of operatie met u af. Verdere gegevens over uw behandeling en verzorging worden aangevuld en vastgelegd in het verpleegkundig dossier. 1-2


Tijdens de eerste uren van uw opname krijgt u een rondleiding over de verpleegafdeling. Verder is het mogelijk dat er bloed bij u wordt afgenomen en/of dat een arts lichamelijk onderzoek komt doen. De arts geeft u aanvullende uitleg over behandeling en/of operatie. Het is belangrijk dat u op de opnamedag beschikbaar bent omdat verschillende disciplines op verschillende tijden voor u langskomen. Voor een operatie moet u nuchter zijn. Daarmee wordt bedoeld dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten. U mag tot twee uur voor de operatie heldere dranken, zoals water of thee drinken. We raden u aan niet meer te roken, omdat roken soms misselijkheid en slijmvorming veroorzaakt tijdens de narcose. U kunt wel uw tanden poetsen. Spoedopname of overplaatsing Uw opname binnen de verpleegafdeling Heelkunde kan een spoedopname of overplaatsing zijn. Dit gebeurt via de spoedeisende hulp, de polikliniek van de afdeling Heelkunde, een verpleegafdeling, de intensive care (IC) of de medium care (MC). De opname is een onverwachte gebeurtenis die veel impact op u kan hebben. De verpleegkundige geeft u meer informatie over de verpleegafdeling. Rechten en plichten van de patiënt Wij willen u erop wijzen dat u het recht heeft om het verpleegkundig dossier in te zien. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundige. Hij of zij kan ook eventuele vragen beantwoorden. Daarnaast heeft u het recht om het medisch dossier in te zien. Hierbij is een arts aanwezig om u wegwijs te maken in het dossier. Meer informatie over rechten en plichten leest u in de folder “Rechten en plichten van de patiënt”.

1-3


Artsenvisite De hoofdbehandelaar en de zaalarts/PA bepalen in overleg met u en de verpleegkundige het beleid rondom bijvoorbeeld herstel na de operatie, medicijngebruik, wondverzorging en het ontslag. De zaalarts/PA en een stafarts lopen elke dag tussen 8.00 en 10.00 uur een visiteronde. In het weekend kan dit later in de ochtend zijn. Het Radboudumc heeft een opleidingsfunctie. Daarom ziet u tijdens de artsenvisite ook coassistenten, chirurgen in opleidingen en verpleegkundige studenten. Tijdens deze visite wordt soms ook onderwijs gegeven aan alle omstanders. Dit betekent voor u dat er op zo’n moment veel mensen om uw bed staan. Mocht u dit te belastend vinden, dan kunt u dit aangeven. Tijdens de visite heeft u gelegenheid om korte vragen te stellen. Wilt u uitgebreidere informatie over de operatie of het herstel, dan kunt u een gesprek inplannen met de zaalarts/PA of uw chirurg. Daarbij kunnen uw directe naasten ook aanwezig zijn. Dit kunt u aangeven bij de verpleegkundige of tijdens de artsenvisite. Op de verpleegafdeling Heelkunde wordt tijdens de artsenvisite geen handen geschud om onnodige verspreiding van bacteriÍn via handen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Deze afspraak geldt alleen voor de artsen.

1-4


Hoe ziet een dag eruit ? De dagindeling in grote lijnen. Tijd Activiteit 06.30 - 07.30 uur

Medicijnronde.

Uitvoeren van controle,s zoals het meten van de temperatuur, hartslag, bloeddruk en pijnscore.

07.00 - 07.30 uur

Het voorbereiden van patiënten die om 08.00 uur geopereerd worden.

07.30 - 07.45 uur

Verpleegkundige overdracht van nachtdienst naar dagdienst.

07.30 - 08.30 uur

Ontbijt.

08.00 - 11.00 uur

Artsenvisite.

Eventueel hulp bij lichamelijk verzorging, wondverzorging en mobiliseren.

De voedingsassistente komt u helpen met het bestellen van het avondeten en biedt u verschillende soorten drank aan.

11.45 - 13.00 uur

Nuttigen van broodmaaltijd, medicijnronde en het uitvoeren van controles zoals het meten van de temperatuur, hartslag, bloeddruk en pijnscore.

14.00 - 14.30 uur

Verpleegkundige patiëntenbespreking.

De voedingassistente biedt u verschillende soorten drank aan.

