Årsmelding RadArt 2013

Page 1

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.


ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Innhold 3

Introduksjon

4 4 4 4 5 5 5 6 Feil! Bokmerke er ikke definert. 6 6 7 7 7

Aktiviteter i 2013 Bransjelunsj Morgentrening Vårscenefest RadVent Kompetanseheving Hjemmesiden Medlemskontakt Hellatur Psst! Synlig scenekunst i Nord Latviatur Politiske møter Faglige møtepunkt Styrets arbeid i 2013 Organisering

7

Organisasjonskart

9

SAMARBEIDSPARTNERE

10

Medlemskontakt og medlemsfordeler

11 Feil! Bokmerke er ikke definert. 12 13

REGNSKAP Oppsummering Årsregnskap

RadArts FORMÅL Å legge til rette for og stimulere til produksjon og presentasjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrensene. I tillegg til å være en møteplass og en sammenslutning for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i regionen. RadArts VISJON Å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.

KONTAKTINFORMASJON RADART 2013 Hjemmeside: www.radart.no Postadresse: RadArt, Vestregata 48, 9008 Tromsø E-­‐post: post@radart.no Organisasjonsnummer: 987 397 667 Kontaktperson i styret: Rebekka Brox Liabø, styreleder Telefonnr: 932 29 714 E-­‐post: rebekka@rulleramp.no


Introduksjon

I det frie scenekunstmiljøet i Norge har Tromsø et rykte på seg for å være «the place to be». RadArts kollegiale miljø og det faglige nettverket er en av årsakene til dette. De siste årene har både kvalitet og kvantitet i den frie scenekunsten i Tromsø økt. Det unike med RadArt er at det samler alle yrkesgrupper med tilknytning til scenekunst. Scenekunst er en sjangeroverskridende kunstform, men bransjeorganisasjonene har tradisjon for å segregere: Mellom dans og teater, mellom aktører i institusjoner og det frie feltet, mellom kommersielle og smale aktører og mellom kunstnerisk og ikke-­‐ kunstnerisk ansatte. Musikere, billedkunstnere og dramatikere har sine egne nisjeorganisasjoner. RadArt favner alle, og er blitt en dynamisk, ny-­‐ og handlingsskapende organisasjon i norsk, og internasjonal, sammenheng. RadArt er ikke en serviceorganisasjon, men arbeider for å legge til rette for og synliggjøre den frie scenekunsten. Medlemmene kan benytte seg av blant annet kontorlokaler på Rådstua Teaterhus, rabaterte priser på øvingslokaler og treningsstudio, de får også en rekke kompetansehevingstilbud i løpet av året. Hentet fra søknad om fast driftstøtte 2013. RadArt har i løpet av 2013 videreført et høyt aktivitetsnivå og igjen imponert med sin måte å organisere det frie scenekunstmiljøet på. RadArts organisasjonsform gjør at vi har slagkraft og kan vise en tydelig stemme i kulturpolitiske saker som for eksempel under kampen mot å legge ned danselinja ved Kongsbakken vgs. i Tromsø. Det er mye å være stolt av i 2013 som for eksempel oppstart av det treårige prosjektet Psst! som har fokus på synliggjøring av den frie scenekunsten, Residens og ArtLab, gjennomføring av Vårscenefest og RadVent, pluss en rekke møter med politikere , bidragsytere og sponsorer. I tillegg til et høyt aktivitetsnivå utad, har vi også i 2013 brukt store ressurser på å arbeide indremedisinsk med organisasjonsform og stabilitet i driften. Vi trenger stabilitet for å kunne fortsette det samme aktivitetsnivået som før og heldigvis har vi dyktige samarbeidspartnere i blant annet Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune, HATS, Rød Tråd og Rådstua Teaterhus. Flere nye publikummere har i løpet av 2013 tatt veien til Rådstua Teaterhus og andre visningssteder for å få med seg medlemmenes forestillinger. Aktivitetsnivået blant medlemmene har vært spesielt høyt i 2013, noe som også vises i programmet til Vårscenefest og RadVent. RadArt viser at vi kan lede store prosjekter og vi er stolt over å ha startet Psst!-­‐ prosjektet, som har fått en stabil struktur – både når det gjelder økonomi og måloppnåelse. Takk til alle publikummere, samarbeidspartnere og medlemmer for arbeidet i 2013. Rebekka Brox Liabø Styreleder i RadArt 2013


