Page 1

‘Ik heb een droom. Een droom om samen een vuist te maken en patiënten met speekselklierkanker een langer en beter leven te geven.’ dr. Carla van Herpen Internist-oncoloog

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

1

JAARVERSLAG 2016


Voorwoord Het zijn spannende tijden in de strijd tegen kanker.

Het Radboud Oncologie Fonds, waarin Radboudumc

Er zijn gelukkig positieve ontwikkelingen te noemen.

en KWF Kankerbestrijding samenwerken, zet zich al

Zo dienen zich veel nieuwe behandelingen aan voor

ruim vier jaar in om de regio meer te betrekken bij

patiënten met uitgezaaide kanker. En die behan-

onderzoek naar kanker. Zo kunnen we ons onderzoek

delingen kunnen steeds beter op maat worden

blijven uitvoeren en versnellen. En het werkt! In 2016

gegeven door gedetailleerd onderzoek van mutaties

ontving het Radboud Oncologie Fonds 403 eenmalige

in tumoren van patiënten. Maar er zijn ook zorgen.

donaties van particulieren, 395 structurele donateurs

Onderzoekers ondervinden steeds meer moeite om

bleven ons trouw. Daarnaast werden weer verschil-

hun mooie onderzoeksvoorstellen gefinancierd te

lende bijzondere acties door particulieren en

krijgen. Behandelingen worden steeds duurder terwijl

bedrijven ondernomen.

de zorgkosten slechts minimaal mogen stijgen. De vraag is dus of we alle stappen kunnen zetten

Met trots kunnen wij u vertellen dat het Radboud

die in theorie mogelijk zijn.

Oncologie Fonds door uw betrokkenheid in 2016 vijftien onderzoeksprojecten in het Radboudumc

Ondertussen neemt het probleem kanker in absolute

geheel of deels kon financieren. Dit geeft vertrouwen

aantallen toe, met name door de vergrijzing. Meer dan

voor de toekomst, zodat wij stappen kunnen blijven

108.000 Nederlanders krijgen elk jaar de diagnose

zetten naar een wereld zonder kanker. Namens het

kanker te horen, en ongeveer 44.000 Nederlanders

bestuur wil ik u dan ook graag bedanken voor uw

overlijden jaarlijks aan de ziekte. Het goede nieuws

steun in het afgelopen jaar.

is dat de overleving na een diagnose steeds beter wordt. Waar in het begin van de jaren ’90 nog

De komende jaren zetten we in op een sterke groei.

minder dan de helft van alle patiënten na 5 jaar in

Er blijven immers nog veel te veel geweldige ideeën

leven was, is dat nu ruim boven de 60%. Door al dat

op de plank liggen. Wij zullen ons best doen om de

goede onderzoek verbeteren de overlevingskansen

resultaten van ons onderzoek met u te delen, zodat

voor steeds meer patiënten.

ook u ervaart dat elke donatie, klein of groot, van grote waarde is. Samen tegen kanker!

Meer dan 2000 medewerkers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie zetten zich elke dag in om

Met vriendelijke groeten,

uitstekende zorg te leveren aan mensen met kanker. Maar ook om de kennis te vergroten over preventie

Prof. dr. Bart Kiemeney

van kanker, over nieuwe methoden van diagnostiek,

Voorzitter bestuur Radboud Oncologie Fonds

over nieuwe behandelingen en welke patiënten daar het meest baat bij hebben, en over de manier waarop mensen met kanker het best begeleid kunnen worden.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

2


Het Radboud Oncologie Fonds Oncologie is een van de speerpunten van het Radboudumc. Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers uit de hele wereld werken wij aan een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Daar is veel onderzoek voor nodig. En wil je onderzoek doen, dan heb je geld nodig. Daarom heeft het Radboudumc, samen met KWF Kankerbestrijding, in 2012 een fonds opgericht om mensen in Oost-Nederland te betrekken in de strijd tegen kanker en zo geld in te zamelen dat direct naar projecten gaat van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc. Projecten die zorgen voor innovatie in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

De mensen van het fonds Het bestuur van het Radboud Oncologie Fonds werd in 2016 gevormd door: Prof. dr. F.H.M. Corstens

voorzitter, voormalig bestuurslid VUmc en voormalig decaan van de

Raad van Bestuur van het Radboudumc. Hij werd eind 2016 opgevolgd door

prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, Hoogleraar Kankerepidemiologie, werkzaam bij

het Radboudumc. Prof. dr. L.F.A.G. Massuger

Hoogleraar Gynaecologische Oncologie,

werkzaam bij het Radboudumc (in 2017 aftredend) Dr. G.H. Boerrigter Strategisch Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding (in 2017 aftredend) R. M. Kamphuis

Bestuurssecretaris, werkzaam bij KWF Kankerbestrijding

J.W. Förch

Manager Werving, werkzaam bij KWF Kankerbestrijding

De fondsenwerving en het relatiebeheer vanuit het Radboud Oncologie Fonds werden in de eerste maanden van het jaar door Petra van Soest en vanaf november door Harry Verwaaijen gecoördineerd en uitgevoerd. In de tussenliggende periode heeft Annemiek van Bellen het fonds ondersteund.

