Page 1

Nyílt napi különszám

2013.

EHÖK

FORUM Publicum INGYENES MAGAZIN

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI MAGAZINJA

A HAZA SZOLGÁLATÁBAN

Kiadja:

EHÖK


TARTALOM Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen! 1.

REKTORI KÖSZÖNTŐ

8.

TÁMOGATÁSOK

2.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

9.

TUDOMÁNY

Eum volorempor res et HADTUDOMÁNYI ÉS

3.

Eum volorempor10-11. res et

HALLGATÓI ÉLETEum volorempor res et

RecaboObitatiis quam, RecaboObitatiis quam, RecaboObitatiis quam, HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 12. cusdaeKÜLKAPCSOLATOK que nonse ipsam cusdae que nonse ipsam que nonse ipsam cusdae simporemqui odis prorumRatem simporemqui odis prorumRatem simporemqui odis prorumRatem KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR 13. SPORTÉLET experuption ped quae laborep experuption ped quae laborep experuption ped quae laborep Oictiatius nonsequi doluptae pe Oictiatius nonsequi doluptae pe Oictiatius nonsequi doluptae pe RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 14-15. LUDOVIKA nobis ped quae laborep fictiatius. nobis ped quae laborep fictiatius. nobis ped quae laborep fictiatius.

4. 5. 6-7.

KÉPZÉSEK

16.

BÁRKA SZÍNHÁZ

Impresszum: Forum Publicum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói magazinja Felelős kiadó: Túróczi Zoltán (EHÖK) Főszerkesztő: Pallay Klára Helyettes főszerkesztő: Ungvári Bence Tördelés, design: Grafcom Media Kft. Közreműködött: Kőszegi Károly, Németh Fanni, Pallay Klára, Szilágyi Dénes, Szilágyi Enikő, Túróczi Zoltán Szerkesztőség: 1118 Budapest Ménesi út 5. K-208. E-mail: forum.publicum@uni-nke.hu Web: www.nkehok.hu Terjesztés: 2000 példányban megjelenő ingyenes magazin, elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusain és online a kari hallgatói önkormányzatok honlapjain illetve a http://www.facebook.com/ForumPublicumMagazin oldalon. Nyomda: TopBalaton Kft.


REKTORI KÖSZÖNTŐ

Köszöntöm Önöket Egyetemünk második nyílt napján! Érdeklődésüket örömmel fogadjuk, figyelmük megtisztelő számunkra, mert az valószínűleg két dolgot tükröz: egyrészt a Haza iránti elkötelezettségüket, másrészt azt, hogy szeretik a kihívásokat. A Haza iránti elkötelezettség, a szolgálat jelmondatunkban is megjelenik: „A haza szolgálatában”. A képzéseinken elsajátítható tudás későbbi gyakorlása ugyanis szolgálatot jelent a szó legnemesebb értelmében. A kihívást mindhárom karon megtalálják, akár a kiképzéshez tartozó fizikai, akár a szellemi kihívások formájában. Intézményünk alapvetően a Magyar Állam számára képez munkavállalókat, honvédtiszteket, rendészeti tiszteket, közszolgálati szakembereket. A civil közszolgálat, a fegyveres erő és a rendészeti szervek szakemberigénye biztos elhelyezkedési lehetőséget jelent végzett hallgatóink számára. A nálunk szerzett végzettség birtokában azonban a munkaerőpiacra is bátran léphetnek majd ki. Egyetemünkön a katonai-, a rendészeti-, és a közigazgatási ismeretek iránt érdeklődők egy olyan intézményben tanulhatnak, ahol a közös képzések révén már tanulmányaik idején jó kapcsolatot alakíthatnak ki a saját érdeklődési körüktől talán eltérő, jövőjüket mégis egyformán a haza szolgálatában elképzelő diáktársaikkal. Most, 2013-ban még több, egymástól messze található helyszíneken nyújtjuk képzéseinket, de Egyetemünk új központi campusa, a Ludovika Campus a következő tanévtől már várja új és meglévő hallgatóit. Kívánom, hogy érezzék jól magukat nálunk a kollégáim által összeállított színes programokon, és kapjanak választ minden kérdésükre! Örülünk, hogy eljöttek, visszavárjuk Önöket!

Prof. Dr. Patyi András

Rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem

KULTÚRA

Tisztelt Érdeklődők! Kedves leendő Egyetemisták!


NKE

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FORUM Publicum

Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Magyarország Országgyűlése felismerve, hogy a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése öszszehangolt és tervezett utánpótlásképzést tesz szükségessé; (…) 2012. január 1-jével megalapítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.”

Az alapító okirat kezdő sorai adják Magyarország legfiatalabb felsőoktatási intézményének elsőszámú célját. A legfiatalabb jelző nem teljes mértékben helytálló, ugyanis a három lábon álló egyetem elődintézményei már hosszú múltra tekintenek vissza. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar történelmét az 1808. évi országgyűlésig lehet visszavezetni, melyen megalakult a Ludovika Akadémia, majd az azóta eltelt közel 200 év alatt számos formációban

képezték a magyar honvédség tisztjeit. Az előd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hungária körúti campusa a HHK és a Ludovika Zászlóalj mellett az Egyetem vezetésének is jelenlegi otthona. A Közigazgatás-tudományi Kar által megtestesített önálló közigazgatási szakemberképzést az előző század közepéig, a Tanácsakadémia megalakulásáig tudjuk visszavezetni. 1977-ben a Gellért-hegy lábánál magasló épületegyüttesben vette kezdetét első ízben a felsőszintű köztisztviselő-képzés. Az Államigazgatási Főiskola sem maradt ki a 2000-es években végbemenő integrációs hullámból, ami alatt számos konkurens egyetem indította el igazgatási szakjait. A Közigazgatás-tudományi Kar ma már az NKE kötelékében kezdi visszanyerni régi központi helyzetét az ország közigazgatási képzésében. Felsőfokú rendvédelmi képzés a hadtudományihoz hasonlóan csak az Egyetem falain belül működhet. A volt Rendőrtiszti Főiskola lassan fél évszázados múltra tekint vissza. Felsőoktatásban 1945 óta beszélhetünk rendészeti képzésről, melynek célja a hivatásos állomány magas szintű kiképzése volt. A hároméves tanulmányi idő alatt a hallgatók szoros napirend és rendszeres gyakorlatok mellett sajátíthatják el a szükséges tudnivalókat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamint a közszolgálat jelen ágainak párosítása nem új keletű gondolat. Az ezredfordulón számos alkalommal felmerült a rendőr- és a közigazgatási képzés egybeolvasztása, azonban a jelen konstrukcióról első ízben 2010 nyarán értesülhettünk. A 2012-es indulást hosszú előkészítő munka előzte meg elsősorban a három fenntartó intézmény, a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, melyek egyben kvázi megrendelői is az Egyetemnek. Jelen kiadványból szinte minden megtudható, ami az olvasót várja szeptembertől, azonban karrierszempontból az alábbiakat tudjuk ígérni: biztos munkahely és életpálya, jogszabályokban szabályozott fix kereset, széles elhelyezkedési lehetőség, folyamatos továbbképzés nemzetközi tapasztalat elsajátítása és tartalmas hallgatói élet. ••


HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

HHK

FORUM Publicum

Köszöntöm Önöket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyílt napi rendezvényén, amelyen megismerhetik DR. BOLDIZSÁR GÁBOR ezredes a Hadtudományi és HonDékán védtisztképző Kar oktatási tevékenységét, továbbá bepillantást nyerhetnek a honvédtiszt-jelöltek katonai szocializációját biztosító MH Ludovika Zászlóalj mindennapjaiba. A Kar a kormányzat és a honvédelmi tárca elvárásainak megfelelően végzi a magas szintű katonai hivatás gyakorlásához szükséges szakmai képzést: a honvédtiszt-jelöltek, honvéd tisztek elméleti és gyakorlati oktatását, a Magyar Honvédség tiszti állományának át- és továbbképzését, valamint a biztonsági szektor szakembereinek felkészítését. Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat felkészült oktatókkal, korszerű

szaktantermekkel, nemzetközi szintű gyakorlatokkal várjuk. A Karon működő két doktori iskolánk a hadtudományok és a katonai műszaki tudományok területén szolgálják a magas szintű tudásgyarapítást. A korszerű ismeretek átadásán túl, a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a honvédtiszt-jelöltek haza iránti elkötelezettségének elmélyítésére, a több mint kétszáz éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományainak tiszteletére. Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy a mai nap programjai segítenek leendő hallgatóink pályaválasztásában. A 2013/2014-es tanévben is várunk minden jelentkezőt, aki a Magyar Honvédségben, a haza szolgálatában tervezi jövőjét, és magáénak érzi jelmondatunkat: „A hazáért mindhalálig!”

HHK

Tisztelt Leendő Hallgatónk! Tisztelt Pedagógusok és Szülők!

Kedves Felvételiző! Engedd meg, hogy az elsők között köszöntselek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, ugyan még csupán a nyílt nap keretein belül. A Kar a katonai felsőoktatás színtere, Magyarországon csak itt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem falai között képeznek hivatásos tiszteket. Az érdeklődő három katonai szak közül választhat, ezek a katonai vezetői, a katonai üzemeltető és a katonai logisztikai szakok. A 8 féléves képzési idő felénél szakirányra sorolják a tisztjelölteket a tanulmányi eredmények, katonai kompetenciák, a fizikai erőnlét, a nyelvtudás és a tudományos eredmények alapján. A képzési körülmények mindenki számára lehetővé teszik, hogy komolyan fejlődhessenek ezeken a területeken, ami egyedülálló a mai magyar felsőoktatásban. Azt, hogy a hallgatónak csak a tanulásra legyen gondja, a képzés

költségmentessége, az ingyenes elhelyezés, a rendszeres havi alapilletmény, tanulmányi eredménytől függő ösztöndíj és egyéb pótlékok biztosítják. Karunkon Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ működik, amely a nyelvi képzésért és vizsgáztatásért felel. A fizikai fejlődést a több mint egy tucat sportszakosztály, HANZÉROS KRISZTIÁN Elnök tornacsarnokok, sportpályák és kondiHallgatói Önkormányzat terem biztosítják. Az élénk tudományos élet a tudományos diákkörökben, a hallgatói közélet a kari Hallgatói Önkormányzat keretében szerveződik. A katonai szocializáció a Ludovika Zászlóalj kötelékén belül valósul meg. A katonai képzés mellett biztonságpolitikai és védelmi igazgatási szakok működnek, amelyek civil szakemberekkel látják el az ország védelmi szervezeteit. Várunk Téged is!


KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR

KTK

FORUM Publicum

Tisztelt Érdeklődő! Engedje meg, hogy röviden bemutassam a Közigazgatás-tudományi Kart és képzéseinket.

KTK

4

A Kar a magyar közigazgatási képzés elsőszámú, vezető intézménye. Büszkék vagyunk DR. CSERNY ÁKOS arra, hogy szakjaink előkelő Dékán helyet foglalnak el a népszerűségi listákon. A közigazgatási képzés teljes palettája megtalálható itt: hallgatóink két alapképzési szakon, két mesterszakon és számos diploma után elérhető szakirányú képzésen tanulhatnak vagy részt vehetnek - reményeink szerint ebben az évben induló - doktori képzésünkön is. A Karon folytatott képzési tevékenység magában foglalja az általános ismeretek átadását a közjog, a közpolitika, a közpénzügyek, a közszolgálat, valamint a közigazgatási menedzsment

területén ugyanúgy, mint a speciális szakigazgatási „tudás” biztosítását. Az oktatási struktúra és az átadott ismeretanyag folyamatosan igazodik az állam, a közigazgatási szervek, valamint a társadalom irányából érkező elvárásokhoz, ami biztosítja, hogy a Karunkról kikerülő diplomás pályakezdők a közszolgálat területén jól hasznosítható, naprakész tudással rendelkezzenek, így magasan képzett közigazgatási szakemberként tudjanak helytállni. Kampuszunk Budapest szívében, parkos környezetben helyezkedik el. Az épületben előadók, tantermek, kollégium, jól felszerelt könyvtár található. Az aktív kikapcsolódást uszodánk, tornatermünk, konditermünk, műfüves focipályánk, és természetesen a HÖK által szervezett programjaink biztosítják hallgatóinknak. Várjuk Önöket a jövő tanévben! ••

Kedves Felvételiző! A Közigazgatás-tudományi Kar számtalan lehetőséget tartogat hallgatói számára. Legyen szó tudományos munkáról, sportról, szórakozásról vagy a közösségi élet szervezéséről, a Ménesi úton mindenki aktív részese lehet a pezsgő egyetemi életnek. A Karon folyó közigazgatási képzés révén hallgatóink elsajátíthatják mindazon kompetenciákat, amelyekre későbbi köztisztviselői életpályájuk során szükségük lehet. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudás alkalmassá teszi az itt diplomát szerzőket, hogy a központi (kormányzati) közigazgatástól kezdve, az önkormányzatokon át a konzulátusokig bárhol megállják helyüket. Mindezekben segítségükre vannak karunk tudományos diákszervezetei (szakkollégiumok, tudományos diákkörök) amelyek berkein belül már első egyetemi évüktől kezdve belemélyedhetnek az egyes jogi, igazgatási vagy vezetéselméleti területek

kutatásába, felsőéves hallgatói társaik mentorálása útján. A Gellért-hegy oldalán fekvő campuson azonban nem csak az elmét lehet fitten tartani. Tornacsarnok, műfüves SZÁNTI GÁBOR focipálya, falmászó pálya, konElnök diterem és medence várja az Hallgatói Önkormányzat aktív kikapcsolódásra vágyó hallgatókat. A közösségért aktívan tenni akarók sem maradnak lehetőség nélkül. Karunkon régre visszanyúló hagyományokkal rendelkező Hallgatói Önkormányzat (www.afhok.hu) működik, amely egyrészt ellátja a hallgatók érdekképviseletét, másrészt szervezi a hallgatói közéletet. A Közigazgatás-tudományi Kar kiváló kiinduló pont egy sikeres karrierhez! Jelentkezz Te is, és légy részese egy igazi egyetemi életnek! Az érettségihez sok sikert és kitartást kívánok! ••


RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR FORUM Publicum

RTK

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi karaként egy esztendeje működik a Rendészettudományi Kar, amely a jogelőd Rendőrtiszti Főiskolához hasonlóan a hazai felsőoktatásban továbbra is egyedüliként folytat rendészeti képzést. A tisztképzés mellett civil szakirányok is színesítik a kínálati palettánkat, így mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő alap- vagy mesterképzést. Reményeink szerint hamarosan a doktori képzésbe is bekapcsolódik a Kar, és létrejön a Rendészettudományi Doktori Iskola. Intézményünk iránt az elmúlt években nagy volt az érdeklődés, a Rendészettudományi Kar a hazai és a nemzetközi felsőoktatás elismert műhelyévé vált. Oktató- és nevelőmunkánknak mindig is az volt a célja, hogy hallgatóinkat az általuk választott pályára magas szinten és sokoldalúan készítsük fel. Arra

törekszünk, hogy erősítsük a hivatástudatot és a szakértelmet, mert megbízható, magas színvonalú tudást kívánunk átadni, és felvértezni hallgatóinkat az elvárt magatartásformákkal, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter személyiségjegyekkel. bv. dandártábornok Bármelyik szakirányt Dékán is választja, biztos vagyok abban, hogy jól dönt. A jogelőd főiskola diplomás pályakövetési rendszere szerint a végzettek 98%-a el tudott helyezkedni, ezért is érdemes nálunk folytatnia felsőoktatási tanulmányait. Bízom benne, hogy az őszi szemeszterben Önt is hallgatóink között köszönthetjük! Addig is eredményest felkészülést kívánok! ••

Kedves Felvételiző!

NAGY TAMÁS Elnök Hallgatói Önkormányzat

Köszöntelek téged a Rendészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata nevében! Ha már biztosan tudod, hogy hozzánk jelentkezel akkor azért, ha még bizonytalan vagy, akkor pedig azért írok neked pár sort szeretett intézményünkről.

A Rendészettudományi Kar, a volt Rendőrtiszti Főiskola jogutódjaként, idén is várja állományába azokat a hallgatókat, akik a rendvédelem, a közszolgálat, az állampolgárok segítése, és a jog betartatása jelszavak alatt képzelik el jövőbeli munkásságukat. Fontos, nem elhanyagolható tény, hogy iskolánk az

ország egyetlen olyan rendvédelmi felsőoktatási intézménye, ahol leendő tisztjeink komoly szintű mentális és fizikai képzésben részesülnek. A törvény, a jog ismerete épp olyan fontos, mint a fizikum fejlesztése, így kiváló, neves oktatók készítik fel három év alatt a diákokat, hogy majdani foglalkozásuk szakembereivé váljanak. Sportolási lehetőségek tömkelege, rendezvényeink sokasága és megannyi szabadidős alternatíva azok, amelyek végigkísérnek utadon, nem beszélve a körülötted levő jó társaságról. Ha Te is úgy érzed, hogy rendőrként, pénzügyőrként, katasztrófavédőként, vagy bevándorlásügyi szakértőként szeretnéd majd szolgálni a hazádat, jelentkezz hozzánk, és három év múlva garantáltan egy biztos munkahelyet kínáló szervezet hasznos tagja leszel. Gyere, és legyél egy közülünk! Erőt, egészséget! ••

RTK

Tisztelt Érdeklődő!


KÉPZÉSEK

KÉPZÉSEK

FORUM Publicum

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 szeptemberi indulással meghirdetett képzéseinek adatai Kar

K T F

Szak

Költségtérítés Félévek összege (Ft) száma

Irányszámok min < max

Képzési terület

NKE-HHK

A

N

K

biztonság- és védelempolitikai

240 000

6

10 < 25

KRK

NKE-HHK

A

N

A

katonai logisztika

támogatott

8

20 < 35

KRK

NKE-HHK

A

N

A

katonai vezetői

támogatott

7

20 < 75

KRK TÁRS

NKE-HHK

A

N

K

nemzetközi tanulmányok

NKE-HHK

A

L

A

nemzetbiztonsági

240 000

6

10 < 20

támogatott

6

8 < 25

NKE-HHK

A

L

K

védelmi igazgatási (Ózd)

KRK

170 000

6

20 < 50

KRK

NKE-HHK

M

N

A

NKE-HHK

M

N

K

biztonság- és védelempolitikai

támogatott

4

biztonság- és védelempolitikai

205 000

4

10 < 35

KRK

NKE-HHK

M

N

A

katonai üzemeltetés

támogatott

2

10 < 30

KRK

NKE-HHK

M

N

A

katonai vezetői

támogatott

2

10 < 70

KRK

NKE-HHK

M

N

A

nemzetbiztonsági

támogatott

4

5 < 10

KRK

NKE-HHK

M

N

A

nemzetközi tanulmányok

támogatott

4

15 < 25

TÁRS

10 < 15

KRK

NKE-HHK

M

N

K

nemzetközi tanulmányok

225 000

4

NKE-HHK

M

L

K

biztonság- és védelempolitikai

205 000

4

NKE-HHK

M

L

A

nemzetbiztonsági

támogatott

4

8 < 25

KRK

NKE-HHK

M

L

K

nemzetközi tanulmányok

225 000

4

20 < 25

TÁRS

NKE-HHK

M

L

A

védelmi igazgatási

támogatott

NKE-HHK

M

L

K

védelmi igazgatási

205 000

4

10 < 50

KRK

NKE-HHK

M

L

K

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

305 000

4

20 < 30

MŰSZ

6

100 < 240

KRK

6

10 < 50

KRK

6

50 < 580

KRK

6

50 < 100

KRK

4

50 < 110

KRK

4

50 < 110

KRK

NKE-KTK

A

N

A

igazgatásszervező

támogatott

NKE-KTK

A

N

K

igazgatásszervező

225 000

NKE-KTK

A

N

A

nemzetközi igazgatási

támogatott

NKE-KTK

A

N

K

nemzetközi igazgatási

215 000

NKE-KTK

A

L

A

igazgatásszervező

támogatott

NKE-KTK

A

L

K

igazgatásszervező

215 000

NKE-KTK

A

L

K

nemzetközi igazgatási

NKE-KTK

M

N

A

európai és nemzetközi igazgatás

támogatott

NKE-KTK

M

N

K

európai és nemzetközi igazgatás

240 000

NKE-KTK

M

N

A

közigazgatási

támogatott

NKE-KTK

M

N

K

közigazgatási

240 000

NKE-KTK

M

L

K

európai és nemzetközi igazgatás

240 000

4

5 < 50

KRK

NKE-KTK

M

L

K

közigazgatási

240 000

4

50 < 100

KRK

215 000


KÉPZÉSEK FORUM Publicum

Kar

K T F

Szak

Költségtérítés Félévek összege (Ft) száma

Irányszámok min < max

Képzési terület

NKE-RTK

A

N

A

bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző]

támogatott

6

10 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozói]

támogatott

6

30 < 45

KRK

NKE-RTK

A

N

A

bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi nyomozói]

támogatott

6

12 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

bűnügyi igazgatási [pénzügyi nyomozói]

támogatott

6

15 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

katasztrófavédelem [iparbiztonsági]

támogatott

6

12 < 15

KRK

NKE-RTK

A

N

A

katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti]

támogatott

6

15 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

katasztrófavédelem [tűzvédelmi és mentésirányítási]

támogatott

6

12 < 15

KRK

NKE-RTK

A

N

K

rendészeti igazgatási [biztonsági]

