Page 1


balancy.calendar PLAN / WORK / RELAX

IMIĘ NAZWISKO

KONTAKT

Stworzono według filozofii Niebałaganki


AN MI SI

A

MI SI

MI SI

MI SI

PlanRoku AN MI SI

A

AN MI SI

01

01

01

02

02

02

03

03

03

04

04

04

05

05

05

06

06

06

07

07

07

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

balancy.calendar

A

PLAN / WORK / RELAX


AN MI SI

A

MI SI

MI SI

MI SI

PlanRoku AN MI SI

A

AN MI SI

01

01

01

02

02

02

03

03

03

04

04

04

05

05

05

06

06

06

07

07

07

08

08

08

09

09

09

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

PLAN / WORK / RELAX

A

balancy.calendar


Cele i plany na najbliższy rok MI SI

W KT

M ZA Z NASZ

CELE

MI SI

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

MI SI

MI SI

CELE

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

MI SI

MI SI

CELE

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

balancy.calendar

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

PLAN / WORK / RELAX


Cele i plany na najbliższy rok MI SI

CELE

MI SI

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

MI SI

MI SI

CELE

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

MI SI

MI SI

CELE

ZADANIA

CELE

01

01

02

02

03

03

PLAN / WORK / RELAX

ZADANIA

ZADANIA

O S MOWA

ZADANIA

balancy.calendar


S

Plan iesi ca S

S

balancy.calendar


Plan iesi ca SOBOTA

NIEDZIELA

NOTATKI

CZWARTEK

PLAN / WORK / RELAX

balancy.calendar


T ZI

WA N W T M T

O NI

Poniedziałek

Wtorek

Środa

WA N

WA N

WA N

ZI

AN NIA

AN NIA

ZI

AN NIA

07:00

07:00

07:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

21:00

21:00

21:00

O NIOW M MO

NOTATKI

T

ZI

balancy.calendar

PLAN / WORK / RELAX


Czwartek

Pi tek

Sobota

Niedziela

WA N

WA N

WA N

WA N

ZI

AN NIA

ZI

AN NIA

ZI

AN NIA

ZI

AN NIA

07:00

07:00

07:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

21:00

21:00

21:00

21:00

NOTATKI

07:00

PLAN / WORK / RELAX

balancy.calendar


Harmonogramy a e NAZWA

SOBOTA

NIEDZIELA

SOBOTA

NIEDZIELA

NAZWA

balancy.calendar


Harmonogramy a e NAZWA

SOBOTA

NIEDZIELA

SOBOTA

NIEDZIELA

NAZWA

balancy.calendar


Harmonogramy a e NAZWA

WTOREK

balancy.calendar

CZWARTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PLAN / WORK / RELAX


Harmonogramy a e NAZWA

WTOREK

PLAN / WORK / RELAX

CZWARTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

balancy.calendar


Harmonogram

rz ania

CODZIENNIE

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

RAZ NA DWA TYGODNIE AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W MI SI

balancy.calendar

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ NA

MI SI

PLAN / WORK / RELAX


Harmonogram

rz ania

CODZIENNIE

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

RAZ NA DWA TYGODNIE AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ W MI SI

PLAN / WORK / RELAX

AZ W T

O NI

W ISZ ZI

AZ NA

MI SI

balancy.calendar


Listy NAZWA

NAZWA

NAZWA

NAZWA

balancy.calendar

PLAN / WORK / RELAX


Listy NAZWA

NAZWA

NAZWA

NAZWA

PLAN / WORK / RELAX

balancy.calendar


Notatki

balancy.calendar

PLAN / WORK / RELAX


Notatki

PLAN / WORK / RELAX

balancy.calendar

balancy.calendar  

balancy.calendar to propozycja dla aktywnych kobiet na różnych etapach życia. Pracujesz zawodowo, zajmujesz się domem, planujesz zmianę w sw...

balancy.calendar  

balancy.calendar to propozycja dla aktywnych kobiet na różnych etapach życia. Pracujesz zawodowo, zajmujesz się domem, planujesz zmianę w sw...

Advertisement