Partner van KWF Kankerbestrijding Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Centrum van Oncologie van het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving. Bovendien kan het Radboud Oncologie Fonds gebruikmaken van alle backofficefaciliteiten van KWF, waardoor die faciliteiten niet hoeven te worden ingericht en onderhouden door het fonds. Dit is kostenbesparend en efficiënter. De jaarrekening van Het Radboud Oncologie Fonds wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van het fonds komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

3


Dankzij donateurs... Veel van onze donateurs zijn patiënten, ex-patiënten, hun familieleden en mensen en bedrijven uit de regio. Doordat ze zelf ziek zijn (geweest) of iemand hebben verloren aan kanker, willen ze graag gericht kunnen geven aan onderzoekers en onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld aan het onderzoek naar speekselklierkanker, of juist aan een onderzoek dat de dosering van medicijnen verbetert. Bij het Radboud Oncologie Fonds kan dat. Via de website radboudoncologiefonds.nl kunnen donateurs precies zien welke onderzoeken er lopen, en hoeveel geld er (nog) voor nodig is. Bovendien vinden ze daar alle informatie over afgeronde onderzoeken, zodat direct duidelijk is wat er met het geld is gedaan, welke conclusies er zijn getrokken en welke vervolgstappen hieruit voortvloeien. Onze donateurs vinden dat heel waardevol, elke donatie draagt direct bij aan onze doelstelling: een wereld waarin niemand hoeft te sterven aan kanker.

Voor donateurs Om donateurs tussentijds op de hoogte te houden, stuurden we in 2016 vier keer een (e-)nieuwsbrief en we organiseerden in november een donateurbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst konden donateurs zelf horen en zien wat er met het geld gebeurt, door lezingen bij te wonen en mee te lopen met de research teams van het Radboudumc. De bijeenkomst was ruim bezocht. De aanwezige donateurs bleken sterk onder de indruk van het werk van onze research teams. De complexiteit van het werk, de relevantie voor de patiënt en de transparantie werden in hoge mate gewaardeerd door de bezoekers.

Het Radboud Oncologie Fonds heeft een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

4


Bestedingen aan onderzoek Vrijwel al onze inkomsten gaan direct naar projecten van de research teams in het Radboudumc. Veelal zijn dit vooronderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten kan groter vervolgonderzoek gedaan worden. In totaal werd in 2016 een bedrag van € 471.487 uitbetaald aan vijftien onderzoeksprojecten van research teams in het Radboudumc. Vijftien onderzoeken, vijftien stappen op weg naar een wereld zonder kanker In alle vijftien projecten gaat het om onderzoek waarbij het belang van huidige en toekomstige kankerpatiënten de focus heeft. Dat kan ook onderzoek zijn naar preventie van kanker of naar verbetering van kwaliteit van leven in het geval er (nog) geen levensreddende therapie beschikbaar is voor een bepaalde groep patiënten.

Besteding projecten

Een nieuwe behandeling voor een gunstiger verloop en betere overleving voor mensen met nierkanker. € 50.000

Gepersonaliseerde behandeling van orale kankermedicatie. € 11.900

Mogelijkheden van hoge resolutie bronchoscopie bij diagnostiek van longkanker. € 17.500

Preventie van en herstel na kanker in relatie tot bewegen. € 22.896

Identificatie van nieuwe osteosarcomen bij jongeren. € 40.000

Opsporing van therapie-resistente leukemische cellen. € 73.500

Behandeling van de ziekte van Kahler. € 3.778

Nieuwe behandelmogelijkheden voor speekselklierkanker. € 15.199

Effectievere en minder pijnlijke behandeling bij dikkedarmkanker. € 11.000

Het herkennen van patiënten met een verhoogd risico op vulvacarcinoom. € 35.000

Betere inschatting van de agressiviteit van prostaatkanker. € 4.114

Behandeling van alvleesklierkanker op maat: het voorspellen van het biologische gedrag van alvleesklierkanker. € 70.000

Het onschadelijk maken van cellen die de afweer tegen eierstokkanker onderdrukken. € 16.600

Twee nieuwe therapieën voor blaaskanker. € 70.000

Keuzehulp bij blaasverwijdering na blaaskanker: nu verder met stoma of nieuwe blaas? € 30.000

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

5


Onderzoeksprojecten AFDELING

ONDERZOEKSLEIDER

ENGELSTALIGE TITEL VAN HET PROJECT

1. Apotheek

Dr. N.P. Van Erp

Personalizing the dose of oral

UITBETAALD BEDRAG IN 2016 € 11.900

targeted anticancer therapy used in BRAF' melanoma, STS and mRCC by quantifying the plasma concentration followed by dose adaption. 2. Bronchoscopie

Dr H.F.M. van der

A Multicenter Study Evaluating

Heijden

the diagnostic value for vascular

€ 17.500

abnormalities of High Definition Bronchoscopy when combined with i-scan Imaging Technology compared to High Definition Bronchoscopy alone. 3. Fysiologie

