Page 1

“De machteloosheid en het lijdzaam toekijken naar een aftakelingsproces met het verlies van onze zoon en broer als resultaat, zijn voor ons de belangrijkste ingrediënten om te helpen tegen kanker.” Sraar, Christel en dochter Juul Roebbers, ouders en zus van Loeka

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

1

JAARVERSLAG 2014


Voorwoord Het realiseren van innovatie in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg binnen het Radboudumc op het gebied van oncologie is de belangrijkste doelstelling van het Radboud Oncologie Fonds. Het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt. Het Radboud Oncologie Fonds spant zich in om de regio meer te betrekken bij de strijd tegen kanker. Alle inspanningen, groot en klein, hebben als doel de overlevingskansen en de kwaliteit van leven voor mensen met kanker verder te verbeteren. Maar er zijn ook belangrijke stappen te zetten in de preventie van kanker. Globaal een kwart van het onderzoek in het Radboudumc richt zich op oncologie. In het voorbije jaar heeft het Radboud Oncologie Fonds met de giften uit 2013 van particuliere donateurs, vermogensfondsen en bedrijven negen projecten van onderzoekers in het Radboudumc geheel of deels kunnen financieren. Met uw steun en donaties hebben wij in 2014 voor zeven belangrijke projecten in het Radboudumc financiering voor 2015 kunnen toezeggen. Wij ontvingen vele eenmalige en structurele donaties en er werden zestig bijzondere acties door particulieren en bedrijven ondernomen. Daarnaast bleven twaalf zakenvrienden ons trouw en verwelkomden wij dertien nieuwe ondernemers uit de regio als zakenvriend. De betrokkenheid van onze elf vrijwilligers en de vele interne en externe ambassadeurs bleef onverminderd. Aanvullend mochten we rekenen op de steun van vier nieuwe vrijwilligers. Dankzij de donaties, acties en inzet van derden werd 2014 een succesvol jaar voor het Radboud Oncologie Fonds. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Namens het bestuur wil ik u dan ook graag danken voor uw steun in het afgelopen jaar. Wij doen ons best onze activiteiten in de komende jaren verder uit te breiden en ons motto ‘Samen tegen kanker’ verder gestalte te geven.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. F.H.M. Corstens Voorzitter bestuur Radboud Oncologie Fonds

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

2


Samen tegen kanker Iedere patiënt met kanker heeft recht op de beste zorg. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt deze zorg vanuit de kracht van samenwerken. Samen met patiënten, samen met dokters en onderzoekers uit de hele wereld. Want kanker onderga, behandel of onderzoek je niet alleen. Wij zijn dan ook trots dat de samenwerkende patiëntenorganisaties (LevenMetKanker) het Radboudumc Centrum voor Oncologie in 2014 hebben gekwalificeerd als 'koploper' in de oncologische patiëntenzorg. Het Radboud Oncologie Fonds en partner KWF Kankerbestrijding werken samen om dichtbij te helpen mensen in Oost-Nederland te betrekken bij de strijd tegen kanker. Het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding investeren met inzet, kennis en geld om giften op te halen voor waardevolle innovatieprojecten in het Radboudumc.

Robert Vlek Patiënt Radboudumc

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

3


Besteding 2013 en Werving 2014 Het Radboud Oncologie Fonds werft gericht geld voor concrete onderzoeken. Met de inkomsten uit 2013 zijn in 2014 negen onderzoeken geheel of deels gefinancierd. In 2014 hebben wij voor zeven onderzoeken succesvol financiering geworven. Het Dagelijks Bestuur van het voormalige Onderzoeksinstituut voor Oncologie is gevraagd om uit vele inzendingen vijf oncologische focusprojecten voor 2014 te selecteren. Focusprojecten zijn projecten waarvoor de fondsenwerver actief particulieren en bedrijven in de regio benadert. De vijf focusprojecten tezamen met een Loop voor Leven-project zijn na selectie getoetst door de Wetenschappelijk Raad van KWF Kankerbestrijding. Ook zijn twee focusprojecten die niet geheel gefinancierd konden worden met inkomsten uit 2013, als focusprojecten in 2014 meegenomen.

“Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de kenmerken van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker. Met uw hulp komen we weer een stap dichterbij om antwoorden te krijgen op belangrijke vragen.” Prof. dr. Han van Krieken Voorzitter Radboudumc Centrum voor Oncologie

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

4


Besteding 2013 focusprojecten HET AANTONEN VAN CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN MIDDELS MICROARRAY IN PATIËNTEN MET MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM Benodigd: € 20.000 Besteed:

€ 20.000

ONCOLOGISCHE THERAPIE MEER OP MAAT Benodigd: € 25.000 Besteed:

€ 13.100

DIARREE ALS BIJWERKING VAN REMMERS VAN NIEUWE BLOEDVATEN: DE KEERZIJDE VAN EEN NIEUWE KANKERBEHANDELING Benodigd: € 5.500 Besteed:

€ 5.500

VERBETEREN VAN DE PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET EEN VOORSTADIUM VAN SCHAAMLIPKANKER Benodigd: € 50.000 Besteed:

€ 15.000

NAZORG TERUG IN DE REGIO BIJ HOOFD- EN HALSKANKER Benodigd: € 30.000 Besteed:

€ 30.000

BEKIJK PAGINA 34 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

5


Besteding 2013 overige projecten Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met de stichting Loop voor Leven, de stichting Regenbooggala en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kans om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten mede te financieren. MRI-ONDERZOEK MET NANO-VLOEISTOF NAAR UITZAAIINGEN VAN PROSTAATKANKER IN DE KLIEREN Benodigd: € 469.600 Besteed:

€ 256.000 waarvan € 236.000 in 2013 en € 20.000 in 2014

KAN BEWEGING INVLOED UITOEFENEN OP DE UITKOMST VAN DE BEHANDELING VAN KANKER? Benodigd: € 250.000 Besteed:

€ 2.300

EEN NIEUWE BEHANDELING IN EEN SARCOOM OP JONGVOLWASSEN LEEFTIJD Benodigd: € 25.000 Besteed:

€ 25.000

ONTWIKKELING VAN EEN APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN ONCOLOGEN OM ZICH NAAR EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AAN TE PASSEN EN OM OVER LIFE STYLE PROBLEMATIEK TE KUNNEN COMMUNICEREN MET KANKERPATIËNTEN Benodigd: € 125.000 Besteed:

€ 1.000

BEKIJK PAGINA 39 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

6


Werving 2014 focusprojecten VERBETEREN VAN DE PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET EEN VOORSTADIUM VAN SCHAAMLIPKANKER (UIT 2013) Benodigd: € 35.000

ONCOLOGISCHE THERAPIE MEER OP MAAT (UIT 2013) Benodigd: € 11.900

GEDEELDE NAZORG IN DE REGIO Benodigd: € 55.000

BEHANDELVOORKEUREN 70+ PATIËNTEN Benodigd: € 60.000

GEVOELIGE DETECTIE BIJ KINDEREN MET LEUKEMIE Benodigd: € 50.071

HOGE RESOLUTIE BRONCHOSCOPIE BIJ LONGKANKER Benodigd: € 17.500

BETERE INFORMATIE OVER VRUCHTBAARHEID NA KANKER (WERVING TIJDENS DE VIERDAAGSE) Benodigd: € 29.205 Geworven: € 29.205

BEKIJK PAGINA 44 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

7


Werving 2014 overige projecten Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met stichting Honderd Duizend Keer een Tientje, Stichting Loeka en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kansen om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten gericht te financieren. NANO-MRI Benodigd: €200.200 Geworven: €4.200 diverse donaties particulieren

