Page 1

Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda - wiosna 2014 Egzemplarz bezpłatny - nakład 2500 egz.

ŚWIERSZCZ Nad rzeką, gdzie most był drewniany, może stoi tam jeszcze chłopiec, w swe odbicie zapatrzony.

Fot. Filip Springer

Może dzwoniąc łańcuchem pasą się jeszcze białe franciszkańskie kozy nad Wartą i kołuje nad miastem dzwon klasztorny i dzwon farny jakby ścieliły gniazdo. Wciąż jeszcze przeze mnie płynie rzeka i stoi dom na gęstych świerszczach. Jerzy Grupiński facebook.com/radaosiedlawilda

1


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

PUNKT WIDZENIA Wildzianki i Wildzianie!

Nie od dziś wiadomo, że  punkt widzenia zależy od punktu Oddajemy w Wasze ręce trzeci w tym roku numer siedzenia. Nie inaczej jest na Wildzie – spo„Wildy”, gazetki wydawanej przez Radę Osiedla Wilsób postrzegania naszej dzielnicy zależy od  miejsca zada. Cieszymy się, że w ten sposób możemy dotrzeć pod mieszkania. Inaczej mieszka się i żyje na Wierzbięcicach dachy wildeckich domów i oprócz informacji dotyczączy Górnej Wildzie, gdzie dominują stuletnie kamienicych działań Rady przybliżyć Państwu także ce i  doskwiera ruch Osiedla samochodowy; inaczej w  TBS-ach historię i teraźniejszość miejsca, w którym żyjemy. na  Roboczej czy nowym osiedlu na  Rolnej, które przy pominają Gdyby spróbować postawić diagnozę, co jest najraczej blokowiska; jeszcze inaczej w ślicznym, większą i najpilniejszą potrzebą Wildy i gdyby tę diacichym domku na  Bluszczowej czy Mielęckiego. Jeśli gnozę oprzeć o wypowiedzi i wnioski mieszkańców, porozmawiamy z mieszkańcami Wildy północnej, okaże niewątpliwie wygrałyby chodniki. Nasze niż dziurawe, się, że mieszkają w zupełnie innej dzielnicy ci z poporozjeżdżane i często ze starości powykrzywiane łudnia. Ci z  Sikory czy Madaliny powiedzą, że  brakuje wildeckie chodniki. Wydatki Rady Osiedla na remonzieleni – zupełnie co innego stwierdzą patrząc przez okna ty chodników nie są małe i z roku na rok rosną, mimo ci z Dolnej Wildy. Widok, jaki na okładce pokazuje Filip to mamy wrażenie, że wciąż jest to kropla w morzu Springer okaże się z kolei dość egzotyczny dla lokatorów potrzeb. Często my, radni osiedlowi, słyszymy zarzuodrestaurowanych kamienic czy nowych, eleganckich ty, że nie zajmujemy się chodnikami. Zapewniamy, że domów przy głównych ulicach. jesteśmy wszyscy takimi samymi mieszkańcami Wildy Gdziekolwiek jednak mieszkamy, czy w  kamienicy, jak Wy, chodzimy po tych samych ulicach i też praczy w bloku, czy w domku – chodzimy po tych samych gniemy, aby robimy było bezpiecznie i estetycznie. I cieszy chodnikach, zakupy na  Rynku Wildeckim, wynas tak samo jak Was każdy kolejny metr prostych poczywamy w  tych samych parkach. I  naszą wspólną płytek chodnikowych. Pamiętajcie, chodząc po wyresprawą jest dbanie o  tę  współdzieloną przestrzeń. Rada montowanych chodnikach na Wildzie, że w przewaOsiedla co roku przeznacza dużą część budżetu na inweżającej większości finansuje je właśnie Rada Osiedla stycje poprawiające stan techniczny i  estetykę naszych Wilda. W kolejnym numerze „Wildy” podsumujemy ulic, skwerów i  parków. A  my  sami, jako mieszkańcy – wydatki Rady na remonty chodników z ostatnich lat co możemy zrobić dla Wildy, aby mimo wszelkich różi przedstawimy plany remontowe na przyszły rok. nic czuć się w naszej dzielnicy jak we wspólnym domu? Tymczasem z radnymi Może po  prostuzachęcamy zachowujmydo siękontaktu jak w  domu, gdzie –mimo, na stronie internetowej www.wilda.poznan.pl znajże mamy osobne pokoje, wspólnie dbamy o reszdziecie państwo nie numery telefonów do wszystkich tę – nie śmiecimy, niszczymy, nie brudzimy, nie okleradnych, jest też mapka obrazująca, jakim fragmenjamy plakatami i ulotkami każdego wolnego miejsca, nie tem naszego Osiedla „opiekuje się” który radny. Jebazgrzemy po ścianach. To tak niewiele, a może sprawić, steśmy do Państwa dyspozycji także na cotygodnioże Wilda stanie się czystsza i ładniejsza w każdym zakątwych dyżurach. ku, niezależnie od „punktu siedzenia”. Razem możemy dla Wildy zrobić więcej. Dorota Bonk-Hammermeister Dorota Bonk-Hammermeister RedaktorNaczelna naczelna Redaktor Redakcja: Dorota Bonk-Hammermeister (red. naczelna), Anna Ciesielska, Halina Górecka, Jakub Jackowski, Marian Krzywosz. Współpraca: Katarzyna Scisłowska Adres korespondencyjny: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Rada Osiedla Wilda, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań rada@wilda.poznan.pl facebook.com/radaosiedlawilda DYŻURY RADNYCH odbywają się w poniedziałki, w godz. 17.00 - 18.00 w salce naprzeciwko kancelarii Urzędu Skarbowego (wejście od strony Rynku Wildeckiego). Fotografia na okładce: Filip Springer (autor książek "Miedzianka.Historia znikania", "Wanna z kolumnadą", finalista Nagrody Literackiej Nike)