205 000

6

12 < 30

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [büntetés-végrehajtási]

támogatott

6

10 < 15

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [határrendészeti]

támogatott

6

15 < 25

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti]

támogatott

6

10 < 15

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [közlekedésrendészeti]

támogatott

6

12 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [közrendvédelmi]

támogatott

6

12 < 20

KRK

NKE-RTK

A

N

A

rendészeti igazgatási [migrációs]

támogatott

6

10 < 15

KRK

NKE-RTK

A

L

A

bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző]

támogatott

6

15 < 25

KRK

NKE-RTK

A

L

A

bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozói]

támogatott

6

20 < 50

KRK

NKE-RTK

A

L

A

bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi nyomozói]

támogatott

6

12 < 20

KRK

NKE-RTK

A

L

A

bűnügyi igazgatási [pénzügyi nyomozói]

támogatott

6

15 < 20

KRK

NKE-RTK

A

L

A

katasztrófavédelem [iparbiztonsági]

támogatott

NKE-RTK

A

L

K

katasztrófavédelem [iparbiztonsági]

180 000

6

15 < 50

KRK

NKE-RTK

A

L

A

katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti]

NKE-RTK

A

L

K

katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti]

6

15 < 50

KRK

NKE-RTK

A

L

A

katasztrófavédelem [tűzvédelmi és mentésirányítási]

támogatott

6

30 < 60

KRK

NKE-RTK

A

L

K

rendészeti igazgatási [biztonsági]

182 000

6

12 < 30

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [büntetés-végrehajtási]

támogatott

6

10 < 15

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [határrendészeti]

támogatott

6

20 < 25

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti]

támogatott

6

20 < 25

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [közlekedésrendészeti]

támogatott

6

20 < 25

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [közrendvédelmi]

támogatott

6

20 < 40

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [migrációs]

támogatott

6

10 < 15

KRK

NKE-RTK

A

L

A

rendészeti igazgatási [vám- és jövedékigazgatási]

támogatott

6

15 < 20

KRK

NKE-RTK

M

L

A

rendészeti vezető

támogatott

4

50 < 80

KRK

mindösszesen:

támogatott 180 000

1057 < 2730

Jelmagyarázat: K - képzési szint: A = alapképzés; M = mesterképzés T - munkarend: N = nappali; L = levelező F - finanszírozási forma: A= közszolgálati ösztöndíjas; K = önköltséges önköltséges szakok színnel kiemelve


TÁMOGATÁSOK

TÁMOGATÁSOK FORUM Publicum

Hallgatói ösztöndíjak, támogatások és juttatások

TÁMOGATÁSOK

8

Egyetemünk - mint megannyi más területen- a hallgatói ösztöndíjak és juttatások tekintetében is sajátos színfoltot képez a felsőoktatási intézmények palettáján. Az Egyetem hallgatóbarátságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy megalapítása óta a jogelőd intézményekben alapított ösztöndíjak sorát bővítve, a hallgatói tudományos, kutató, közéleti és sport tevékenységet fokozottan támogatva újabb és újabb ösztöndíjakat hozott létre. Az NKE egyes szakjai már a hallgatói jogviszony megszületése után megkezdi a hallgatók támogatását (pl.: alaptámogatás, alapösztöndíj), és teszi ezt a hallgatói évek végezetéig, amikor az arra érdemes hallgatók szakmai és közéleti kitüntetést és az ezzel járó ösztöndíjat vehetnek át a diplomájukkal. A három kar sajátosságai, a civil és hivatásos hallgatók eltérő jogállása kapcsán rengeteg különbözőséget figyelhetünk meg: míg a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatóinak ösztöndíját az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hivatásos állományú hallgatóit a Honvédelmi Minisztérium támogatja, a Rendészettudományi Kar hallgatói ösztöndíjainak finanszírozásáért pedig a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei felelősek. A Rendészettudományi Kar hallgatói már az első félévben jogosultak havi 25.200 Ft alapösztöndíjra, a második félévtől pedig a 14.000 Ft-os alapösztöndíj kiegészülhet tanulmányi és szociális ösztöndíjjal is. A honvédtisztjelölt hallgatók az alapkiképzésük ideje alatt étkezési támogatást kapnak, ezután pedig havonta

kb. 35.000 Ft-os alapilletményt, ami évente emelkedik, valamint lakhatási- és félévente ruházati támogatásra is jogosultak. A jogszabályi kereteket megtartva az Egyetem, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az egyes karok Diákjóléti Bizottságai őrködnek az ösztöndíjak szabályos elosztása felett, a pályázók rendelkezésre bocsátva a teljes körű tájékoztatást és segítséget. Az Egyetem rendkívül széles skálán mozgó ösztöndíjrendszerének útvesztőjében a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat mutat utat, kérdéseitekkel pedig a Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodási és szociális ügyekért felelős ügyvivőjéhez fordulhattok. ••


TUDOMÁNY FORUM Publicum

TUDOMÁNY

Tudományos műhelyek Egyetemünk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, ezért több alternatívát is biztosít hallgatóinknak a tanterven túli ismeretek megszerzésére és azok hasznosítására. Már az első évtől kezdve lehetőség nyílik a különböző tudományágak megismerésére (például hadtudomány, katonai műszaki tudomány, jogtudomány, rendészettudomány, társadalomtudományok), illetve ezeken belül az egyéni és kollektív kutatómunka folytatására. Az elsajátított plusz tudásról tudományos versenyeken, kétévente pedig a legnívósabb országos megmérettetésen, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián adhatnak számot tanulóink az adott témában készített több oldalas munkájuk útján. Több szakmai diákszervezet is működik Karainkon. Elsősorban az öt szakkollégiumot kell megemlítenünk. A 15-20 fős szervezetek fő profilja a már korábban említett kutatómunkákból, publikációk írásából, konferenciák szervezéséből, szakmai kurzusokon való részvételből tevődik össze. A műhelyek között rangidős a Magyary Zoltán Szakkollégium a 2001-es alapítási évét tekintve. Tíz éves szakmai munkájuknak köszönhetően a Közigazgatás-tudományi Karon tanuló hallgatók körében nagy népszerűségnek örvend. 2003-ban egy baráti sörözés keretében alakult meg a Biztonságpolitikai Szakkollégium, ami mára már egy olyan magasan kvalifikált, országosan is elismert tudományos közösséggé nőtte ki magát, amelyet a Karon oktató tanárok is bátran hirdetnek az elsős hallgatók körében. 2008. december 1-jén nyitotta meg kapuit a Szent György Szakkollégium, az akkor még Rendőrtiszti Főiskola hallgatói előtt. A Szakkoli maximálisan húsz aktív tagot ölel fel, akik feladataikat öt bizottságba szerveződve végzik: Tanulmányi-, Programszervező-, Gazdasági és Pályázati-, Kommunikációs- és Személyügyi Bizottság. Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégiumunk még gyerekcipőben topog a Hungária körúti kampuszon. 2010-ben hívták életre, elsősorban a műszaki vonalon tanuló egyetemisták részére. Itt előadásokkal és tanulmányi kirándulásokkal szeretnék gyakorlatiasabbá tenni az oktatást. Az Ostrakon Szakkollégium Egyetemünk leg-

