Page 1

Stap naar commercieel aanbieden gemaakt

Nieuwe prostaat­kanker­­ test onderscheidt goed en kwaad

Bovendien hoeven patiënten dan niet op pijnlijke wijze biopten te laten afnemen, met daarbij het risico op infecties. Binnen Radboudumc werd een nieuwe biomarkertest ontwikkeld. Schalken: “Onze nieuwe test is weinig belastend en toont in de urine de aanwezigheid van kwaadaardige cellen van de prostaat aan. De urinetest vereist dat prostaatcellen in de urine terecht komen. Om dit te bevorderen toucheert de uroloog via de endeldarm de prostaat. Dat gebeurt bij een prostaatonderzoek sowieso vaak al. Hierdoor stuwt de arts de prostaatcellen, waaronder mogelijk afwijkende prostaatcellen naar de plasbuis. De eerste urine met de loszittende cellen wordt vervolgens opgevangen in een potje en met de nieuwe test onderzocht op aanwezigheid van meerdere prostaatkanker specifieke moleculen.”

Huisartsen aarzelen soms om een prostaattest uit te voeren. De kans op prostaatkanker is voor mannen, als ze maar oud genoeg worden, immers groot. Toch gaan er aanzienlijk meer mensen mét prostaatkanker dood, dan aan prostaatkanker. De kans op overbehandeling dreigt daarmee. Dat verklaart de aarzeling. Prof. dr. Jack Schalken, hoogleraar Experimentele Urologie, was mede-ontwikkelaar van een nieuwe test, die preciezer in kaart kan brengen welke tumoren agressief en kwaadaardig zijn en welke we feitelijk op hun beloop kunnen laten. Een doorbraak door het Radboudumc waarmee het ziekenhuis graag zoveel mogelijk patiënten van dienst is. Daarom is de zogenaamde SelectMDx-test ondergebracht bij een commercieel bedrijf, MDxHealth, dat voor de wereldwijde implementatie van de nieuwe test kan gaan zorgen. 40% niet behandelen “Jaarlijks wordt in Nederland bij ruim 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld”, weet Schalken. “Ongeveer een vijfde daarvan sterft er ook aan. Maar lang niet alle soorten prostaatkanker hoeven behandeld te worden, omdat ze feitelijk niet zo gevaarlijk zijn. Mannen die nu met klachten bij de huisarts komen, krijgen regelmatig een PSA-test. Die stelt vast of er een verhoogde waarde van het PSA-eiwit in het bloed zit. Dat kan inderdaad wijzen op prostaatkanker, maar in ongeveer drie kwart van de gevallen is er geen sprake van kanker of gaat het om een trage en relatief ongevaarlijke vorm. Bij mannen met een verhoogd PSA wordt nu vaak een biopt afgenomen, waarna vervolgens bij twee derde van hen vastgesteld wordt dat er geen sprake is van kanker.

10 Radboud Report Oncologie

En bij de resterende patiënten die wél kanker hebben, blijkt ook nog eens ongeveer 30% niet behandeld te hoeven worden.”

Overbehandeling voorkomen Logisch dat de wetenschap op zoek is gegaan naar een methode die efficiënt in een vroeg stadium vast kan stellen of er sprake is van een agressieve vorm van kanker. Dat kan overbehandeling voorkomen en bespaart daarmee zorgkosten (op jaarbasis ruim 2 miljoen euro).

Aanzienlijk betrouwbaarder

Jack Schalken: “Het meten van de PSA-waarde is weinig selectief. Het verraadt allerlei prostaat­ afwijkingen die niet behandeld hoeven te worden. If it doesn’t kill you, why do you call it cancer?”

Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat met de SelectMDx-urinetest de diagnose prostaatkanker in acht tot negen van de tien gevallen correct is. De SelectMDx-test is daarmee aanzienlijk betrouwbaarder dan louter de bepaling van de PSAwaarde. Met de SelectMDx-methode kunnen met name de gevaarlijke types van prostaatkanker in beeld gebracht worden. De test is veel minder gevoelig voor niet-agressieve tumoren. Schalken: “De test is inmiddels uitontwikkeld en de uitkomst wordt gecombineerd met de PSA-waarde in het bloed en het volume van de prostaat. Dat samen geeft een zeer betrouwbaar beeld.”


Nieuwe 3D-printtechniek ver­betert zorg bij huidbestraling We hebben binnen het Radboudumc een geheel nieuwe manier geïntroduceerd om siliconen opbouwmateriaal te maken voor patiënten die in het gezicht bestraald moeten worden voor huidkanker. Dankzij de toepassing van een 3D-printer hoeft de patiënt minder vaak terug naar het ziekenhuis te komen en kan het maken van een gipsafgietsel van het gezicht geheel achterwege blijven. De patiënt wordt op die manier minder belast en het proces wordt versneld. Winst op alle fronten dus.

Vervolg van pagina 11

Nauwe samenwerking De test werd ontwikkeld door een Radboudumc spin-off, Noviogendix, in een zeer nauwe samenwerking met het Radboudumc. Schalken: “Omdat we willen dat de test voor veel patiënten beschikbaar komt, stonden we open voor de avances van MDxHealth dat Noviogendix eind 2015 overnam. Zij kunnen ervoor zorgen dat de test breed beschikbaar komt. In een conservatieve wereld als de geneeskunde gaat zoiets overigens vaak erg moeizaam en ook de verzekeraars reageren traag. De test wordt nu wel ingezet, maar de vergoeding door de verzekeraars is nog niet volledig rond.”

