Zapomniane ścieżki Sępolna

Page 1

Zapomniane ścieżki Sępolna


Zapomniane ścieżki Sępolna

Sępolno jeden z najciekawszych zabytkowych układów urbanistyczny Europy modelowe osiedle ‐ ogród


Zapomniane ścieżki Sępolna

Sępolno traci swój historycznych charakter między innymi przez: ‐ zamienianie zabytkowych terenów zielonych oraz historycznych ścieżek i placyków na parkingi, ‐ malowanie domów na kolory, które nie pasują do pozostałych budynków, ‐ wymienianie historycznych okien z podziałami na okna bez podziałów.


Zapomniane ścieżki Sępolna

Przyczyną dewastowania terenów wspólnych takich jak małe placyki, ścieżki spacerowe, budynki jest brak wiedzy społeczności lokalnej na temat historycznego charakteru Sępolna. Społeczność nie zdaje sobie sprawy z wartości jakie niosą ze sobą rozwiązania urbanistyczne historycznego osiedla a przecież one stanowią o kimacie zamieszkiwania tego miejsca.


Zapomniane ścieżki Sępolna

Celem projektu było zainicjowanie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej o własnym osiedlu. Chcielibyśmy aby nasze działania były początkiem działań społeczności lokalnej, ale także instytucji, którym bliskie jest dziedzictwo kulturowe Sępolna.


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ciągi piesze Sępolna – koncepcja z 1922r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ciągi piesze Sępolna – koncepcja z 1927r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ścieżki piesze i placyki Sępolna – koncepcja z 1930r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ścieżki piesze Sępolna w 1938r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ścieżki piesze i ogólnodostępne tereny zielone Sępolna w 1938r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


Historyczna analiza ścieżek pieszych i placyków na Sępolnie

Zapomniane ścieżki Sępolna

Ścieżki piesze Ogólnodostępne tereny zielone Nieistniejące ścieżki i place

Ścieżki piesze i ogólnodostępne tereny zielone Sępolna w 1938r. Źródło: https://polska‐org.pl/564807,Wroclaw,Sepolno.html


ZAPOMNIANE ŚCIEŻKI SĘPOLNA LOKALIZACJA ŚCIEŻEK

B

E

D

G

F A I H

C K

Przejście na początek

Przejście na koniec

Mapki ścieżek z linkami do zdjęć

A


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „A” ‐ lokalizacja zdjęć

A.1 A.2

A.3

A.4

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „B” ‐ lokalizacja zdjęć

B.1 B.2

B.3

B.7

B.4 B.5

B.6 B.9 B.8

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „C” ‐ lokalizacja zdjęć

C.6 C.4 C.3

C.2

C.1

C.5

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „D” ‐ lokalizacja zdjęć

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „E” ‐ lokalizacja zdjęć

E.10

E.9 E.2

E.1

E.8

E.7

E.5

E.4

E.3

E.6

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


h

Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „F” ‐ lokalizacja zdjęć

F.10 F.8 F.9

F.1

F.5 F.4 F.7 F.2 F.3

F.6

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


h

Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „G” ‐ lokalizacja zdjęć

G.3

G.2

G.1

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „H” ‐ lokalizacja zdjęć

H.5 H.4 H.3 H.2 H.1

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „I” ‐ lokalizacja zdjęć

I.10 I.16 I.22 I.19 I.18 I.26 I.23 I.25 I.21 I.20 I.27 I.28 I.24

I.17

I.15

I.14

I.13

I.12

I.9 I.8

I.7 I.6 I.5 I.4 I.3 I.1

I.2

I.11

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna Ścieżka „K” ‐ lokalizacja zdjęć

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.9

K.7 K.6

K.8

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Powrót do ścieżki

Powrót do mapy


Zapomniane ścieżki Sępolna

Mamy nadzieję, że umieszczenie na portalach społecznościowych naszego projektu zaktywizuje społeczność lokalną do działań zmierzających do zatrzymania dewastacji małych placyków i ścieżki pieszych Sępolna. A w przyszłości do odtworzenia tych elementów przez konserwatora zabytków oraz władze miasta.


Zapomniane ścieżki Sępolna

Zespół autorski: Wiktoria Warczewska – lider projektu Agnieszka Zdralewicz Aleksandra Olejniczak Martyna Dudzik Wincenty Warczewski


Zapomniane ścieżki Sępolna

Projekt został sfinansowany ze środków Gminy Wrocław