RadArts grunnregler

Page 1

RadArts grunnregler:

! Fokus på kunsten og kunstens møte med publikum. Å være kunstner er ingen rettighet, men publikum har rett til å oppleve kunst. ! Kunst er ingen privatsak. Kunsten er en samfunnsaktør. ! Alle som jobber for RadArt skal ha noe igjen for det. Den som gir, får. RadArt er et faglig og sosialt spleiselag, ikke et servicekontor. ! Utnytt medlemmenes kompetanse og tverrfaglighet. De fleste kan mye mer enn faget sitt. ! Verden endres gjennom handling. Og dokumentasjon. ! Bygg hverandre opp og spre gode nyheter. Andres suksess er inspirerende. ! Aksjon skaper reaksjon. Sånn går vi framover. Hvis alt var i balanse og harmoni hele tiden, kom vi ikke av flekken. ! Ha det artig på fest sammen med dem som lager kunst du ikke liker.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.