Page 1

Design 1 Concept and Inspiration :

Manee’s Textile เป็นการออกแบบผ้าที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้หลาก หลาย ออกแบบลายผ้าที่รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าทอของลับแลที่มีรูปแบบ ของลวดลายสัตว์ ลาย พันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิต ในรูปแบบของ pixel ซึ่งใน แบบที่ 1 แรงบันดาลใจจากลายนก ลายนกหรือลายหงส์ เป็นลายที่นิยมปรากฏใน ผ้าซิ่นตีนจกของลับแลเรียกว่าลายนกกินน้ำ�ร่วมต้น ซึ่งเป็นลายเก่าแก่ดั้งเดิมของ กลุ่มผ้าทอภาคเหนือซึ่งเป็นตระกูลไทยวน แต่ลายที่ลับแลเรียกว่าลายนกม้า และ ยังปรากฏในผ้าซิ่นตีนจกในท้องถิ่นอื่นๆและลายนกหรือลายหงส์ยังเป็นเรื่องใน จินตนิยายของลาวอีกด้วย นกยังเป็นสัตว์ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันชาวลับแลจึง นำ�ลายนกมาประดิษฐ์เป็นลวดลายซิ่นตีนจก ถุงกุลา ผ้าปกขันหมาก โดยนำ�มาทำ� ในรูปแบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุย ฝ้าย จะมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มา ท่อเป็นผืนผ้า มีคุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูด ความชื้นได้ดี เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการ แพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้า กว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่ายจึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไป ผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หด ตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถ นำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้า และทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้าผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะ ทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มี ลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆ ผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้นด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติ ของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


Design 1 ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็น pastel เช่นสีฟ้า สีเหลือง สีชมพู

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด 1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM.

3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


Design 1 ลวดลายที่ใช้ :

ลายผ้าทอ ลายเส้น ลายที่นำ�มาใช้

ลวดลายที่ได้ :

1. ลายที่พบในผ้าปกขันหมาก

แรงบันดาลใจจากลายนก

2. ลายดอกจันทร์หรือลายกลีบจันทร์ที่พบในลายหน้าหมอน

3 ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน

ตัวอย่าง ลายrepeat


การนำ�ไปใช้ :

Design 1 Pattern :

90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.

นำ�ไปใช้สำ�หรับโพกศีรษะ พันคอ คลุมใหล่ ฯลฯ


Design 2 Concept and Inspiration :

Manee’s Textile เป็นการออกแบบผ้าที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้หลาก หลาย ออกแบบลายผ้าที่รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าทอของลับแลที่มีรูปแบบ ของลวดลายสัตว์ ลาย พันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิต ในรูปแบบของ pixel ซึ่งใน แบบที่ 2 แรงบันดาลใจจากลายม้าในผ้าปกขันหมากของลับแลเป็นลายสัตว์ที่เป็น มงคล แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนารวมถึงการไหว้ผีสางเทวดา ผี บรรพบุรุษ มักจะปรากฏในตำ�นาน เรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา นำ�มาทำ�ในรูปแบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุย ฝ้าย จะมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มา ท่อเป็นผืนผ้า มีคุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูด ความชื้นได้ดี เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการ แพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้า กว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่ายจึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไป ผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หด ตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถ นำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้า และทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้าผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะ ทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มี ลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆ ผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้นด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติ ของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


Design 2 ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็น pastel เช่นสีครีม สีส้ม สีเขียว

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด 1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM. 3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


Design 2 ลวดลายที่ใช้ :

ตัวอย่าง ลายrepeat

ลายผ้าทอ ลายเส้น ลายที่นำ�มาใช้

1. ลายทอที่พบในผ้าแต๊บและผ้าห่มหัวเก็บ

2. ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน

ลวดลายที่ได้ :

แรงบันดาลใจจากลายม้า


Design 2 Pattern :

การนำ�ไปใช้ : นำ�ไปใช้สำ�หรับโพกศีรษะ พันคอ คลุมใหล่ ฯลฯ 90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.


Design 3 Concept and Inspiration :

Manee’s Textile เป็นการออกแบบผ้าที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้หลาก หลาย ออกแบบลายผ้าที่รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าทอของลับแลที่มีรูปแบบ ของลวดลายสัตว์ ลาย พันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิต ในรูปแบบของ pixel ซึ่งใน แบบที่ 3 แรงบันดาลใจจากลายดอกแก้ว เป็นลวดลายที่นิยมจกเป็นลายประกอบ ในหน้าหมอน ผ้าปกขันหมาก ผ้ากราบ ผ้าห่มหัวเก็บ และผ้าซิ่น โดยนำ�มาทำ�ในรูป แบบที่เป็น Pixel

Material :

1. ผ้าฝ้าย / คอตต้อน (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุย ฝ้าย จะมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำ�ฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำ�มา ท่อเป็นผืนผ้า มีคุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูด ความชื้นได้ดี เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการ แพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้า กว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่ายจึงมีการคิดค้นนำ�ผ้าฝ้ายไป ผสมกับผ้าใยสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติยืดหยุ่นกว่าเดิม

2. ผ้าใยสังเคาะห์ หรือ โพลิเยสเตอร์ (Polyester) T/K หรือ TK ผ้าใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำ�ลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์ มักไม่หด ตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำ�มาจากโพลิเมอร์ สามารถ นำ�ไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้า และทำ�ให้ทำ�ทำ�ความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น ถ้าผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะ ทำ�ให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มี ลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆ ผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้นด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติ ของเนื้อผ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย


Design 3 ตัวอย่างวัสดุ :

Technical :

1 .พิมพ์ลายเป็นลาย repeat ทั้งผืน

Colour :

เลือกใช้สีสันสดใสที่พบบนผืนผ้าทอมาใช้ในรูปแบบที่เป็นโทนสี Pastel เช่น สีเขียว สีม่วง สีฟ้า

2. ปักเดินเส้นขอบลายเพื่อให้เกิด texture ทั้งนูนและเรียบ

Dimention :

มีทั้งหมด 3 ขนาด 1.ขนาด 90x90 CM. 2.ขนาด 30x120 CM. 3.ขนาด 100x200 CM.

3. ถัก crochet ริมขอบผ้า


Design 3 ลวดลายที่ใช้ :

ตัวอย่าง ลายrepeat

ลายผ้าทอ ลายเส้น ลายที่นำ�มาใช้

1. ลายทอที่พบในผ้าแต๊บและผ้าห่มหัวเก็บ

2. ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้วที่พบในลายหน้าหมอน

ลวดลายที่ได้ :

แรงบันดาลใจจากลายดอกแก้ว


Design 3 Pattern :

การนำ�ไปใช้ : 90 cm.

90 cm.

120 cm. 30 cm.

200 cm.

100 cm.

นำ�ไปใช้สำ�หรับโพกศีรษะ พันคอ คลุมใหล่ ฯลฯ

sketch design  

manee's textile

sketch design  

manee's textile

Advertisement