15.00 - 16.00 uur

Eventueel hulp bij lichamelijk verzorging, wondverzorging en mobiliseren.

15.30 – 15.45 uur

Verpleegkundige overdracht van dagdienst naar avonddienst. 1-5


17.00 - 18.00 uur

Nuttigen van warme maaltijd en medicijnronde.

De voedingassistente biedt u verschillende soorten drank aan.

19.15 uur

Eventuele hulp bij lichamelijke verzorging, uitvoeren van controles zoals het meten van de temperatuur, hartslag, bloeddruk en pijnscore.

20.00 - 22.00 uur

Medicijnronde. De verpleegkundige biedt u iets te drinken aan voor de nacht.

22.00 - 23.00 uur

Rust op de verpleegafdeling.

23.15 - 23.30 uur

Verpleegkundige overdracht van de avonddienst naar de nachtdienst.

Mobiliseren Wij streven ernaar om u na de operatie zo snel als medisch verantwoord is te mobiliseren. Mobiliseren kan door middel van bewegingen in bed, zitten op de bedrand of stoel, staan of lopen op de kamer of gang. Mobiliseren kan complicaties (bijvoorbeeld een longontsteking, doorliggen of problemen met de stoelgang) voorkomen en helpt u om zo snel mogelijk conditie op te bouwen. PatiĂŤnten die direct na de operatie mobiliseren, herstellen sneller. Lichaamsgewicht Uit onderzoek blijkt dat ondervoeding relatief veel voorkomt in het ziekenhuis. Om deze reden weegt de verpleegkundige of verpleegassistent u bij opname en daarna twee keer per week. Uw lichaamsgewicht wordt vergeleken met uw normale gewicht. Daarnaast houden we bij wat u eet en drinkt om te zien of u voldoende voeding krijgt. Als hieruit blijkt dat u ondervoed bent of risico loopt op ondervoeding, komt de diĂŤtiste bij u langs om uw voedingspatroon te bespreken.

1-6


Op deze manier proberen wij ondervoeding te voorkomen of tijdig te behandelen. Nazorgtraject De behandelend arts en verpleegkundige bespreken samen met u en uw familie of contactpersoon, wat uw situatie na afronding van de medische behandeling zal zijn en welke consequenties dat heeft voor de nazorg. De transferverpleegkundige van het transferpunt helpt hierbij. Binnen dit overleg bespreken we wat een passende nazorgmogelijkheid voor u is. Samen streven we naar uw terugkeer naar de (woon)situatie van voor de opname. De transferverpleegkundige neemt met u de verschillende nazorgmogelijkheden met u door:

Aanvullende zorg door thuiszorg (huishoudelijk hulp of hulp bij

Hulpmiddelen, zoals krukken, looprekje, rollator of rolstoel,

• •

persoonlijke verzorging of verpleging). kunt u kosteloos worden bestellen bij de thuiszorgwinkel bij u in de buurt. Als het niet mogelijk is om met aanvullende zorg naar huis te gaan, kunt u tijdelijke opvang krijgen in een verpleeg,- of verzorgingshuis of topkamer. Als een tijdelijk verblijf ook geen oplossing is, zal een blijvende opname in een verpleeg,- of verzorgingshuis of topkamer nodig zijn.

Op de verpleegafdeling is informatie over de verschillende verpleeg,en verzorgingshuizen in de regio Nijmegen en omgeving beschikbaar. Als het nazorgtraject duidelijk is, wordt ook met u besproken naar welke instelling uw voorkeur uitgaat. Een medewerker van Centrum 1-7


voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt vervolgens of u recht hebt op de door de AWBZ gefinancierde zorg en meldt u aan bij de zorgaanbieder van uw voorkeur. Ontslag Wanneer uw situatie het toelaat volgt ontslag vanaf de verpleegafdeling. In de meeste gevallen is dit naar huis (voor andere mogelijkheden zie het kopje nazorg). Voor het ontslag krijgt u een ontslaggesprek waarbij u, indien nodig, uitleg krijgt over wondverzorging en eventuele leefregels die op uw situatie van toepassing zijn. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u tijdens dit ontslaggesprek:

Recepten en instructie t.a.v. medicijngebruik en wondverzor-

• •

Kaartje met telefoonnummers die u kunt bellen bij vragen;

• • • •

ging en/of stomaverzorging; Controleafspraak polikliniek Heelkunde en eventueel afspraken voor aanvullend onderzoek zoals bv. controle foto, CT-scan; Recept voor verbandmateriaal; Aanvraagformulier voor fysiotherapie; Verpleegkundige overdracht naar de thuiszorg of andere zorginstelling; Afspraak voor de trombosedienst.