EEN NIEUWE BEHANDELINGSMOGELIJKHEID IN OSTEOSARCOMEN Benodigd: € 25.000 Geworven: € 25.000 via Stichting HDKT

AXL ALS NIEUW TARGET VOOR DE BEHANDELING VAN EWING SARCOMEN Benodigd: € 25.000 Geworven: € 25.000 via Stichting HDKT

ONTWIKKELING VAN EEN APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN ONCOLOGEN OM ZICH NAAR EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AAN TE PASSEN EN OM OVER LIFE STYLE PROBLEMATIEK TE KUNNEN COMMUNICEREN MET KANKERPATIËNTEN Benodigd: € 125.000 voor fase 1 Geworven: € 141.250 diverse donaties particulieren en bedrijven

BEHANDELING VAN OSTEOSARCOOM BIJ KINDEREN Benodigd: € 80.000 Geworven: € 40.000 via Stichting Loeka

UROLOGIE Benodigd: € 50.000 Geworven: € 50.000 donatie van particuliere donateur

BEKIJK PAGINA 51 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

8


Donaties Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich in 2014 gericht op diverse programma’s die zijn afgestemd op particulieren, grote gevers, acties door derden, bedrijven, evenementen en nalaten. U leest per onderdeel welke activiteiten hieraan zijn verbonden en welke resultaten zijn behaald.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

9


Donaties particulieren Het afgelopen jaar heeft het Radboud Oncologie Fonds mogen rekenen op de steun van particulieren die ons structureel financieel steunen met een maandelijkse bijdrage en particulieren die eenmalig hebben gedoneerd. Wij mochten een totaalbedrag van € 6.719 ontvangen.

“We willen kankertherapie beter afstemmen op de verschillen in blootstelling van het geneesmiddel tussen individuele patiënten.”

Dr. Nielka van Erp Ziekenhuisapotheker en onderzoeker

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

10


Donaties particulieren Overzicht van de activiteiten STRUCTURELE ZICHTBAARHEID Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op het bestaan van het fonds geattendeerd door middel van folders, banieren en berichten op de informatieve beeldschermen in het ziekenhuis. De website van het Radboud Oncologie Fonds biedt extra informatie, maar ook de mogelijkheid om een actie op te starten en geld te doneren. Verder levert de stichting wekelijks nieuws voor de digitale interne nieuwsbrief ‘Oncology Weekly’ voor medewerkers die te maken hebben met oncologische zorg of onderzoek en heeft het gegarandeerde ruimte voor een artikel in het relatiemagazine Radboud REPORT Oncologie. Daarnaast heeft het relatiebeheer met diverse specialisten en onderzoekers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie geleid tot meer interne bekendheid en tot donaties via hoogleraren en onderzoekers.

RELATIEBEHEER Vier maal per jaar verstuurt het Radboud Oncologie Fonds een digitale nieuwsbrief om donateurs, collega’s en geïnteresseerden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen omtrent de fondsenwervende activiteiten, gefinancierde projecten en van algemene oncologische ontwikkelingen. In het voorjaar en najaar wordt de nieuwsbrief in print ontwikkeld met een coupon om donateur te worden of geïnformeerd te blijven. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan geïnteresseerden en donateurs zonder e-mailadres en verspreid in het Radboudumc en het Maaslandziekenhuis.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

11


Donaties grote gevers Het Radboudumc heeft patiënten, ex-patiënten en hun familieleden, kennissen, maar ook Radboudumc collega’s die vanuit hun behandeling of behandeling van een naaste een band met ons ziekenhuis hebben. Uit diverse gesprekken met geïnteresseerden zijn bijzonder grote giften voortgekomen van in totaal € 120.000. Voorafgaand is gezamenlijk besproken op welke wijze hun gift besteed zal worden. BIJZONDERE GIFTEN Van diverse particulieren en van een vermogensfonds die liever anoniem wensen te blijven hebben wij prachtige donaties van € 20.000 en € 100.000 ontvangen. Daarnaast mochten wij twintig prachtige ingelijste prenten ontvangen voor het gebruik bij toekomstige veilingen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

12


Donaties in actie voor het fonds Het Radboud Oncologie Fonds ondersteunt acties van en door derden met behulp van een online actieplatform waarmee actievoerders hun actie kunnen ondersteunen en promoten. Ook kunnen zij donaties ontvangen via het actieplatform. In 2014 zijn er zestig acties opgezet van een totaal bedrag van € 223.382,47. Enkele bijzondere voorbeelden hiervan lichten we graag uit.

“In de laatste fase van haar leven heeft zij krachtig een prachtige CD gemaakt met twee nummers. Één voor haar kinderen en één voor iedereen die zij liefheeft. Met deze actie wilde Eveline iets betekenen voor alle anderen die de strijd tegen kanker voeren.”

Le e f voor M ij Marco Roos Echtgenote van Eveline

s

CHAMPAGNECONCERT Het champagneconcert was een netwerkbijeenkomst met een bijzonder tintje! De Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor vierde haar 155-jarig jubileum op 18 januari 2014 met een champagneconcert ten bate van het Radboud Oncologie Fonds. Op deze datum is tevens ook het nieuwe jaar ingeluid samen met onze zakenvrienden.

RADBOUD SWINGFEEST Een bekend fenomeen binnen het Radboudumc van vroeger, het ‘Radboud Swingfeest’, is in het voorjaar van 2014 weer nieuw leven ingeblazen. Dit maal als initiatief van feestlocatie De Linde in Groesbeek en het Radboud Oncologie Fonds. Op vrijdag 11 april 2014 ontving De Linde ruim 300 medewerkers en introducés. Een deel van de kaartopbrengsten van en de opbrengsten van de loterij gingen naar het Radboud Oncologie Fonds. Samen hebben we € 1.175 opgehaald voor onderzoek naar kanker in het Radboudumc.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

13


Donaties in actie voor het fonds LOOP VOOR LEVEN ACTIVITEITEN Vele wandelactiviteiten in de regio zijn onder de noemer ‘loop voor leven’ gepromoot. Ambassadeurs van dit programma zijn inspanningsfysioloog Maria Hopman, gynaecoloog Didi Braat en internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge. Zij doen onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) kankers en onvruchtbaarheid na kankerbehandelingen.

Van Parijs naar Sevilla

Noud Dirks is met zijn paard van Parijs naar Sevilla gereisd om geld op te halen ten bate van het

Radboud Oncologie Fonds. Vol trots presenteerde Noud Dirks bij terugkomst het prachtige opgehaalde

bedrag van € 11.000.

Nijmeegse Vierdaagse

In 2014 werden er sponsorlopers via de Nijmeegse Vierdaagse geworven onder het motto ‘Loop voor

leven’. De opbrengsten van € 28.122 zijn aan het kankerpreventieproject ‘Betere informatie over

vruchtbaarheid na kanker’ van prof. dr. Didi Braat besteed. Meer hierover kunt u lezen op de pagina

over ‘evenementen’ en ‘besteding’.

Zevenheuvelenloop

Voor dit bekende regionale evenement zijn op kleinschalige wijze sponsorlopers geworven, aangezien

de Zevenheuvelenloop jaarlijks zelf een goed doel kiest. Het resultaat was derhalve € 500 voor het

project ‘Beter Gezond’ van prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en prof. dr. Bart Kiemeney. Meer hierover

kunt u lezen op de pagina over ‘evenementen’ en ‘besteding’.