fiatalabb szervezete. A közösség fő profilja a közéleti előadások szervezése és egy napi aktualitásokban szakmailag is jártas közösség felépítése. A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörök létjogosultsága is megkérdőjelezhetetlen. Ezen szerveződések általában nagyobb közösségként funkcionálnak, és általában egy adott területet közelítenek meg. A tagság könnyebben elérhető, mint a szakkollégiumok esetén, azonban a lehetőségek is korlátozottabbnak számítanak. Természetesen a kompetenciák fejlesztésére, a tudás növelésére ebben az esetben is lehetőség van. Előnyt jelenthet a tudományos diákköri illetve a szakkollégista tagság, ha a hallgató versenyen kíván számot adni tudásáról, eddigi munkájáról. Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács a Hallgatói Önkormányzatokkal közösen Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát (ITDK) szervez egy-, máshol kétévente. Itt a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy megszerzett tudásukat összemérjék más hallgatókkal, valamint tudományos dolgozat formájában, illetve egy prezentációval egybekötött előadás során ismertessék kutatásuk gyümölcsét a szakmában jeles professzorok és szakemberek előtt. Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián képzési formától és munkarendtől függetlenül bárki részt vehet. A legjobb pályaműveket bemutató hallgatók értékes jutalomban részesülnek, illetve ha a zsűri úgy véli, javaslatot tesz a kétévente megrendezendő, már említett OTDK-n való részvételre, mely rendezvény a tehetséggondozás fél évszázados tapasztalattal rendelkező, a hallgatók tömegeit megmozgató formája. ••


RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNYEK

FORUM Publicum

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI ÉS KARI SZINTEN MŰKÖDŐ HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATAI (HÖK) NEM CSUPÁN A HALLGATÓK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT FELELŐSEK, HANEM AKTÍV, S TALÁN ELSŐSZÁMÚ SZERVEZŐI IS A HALLGATÓI ÉLETNEK. RENDEZVÉNYEK SOKASÁGÁVAL GARANTÁLJÁK ÉVRŐL ÉVRE A SZÓRAKOZÁST, LEGYEN SZÓ BULIRÓL, BÁLRÓL, SPORT VAGY ÉPPEN SZAKMAI ESEMÉNYEKRŐL.

RENDEZVÉNYEK

10

Frissen felvételt nyert diákként, az első és talán legnagyobb volumenű esemény a gólyatábor. Ez a felhőtlen pár nap nemtől, kortól, rangtól és beosztástól függetlenül mindenkinek kötelező. Már hagyományként emlegethetjük a Közigazgatás-tudományi Kar fesztiválhangulatot ébresztő táborát, mely tavaly már 31. alkalommal került megrendezésre. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra felvételt nyert hallgatók legutóbb az Ócsai Kiképzőbázis szórakoztató oldalát ismerhették meg (a szórakoztató jellegét valószínűleg először és utoljára). A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata a nyáron első ízben rendezte meg táborát, méghozzá Csillebércen, ahol a fergeteges tombolás mellett a képzési intézményükbe is ellátogathattak a gólyák.

Természetesen a nyár végi szórakozás alapját a gólyák érkezése adja, azonban ennek díszes keretek között való megünneplése sem elhanyagolható. Az év első bálja, a gólyabál tavaly két helyszínen került megrendezésre. Míg a HHK és az RTK hallgatói a Stefánia Palotában ünnepeltek, addig a KTK-s hallgatók a Dürer Rendezvényház felé vették az irányt. Az ünnepi beszédeket, a keringőt és a neves fellépőket természetesen egy hajnalig tartó őrület követte mindkét helyszínen. A nemek arányával kapcsolatos problémákat az EHÖK egy nagyon egyszerű módszerrel próbálja kompenzálni. Először is vegyük a ménesi úti campus lakóit nagyító alá. A nőuralom tagadhatatlan, a hallgatók háromnegyedét a gyengébbik nem képviselői teszik ki. Ehhez adjuk hozzá a Hungária körúton uralkodó éppen ellentétes állapotot, majd fűszerezzük meg a történetet a Rendészettudományi Karon cseperedő kollégákkal, és így született meg az „Integrációs” buli sorozat, ahol közel 1500 NKE-s hallgató kapcsolódik ki egyszerre.

HALLGATÓI ÉLET


RENDEZVÉNYEK FORUM Publicum

A Karok természetesen rendelkeznek olyan sajátosságokkal, melyeket az elődintézmények idejéből hoztak magukkal. Egy honvédtisztjelölt számára bizonyára érthetetlen, amikor egy KTK-s megkérdezi: „ Jössz Fapadosra?” (Fapados= hatalmas kari buli a Ménesi úton, a hármas előadóban és környékén). Persze a civil hallgatók sem nagyon tudják hová rakni az alapkiképzést, a tisztavatót, vagy éppen az RTK-s Csille-bulikat.

A rendezvények tekintetében mindenképp említést kell tennem a tudományos illetve a sport rendezvényekről. A szakkollégiumok illetve a tudományos diákkörök rendszerint szerveznek érdekes, szakmába vágó előadásokat, melyek ugyan tudományos illetve szakmai jellegűek, azonban egy teljesen más oldalról mutatják be a hallgatóknak az adott területet, mint a vaskos könyvek. Főméltóságok, szakemberek és olimpikonok egyaránt feltűntek már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely porondján, járt már nálunk Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, vagy például Dombi Rudolf, olimpiai bajnok kajakozó. A Magyary Zoltán Szakkollégium szervezésében számos hallgató eljuthatott a Parlamentbe, ahol például Pintér Sándor Belügyminiszter Úr fogadta őket egy pulpitus beszélgetés keretén belül.

RENDEZVÉNYEK

A KTK-s hagyományok szerint minden évben meg kell ünnepelni azon hallgatóinkat, akik épp tanulmányaik felénél járnak (alapképzés esetén), ennek legmegfelelőbb módja pedig a Felező bál. Nem mondható már egyedi rendezvénynek a Kari Napok megrendezése sem, amelyet ugyan más-más séma szerint, de mindhárom kar megrendez tavaszszal. Míg az egyik helyen mindenki a nagyszabású városi vetélkedőt várja, addig máshol a sportnappal vagy a közös főzéssel vannak elfoglalva a hallgatók.

