Page 1

“Ik weiger op te geven en ga door met onderzoek” Dr. Erik Aarntzen, Arts in opleiding Nucleaire Geneeskunde Radboudumc

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

1

JAARVERSLAG 2013


Voorwoord Het afgelopen jaar maakte het Radboud Oncologie Fonds zijn start. Zo'n eerste jaar is om vele redenen spannend en uitdagend. Als bestuur kijken we met voldoening terug op wat is bereikt. In de voorbije 25 jaar is het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bijna verdubbeld. Financiering van onderzoek naar kanker via externe gelden is niet even hard meegegroeid. De noodzaak van gerichte werving van fondsen neemt daardoor toe. Gelukkig zijn er wereldwijd ook positieve ontwikkelingen te melden. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia duidelijk gestegen. Een kwart van al het onderzoek in het Radboudumc bestaat uit oncologisch onderzoek. Het zijn juist onze patiënten en hun naasten, particulieren en bedrijven uit de omgeving, die samen met ons van nabij willen bijdragen aan innovatie in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Als partner van KWF Kankerbestrijding speelt het Radboud Oncologie Fonds hierin met zijn projecten een faciliterende en stimulerende rol. De nauwe betrokkenheid van velen was afgelopen jaar duidelijk merkbaar. Dit leidde tot veel activiteiten, voorbeeldige samenwerking en tot gulle giften. Zo hebben wij dankzij particuliere donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, vermogensfondsen en bedrijven, het afgelopen jaar negen projecten van onderzoekers in het Radboudumc geheel of gedeeltelijk gefinancierd. Het bestuur wil u graag bedanken voor uw steun en vertrouwen die wij in het afgelopen jaar mochten ervaren. Ik spreek de hoop uit dat dit in 2014 en latere jaren zo zal blijven opdat wij samen met u onze doelstellingen kunnen realiseren: samen tegen kanker! Met hartelijke groet,

Prof. dr. F.H.M. Corstens Voorzitter bestuur Radboud Oncologie Fonds

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

2


Samen tegen kanker Iedere patiĂŤnt met kanker heeft recht op de beste zorg. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt deze zorg vanuit de kracht van samenwerken. Samen met patiĂŤnten, zorgprofessionals en onderzoekers uit de hele wereld. Want kanker onderga, behandel of onderzoek je niet alleen. Het Radboud Oncologie Fonds en partner KWF Kankerbestrijding werken samen om dichtbij te helpen en mensen in Oost-Nederland te betrekken bij de strijd tegen kanker. Het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding investeren met inzet, kennis en geld om giften op te halen voor waardevolle innovatieprojecten in het Radboudumc.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

3


Besteding Het Radboud Oncologie Fonds werft gericht geld voor een aantal onderzoeken. In 2012 is het Dagelijks Bestuur van het voormalige Onderzoeksinstituut voor Oncologie gevraagd om uit vele inzendingen vijf oncologische focusprojecten te selecteren. De vijf focusprojecten zijn vervolgens getoetst op kwaliteit door de Wetenschappelijke Raad van partner KWF Kankerbestrijding. Het Radboud Oncologie Fonds heeft in 2013 diverse particulieren en bedrijven in de regio benaderd en voor deze focusprojecten geld geworven.

“Een kwart van het onderzoek in ons ziekenhuis bestaat uit oncologisch onderzoek. De financiering van onderzoek uit externe gelden wordt echter steeds minder. Wij zijn dan ook trots dat het Radboud Oncologie Fonds een initiatiefrijk en succesvol fonds is.�

Prof. dr. Paul Smits Decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

4


Besteding 2014 focusprojecten HET AANTONEN VAN CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN MIDDELS MICROARRAY IN PATIËNTEN MET MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM Benodigd: € 20.000 Besteed:

€ 20.000

ONCOLOGISCHE THERAPIE MEER OP MAAT Benodigd: € 25.000 Besteed:

€ 13.100

DIARREE ALS BIJWERKING VAN REMMERS VAN NIEUWE BLOEDVATEN: DE KEERZIJDE VAN EEN NIEUWE KANKERBEHANDELING Benodigd: € 5.500 Besteed:

€ 5.500

VERBETEREN VAN DE PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET EEN VOORSTADIUM VAN SCHAAMLIPKANKER Benodigd: € 50.000 Besteed:

€ 15.000

NAZORG TERUG IN DE REGIO BIJ HOOFD- EN HALSKANKER Benodigd: € 30.000 Besteed:

€ 30.000

BEKIJK PAGINA 28 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

5


Besteding 2014 overige projecten Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met de stichting Loop voor Leven, de stichting Regenbooggala en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kans om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten mede te financieren. MRI-ONDERZOEK MET NANO-VLOEISTOF NAAR UITZAAIINGEN VAN PROSTAATKANKER IN DE KLIEREN Benodigd: € 469.600 Besteed:

€ 256.000 waarvan € 236.000 in 2013 en € 20.000 in 2014

KAN BEWEGING INVLOED UITOEFENEN OP DE UITKOMST VAN DE BEHANDELING VAN KANKER? Benodigd: € 250.000 Besteed:

€ 2.300

EEN NIEUWE BEHANDELING IN EEN SARCOOM OP JONGVOLWASSEN LEEFTIJD Benodigd: € 25.000 Besteed:

€ 25.000

ONTWIKKELING VAN EEN APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN ONCOLOGEN OM ZICH NAAR EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AAN TE PASSEN EN OM OVER LIFE STYLE PROBLEMATIEK TE KUNNEN COMMUNICEREN MET KANKERPATIËNTEN Benodigd: € 125.000 Besteed:

€ 1.000

BEKIJK PAGINA 34 VOOR DE DETAILS VAN DEZE PROJECTEN

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

6


Donaties Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich in 2013 gericht op diverse programma’s die zijn afgestemd op particulieren, grote gevers, acties van derden, bedrijven, evenementen en nalaten. Wij lichten per onderdeel uit welke activiteiten hieraan zijn verbonden en welke resultaten zijn behaald.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

7


Donaties particulieren Het Radboud Oncologie Fonds heeft als nieuw opgericht fonds geïnvesteerd in de naamsbekendheid, zowel buiten als binnen ons ziekenhuis met als doel particuliere donateurs te werven. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 22.362.

“Na 40 dienstjaren heb ik als hoogleraar afscheid van het Radboudumc genomen. Ik doneerde mijn afscheidscadeaus aan het Radboud Oncologie Fonds. Waarom? Omdat er meer onderzoek voor zorgvernieuwing nodig is en omdat ik mijn eigen vrouw 16 jaar geleden heb verloren aan kanker.” Prof. dr. Hans Willems Emeritus hoogleraar Klinische Chemie Radboudumc

Overzicht van activiteiten INTRODUCTIE Direct na de oprichting van de stichting heeft het Radboud Oncologie Fonds de publiciteit gezocht, zowel binnen als buiten het Radboudumc. In een groot artikel in het personeelsblad Radbode hebben ruim 9.000 medewerkers kennis gemaakt met de ambities en doelstellingen van het Radboud Oncologie Fonds. Ook in de regionale pers is over ons nieuwe fonds bericht. Met name op het interview voor TV Gelderland zijn veel positieve reacties gekomen.

STRUCTURELE ZICHTBAARHEID Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op het bestaan van het fonds geattendeerd door middel van folders, banieren en berichten op de informatieve beeldschermen in het ziekenhuis. De website van het Radboud Oncologie Fonds biedt extra informatie, maar ook de mogelijkheid om een actie op te starten en geld te doneren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

8


Donaties particulieren Verder levert het fonds wekelijks nieuws voor de digitale interne nieuwsbrief ‘Oncology Weekly’ en heeft het gegarandeerde ruimte voor een artikel in het relatiemagazine Radboud REPORT Oncologie. Daarnaast hebben gesprekken met diverse specialisten en onderzoekers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie geleid tot meer interne bekendheid en tot donaties door zorgprofessionals en onderzoekers.

RELATIEBEHEER Vier maal per jaar verstuurt het Radboud Oncologie Fonds een digitale nieuwsbrief om donateurs, collega’s en geïnteresseerden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen omtrent de fondsenwervende activiteiten, gefinancierde projecten en van algemene oncologische ontwikkelingen. In het najaar is een nieuwsbrief in print ontwikkeld met een coupon om donateur te worden of geïnformeerd te blijven. De nieuwsbrief is verstuurd aan geïnteresseerden en donateurs zonder e-mailadres en verspreid in het Radboudumc.

Actiematige zichtbaarheid WERELDKANKERDAG Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich op 2 februari 2013 aan het grote publiek gepresenteerd tijdens de open dag in het Radboudumc ter ere van Wereldkankerdag. Meer hierover kunt u lezen op de pagina over evenementen.

KLEINSCHALIGE COLLECTE In samenwerking met Hogeschool Arnhem en Nijmegen is met een kleine groep studenten op vrijwillige basis in de binnenstad van Nijmegen een succesvolle collecte gehouden. Deze collectie is voor herhaling vatbaar.

REGIONALE MAILING Het Radboudumc heeft in haar verzorgingsgebied bijna 27.000 inwoners gevraagd om bij te dragen aan één van haar projecten. Hierop hebben we 361 eenmalige donaties ontvangen.

KERSTGESCHENK Het Radboud Oncologie Fonds was een van de vijf goede doelen waaraan collega’s hun kerstgeschenk mochten doneren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

9


Donaties grote gevers Het Radboudumc heeft patiënten, ex-patiënten, familieleden, kennissen en collega’s die vanuit hun behandeling of behandeling van een naaste een band met ons ziekenhuis hebben. Uit diverse gesprekken met geïnteresseerden zijn bijzondere grote giften voortgekomen van in totaal € 55.500. Daarbij is gezamenlijk besproken op welke wijze hun gift besteed zal worden.

“Vanuit de symboliek van 35 dienstjaren en 35 jaar samen met Sophie, en als dank aan het Radboudumc voor de goede zorgen voor mijn Sophie, heb ik mijn jubileumgratificatie gedoneerd aan onderzoek naar kanker in het Radboudumc.”

Danielle van Bakel Donateur en ere-ambassadeur van het Radboud Oncologie Fonds

BIJZONDERE GIFTEN Een anonieme donateur heeft naar aanleiding van het Regenboog Gala een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het nano-MRI project van prof. dr. Jelle Barentsz. Op drie gerichte projectvoorstellen kregen wij van een vermogensfonds van oud-studievrienden eind 2013 een positieve reactie. Hiermee heeft het Radboud Oncologie Fonds drie onderzoeken kunnen financieren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

10


Donaties in actie voor het fonds Het Radboud Oncologie Fonds faciliteert acties van en door derden. In sommige gevallen maken actievoerders gebruik van het online actieplatform waarmee zij hun actie kunnen ondersteunen en promoten. Ook de financiële afhandeling wordt in veel gevallen ondersteund. In 2013 zijn 19 acties opgezet van een totaalbedrag van € 294.648. Enkele bijzondere voorbeelden hiervan lichten we graag uit.