STICHTING REGENBOOG GALA Na de organisatie van een benefietdiner door stichting Regenboog Gala in 2013 ontving het Radboud Oncologie Fonds nog een laatste donatie van € 20.000. Het bedrag is geoormerkt gedoneerd voor onderzoek naar prostaatkanker (MRI-Nano) door prof. dr. Jelle Barentsz.

DUTCH HOCKEY MASTERS Acht teams van de Dutch Hockey Masters hebben in juni 2014 in Rotterdam in verschillende leeftijdscategorieën tegen onder andere Duitsland, Pakistan en Australië gestreden om het wereldkampioenschap voor landenteams. In de aanloop naar de wedstrijden hebben zij gezamenlijk via het online actieplatform geld ingezameld met een prachtig resultaat van € 4.280.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

14


Donaties in actie voor het fonds HONDERD DUIZEND KEER EEN TIENTJE (HDKT) Stichting HDKT heeft op 8 december 2014 een bedrag van € 50.000 geschonken aan prof. dr. Winette van der Graaf, hoogleraar medische oncologie, en twee onderzoekers medische oncologie, dr. Emmy Fleuren en dr. Yvonne Versleijen-Jonkers. Het geld wordt via het Radboud Oncologie Fonds besteed aan twee onderzoeken naar kwaadaardige bottumoren in het Radboudumc. De stichting Honderd Duizend Keer een Tientje is in 2013 in De Liemers opgericht en heeft als doel 1 miljoen euro op te halen voor onderzoek naar sarcomen. Bestuurslid Willem Daalder: “Wij hebben de stichting opgericht nadat er bij Luuk, de zoon van onze voorzitter, een Ewing sarcoom geconstateerd werd. De overlevingskansen bleken erg klein en dit was de aanleiding voor ons om geld op te gaan halen voor meer onderzoek naar sarcomen. Het begin is er nu en we gaan door!”

STICHTING LOEKA Op 18 december 2014 hebben dr. Marjolijn Jongmans en dr. Roland Kuiper, twee onderzoekers genetica, een cheque van € 40.000 in ontvangst mogen nemen van Stichting Loeka. Het geschonken bedrag wordt via het Radboud Oncologie Fonds besteed aan onderzoek naar osteosarcomen, kwaadaardige bottumoren, in het Radboudumc. Stichting Loeka heeft als doel om financiële middelen aan te wenden voor medisch onderzoek naar osteosarcoom, bij kinderen in het bijzonder. In een tijdsbestek van amper drie maanden werd het leven van de familie Roebbers uit Venlo veranderd van een ideaal gezinsleven met uitstekende perspectieven in een leven zonder positieve vooruitzichten door het overlijden van hun zoontje en Juuls broertje Loeka.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

15


Donaties bedrijven

Het Radboud Oncologie Fonds werkt nu twee jaar met een regionaal vriendenprogramma dat aansluit op het Zakenvriendenprogramma van KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Ondernemen tegen Kanker’ hebben wij het midden- en kleinbedrijf in de regio benaderd met een passend pakket, waarbij er naast een structurele donatie ook iets terug wordt geboden zoals communicatiemiddelen ter uitdraging van de vriendschap en een netwerkbijeenkomst. Deze aanpak heeft in 2014 geresulteerd in dertien nieuwe Zakenvrienden die voor langere tijd aan ons verbonden willen zijn en losse donaties vanuit het bedrijfsleven. Dit was een aanvulling op de twaalf bestaande, trouwe Zakenvrienden uit de regio. Wij mochten in 2014 rekenen op een totale bijdrage van € 44.395. WIJ ZIJN ONZE 25 ZAKENVRIENDEN IN 2014 ZEER DANKBAAR VOOR HUN BIJDRAGE: De Beeldmakers

Modderkolk

De Fysioo

OCI

Derks G.W.W. B.V.

Palletways

DM printmedia

POM B.V.

Emixion Creating Impact Online

Rabobank Rijk van Nijmegen

Fromatech

Schoonmaakorganisatie Wouters B.V.

Handel-mij noviol BV

Smepro International B.V.

Heigo,

TakeTwo

Hofmans Vastgoed BV

Textiel Drukkerij Nijmegen

Interim Controlling Partners

Weijers Riooltechniek

Iquality Business Solutions

Van der Velden Rioleringsbeheer

Klopper & Kramer

ZakenInzicht

Megens Installaties

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

16


Donaties bedrijven “Als Nijmeegse organisatie dragen we lokale initiatieven en de strijd tegen kanker een zeer warm hart toe! Toen we in de gelegenheid kwamen om het Radboud Oncologie Fonds te ondersteunen bij het werven van fondsen en de stichting te sponsoren hebben we dit gelijk omarmt. Daarmee dragen wij sterk bij aan het onderzoek tegen kanker in het Radboudumc.” John Meijering mede-eigenaar Emixion, creating impact online

“Als ondernemer in de regio en als Zakenvriend van het Radboud Oncologie Fonds zijn wij van mening dat wij echt iets kunnen bijdragen aan de samenleving. Naast een maandelijkse donatie nodigen wij jaarlijks twintig patientjes uit het Radboudumc met hun gezin uit voor de circusvoorstelling van het Nijmeegs Kerstcircus, waarvan wij sponsor zijn. In combinatie organiseren wij daar onze Nieuwjaarsborrel die een collectebedrag van gemiddeld € 1.200 per jaar opbrengt.” Johan Weijers, directeur Weijers Riooltechniek

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

17


Donaties uit evenementen Het Radboud Oncologie Fonds heeft in 2014 de handen ineen geslagen met partner KWF Kankerbestrijding om de werving van sponsorlopers voor de Vierdaagse Nijmegen groots in te zetten. Het resultaat voor beide stichtingen was overweldigend. Daarnaast is er getracht om het goede doel te worden van bestaande regionale evenementen of om onder een van de goede doelen van een evenement te scharen. De opbrengsten vanuit het programma evenementen in 2014 zijn €28.724. VIERDAAGSE De 98ste editie van de Vierdaagse in Nijmegen was een groot feest. Minister Schippers van Sport gaf het startsein op de Wedren, waarna 43.013 wandelaars de uitdaging aan gingen. Onder deze wandelaars schaarden zich totaal 137 sponsorlopers voor KWF Kankerbestrijding en het Radboud Oncologie Fonds. 37 medewerkers van de RDW en 11 individuele wandelaars wandelden voor het kankerpreventieproject van het Radboud Oncologie Fonds. Zij liepen voor het kankerpreventieproject van het Radboud Oncologie Fonds. Dit was een verdriedubbeling van het aantal sponsorlopers ten opzichte van 2013. De opbrengsten van € 28.122 worden aan het project ‘Betere informatie over vruchtbaarheid na kanker’ van prof. dr. Didi Braat besteed. Meer hierover kunt u lezen op de pagina over ‘besteding’.

“2014 was het jaar van de Vitaliteit bij de RDW. Wij namen actief deel aan de Nijmeegse Vierdaagse en steunden met onze wandelactie het Radboud Oncologie Fonds. Ons gemotiveerde team bestaande uit 37 sponsorlopers heeft zich ingezet door niet alleen de Vierdaagse uitdaging aan te gaan, maar ook door vrienden, familie en kennissen aan te spreken voor sponsorgeld. Samen liepen wij bijna 16.000 euro bij elkaar voor onderzoek naar kankerpreventie in het Radboudumc.”