Ontslag vanaf de verpleegafdeling vindt plaats rond 11.00 uur. Het tijdstip is vastgesteld in verband met de planning van de bedden voor patiënten die opgenomen worden. Als het ontslag op dit tijdstip problemen oplevert, kunt samen met de verpleegkundige naar een passende oplossing zoeken. Uw huisarts wordt door de behandeld arts schriftelijk geïnformeerd over het ontslag door middel van een ontslagbrief. 1-8


Leefregels na een operatie Hier leest u informatie over uw herstel en de periode na de operatie (zie ook de folder: ‘Leefregels na een operatie’). Door deze adviezen op te volgen verloopt het genezingsproces zo goed mogelijk. Realiseert u zich hierbij wel dat elke operatie verschillend is en elke persoon anders. Luister naar uw lichaam Het belangrijkste advies is: ‘Luister goed naar uw lichaam’. Uw lichaam geeft aan als iets niet gaat. Het is niet zo dat u niets kunt, maar het is verstandig de activiteiten over de dag te verdelen. Neem tussendoor voldoende rust. Heeft u meer pijn of bent u eerder moe? Dat kan betekenen dat u te veel heeft gedaan. U moet dan wat rustiger aan doen. Besef dat elke dag anders is; de ene dag gaat het beter dan de andere. Hechtingen Heeft u bij ontslag nog hechtingen? Dan hoort u op dat moment wanneer en door wie deze verwijderd worden. Dit kan gebeuren door de huisarts of tijdens de controleafspraak op de polikliniek Heelkunde. Douchen en baden Zolang de wond nog niet volledig gesloten is en/of de hechtingen nog niet zijn verwijderd mag u niet in bad. Door baden wordt de wond week en kan deze open gaan. Douchen mag wel, maar niet te lang, omdat ook dan de wond week kan worden. Gebruik liever geen geparfumeerd badschuim. Dit kan irritatie veroorzaken aan de wond.

1-9


Zonnebaden en zonnebank Littekens zijn nog tot een jaar (soms zelfs langer) werkzaam. Om onnodige donkere verkleuringen of beschadiging van het litteken te voorkomen, kunt u het litteken bij het zonnebaden of zonnebank bedekken met een pleister. Voeding Om de operatie en uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u lichamelijk in een zo goed mogelijke conditie bent. Een goede gezondheidstoestand kunt u zelf positief beĂŻnvloeden door extra aandacht te besteden aan uw voeding. Het is belangrijk om voldoende voedingsstoffen (vetten, koolhydraten, eiwitten, vitamines, mineralen en vocht) binnen te krijgen. Autorijden Informeer bij uw behandelend arts of (en wanneer) u na de operatie weer kunt autorijden. Wanneer u thuis (pijnstillende) medicatie gaat gebruiken, controleer dan in de bijsluiters of u mag autorijden. Kijk ook naar de kleine lettertjes van uw autoverzekering, zodat u zeker weet of u verzekerd bent als u weer gaat autorijden. Roken Het Radboudumc adviseert u om te stoppen met roken als u een operatie ondergaat. Roken vernauwd de bloedvaten en dit heeft een negatieve invloed op het genezingsproces van de wonden. Ook verslechtert roken de algehele lichamelijke conditie. Voor vragen en/of ondersteuning bij het stoppen met roken kunt u terecht bij de verpleegkundige.

1-10


Sporten Informeer bij uw behandelend arts of en welke (contact)sporten u weer mag beoefenen. Houdt u er rekening mee dat van zwemmen de wond week kan worden. Weer aan het werk Bespreek met uw behandelend arts welke werkzaamheden u na de operatie weer kunt oppakken. Afhankelijk van de aard van de operatie die u heeft ondergaan, mag u niet zwaar tillen. Informeer ook of u rek-, strek- en bukbewegingen mag maken. Verwerking Als de operatie u emotioneel en fysiek erg belastend voor uw was, is het verstandig om daar tijdens de herstelperiode met personen uit uw omgeving over te praten. Zij kunnen u emotioneel ondersteunen en praktische hulp bieden . Eventueel kan ook een maatschappelijk werker u hierbij helpen. De verpleegkundige kan voor u een afspraak maken (zie ook de folder: ‘medisch maatschappelijk werk’). Wanneer contact opnemen? Neem in ieder geval contact op bij de volgende klachten:

Koorts bij lichaamstemperatuur boven of 38 C met ziektever-

• • • • •

Koorts boven 38,5 C zonder ziekteverschijnselen;

schijnselen; Extreme zwelling bij de wond en/of blauwe plekken; Roodheid van de wond; Bloedingen aan de wond; Toenemende pijn aan de wond.