AYA STICHTING EN STICHTING BEWEGEN VOOR OVERLEVEN De stichting Bewegen voor Overleven organiseerde van 22 - 26 mei 2013 de actie Steppin’Forward. Steppin’Forward is een project dat wordt gedragen door twaalf Friese jongeren die op een stepperbike dwars door Nederland zijn gereden om geld op te halen. De opbrengsten komen ten goede aan twee specifieke onderzoeksprojecten voor jongeren met kanker op de AYA leeftijd (tussen 18 en 35 jaar) onder leiding van prof. dr. Winette van der Graaf. De Friese jongeren hebben een prachtig bedrag van € 52.500 opgehaald. Na het succes van de eerste editie is er besloten in 2015 een tweede editie te laten plaatsvinden.

LOOP VOOR LEVEN Bij sportieve activiteiten in de regio zijn we in samenwerking met de stichting Loop voor Leven in 2013 aangehaakt onder de noemer ‘loop voor leven’. Stichting Loop voor Leven is een initiatief van drie Radboudumc professoren. Inspanningsfysioloog Maria Hopman, gynaecoloog Didi Braat en internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge doen onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) kankers en onvruchtbaarheid na kankerbehandelingen. We hebben eerste ervaringen opgedaan met de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop. De opbrengsten zijn aan twee kankerpreventie projecten besteed. Meer hierover kunt u lezen op de pagina's over ‘evenementen’ en ‘besteding’.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

11


Donaties in actie voor het fonds REGENBOOG GALA Op zaterdag 12 oktober 2013 is door enthousiaste initiatiefnemers en stichting Regenboog Gala een galadiner georganiseerd ten bate van het project nano-MRI (nano-vloeistof) onder leiding van prof. dr. Jelle Barentsz van het Radboudumc. Deze bijzondere actie heeft in totaal netto € 332.000 aan geoormerkte giften opgebracht, waarvan € 236.000 in 2013 geoormerkt naar het Radboud Oncologie Fonds is gegaan. Daarnaast is € 20.000 in 2014 naar het Radboud Oncologie Fonds overgemaakt door stichting Regenboog Gala. Het resterende bedrag van € 76.000 is in aanloop naar het Regenboog Gala door diverse particulieren en bedrijven gedoneerd aan de steunstichting Radiologie van het Radboudmc. Het Regenboog Gala is sinds 1997 een begrip in onze regio. Een aantal zeer gemotiveerde patiënten en ex-patiënten besloot om het gala met de stichting Regenboog Gala in 2013 en mogelijk in 2015 ten bate van het Radboud Oncologie Fonds te organiseren. De opzet van het Regenboog Gala is een smakelijk diner, entertainment en een veiling in Jachtslot de Mookerheide.

“Deze bijzondere actie heeft een fantastisch bedrag bij elkaar gebracht. Dit hadden we nooit durven dromen. Maar we zijn er nog niet, we gaan voor een miljoen euro! Daarom gaan we door met het organiseren van bijzondere acties voor het Radboud Oncologie Fonds om verbeterde diagnostiek en behandeling van prostaatkanker mogelijk te maken.” Cees Huijing Één van de initiatiefnemers

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

12


Donaties ondernemers tegen kanker

Het Radboud Oncologie Fonds heeft een regionaal vriendenprogramma ingezet dat aansluit op het Zakenvriendenprogramma van KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Ondernemen tegen Kanker’ hebben wij het midden- en kleinbedrijf in de regio benaderd met een passend pakket, waarbij er naast een structurele donatie ook iets terug wordt geboden zoals communicatiemiddelen ter uitdraging van de vriendschap en een netwerkbijeenkomst. Bovenstaande aanpak heeft in 2013 geresulteerd in 14 nieuwe Zakenvrienden uit de regio. Deze bedrijven verbinden zich voor meerdere jaren aan het Radboud Oncologie Fonds en vertegenwoordigen een jaarlijkse bijdrage van € 19.434 (2013).

ONZE ZAKENVRIENDEN UIT 2013 ZIJN TakeTwo Merkidentiteit Drukkerij Tesink Textiel Drukkerij Nijmegen Rabobank Rijk van Nijmegen Iquality Business Solutions Megens Installaties Weijers Riooltechniek Schoonmaakorganisatie Wouters B.V. Smepro International B.V. POM B.V. ZakeninZicht Derks G.W.W. B.V. De Fysioo Heigo

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

13


Donaties ondernemers tegen kanker “Iquality is een maatschappelijk betrokken onderneming. Wij steunen regionale organisaties of mensen die vanuit een vernieuwende invalshoek een passie hebben om elke dag beter te worden. In dat opzicht matcht Iquality volledig met de visie van het Radboud Oncologie Fonds. Samen elke dag beter worden en ervoor zorgen dat we geen naasten meer verliezen aan kanker.” Malon van Wijlick Marketing Manager Iquality, ontwikkelaar van business-, internet- en software oplossingen