Henk Bussink coördinatie Vierdaagse vanuit de RDW

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

18


Donaties uit evenementen BORSTKANKERDAG HAN Jaarlijks organiseert Hogeschool Arnhem en Nijmegen in de Borstkankermaand oktober een Borstkankerdag. Dit is een congres voor patiënten, ex-patiënten, studenten en geïnteresseerden. Het Radboud Oncologie Fonds heeft haar medewerking verleend door sprekers vanuit het Radboudumc over borstkanker gerelateerde onderwerpen te vragen. Tijdens de pauzes werd een prijsvraag door het Radboud Oncologie Fonds gepresenteerd aan de bezoekers en informatie over het fonds gegeven, met als doel betrokkenheid van de HAN studenten en het publiek.

BIJEENKOMSTEN IN HET RADBOUDUMC Gedurende het jaar zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Zo ontvingen wij op 20 november 2014 twintig van onze Zakenvrienden voor een rondleiding en netwerkborrel, en mochten wij op 12 november 2014 rekenen op een bezoek van 90 donateurs en geïnteresseerden. Ook werd er vanuit de vrijwilligers een brainstormbijeenkomst geïnitieerd, waaruit nauwe betrokkenheid en prachtige fondsenwervende ideeën voor de toekomst zijn ontstaan. Verder hebben wij twee cheque uitreikingen ten bate van kankeronderzoek in het Radboudumc gefaciliteerd.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

19


Nalaten Er is in 2013 een aanzet gedaan voor het programma nalaten en in 2014 hebben we deze lijn voortgezet. Het is van belang dat mensen uit onze regio weten van het bestaan van het Radboud Oncologie Fonds en dat zij hieraan (geoormerkt) kunnen nalaten. Inmiddels weten wij dat het Radboud Oncologie Fonds in zes legaten is opgenomen, daarnaast kan het zijn dat wij in meer legaten opgenomen zijn waarvan wij niet op de hoogte zijn. Gedurende het jaar is er contact gelegd met diverse notarissen en vermogensbeheerders in de regio om hun aandacht te vestigen op het Radboud Oncologie Fonds. Daarnaast is er op advies van diverse notarissen een advertentie voorbereid in het naslagwerk voor het notariaat ‘Flikkerts’.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

20


Ambassadeurs

“Zoveel dierbaren heb ik moeten verliezen aan kanker. Het is een vonnis dat boven ons allen hangt. Om daar een einde aan te maken is geld nodig. Geef daarom geld om deze vreselijke ziekte die kanker heet te bestrijden in het Radboudumc.” Liesbeth List Nederlandse chansonnière en actrice Vriend van het Radboud Oncologie Fonds Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

21


Ambassadeurs Het Radboudumc heeft vele medewerkers, patiënten, ex-patiënten en vrienden. Samen delen wij de visie dat er meer onderzoek naar kanker gerealiseerd moet worden. Velen zetten zich als ambassadeurs in om in de regio deze visie te delen en te benadrukken. Dat doen zij op vele manieren; door als vrijwilliger te werken tijdens evenementen, door administratieve werkzaamheden uit te voeren of door hun zakelijke of privé netwerk in te zetten om zakenvrienden te werven of acties voor het Radboud Oncologie Fonds te realiseren. Zowel onze ambassadeurs binnen het Radboudumc als ambassadeurs in de regio hebben zich belangeloos ingezet het afgelopen jaar. Wij danken onze ambassadeurs hartelijk voor hun inzet.

INTERNE AMBASSADEURS Stichtingsbestuur Radboud Oncologie Fonds Prof. dr. Peter Mulders, Radboudumc Centrum voor Oncologie, portefeuille Patiëntenzorg en Radboud Oncologie Fonds Drs. Erik Lamback, voormalig bedrijfsleider Radboudumc Centrum voor Oncologie Carla Smits, projectmanager, Radboudumc Centrum voor Oncologie Conny Verbrugge-Lubeek, Management Assistente, DB Centrum voor Oncologie Nan Pluymackers, Coördinator Kankerpreventie / Beter Gezond, Radboudumc Centrum voor Oncologie Jacintha van Oosten, Sr. Communicatieadviseur Radboudumc Centrum voor Oncologie Dr. Dagmar Eleveld, Beleidsadviseur Onderzoek, Radboudumc Centrum voor Oncologie Loop voor Leven ambassadeurs, waaronder prof. Dr. Maria Hopman en prof. dr. Didi Braat Jan Jaap Schmitz, Hospitality Officer, Radboudumc Theo Jacobs, Adviseur Raad van Bestuur, Radboudumc Viola Peulen, Hoofd Corporate Communicatie, Radboudumc Prof. dr. Jelle Barentsz, Radioloog, Radboudumc Prof. dr. Hans Willems, Emeritus Hoogleraar Klinische Chemie, Radboudumc: Prof. dr. Kris Vissers, Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc Prof. dr. Bart Kiemeney, Afdelingshoofd a.i., Department of Health Evidence, Onderzoeksdirecteur, Radboudumc Institute for Health Sciences Prof. dr. Pim Assendelft, Afdelingshoofd, Eerstelijns Geneeskunde Radboudumc Dr. Marjolijn Jongmans, Academisch Medisch Specialist, Genetica, Radboudumc Dr. Ronald Kuiper, Universitair Docent, Genetica, Radboudumc Dr. Paul Span, Universitair Hoofddocent, Radiologie, Radboudumc Dr. Harry Dolstra, Academisch Klinisch Medewerker Immunologie, Radboudumc Dr. Carla van Herpen, Internist-Oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Emmy Fleuren, Wetenschappelijk Onderzoeker, Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers, Wetenschappelijk Onderzoeker, Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Erik Aarntzen, Arts in Opleiding tot specialist, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc Dr. Nielka P. van Erp, Ziekenhuisapotheker, Radboudumc Dr. Hans Jacobs, Medisch Immunoloog, Laboratoriumgeneeskunde, Radboudumc Dr. Stanleysson Hato, Tumor Immunoloog, Radboudumc Dr. Anja Timmer-Bonte, Internist-Oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Marieke Perry, Wetenschappelijk Onderzoeker, Geriatrie, Radboudumc Dr. Erik van der Heijden, Longarts, Radboudumc Dr. Frans Pieters, Directeur, Valorisatie Radboud Translational Medicine BV Judith Vedder, Analist, Afdeling Pathologie, Radboudumc Marietje van Mullekom-Klomp, Kinderverpleegkundige, Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

22


Ambassadeurs EXTERNE AMBASSADEURS Team Samenwerkingen, KWF Kankerbestrijding De 25 Zakenvrienden van het Radboud Oncologie Fonds Bernard van Hulst, voormalig Manager Control Rabobank West Betuwe Jill van Hal, leerling verzorgende IG, BrabantZorg Romy van Hal – van Haaren, Medewerker Contact Center Maartenskliniek, Sint Maartenskliniek Daniëlle van Bakel, ‎Inhoudsdeskundige/adviseur, WIJeindhoven Kitty van Mil, Docent Communicatie, Presenteren, Drama, Theatergeschiedenis, Kunst en Cultuur, Media en invloed, Faculteit GGM-HAN Bert Harleman, Specialist Verzekeren Rabobank Oost Betuwe Erik van Winkel, Kredietanalist Rabobank Oost Betuwe Henk van Rotterdam, Counseller en coach, claimbehandelaar, UWV Liesbeth List, Nederlandse chansonnière en actrice Mine van Wychen, communicatie- en gedragstrainer, coach, adviseur, spreker Cock van Gessel Dennis Elting Marie José Dilweg Martini Slager Robin van Noort Anna Dame

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

23


Dichtbij Oncologie is een van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc. Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers uit de hele wereld werken wij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en het Radboudumc Centrum voor Oncologie is daarvan een belangrijke initiator. Het Radboud Oncologie Fonds betrekt mensen in Oost-Nederland in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoeksprojecten in het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat. Het Radboud Oncologie Fonds is op 22 oktober 2012 opgericht en heeft als doel regionaal structurele giften te verwerven om innovatie in onderzoek, onderwijs en zorg binnen het Radboudumc te realiseren. Veel van onze patiënten, ex-patiënten, hun familieleden en mensen in de regio willen gericht onderzoekers en onderzoeksprojecten in hun ziekenhuis steunen. Het Radboud Oncologie Fonds maakt dat mogelijk. De stichting is daarnaast in het bezit van een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding zorgt in deze samenwerking voor de toetsing van de onderzoeksprojecten waarvoor het Radboud Oncologie Fonds gelden wil inzamelen. Zo bewaken wij gezamenlijk de kwaliteit en maken we gebruik van bestaande administratieve diensten van KWF Kankerbestrijding om kosten te besparen.