Aktiviteter i 2013

Bransjelunsj

Den siste fredagen i hver måned arrangerer RadArt bransjelunsj på Sivertsens kafè. Ulike tema og presentasjoner kan tas opp under lunsjen og nye medlemmer kan presenteres. I 2013 har det vært 7 bransjelunsjer på Sivertsen Kafé. En lunsj ble arrangert på KULTA i forbindelse med besøk av kunstnere fra Palestina. Tema på lunsjene har vært nye medlemmer, Vårscenefest, tekstlesning og RadVent.

Morgentrening

Under våren återupptogs morgentreningen. Syftet med träningarna var att olika medlemmar skulle undervisa i en teknik eller metod från sitt respektive fagfält, som kunde vara relevant för medlemmar från andra fagfält. Alla träningstillfällen skulle alltså vara öppna för alla medlemmar oavsett bakgrund, och alla hade möjlighet att anmäla sig som instruktörer. Timmeplanen sattes upp utifrån vilka som önskade att vara instruktörer, och det blev huvudvikt på fysisk träning och rörelse. Totalt hölls nio träningar fördelat på Complete Vocal Technique, Träning för kropp och sinne, rörelseimprovisation, cirkelträning och pilates. Instruktörer var Anethe Alfsvåg, Jussi Salminen, Liv Hanne Haugen, Anne Katrine Haugen, Silje Solheim Johnsen och Jenny Svensson. Att delta på träningarna var gratis, instruktörerna honorerades med 650,-­‐ per 90 minuters träning inklusive förberedelse. Styret beslutade också att en del av de medler som var avsatt till morgentrening skulle gå till andra aktiviteter för medlemmarna, med samma förmål som morgentreningen men med lite andra förmål och ramar. Jenny Svensson och Silje Solheim Johnsen planerade oh genomförde en rörelseimprovisationslunchdate i förbindelse med Dansens Dag och öppningen av Vårscenefest som sammanföll den 29.april. Torsdag 12.december genomförde Kristina Junttila en performanceimprovisation som en del av RadVent. 14.mars Complete Vocal Technique: Anethe Alfsvåg 21.mars Complete Vocal Technique: Anethe Alfsvåg 4.april Träning för kropp och sinne med Jussi Salminen 11.april Improvisation och rörelse med Liv Hanne Haugen 18.april Improvisation och rörelse med Liv Hanne Haugen 25.april Improvisation och rörelse med Anne Katrine Haugen 2.maj Vårscenefestpaus 9.maj Kristi Himmelsfärdspaus 16.maj Cirkelträning (styrketräning) med Silje Solheim Johnsen 23.maj Cirkelträning (styrketräning) med Silje Solheim Johnsen 30.maj Pilates med Jenny Svensson 6.juni Cirkelträning (styrketräning) med Silje Solheim Johnsen 13.juni Improvisation och rörelse med Jenny Svensson

Vårscenefest Vårscenefest ble i 2013 arrangert mellom 28. April og 5. Mai. Antall publikum økte i forhold til tidligere år og over 1000 publikummere tok turen til forestillingene. Styret i RadArt arrangerte 1. Mailunsj, med mat på Sivertsen, allsang og kafe i provesoriet.


RadVent

RadVent skulle være en minifestival, men responsen fra medlemmene på innmeldte forestillinger ble så stor at RadArt kunne legge frem et fullsmekket program med konserter, kurs og forestillinger som varte fra 6. – 14. Desember.

Kompetanseheving •

20. april 2013: Hvordan pitche et manus/historie? Samarbeid mellom HATS og RadArt.

19. – 20. oktober 2013: Helgekurs i Stanislavskij m/ JONAS CORELL PETERSEN i samarbeid med RadArt og Norsk skuespillersenter.

31. oktober 2013: Pitchkurs – kunsten å selge skinnet før bjørnen er skutt. Samarbeid mellom HATS og RadArt.

6. – 7. desember 2013: Å skrive om dans. Kurs under Radvent. Samarbeid mellom HATS, Forum for nordnorske dansekunstnere og RadArt.

25. – 26. januar 2014: Kurs i dokumentarisme med Pia Maria Roll skulle arrangeres under Vårscenefest 2013, men ble utsatt til januar 2014 grunnet sykdom. 10 medlemmer deltok i januar 2014 på kurs med Pia Maria Roll i regi av Hats, Rådstua Teaterhus og RadArt.

Hjemmesiden

Hjemmesiden til RadArt har i 2013 blitt oppdatert av en representant fra styret. Siden arbeidet med ny hjemmeside startet i august 2013 gjennom Psst! har oppdateringer på radArt.ning.com blitt trappet ned. Ny hjemmeside blir klar i løpet av februar 2014.

ArtLab Hålogaland Teater har initiert Artlab som et samarbeidsprojsekt med RadArt. Artlab er et prosjekt hvor scenekunstnere kan forske i sceniske former, leke med tekster, krangle med samtida og skyte fra hofta. I beste dogmestil er det kort prøvetid og enkle virkemidler som gjelder i et uhøytidelig møte med publikum. Disse Artlabene har vært i 2013: • Januar: ARTLab # 1 -­‐ et møte med skuespiller Maria Bock fra Hammerfest og regissør Ole Giæver fra Tromsø. • Februar: ARTlab # 2 – Kristin Auestad Danielsen og Katrine M.E. Strøm. • Mai: ARTlab # 3 – Simone Grøtte Pedersen • Oktober: ARTlab # 4 Trond Peter Stamsø Munch med team. ”Stemmer fra mørket”. • Oktober: ARTlab # 5 Vestregata av Maja Bohne Johnsen • November: ARTlab # 6 Lavvo lab med Eline Petrine Johansen • Desember: ARTlab # 7 Øyeblikk av skrivegruppa De beste og Rebekka Brox Liabø. • Desember: ARTlab # 8 Levende dukker med Nina Erdahl


Medlemskontakt

Kasserer i RadArt har hatt ansvaret for kontakten med nye medlemmer og utsending av faktura til alle medlemmene. (Se vedlegg: Rettningslinjer for medlemskontakt.) I løpet av 2013 er det kommet 11 nye medlemmer. Disse er: Mari Ane Bø Camilla Roman Alexander Martinsen Ekaterina Bespalova Tale Næss Trond Peter Stamsø Munch Roar Birkelund Sørli Mari Sofie Andreassen Bente Andersen Turid Skoglund Eirin Bjørnstad

Kontorlokaler RadArt medlemmer disponerer kontorlokaler på Rådstua Teaterhus. Kontorene blir jevnlig ryddet av medlemmene slik at de er resentable og åpne for de som vil arbeide der. Kontoret har fem åpne kontorplasser og en fast plass til prosjektleder i Psst! . Medlemmene bruker daglig både kontorplassene og møterommet.

Strategiseminar

I august 2013 inviterte styret og Psst! -­‐prosjektet til et seminar om organisasjonsformen i RadArt. Markus Søbstad Bensnes fra Norsk Spade ble leid inn for å lede seminaret. 10 stykker fra de ulike utvalgene og styret deltok. En krevende, men nyttig prosess der alle i organisasjonen fikk konkrete tips om hvordan de kunne arbeide videre for å styrke samarbeidet innad i organisasjonen. Seminaret ble avsluttet med en heidundrende fest for medlemmene i RadArt.

Psst! Synlig scenekunst i Nord

Psst! er et RadArt-­‐prosjekt fra 2013 – 2016. Målet med Psst! er å synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i nord gjennom økt publikumsoppslutning, økt medieoppmerksomhet, økt kunnskap om det frie feltet hos beslutningstakere og økt inntjening hos medlemmene. I 2013 har prosjektet ansatt Hanna Solberg Christoffersen som prosjektleder ut perioden. Psst! er støttet av Troms Fylkeskommune, Sparebankens kulturnæringsstiftelse, Introfondet, Tromsø Kommune og Norsk Kulturråd. Se egen rapport for aktiviteter gjennomført av Psst! i 2013.

Latviatur

RadArt fikk i 2013 midler fra Norsk Kulturråd for å reise til Latvia på partnership-­‐ seminar 28. mai 2013. Målet med turen var å finne ulike samarbeidspartnere i Norge og Latvia og muligens søke på midler for å få gjennomført prosjekter sammen. Anne Kartine Haugen reiste som representant for RadArt og delte i etterkant informasjon om seminaret til RadArts medlemmer. RadArt har skrevet intensjonsavtale med en


mulig fremtidig partner i Latvia som har inne tre ulike søknader for et mulig fremtidig samarbeid.

Politiske møter I løpet av 2013 har representanter fra styret i RadArt hatt møte med Byrådsleder Jens Johan Hjort ved flere anledninger. Målet har vært å informere om RadArt og morgentreninger for profesjonelle danserne i Tromsø.

Faglige møtepunkt

Representanter fra Kulturrådet, Troms Fylke, Norsk publikumsutvikling og Dansens hus har i løpet av 2013 besøkt Rådstua og RadArt og på ulike måter fått informasjon om arbeidet som gjøres i organisasjonen.

Styrets arbeid i 2013

Styret har i løpet av 2013 brukt mye tid på å styrke organisasjonen i forhold til meldemskontakt, kontrakter, mandater til utvalgene og samarbeidsformer. Styret har arrangert Bransjelunsjer, 1.mailunsj og morgentreninger. Vi håper at dette på sikt kan føre til større stabilitet i driften. Vi har i 2013 arbeidet strategisk med å sikre driftstøtte til RadArt, vi tror at driftstøtte vil legge til rette for og gjøre det enklere og nå RadArts visjon og måloppnåelse. Aktiviteten i RadArt i 2013 har i hovedsak vært dekket av midler fra Psst! prosjektet og gjennom Vårscenefest. ( Se egne rapporter.)

Organisering

Årsmøtet er RadArts høyeste myndighet og avholdes årlig. RadArt ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Alle styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Programrådet velges også på årsmøtet og i samarbeid med Rådstua Teaterhus programmerer de Vårscenefest og gjestespill. Representanter til de øvrige utvalgene velges av styret. Styret Styreleder: Rebekka Brox Liabø Nestleder: Jenny Svensson Styremedlem: Isak Bjørn Styremedlem: Sigurd Johan Heide Kasserer: Kristine Myhre Tunheim Vara: Kristina Junttila Utvalg: ArtLab Representant fra RadArt: Liv Hanne Haugen Programråd Programrådsleder: Bernt Bjørn Kristine Myhre Tunheim, representant fra styret.


Silje Solheim Johnsen Mette-­‐Marith Aspmo Lina Killingdalen, representant fra Rådstua Teaterhus. Kulturpolitisk rådgiver Kristin Bjørn Styringsgruppe Psst! Styringsgruppeleder: Kristina Junttila. Prosjektleder: Hanna Solberg Christoffersen Ellen Zahl Jonassen, Rådstua Teaterhus Børre Sørdahl, Rød Tråd Bi Haavind, Tromsø Kommune Jenny Svensson, medlemmene Sigurd Johan Heide, styret Residens Representant fra RadArt: Ingvill Fossheim Morgentrening Jenny Svensson, organisering av morgentrening RadVent Nanna Berntsen, produsent for RadVent.


Organisasjonskart

Styringsgruppe Psst!

Sammensetning 2013: Styreleder Rebekka Brox Liabø. Medlemmer Kristine Tunheim, Isak Bjørn, Sigurd Johan Heide, Jenny Svensson. Vara Kristina Junttila

Velger styret og RadArts programrådsrepresentanter

80 medlemmer (26.11.13)

Sammensetning 2013 - 15: Styringsgruppeleder Kristina Junttila, medlemskontakt Jenny Svensson, styrerepr. Sigurd J. Heide, programr.repr. Bernt Bjørn, Rådstua repr. Ellen Zahl Jonassen, Tr. Kom. Bi Håvind, Rød Tråd Børre Sørdahl

Medlemmer ! Årsmøte

Styret

RadVent

Programråd Styret

Gjestespill

Politisk rådgiver

Sammensetning 2013: Leder Bernt Bjørn. RadArt repr. Silje Johnsen, Mette Marith Aspmo, Rådstua repr Lina Killingdalen

Vårscenefest

Samarbeid med Rådstua Teaterhus

Samarbeid HT. Liv Hanne Haugen Radart repr

ArtLab

Residens

Egen forening. Ingvill Fossheim styreleder og RadArt repr

Samarbeidsprosjekter

Produsent 2013 Nanna Bentsen

Kristin Bjørn

Prosjektleder Psst! Hanna Solberg Christoffersen


Samarbeidspartnere

RadArt har bygd opp mye samarbeid i regionen gjennom flere år. Tromsø Kommune: Kulturetaten i Tromsø Kommune og RadArt har et godt samarbeid. RadArt er en del av kompetansen i kunstfeltet i Tromsø og det blir satt pris på. RadArt føler seg ivaretatt og tenkt på i alle sammenhenger det har vært naturlig i løpet av 2013. Rådstua Teaterhus: Det er et nært samarbeid mellom RadArt og Rådstua Teaterhus som innebærer gjestespill, kurs, Vårscenefest og daglig utveksling av ekspertise. Den unike koblingen mellom det frie miljøet og administrasjonen på Rådstua har gjort oss interessante hos blant annet Norsk Kulturråd og Kulturnæringsfondet Intro som også har støttet oss i 2013. En stor andel av forestillingene som er spilt på Rådstua i 2013 er produsert av RadArts medlemmer. Programrådet er en viktig brikke i samarbeidet mellom RadArt og Rådstua. I praksis betyr det at et demokratisk valg av RadArt-­‐ medlemmer, sammen med prosjektleder, Rådstuas produsent har programmeringsansvar for gjestespill og andre utvalgte profesjonelle forestillinger ved Rådstua Teaterhus. Båndene mellom Rådstua som programmerende scene og det aktive scenekunstmiljøet i byen er blitt styrket i 2013. Nasjonal og internasjonal kompetanse og nettverk blir utnyttet til glede for alle parter. Vårscenefest er et eksempel på dette. Insomnia: RadArt og Insomnia har arrangert en fest sammen under Vårscenefest for å mikse miljøene i byen. Hålogaland Teater: Å utvikle samarbeid med den største scenekunstaktøren i regionen er viktig både av kunstneriske og organisatoriske grunner. Hålogaland Teater har initiert ArtLab, en arena hvor scenekunstnere jobber utprøvende med scenekunst i møte med publikum. ArtLab administreres av Hålogaland Teater i samarbeid med RadArt og Dramatikkens Hus. RadArts medlemmer har vært representert i alle ArtLabene som har vært gjennomført til nå. Seminaret under Vårscenefest ble arrangert på Hålogaland Teater. HATS: HATS er en viktig samarbeidspartner for RadArt når det gjelder samarbeid om kompetanseheving for medlemmene. RadArt er heldige som kan få ta del i den enorme kompetansen HATS har på gjennomføring av kurs og seminar. Kurant: Kurant har vært visningssted for forestillinger under de to siste Vårscenefest. RadArt har jevnlig kontakt med de som driver Kurant om samarbeid og utveksling av erfaringer. Small Project: Small Project har vært visningssted for forestillinger under de to siste årene av Vårscenefest. RadArt har jevnlig kontakt med de som driver Small Project om samarbeid og utveksling av erfaringer. Residens: Et utspring fra RadArt som nå har blitt en egen forening. Radart sitter i styret for å sikre kontinuitet i prosjektet. Forum for nordnorske Dansekunstnere (FnnD). RadArt og FnnD arrangerer


dansetrening for profesjonelle dansere. FnnD sprer også informasjon om RadArt i sitt nettverk. Vårscenefest er initiert av RadArt og Rådstua Teaterhus. Festivalen er en viktig del av det felles målet om å bli en programmerende scene. Vårscenefest skal være en dagsaktuell scenekunstfestival som trekker nasjonale og internasjonale aktører og gjester til landsdelen. RadArt har i 2013 tatt tak i utfordringer når det gjelder organisasjonsformen til Vårscenefest og dette arbeidet fortsetter i 2014.

Medlemskontakt og medlemsfordeler

I løpet av 2013 er det blitt arrangert 4 medlemsmøter og 3 medlemsfester Medlemsmøter: 18. februar – Planer for 2013. 06.juni – Evaluering Vårscenefest 2013. 31. august – Hella, organisasjon 16. oktober – RadVent. Medlemsfester: 4. mai – Vårscenefest. 31. august – På Hella med servering. 14. desember – Radvent. Medlemsfordeler i 2013 ! Du blir en del av nord-­‐norges største profesjonelle scenekunstnettverk med opp mot 100 medlemmer. ! Du får en profil på nettsiden vår og kan der være synlig for potensielle samarbeidspartnere, arbeidsgivere, kunder o.l. ! Du får tilgang på gratis kontorlokale på Rådstua Teaterhus. ! Du får sterkt rabatterte priser ved leie av lokaler på Rådstua Teaterhus. (Benytter du deg av dette må du synliggjøre Rådstuaslogo i markedsføringsmateriale.) ! Du får medlemspris på kurs og seminarer som arrangeres av RadArt, Rådstua, HATS, Norsk Skuespillersenter osv. ! Du får mulighet til å være med på gratis morgentrening en gang i uken. ! Du blir en gang i måneden invitert til bransjelunsj, og utover dette sosiale happenings som julebord, medlemsfest osv. ! Du får oppdateringer på medlemmers aktiviteter, samt spre egne aktiviteter og prosjekter i nettverket. ! Du får stemmerett på årsmøtet. ! Du får mulighet til å engasjere deg i en organisasjon som jobber for å bedre forholdene for den frie scenekunsten i Tromsøregionen, samt synliggjøre for politikere hvor stor ressurs frie scenekunstnere er for publikum, akademia og utdanningsinstitusjoner.


Regnskap Oppsummering

Budsjettet til RadArt for 2013 presenterte en inntekt på 81 626kr og et forbruk på det samme. Ergo 0.-­‐ kr i overskudd fra 2013. Midlene skulle først og fremst gå til styrets arbeid, administrativt, bransjelunsjer, sosiale aktiviteter for medlemmene, morgentrening og ArtLab. Etter hvert påtok prosjekt Psst! en del av disse arbeidsoppgavene, som bransjelunsj og sosiale aktiviteter for medlemmene (her under RadVent). Å dermed få mer midler til styrets arbeid samsvarte godt med utviklingen av organisasjonen RadArt dette året. Det ble tydelig at styret måtte være et arbeidende styre, og gjorde en stor jobb med å rydde opp i RadArts organisasjonsstruktur. Noe som førte til mange flere arbeidstimer enn forespeilet. Det ble i tillegg igangsatt et omfattende arbeid for å få innbetalt medlemskontigent fra hvert medlem, og dermed klargjort hvem som var betalende medlemmer av organisasjonen. Dette arbeidet førte til at inntekten gikk fra de forventede 81 626kr til 121 156kr i 2013. En økning på 39 530kr. I 2013 har vi akkurat 80 betalende medlemmer (både fullt medlemsskap og støttemedlemmer). Dette er en økning på 28 betalene medlemmer fra de 52 betalende medlemmene i 2012. Dermed sitter organisasjonen RadArt igjen med utgifter på 61 491kr (20 135kr mindre enn budsjettert) og et overskudd på 59 665kr (forventede overskudd var 0kr) for året 2013.


Årsregnskap ÅRSREGNSKAP RADART 2013 Organisasjon: Organisasjonen RadArt 2013 1.0 INNTEKTER

bilag

dato

1.1 Saldo pr.01.01.2013 Medlemskontigent 2012: Silje Franzen Aggie Peterson Nasra Omar Gudmund Østgård Anniken Romuld Pernille Dahl Johnsen Maja Johnsen Eirik Stifjell Medlemskontigent 2013: Katrine M. E. Strøm Silje S. Johnsen Bernt Bjørn Kristine Myhre Tunheim Norsk Skuespillersenter Jenny Svensson Laurent Fauconnie Maya Mi Samuelsen Aggie Peterson Hanna S. Christoffersen Kristin E. Bjørn Kristina Valkoinen Chatrine Skjernes Rulleramp Anne Kat Haugen Therese Bakkevoll Miriam Wiik Dansearena Nord Liv Hanne Haugen Klaus Løkholm Bergli Nina Rosenlund Hans C. Netteland Jussi Salminen Rakel Nystabakk Tor Ditlevsen Maria Stødle Jonas Delerud Isak Eriksen Bjørn Anniken Romuld Eva Dons Lisa Møller Stein Bjørn Rebekka Nystabakk Ola Asdahl Rokkones Øystein Blix

sum

Totalt 44 285,27

17.01.2013 23.01.2013 14.02.2013 14.02.2013 18.02.2013 15.03.2013 15.03.2013 18.03.2013

1 000 300 300 1 000 300 1 000 1 000 1 000

18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 18.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 20.03.2013 20.03.2013 27.03.2013 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 03.04.2013 04.04.2013 05.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 09.04.2013 09.04.2013 11.04.2013 15.04.2013 22.04.2013 25.04.2013 21.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 23.05.2013

300 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000


Nanna Elisabeth Berntsen 23.05.2013 Mari Ane Bø 24.05.2013 Ekaterina Bespalova 04.06.2013 Alexander Martinsen 05.06.2013 José Casasola 10.06.2013 Kari Helene Skog 10.06.2013 Ole Jørn Myklebust 10.06.2013 Camilla Roman 10.06.2013 Kristine Eva Henriksen 10.06.2013 Aslaug Juliussen 11.06.2013 Sigurd Heide 12.06.2013 Lina Killingdalen 17.06.2013 Marte Liset 18.06.2013 Eline Petrine 19.06.2013 Hege Pålsrud 28.06.2013 Silje Olderdal 28.06.2013 Johanne Eltoft 01.07.2013 Tale Næss 07.08.2013 Maja Bohne Johnsen 27.08.2013 Pernille Dahl Johnsen 27.08.2013 Siri Broch Johansen 16.09.2013 Mette Marith Aspmo 17.09.2013 Espen Østman 18.09.2013 Ingvill Fossheim 18.09.2013 Trond Peter Stamsø Munch 20.09.2013 Simone Grøtte Pedersen 27.09.2013 Roar Birkelund 30.09.2013 Svenn Bernard Syrinn 30.09.2013 Jeanette Solbakken 01.10.2013 Karoline Dalby 07.10.2013 Nina Erdahl 10.10.2013 Julie Normann 16.10.2013 Dansearena Nord 28.10.2013 Trine Lise Olsen 01.11.2013 Thomas Ragnar Larsen 11.11.2013 Marianne Nordnes 12.11.2013 Linda Børnes v/Proscen 12.11.2013 Elena Yakovleva 13.11.2013 Forum for nordnorske dansekunstnere 13.11.2013 Silje Frantzen 13.11.2013 Erik Stifjell 25.11.2013 Niclas Horne 18.12.2013 Vegard Krane 18.12.2013 Kunsthuset Wrap 20.12.2013 Medlemskontigent 2014: Katrine M. E. Strøm 09.04.2013 1.2 SUM Medlemskontigent (2012 – 2014) 1.3 SUM Renter

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

000 000 000 000 300 000 000 000 300 000 000 000 000 000 000 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 300 300 000 000 000 300 000 000 000 000 300 000 000 000 000 300

300 76 800 71

SUM TOTALE INNTEKTER 121 156,27


2.0 UTGIFTER

bilag

dato

sum

Totalt

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

14.01.2013 18.03.2013 17.12.2013 17.08.2013 19.12.2013 17.08.2013 19.12.2013 21.12.2013

Ja Ja Ja Ja Ja

4 550 01.08.2013 17.08.2013 4 550 18.09.2013 2 800 1 750 19.12.2013 19.12.2013 4 550 sum honorar:

38 200

Bankgebyr: januar februar mars august september oktober desember Domene – domeneshop Utlegg ekstraordinært årsmøte

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

31.01.2013 9 28.02.2013 9 31.03.2013 3 31.08.2013 6 30.09.2013 15 31.10.2013 3 31.12.2013 24 14.02.2013 230 19.02.2013 269 sum adm/drift:

568

2.3 Bransjelunsjer** Utlegg Bransjelunsj Jan 2013

Ja

19.02.2013 233 sum bransjelunsjer:

233

2.1 Honorar* Styrehonorar: Styrehonorar 2012 Styrehonorar 2012 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2013

Ola Rokkones Eirik Stifjell Rebekka Kristine Jenny Sigurd Kristina Isak

Andre honorar: Organisasjonsarbeid styreleder Faktura- og medlemsarbeid kasserer Nettsidearbeid styremedlem Morgentrening styremedlem Koordinering Psst! styremedlem

2 2 2 2 2 2 2 2

500 500 500 500 500 500 500 500

2.2 Administrativt/Drift

2.4 Sosiale aktiviteter for medlemmer Medlemsmøte 07.06.13 Ja 01.08.2013

690

Radvent**: Leiefaktura fra Radvent 2012 Ja 10.01.2013 1 250 Lys Radvent 2012 Ja 14.01.2013 200 RadVentskalender – Jenny Svensson Ja 19.12.2013 6 400 Anne Katrine Haugen Lønn 17.12.2013 3 000 sum sosiale aktiviteter: 2.5 Morgentrening Honorar instruktører: Jenny Svensson Silje S. Johnsen Jussi Salminen

Ja Ja Ja

17.09.2013 15.09.2013 17.12.2013

1 300 1 950 650

11 540


Anne Katrine Haugen Aggie Peterson Leie speilsalen (150kr x 18)

Ja Ja Ja

17.12.2013 650 18.12.2013 1 300 1 100 18.09.2013 sum morgentrening:

6 950

Ja Ja

2 000 17.09.2013 01.10.2013 2 000 sum ArtLab:

4 000

SUM TOTALE UTGIFTER

61 491

OVERSKUDD ÅRSRGENSKAP 2013

59 665,04

2.6 ArtLab Utgifter i forbindelse med stunts: Danseimpro Jenny Danseimpro Silje

*Det gjenstår 26 betalte timer av styrets arbeidshonorar. Dette betales på etterskudd i 2014 mot styremedlemmenes timelister fra 2013. ** Utgiftene i forb. med Bransjelunsj og RadVent betales nå gjennom prosjekt Psst!

Tromsø 15.01.2014

Kristine Myhre Tunheim Kasserer – Styret i RadArt