Prof.dr. M. Hopman

Move2live: Plays exercise a role

€ 22.896

in cancer prevention and in rehabilitation after cancer? 4. Genetica

Dr. M. Jongmans

Identification of novel childhood

€ 40.000

osteosarcoma predisposing genes. 5. Human Genetics Dr. R.P. Kuiper

Sensitive detection of therapy-

€ 73.500

resistant leukemic cells in pediatric Acute lymphoblastic leukemia. 6. Laboratorium

Dr. J.F.M. Jacobs

Geneeskunde

The effect of Free Light Chain (FLC)

€ 3.778

polymerization on FLC quantification in patients with monoclonal gammopathies.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

6


AFDELING

ONDERZOEKSLEIDER

ENGELSTALIGE TITEL VAN HET PROJECT

7. Medische

Dr. C.M.L. van Herpen

The search for mechanisms of

UITBETAALD BEDRAG IN 2016 € 15.199

resistance to androgen deprivation

Oncologie

therapy and new treatment options in patients with salivary duct carcinoma androgen receptor positive. 8. Medische

Dr. S.A. Radema

Is concommitant administration

€ 11.000

of lidocaine during oxaliplatin

Oncologie

based chemotherapy able to prevent chemotherapy induced polyneuropathy? 9. Oncologie

Dr. A. van Tilborg

Improving prognosis of patients with

€ 35.000

premalignant lesions of the vulva at risk for vulvar squamous cell carcinoma. 10. Pathologie

Dr. C. Hulsbergen

The role of PTEN loss in the

- Van de Kaa

prediction of (in)significant prostate

€ 4.114

cancer in TRUS and MRI guided prostate needle biopsies. 11. Radiologie/

Dr. E. Aarntzen

Tailored treatment in pancreatic

Nucleaire

cancer; predicting the heterogeneous

geneeskunde

behaviour of pancreatic cancer using

€ 70.000

non-invasive PET/CT imaging. 12. Tumor-

Dr. G. Bakdash

immunologie

Neutralizing BDCA1+CD14+

€ 16.600

suppressive cells: preparing the battle field with ovarian cancer.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

7


AFDELING

ONDERZOEKSLEIDER

ENGELSTALIGE TITEL VAN HET PROJECT

13. Urologie

Prof. dr. J.A. Witjes

Two new therapeutic approaches for

UITBETAALD BEDRAG IN 2016 € 70.000

bladder cancer: thermo-sensitive liposomes and thermo-sensitive hydrogel loaded with chemotherapy. 14. Urologie

Prof. dr. J.A. Witjes

Decision aid for the choice between

€ 30.000

stoma and neobladder after cystectomy. 15. Urologie

Dr. E. Oosterwijk

Cellular therapy with cG250 combined

€ 50.000

with activated NK cells for Renal Cell Carcinoma.

TOTAAL

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

€ 471.487

8


Uitgelicht: Onderzoek naar de ziekte van Kahler Medisch Immunoloog dr. Hans Jacobs kreeg

Effecten meten

€ 3.778 van het Radboud Oncologie Fonds. Kun

Bijna elke behandeling heeft bijwerkingen, dus

je voor nog geen vierduizend euro onderzoek

oncologen en patiënten willen weten of zo’n behan-

doen naar kanker? ‘Jazeker,’ zegt Hans Jacobs. Hij doet onderzoek om de diagnose en het verloop van de ziekte van Kahler beter in beeld te brengen. ‘De ziekte van Kahler is een ernstige, ongeneeslijke vorm van kanker. Na leukemie is het de meest voorkomende vorm van bloedkanker. De kanker zit in het beenmerg en wordt veroorzaakt door woekerende plasmacellen. Gezonde plasmacellen maken een grote verscheidenheid aan afweerstoffen, die in ons bloed komen en ons beschermen tegen infecties. Maar de woekercellen maken maar één type afweerstof aan, waar je er dan grote hoeveelheden van krijgt: een zogenaamd M-proteïne. Dat is een afweerstof waar je helemaal niets aan hebt. Bovendien zorgen de woekercellen ervoor dat onze stamcellen, die rode en witte bloedcellen maken, niet goed kunnen werken. Patiënten zijn moe, hebben meer last van infecties, hebben vaak botpijn of krijgen zelfs spontane botbreuken.’

Verloop van de ziekte Wereldwijd is er al een methode die bijdraagt om de diagnose van Kahler te kunnen stellen. ‘Dat doen we door het M-proteïne te meten in het bloed. Hiermee kunnen we ook het verloop van de ziekte meten: als een behandeling aanslaat, daalt de hoeveelheid M-proteïne. Maar op een gegeven moment heb je zo weinig in je bloed, dat we het niet meer kunnen meten. Terwijl we wél weten dat je de ziekte nog hebt, want na een periode wordt de ziekte weer actiever, is het M-proteïne weer meetbaar, en start er weer een behandeling.’

deling ook echt bijdraagt aan het verminderen van de ziekteactiviteit. Jacobs: ‘Daarom wilden we heel graag onderzoeken of er een manier is om de M-proteïnes gevoeliger te meten. Want dan kunnen we de ziekte blijven volgen en meten wat het effect is. Daarmee hopen we de therapie steeds beter op de patiënt af te kunnen stemmen en zo de overleving te vergroten.’