11

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóitól a karitatív munka sem idegen. Karácsony előtt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj immár ötödik alkalommal segített a melegétel-osztásban a VIII. kerületben. A honvédtiszt-jelöltekhez idén a rendőrtiszt hallgatók is csatlakoztak.

A sport tekintetében egyre népszerűbbé válnak a karok közötti versenyek. Eddig már számos sportágban (kosárlabda, kézilabda, röplabda) megrendezésre került az egyetemi kupa, melynek reményeink szerint komoly hagyománya lesz intézményünkben. A karok természetesen egymástól függetlenül, több külső sportrendezvényen is megjelennek, legyen szó labdarúgásról vagy épp sárkányhajózásról.

LE KELL SZÖGEZNÜNK, HOGY HALLGATÓI ÉLET SZEMPONTJÁBÓL IS A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA LEHET AZ EGYETEM, EGYSZERŰEN CSAK ÉLNI KELL A KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGEKKEL!


Kitárul a

VILÁG

t és az idei tapasztalatszerzés tosnak a nemzetköz fon k tjá zágok tar ors an s sok má is és ületek latokra szert tenni Reményeim szerint köz tek utazni, új kapcso nyre ret elő sze kis ben egy töb ne g ret mé , sze i piacokon mindenk gen nyelvek ismeretét erő nka mu i előtaz köz e zet err nd A hazai és nem em számotokra: mi kultúráját felfedezni. lni. Nos, van egy jó hír öve gn me it lye esé si edé t! szert tenni, elhelyezk zerűbb lehetőségeke ezért támok nyújtják a legnagys tás áldásos hatásait, bili mo i köz tetek álló egyetemi éve zet nem a e ert ism fel hogy minél ja, em ti Eg yet ünk vezetésének cél A Nemzeti Közszolgála ó részvételét. Eg yetem val n kba mo gra pro di ideig. gatja hallgatói külföl at rövidebb-hosszabb n – már n külföldi tanulmányok n belül – Uniós szinte eté ker nek ely am több diák folytathasso m, gra pro usrképsm ste Era me az és ismertebb teit külföldön; alapMind közül talán leg atta szakmai ismere l 50 fő íth ábó rap gyj gya na tó an llga 3-b ha 201 ányi céllal az NKE nagyjából hárommillió ulm Tan tő. rhe Az l. elé mo nt mára egyará 25 fő kiküldésével szá zésben részt vevők szá lat teljesítésére pedig ikat kor gya gya tár ai t km vet sza fel di külföl rtes pályázók külföldön nye támogatását ter vezi, a et; leh t án útj éve elnyerni pályázat emiat t nem kell fél ösztöndíj-támogatást ban vizsgázhatnak, így zág ors két nd mi ul tják, ráadás itthon beszámíttatha et, a, görög , lengyel, ném szniuk. csú y vag k niu zta napon át belga, franci halas hó 0 3-1 n ön gőe egy füg l l kel megállapodástó ap mellé csatolnotok A KTK hallgatójaként a attok. A pályázati űrl zik ulh ves tan is be n em me yel ete ök egy solatát is. Emellett fig olasz, szlovák vag y tör pedig a glévő okleveleitek má sen me eté tve élg ille t, esz ele elb lev talatot; egy életrajzot, motivációs éget, külföldi tapasz t, közösségi tevékenys tanulmányi eredmény gban, Svédfelmérik. szágban, Németorszá nyelvtudásotokat is Csehországban, Észtor san ik a fentebb nyo kér má n gyo nté ha szi is ént k Az RTK jelentkezőjek i szemesztert. Tőlete asz tav egy k tte et the leh a megfelekiában töl ben döntő szempont országban vag y Szlová a pályázat elnyerésé ám , kat n elsajátítani. áso nya zol éko iga és tudjátok majd hat már felsorolt iratokat ai ismereteket csak így kia vag y km ová sza a Szl g, zen szá his tor ás, lő szintű nyelvtud Lengyelország, Néme g, szá aor nci lvtudás Fra , nye ág Csehorsz y, illetve a középfokú A HHK hallgatójaként thattok. Tantárgyhián asz pótoltátok. vál r ül má köz at i gok nye ssá mé Szlovénia par tnerintéz amikor ezeket a hiányo re, őbb kés éséhez tok erz szá ntkezést halas tek a diploma megsz megléte nélkül a jele tok , ha már rendelkez zno j is lyá óal pá szl es Zá em a és érd , akkor vizsga , jogosítvány) Honvédtisztjelöltként etelményekkel” (nyelv ig akkor köv ped ti ást ne taz me „ki kiu ges ges szüksé . A tényle ulmányok folytatására edélye is. „rábólint ” a külföldi tan d Vezérkar főnöki eng nvé Ho a ett kez gér me ha g, me lehetőségeka tek adt eti dh am kez rdo-progr még élhettek a Leona sonlóak ha iói díc Az Erasmuson kívül kon év, fél ), ennek időtar tama lat kor gya ai tói llga akm ha (sz kel is tben nem lehet éve, hogy ebben az ese ú öszcél si atá kut , az Erasmuséhoz, kiv yos Számos más tudomán ak. ón taz kiu a díj, ya tön jog viszon , Eg yéves kínai ösz rhető (DA AD, CEEPUS töndíjprogram is elé .). nyári egyetemek stb zetFulbright, különböző k majd a kari HÖK nem éte ess ker rt óké áci orm inf b seb ete szl Ré felelős tag jait. •• közi kapcsolatokért


SPORTÉLET FORUM Publicum

Egyetemi sportélet NKE a sportos egyetem

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon igen színes a felhozatal. Nemrégiben a Kar sárkányhajósai értek el szép sikert a Dunakanyarban megrendezett versenyen, a honvéd tisztjelöltekből álló csapat az előkelő ötödik helyezést szerezte meg. Természetesen a hagyományos, szárazföldi csapatsportok kedvelői számára is van rendszeres sportolási lehetőség. Többek között labdarúgás, kézilabda vagy éppen röplabda. Két konditerem, futballpálya, futópálya, közelharc szaktanterem, három tornaterem, két teniszpálya és egy akadálypálya áll a hallgatók rendelkezésére. A Honvéd Zrínyi Sportegyesületen belül fellelhető többek között asztalitenisz, aikidó, atlétika, tollaslabda és tenisz szakosztály is. A Rendészettudományi Karon elsősorban a küzdősportok, illetve a labdajátékok kerültek előtérbe. A legnépszerűbb a jiu jitsu és a thai boksz, melyekben több kari sportoló is szép eredményeket ért el. Jiu jitsusainkat és a tonfa szakosztályosainkat folyamatosan hívják országszerte bemutatókra. Labdajátékok közül a labdarúgás (rendőr-futsal versenyen ötödik helyezés), kézilabda, kosárlabda és a röplabda közül választhattok. Utóbbi kettőben csapataink évek óta a budapesti egyetemi bajnokságban vesznek részt. Ezeken felül a Kar sportegyesülete, a Szent György Sportegyesület folyamatosan szervez különféle megmérettetéseket a hallgatók számára. A Közigazgatás-tudományi Karon szakági testnevelés órák keretén belül lehet elsajátítani egy-egy sportág mozgásanyagát. Az alapszak során félévenként tíz alkalom látogatása kötelező négy féléven keresztül. Ennek teljesítése a diploma feltétele. A Karon hatféle sportág közül