Naar de markt

Rekenwerk Universitair Hoofddocent Janneke Grutters, berekende de mogelijke besparing bij het invoeren van de nieuwe biomarkertest. Haar rekensom was helder. Per patiënt kan gemiddeld 128 euro bespaard worden. Gemiddeld zouden jaarlijks 17.177 mensen in aanmerking komen voor de test in Nederland. Dat staat voor een besparing van 2,2 miljoen.

Schalken is trots op wat er bereikt is. Niet alleen op de test zelf, die de belasting voor mogelijke patiënten verlaagt en zorgt dat er beter voorgesorteerd wordt voor de juiste behandeling, maar ook op het feit dat de test op deze wijze naar de markt gebracht is. Jack Schalken: “We worden als wetenschap beoordeeld op het aantal proefschriften en publicaties dat we presenteren. We turven hoe vaak we geciteerd worden. Maar dit soort zaken worden naar mijn gevoel veel te weinig meegewogen. Veel hoopvolle ontwikkelingen stranden in de befaamde ‘valley of death’ en halen de patiënt niet. Laten we daarom ook het aantal octrooien vooral meewegen en de manier waarop de weg van academie naar bedrijfsleven wordt afgelegd. Hier even verderop wappert de vlag van MDx op het terrein. Dat we de test bij hen hebben ondergebracht is goed voor het Radboudumc en, nog veel belangrijker, goed voor de gezondheidszorg.” Meer over MDxSelect op de site van MDxHealth: www.mdxhealth.com. Daar vindt u ook een lijst met referenties.

Richard Canters: "We gebruiken een opbouwmateriaal van siliconen, een soort dikke extra huid, die de bestralingsapparatuur laat denken dat daar de huid al begint."

Kwaadaardige huidtumoren komen steeds vaker voor. De afgelopen 15 jaar steeg het aantal patiënten met bijna 20% per jaar. Huidkanker kan chirurgisch behandeld worden, maar ook met lokale bestraling. Veel patiënten krijgen huidkanker in het gelaat en dan wordt vaak voor bestraling gekozen om zo de ontsierende gevolgen van een chirurgische verwijdering te voorkomen. De huidtumoren zitten per definitie aan de oppervlakte; in de eerste 5 millimeter van de huid. Daar is de dosis van de bestraling echter geen 100%. Dat maximum ligt dieper. Daarom gebruiken we een opbouwmateriaal van siliconen: een soort dikke extra huid, die de bestralingsapparatuur laat denken dat daar de huid al begint. Zo halen we in de tumor zelf, met goed rekenwerk, wel de 100% van de voorgeschreven dosis. Daarnaast creëren we met het opbouwmateriaal een meer homogeen oppervlak, dat nodig is voor een goede dosisverdeling. Tot voor kort was het maken van deze siliconenopbouw een complex en voor de patiënt belastend proces. Er werd een gipsafdruk van het gezicht van de patiënt gemaakt. Dat klinkt net zo onaangenaam als het is. Hierop werd vervolgens handmatig een wasopbouw gemaakt. Nadat deze was goedgekeurd door de arts en fysicus, werd deze in twee stappen verwerkt tot de definitieve opbouw. Vervolgens moest de patiënt een CT-scan met de opbouw krijgen, zodat de exacte dosisberekening gemaakt kon worden. Om dit proces te stroomlijnen en de patiëntervaring te verbeteren, is een 3D-print workflow geïntroduceerd. Patiënten kregen altijd al in het begin van het onderzoek een CT-scan. Daarmee kun je de dosisverdeling in de patiënt bepalen, maar heb je uiteraard ook een digitaal beeld van het gezicht van de patiënt. Wij gebruiken die data nu om een 3D-printer aan te sturen. Nadat bepaald is hoe de opbouw eruit moet zien om tot een optimale bestraling te komen (met zoveel mogelijk straling op de tumor en een zo laag mogelijke dosis op het omliggend gebied) kan die printer het werk doen. Die printer maakt niet de opbouw voor ons, maar een mal waarin we die opbouw met het beproefde siliconenmateriaal kunnen gieten. Na het verwijderen van de mal is de opbouw direct klaar voor gebruik tijdens de bestraling. Radboud Report Oncologie

13

Deze werkwijze, die ik samen met Lia Verhoef (radiotherapeut-oncoloog) en Irene Lips (AIOS Radiotherapie) ontwikkelde, is totaal nieuw. Zo nieuw dat we uiteraard zorgvuldig onderzocht hebben of deze een zelfde betrouwbaarheid heeft als de eerdere werkwijze. Dat blijkt gelukkig het geval. Uit de evaluatie van de opbouw voor elf geteste patiënten bleek, dat het printen geometrisch accuraat is. Daarnaast bleek het mogelijk te zijn om met de nieuwe werkwijze dosisverdelingen te creëren die net zo goed of beter zijn dan bij de eerder gebruikte workflow. Een half jaar geleden is de nieuwe werkwijze daarom geïntroduceerd in de praktijk binnen Radboudumc. Daar blijkt dagelijks dat de introductie van 3D-printen leidt tot minder fysieke belasting en minder bezoeken voor de patiënt. Daarnaast is de tijdsinvestering voor artsen en laboranten aanzienlijk gedaald en kunnen dosisverdelingen flexibeler gepland worden. Dagelijks wordt nu ervaring opgedaan met het 3D-printen. Die ervaring zullen we gebruiken om in de nabije toekomst nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Deze techniek maakt het immers mogelijk om ook andere geïndividualiseerde hulpmiddelen te ontwikkelen voor andere (radiotherapie) verrichtingen. Het is mooi om te zien hoe we met een vrij simpele printer betere zorg kunnen bereiken. dr. ir. Richard Canters klinisch fysicus i.o.

2016 radboud report oncologie nr 2 6 en 7  
2016 radboud report oncologie nr 2 6 en 7