“Als Nijmeegse ondernemers vinden wij de strijd tegen kanker in de regio enorm belangrijk. Ook wij worden in onze directe omgeving geconfronteerd met deze vreselijke ziekte. Wij zijn met trots vriend van het Radboud Oncologie Fonds”

Stephan Ummelen en Mike Nicolaassen Directie TakeTwo

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

14


Evenementen Het Radboud Oncologie Fonds heeft in 2013 aansluiting gezocht bij organisaties en stichtingen binnen het Radboudumc, om het goede doel te worden van bestaande regionale evenementen of zich onder een van de goede doelen van een evenement te scharen. De opbrengsten vanuit het programma evenementen in 2013 zijn â‚Ź 5.760.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

15


Evenementen WERELDKANKERDAG Het Radboud Oncologie Fonds heeft op 2 februari 2013 deelgenomen aan de open dag in het Radboudumc ter ere van Wereld Kanker Dag. Het bleek een geschikt evenement om bezoekers uit het hele land en de collega’s te attenderen op het Radboud Oncologie Fonds. Door onze prominente deelname aan Wereld Kanker Dag in het Radboudumc hebben 3.000 bezoekers van dit evenement kennis kunnen nemen van het bestaan van het Radboud Oncologie Fonds. Dit resulteerde in 100 geïnteresseerden die wij op de hoogte mogen houden, 52 structurele donateurs, 8 eenmalige donateurs (opbrengsten particulieren) en een winnaar van de gesponsorde prijsvraag.

VIERDAAGSE De 97ste editie van de Vierdaagse in Nijmegen was weer een groot feest. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf het startsein op de Wedren, waarna 42.493 wandelaars de uitdaging aan gingen. Zeven wandelaars liepen onder het motto ‘loop voor Leven’ voor onderzoek naar kankerpreventie in het Radboudumc. De opbrengst van € 2.300 van de sponsorlopers zijn geoormerkt naar het kankerpreventieproject gegaan van prof. dr. Maria Hopman. Meer hierover kunt u lezen op de pagina over ‘besteding’.

“Zelf heb ik een goede gezondheid, zodat ik deze sportieve prestatie kan leveren. Anderen zijn niet zo gelukkig en ik vind het daarom een goede zaak om via een sponsorloop van de Vierdaagse bij te dragen aan goed onderzoek naar kanker.”

Mies Langelaar Sponsorloper uit Rhoon

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

16


Evenementen ZEVENHEUVELENLOOP De jubileumeditie van de Scholten Awater Zevenheuvelenloop op 16 en 17 november 2013 gaf deelnemers de mogelijkheid om 5, 10 of 15 km hard te lopen. Het Radboud Oncologie Fonds heeft deelnemers via Rabobank Rijk van Nijmegen en andere partners een extra uitdaging geboden door een sponsorbedrag in te zamelen voor onderzoek naar kankerpreventie in het Radboudumc. De opbrengst van € 1.000 van de Zevenheuvelenloop sponsorlopers ging naar het project van prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge. Meer hierover kunt u lezen op de pagina over ‘besteding’.

“Ik neem deel aan de 7heuvelen Nachtloop. Dit is voor mij een hele uitdaging. 1,5 jaar geleden sportte ik totaal nog niet, rookte ik veel en dronk ik nog meer. Ik heb mijn leven drastisch omgegooid. Mensen met kanker worden vaak gedwongen om het leven drastisch om te gooien, maar dan op een hele andere manier als ik.” Mark Fijn Sponsorloper

RADBOUD CITY Samen met het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft het Radboud Oncologie Fonds deelgenomen aan Radboud City. Dit evenement werd op 2 juni 2013 georganiseerd door de Radboud Universiteit ter ere van het 90-jarig lustrum. Op deze feestelijke dag waren wij aanwezig met een stand op Mariënburgh in Nijmegen. Onze vrijwilligers hebben hun ondersteuning gegeven door een quiz met thema ‘Kankerpreventie’ te promoten. Bezoekers konden deelnemen en aangeven of zij op de hoogte gehouden wilden worden door het Radboud Oncologie Fonds. Aan hun deelname was een prijs gekoppeld. De bezoekers werden daarnaast geënthousiasmeerd over de mogelijkheden om te lopen voor leven tijden de Vierdaagse.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

17


Evenementen BORSTKANKERDAG HAN Jaarlijks organiseert Hogeschool Arnhem en Nijmegen in de Borstkankermaand oktober een Borstkankerdag. Dit is een congres voor patiënten, ex-patiënten, studenten en geïnteresseerden. Het Radboud Oncologie Fonds heeft haar medewerking verleend door een spreker vanuit het Radboudumc over een borstkanker gerelateerd onderwerp te vragen. Tijdens de pauzes werd een prijsvraag door het Radboud Oncologie Fonds gepresenteerd aan de bezoekers en informatie over het fonds gegeven.

NALATEN Er is in 2013 een aanzet gedaan voor het programma nalaten. Het is van belang dat mensen uit onze regio weten van het bestaan van het Radboud Oncologie Fonds en dat zij hieraan (geoormerkt) kunnen nalaten. Er is contact gelegd met diverse notarissen en vermogensbeheerders in de regio om hun aandacht te vestigen op het Radboud Oncologie Fonds. Daarbij is aansluiting gezocht bij de informatiemiddag over nalaten op zaterdag 14 december 2013 die verzorgd is door Notariskantoor Hoge van Gerven.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

18


Ambassadeurs

“Mijn dochter Jill en ik zijn getekend door kanker, maar we hebben nog een mooi leven voor ons. Nu zetten we ons in om het voor toekomstige kankerpatiënten minder zwaar te maken en zijn ambassadeur van het Radboud Oncologie Fonds.”