HET BESTUUR VAN HET RADBOUD ONCOLOGIE FONDS WORDT GEVORMD DOOR Prof. dr. F.A.M. Corstens, voormalig bestuurslid VUmc en voormalig vicevoorzitter/decaan van de Raad van Bestuur Radboudumc Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, Hoogleraar Gynaecologische Oncologie, Radboudumc Dr. G.H. Boerrigter, Strategisch Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding R. M. Kamphuis, Bestuurssecretaris, KWF Kankerbestrijding J.W. Förch, Manager Werving at KWF Kankerbestrijding De fondsenwerving en het relatiebeheer vanuit het Radboud Oncologie Fonds wordt door Petra van Soest (fondsenwerver) gecoördineerd en uitgevoerd. Daarnaast bieden Jacintha van Oosten (Sr. Communicatieadviseur Radboudumc Centrum voor Oncologie) en Conny Verbrugge-Lubeek (Management Assistente, Radboudumc Centrum voor Oncologie) waar nodig ondersteuning vanuit hun vakgebied.

Geert Grooteplein 10 - route 439 6525 GA Nijmegen Telefoon: 024 36 68328 Email: info@radboudoncologiefonds.nl

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

24


Inkomsten en uitgaven 2014 samenvatting

Inkomsten en uitgaven 2014 samenvatting

“Ik weiger op te geven en ga door met onderzoek” Dr. Erik Aarntzen, Arts in Opleiding Nucleaire Geneeskunde Radboudumc

Besteding projecten 0%

€ 423.671 aan inkomsten

100%

Betere informatie vruchtbaarheid na kanker Besteed: 100% Nano-MRI Besteed: 2% Nieuwe behandeling osteosarcomen Besteed: 100% AXL target behandeling Ewing sarcomen Besteed: 100%

€ 56.769 aan uitgaven

Applicatie voor gezonde levensstijl Besteed: 113% Behandeling osteosarcoom kinderen Besteed: 50% Het belang van tumorclusters uitzaaiing nierkanker Besteed: 100%

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

25


Balans per 31 december 2014 Activa

31-12-2014

31-12-2013

Bedragen in â‚Ź

Vorderingen Stichting Regenboog Gala

0

36.000

NKI - AVL

0

735

21.895

149

21.895

36.884

474.233

408.022

496.128

444.906

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

Passiva

31-12-2014

31-12-2013

Bedragen in â‚Ź

Reserves en fondsen Bestemmingsreserve

302.292

330.790

Fonds werkkapitaal

100.000

100.000

402.292

430.790

KWF Kankerbestrijding

29.681

0

Overlopende passiva

64.155

14.116

93.836

14.116

496.128

444.906

Kortlopende schulden

Totaal

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

26


Staat van opbrengsten en uitgaven over het boekjaar 2014 Opbrengsten

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

Bedragen in â‚Ź

Uit eigen fondsenwerving

313.671

320.000

106.933

110.000

-

288.500

Uit beleggingen

-

-

-

Overige opbrengsten

-

-

-

423.671

320.000

395.433

Uit acties

Uitgaven

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

Bedragen in â‚Ź

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

395.400

359.000

-

395.400

359.000

-

Kosten eigen fondsenwerving

56.769

56.000

64.309

Algemene kosten

56.769

56.000

64.643

-28.498

-95.000

330.790

Saldo van opbrengsten en uitgaven Bestemming saldo Toevoeging aan: Bestemmingsreserve ROF

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

-28.498

27


Kasstroomoverzicht Activa

2014

2013

Bedragen in â‚Ź

Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen uit storting werkkapitaal

-

100.000

313.671

106.933

110.000

288.500

14.989

-36.884

Totaal van de ontvangsten

438.660

458.549

Betalingen inzake doelbesteding

-395.400

-

-56.769

-64.643

Mutaties nog te betalen

79.720

14.116

Totaal van de uitgaven

-372.449

-50.527

66.211

408.022

Ontvangen uit eigen fondsenwerving Ontvangen uit acties Mutaties nog te ontvangen

Betalingen inzake werving

Mutatie liquide middelen Liquide middelen 2013 Per 1 januari

-

Per 31 december

408.022

Mutatie liquide middelen

408.022

Liquide middelen 2014 Per 1 januari Per 31 december Mutatie liquide middelen

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

408.022 474.233 66.211

28


Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Bedragen in â‚Ź

Vlottende activa Vorderingen Stichting Regenboog Gala Stand per 1 januari 2014 Mutaties boekjaar Stand per 31 december 2014

36.000 -36.000 -

Rekening courant NKI-AVL Stand per 1 januari 2014 Mutaties boekjaar Stand per 31 december 2014

735 -735 -

Overige vorderingen en overlopende activa DocData

951

Donaties

20.000

Vooruitbetaalde kosten

Totaal vorderingen en overlopende activa

944

21.895

Liquide middelen Rabobank 330.000.039

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

474.233

29


Toelichting op de balans per 31 december 2014 Passiva Bedragen in â‚Ź

Reserves en fondsen Fonds werkkapitaal KWF Kankerbestrijding

50.000

ROF

50.000

Stand per 31 december 2014

100.000

Bestemmingsreserve Stand per 1 januari 2014

330.790

Mutaties boekjaar

-28.498

Stand per 31 december 2014

302.292

Kortlopende schulden Rekening courant KWF Kankerbestrijding Stand per 1 januari 2014

-

Mutaties boekjaar

29.681

Stand per 31 december 2014

29.681

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Nog te betalen bankkosten Stand per 31 december 2014 Totaal kortlopende schulden

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

64.065 99 64.155 93.836

30


Toelichting op de staat van opbrengsten en uitgaven over het boekjaar 2014 Opbrengsten

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Bedragen in â‚Ź

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving Donateurs

6.719

20.000

120.000

100.000

-

10.000

Evenementen

28.724

-

Bedrijven

44.395

40.000

Acties

113.833

150.000

313.671

320.000

Stichting Regenboog Gala

20.000

-

Stichting Loeki

40.000

-

Stichting HonderdDuizend

50.000

-

110.000

-

Grote gevers Nalaten

Opbrengsten uit acties van derden (1)

(1) Deze baten zijn in de begroting 2014 opgenomen onder Grote Gevers.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

31


Toelichting op de staat van opbrengsten en uitgaven over het boekjaar 2014 Uitgaven

werkelijk 2014

begroot 2014

Bedragen in â‚Ź

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

395.400

359.000

395.400

359.000

10.449

5.000

5.499

3.000

29

-

-

3.000

27.044

30.000

13.748

15.000

56.769

56.000

18.1%

17.5%

Kosten uit eigen fondsenwerving Donateurs Grote gevers Evenementen Nalaten Bedrijven Acties