lehet választani: labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, erősítés és floorball. Kosárlabdában egyesületi tagként lehetőségetek van szerepelni az NB II-es bajnokságban, vagy az egyetemi C és D-ligában; röplabdában pedig a budapesti bajnokságban. Tornacsarnok, uszoda és jól felszerelt konditerem áll a hallgatók rendelkezésére. A 2013 elején megalakuló egyetemi sportegyesületünk az NKE SE célja is az aktív sportélet biztosítása. Az egyesület alaptagdíja jelképes összeg, a kiegészítő tagdíjakat pedig a szakosztályok határozzák meg. Jelenleg öt szakosztályban folyik a munka: sportlövő-, vízisport-, lovassport-, túra- és kosárlabda szakosztály. A sportlövő szakosztály számára az új kampuszon szituációs és pontlövő pályákat alakítanak ki. Addig is felújítják a Hungária körúton található pincelőteret, amely továbbra is a tagok rendelkezésére fog állni. A vízisport szakosztály elméleti és gyakorlati képzést is nyújt érdeklődő tagjainak. Hallgatóink a tavaszi-nyári időszakban Kalóz és Jolle típusú vitorlás csónakokon sajátíthatják el az alapvető vitorlázási ismereteket, erőnléti edzésekkel kiegészítve. A lovassport szakosztály egyedülálló, színvonalas sportolási lehetőséget biztosít majd, a testmozgás mellett a tagok fegyelmi és etikai készségeit is fejlesztve. A túra szakosztály tagjaként természetjárások, emlékhelyek felkeresése a program, mind gyalogszerrel, mind kétkeréken, akár külföldön is. Végül a kosárlabda szakosztály tagjaként lehetőség van az NB II-es bajnokságon és egyéb versenyeken szerepelni. Februárban előreláthatólag egy további szakosztállyal, a kézilabdával fog bővülni az Egyesület palettája. ••

SPORTÉLET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként lehetőséged nyílik több mint egy tucat sportág kipróbálására és folyamatos gyakorlására. Mindhárom kar számos lehetőséget nyújt a sportolni vágyóknak, legyen szó akár budapesti, vagy országos versenyekre való felkészítésről és részvételről, vagy csupán rendszeres testmozgásról. Az Egyetemen dolgozó testnevelők szakmájuk kiváló szakemberei, készséggel foglalkoznak az erre nyitott hallgatókkal. A következőkben nézzük meg röviden, hogy a három kar milyen lehetőségeket nyújt a sportolásra.

13


JÖVŐKÉP

JÖVŐKÉP

FORUM Publicum

Múltunk és jövőnk otthona:

a Ludovika Campus

JÖVŐKÉP

14

2012. szeptember 3. jelentős dátumként marad meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem történetében. Az intézmény első önálló évnyitójával kapcsolatban egy fontos jelképes mozzanatot kell megemlítenünk, mely alapjául szolgál a jövő kiemelkedő céljainak. Magyarország miniszterelnöke átnyújtotta az Egyetem rektorának és a hallgatóság képviselőjének az ünnepély helyszínül szolgáló Ludovika épületegyüttesek és az Orczy Park átalakításáról szóló, az Egyetemnek otthont adó campus megépítésének jogi alapját képező kormányrendeletet. Az Egyetem leendő főépületeként szolgáló Lu-

dovika a főváros VIII. kerületében található, és jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumnak ad otthont. A közel tízmillió darabból álló gyűjtemény mellett kap helyet ebben az épületben várhatóan az kivitelezés első ütemében, azaz 2013-15 között az NKE rektori vezetése és központi igazgatása, multifunkcionális, külön kari igényeket is kielégítő könyvtára és az ahhoz tartozó olvasó- és számítógéptermek, a Közigazgatás-tudományi Kar oktatói egységei, tantermei, tanszékei és egy 300 főre tervezett előadóterem. Ezek mellett az épület déli részben található egy kápolna, mely felújításra kerül, és így az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia emlékéül fog szolgálni. A tényleges


JÖVŐKÉP

építkezés január végén kezdődik meg, azonban a jelképes alapkő letételre március 28-án, az Egyetem Napján kerül sor. A leendő campus elsősorban a jelenleg budai székhellyel működő karoknak lesz otthona. Ehhez mindenképp szükséges azon feltételek biztosítása, amely elősegíti a tanulmányok elsajátítását, a hallgatók elszállásolását, sportolási igények kielégítését és a speciális képzési elemek oktatását. Ha a Rendészettudományi Kart nézzük, az Orczy Park mögött a Diószeghy Sámuel utcában kap majd helyet a kollégium és taktikai blokk, a lőtér, a kondicionáló terem és gyakorlatilag a Kar működését ellátó összes egység (tantermek, tanszékek). A Közigazgatás-tudományi Kar esetében a kollégium a beruházás második fázisában kerül megépítésre, az tanításhoz szükséges termek, előadók a főépületben és az Üllői útra, az egyetemhez tartozó Bárka Színház mellé épülő oktatási épületben kerülnek elhelyezésre. Nem csak a Ludovika-projektnek, hanem a VIII. kerület megújulásának is fontos része a Sportközpont megépítése és a Park teljes rehabilitációja, melyek nem csak a jövő közszolgáinak lesznek elérhetőek, hanem a környék és a

főváros bármely polgárának. A mindennapi sportolást, melyet az Egyetem eszméje is megkövetel, a különálló tornacsarnok és medencecsarnok biztosítja, mely nem csak impozáns látványt nyújt az éppen arra sétálók számára, hanem a legmodernebb technikával való felszereltsége okán akár nívós sportesemények közvetítéseire is lehetőség nyílik. Az országban kuriózumként, részben a nemzeti lovas stratégia keretében teret kap egy lovarda épülete és az ahhoz tartozó lovas pálya is, mely a lovaglás népszerűsítését hivatott szolgálni. Szintén a tervezés első fázisában külön épületegységként készül el a Hallgatói Központ, mely a közösségi programoknak ad teret és biztosítja a diákéletben résztvevők szabadidejének tartalmas időtöltését. Összefoglalva, az új közös egyetemi campus kiépülése segíteni fogja a közszolgálat három hivatásrendjének összekovácsolódását, hiszen a hallgatók és az életpályák integrációjának megvalósulása a jelenlegi távolságok megszűnésével, a hallgatói szolgáltatások kialakulásával és elsősorban az Egyetem fizikai megszületésével újabb lendületet kaphat. ••

JÖVŐKÉP

FORUM Publicum

15


KULTÚRA

KULTÚRA

FORUM Publicum

Tényleg van egy színházunk? ÍGY IGAZ, 2012-TŐL VALÓBAN A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZERVES RÉSZÉT KÉPEZI A MÉLTÁN NEVES ÉS ISMERT BÁRKA SZÍNHÁZ, AMELYET 1996-BAN ALAPÍTOTTAK. ELŐZMÉNYEK:

KULTÚRA

16

Hozzánk kerülésében nagy szerepet játszott az, hogy a Színház elhelyezkedését tekintve az Üllői úton, közvetlenül a jövőbeli Ludovika Campus mellett helyezkedik el. Maga az épület már régén is a Ludovikához tartozott, de akkor még csak vívóteremként funkcionált, ma pedig már színházterem, és Cseh Tamás egykori előadóművész nevét viseli. A Színház tényleges itteni működése 1999 szeptemberében kezdődött el, és tart a mai napig rendkívüli kitartással és eltökéltséggel, sikert sikerre halmozva, olyan neves rendezők vezetésével, mint Alföldi Róbert vagy Seress Zoltán. Előadásaik mindig színesek és ötletesek, valamint nem ritkák a darabokban a formabontó újítások, amelyek nagyon vonzóak, főleg a fiatalok számára. Ilyen előadások például az East Balkán vagy a Dogville.