Romy en Jill van Hal Ere-ambassadeurs van het Radboud Oncologie Fonds

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

19


Ambassadeurs Het Radboudumc heeft vele medewerkers, patiënten, ex-patiënten en vrienden. Wij hebben gemerkt dat zij het Radboud Oncologie Fonds in hun hart hebben gesloten en het belang van onderzoek naar kanker in de regio willen benadrukken in hun omgeving. Dat doen zij op vele manieren; door als vrijwilliger te werken tijdens evenementen, door administratieve werkzaamheden uit te voeren of door hun zakelijke of privé netwerk in te zetten om zakenvrienden of acties voor het Radboud Oncologie Fonds te realiseren. Zowel onze ambassadeurs binnen het Radboudumc als ambassadeurs in de regio hebben zich belangeloos ingezet het afgelopen jaar. Wij danken onze ambassadeurs hartelijk voor hun inzet. Dagelijks Bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie Prof. dr. J.W. Leer, Emeritus hoogleraar Radiotherapie Radboudumc voormalig lid Dagelijks Bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie Voormalig Bestuur stichting Loop voor Leven Prof. dr. Winette van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc Prof. dr. Jelle Barentsz, Radioloog, Radboudumc Prof. dr. Hans Willems, Emeritus hoogleraar Klinische Chemie, Radboudumc: Prof. dr. Kris Vissers, Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc Dr. Stanleysson Hato, Tumor Immunoloog, Radboudumc Dr. Ramprasath Venkatachalam, Coördinator Wetenschappelijke Projecten Anesthesiologie, Radboudumc Dr. Anja Timmer-Bonte, Internist-Oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc Dr. Frans Pieters, Directeur Radboud Translational Medicine Dr. Paul Span, Universitair Hoofddocent Radiologie, Radboudumc Dr. Harry Dolstra, Academisch Klinisch Medewerker Immunologie, Radboudumc Dr. Erik Aarntzen, Arts in opleiding, Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc Dr. Marian Stevens-Kroef, Laboratorium Specialist Klinische Genetica, Radboudumc Dr. Nielka P. van Erp, Ziekenhuisapotheker, Radboudumc Dr. Dagmar Eleveld, Beleidsadviseur Onderzoek, Radboudumc Jan Jaap Schmitz, Hospitality Officer, Radboudumc Viola Peulen, Hoofd Corporate Communicatie, Radboudumc Theo Jacobs, Adviseur Raad van Bestuur, Radboudumc Judith Vedder, Analist, Afdeling Pathologie, Radboudumc Marietje van Mullekom-Klomp, Kinderverpleegkundige, Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc 14 Zakenvrienden van het Radboud Oncologie Fonds Bernard van Hulst, voormalig Manager Control Rabobank West Betuwe Jill van Hal, leerling verzorgende IG, BrabantZorg Romy van Hal – van Haaren, Medewerker Contact Center Maartenskliniek, Sint Maartenskliniek Daniëlle van Bakel, Inhoudsdeskundige/adviseur, WIJeindhoven Kitty Trepels van Mil, Docent Communicatie, Presenteren, Drama, Theatergeschiedenis, Kunst en Cultuur, Media en invloed, Faculteit GGM-HAN Bert Harleman, Specialist Verzekeren Rabobank Oost-Betuwe Henk van Rotterdam, Counseller en coach, claimbehandelaar, UWV Liesbeth List, Nederlandse chansonnière en actrice Ruben Hein, Nederlandse zanger en pianist Cock van Gessel Marie José Dilweg

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

20


Dichtbij Oncologie is een belangrijk speerpunt van het Radboudumc. Samen met patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers uit de hele wereld werken wij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en het Radboudumc Centrum voor Oncologie is daarvan een belangrijke initiator. Het Radboud Oncologie Fonds betrekt samen met partner KWF Kankerbestrijding mensen in Oost-Nederland in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoeksprojecten in het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat. Het Radboud Oncologie Fonds is op 22 oktober 2012 opgericht en heeft als doel regionaal structurele giften te verwerven om innovatie in onderzoek, onderwijs en zorg binnen het Radboudumc te realiseren. Veel van onze patiënten, ex-patiënten, hun familieleden en mensen in de regio willen gericht onderzoekers en onderzoeksprojecten in hun ziekenhuis steunen. Het Radboud Oncologie Fonds maakt dat mogelijk. De stichting is daarnaast in het bezit van een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding. Beide partijen investeren met inzet, kennis en geld om giften op te halen voor waardevolle innovatieprojecten in het Radboudumc. KWF Kankerbestrijding zorgt in deze samenwerking tevens voor de toetsing van de onderzoeksprojecten waarvoor het Radboud Oncologie Fonds gelden wil inzamelen. Zo bewaken wij gezamenlijk de kwaliteit en maken we gebruik van bestaande administratieve diensten van KWF Kankerbestrijding om kosten te besparen.