Duizend keer Jacobs en zijn team werkten nauw samen met onderzoekers in het Erasmus MC in Rotterdam. ‘We waren enthousiast geraakt over de mogelijkheden van massaspectrometrie. Met het geld van het Radboud Oncologie Fonds konden we de eerste experimenten uitvoeren en onderzoeken of we op deze manier de ziekte ook echt konden blijven volgen. Met succes. Uit de eerste resultaten bleek dat deze manier van meten wel duizend keer gevoeliger is! Dat vonden we heel indrukwekkend.’

Meer resultaten Dat dit resultaat tot meer goede resultaten gaat leiden, staat voor Jacobs als een paal boven water. ‘Met dit bewijs in handen konden we andere fondsen aanschrijven, zodat dit onderzoek een structurele plek binnen het Radboudumc kon krijgen. En ook dat is gelukt met een grote subsidie van KWF Kankerbestrijding. Daarmee kunnen we nu een promovendus aannemen die zich hier de komende vier jaar mee bezig gaat houden. Goed nieuws voor patiënten met de ziekte van Kahler dus. Allemaal dankzij die vierduizend euro.’

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

Dr. Hans Jacobs 9


Donaties Het Radboud Oncologie Fonds ontvangt diverse giften vanuit de samenleving. Ook in 2016 hebben verschillende personen, stichtingen en bedrijven met een eenmalige of structurele bijdrage kankeronderzoek in het Radboudumc helpen financieren.

Inkomsten uit donaties in 2016

Werkelijk

Begroot

Bedragen in €

1. Particulieren

46.501

7.000

2. Bijzondere giften

30.000

300.000

3. Bedrijven (inclusief ‘Zakenvrienden’)

66.287

35.000

4. Evenementen

21.450

10.000

5. Acties

262.546

30.000

6. Acties derden (via stichtingen)

100.426

85.000

0

0

527.210

467.000

7. Nalatenschappen Totaal

Het Radboud Oncologie Fonds ontvangt diverse giften vanuit de samenleving. Ook in 2016 hebben verschillende personen, stichtingen en bedrijven met een eenmalige of structurele bijdrage kankeronderzoek in het Radboudumc helpen financieren. Per groep willen we een aantal activiteiten en bijzondere resultaten uitlichten:

PARTICULIEREN € 46.501 Het Radboud Oncologie Fonds kan niet zonder de eenmalige en structurele donaties van particulieren. We proberen dan ook zoveel mogelijk mensen in de regio op de hoogte te brengen van ons fonds. Dat doen we uiteraard ook in het ziekenhuis zelf. Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op het bestaan van het Radboud Oncologie Fonds gewezen door banieren, folders en met inzet van de beeldschermen op de poli’s. Sinds 2016 worden bezoekers van het ziekenhuis ook in de centrale hal aangesproken door één van onze

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

10


medewerkers. Die vraagt aan mensen die het ziekenhuis verlaten of ze tevreden zijn over de dienstverlening van het Radboudumc en of ze willen bijdrage aan succesvolle behandeling van kankerpatiënten in het ziekenhuis. Op deze wijze hebben we in 2016 ruim 600 nieuwe donateurs geworven, waarvan de meerderheid bereid bleek het Radboud Oncologie Fonds structureel te steunen.

BIJZONDERE GIFTEN € 30.000 Patiënten, ex-patiënten en hun familieleden, kennissen, maar ook Radboudumc-collega’s hebben door hun behandeling of behandeling van een naaste een band met ons ziekenhuis gekregen. Uit diverse gesprekken met geïnteresseerden zijn bijzondere grote giften voortgekomen. Soms komen mensen te overlijden en vraagt de familie tijdens de uitvaart om een bijdrage voor onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Zo kreeg het Radboud Oncologie Fonds een bijzondere gift van de familie Versmissen na aanleiding van de uitvaart van Piet Versmissen. Hij had al een aantal jaar speekselklierkanker, maar overleed niet aan de gevolgen ervan. De familie overhandigde persoonlijk de donatie van bijna € 2.500,aan dr. Carla van Herpen, omdat ze geloven in het onderzoek en al positieve resultaten zagen.

VIA FACEBOOK Begin 2016 kregen we een bijzondere gift van Josien van Riemsdijk. Zij startte haar eigen actie op Facebook en bereikte zo vele, vele mensen. Josien van Riemsdijk lijdt sinds 2013 aan speekselklierkanker: een zeldzame vorm van kwaadaardige kanker. Er zijn nog geen behandelingen voor speekselklierkanker, dus ze kreeg behandelingen die eigenlijk voor andere soorten kanker waren bedoeld. Ze verloor ondertussen een oog en een deel van een oogkas. De kanker zaaide uit naar haar longen. In december 2015 besloot actie te ondernemen. Ze deed, samen met haar dochter Simone, een aangrijpende oproep op Facebook. Daarin vroeg ze of mensen in plaats van kerstkaartjes te versturen, geld wilden doneren aan het Radboudumc. En dat deden mensen massaal!