Tot en met de derde dag na ontslag kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling. Bij ontslag ontvangt u een kaartje met de con1-11


tactgegevens. Vanaf de vierde dag kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

1-12


2. Eten en drinken De voedingassistentes van de verpleegafdeling dragen zorg voor het eten en drinken. Zij kunnen u hier ook in adviseren. Hieronder staat informatie over de maaltijd- en drankvoorziening. De etenstijden zijn:

• • •

07.30 - 08.30 uur

Ontbijt

12.00 - 13.00 uur

Broodmaaltijd

17.00 - 18.00 uur

Warme maaltijd

• • • • • •

07.30 - 08.00 uur

De drankenronden zijn: 10.00 - 11.00 uur 14.30 -15.30 uur 17.00 - 18.00 uur 19.00 - 20.00 uur 22.00 - 23.00 uur

De voedingsassistenten komen iedere ochtend bij u langs om te informeren wat u ’s avonds wilt eten voor de warme maaltijd. Uw bestelling wordt digitaal ingevoerd, via uw eigen terminal. Het is om hygiënische redenen niet toegestaan voor patiënten en/of bezoek om in de keuken van de verpleegafdeling te komen. Meegebrachte maaltijden/voedingsmiddelen van thuis Bij voorkeur eet u de maaltijden van het ziekenhuis. Wij raden het af om maaltijden of voedingsmiddelen van thuis te eten omdat de voedselveiligheid niet is gewaarborgd. Er is geen controle mogelijk op de bereiding en de vervoerscondities. Als u van deze voorschriften wilt afwijken, moet uw arts hiervoor schriftelijke toestemming geven. Op de afdeling staat een patiëntenkoelkast. Het is belangrijk om goed de datum en uw naam op het product te noteren. Deze koelkast is te vinden in het dagverblijf op unit 2. 2-1


Broodbuffet aan bed Er komt dagelijks een broodbuffetwagen bij u aan bed. ‘s Ochtends voor het ontbijt, ’s middags voor de lunch en de tussenmaaltijden. Zo kunt u direct kiezen wat u tijdens de broodmaaltijd wilt eten en drinken. Ook kunnen uw gasten van deze broodbuffetwagen mee-eten voor een bedrag van € 2,50 per persoon en maaltijd. Warme maaltijd De warme maaltijden worden bereid in de centrale patiëntenkeuken. De warme maaltijd wordt tussen 17.00 en 18.00 uur aangeboden. Uw bezoek kan ook met u mee-eten. Hiervoor is een speciaal keuzemenu beschikbaar. U kunt de gastenmaaltijd bestellen tot 15.30 uur bij de voedingsassistent. De maaltijd kost € 6,-. Betalen kan alleen met pinpas, contant betalen is niet mogelijk. Menu De voedingsassistentes hebben een folder waarin beschreven is wat u kunt bestellen bij de broodbuffetwagen. Heeft u nog vragen? De voedingsassistente geeft u graag antwoord. Voorzieningen Binnen de verpleegafdeling Heelkunde en in het ziekenhuis zijn een aantal voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Koffie-thee automaat Het bezoek kan gebruik maken van de koffie-thee automaat op de verpleegafdeling. Uit milieuoverweging stellen wij het op prijs dat de bekertjes hergebruikt worden. Denkt u bij het verlaten van de kamer aan het opruimen van de gebruikte spullen?