HET BESTUUR VAN HET RADBOUD ONCOLOGIE FONDS WORDT GEVORMD DOOR Prof. dr. F.A.M. Corstens, voormalig bestuurslid VUmc en voormalig vicevoorzitter/decaan van de Raad van Bestuur Radboudumc Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, Hoogleraar Gynaecologische Oncologie, Radboudumc Dr. G.H. Boerrigter, Strategisch Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding R. M. Kamphuis, Manager Bedrijfsvoering, KWF Kankerbestrijding J.W. Förch, Manager Werving, KWF Kankerbestrijding De fondsenwerving en het relatiebeheer vanuit het Radboud Oncologie Fonds worden door Petra van Soest (fondsenwerver) gecoördineerd en uitgevoerd. Daarnaast bieden Jacintha van Oosten (Sr. Communicatieadviseur Radboudumc Centrum voor Oncologie) en Conny Verbrugge-Lubeek (Management Assistente, Radboudumc Centrum voor Oncologie) waar nodig ondersteuning vanuit hun vakgebied.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

21


Inkomsten en uitgaven 2013 samenvatting

Inkomsten en uitgaven 2013 samenvatting

“Ik weiger op te geven en ga door met onderzoek” Dr. Erik Aarntzen, Arts in Opleiding Nucleaire Geneeskunde Radboudumc

Besteding projecten 0%

€ 395.433 aan inkomsten

100%

Aantonen chromosomale afwijkingen bij Myelodysplastisch Syndroom Besteed: 100% Oncologische therapie meer op maat Besteed: 54% Voorkomen van bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen Besteed: 100% Verbeteren prognose patiënten met voorloperstadia vulvacarcinoom Besteed: 30%

€ 64.643 aan uitgaven

Nazorg terug in de regio bij hoofd- en halskanker Besteed: 100% MRI-onderzoek met Nano-vloeistof Besteed: 50% Invloed beweging op uitkomst behandeling kanker Besteed: 1% Een nieuwe behandeling in sarcoom op jongvolwassen leeftijd Besteed: 100% Kenniscentrum Kankerpreventie Besteed: 1%

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

22


Inkomsten en uitgaven 2013 overzicht Inkomsten

2013

Bedragen in â‚Ź

Inkomsten uit eigen fondsenwerving Donateurs

22.362

Grote gevers

55.500

Campagnes Evenementen Bedrijven Acties van derden

3.489 19.434 6.148

106.933 Inkomsten uit acties van derden Stichting Regenboog Gala Stichting Bewegen voor Overleven

236.000 52.500

288.500 Totaal inkomsten uit eigen fondsenwerving en uit acties van derden

Uitgaven

395.433

2013

Bedragen in â‚Ź

Uitgaven eigen fondsenwerving Donateurs

36.852

Grote gevers

205

Campagnes

1.878

Evenementen

5.760

Bedrijven Acties van derden

Totaal uitgaven eigen fondsenwerving Totaal te besteden aan doelstelling

18.452 1.496

64.643 330.790

Besteding gelden in 2014

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

23


Balans per 31 december 2013 Activa

31-12-2013

Bedragen in â‚Ź

Vorderingen Stichting Regenboog Gala

36.000

NKI - AVL

735

DocData

149 36.884

Liquide middelen

Totaal

Passiva

408.022

444.906

31-12-2013

Bedragen in â‚Ź

Reserves en fondsen Bestemmingsreserve Fonds werkkapitaal

330.790 100.000 430.790

Kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

14.116

444.906

24


Staat van opbrengsten en uitgaven over het boekjaar 2013 Opbrensten

werkelijk 2013

begroot 2013

Bedragen in â‚Ź

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving

106.933

275.000

-

-

288.500

23.000

Rente opbrengsten en opbrengsten uit beleggingen

-

-

Overige opbrengsten

-

-

395.433

298.000

Opbrengsten uit gezamenlijke acties Opbrengsten uit acties van derden

Uitgaven

werkelijk 2013

begroot 2013

Bedragen in â‚Ź

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

-

-

-

-

64.309

108.000

Kosten gezamenlijke acties

-

-

Kosten acties derden

-

-

Kosten van beleggingen

-

-

334

-

64.643

108.000

330.790

190.000

Werving opbrengsten Kosten eigen fondsenwerving

Algemene kosten

Saldo van opbrengsten en uitgaven Bestemming saldo Toevoeging aan: Bestemmingsreserve ROF fonds

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

330.790

25


Toelichting op de onderscheidende posten van de balans per 31 december 2013 Activa

31-12-2013

Bedragen in â‚Ź

Vlottende activa Vorderingen Stichting Regenboog Gala Stand per 1 januari 2013

-

Mutaties boekjaar

36.000

Stand per 31 december 2013

36.000

Rekening courant NKI-AVL Stand per 1 januari 2013

-

Mutaties boekjaar

735

Stand per 31 december 2013

735

Kruisposten DocData Stand per 1 januari 2013

-

Mutaties boekjaar

149

Stand per 31 december 2013

149

Totaal vorderingen

36.884

Liquide middelen Rabobank 330.000.039

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

408.022

26


Toelichting op de onderscheidende posten van de staat van opbrengsten en uitgaven over het boekjaar 2013 Opbrengsten

werkelijk 2013

begroot 2013

Bedragen in â‚Ź

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving Donateurs

22.362

172.000

Grote gevers

55.500

3.000

-

25.000

3.489

25.000

19.434

50.000

6.148

-

106.933

275.000

236.000

23.000

52.500

-

288.500

23.000

Campagnes Evenementen Bedrijven Acties van derden

Opbrengsten uit acties van derden Stichting Regenboog Gala Stichting Bewegen voor Overleven