Dankzij de actie van Josien van Riemsdijk kon dr. Carla van Herpen rekenen op maar liefst € 15.199 voor haar onderzoek naar nieuwe behandelmethodes voor speekselklierkanker.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

11


BEDRIJVEN € 66.287 Het Radboud Oncologiefonds werkt met een regionaal vriendenprogramma dat aansluit op het Zakenvriendenprogramma van KWF. Zakenvrienden betalen een lidmaatschapsbijdrage van minimaal € 2.400 (excl. BTW) per jaar. Hiermee dragen deze – veelal regionale – bedrijven bij aan belangrijk onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Het Radboud Oncologie Fonds helpt de bedrijven bij het uitdragen van hun maatschappelijke betrokkenheid op dit thema richting alle stakeholders van de onderneming. Dat doen we ondermeer door publicitaire ondersteuning, zoals vermelding op onze website, Facebook en Twitter, en het beschikbaar stellen van ons logo.

Zakenvrienden van het Radboud Oncologie Fonds in 2016: András Schuh fotografie

Modderkolk

Ahrend Nederland B.V.

Handelmij Noviol BV

Champfood International

Palletways

Derks G.W.W. B.V.

Parc Holland

DM printmedia

Philipsen Accountants/Adviseurs

Emixion Creating Impact

Rabobank Rijk van Nijmegen

Fromatech Ingredients

Smepro International B.V.

Heigo

Synthon holding B.V.

Hofmans Vastgoed BV

TakeTwo Merkidentiteit

HPS Connectivity Solutions

V!go BV

Interim Controlling Partners

Van der Velden Rioleringsbeheer

Iquality Business Solutions

Vermaat Catering Radboudumc

Klopper & Kramer

Weijers Riooltechniek

MCD Supermarkt Ochten

EVENEMENTEN € 21.450 Het Radboud Oncologie Fonds kreeg in 2016 vanuit meerdere sportevenementen in Nederland een aantal mooie donaties. We lichten er twee uit: één grote en één kleine, want alle euro’s tellen mee. Vierdaagse van Nijmegen In 2016 beleefde Nijmegen de 100e editie van het wereldwijd bekende wandelevenement. Het Radboud Oncologiefonds en KWF trokken samen op tijdens ‘dé 4-daagse’ en bundelden de krachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. In totaal wandelden 211 sponsorlopers mee,

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

12


waarvan veertig speciaal voor het Radboud Oncologie Fonds. Deze veertig lopers haalden samen een bedrag op van â‚Ź 17.866 voor onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Speciale dank aan Jumbo Supermarkten Fenikshof te Nijmegen, die de catering van onze wandelaars heeft gesponsord.

Posbankloop Het Sandton Hotel De Roskam op de Veluwe stelde een speciaal hardlooparrangement samen voor lopers van de Postbankloop. Ze regelden startnummers, een professionele warming-up, vervoer naar de start en van de finish en wat te eten toe. Een deel van de opbrengst, â‚Ź 360, ging naar het Radboud Oncologie Fonds.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

13


ACTIES VOOR HET FONDS € 262.546 Het Radboud Oncologie Fonds ondersteunt acties van en door derden met behulp van een actieplatform. Hierop kunnen actievoerders zelf hun actie aanmaken en promoten. In 2016 hebben verschillende mensen om verschillende redenen een actie opgestart, samen hebben ze € 262.546 opgehaald. Enkele voorbeelden van acties staan hieronder beschreven.

In 2016 startten 18 initiatiefnemers een online actie, zoals: Zomeravondfeest 24 juni 2016 Jeanne Versmissen-Adriaans organiseerde een zomeravondfeest in De Tinteltuin in Eersel. Ze schreef op onze site: ‘We vieren het licht, het leven en de liefde. Vertellers komen spannende verhalen vertellen, poëten komen inspirerende verzen voordragen en zangers en een koor komen prachtige liederen zingen.’ Dezelfde avond gaf ook dr. Carla van Herpen een lezing, en was er een trekking van een loterij. Waarvan elke euro naar onderzoek naar speekselklierkanker ging. In totaal haalde ze maar liefst € 9.584 euro op. 24 uur fietsen voor sarcoomonderzoek Marcel Besemer startte een actie speciaal voor onderzoek naar sarcomen. Hij promootte zijn actie op ons actieplatform.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

14


Uitgelicht: Taste4Life Gala, door en voor patiënten Op 8 september 2016 werd een wel heel

De entreekaarten, loterij en de veiling leverden bij

bijzondere actie gehouden. Die bewuste

elkaar het ongelooflijke bedrag van € 200.000 op!

donderdagavond werd The Grand Ballroom

Met deze geweldige opbrengst kunnen we in 2017

van het welbekende Hotel Okura Amsterdam

het onderzoek naar speekselklierkanker financieren.

omgetoverd tot een prachtige galalocatie met één doel: geld inzamelen voor onderzoek naar speekselklierkanker in het Radboudumc. Op initiatief van drie patiënten werd een sprankelend evenement georganiseerd in samenwerking met de toprestaurants van de Alliance Gastronomique in Nederland: het Taste4Life Gala. Samen met Hotel Okura Amsterdam, zetten zij zich geheel belangeloos in voor het organiseren van een onvergetelijke avond. Tv-presentatrice Mariska van Kolck presenteerde de avond en Xander de Buisonjé zorgde voor live-muziek. De 420 gasten konden genieten van culinaire gerechten, bereid door sterrenchefs, en de beste wijnen van alle restaurateurs van de Alliance Gastronomique. Bovendien konden ze meedoen aan de loterij en een veiling met bijzondere veilingstukken.