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

32


Toelichting lastenverdeling over het boekjaar 2014 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming Bedragen in â‚Ź

Doelstelling

Werving baten

Totaal 2014

Begroot 2014

Wetenschappelijk onderzoek

Eigen fondsenwerving

Acties van derden

395.400

-

-

395.400

359.00

Afdrachten

-

-

-

-

-

Publiciteit en communicatie

-

56.403

-

56.403

56.000

Algemene- en kantoorkosten

-

366

-

366

-

395.400

56.769

-

452.169

415.000

Subsidies en bijdragen

Totaal

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

33


Bijlage Besteding: focusprojecten 2013 Focusproject 1 Het aantonen van chromosomale afwijkingen middels microarray in patiënten met MDS

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Marian Stevens-Kroef

Laboratoriumspecialist klinische genetica, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Joop Jansen, Hoofd van het Laboratorium Hematologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 20.000 Geworven en besteed: € 20.000

ONDERZOEK Myelodysplastisch syndroom (MDS), ook wel preleukemie genoemd, is een ernstige ziekte van het beenmerg die kan ontaarden in een acute leukemie. Met een nieuwe techniek, de microarray-based genomic profiling, kunnen chromosomen in veel meer detail worden beoordeeld om vast te stellen of een genetische afwijking aan de ziekte ten grondslag ligt. In dit onderzoek wordt deze nieuwe techniek op 200 MSD patiënten toegepast om beter zicht te krijgen op de ziekte en de behandelingopties te kunnen verbeteren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

34


Bijlage Besteding: focusprojecten 2013 Focusproject 2 Oncologische therapie meer op maat

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Nielka P. van Erp

Ziekenhuisapotheker, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven en besteed: € 13.100

ONDERZOEK In dit onderzoek ontwikkelen we een bepalingsmethode waarmee de blootstelling aan de “doelgerichte” antikanker therapiën kan worden vastgesteld en bijgestuurd. Op deze wijze werken we aan meer therapie op maat.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

35


Bijlage Besteding: focusprojecten 2013 Focusproject 3 Diarree als bijwerking van remmers van nieuwe bloedvaten: de keerzijde van een nieuwe kankerbehandeling

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Carla van Herpen

Internist-oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc Drs. Marye Boers-Sonderen, Internist in opleiding, Interne Geneeskunde, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 5.500 Geworven en besteed: € 5.500

ONDERZOEK Nieuwe geneesmiddelen die bij diverse tumoren de vorming van nieuwe bloedvaten remmen, hebben als bijwerking diarree. Dit is voor patiënten erg ongemakkelijk en beperkt de kwaliteit van leven. Door onderzoek te doen naar de oorzaak hopen we op termijn voor deze groep patiënten een oplossing te bieden en de bijwerking te voorkomen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

36


Bijlage Besteding: focusprojecten 2013 Focusproject 4 Verbeteren van de prognose van patiënten met een voorstadium van schaamlipkanker

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Angela van Tilborg

Wetenschappelijk onderzoeker, Gynaecologische oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Joanne de Hullu, Gynaecoloog, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 50.000 Geworven en besteed: € 15.000

ONDERZOEK Schaamlipkanker is redelijk goed te behandelen, maar vraagt wel uitgebreide operaties en heeft veel impact op de psychosexuele beleving. Het kan ontstaan vanuit een chronische huidaandoening van de geslachtsorganen, maar lang niet alle patiënten met die huidaandoening krijgen schaamlipkanker. Tot nu toe weten we niet welke patiënten welke wel en niet een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van deze vorm van kanker. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de genetische en immunologische karakteristieken van de voorstadia van schaamlipkanker, om zo te leren voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Juist deze patiënten vragen een intensief controleschema om het ontstaan van een vulvacarcinoom te voorkómen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

37


Bijlage Besteding: focusprojecten 2013 Focusproject 5 Nazorg terug in de regio bij hoofd- en halskanker

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Henri A.M. Marres

Keel- neus en oorarts, Keel-Neus-Oorheelkunde, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 30.000 voor het eerste jaar (3 jaar: € 135.000) Geworven en besteed: € 30.000 voor het eerste jaar

ONDERZOEK De richtlijn voor de controles na behandeling van hoofd-hals kanker gaat uit van 17 nacontroles door de medisch specialist in een periode van 5 jaar. Voor deze controles moeten patiënten vaak lang reizen voor relatief korte ziekenhuisbezoeken. Specialisten van het Radboudumc zijn ervan overtuigd dat het anders kan. Dat de nazorg, mits goed georganiseerd, overgedragen kan worden aan zorgverleners in de leefomgeving van de patiënt. Met dit project willen wij binnen 3 jaar de nacontroles van patiënten met een hoofd-hals tumor beter inrichten. We willen een netwerk opzetten met enkele regionale ziekenhuizen of eerste lijns gezondheidscentra regionale teams van (para-) medici inzetten. Het uiteindelijke doel is een blauwdruk creëren voor zorg in het algemeen en voor andere UMC’s in Nederland. Op deze wijze kunnen wij voorzien in een vaak geuite behoefte van patiënten en professionals in de zorg.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

38


Bijlage Besteding: overige projecten 2013 Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met de stichting Loop voor Leven, de stichting Regenbooggala en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kans om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten mede te financieren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

39


Bijlage Besteding: overige projecten 2013 Project 1 MRI-onderzoek met nano-vloeistof naar uitzaaiingen van prostaatkanker in de klieren

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Jelle O. Barentsz

Radioloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Roger E.M. Brüggemann, Senior klinische apotheker, Radboudumc Dr. Ir. Henk-Jan Huisman, Wetenschappelijk onderzoeker ICT/fysica, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 469.600 Geworven en besteed: € 236.000 in 2013 en € 20.000 in 2014, via stichting Regenboog Gala. Het resterende bedrag is door KWF Kankerbestrijding en steunstichting Radiologie bijeen gebracht.

ONDERZOEK MRI-onderzoek met behulp van nano-vloeistof maakt het mogelijk om uitzaaiingen van prostaatkanker van maar 2-3 mm in de kleine klieren op te sporen. Dit diagnostische onderzoek maakt kijkoperaties om uitzaaiingen op te sporen overbodig. Bovendien kunnen deze uitzaaiingen in een vroeger stadium en gerichter behandeld worden. Dit project heeft het mogelijk gemaakt de nano-vloeistof te produceren en in onderzoeksverband toe te passen bij patiënten.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

40


Bijlage Besteding: overige projecten 2013 Project 2 Kan beweging invloed uitoefenen op de uitkomst van de behandeling van kanker?

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Maria T.E. Hopman

Hoogleraar fysiologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Judith Prins, klinisch psycholoog, Afdelingshoofd Medische Psychologie, Radboudumc Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor

Oncologie Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: â‚Ź 250.000 Geworven en besteed: â‚Ź 2.300, deze financiering is specifiek besteed aan de onderhoudskosten van de benodigde onderzoeksmaterialen.

ONDERZOEK Het doel van het onderzoek is om de rol van fitheid bij de uitkomst van kankertherapie te onderzoeken. Hebben fittere mensen een meer succesvolle behandeling, minder secundaire klachten tijdens de behandeling, een hogere kwaliteit van leven na de behandeling in vergelijking met minder fitte mensen?

