Page 1

Anatomie door de laparoscoop Snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o.)

Woensdag 14 november 2018


Toelichting De Radboudumc Health Academy organiseert in samenwerking met de afdeling Verloskunde en Gynaecologie op woensdag 14 november 2018:

ANATOMIE DOOR DE LAPAROSCOOP Snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o) De laparoscoop is vanwege het vergrote beeld uitermate geschikt om de anatomie van het kleine bekken te bestuderen. Tijdens deze cursus heeft u de mogelijkheid om, zonder tijdsdruk of risico voor de patiënt, de anatomie van stoffelijke overschotten te bestuderen en te oefenen bij het herkennen en oplossen van complicaties. De tijdens de practica opgedane kennis is tevens toepasbaar bij open chirurgie. De cursus is bedoeld voor gynaecologen en gynaecologen in opleiding die beschikken over de basale vaardigheden bij laparoscopie. De cursus wordt begeleid door een team van anatomen en gynaecologischlaparoscopische experts. De volgende ingrepen zijn gepland: exploratie van het retroperitoneum, adnexchirurgie, laparoscopische supracervicale hysterectomie (LSH) en in-bag morcellatie. Na een korte introductie op elk thema worden de gynaecologische procedures in kleine groepjes uitgevoerd met ruime aandacht voor de anatomie. Wij hopen u te kunnen begroeten op onze cursus. Namens de voorbereidingscommissie, Dr. Bertho Nieboer Uit de evaluatie van vorige editie: “De diversiteit aan tutoren met allen eigen adviezen was zeer waardevol.” “Goede kleine groepsgrootte van drie, zodat je door kunt draaien en veel zelf kan doen.” “Er was laagdrempelig contact. Erg leuke dag gehad!”


Programma

Docenten/Voorbereidingscommissie

09:00

(Onder voorbehoud)

Ontvangst en registratie

09:30 Introductie 10:00 Practica in snijzaal Tips & trics in trocarpositionering en exploratie retroperitoneum 12:15

Lunch

13:00 Practica in de snijzaal Adnexchirurgie en supracervicale hysterectomie met in-bag morcellatie 14:30

Pauze

15:00 Practica in de snijzaal Afronden procedures inclusief in-bag morcellatie en uitwisselen ervaringen 16:30

Informele afsluiting en evaluatie

Radboudumc Health Academy organiseert in 2018 tevens de volgende cursussen: • Donderdag 15 november Laparoscopische en vaginale bekkenbodemchirurgie, snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o.). • Vrijdag 16 november: Gynaecologisch oncologische anatomie, snijzaalcursus voor gynaecologen (i.o.) en fellows. Zie voor meer informatie www.radboudumc.nl/snijzaalgyn

Dr. J.J. van Beek gynaecoloog Dr. F.P.H.L.J. Dijkhuizen gynaecoloog Rijnstate, Arnhem Dr. P.M.A.J. Geomini gynaecoloog Maxima Medisch Centrum, Eindhoven Dr. J.H. de Kruif gynaecoloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Dr. T.E. Nieboer gynaecoloog Radboudumc, Nijmegen Dr. A.N. Schepens-Franke Wetenschappelijk docent anatomie Radboudumc, Nijmegen Dr. J.W. van der Steeg gynaecoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Dr. H.A.A.M. van Vliet gynaecoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven Radboudumc Health Academy Janneke Boeije, projectmanager Marit Rensink, projectmanager


Informatie Doelgroepen Deze cursus is bedoeld voor gynaecologen en gynaecologen in opleiding. Locatie De cursus vindt plaats in de snijzaal van het Preparatorium, afdeling Anatomie, Studiecentrum Radboudumc, Nijmegen. Accreditatie/certificaat • Accreditatie is aangevraagd bij Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). • Aan het eind van de cursus ontvangt u een digitaal certificaat. Inschrijven/betalen • Het inschrijftarief bedraagt € 595,• U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via onze website www.radboudumc.nl/snijzaalgyn • Voor deze cursus is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 27. • Op al onze events zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Contact Radboudumc Health Academy Route 87 Bianca Gremmen - van Bergen projectmedewerker Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Bianca.Gremmen-vanBergen@radboudumc.nl M (06) 27 20 96 01

Radboud universitair medisch centrum

anatomie door laparoscoop  
anatomie door laparoscoop