‘Ik ben Marcel Besemer. Mijn zoon Tom van 22 jaar lijdt aan ongeneeslijk synoviaal sarcoma. Dit zijn zeldzame, kwaadaardige en zeer agressieve tumoren die moeilijk behandelbaar zijn. Het Radboudumc doet onderzoek naar nieuwe behandelmethodes voor jongeren, maar daar is geld voor nodig. Met deze actie hoop ik dat er door onderzoek meer jongeren ooit een kans op genezing krijgen! Hiervoor heeft Tom mij gevraagd op 18 en 19 juni bij Cycling Zandvoort op het Circuit van Zandvoort in 24 uur zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Mijn streven is 400 km. Uw donatie gaat rechtreeks naar het Radboudumc.’ Het werd uiteindelijk meer dan 400 km en dat was af en toe flink doorbijten. Maar het doel van € 1.000 werd óók ruim voorbij gestreefd, in totaal kreeg het Radboud Oncologie Fonds € 2.163.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

15


Lopen na kanker Jeannet Maassen kreeg 9 jaar geleden te horen dat ze kanker had. Inmiddels is ze gelukkig al drie jaar kankervrij verklaard. Al jaren was het haar droom om weer de Vierdaagse te kunnen lopen. In 2016 was het zover. Samen met haar man Jan en dochter Wendy ging ze op pad tijdens de 100ste Vierdaagse. Ze haalde meteen geld op voor onderzoek naar en behandeling van kanker. ‘Ik wil samen met mijn dochter Wendy geld inzamelen voor meer onderzoek naar en behandeling van kanker. Zodat er voor patiënten en hun naasten een snellere diagnose is, en betere behandeling beschikbaar komt. Hoe meer er bekend is, des te beter de artsen kunnen handelen. Dit voorkomt een hoop leed en verdriet bij patiënten en hun naasten en leidt hopelijk een betere kwaliteit van leven, zodat ook zij weer hun dromen kunnen naleven!’ Jeannet Maassen wilde € 300 ophalen, maar dat werd uiteindelijk € 1.048.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

16


ACTIES DERDEN (VIA STICHTINGEN) € 100.426 Er zijn ook stichtingen die geld hebben gedoneerd aan het Radboud Oncologie Fonds. Soms gaat dat om een eenmalige actie, soms gaat het om een structurele samenwerking. In 2016 steunden drie stichtingen het Radboud Oncologie Fonds.

Stichting Honderdduizend keer een Tientje - € 30.000 Sarcomen zijn zeer agressieve kwaadaardige tumoren. Omdat ze zeldzaam zijn, is er weinig geld om onderzoek te financieren. Stichting Honderdduizend keer een Tientje (HDKT) neemt hierin initiatief. HDKT werkt hiervoor samen met het Radboud Oncologie Fonds. Met de donaties van HDKT kan het Radboudumc investeren in (1) onderzoek, (2) verhoging van het kennisniveau van artsen en topspecialisten, (3) voorlichting over sarcomen, zodat ze op tijd herkend worden en (4) het oprichten van een netwerk van sarcoomzorg. In 2016 ging het geld van HDKT naar het onderzoek van dr. Marjolijn Jongmans die zich bezig hield met de identificatie van nieuwe osteosarcomen bij jongeren.

Stichting Bergh in het Zadel - € 70.000 Stichting Bergh in het Zadel draait volledig op vrijwilligers. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Elke vier jaar steunen zij een, door het KWF goedgekeurd, onderzoeksproject. De meeropbrengst wordt gebruikt om regionale projecten te ondersteunen. In 2016 kreeg het Radboud Oncologie Fonds een mooie donatie van € 70.000 voor het onderzoek van dr. Erik Aarntzen naar alvleesklierkanker. Dr. Aarntzen onderzoekt of je op basis van een scan kan voorspellen hoe het biologische gedrag van de alvleesklierkanker in een specifieke patiënt zal zijn. Op deze wijze kan bepaald worden welke behandeling dan voor die patiënt het meest geschikt is, zonder hiervoor een operatie te hoeven doen.