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

41


Bijlage Besteding: overige projecten 2013 Project 3 Een nieuwe behandeling in een sarcoom op jongvolwassen leeftijd

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf Afdelingshoofd Medische Oncologie,

Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Yvonne M.H. Versleijen-Jonkers, Wetenschappelijk onderzoeker Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven en besteed: € 25.000 in 2013. In 2014 wordt het overige bedrag uit de actie ‘Steppin’Forward’ van € 27.500 besteed aan een vervolgproject.

ONDERZOEK Synovio sarcomen is een zeldzame, maar agressieve wekedelen kanker die het meeste vóórkomt bij jongeren en jonge volwassenen tussen de 15 en 40 jaar. De behandelingen bestaan meestal uit radicale operaties en standaard chemo - en radiotherapie, maar de prognose is nog steeds zeer slecht. Daarom is de noodzaak groot om naar nieuwe behandelmethodes voor deze vorm van kanker te blijven zoeken. Eén van die nieuwe behandelopties is een combinatie van twee soorten geneesmiddelen. Met dit project onderzoeken we of een behandelcombinatie effectiever is dan welke monotherapie dan ook.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

42


Bijlage Besteding: overige projecten 2013 Project 4 Ontwikkeling van een applicatie ter ondersteuning van oncologen om zich naar een gezonde levensstijl aan te passen en om over lifestyle problematiek te kunnen communiceren met kankerpatiënten

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Bart L.M. Kiemeney, Afdelingshoofd department of Health Evidence, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 125.000 voor het eerste jaar Geworven en besteed: € 1.000

ONDERZOEK Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat een ongezonde leefstijl, net als bij hart-en vaatziekten, een belangrijke trigger is om kanker te veroorzaken. Een gezonde leefstijl kan ertoe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker daalt met ruim 30%. Inclusief de toenemende vroegdiagnostiek voor erfelijke patiënten (5-10% van alle kankerpatiënten) betekent dit, dat we in Nederland het aantal nieuwe patiënten met kanker kunnen terugbrengen met meer dan 40.000 patiënten per jaar. Het projectteam wil met onderzoek aantonen dat patiënten ná een succesvolle behandeling van kanker met behulp van een nieuwe toolkit, die wordt aangeboden door specialist en huisarts samen, gemakkelijker gezond omgaan met leefstijl en daardoor langer gezond blijven. Onze ambitie is om als eerste Universitair Medisch Centrum in Nederland een leefstijlverandering op gang te brengen die als blauwdruk geldt voor meer universitair medische centra en ziekenhuizen in Nederland.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

43


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 1 Verbeteren van de prognose van patiënten met een voorstadium van schaamlipkanker

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Angela van Tilborg

Wetenschappelijk onderzoeker, Gynaecologische oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Joanne de Hullu, Gynaecoloog, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 20.000

ONDERZOEK Schaamlipkanker is redelijk goed te behandelen, maar vraagt wel uitgebreide operaties en heeft veel impact op de psychosexuele beleving. Het kan ontstaan vanuit een chronische huidaandoening van de geslachtsorganen, maar lang niet alle patiënten met die huidaandoening krijgen schaamlipkanker. Tot nu toe weten we niet welke patiënten welke wel en welke niet een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van deze vorm van kanker. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de genetische en immunologische karakteristieken van de voorstadia van schaamlipkanker, om zo te leren voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Juist deze patiënten vragen een intensief controleschema om het ontstaan van een vulvacarcinoom te voorkómen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

44


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 2 Oncologische therapie meer op maat

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Nielka P. van Erp

Ziekenhuisapotheker, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 11.900

ONDERZOEK We willen kankertherapie beter afstemmen op de verschillen in blootstelling van het geneesmiddel tussen individuele patiënten. In dit onderzoek ontwikkelen we een bepalingsmethode waarmee de blootstelling aan de “doelgerichte” antikankertherapiën kan worden vastgesteld en bijgestuurd. Op deze wijze werken we aan meer therapie op maat.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

45


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 3 Gedeelde nazorg in de regio

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Pim Assendelft

Hoogleraar huisartsgeneeskunde, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Marieke Perry, Wetenschappelijk onderzoeker, Geriatrie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 55.000

ONDERZOEK Internationaal onderzoek en het KWF signaleringsrapport ‘Nazorg bij kanker. De rol van de eerste lijn’ laten zien dat de eerste lijn een grotere rol kan spelen bij de nazorg na kanker. Echter, verschillen in taakopvatting tussen specialist en huisarts, gebrek aan samenwerkingsafspraken en onzekerheid van de patiënt (kan de huisarts een taak in de nazorg wel aan?) zijn enkele drempels die ervoor zorgen dat de nazorg nog steeds versnipperd is. Een ander struikelblok is problemen bij communicatie en bereikbaarheid tussen huisarts en specialist. Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe nazorg beter geregeld kan worden.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

46


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 4 Behandelvoorkeuren 70+ patiĂŤnten

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Anja Timmer-Bonte

Internist-oncoloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. W.T.A. van der Graaf

KOSTEN Benodigd: â‚Ź 60.000

ONDERZOEK In Nederland leven we steeds langer en ook langer in goede gezondheid. Kanker is echter vooral een ziekte die oudere mensen treft en helaas zien we dan ook steeds meer oudere mensen met kanker. In de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe behandelingen van kanker ontwikkeld, helaas veelal toch nog met een palliatieve (dus niet op genezing gerichte) intentie. Welke behandeldoelen Nederlandse ouderen belangrijk vinden of welke bijwerkingen zij acceptabel vinden is echter niet bekend.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

47


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 5 Gevoelige detectie bij kinderen met leukemie

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Roland Kuiper

Moleculair bioloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Ad Geurts van Kessel, Hoogleraar tumorgenetica, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: â‚Ź 50.071

ONDERZOEK Kinderen die de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) krijgen, kunnen steeds vaker worden genezen. Dat is mooi, maar toch komt nog steeds in 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug, een recidief. Deze kinderen hebben dan een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met komst van nieuwe geavanceerde DNA-technieken zijn er ook nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn of de ziekte zich kan ontwikkelen op weer terug te keren. Het onderzoek zal erop gericht zijn om laag-frequente leukemie cellen al bij diagnose op te kunnen sporen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

48


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 6 Hoge resolutie bronchoscopie bij longkanker

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Erik van der Heijden

Longspecialist, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. W.T.A. van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: â‚Ź 17.500

ONDERZOEK Longkanker is de belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker in Nederland. Het bekijken van de luchtwegen moet beter en we willen dit onderzoeken. Doel van het onderzoek is te onderzoeken of er een diagnostische meerwaarde is in vergelijking met reguliere videobronchoscopie en autofluorescentie bronchoscopie. Hiermee is het wellicht mogelijk om ook zonder de gespecialiseerde ervaring en kennis van autofluorescentie bronchoscopie de gevoeligheid en opbrengst van dit onderzoek te verhogen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

49


Bijlage Werving: focusprojecten 2014 Focusproject 7 Betere informatie over vruchtbaarheid na kanker

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Didi Braat

Gynaecoloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. W. Nelen, Dr. C. Beerendonk

KOSTEN Benodigd: € 29.205 Werving: € 29.205

ONDERZOEK Slechts één op de tien vrouwelijke kankerpatiënten onder de veertig krijgt informatie over mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden. Onderzoek heeft aangewezen dat medische professionals en patiënten veel vaker moeten aansturen op een gesprek over de mogelijkheden. Gynaecoloog Didi Braat wil informatiemateriaal gerelateerd aan vruchtbaarheid voor jongere borstkankerpatiënten en overlevenden verder ontwikkelen en online laten testen. De brochure zal worden ontwikkeld door een patiëntgerichte aanpak.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