2-2


Informatiefolders Op de verpleegafdeling Heelkunde zijn verschillende folders te verkrijgen, zoals: ‘klachtenprocedure’, ‘leefregels na een operatie’ en ‘rechten en plichten van de patiënt’. Deze folders kunt u vinden in de folderkasten. U kunt ook altijd bij de verpleegkundige om folders vragen. Gebruik mobiele telefoon Bellen met de mobiele telefoon is toegestaan op de verpleegafdeling Heelkunde. Koffiecorner en winkeltje Deze bevinden zich in de hal bij de hoofdingang. De koffiecorner is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 20.00 uur, en in het weekend van 11.00 tot 20.00 uur. De kiosk is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 20.00 uur, en in het weekend van 11.00 tot 20.00 uur. Dienst geestelijke verzorging en pastoraat Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijke verzorger kunt u dit aan geven bij de verpleegkundige. Hij of zij kan een afspraak voor u maken (zie ook de folder). Oecumenische kerkdienst Elke zondag morgen is er een oecumenische kerkdienst in de Tuinzaal (zone C -1 route 706). U kunt deze viering ook met een rolstoel of bed bijwonen. Daarnaast is er de mogelijkheid om deze viering via de radio op lijn 1 te beluisteren. U kunt ook achteraf de communie doen. Wanneer u hierheen wilt, kunt u dit bij de verpleging aangeven. 2-3


Kapsalon Het Radboudumc biedt de mogelijkheid om naar de kapper te gaan. U kunt de kapsalon bezoeken via route 582, telefoonnummer: 024 361 01 25. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, en in het weekend gesloten. Het is ook mogelijk om de kapper bij u op de kamer te laten komen. De verpleegkundige kan voor u een afspraak maken. Bibliotheek De bibliotheekmedewerkers komen een of twee keer in de week langs met een divers assortiment boeken. Wilt u daar niet op wachten, dan leent u zelf boeken of cd’s bij de bibliotheek of vraagt u boeken telefonisch aan via 024 - 361 34 99. De bibliotheek is geopend op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en is te bereiken via route 521. Van maandag t/m vrijdag kunt u iedere morgen een krant bij u bedlaten bezorgen. Internet In de hal bij de ingang Radboudumc Centraal, bevindt zich een mediazuil met internetmogelijkheden. U kunt hier gratis gebruik van maken. De bibliotheek beschikt over computers met een internetaansluiting. Er is ook de mogelijkheid om je laptop op internet aan te sluiten. Hiervan kunnen patiënten gebruik maken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op de verpleegafdeling kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet (WiFi) op een eigen PC, tablet of telefoon. Kies hiervoor bij WiFi instellingen: ‘Gasten-UMCRadboud’.

2-4


Personeelsrestaurant Bezoek kan, tegen betaling, gebruik maken van de maaltijdvoorziening in het personeelsrestaurant. Daarnaast is er bij de hoofdingang een koffiecorner. Als u twee aaneengesloten weken in het Radboudumc bent opgenomen, kunnen u en uw naasten gebruik maken van een kortingskaart voor het restaurant. Deze is te verkrijgen bij de balie van C5. Voorlichtingscentrum Heeft u vragen over het Radboudumc? Of over bijvoorbeeld ziektebeelden, behandelingen en patiĂŤntenverenigingen? Hiervoor kunt u terecht bij het voorlichtingscentrum. Ook voor klachten en spreekbeurtpakketten, kunt u hier terecht. Route 510. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.

2-5


3. Overige informatie Bezoektijden Uw familie, vrienden en/of bekenden zijn de hele dag welkom. Om er voor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:

• •

Vooral net geopereerde patiënten kunnen grote drukte moeilijk verdragen. Daarom zijn maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan. Medische zorg gaat altijd voor. Stem met uw bezoek en met de verpleegkundige af op welk moment bezoek het beste schikt. Als er verpleegkundige en/of (para)medische handelingen moeten worden verricht, kan het zijn dat wij uw bezoek vragen

• •

om tijdelijk de kamer te verlaten. Vanwege uw privacy kan uw bezoek worden gevraagd de kamer even te verlaten. Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.

