Issuu on Google+

vi s i tc r andal l u. c at or egi s t er !

cr andal l u

oPeN

hOuSe

Nov ember16t h, 2013 14PM

CUv s . Mt AMen’ sBa s k et ba l l t of ol l ow.

Getac ompl et eov er v i ewof Cr a nda l l , t ourc a mpus , t a l kwi t h pr of es s or s , i nt er a c twi t hs t udent s , &c ompl et eont hes pot a dmi s s i on! Pl us , y ougetf r ee ga met i c k et sa ndmi ghtev en wi napr i z e !


Fall Open House poster 2013