50


Bijlage Werving: overige projecten 2014 Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met stichting Honderd Duizend Keer een Tientje, Stichting Loeka en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kans om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten mede te financieren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

51


Bijlage Werving: overige projecten 2014 Project 1 Nano-MRI

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Jelle O. Barentsz

Radioloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Roger E.M. Brüggemann, Senior klinische apotheker, Radboudumc Dr. Ir. Henk-Jan Huisman, Wetenschappelijk onderzoeker ICT/fysica, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 200.000 Geworven: € 4.200

ONDERZOEK MRI-onderzoek met behulp van nano-vloeistof maakt het mogelijk om uitzaaiingen van prostaatkanker van maar 2-3 mm in de kleine klieren op te sporen. Dit diagnostische onderzoek maakt kijkoperaties om uitzaaiingen op te sporen overbodig. Bovendien kunnen deze uitzaaiingen in een vroeger stadium en gerichter behandeld worden. Er is financiering nodig om de nano-vloeistof in onderzoeksverband toe te passen (validatie) bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

52


Bijlage Besteding: overige projecten 2014 Project 2 Een nieuwe behandelingsmogelijkheid in osteosarcomen

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers

Wetenschappelijk onderzoeker afdeling Medische Oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. Dr. Winette van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven: € 25.000 via stichting HDKT

ONDERZOEK Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor die met name voorkomt bij kinderen en jong volwassenen. Door de toevoeging van chemotherapie aan de chirurgische behandeling is het vooruitzicht voor patiënten met een osteosarcoom aanzienlijk verbeterd. In de laatste decennia is er echter geen verdere toename in overleving van deze, in het algemeen jonge, patiënten bereikt. Globaal geneest tweederde van hen en er is een grote behoefte aan nieuwe effectievere behandelingen voor deze jonge patiënten. Een potentieel target is het MEK eiwit. Eerder preklinisch onderzoek heeft uitgewezen dat een MEK remmer wel effect heeft, maar nog niet voldoende effectief is om de tumor volledig uit te schakelen. We verwachten dat de combinatie van de MEK remmer met het chemotherapeuticum cisplatine zeer effectief zou kunnen zijn.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

53


Bijlage Besteding: overige projecten 2014 Project 3 AXL als nieuw target voor de behandeling van Ewing sarcomen

HOOFDONDERZOEKER

Drs. Emmy Fleuren

Wetenschappelijk Onderzoeker, Medische Oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. Dr. Winette van der Graaf, Hoofd afdeling Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers, Wetenschappelijk Onderzoeker, Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven: € 25.000 via stichting HDKT

ONDERZOEK Ewing sarcomen behoren tot de groep van meest voorkomende bottumoren bij kinderen en jong volwassenen. Deze tumoren zijn per definitie zeer agressief en vaak al uitgezaaid bij diagnose. De huidige behandeling voor een Ewing sarcoom bestaat uit een combinatie van chirurgie (vaak amputatie), hoge doseringen chemotherapie en radiotherapie. Hoewel de introductie van chemotherapie de overleving van deze patiënten al aanzienlijk heeft verbeterd, reageert de overige 40% niet. Voor deze patiënten zijn er geen andere therapieën beschikbaar. Een mogelijk aangrijpingspunt voor een nieuwe behandeling van Ewing sarcomen is AXL. AXL is een receptor die zich op de tumorcel bevindt en een belangrijke rol speelt in verschillende cellulaire processen. Met dit project willen we de combinatie van de AXL remmer met chemotherapie onderzoeken in de Ewing sarcoom muismodellen die we ter beschikking hebben.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

54


Bijlage Besteding: overige projecten 2014 Project 4 Ontwikkeling van een applicatie ter ondersteuning van oncologen om zich naar een gezonde levensstijl aan te passen en om over life style problematiek te kunnen communiceren met kankerpatiënten

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Bart L.M. Kiemeney, Kankerepidemioloog

PROJECTCOÖRDINATOR Nan Pluymackers

KOSTEN Benodigd: € 125.000 voor fase 1 Geworven: € 141.250 via diverse grote gevers, een vermogensfonds en Rabobank Rijk van Nijmegen

ONDERZOEK Kanker overkomt je. Maar het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer beïnvloeden dan we denken. Een gezonde leefstijl kan ertoe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker daalt met ruim 30%. Het doel van het project is om patiënten met kanker en zorgprofessionals bewust te maken van de noodzaak van een gezonde leefstijl om meer kanker te voorkomen en hen te helpem daadwerkelijk gezonder te gaan leven. Onderdelen zijn de ontwikkeling van een voorlichtingsrichtlijn, een website met als basis een kennisdatabank over preventie van kanker door leefstijl en erfelijkheid, en een unieke evidence based APP (E‐lifestyle coach) ontworpen APP door oncologen, epidemiologen, huisartsen, gedragswetenschappers en patiënten. De effecten van gedragsverandering worden onderzocht met behulp van de database die aan de APP is gekoppeld.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

55


Bijlage Besteding: overige projecten 2014 Project 5 Behandeling van osteosarcoom bij kinderen

HOOFDONDERZOEKER Dr. Marjolijn Jongmans,

Clinisch geneticus, Radboudumc Dr. Esmé Waanders,

Moleculair geneticus, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Roland P. Kuiper, Moleculair bioloog, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 80.000 Geworven: € 40.000 via stichting Loeka

ONDERZOEK Osteosarcoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in bot. Per jaar wordt in Nederland ongeveer 15 keer de diagnose osteosarcoom op de kinderleeftijd gesteld. Dit percentage is de afgelopen 20 jaar nauwelijks veranderd. Ook de wijze van behandeling is al decennia nauwelijks aangepast. Om er voor te zorgen dat meer kinderen deze tumor overleven, is er behoefte aan nieuwe inzichten en nieuwe therapieën. Door osteosarcomen genetisch te onderzoeken met de allernieuwste technieken hopen we te leren hoe deze tumoren zijn ontstaan zodat betere afstemming van de therapie mogelijk is, en aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

56


Bijlage Werving: overige projecten 2014 Project 6 Het belang van tumor clusters in het uitzaaien van nierkanker

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Egbert Oosterwijk

Universitair hoofddocent urologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. William Leenders, Universitair hoofddocent pathologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 50.000 Geworven: € 50.000 via een particuliere donatie

ONDERZOEK Uitzaaiingen van tumoren kunnen ontstaan uit enkele tumorcellen of uit tumorcel clusters. Heldercellige nierceltumoren blijken genetisch heel heterogeen te zijn, en het is onbekend of celclusters bestaan uit meerdere verschillende tumorcellen of uit één soort cellen en in hoeverre ze te vergelijken zijn met in het bloed circulerende tumor cellen (CTC). Uit genetisch onderzoek is een aantal genen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de prognose van patiënten met een niertumor. In patiënten met een borsttumor blijken tumor clusters makkelijker uitzaaiingen te vormen dan CTC. Voor nierturmoren is dit niet bekend, en in dit onderzoek willen we bepalen wat de relatie is tussen de cel clusters en de CTC en bepalen in hoeverre dit de prognose van de patiënt beïnvloed. De verkregen informatie zal gebruikt worden om te onderzoeken of het mogelijk is te voorspellen welke patiënten een grotere kans op uitzaaiingen hebben.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

57


Geert Grooteplein 10 - route 439 6525 GA Nijmegen Telefoon: 024 36 68328 Email: info@radboudoncologiefonds.nl Web: www.radboudoncologiefonds.nl

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2014

58

Profile for Radboud Oncologie Fonds

Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2014  

Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded