RadArts grunnregler

Page 1

RadArts grunnregler:

! Fokus på kunsten og kunstens møte med publikum. Å være kunstner er ingen rettighet, men publikum har rett til å oppleve kunst. ! Kunst er ingen privatsak. Kunsten er en samfunnsaktør. ! Alle som jobber for RadArt skal ha noe igjen for det. Den som gir, får. RadArt er et faglig og sosialt spleiselag, ikke et servicekontor. ! Utnytt medlemmenes kompetanse og tverrfaglighet. De fleste kan mye mer enn faget sitt. ! Verden endres gjennom handling. Og dokumentasjon. ! Bygg hverandre opp og spre gode nyheter. Andres suksess er inspirerende. ! Aksjon skaper reaksjon. Sånn går vi framover. Hvis alt var i balanse og harmoni hele tiden, kom vi ikke av flekken. ! Ha det artig på fest sammen med dem som lager kunst du ikke liker.