KÖZÖS KURZUSOK A BÁRKÁVAL A Színházzal való együttműködés jelen állás szerint két pilléren alapul. Az egyik az úgynevezett retorikai képzés, mely különóra lehetőséget ad a hallgatók számára, hogy szakképzett tanárok és a Bárka szakembereinek segítségével fejlesszék beszédkészségüket, improvizációs képességeiket és kiejtésüket.

Itt a hallgatók kipróbálhatják, milyen egy tömeg előtt beszélni vagy éppen csak egy szűk társaságban. Ezen tudás elsajátítása azt hiszem méltán hatalmas kincs, pláne a mai világban! A második pillér a Színházban már korábban is működő drámafoglalkozások. Ezeken az órákon a jelentkezők kiválaszthatják a színházi előadások közül azokat, amelyek érdeklik őket, és a darab előtt egy témafoglalkozáson vesznek részt, ahol a színészek segítségével ráhangolódnak a darabra, majd a színdarab végén meg is beszélik a látottakat. Itt betekinthetnek a kulisszák mögé és megismerhetik a színészek érdekes világát. Mindezek természetesen teljesen ingyenesek hallgatóink számára!

MIT HOZ A JÖVŐ? A Színházzal még szorosabbra szeretnénk fűzni az eddig is gyümölcsöző kapcsolatunkat, így előreláthatóan idén szeptemberre szeretnénk a bárkás kurzusokat szabadon választható tárgyakként a tantervbe is beépíteni. Az Egyetemen így a hallgatók a színházat, mint kultúrát közvetlenül a tananyaggal együtt szívhatnák magukba, amelyekért természetesen kreditet kapnának diákjaink. Úgy vélem, ez egy kiváló lehetőség! Másnál ilyet nem találsz, úgyhogy a jelszó: NKE! ••


N BAN L

Á AT

HA

ZA SZOL

NYÍLT NAP (2013. január 25. péntek, 10.00-tól 13.00-ig) 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Megnyitó – Díszterem, 10.00 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) A Katonai Vezetőképző Intézet bemutatói Lövész és harckocsizó szakirányok (21. épület Beálló tanterem) Felderítő szakirány (41. épület 207. tanterem) Tüzér szakirány (41. épület 202., 206. tantermek) Műszaki szakirány (4. épület. fsz./1-2. szakkabinet). Vegyivédelmi szakirány (42. ép (ABV labor) 123. terem) Légvédelmi rakéta szakirány (41. ép. 201. tanterem)

A Nemzetközi Intézet Nemzetközi Intézet bemutatása (Díszterem) Biztonság- és védelempolitikai szak (10.00-13.00, 2. épület 206.) Nemzetközi tanulmányok szak (10.00-13.00, 2. épület 122. tanterem)

Az Egyetemi Központi Könyvtár bemutatója Könyvtárbemutató (10.00-13.00, 2. épület Könyvtár)

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj bemutatói MH LZ és a honvédtiszt-jelöltek napi életének bemutatása

A Katonai Üzemeltető Intézet Katonai üzemeltető mesterszak, Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterszak (41. épület 1. emelet 121. terem)

(08:00-13:00, 12. ép. Aula)

Kijelölt körlet bemutatása (08:00-13:00, 12. épület) Katonai testnevelési bemutató (09.45-10.10, sportpálya) MH LZ-ről tájékoztató (1. ép. Fszt. 11. 10:15-11:30)

Híradó szakirány (41. épület 1. emelet 113-114. tanterem) Katonai Informatikai szakirány (41. épület fszt. 002. tanterem) Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés szakirány

A program a Ludovika Zászlóalj által meghívott

(41. épület 1. emelet 122. tanterem)

Alaki bemutató (11:35-12:00 (kis)Alakulótér)

Repülő-műszaki szakirány (41. épület 1. em.115. tanterem) Repülésirányitó szakirány (41. épület 1. em.120. tanterem)

A Zrínyi KHT bemutatói

A Katonai Logisztikai Intézet

a Médiakamionban a 7. és 14. épület között)

Katonai logisztikai alapképzési szak (4. épület 04-07. tanterem) Hadtáp szakirány (4. épület 04-07. tanterem) Katonai közlekedési szakirány (4. épület 04-07. tanterem) Haditechnikai szakirány (32. ép. fegyverzettechnikai szakkabinet) Páncélos és gépjármű technikai specializáció (32. ép. gjmű-diagnosztikai

végzős osztályok részére szól

JetFly szimulátor bemutató (10.00-13.00, Airsoft bemutató, Makett kiállítás, Fotókiállítás, Könyv- és térképárusítás (10.00-13.00, 10. épület földszint és 1. emeleti aula)

NKE Közigazgatás-tudományi Kar (NKE KTK) bemutatói

szakkabinet)

Az igazgatásszervező szak bemutatása (12. sz. ép. Lejtős előadó terem) Nemzetközi Igazgatási szak, Európai és Nemzetközi Igazgatási szak (2. épület 111. terem)

A Katonai Testnevelési és Sportközpont bemutatója

NKE Rendészettudományi Kar (NKE RTK) bemutatói

Fizikai tanácsadás (katonai pályára felvételizők alkalmassági követelményei)

(12. épület)

(11:30-12:30; 12:30-13:30, 33. épület Sportpálya)

A Katasztrófavédelmi Intézet Védelmi Igazgatási (MSc) szak (2. épület 120. tanterem) Védelmi Igazgatási (BSc) Ózd szak (Ózd Gyár u. 2.) Katasztrófavédelem (BSc) szak (2. épület 121. tanterem)

A bűnügyi igazgatási szak szakirányainak bemutatása Bűnügyi nyomozói és a gazdaságvédelmi nyomozói és pénzügyi nyomozói szakirány

A rendészeti igazgatási szak szakirányainak bemutatása Biztonsági, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti és a közrendvédelmi, határrendészeti és migrációs szakirány

Az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Forum Publicum - 2013 Nyílt napi különszám  
Forum Publicum - 2013 Nyílt napi különszám  

2013 Nyílt napi különszám

Advertisement