U kunt samen met uw bezoek de kamer verlaten. Stel de verpleegkundige daarvan op de hoogte en laat eventueel uw mobiele telefoonnummer achter bij de verpleegkundige. Het bezoek kan op een aantal plaatsen gebruik maken van het toilet. De bezoekerstoiletten bevinden zich in de tweed en derde gang links als u de afdeling oploopt. Verder zijn er ook toiletten achterin het dagverblijf van C52 bij de koffieautomaat. Bereikbaarheid en postadres De verpleegafdeling Heelkunde is te bereiken via de hoofdingang, via routenummer 751 in het R-gebouw op de 5e verdieping. De portier kan u de weg wijzen. 3-1


De verpleegafdeling Heelkunde is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 024 - 361 34 38. In de avond- en nachturen volgt er een keuzemenu waarin u de desbetreffende unit kunt aangeven. Als familie, vrienden en/of bekenden u post willen sturen, kunnen zij het volgende adres opschrijven. Afdeling Heelkunde Route 751 (indien bekend kamernummer) Postbus 9101 6500 HB Nijmegen De afdelingssecretaresse bezorgt de post aan u. Bloemen en planten Mocht u tijdens de opname bloemen ontvangen, dan heeft de verpleegafdeling hiervoor vazen. Deze zijn te vinden in de keukenkastjes in het dagverblijf op unit 2. Het is prettig als uzelf of uw familie de bloemen in een vaas zet en verzorgt. Planten met potgrond zijn om hygiĂŤnische redenen niet toegestaan binnen het ziekenhuis. Dragen van eigen kleding/en verlaten verpleegafdeling Als het medisch verantwoord is, kunt u als patiĂŤnt uw eigen kleding dragen en de verpleegafdeling verlaten. We vragen u vriendelijk om dit bij het verlaten van de verpleegafdeling te melden bij de receptie van de verpleegafdeling of aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Roken Het Radboudumc is een gezondheidsinstelling waar gezondheidsbevordering en preventie hoog in het vaandel staan. Iedereen die in 3-2


ons huis aanwezig is moet kunnen rekenen op een gezonde leef- en werkomgeving. Roken is hierbij niet gepast. Waar mag u roken? Roken binnen het Radboudumc is alleen toegestaan in de speciale rookruimte. U vindt deze op de begane grond bij de hoofdingang. Buiten roken mag uitsluitend in de daarvoor aangewezen rookzones. U vindt deze op enige afstand van alle ingangen van het ziekenhuis. De rookzones zijn dag en nacht geopend en zodanig gebouwd dat u beschermd wordt tegen regen en wind. Zorg voor uw persoonlijke eigendommen Tot onze spijt moeten wij u waarschuwen voor diefstal in het ziekenhuis. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen spullen. Wij adviseren u om waardevolle spullen, zoals sieraden, geld en rijbewijs, thuis te laten of mee te geven naar huis. Wanneer u toch waardevolle spullen mee wilt nemen, kunt u deze opbergen in de kluis in uw kledingkast. Instructie over het gebruik van de kluis is op de kamer aanwezig. U kunt uw waardevolle spullen bijvoorbeeld bij vertrek naar de operatiekamer in bewaring geven bij de beveiliging. Uw verpleegkundige kan dit voor u regelen. Klachten en opmerkingen De medewerkers van de verpleegafdeling Heelkunde streven ernaar het verblijf voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch kan u op- of aanmerkingen hebben over de behandeling of de gang van zaken op de verpleegafdeling. In eerste instantie kunt u dit bespreken met de behandelend arts en/of de verpleegkundige die voor u zorgt. We zoeken dan samen naar een oplossing. Als dit overleg niet naar tevredenheid verloopt, 3-3


kunt u via de verpleegkundige contact opnemen met de teamleider. Daarnaast kunt u terecht bij het Voorlichtingscentrum in de centrale hal van het ziekenhuis. De voorlichters kunnen u advies geven over het bespreken of indienen van de klacht. Voor een klachtenformulier kunt u terecht bij de verpleegkundige. In de folderkast vindt u een folder over de klachtenprocedure. Feedback Als u ideeĂŤn heeft om de werkwijze binnen de verpleegafdeling Heelkunde te verbeteren, vernemen we dat graag. U kunt uw verbeterideeĂŤn en ervaringen (zowel positief als negatief) achterlaten op de website www.radboudumc.nl/verbeterdezorg. Op basis van uw informatie kunnen we verbeteracties in gang zetten. We hopen daarom van harte dat u hier gebruik van wilt maken. U kunt uw feedback anoniem geven of u registreren. Bij registratie krijgt u binnen drie werkdagen een persoonlijke reactie op uw feedback. Laat uw reactie achter op feedback-zuil op de afdeling of scan de QR-code met uw telefoon.

3-4

Profile for Radboudumc

7292 folder PIM verpleegafdeling heelkunde  

7292 folder PIM verpleegafdeling heelkunde