Årsmelding RadArt 2018

Page 1

Ã…rsmelding RadArt 2018


INNHOLD

1. INNLEDNING

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Med bakgrunn i styrets arbeid og prosjektene som pågår i RadArt; deriblant nyorganisering av Vårscenefest, arbeidet med å få scenekunstkongressen IETM til Tromsø og søknader om utviklingsmidler, velger styret å se mer helhetlig på organisasjonens fremtid for de neste tre årene. Vi mener at tiden er moden for å se RadArt sin posisjon i lys av den generelle utviklingen innen feltet for profesjonelle kunst- og kulturutøvere i regionen og i Tromsø. Vi har i dag kompetansesentre og regionale administrasjoner som er til for feltene musikk, visuell kunst og film, og vi anser at det er på høy tid å få på plass en tilsvarende ordning innen scenekunstfeltet. Dette vil uten tvil styrke alle ledd, både profesjonelle så vel som amatørfeltet.

INNLEDNING ORGANISERING RADARTS VISJON STYRETS AKTIVITET VÅRSCENEFEST 2018 PROSJEKTAKTIVITET PROSJEKT RADIUS (2016-2018) RADART MARKED (2017-2019) TALENTPROGRAMMET UREDD (2017-2019) NORTHERN NETWORK FOR PERFORMING ARTS (2018-…) 7. HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER 8. VERVING, KONTINGENT OG NYE MEDLEMMER 9. ONSDAGSMORRAKAFFE

Forsidebildet er fra seminaret Ut av boxen På bildet: Kristine Myhre Tunheim Foto: Stein Bjørn

Styreleder i RadArt 2018, Nasra Ali Omar

Årsmelding RadArt 2018


2. ORGANISERING Styret i RadArt Nasra Omar – styreleder Marte Liset Valentin Manz Anethe Alfsvåg Elin Danielsen Espen Østman (vara)

Prosjektleder Prosjekt Radius Therese Bakkevoll

Valgkomité Kristina Junttila Valkoinen - leder Stein Bjørn Aman Kedir Kamsare

Prosjektledelse Uredd Prosjektledelse HATS v/Mari Andreassen Samarbeidspartnere: Rådstua Teaterhus, Tvibit, RadArt og HATS

Vårscenefest programråd Ida Løken Valkeapää (leder) Anniken Romuld Åsne Storli Kristine Myhre Tunheim Audun Skog (for Rådstua Teaterhus) Lina Killingdalen (vara)

Fagutvalget i Uredd Kristin Bjørn Marita Isobel Solberg Preben Faye-Schøll

Styringsgruppe RadArt Marked Kristin E. Bjørn Rebekka Brox Liabø Irene N. Hansen

Internasjonal kontakt Valentin Manz Kristina Junttila

Årsmelding RadArt 2018


3. RADARTS VISJON - å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, nyskapende og risikovillig scenekunst av høy kvalitet - å legge til rette for, og stimulere til produksjon og presentasjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst, og prosjekter som krysser kunstgrensene - være en møteplass og sammenslutning for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i regionen 4. STYRETS AKTIVITET Styret har avholdt 8 ordinære styremøter, ett møte med fylkeskommunen om søknader til utviklingsmidler samt deltatt på innspillseminar om nærmiljømillionene fra Sparebankstiftelsen. Styret har fått 50% økning i tilskudd fra Tromsø kommune for året 2018. Dette har gjort det mulig å engasjere organisasjonssekretær i 20% stilling.

Strategi for 2019-2021 I styrets strategi for 2019-2021 skal RadArt jobbe for opprettelsen av et regionalt kompetansesenter med en scenekunstkonsulent i fast stilling. Dette er i tråd med tilbakemeldinger etter møter med fylkeskommunen om utviklingsprosjektmidler. På initiativ fra Dansearena nord har RadArt inngått samarbeid med Dansearena nord om å arrangere en IETM kongress i Tromsø under Vårscenefest 2020. IETM står for International Network for Contemporary Performing Arts og har over 450 scenekunstorganisasjoner og individuelle medlemmer verden over. Et så stort arrangement vil gagne RadArt sitt arbeide med å ta steget videre med utvikling av scenenettverkets vilkår med en konsulentstilling, og gjennomføringen av IETM vil gi en boost i kunnskap, samt nasjonal og internasjonal nettverksutvikling. Det vil åpne for mulighet til å ta en større rolle som kompetansenettverk for scenekunst i nord, med tanke på utvikling av organisasjonen.

Årsmelding RadArt 2018


5. VÅRSCENEFEST 2018 Vårscenefest er en scenekunstfestival som arrangeres årlig og for 8. gang i 2018 av RadArt og Rådstua Teaterhus. Vårscenefest har vokst seg til å bli en viktig scenekunstfestival. I 2016 vant festivalen Amnesty International Norge Region Nords Menneskerettspris for å ha bidratt til å skape debatt om menneskerettighetsspørsmål. Også i 2018 gjorde vi vårt for å belyse og debattere temaet TRO OG VIRKELIGHET. Festivalens program omfattet teaterforestillinger, dans, performance, barneforestillinger, lesninger, fest, konsert, workshop, kurs, seminar og debatter, som utforsket temaet tro og virkelighet fra ulike vinkler. Tilbakemeldingene fra publikum og media var at årets tema opplevdes tankevekkende, det vekket nysgjerrighet og skapte interesse og refleksjon om tro og virkelighet.

På årsmøtet 2018 ble styret gitt mandat til å omorganisere Vårscenefest som enten stiftelse eller forening. Det ble på styremøtet i november endelig vedtatt at Vårscenefest skal stiftes som en egen forening fra og med 2019. Dette er i tråd med utviklingen av festivalens posisjon som arena for scenekunstproduksjoner av høy kvalitet. Omorganiseringen er også et positivt løft for eierskapet og samarbeidet mellom Rådstua Teaterhus og RadArt, da begge vil være likestilte partnere for festivalens fremtid.

Vårscenefest 2018 ble støttet økonomisk av: Kulturrådet, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og med prosjektledelse fra Rådstua Teaterhus.

Årsmelding RadArt 2018


6. PROSJEKTAKTIVITET Prosjekt Radius (2016-2018) Prosjekt Radius var en videreføring av RadArts treårige prosjekt Psst! synlig scenekunst i nord. Prosjektet var i samarbeid med; Tromsø Kunstforening, Vårscenefest, Tvibit, Kulturhuset Tromsø, Kreative Nord, Ordkalotten litteraturfestival, Insomniafestivalen og Nordlys lab, med økonomisk støtte fra Kulturrådet, Kulturnæringsstiftelsen SNN og Tromsø kommune. Formål: Utforske ulike strategier for publikumsutvikling og arenautvikling, med spesielt fokus på hvordan man kan gjennomføre forlengede spilleperioder i scenekunstfeltet. Resultat: Prosjekt Radius var kompetansebyggende og bidro til å styrke nettverket i Kulturkvartalet i Tromsø. Prosjektet ble avsluttet med seminaret Ut av boxen, hvor over 70 deltok. Rådstua Teaterhus økte publikumstallene sine i 2017 med 13 %, noe som kan sees i aktiviteten i Prosjekt Radius.

Ut av boxen, Bransjeseminaret Ut av boxen ble arrangert 24-25. januar 2018 på Rådstua Teaterhus i Tromsø. Seminaret handlet om kunsten å synes, og spiller både på det å komme seg ut av black boxen, ut av gamle tankemønstre - men også ut av RadArtboksen og inn i samarbeid med andre. Seminaret markerer også avslutningen på RadArt sitt Prosjekt Radius (20162018) som testet ut forlengede spilleperioder og markedsføringsstrategier i det frie felt med mål om å nå ut til et større publikum. Ut av boxen markerer både avslutningen av flere års arbeid med publikumsutvikling i RadArt og samtidig starten på noe nytt. Ved å samle kreftene i mange små kulturnæringsenheter med begrensede ressurser og felles utfordringer tilsvarende RadArts, ønsket vi å dele hverandres kompetanse og erfaringer. Det var over 70 påmeldte til seminaret og vi hadde et vellykket arrangement.

Årsmelding RadArt 2018


RadArt Marked (2017-2019) RadArt Marked startet opp med midler fra Kulturnæringsstiftelsen SNN og Kreativ Norge. Formål: •

å bygge opp markedsspesifikke promoteringstjenester i den nordlige regionen koordinere satsing mot sentrale bransjeaktører, der RadArt er en koblingsboks til festivaler, arrangører og oppkjøpere å skape gjennombrudd og synlighet for RadArts medlemmer på toneangivende nasjonale arenaer for fri scenekunst

I løpet av året har RadArt Marked gjennomført samling med deltakerne under festspillene i Nord-Norge og deltatt på scenekunstfestivalen for barn og unge, Showbox i Oslo. Planlegging og forarbeid om et seminar om kjøp og salg av scenekunst i samarbeid med Vårscenefest 2019, Northern Network for Performing Arts og RadArt, ble igangsatt.

Deltakere i RadArt Marked 2018: Rimfrost produksjoner SA Silje Solheim Johnsen og Mari Bø Jenny Svensson og Silje S. Johnsen Ferske Scener Haugen Produksjoner Ingvill Fossheim og samarbeidspartnere Maya Mi Samuelsen

Posthuman days med kostymedesign og mikrobiell cellulose by Ingvill Fossheim Foto: Katri Naukkarinen

Årsmelding RadArt 2018


Uredd (2017-2019) Samarbeidsprosjekt mellom Rådstua Teaterhus, Tvibit, RadArt og HATS, med midler fra Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen SNN. Formål: •

å gi unge kunstnere en faglig ramme og praktiske verktøy mot en raskere etableringsprosess i Nord-Norge å bidra til at unge kunstnere tør å etablere seg i det frie feltet gjennom raskt å bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere

Delmål: •

å utprøve en ny modell for mentorprogram, skape nye modeller for samarbeid mellom kunstnere, nettverk og ulike organisasjoner, og styrke nettverk på tvers av fylkesgrenser i Nord-Norge

I løpet av 2018 ble fire vellykkede fagsamlinger gjennomført med temaene: Den kunstneriske prosessen: ambisjon og prosjektformulering; Næringspotensial og prosjektledelse; Publikumsfokus: målgrupper og kommunikasjon og Work-in-progress. Våre forelesere og instruktører var; performancekunstner Marita Isobel Solberg, filmskaper Magne Pettersen, skuespiller og musiker Andreas Eilertsen, scenekunstner Kristine Myhre Tunheim, artist og komponist Aggie Frost, scenekunstner Ida Løken Valkeapää, forfatter og dramaturg Kristin Bjørn, samt V. Hansen og R.E. Håvoll fra regnskapsfirmaet BDO. I tillegg har prosjektlederne Elin Danielsen og Mari Andreassen, og koordinator Mia Eriksen undervist. Mellom fagsamlingene har talentene møtt sine tildelte mentorer. Parallelt med å tilegne seg kunnskap og erfaring om den kunstneriske prosessen, har de sammen med mentorene jobbet med kunstnerisk utvikling av sine egne Uredd-prosjekter.

Årsmelding RadArt 2018


Mentorpar i Uredd 2018: Torbjørn Gabrielsen fra Teater Nord og performancekunstner Hedda Bremseth Andreas Eilertsen fra Eilertsen og Granados Teaterkompani og skuespiller Maiken Vembre Katrine Strøm fra Katma og dansekunstner Magda Nordstrøm Liv Hanne Haugen fra Haugen Produksjoner og dansekunstner Maya Mi Samuelsen

Kristin Bjørn fra Ferske Scener og manusforfatter/scenekunstner Anne Lund Straumnes Skuespiller Sven Henriksen og skuespiller Tom Krane Vikestad Elektronikamusiker og –komponist Per Martinsen og musiker Fredrik Njie Einevoll Skuespiller Anethe Alfsvåg og skuespiller Nora Selnes Opdal

Bernt Bjørn fra Ferske Scener og skuespiller Julian Karenga

Dansekunstner Jenny Svensson og dansekunstner Mathilde Caeyers

Ida Løken Valkepää og scenekunstner Anna Karolina Bjelvin

Dansekunstner Maria Stødle og skuespiller Tonje Dreyer Sellevoll

Marita Isobel Solberg og Ella Marie Hætta Isaksen samt Elina Waage Mikalsen

Scenograf Mari Lotherington og scenograf Charlotte Kristiansen

Torbjørn Sandnes og elektronika musiker Rune Aleksander Winther

Regissør Nina Wester og skuespiller Maja Skogstad www.ureddtalent.no

Årsmelding RadArt 2018


Northern Network for Performing Arts (2018) Silence Festival, prosjektledelse (FI), Cycle - music and Art Festival (IS), Nuuk Nordic Culture Festival (GL), RadArt (NO). Prosjektet har mottatt støtte fra: Nordisk kulturfond og Nordisk samarbeid. Formål: •

å bedre og utvikle muligheter for regionale samarbeid mellom profesjonelle og organisasjoner å skape en plattform for nordiske møtepunkter, prosjekter og nettverk å organisere seminarer og eventer, spre informasjon og å koordinere prosjekter

Nettverket har organisert to nettverksmøter, Northern Platform #1 og #2, og det tredje av fem møter arrangeres i Tromsø under Vårscenefest 2019.

7. HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER RadArts hjemmesider ble omprogrammert av Gnist Design i løpet av 2018. Organisasjonen har ikke hatt arbeidskapasitet til å oppdatere på innholdssiden og endelig publisering ble utsatt til 2019. RadArt har en medlemsgruppe på Facebook som er flittig brukt av medlemmene. Her deles informasjon av interesse for alle, f.eks. open calls, invitasjoner, seminarer, info- og nettverksmøter, medlemmenes egne nyheter og forespørsler om stort og smått. RadArts informasjonsaktivitet utad på sosiale medier som Facebook og Instagram har vært lite brukt på grunn av mangel på arbeidskapasitet til å følge opp dette. www.radart.no

https://northernperformingart.com/

Årsmelding RadArt 2018


8. VERVING, KONTINGENT, NYE MEDLEMMER RadArt fikk 7 nye medlemmer i 2018: Dansekunstner Magda Nordstrøm Skuespiller Stine Hemmingsen Dansekunstner Mathilde Caeyers Scenekunstner Aimée Kaspersen Scenekunstner Nora Selnes Opdal Scenekunstner Tonje Dreyer Sellevoll Musiker Niko Valkeapää

8. ONSDAGSMORRAKAFFE - og en og annen vaffelfrokost. RadArt-styret tok initiativ til å ha flere uformelle faste møteplasser. Vaffelfrokoster og Onsdagsmorrakaffe har vært populære sosiale arrangement på kjøkkenet i Rådstua Teaterhus.

De nye medlemmene er i hovedsak vervet gjennom sin deltakelse i RadArt prosjektet Uredd og nærhet til aktiviteten i Rådstua Teaterhus hvor RadArt holder til. Styret vedtok å fryse medlemskontingenten som en symbolsk handling til medlemmer som påtar seg verv. Årsmøtet i RadArt vedtok å øke medlemskontingenten annethvert år med 5% med virkning fra 2019.

På bildet: Bernt Bjørn, Kristin E. Bjørn, Trine Lise Olsen, Ida Løken Valkeapää, Anna Karoline Bjelvin, Jenny Svensson, Lina Killingdalen og Silje Ryvold (Foto: ukjent)

Årsmelding RadArt 2018


RadArt – Scenekunst nord Vestregata 48 9008 Tromsø Organisasjonsnummer: 987397667 E-post: post@radart.no www.radart.no

Maya Mi Samuelsen i forprosjektet Mitt opprør mot oppdritt. Foto: Eivind Hansen

Årsmelding RadArt 2018