Uitgaven

werkelijk 2013

begroot 2013

Bedragen in â‚Ź

Doelbesteding Doelbesteding Stichting

-

-

-

-

36.852

77.000

Grote gevers

205

1.000

Campagnes

1.878

15.000

Evenementen

5.760

-

18.452

10.000

1.496

5.000

64.643

108.000

Opbrengsten uit eigen fondsenwerving Donateurs

Bedrijven Acties van derden

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

27


Bijlage Besteding: focusprojecten Focusproject 1 Het aantonen van chromosomale afwijkingen middels microarray in patiënten met MDS

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Marian Stevens-Kroef

Laboratoriumspecialist klinische genetica, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Joop Jansen, Hoofd van het Laboratorium Hematologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 20.000 Geworven en besteed: € 20.000

ONDERZOEK Myelodysplastisch syndroom (MDS), ook wel preleukemie genoemd, is een ernstige ziekte van het beenmerg die kan ontaarden in een acute leukemie. Met een nieuwe techniek, de microarray-based genomic profiling, kunnen chromosomen in veel meer detail worden beoordeeld om vast te stellen of een genetische afwijking aan de ziekte ten grondslag ligt. In dit onderzoek wordt deze nieuwe techniek op 200 MSD patiënten toegepast om beter zicht te krijgen op de ziekte en de behandelingopties te kunnen verbeteren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

28


Bijlage Besteding: focusprojecten Focusproject 2 Oncologische therapie meer op maat

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Nielka P. van Erp

Ziekenhuisapotheker, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven en besteed: € 13.100

ONDERZOEK In dit onderzoek ontwikkelen we een bepalingsmethode waarmee de blootstelling aan de “doelgerichte” antikanker therapiën kan worden vastgesteld en bijgestuurd. Op deze wijze werken we aan meer therapie op maat.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

29


Bijlage Besteding: focusprojecten Focusproject 3 Diarree als bijwerking van remmers van nieuwe bloedvaten: de keerzijde van een nieuwe kankerbehandeling

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Carla van Herpen

Internist-oncoloog, Medische Oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc Drs. Marye Boers-Sonderen, Internist in opleiding, Interne Geneeskunde, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 5.500 Geworven en besteed: € 5.500

ONDERZOEK Nieuwe geneesmiddelen die bij diverse tumoren de vorming van nieuwe bloedvaten remmen, hebben als bijwerking diarree. Dit is voor patiënten erg ongemakkelijk en beperkt de kwaliteit van leven. Door onderzoek te doen naar de oorzaak hopen we op termijn voor deze groep patiënten een oplossing te bieden en de bijwerking te voorkomen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

30


Bijlage Besteding: focusprojecten Focusproject 4 Verbeteren van de prognose van patiënten met een voorstadium van schaamlipkanker

HOOFDONDERZOEKER

Dr. Angela van Tilborg

Wetenschappelijk onderzoeker, Gynaecologische oncologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Joanne de Hullu, Gynaecoloog, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 50.000 Geworven en besteed: € 15.000

ONDERZOEK Schaamlipkanker is redelijk goed te behandelen, maar vraagt wel uitgebreide operaties en heeft veel impact op de psychosexuele beleving. Het kan ontstaan vanuit een chronische huidaandoening van de geslachtsorganen, maar lang niet alle patiënten met die huidaandoening krijgen schaamlipkanker. Tot nu toe weten we niet welke patiënten welke wel en niet een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van deze vorm van kanker. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de genetische en immunologische karakteristieken van de voorstadia van schaamlipkanker, om zo te leren voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Juist deze patiënten vragen een intensief controleschema om het ontstaan van een vulvacarcinoom te voorkómen.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

31


Bijlage Besteding: focusprojecten Focusproject 5 Nazorg terug in de regio bij hoofd- en halskanker

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Henri A.M. Marres

Keel- neus en oorarts, Keel-Neus-Oorheelkunde, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 30.000 voor het eerste jaar (3 jaar: € 135.000) Geworven en besteed: € 30.000 voor het eerste jaar

ONDERZOEK De richtlijn voor de controles na behandeling van hoofd-hals kanker gaat uit van 17 nacontroles door de medisch specialist in een periode van 5 jaar. Voor deze controles moeten patiënten vaak lang reizen voor relatief korte ziekenhuisbezoeken. Specialisten van het Radboudumc zijn ervan overtuigd dat het anders kan. Dat de nazorg, mits goed georganiseerd, overgedragen kan worden aan zorgverleners in de leefomgeving van de patiënt. Met dit project willen wij binnen 3 jaar de nacontroles van patiënten met een hoofd-hals tumor beter inrichten. We willen een netwerk opzetten met enkele regionale ziekenhuizen of eerste lijns gezondheidscentra regionale teams van (para-) medici inzetten. Het uiteindelijke doel is een blauwdruk creëren voor zorg in het algemeen en voor andere UMC’s in Nederland. Op deze wijze kunnen wij voorzien in een vaak geuite behoefte van patiënten en professionals in de zorg.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

32


Bijlage Besteding: overige projecten Naast onze focusprojecten zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met de stichting Loop voor Leven, de stichting Regenbooggala en met hoogleraren in de oncologie van het Radboudumc. Gezamenlijk zagen wij kans om via bestaande netwerken diverse onderzoeksprojecten mede te financieren.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

33


Bijlage Besteding: overige projecten Project 1 MRI-onderzoek met nano-vloeistof naar uitzaaiingen van prostaatkanker in de klieren

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Jelle O. Barentsz

Radioloog, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Roger E.M. Brüggemann, Senior klinische apotheker, Radboudumc Dr. Ir. Henk-Jan Huisman, Wetenschappelijk onderzoeker ICT/fysica, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 469.600 Geworven en besteed: € 236.000 in 2013 en € 20.000 in 2014, via stichting Regenboog Gala. Het resterende bedrag is door KWF Kankerbestrijding en steunstichting Radiologie bijeen gebracht.

ONDERZOEK MRI-onderzoek met behulp van nano-vloeistof maakt het mogelijk om uitzaaiingen van prostaatkanker van maar 2-3 mm in de kleine klieren op te sporen. Dit diagnostische onderzoek maakt kijkoperaties om uitzaaiingen op te sporen overbodig. Bovendien kunnen deze uitzaaiingen in een vroeger stadium en gerichter behandeld worden. Dit project heeft het mogelijk gemaakt de nano-vloeistof te produceren en in onderzoeksverband toe te passen bij patiënten.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

34


Bijlage Besteding: overige projecten Project 2 Kan beweging invloed uitoefenen op de uitkomst van de behandeling van kanker?

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Maria T.E. Hopman

Hoogleraar fysiologie, Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Judith Prins, klinisch psycholoog, Afdelingshoofd Medische Psychologie, Radboudumc Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor

Oncologie Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf, Afdelingshoofd Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: â‚Ź 250.000 Geworven en besteed: â‚Ź 2.300, deze financiering is specifiek besteed aan de onderhoudskosten van de benodigde onderzoeksmaterialen.

ONDERZOEK Het doel van het onderzoek is om de rol van fitness bij de uitkomst van kankertherapie te onderzoeken. Hebben fittere mensen een meer succesvolle behandeling, minder secundaire klachten tijdens de behandeling, een hogere kwaliteit van leven na de behandeling in vergelijking met minder fitte mensen?

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

35


Bijlage Besteding: overige projecten Project 3 Een nieuwe behandeling in een sarcoom op jongvolwassen leeftijd

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Winette T.A. van der Graaf Afdelingshoofd Medische Oncologie,

Radboudumc

CO-ONDERZOEKER Dr. Yvonne M.H. Versleijen-Jonkers, Wetenschappelijk onderzoeker Medische Oncologie, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 25.000 Geworven en besteed: € 25.000 in 2013. In 2014 wordt het overige bedrag uit de actie ‘Steppin’Forward’ van € 27.500 besteed aan een vervolgproject.

ONDERZOEK Synovio sarcomen is een zeldzame, maar agressieve wekedelen kanker die het meeste vóórkomt bij jongeren en jonge volwassenen tussen de 15 en 40 jaar. De behandelingen bestaan meestal uit radicale operaties en standaard chemo - en radiotherapie, maar de prognose is nog steeds zeer slecht. Daarom is de noodzaak groot om naar nieuwe behandelmethodes voor deze vorm van kanker te blijven zoeken. Eén van die nieuwe behandelopties is een combinatie van twee soorten geneesmiddelen. Met dit project onderzoeken we of een behandelcombinatie effectiever is dan welke monotherapie dan ook.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

36


Bijlage Besteding: overige projecten Project 4 Ontwikkeling van een applicatie ter ondersteuning van oncologen om zich naar een gezonde levensstijl aan te passen en om over lifestyle problematiek te kunnen communiceren met kankerpatiënten

HOOFDONDERZOEKER

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

Internist-oncogeneticus en dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie

CO-ONDERZOEKER Prof. dr. Bart L.M. Kiemeney, Afdelingshoofd department of Health Evidence, Radboudumc

KOSTEN Benodigd: € 125.000 voor het eerste jaar Geworven en besteed: € 1.000

ONDERZOEK Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat een ongezonde leefstijl, net als bij hart-en vaatziekten, een belangrijke trigger is om kanker te veroorzaken. Een gezonde leefstijl kan ertoe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker daalt met ruim 30%. Inclusief de toenemende vroegdiagnostiek voor erfelijke patiënten (5-10% van alle kankerpatiënten) betekent dit, dat we in Nederland het aantal nieuwe patiënten met kanker kunnen terugbrengen met meer dan 40.000 patiënten per jaar. Het projectteam wil met onderzoek aantonen dat patiënten ná een succesvolle behandeling van kanker met behulp van een nieuwe toolkit, die wordt aangeboden door specialist en huisarts samen, gemakkelijker gezond omgaan met leefstijl en daardoor langer gezond blijven. Onze ambitie is om als eerste Universitair Medisch Centrum in Nederland een leefstijlverandering op gang te brengen die als blauwdruk geldt voor meer universitair medische centra en ziekenhuizen in Nederland.

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

37


Geert Grooteplein 10 - route 439 6525 GA Nijmegen Telefoon: 024 36 68328 Email: info@radboudoncologiefonds.nl Web: www.radboudoncologiefonds.nl

Jaarverslag Radboud Oncologie Fonds 2013

38

Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2013  
Radboud Oncologie Fonds - Jaarverslag 2013  
Advertisement