Stichting Taxus Taxi - € 426 Stichting Taxus Taxi houdt zich bezig met de inzameling van snoeisel van de taxusstruik of taxusboom. De taxusnaalden bevatten namelijk dé basisgrondstof voor chemotherapieën. In de zomermaanden zijn zij met hun kleine, hechte team hard aan het werk om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Het Radboud Oncologie Fonds kreeg een donatie van € 426.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

17


NALATENSCHAPPEN Vanuit ons programma ‘nalaten’ heeft het Radboud Oncologie Fonds in de afgelopen jaren diverse mensen begeleid bij het opstellen van een testament met het fonds (deels) als begunstigde. In het jaar 2016 is geen geld ontvangen uit nalatenschappen. Wel is een er een testament opgemaakt waarin het Radboud Oncologie Fonds tot (mede)begunstigde is benoemd.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

18


Ambassadeurs Een fonds kan niet zonder ambassadeurs. Mensen die Het Radboud Oncologie Fonds onder de aandacht brengen, mensen die vrijwillig hun kennis en tijd voor ons inzetten, mensen die letterlijk een hand bieden precies op het moment dat we het nodig hebben.

“Het is belangrijk dat er veel onderzoek gedaan wordt in de strijd tegen kanker. Samen tegen kanker.” Joris Linssen, Ambassadeur van het Radboud Oncologie Fonds

Joris Linssen, tv-presentator en muzikant, is ambassadeur van het Radboud Oncologie Fonds. Hij riep mensen op het fonds te steunen via een filmpje op onze site: ‘Ik heb zelf ook veel te maken gehad met deze rotziekte, net zoals heel veel mensen. De bassist van mijn band Caramba is eraan overleden. Daarom vind ik het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Het Radboudumc doet véél onderzoek en daar is geld voor nodig. Steun daarom het Radboud Oncologie Fonds met een gift of start zelf een actie op.’ Onze ambassadeurs zijn medewerkers, patiënten, ex-patiënten en vrienden. Samen hebben we de missie dat er meer onderzoek naar kanker gedaan wordt, zodat er minder mensen aan kanker sterven. Onze ambassadeurs zetten zich in om in de regio deze missie te delen en te benadrukken. Dat doen zij op allerlei manieren; door als vrijwilliger te werken tijdens evenementen, door administratieve werkzaamheden uit te voeren of door hun zakelijke of privé netwerk in te zetten om zakenvrienden of acties voor het Radboud Oncologie Fonds te realiseren. Zowel onze ambassadeurs binnen het Radboudumc als ambassadeurs in de regio hebben zich belangeloos ingezet het afgelopen jaar. Wij danken onze ambassadeurs hartelijk voor hun inzet.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

19


Jaarrekening 2016 • Algemene toelichting • Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling • Balans per 31 december 2o16 • Staat van baten en lasten • Kasstroomoverzicht • Toelichting op de balans per 31 december 2016 • Toelichting op de staat van baten en lasten • Specificatie giften specifieke bestemming • Model C: Toelichting lastenverdeling • Ondertekening van de jaarrekening

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

20


Algemene toelichting Doelstelling Stichting Radboud Oncologie Fonds, statutair gevestigd te Geert Gooteplein 10 in Nijmegen heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door oprichters op het gebied van de kankerbestrijding:

A. Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;

B. De zichtbaarheid en reputatie van het Radboudumc en het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;

C. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Radboudumc te financieren. De stichting wordt voornamelijk ondersteund met giften van particulieren en stichtingen. De organisatie is opgericht op 22 oktober 2o12.

Fiscale positie Stichting Radboud Oncologie Fonds is conform artikel 6, lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 uitgesloten van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBl).

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

21


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 65o "Richtlijn Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebasseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans Langlopende schulden Aangegane verplichtingen die vervallen na één jaar, worden gepresenteerd onder schulden op lange termijn. Kortlopende schulden Aangegane verplichtingen die vervallen binnen één jaar, worden gepresenteerd als uitkeringsverplichtingen onder schulden op korte termijn.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat ln de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

22


Balans per 31 december 2016 Activa

31-12-2016

31-12-2015

Bedragen in â‚Ź

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

30.000

1.096

Liquide middelen

488.791

566.530

Totaal

518.791

567.626

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

Bedragen in â‚Ź

Reserves en fondsen Bestemmingsreserve

409.765

439.637

Fonds werkkapitaal

100.000

100.000

509.765

539.637

KWF Kankerbestrijding

5.225

22.726

Overlopende passiva

3.801

5.263

9.026

27.989

518.791

567.626

Kortlopende schulden

Totaal

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

23


Staat van baten en lasten Baten

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

Bedragen in â‚Ź

Uit eigen fondsenwerving

426.784

382.000

329.732

Uit acties

100.426

85.000

113.500

Uit beleggingen

-

-

-

Overige opbrengsten

-

-

-

527.210

467.000

443.232

Lasten Bedragen in â‚Ź

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

471.487

338.000

244.205

85.595

43.000

61.682

Kosten acties derden

-

-

-

Kosten van beleggingen

-

-

-

Algemene kosten

-

-

-

-29.872

86.000

137.345

Kosten eigen fondsenwerving

Saldo van baten en lasten Bestemming saldo Toevoeging aan: Bestemmingsreserve ROF

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

-29.872

24


Kasstroomoverzicht Activa

2016

2015

Bedragen in â‚Ź

Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen uit storting werkkapitaal