22

PLądowisko RZECH ADZKA w parku

– niekończąca się historia

W pewien wiosenny, słoneczny, przedświąteczny dzień, wykorzystując piękną pogodę, spróbujmy odOd kilku lat ważą się losy lądowiska dla helikoptebyć po rynkach naszej Wildy, aby aby uzmysłowić rów spacer medycznych, niezbędnego podobno, Centrum sobie, że jak żadna z dzielnic posiadamy aż trzy prężne, Medyczne HCP utrzymało SOR, czyli szpitalny oddział bogate i chętnie rynki handlowe. ratunkowy. Nie odwiedzane ma zapewne na Wildzie ani Zacznijjednego my od  najbardziej znanego wildzianom, centralnie mieszkańca, który nie chciałby, aby takie lądowisko popołożonego Rynku Wildeckiego. bliskości Już z nazwy stanowi wstało, najlepiej w bezpośredniej szpitala, aby jak jakoby najbardziej efektywnie ratować zdrowie i życie paon centrum dzielnicy i  życia gospodarczo-tocjentów. warzyskiego. Usytuowany od XIX w. wokół kościoła, najpierw Niestety, jak wszyscy wiemy, na miejsce pod tę inweewangelickiego, a  następnie rzymsko-katostycję przeznaczono Jana Pawła II, jedyne tak dolickiego p. w. MaryiPark Królowej jest niekwestionowabrze zagospodarowane miejsce wypoczynku i rekreacji nym miejscem spotkań mieszkańców Wildy. To tutaj tysięcy mieszkańców, nie tylko z Wildy. W dodatku to, znajdują się stragany ze  świeżymi, kolorowymi owoco w parku planowano, nie miało wiele wspólnego z hecami i warzywami. To tutaj stoją kioskizaprojektowano ze smacznymi liportem, jaki znamy z innych szpitali: surówkami, rybami czy też przetworami mięsnymi. miejsce na 4 śmigłowce, 6 samochodów, budynek strażniWreszcie to tutaj przychodzimy przed każdymi świętaka, a wszystko ogrodzone i oświetlone – prawdziwe mini mi, aby zaopatrzyć się w wiejskie jaja, pachnący miód, lotnisko w centrum miasta, w środku południowego kliwypieczony na zieleni. chleb czy też okazjonalne dekoracje świą Po ubiegłorocznych protestach, pikiecie w parku i  liteczne np.  baranki z  masła lub pisanki wielkanocne. ście otwartym do pomarańczy, Prezydenta Poznania wystosowanym Oko cieszą stosy jabłek czy też dorodprzez radę Osiedla Wilda i podpisanym przez ponad trzy ne włoszczyzny i koperek. W codziennej krzątaninie, tysiące mieszkańców wydawało że decydenci wzięli a już na pewno w soboty Rynek się, Wildecki tętni życiem pod uwagę głos lokalnej społeczności i poszukają innei  jest nieodłącznym elementem życia towarzyskiego go rozwiązania. Niestety, „innym rozwiązaniem” okazało na Wildzie. się lądowisko w tym samym miejscu, w nieco zmienioIdźmy jednak dalej. Gdy z Rynku Wildeckiego zejnej, aczkolwiek nie do końca wiadomo, jakiej formie. Na dziemy ul.lipca Czajczą na Łęgi Dębińskie to znajpoczątku tego w dół roku otrzymaliśmy zawiadomienie dziemy się niedaleko kolejnego popularnego rynku o wszczęciu postępowania w nowej sprawie o ustalenie tzw. Giełdy Kwiatowej. Mieści się ona na terenach nalokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na leżących do klubu sportowego Warta, ale swoim istnie„budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla szpitalnego oddziału ratunkowego Centrum niem na trwałe wpisała się w krajobraz Wildy.MedyczneBez ładu go HCP wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastruki składu mieszczące się tam stragany i straganiki ofeturą”. Jednocześnie poinformowano nas, że wniosek ten rują jakże bogatą, różnorodną i... pachnącą ilość róż, trafił z mocy prawa do Wydziału Ochrony Środowiska. tulipanów, żonkili i hiacyntów ciętych lub w donicz-

Inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w WOŚ trwa więc w tej chwili postępowanie w sprawie ustalenia czy należy przygotować tzw. raport środowiskowy, czy nie. Do postępowania na prawach strony dołączyły cztery stowarzyszenia, które mają prawo składać swoje wnioski i uczestniczyć w całej procedurze. 6 sierpnia z przedstawicielami WOŚ spotkała się Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Wilda, Krystyna Jóźwiak. Efektem tego spotkania było pismo ROW skierowane do Wydziału, w którym po raz kolejny wyrażono brak społecznej zgody na lokalizację lądowiska w parku. W trakcie sesji 19 września Rada Osiedla podjęła uchwałę sprzeciwiającą się takiemu umiejscowieniu inwestycji. Przy całym zrozumieniu dla konieczności posiadania przez szpital lądowiska, Rada Osiedla Wilda nie wyraża zgody na zniszczenie żadnego fragmentu Parku Jana Pawła II i rekomenduje znalezienie innej lokalizacji, bliższej szpitalowi i mniej uciążliwej dla lokalnej społeczności.

www.wilda.poznan.pl www.wilda.poznan.pl

Dorota Bonk-Hammermeister


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

PO

WILDECKICH

kach. Prawdziwe oblężenie giełda przeżywa w okolicach Wszystkich Świętych. Cały Poznań zjeżdża się, aby kupić znicze, wiązanki, wieńce i  chryzantemy. Tradycją tego miejsca jest też coroczna gwiazdkowa sprzedaż choinek i  ozdób bożonarodzeniowych. Z  Giełdy Kwiatowej już tylko jedna prosta dzieli nas od  najstarszego w  Poznaniu (bo  25-letniego) bazaru przemysłowo-odzieżowego pospolicie zwanego “Targowiskiem Bema”. Od pierwszych lat transformacji ustrojowej, wolnego rynku i  demokracji teren wzdłuż ul. Dolna Wilda zawłaszczony został przez poznańskich kupców, oferujących pierwsze świeżo importowane towary z  zagranicy. I tak to miejsce powoli lecz sukcesywnie utrwaliło się w  świadomości nie tylko poznaniaków. Różnorodna oferta odzieżowa, obuwnicza czy przemysłowa od lat stanowi mocny atut tego rynku. Znajdziemy tu  damskie bluzeczki, płaszczyki, modne koszule czy garnitury.

RY N K A C H

Mocną stroną rynku są stragany z markowym obuwiem. Są czapeczki dla dzieci i kapelusze dla poznańskich elegantek. Czynne 7 dni w tygodniu targowisko prawdziwe oblężenie przeżywa w soboty i niedziele, kiedy to przyjeżdżają klienci z całej Wielkopolski. Niezbyt piękny, biało-zielony namiot już dawno zatracił swoją świetność, ale ciągle pod nim pracują kupcy, aby oferować nie tylko towar ale też tę poznańską wildecką radość z targowania się o cenę – a jest to chyba najbardziej ulubione zajęcie poznaniaków – i bardzo dobrze! Drodzy Czytelnicy, przypomnieliśmy sobie wspólnie o naszych handlowych rynkach, na których to kwitnie i  handel i  życie. Nie zapominajmy o nich szczególnie teraz, wiosną, gdy świeci słońce a dzień jest coraz dłuższy. Wszędzie możemy spotkać miłych i  uśmiechniętych ludzi, którzy sprawią, że życie będzie piękniejsze! Katarzyna Scisłowska

facebook.com/radaosiedlawilda

3


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

WILDA WCZORAJ I DZISIAJ Z poetą – Jubilatem Jerzym Grupińskim rozmawia Krystyna Jóźwiak

Krystyna Jóźwiak: Poezja – to warsztat pracy, czy coś więcej? Jerzy Grupiński: Moje poezjowanie zrodziło się właśnie na Wildzie. Mieszkałem w studenckim pokoju na ulicy Kosińskiego, gdzie powstały moje pierwsze wiersze. Poezja to jak oddychanie, tak jak się chodzi, tak jak się żyje – tak się pisze! Wildzie zawdzięczam wiele utworów np. „Album Wielkopolski”, który zawiera wiersze „Wyjście z Wildy”, „Spacer po Łęgach Dębińskich”, „Rozstrzelanym w wildeckiej Dębinie”. Także w innych moich książkach można znaleźć ślady z Wildy – bo pisze się o tym, co wypełnia nam życie, czym oddychamy i na co patrzymy. K.J.: Jak wyglądała Wilda widziana oczami młodego poety? J.G.: Przyjechałem z małego miasteczka na studia do Poznania. Zamieszkałem na Wildzie. Poznań był dla mnie za duży i hałaśliwy, ale później polubiłem Wildę, podobały mi się małe uliczki, fasady starych domów, gzymsy, ozdoby. Architektura Wildy przypominała moje miasteczko z dzieciństwa, położone też nad Wartą, z kościołem w rynku, z urokliwymi uliczkami, jak np. ul. Poplińskich – jedyna w Poznaniu, która zachowała wszystkie ogródki przed domami! Dodam, że nasz Kościół p.w. Maryi Królowej ma szczęście do charyzmatycznych duchownych. Teraz mieszkam przy ul. Dolina. Widok z okna – to mgły nad Wartą, zieleń, krajobraz naturalny. Jestem przeciwnikiem porządkowania terenu nad Wartą, nie chcę brukowanych alejek. Mam nadzieję, że Warta nie zostanie ukamienowana. Pamiętam jeszcze, nad rzeką można było spotkać sarenki, bobry i przepiórki. Ulica Chwiałkowskiego ma bruk z czerwonej kostki przywiezionej jeszcze ze Skandynawii. Mam sentyment do osób, które dbają o przydrożny krzyż, czy kapliczkę na ul. Dolna Wilda. Wilda jest pełna ciekawych ludzi, zbieraczy, ubarwiają oni podwórza, uliczki, porządkują śmietniki. Moja ulica to „Dolina”, którą pamiętam z gazowymi latarniami, z brukiem, po którym jeździły konie, resztkami zabudowań bamberskich i z Cyganami. Przy Dolinie mieszkali Cyganie z plemienia Synti – mieli swój dom, w którym mieszkał zaprzyjaźniony pisarz, przywódca cyganerii Karol Parno – Gierliński, który grał jedną z głównych ról w filmie „Papusza”. Jeszcze przed kilku laty nad sklepem „Prosiaczek” przy 4

ul. 28 Czerwca mieszkali Romowie, którzy założyli stowarzyszenie „Bachtałe Roma” - co znaczy „Szczęśliwi Cyganie” wraz ze znanym wirtuozem skrzypiec Miklonem Deki Cureja, który wydał pierwsze w Polsce „Rozmówki polsko – cygańskie”. K.J.: Jak ocenia Pan Wildę dzisiaj? J.G.: Porównując dawną Wildę z dzisiejszą możemy powiedzieć, że Wilda zachowała swój dawny charakter. Nasza dzielnica modernizuje się w umiarkowany sposób, zachowując swój szczególny charakter. Cieszy mnie nowa fontanna z chłopcem pod wierzbą. Lubię zabytkową fontannę przy ulicy Bergera. Przybyło wiele drzew na ulicach i w Parku Jana Pawła II. Na szczęście niewiele przybyło nowych murów, przydała-

Wiersz wielkanocny Chcę czy nie chcę jestem Twoim świadkiem Ile razy zapierałem się imienia Odnosiłem srebrniki Myłem publicznie ręce Oglądałem wskrzeszonych i nawróconych Ile razy Twój krzyż podnosił się i upadał we mnie Chcesz więc czy nie chcesz jestem Twoim jedynym świadkiem Twego zimnego gipsowego ciała sztywno ułożonego między doniczkami hortensji Jeśli znów nie uwierzę nie poczuję zapachu krwi nie powstaniesz Nie będziesz miał sił aby odwalić kamień

www.wilda.poznan.pl


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda by się większa dbałość o stare kamienice. Szkoda, że się buduje bloki przy ul. Bielniki. Zakłócą one funkcję, jaką mają do spełnienia kliny zieleni zaprojektowane w 1934 roku przez wybitnego architekta Władysława Czarneckiego. ·Ogród Jordanowski – piękne miejsce przy MDK nr 1 ul. Droga Dębińska obchodzi 80-lecie istnienia. Ogród godny ochrony i troski. Muszę powiedzieć, że Rada Osiedla Wilda stara się rozwijać ciekawe inicjatywy, chroniąc mieszkańców przed niespodziankami np. lądowiskiem

w Parku Jana Pawła II. Warto wspomnieć, jako ciekawą inicjatywę Rady, zamontowanie tablic pamiątkowych dla zasłużonych osobowości: Jerzego Kurczewskiego i Romana Wilhelmiego. K.J.: Dziękuję Panu Jerzemu za rozmowę, a jednocześnie składam w imieniu Rady Osiedla najserdeczniejsze gratulacje z okazji pięknego jubileuszu – 50-lecia pracy twórczej, życząc zdrowia, pomyślności, dalszych inspiracji dla niezwykłej twórczości poetyckiej.

Jerzy Grupiński - autor licznych książek poetyckich oraz wierszy dla dzieci. Przez 35 lat prowadził Klub Literacki promując młode talenty literackie. Od 2005 roku działa w Ośrodku Kultury „Dąbrówka”. Współredagował gazetkę „Protokół Kulturalny”. Jako juror w konkursie „Białe pióra” w MDK Nr 1 ocenia talenty literackie młodzieży. Jego wiersze tłumaczono na wiele języków, między innymi na chiński. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Pod koniec listopada 2013r. obchodził uroczystość 50 - lecia pracy twórczej połączoną z 75-rocznicą urodzin. Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach Biblioteki Raczyńskich. Prezentowano na nim książkę poety p.t. „Kuszenie świętego Poetego” nagrodzoną podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego mianem „Poetyckiej książki roku 2013”.

WYRÓŻNIENIE DLA RADY OSIEDLA WILDA

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z  przedstawicielami rad osiedli, podczas którego niektóre jednostki pomocnicze zostały wyróżnione za swoją działalność. Wyróżnienie otrzymała także Rada Osiedla Wilda, odebrał je  Przewodniczący ROW Adam Ba-

bicz. Wyróżnienie otrzymał również radny Osiedla Wilda Roman Michalak, który tworzył pierwszą radę osiedla na Wildzie, a 15-tą w mieście. Powstała ona w 1995 r. i nosiła nazwę „Rada Osiedla 28 Czerwca 1956r.” Przewodniczącym tej rady został wybrany Roman Michalak i funkcję tę pełnił przez cztery kadencje. W czasie działalności tej Rady powstały dwie ścieżki rowerowe, odbudowano plac zabaw przy ul.Czwartaków. Nastąpiła też odbudowa ulic Sportowej, Łanowej, Barskiej i  Wrzosowej. Zostały one podłączone do  sieci gazowej, odtworzono media. Na terenie działalności Rady posadzono 200 drzew i  wymieniono całkowicie oświetlenie ulic. W  1998 r. zafacebook.com/radaosiedlawilda

inicjowano półkolonie dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla emerytów. We współpracy z  parafiami organizowano festyny. Warto także zaznaczyć, że w latach 2003-2006 radny Roman Michalak pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydenckiej Komisji Grantów Samorządowych. Na  przełomie lat 2010-2011 nastąpiła reorganizacja Rad Osiedli. Z dwóch rad działających na Wildzie została utworzona jedna, nosząca nazwę Rada Osiedla Wilda. W  radzie działa 21 radnych, których praca na  rzecz mieszkańców Wildy została dostrzeżona i uhonorowana przez władze Miasta Poznania. Jarosław Kowalski 5


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

ZMIENIAMY OBLICZE WILDY W poprzednim numerze pisałem na  temat wildeckich chodników. Dziś chciałbym się skupić na inwestycjach, które powstały z  inicjatywy Rady Osiedla Wilda. Trzeba jednak oddać, że  niektóre inwestycje są  owocem działalności kilku kadencji. Przykładem może być skwer w  sercu Wildy – Wierzbięcice, Górna Wilda, Czajcza. Skwer z  piękną zielenią, miejscami do  odpoczynku i  gzubem pod wierzbą czyli wodotryskiem. Zyskał on ogromną akceptację mieszkańców. Na  pewno zauważyli też Państwo przebudowę skweru Chwiałkowskiego – Dolina. Z  zaniedbanego skrawka Wildy powstał piękny skwer prowadzący do  rekreacyjnych terenów naszego osiedla. Gdy będziecie czytać ten artykuł, będą już posadzone kasztanowce, zieleń, postawione ławki. Bardzo irytują mieszkańców, znajdujące się obok schody, zabudowane mało estetycznym płotem. Jeszcze w  tym roku rozpocznie się rozbiórka i  budowa nowych schodów, stylizowanych na  lata trzydzieste, w których one powstały. Zamontowane zostaną również stylowe lampy. Kolejnym skwerem, który wiosną zmieni swoje oblicze (z nasadzeniem drzew, zieleni i nowymi ławkami), jest teren Hetmańska – Traugutta. Rada Osiedla Wilda zadbała również o  rekreację i  kondycję fizyczną wśród mieszkańców. Powstały dwie ogólnodostępne siłownie zewnętrzne, na  terenie szkoły przy ul. Św. Jerzego i w parku Jana Pawła II. Cieszą się one dużym powodzeniem nawet zimą. Niedaleko siłowni w  parku powstaje ścieżka zdrowia. Oczyszczony został wraz z otoczeniem, staw w parku Jana Pawła II. W najbliższym czasie renowację przejdzie plac zabaw w parku Drwęskich, który zyska nowe miękkie podłoże, ławki i dodatkowe sprzęty do zabawy dla dzieci. Inwestycje finansowane są z budżetu Rady Osiedla Wilda. Budżet jest niemały – w  sumie przez 4 lata wynosi prawie 3,5 miliona zł, ale i potrzeby są ogromne, nie tylko inwestycje, chodniki, drogi, ale także remonty przedszkoli, szkół, dofinansowania do  placówek kulturalnych jak biblioteki, dom kultury itp. Dużymi krokami zbliża się koniec obecnej kadencji Rady Osiedla Wilda. Jednym z  ważniejszych zadań przed nami jest skonstruowanie jak 6

najbardziej optymalnego budżetu na 2015 r., który realizować będzie Rada kolejnej kadencji. Dlatego jeszcze raz apeluję do mieszkańców o zgłaszanie propozycji do budżetu na przyszły rok. Na propozycje czekamy do końca maja. Marian Krzywosz Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

WIKI LUBI WILDĘ Stowarzyszenia Wikimedia Polska i WILdzianie zapraszają na wydarzenie „Wiki Lubi Wildę”. Chcemy zachęcić mieszkańców do dzielenia się wiedzą o naszej dzielnicy i współtworzenia Wikipedii. 24 maja w SPOT w godzinach 12.00 - 17.00 będzie można spotkać się z wolontariuszami Wikipedii, którzy opowiedzą o tej największej na świecie encyklopedii internetowej oraz pokażą, w jaki sposób tworzyć hasła, przede wszystkim te dotyczące Wildy. Każdy gość dostanie też drobne upominki związane z Wikipedią. 25 maja o 10:00 zapraszamy na spacer po zabytkach Wildy w towarzystwie przewodnika oraz zawodowego fotografa. Spacer rozpocznie się przy „Chłopcu z wierzbą”, a zakończy o 13.00 w SPOT, gdzie pokażemy, jak wykonanymi przez siebie zdjęciami Wildy zilustrować hasła w Wikipedii. Można przynieść także swoje fotografie dawnej Wildy (na miejscu będzie skaner). Finałem akcji będzie rozmieszczenie na terenie dzielnicy tabliczek z kodami QR prowadzącymi do haseł dotyczących Wildy na polskiej Wikipedii.

www.wilda.poznan.pl

Natalia Szafran-Kozakowska natalia.szafran@wikimedia.pl


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

CHAOS PARKINGOWO-KOMUNIKACYJNY

Niepokojącym zjawiskiem na Wildzie jest ciągle wzmagający się ruch samochodowy i ogromne trudności w parkowaniu pojazdów. Bezpośrednie sąsiedztwo Starego Miasta, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania, jest przyczyną dużej liczby samochodów, które swoje miejsce postoju mają właśnie w naszej dzielnicy. Im bliżej ul. Królowej Jadwigi, tym ciaśniej stoją samochody i trudniej znaleźć miejsce, gdzie można zaparkować. Na wielu ulicach auta stoją nawet “w dwuszeregu”. Szkoda, że kierowcy tak niechętnie korzystają z dwóch parkingów buforowych, znajdujących się przy Multikinie oraz przy Drodze Dębińskiej. Pełniejsze ich wykorzystanie z pewnością choć trochę polepszyłoby obecną sytuację. “Uciekający” przed SPP kierowcy, a także niedawno otwarte ZCK, generują wzmożony ruch samochodowy, a co gorsza także autobusowy. Ulicą Przemysłową, wzdłuż Rynku Wildeckiego, a następnie ul. Krzyżową masowo przejeżdżają autokary z Dworca Autobusowego w kierunku autostrady i odwrotnie. Nasilony ruch ciężkich pojazdów powoduje wzrost zagrożenia dla pieszych, utrudnienia w ruchu dla innych użytkowników drogi, natężony hałas, smród spalin, a także przyczynia się do niszczenia nawierzchni ulic. My, mieszkańcy Wildy, powinniśmy zespolić nasze siły i zdecydowanie zaprotestować przeciwko rozjeżdżaniu naszej dzielnicy przez wielkogabarytowe pojazdy.

Pierwszeństwo w parkowaniu powinni mieć mieszkańcy, ruch pojazdów powinien być znacznie uspokojony, powinny też powstać ścieżki rowerowe. Pierwszym krokiem mogłyby być masowe protesty wysyłane do ZDM i Rady Miasta za pośrednictwem Rady Osiedla. Zróbmy coś, aby na Wildzie żyło się lepiej! Anna Ciesielska

SZKOLNE TURNIEJE POD PATRONATEM RADY OSIEDLA WILDA

10 i 11 marca w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego 53 odbył się dzielnicowy turniej mini siatkówki dziewcząt i chłop-

ców z wildeckich szkół podstawowych. Zawody przygotowały nauczycielki wychowania fizycznego z ZS nr 2. 11 marca w tej samej szkole odbył się finał dzielnicowego konkursu „Wiedzy o Poznaniu”. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich wildeckich szkół podstawowych z klas drugich i trzecich. Zadaniem uczestników było wypełnienie testu, w którym odpowiadali na pytania dotyczące znajomości naszego miasta - jego legend, wybranych faktów z historii, herbu Poznania, wyrażeń gwarowych. Rozpoznawali na zdjęciach zabytki, pomniki, ważne obiekty w naszym mieście. 18 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom i uczestnikom konkursu. Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Osiedla Wilda. Halina Górecka

facebook.com/radaosiedlawilda

7


Ilustrowany informator Rady Osiedla Wilda

FESTYN WILDECKI 7 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców do Parku Jana Pawła II na festyn organizowany przez Radę Osiedla Wilda i Wildecką Inicjatywę Lokalną „WILdzianie”. Bawić będziemy się od  14:00 do  20:00 – w  programie mnóstwo przeróżnych atrakcji: sportowych, artystycznych, kulinarnych, dla dzieci, a nawet dla psów. Na niewielkiej scenie zaprezentują swoje dokonania artystyczne uczniowie wildeckich przedszkoli i szkół, publiczność będzie miała okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy o Wildzie, będzie można skosztować specjałów wildeckich gospodyń. Rowerzystów wildeckich zapraszamy do wspólnego rodzinnego przejazdu na festyn: zbiórka o 13:30 na boisku szkoły przy ul. Prądzyńskiego. W parku policja będzie znakować i rejestrować rowery, można będzie dokonać przeglądów technicznych, drobnych napraw rowerów, uzyskać porady fachowców. Festyn będzie częścią ogólnomiejskiego Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych – otwarta formuła pozwoli na prezentację wszelkiego rodzaju aktywności, jakie się w naszej dzielnicy wydarzają, będzie okazją aby lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i wspólnie pobawić. Serdecznie zapraszamy!

OGRÓD WILDA – KOLEJNY SEZON Społeczny ogród na opuszczonej działce przy ulicy Fabrycznej żyje i rozkwita dzięki współpracy mieszkańców Wildy (w tym Rady Osiedla) z zespołem Generatora Malta, Koła Naukowego Ogrodników i School of Form. W tym roku przybędą w nim nowe rośliny, staną ławki; całe lato mają się tu odbywać pikniki, pokazy filmowe i koncerty. Pracy w Ogrodzie nadal jest dużo, zachęcamy wszystkich do odwiedzania tego niezwykłego miejsca. A wszystkich, którzy mają piękne ogrody, działki, podwórka i balkony zapraszamy do udziału w konkursie „Zielony Poznań”.

BUDUJEMY MOSTY Dzień 30 stycznia br. dla wildeckich seniorów był dniem szczególnym. Na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty Mowlik, seniorzy gościli w Gimnazjum nr 42. Mimo mrozu i śliskiej drogi seniorów przybyło bardzo wielu. Dla uczniów był to dzień bez sprawdzianów i testów. W pięknej scenerii razem z zaproszoną również młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 5 mogliśmy podziwiać występy artystyczne gimnazjalistów, któzy w  muzycznym nastroju zaprezentowali symboliczną walkę dobra ze złem. Znakomita satyra na podpatrzone absurdy naszych czasów podobały się zarówno seniorom, jak i  za8

proszonej młodzieży. To zdumiewające, że właśnie młodzież pokazała nam ułomności naszych czasów w subtelnej formie noworocznej szopki. Rada Osiedla Wilda serdecznie dziękuje Dyrekcji, Wychowawcom i  oczywiście młodym artystom za  spotkanie w cyklu młodzież – seniorom, za wspólną zabawę, która jest kolejną budową mostu międzypokoleniowego. Cieszymy się, że nasze Gimnazjum oprócz zajęć programowych rozwija również wiele zainteresowań i talentów młodzieży.

www.wilda.poznan.pl

Krystyna Jóźwiak

Wilda wiosna 2014  

Ilustrowany Informator Rady Osiedla Wilda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you