Page 1

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ EAD СЛОГАН


Нашите Услуги Изграждане на нова или реконструиране на съществуваща: • Външна тръбно-канална мрежа – ниско и средно напрежение • Система за обществено, улично, архитектурно – художествено, рекламно и информационно осветление • Вътрешна мрежа ниско напрежение и вътрешна слаботокова инсталация • Канално - тръбна мрежа за различни видове комуникации по изкопна технология • Тръбна мрежа за различни видове комуникации по безизкопна технология с машина за хоризонтален сондаж Отдаване под наем на: • Автовишка - различни по параметри подемни площадки • Машина за хоризонтален сондаж - тип “къртица”, с диаметър на пробиване от 130мм до 190мм • Минибагер - с хидравличен чук, свредло - 300мм и кофа - 300мм Изготвяне на: • Проект за изграждане и реконструкция на системи за обществено, улично, архитектурно – художествено, рекламно и информационно осветление • Други външни и вътрешни мрежи ниско и средно напрежение Предоставяне на: • Изходни данни за възлагане на проектиране и съгласуване на проекти за улично осветление и външни комуникации. Информация за проекта

За Нас Улично осветление ЕАД отговаря за изграждането, поддръжката и управлението на уличното осветление на територията на София и прилежащите към Столична община райони. Дружеството поддържа цялостното улично осветление в София – над 80 000 светлинни точки, и координира дейностите, засягащи системата за електрическо осветление. Компанията е правоприемник на единствена общинска специализирана структура в тази сфера. След приватизацията си от група ГЕОТЕХМИН през 2007 г. Улично осветление ЕАД доразвива 30-годишната дейност на дружеството, като я допълва с проектиране, изграждане, диагностика и инженеринг на енергоефективни системи, включително уредби за обществено, улично, тунелно, архитектурно-художествено, рекламно и информационно осветление и на други външни и вътрешни мрежи. Компанията въвежда и използва съвременни иновативни технологии за адаптиране и тестване на модерни системи за управление на уличното осветление. Дружеството поема отговорност за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Улично Осветление ЕАД разполага с екип от над 120 висококвалифицирани специалисти със специфични технически умения и дългогодишен опит в поддръжката на осветителната мрежа. Денонощен авариен екип следи за отстраняването на повреди скоростно и качествено. Екипът е координиран от стационарен диспечерски пункт, който е включен в системата на националния спешен център 112. Улично осветление ЕАД има разработена и внедрена система за управление ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Компанията е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи от ІI, ІІІ и V група.

Информация за проекта


УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ EAD

За Контанти: Ул. „Будапеща” № 17 1000 София България тел.: (02) 983 67 74 факс: (02) 981 29 87 e-mail: office@uosofia.com web: www.ulichnoosvetlenie.com Денонощни телефони за аварии: +359 070011233 (на цената на един градски разговор)

Ulichno Osvetlenie Brochure  

A brochure I did during my time at Geotechmin. Ulichno Osvetlenie is responsible for the construction, maintenance and operation of the stre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you