-

-

Ontvangen uit eigen fondsenwerving

426.784

329.732

Ontvangen uit acties voor derden

100.426

113.500

Mutaties nog te ontvangen

-28.904

-

Totaal van de ontvangsten

498.306

443.232

Betalingen inzake doelbesteding

-471.487

-244.205

Betalingen inzake werving

-85.595

-61.682

Mutaties nog te betalen

-18.963

-

Totaal van de uitgaven

-576.045

-305.887

-77.739

137.345

Mutatie liquide middelen Liquide middelen 2016 Per 1 januari

474.223

Per 31 december

566.530

Mutatie liquide middelen

92.307

Liquide middelen 2015 Per 1 januari

566.530

Per 31 december

488.791

Mutatie liquide middelen

-77.739

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

25


Toelichting op de balans per 31 december 2016 Activa Bedragen in â‚Ź

Vorderingen Overiges vorderingen en overlopende activa Voorraad kunstwerken*

Totaal vorderingen en overlopende activa

30.000

30.000

Liquide middelen Rabobank 330.000.039

488.791

Toelichting *De taxatiewaarde van de kunstwerken is â‚Ź 106.000. Aangezien de verkoopwaarde onzeker is, is de waarde die vermeld is in de schenkingsovereenkomst overgenomen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

26


Passiva Bedragen in â‚Ź

Reserves en fondsen Fonds werkkapitaal KWF Kankerbestrijding

50.000

ROF

50.000

Stand per 31 december 2015

100.000

Bestemmingsreserve Stand per 1 januari 2016

439.637

Mutaties boekjaar

-29.872

Stand per 31 december 2016

409.765

Totaal reserves en fondsen

509.765

Kortlopende schulden Rekening courant KWF Kankerbestrijding

22.726

Stand per 1 januari 2016

22.726

Mutaties boekjaar

-17.501

Stand per 31 december 2016

5.225

Overlopende passiva Nog te betalen bankkosten

193

Nog te betalen BTW

415

Betaling onderweg

538

Nog te betalen bedragen

963

Crediteuren

1.692 3.801

Totaal kortlopende schulden

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

9.026

27


Toelichting op de staat van baten en lasten Baten

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Bedragen in â‚Ź

Baten uit eigen fondsenwerving Donateurs*

46.501

7.000

Grote gevers**

30.000

300.000

Evenementen

21.450

10.000

-

-

66.287

35.000

262.546

30.000

426.784

382.000

426

-

Stichting HonderdDuizendkeereentientje

30.000

15.000

Stichting Bergh in het Zadel

70.000

70.000

100.426

85.000

Nalaten Bedrijven Acties** Totaal Baten uit acties van derden Stichting Taxus Taxi

Totaal

Toelichting *Er zijn ruim 600 donateurs in de hal van het ziekenhuis geworven, waarvan het merendeel een structurele gift geeft. Deze wervingsactie was niet voorzien, zodat zowel de inkomsten als de uitgaven hoger waren dan begroot. ** Het Taste4Life Gala is als Grote Gift begroot. De inkomsten zijn als Acties geboekt.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

28


Lasten

werkelijk 2016

begroot 2016

Bedragen in â‚Ź

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

471.487

338.000

471.487

338.000

51.891

7.000

Grote gevers

1.394

10.000

Evenementen

4.733

-

Nalaten

1.526

-

Bedrijven

3.791

11.000

22.260

15.000

Totaal

85.595

43.000

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving

20.1%

11.3%

Totaal Kosten uit eigen fondsenwerving Donateurs

Acties

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

29


Specificatie giften specifieke bestemming Kankersoort

Bedragen

Nierkanker

150

Preventie

265

Urologie

970

Ziekte van Kahler

1.115

Sarcomen

1.220

Hipec en MSI onderzoek

1.250

Dikke darmkanker

1.984

MRI Nano

23.210

Angiosarcoom

30.000

Alvleesklierkanker

70.020

Speekselklierkanker

187.966

Totaal

318.150

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

30


Toelichting lastenverdeling over het boekjaar 2016 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.

Bestemming Bedragen in â‚Ź

Doelstelling

Werving baten

Totaal 2016

Begroot 2016

Wetenschappelijk onderzoek

Eigen fondsenwerving

Acties van derden

471.487

-

-

471.487

338.000

Afdrachten

-

-

-

-

-

Publiciteit en communicatie

-

84.874

-

84.874

43.000

Algemene- en kantoorkosten

-

721

-

721

-

471.487

85.595

-

557.082

381.000

Subsidies en bijdragen

Totaal

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

31


Bezoldiging bestuur Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur

Prof.dr. L.A.L.M. Kiemeney (Voorzitter)

Prof.dr. L.F.A.G. Massuger

J.W. Forch

(Secretaris)

(Bestuurslid)

R.M. Kamphuis

Dr. C. van Vliet-Vroegindeweij

(Penningmeester)

(Bestuurslid)

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

32


Geert Grooteplein 10 - route 439 6525 GA Nijmegen Telefoon: 024 36 68328 Email: info@radboudoncologiefonds.nl Web: www.radboudoncologiefonds.nl

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2016

33

Profile for Radboud Oncologie Fonds

Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2016  

Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded