Page 1

Directievoorzitter Jan ten Hove neemt afscheid

Rabo Ondernemersavonden 2018

Pilot Kunstmestvrije Achterhoek

Coöperatie Eet Regionaal bedient de streekmarkt

Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek / Uitgave juni 2018

“Een coöperatie ben je met z’n allen”


2

Voorwoord

In dit nummer

Jan ten Hove Directievoorzitter

» » » » » » » » » » » »

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 27

Nieuwe directievoorzitter Rabo Starter van het kwartaal Toegang tot kennis en netwerken Rabo Herfsttintentocht 2018 Leden in de spotlights Vacature ledenraad Fietsen van Stenis Coöperatie Eet Regionaal Rabo Ondernemersavonden 2018 Stichting Zutphen Ambachtstad Pilot ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ Ledenaanbiedingen

Oud en Nieuw Er zijn van die woorden en uitdrukkingen waar je gelijk een bepaald beeld bij hebt. Een voorbeeld hiervan is Oud en Nieuw. Voor de meesten onder ons en dus ook voor mij de dag waarop ik de champagnekurken van de champagneflessen zie schieten, de geur van oliebollen opsnuif en gespannen de laatste seconden voor middernacht aftel… Maar soms zijn er meer associaties. In deze Samenspraak komt u meerdere vormen van Oud en Nieuw tegen. Van oude naar nieuwe eigenaren op pagina 6. Van een oud naar een nieuw concept op pagina 16. En oude beroepen die in deze ‘nieuwe’ tijd hard nodig zijn op pagina 22. Oud en Nieuw verwijst ook naar al die momenten waarop je terugkijkt op de tijd die geweest is en je plannen maakt voor

de toekomst. Dit is dan ook mijn persoonlijke link met het thema. Als directievoorzitter van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek neem ik met een goed gevoel afscheid van deze mooie bank in een prachtig werkgebied en draag ik het stokje per 1 juli aanstaande over aan Hans van de Guchte. Vanaf dat moment breekt er voor mij een tijd aan om nieuwe plannen te maken en te genieten van alles wat er op mijn pad komt. De missie van uw bank blijft overigens onveranderd. U leest daarover meer op pagina 4. Via deze weg wil ik u bedanken voor uw jarenlange vertrouwen in de bank en mij en wens ik u al het goeds toe. Voor nu alvast een fijne zomer gewenst en veel leesplezier met de oude vertrouwde, maar toch ook een beetje nieuwe Samenspraak.

Colofon Redactie: Team Marketing & Communicatie | Concept, tekst en vormgeving: Mackaay Communicatie Groep, Lochem | Druk: Print2Pack, Vorden Samenspraak is een uitgave van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en andere informatie-leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. Stelt u geen prijs op de ontvangst van Samenspraak, dan kunt u dit doorgeven via e-mail communicatie.noa@rabobank.nl of via telefoon (0544) 47 47 47.

Het Liefdespad, Ruurlo

3

“Met het Liefdespad zetten we de Achterhoek nog beter op de kaart” Bert van Zijtveld is een ondernemer met passie. Met het creëren van allerlei belevingen rondom zijn restaurant De Heikamp, zoals Het Kabouterpad en een Klimbos, weet hij elk jaar ruim 300.000 bezoekers naar landgoed Ruurlo te trekken. Met het Liefdespad komt daar een zeer aantrekkelijke attractie bij.

Van Zijtveld speelt al jaren mee in de top van de Nederlandse horeca. Afgelopen jaar werd hij Nederlands kampioen pannenkoekenbakken en de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants tipte De Heikamp recent nog als ‘Bedrijf van de Toekomst’. “Toch is het bakken van de lekkerste pannenkoeken voor ons alleen niet voldoende. We zitten namelijk op een plek waar te weinig mensen wonen. Om onze aantrekkingskracht te vergroten tot ver buiten de Achterhoek zetten wij daarom volledig in op het creëren van beleving.” Stroom van ideeën Het succes van Van Zijtveld’s belevingsconcepten was tweeënhalf jaar geleden aanleiding voor Waterschap Rijn en IJssel om de wateren voor een breder publiek toegankelijk te maken. “In die tijd werd ook bekend dat Museum More naar Ruurlo zou komen. Vanaf dat moment gingen de ideeën stromen. We zagen kansen om

nieuwe doelgroepen met elkaar te verbinden middels een pad. En de logische schakel daarvoor was de Baakse Beek. Om van dat natuurlijke verbindingspad een goede beleving te kunnen maken moest er echter nog wel een ‘belevingslaag’ overheen. Toen kwamen we uit op het Liefdespad.” Liefde voor kunst Het Liefdespad wordt een wandel- en belevingsroute van 5 kilometer. Op gepaste plaatsen langs het pad worden loveseats geplaatst; kunststukken die uiting geven aan de liefde voor de plek of een bepaald thema. “Dat kan liefde voor het water zijn, maar evenzogoed liefde voor techniek, liefde voor eten, liefde voor elkaar. Bedenk het maar. Het Liefdespad wordt aantrekkelijk voor jong en oud. Heb je al een jarenlange relatie? Dan loop je samen een heerlijk APK-rondje. Ben je single en ga je op date? Dan is het Liefdespad een ideale ontmoetingsplek. De spanning begint al in de trein, want Arriva

gaat mee in ons idee. Je komt straks met de Love Train Ruurlo binnen”, glundert Van Zijtveld, “om elkaar vervolgens op het bankje van bijvoorbeeld de Rabobank diep in de ogen te kijken. Ook komt er een schooleducatiepad bij waarin voorlichting over de liefde centraal staat en een app waarmee je harten kunt jagen in het bos. We creëren kortom een belevenis waarmee we de Achterhoek nog beter op de kaart zetten. 14 februari 2019 hopen we het Liefdespad groots te openen.” Bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds Met het Liefdespad weet Van Zijtveld vele harten te raken. “Het Waterschap en de gemeente Berkelland steunden ons van meet af aan. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies hadden we echter cofinanciering nodig. Gelukkig blijken er veel partijen te zijn met hart voor de Achterhoek. Inmiddels zijn er zo’n 40 founders die zich (financieel) verbinden aan het Liefdespad.” Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek omarmt het idee. “De bank is een van die founders en wil met een mooie loveseat een passende invulling geven aan haar betrokkenheid bij de Achterhoek. Hiervoor hebben wij een liefdevolle bijdrage van 25.000 euro uit het Coöperatiefonds ontvangen. Daar krijg je toch vlinders van in je buik?!” www.liefdespad.nl


4

Wisseling van de wacht

5

“De missie van deze b  ank blijft: werken aan welvaart en welzijn voor de regio” Links: Hans van de Guchte, rechts: Jan ten Hove

Na een indrukwekkende carrière van bijna 40 jaar bij de Rabobank, waarvan 11 jaar als directievoorzitter van uw bank, neemt Jan ten Hove op 1 juli aanstaande afscheid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Hans van de Guchte, nu nog directievoorzitter bij Rabobank Randmeren, neemt op 2 juli het denkbeeldige stokje van Jan ten Hove over.

Een jaar geleden al deelde Ten Hove binnen de bank zijn besluit om zijn toekomst buiten de Rabobank verder vorm en inhoud te gaan geven. “Een bewuste keuze, omdat er na een aantal enerverende jaren een bank staat met een stevig fundament die toe is aan de volgende stap. Ik ben zelf meer een ‘bouwer’ en voor mij begint het nu routinematig te worden. Daarom is dit een goed moment om de leiding over te dragen. Ik rond hier iets op een mooie manier af.”

het bedrijvensegment. Ik ben agrarisch adviseur geweest, teamleider midden- en kleinbedrijf, directeur Bedrijven en momenteel dus directievoorzitter van Rabobank Randmeren. Dat is een gebied met vijf aparte kernen. Vijf aparte netwerken ook, die eigenlijk niets met elkaar hebben. Als Rabobank zijn we er daar in geslaagd om tussen die netwerken mooie verbindingen te maken. Die ervaring neem ik graag hier mee naartoe.”

Kun je iets vertellen over die enerverende jaren? “Ja, die begonnen in 2007 toen ik de kans kreeg om de fusie tussen de Rabobanken Achterhoek-Noord en Berkel-IJssel in goede banen te leiden. Die fusie was technisch niet moeilijk, maar bestuurlijk wel. Deze banken kenden een behoorlijke historie en totaal verschillende culturen; die hebben we bij elkaar gebracht. We hadden dat proces redelijk op de rit toen ik in 2013 werd gevraagd of ik tijdelijk wilde waarnemen bij Rabobank Achterhoek-Oost. Want ook daar waren er bestuurlijke uitdagingen. Tijdelijk werd uiteindelijk twintig maanden en in die periode zijn we tot de conclusie gekomen dat de problematiek van beide banken min of meer gelijk was en dat een integrale benadering heel goed kon werken. We hebben met goede argumenten destijds de Raad van Bestuur in Utrecht daarvan kunnen overtuigen en in de praktijk als Rabobank Noord- en OostAchterhoek ons gelijk bewezen. Wij hebben de bank in control gekregen. Het vertrouwen van de markt teruggewonnen. En goede efficiencyslagen gemaakt. Het blijkt dat je groot aan de achterkant kunt organiseren en ‘klein’ en betrokken aan de voorkant kunt blijven. Er staat nu een mooie, slagvaardige bank met een werkgebied dat tweederde van de Achterhoek beslaat.”

Welke uitdaging brengt jou bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? “De complexiteit van deze bank in combinatie met de grootte van het werkgebied, daar zit voor mij de uitdaging. Zoals Jan net vertelde hebben we veel fusies en samenwerkingen achter de rug. De vraag is: Hoe zorg je er nu voor dat je de eenheid verder kunt uitbouwen? Dat je groot bent geworden maar toch dichtbij kunt blijven. Daar ligt mijn kracht. Ik wil onze maatschappelijke en bancaire rol nog nadrukkelijker met elkaar verbinden.”

“Ik wil onze maatschappelijke en bancaire rol nog nadrukkelijker met elkaar verbinden” Hans van de Guchte

Waar kijk je persoonlijk met veel plezier op terug? “Wat ik mooi vind is dat ik de ruimte heb gekregen om voor en met de bank te doen wat ik in mijn hoofd had, om vervolgens te zien dat het goed werkt. Dat geeft veel voldoening. Wij hebben de coöperatie ‘lean and mean’ georganiseerd en op meerdere fronten aansprekende resultaten gerealiseerd. Die kunnen nu onder leiding van Hans worden uitgebouwd.”

Wat betekent dat in de praktijk? “Onze missie blijft werken aan welzijn en welvaart voor de regio. Ik wil samen mét de regio gaan onderzoeken welke rol wij kunnen spelen om die te versterken. Daarbij moeten wij als bank uitgaan van daar waar wij goed in zijn en verder denken dan alleen het ‘geven van geld’. Onze kennis en netwerken zijn minstens zo waardevol. De volgende stap is dat we gaan kijken waar we bijdragen aan moeten leveren. Daar wil ik met alle partijen over in gesprek en vooral met medewerkers en de leden, want wij moeten het met z’n allen gaan doen. Rabobank ambassadeur ben je niet meer van 9 tot 5, maar 24 uur per dag, 7 dagen per week. We moeten toegevoegde waarden bieden ten opzichte van partijen die alleen financier zijn. Ik streef daarbij naar geborgen gedrag. Dat kan alleen als medewerkers hun bancaire professionaliteit gaan inzetten voor de regio, voor (ondernemers)verenigingen, stichtingen, scholen, etc. Maar ik zie ons bijvoorbeeld ook actief meedenken over het neerzetten van een binnenstad of het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Als het aan mij ligt gebeurt er niks in ons werkgebied zonder dat wij het weten.”

Hans, misschien eerst een kleine introductie? “Graag. Ik ben Hans van de Guchte, 50 jaar, getrouwd met Sjoukje en samen hebben wij drie kinderen. Marije van 19, Niek van 16 en Rens van 14. Wij wonen in Harderwijk. Na mijn studie ben ik als trainee bij de Rabobank begonnen en daar al vrij snel ‘verliefd’ geworden op

Jan, wat zou jij klanten en leden nog willen meegeven? “Dat elk lid, elke klant het verschil kan maken. Als je je verbonden voelt met de Rabobank, geniet dan niet alleen van de voordelen van de bank maar zet je ook in om in dit gebied de formele en informele netwerken op te pakken. Draag bij.”

“Het blijkt dat je groot aan de achterkant  kunt organiseren en ‘klein’ en betrokken aan de voorkant kunt blijven” Jan ten Hove


6

Slagerij Sieverink, Lochem

Rabo

7

Starter van het kwartaal

“Bij Erik dachten we allebei: dit kon ‘m weleens wezen…” Na bijna 40 jaar ondernemer- en vakmanschap, vinden Joke en Bennie Sieverink het tijd om het stokje door te geven aan de volgende generatie. In Erik Nijenhuis hebben ze de ideale opvolger voor hun ambachtelijke slagerij in Lochem gevonden. In 1980 namen Joke en Bennie Sieverink de slagerij op de Markt in Lochem over van de familie Rijswijk. Joke vertelt: “We waren hartstikke jong, 22 en 24 jaar. Natuurlijk waren we enthousiast en gedreven, maar we moesten achteraf gezien alles nog leren. Mede daardoor hebben we zeer roerige jaren achter de rug. Toen we een paar jaar geleden een hulp zochten achter in de slagerij zeiden we tegen elkaar: Eigenlijk zou dat iemand moeten zijn die de intentie heeft om ooit voor zichzelf te beginnen. Want dan geef je iemand de kans om rustig de zaak in te groeien. Dat hebben we een paar keer geprobeerd zonder resultaat. Totdat Erik op een dag de winkel binnenkwam samen met zijn vriendin. We dachten allebei precies hetzelfde: dit kon ‘m weleens wezen.” Hoe stond jij er op dat moment in Erik? “Ja, goed! Al sinds mijn 11de ben ik in een slagerij te vinden. Ik ben begonnen met schoonmaken en saté prikken en heb na de slagersvakschool altijd in een slagerij gewerkt. Op een gegeven moment stelde ik mezelf de vraag: wil je altijd voor een baas blijven werken of ga je een keer voor jezelf beginnen? Toen ik de advertentie van Sieverink zag, was mijn interesse gewekt. En vanaf het eerste contact voelde het ook meteen goed.”

Hoe hebben jullie de overname onderling geregeld? “In onze ogen kan een overname alleen slagen als iemand voldoende is ingewerkt. Daar hadden wij eerst vijf jaar voor in gedachten, maar we zien nu dat drie jaar ruim voldoende is. Erik is een jaar bij ons in dienst geweest en is sinds 2017 volwaardig vennoot van de VOF die we met z’n drieën zijn begonnen. Het doel van die VOF is tweeledig: Erik kan snel ervaring opbouwen als ondernemer en sparen om het overnamekapitaal bij elkaar te krijgen. En wij kunnen over twee jaar stoppen. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus Joke. “In 2020 zal het overnameproces afgerond worden en gaat Erik als ondernemer alleen verder.” Hoe bevalt de samenwerking? Bennie: “Boven verwachting. Natuurlijk kijk je eerst even wat voor vlees je in de kuip hebt, want ieder werkt op z’n eigen manier. Erik is nu bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inkoop en doet dat heel anders dan ik altijd gedaan heb, maar dat is prima. Ik zie het als een gezonde ontwikkeling en ben erg blij dat het bedrijf zo professioneel wordt doorgezet.” Erik, wat verwacht je van het ondernemerschap? “Het slagersvak is mijn hobby en ik wil er hier echt iets moois van maken. Dat zal hard werken worden, al was het maar omdat mensen steeds bewuster kiezen wat ze eten. Vlees wordt steeds meer een luxe artikel. Het bieden van toegevoegde waarde wordt daardoor ook steeds belangrijker. Slagerij Sieverink speelt daar al jaren op in met kant en klare maaltijden die in samenwerking met een professionele kok worden samengesteld. Ik vind het een uitdaging om mezelf ook de komende jaren te blijven onderscheiden met kwaliteit.” Speelt de Rabobank daarbij nog een rol? “Met Martin Peters van de Rabobank zijn we al in een heel vroeg stadium in gesprek gegaan over de overname. Hierdoor weet ik nu precies wanneer ik wat moet aanleveren en wat ik aan eigen geld moet aanhouden. Wat mij enorm heeft geholpen is de MKB Collegetour van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Daardoor weet ik nu nog beter hoe een bank denkt en werkt, daar ga ik de komende jaren zeker mijn voordeel mee doen.” www.slagerijsieverink.nl

V.l.n.r.: Joke Sieverink, Erik Nijenhuis en Bennie Sieverink


8

Evenementen

Toegang tot kennis en netwerken

Rabo Ondernemersavonden Dit jaar is het thema voor de ondernemersavonden ‘groeien’. Als Rabobank willen wij ondernemers graag helpen groeien, want groei is noodzakelijk voor continuïteit. De Rabo Ondernemersavonden vinden plaats op drie verschillende locaties en elke avond heeft een eigen sub-thema.

Column

Cursus Rabo Online Bankieren Wilt u uw bankzaken regelen via de computer of tablet, maar weet u nog niet precies hoe het werkt? Schrijf u dan in voor de cursus Rabo Online Bankieren. Tijdens de cursus leggen wij uit hoe u op een veilige manier inlogt, hoe u de bij- en afschrijvingen van uw rekening bekijkt en welke andere bankzaken u kunt regelen. U kunt de cursus alleen volgen of met één of twee andere personen. Wanneer? U kunt kiezen uit verschillende data. De cursussen worden gegeven op alle kantoren van Rabobank Noord- en OostAchterhoek. Aanmelden Op kennisvloer.nl kunt u terecht voor meer informatie. Hier vindt u ook de data en kunt u zich aanmelden.

‘Geen opvolging, wat nu?’ U bent trots op uw bedrijf. In het ideale scenario staat de volgende generatie klaar om het van u over te nemen. Maar wat als dit niet het geval is? Of wat als u noodgedwongen uw bedrijf moet staken? Inspiratiesessie Speciaal voor agrarische ondernemers organiseren wij op 13 september 2018 de bijeenkomst ‘Geen opvolging, wat nu?’. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen met u en andere ondernemers in gesprek over wat er op u afkomt als er geen opvolger in beeld is, welke toekomstmogelijkheden er zijn en wat dit voor u betekent. Aanmelden Wilt u zich direct aanmelden of meer informatie? Kijk dan op kennisvloer.nl.

Thema Persoonlijke Groei 1 oktober 2018, De Hanzehof Zutphen Thema Digitale Groei 15 oktober 2018, Theater De Storm Winterswijk Thema Duurzaam Groeien 5 november 2018, Schouwburg Lochem Op kennisvloer.nl kunt u terecht voor meer informatie en updates. Noteert u de data alvast in uw agenda?

Hypotheek Inloopspreekuur Baby van de maand Heeft u een kindje gekregen? Allereerst gefeliciteerd met uw kleine wonder. Echt een moment waarop u de tijd het liefst even stil zou willen zetten. Daarom is het juist in deze periode zo bijzonder om een fotoreportage van uw baby bij u thuis te laten maken. Win een fotoshoot Open een (spaar)rekening en maak kans op een professionele fotoshoot van de baby bij u thuis! Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noa.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij het kopen van een huis? Of heeft u vragen over uw hypotheek? Wij helpen u graag. Loop eens bij ons binnen tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur. U kunt dan in gesprek met één van onze hypotheekadviseurs over uw woonwensen en mogelijkheden. Liever ‘s avonds een gesprek bij u thuis? Geen probleem. Wij zijn op allerlei manieren bereikbaar en mobiel. Neem contact met ons op via telefoonnummer (0544) 47 47 47, chat of mail naar financieeladvies.noa@rabobank.nl. Inloopspreekuur hypotheken Elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom op onze kantoren in Groenlo, Winterswijk of aan de Dreef 6 in Zutphen.

Rabo miniMaster Ondernemers De Rabo miniMaster Ondernemers is een opleidingsprogramma, specifiek samengesteld voor ondernemers die hun kennis willen verbreden, zich willen laten inspireren en het tijd vinden voor persoonlijke én zakelijke groei. U krijgt praktische handvatten en neemt na iedere masterClass een veelheid aan theorie en casuïstiek mee naar huis. U ontwikkelt een frisse blik op uw onderneming en bouwt een bijzonder netwerk op. Wanneer? Acht dinsdagavonden van 17.30 uur tot 22.00 uur op ons kantoor in Groenlo. De miniMaster Ondernemers start op 24 januari 2019. Aanmelden Wilt u zich direct aanmelden of meer informatie? Kijk dan op kennisvloer.nl.

Boer zoekt opvolger

H

et succes van Boer zoekt Vrouw heeft me altijd verbaasd. Schuilt de kracht van de tv-serie echt in de authenticiteit, gezelligheid en hang naar het plattelandsleven, zoals deskundigen menen? Volgens mij komt er vooral een hoop sensatie bij kijken: de meeste reacties op het programma gaan over het uiterlijk en het gedrag van de kandidaten. Over de landbouw komt de Boer zoekt Vrouw-kijker jammer genoeg maar weinig te weten. Het kijken naar boeren mag dan populair zijn, dat geldt niet voor het boerenbedrijf zelf. Vroeger ging een boerderij automatisch over van vader op zoon, maar tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Veel jongeren kiezen voor een carrière buiten de agrarische sector. Het gevolg: steeds meer boeren hebben moeite om een opvolger te vinden of houden het voor gezien. Zo zijn er in ons land tussen 2000 en 2016 ongeveer 42.000 agrarische bedrijven verdwenen, wat neerkomt op ruim 220 boerderij sluitingen per maand. Het is daarom goed dat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt met de Rabobank en enkele adviesorganisaties ‘Boer zoekt Boer’ heeft opgezet. Het project koppelt boeren zonder opvolger aan jongeren buiten het gezin die agrarisch ondernemer willen worden - dating tussen boeren en potentiële opvolgers dus. En daar is best belangstelling voor. Ook in Duitsland kennen ze de Boer zoekt Boer-aanpak. Een tijd terug zag ik er op tv een reportage over. Ik heb ‘m nog eens teruggekeken en het verhaal raakte me opnieuw. Onder de titel Hof sucht Bauer werd de 25-jarige Friederike gevolgd op het akkerbouwbedrijf van Jan Groth. Geen van zijn zeven kinderen wilde het bedrijf overnemen, terwijl Friederike aan het einde van haar studie juist op zoek was naar een eigen boerderij. Het tv-programma duurde slechts een half uur, maar ik kreeg meer te zien van het boerenleven dan in een heel seizoen Boer zoekt Vrouw bij elkaar. Helaas voor Jan besloot Friederike de boerderij niet over te nemen - een emotioneel moment. Het programma was edutainment in plaats van entertainment en belichtte een belangrijk thema. Wat mij betreft maakt Boer zoekt Vrouw op de buis plaats voor Boer zoekt Opvolger. Onze landbouw is erbij gebaat.

9


10

Rabo Herfsttintentocht 2018

11

Banking for Food

Van ‘boer tot bord’

Het Keukengemaal is een moderne horecagelegenheid, direct verbonden met het Kunstgemaal. De kunstliefhebber kan tijdens de fietstocht ook een blik werpen op de prachtige kunst in het Kunstgemaal.

In het dorpje Rha bij Steenderen, op een steenworp afstand van rivier de IJssel, ligt boerderij ‘de Groote Wei’ met boomgaard. Op het fruitteeltbedrijf telen ze diverse soorten appels, peren, pruimen, kersen en aardbeien. Het fruit verkopen ze in de boerderijwinkel, maar ook aan groenteboeren, marktkooplui en groothandelaren.

Weids genieten!

IJsboerderij De Steenoven De Steenhoven is een melkvee- en ambachtelijk ijsbereidingsbedrijf. Hier wordt op een zo natuurlijk mogelijke wijze een breed assortiment aan sorbet-, yoghurt- en roomijs gemaakt.

gaat de inschrijving anders dan voorgaande jaren. We vragen u naast de locatie ook een starttijd aan te geven. Op deze manier is de drukte bij de bedrijven verspreid. Hierdoor hebben de medewerkers van de bedrijven de tijd om u alle aspecten van het boerenleven te laten zien. De locaties waar u kunt starten zijn: melkveehouderij Ruessink in Toldijk en IJsboerderij de Steenoven in Hummelo.

Inschrijven De fietstocht is dus voor jong en oud. Daarom nodigen we u uit om samen met uw (klein)kinderen deel te nemen. Dit jaar

Fruitbedrijf Horstink

Vanuit het Keukengemaal en het terras heeft u een uniek uitzicht op de IJssel met haar uiterwaarden. Het restaurant verzorgt heerlijke gerechten van lokale producten.

Onze jaarlijkse fietstocht vindt dit keer plaats op 30 september 2018. In een nieuw jasje en met het thema Banking for Food. In de vorige editie heeft u er al alles over kunnen lezen.

We geven u op de pagina hiernaast alvast een voorproefje door u kennis te laten maken met de bedrijven die u tijdens de fietstocht aandoet. We roepen dit jaar ook gezinnen met kinderen op om mee te fietsen. We bieden leuke en leerzame activiteiten bij de stopplaatsen en voor de korte benen zijn de afstanden ook wat aangepast. U bent er toch ook bij?

Het Keukengemaal

Schrijf u in via kennisvloer.nl. Meld u snel aan want vol=vol.

Wilt u alvast uw beenspieren opwarmen? De routes van voorgaande jaren kunt u vinden op rabobank.nl/noa.

Banking for Food

Tijdens het bezoek aan ijsboerderij De Steenoven ziet u de route die melk aflegt voordat het ijs wordt. Van begin tot eind, dus van gras tot ijs, besteden de medewerkers van De Steenoven veel zorg en aandacht aan hun productiewijze. Duurzaamheid is hierbij het uitgangspunt. De basis van het product ligt in het melkveebedrijf. Voor het roomijs geldt dan ook:

Het gras van gisteren is het roomijs van vandaag!

In de boerderijwinkel vindt u een verrassend compleet assortiment groente, fruit en streekproducten. De zorg die ze besteden aan de teelt van het fruit vindt u ook terug in andere producten. Wandel op 30 september 2018 door de boomgaard en neem een heerlijk stuk fruit mee naar huis vanuit de boerderijwinkel.

Met zorg en liefde geteeld en dat proef je!

Een koe produceert 11.000 pakken melk per jaar! Melkveehouderij Ruessink Op het melkveebedrijf van de familie Ruessink uit Toldijk staan 460 koeien waarvan er ongeveer 420 worden gemolken. Het jongvee tot één maand oud is op het bedrijf aanwezig, het oudere jongvee wordt op andere locaties opgefokt. Drie keer per dag worden de koeien gemolken in een ‘swingover’ melkstal. Per jaar produceren al deze koeien vijf miljoen liter melk. Dit zijn ongeveer 11.000 pakken melk per koe! De dieren krijgen een gemengd rantsoen bestaande uit kuilgras, snijmais, hooi, bierbostel, bietenpulp, citruspulp en brokken. Tijdens de fietstocht bezichtigt u de koeien en kalfjes, bekijkt u de verschillende soorten voer en neemt u een kijkje in de melkstal.


Leden in de spotlights

12

Hans en Willi Legters vormen samen met hun zoons Jaap en Huib tegenwoordig de directie van Huiskamp. Als familie leven ze volledig voor hun bedrijf. “Toen Willi en ik de zaak in 1985 samen met onze toenmalig compagnons Willy en Henny Bruntink van de heer Huiskamp overnamen, waren wij een landelijke speler met zes man personeel. Tegenwoordig werken hier zo’n veertig specialisten en beschikken we over een hecht dealernetwerk. De rouwvervoermiddelen die we samen bouwen, rijden vooral in Nederland, Duitsland, België en Scandinavië”, vertelt Hans. “Het is mooi dat wij dit prachtige bedrijf als familie kunnen voortzetten.” Autofabrikant in het klein “De uitvaartbranche is continu in beweging”, stelt Jaap. “De tijd dat standaard stationwagens met een kistvloer voldoende ruimte boden is voorbij. Mensen worden steeds groter en auto’s steeds kleiner. Om je een idee te geven: uitvaartauto’s hebben tegenwoordig een kistvloer nodig van 2.60 tot 3 meter, waar vroeger 2.30 meter al voldoende was. Dus het komt nu vooral aan op design: verbreden, verlengen, verhogen. En dat is ons sterke punt. We kopen nieuwe auto’s in, zagen ze platgezegd doormidden en bouwen ze vervolgens volledig om conform de specifieke wensen van onze afnemers en de internationaal geldende normen. Daarvoor hebben we alles in eigen huis. Een plaatwerk- en constructieafdeling, een spuiterij, een stoffeerderij en een technische afdeling voor onder andere de elektronica. We zijn feitelijk een autofabrikant in het klein.

“Een uitvaartauto voor Noorwegen is compleet anders dan een rouwwagen voor Finland”

we speciale rouwtransportauto’s op basis van bijvoorbeeld een Mercedes Vito.” Huib: “Sommige mensen vinden rouwauto’s iets naargeestigs hebben, maar het team van Huiskamp kan haar creativiteit er volledig in kwijt. Geen model en klantenwens is tenslotte hetzelfde. De ‘Amerikanen’ zoals de Cadillac en de Lincoln, worden geïmporteerd en volledig aangepast naar de wensen van de opdrachtgever en de Nederlandse wetgeving. In het Technopark worden vooral Mercedessen gebouwd, maar ook de basis van een Volvo, BMW of zelfs Tesla behoren tot de mogelijkheden. Technisch gezien zijn dat voor Huiskamp mooie uitdagingen. Bij een laatste rit draait het altijd om beleving. Sterrenhemels, bijzondere kleurstellingen en materialen, een compleet glazen dak; eigenlijk kan Huiskamp alles maken wat de klant wil.” Standaard voorzien van goede ideeën “Naast een waardige uitstraling, beschikken onze A-merk rouwauto’s over tal van oplossingen die de uitvaartondernemer ondersteunen bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Denk aan elektrisch uitschuifbare kistvloeren, eenvoudig te reinigen materialen, handige vakken, laden en kasten, bumperbeveiliging; van alles. Daarbij moet je weten dat elke cultuur weer anders is. Een uitvaartauto voor Noorwegen is compleet anders dan een rouwwagen voor Finland. En waar we in Denemarken en Nederland werken met vlakke kisten, staan de kisten in Duitsland op pootjes. Elke auto die wij maken is uniek en door ons standaard voorzien van goede ideeën”, aldus Hans.

Wat de heer G.B. Huiskamp in 1913 begon als wagen- en rijtuigmakerij, is anno 2018 uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerd bedrijf voor het bouwen, repareren en onderhouden van uiteenlopende rouwvervoermiddelen. Huiskamp Carrosseriefabriek in Winterswijk mag zich zelfs trendsetter noemen in een markt waar alles draait om het leveren van toegevoegde waarde. Directeur Hans Legters: “De auto’s die wij maken zijn stuk voor stuk custom-built.”

En sinds de fusie met Max Snoek Autoschade in 2001, kunnen ook Achterhoekers met schade aan hun personenauto bij ons terecht. Met een team van acht schadespecialisten, runt mijn broer Huib nu onze dochter Snoeck-Huiskamp Autoschade.”

V.l.n.r.: Huib Legters, Hans en Willi Legters en Jaap Legters

13

Beleving steeds belangrijker Willi: “Wie aan uitvaartauto’s denkt, denkt meestal alleen aan auto’s ‘met een vlag’. Die maken natuurlijk een belangrijk onderdeel uit van een uitvaart, maar iemand die is overleden wordt soms nog wel drie of vier keer getransporteerd vóór die laatste rit. Daarvoor maken

De Rabobank leeft mee Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek leeft al jaren met de familie Legters mee. Willi: “We hebben korte lijnen met de bank en vinden in de persoon van Ard Somsen een prima sparringpartner. Of het nu gaat over internationale betalingen of over de financiering van de nieuwe kelder onder ons pand, de Rabobank ondersteunt ons altijd uitstekend.”

www.huiskamp.com


14

Vacatures ledenraad

Elite Veulenveiling

15

De Veulenveiling Borculo is 40 jaar geleden gestart om kwalitatieve veulens die gefokt worden in de regio van Borculo aan de man te brengen. Inmiddels is de veulenveiling uitgegroeid tot een internationaal handelsplatform, waarbij er in 2 dagen tijd 120 topveulens worden geveild. Voorzitter Jan Markink vertelt ons wat deze veiling zo bijzonder maakt.

De ledenraad, iets voor u? Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is een coöperatie. Daardoor hebben we geen aandeelhouders maar leden. De ledenraad is een afvaardiging van die leden en behartigt het belang van klanten en leden. Jaarlijks treden een aantal ledenraadsleden af om plaats te maken voor nieuwe leden. Dit jaar zijn er tien vacatures.

Buiten binnen brengen De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de bank. Ledenraadsleden brengen, vanuit hun positie in de markt en de regio, de buitenwereld over de volle breedte binnen om de bank op koers te houden. De ledenraad vormt de primaire toetssteen voor de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving. Daarbij vervult de ledenraad drie rollen. Ten eerste signaleert de ledenraad ontwikkelingen in de markt en samenleving. Ten tweede is de

ledenraad sparringpartner voor de directie en de raad van commissarissen en ten derde heeft de ledenraad enkele formele, toetsende rollen binnen de bank (o.a. het benoemen van commissarissen). Het is daarom belangrijk dat de ledenraad breed en divers samengesteld is en dat de verschillende kernen en sectoren uit de regio vertegenwoordigd zijn. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Oost-Gelre, Winterswijk en Zutphen.

Jan Markink

Vacature ledenraad Dit jaar treden negen ledenraadsleden af. Vier leden stellen zich herkiesbaar, één lid heeft de maximale zittingstermijn bereikt en één lid is vervroegd afgetreden. Daarnaast zijn er nog vier openstaande vacatures vanaf 2017. Daardoor heeft de ledenraad dit jaar tien vacatures. Interesse? Heeft u interesse in de ledenraad? Bekijk dan op onze website rabobank.nl/noa het ‘profiel ledenraad’ met de vacature details. Hier vindt u ook het interesseformulier ledenraad. Interesse? Stuur dan het formulier in vóór 31 juli aanstaande. Neem voor meer informatie contact op met Mieke Emmen, directie assistent via telefoonnummer (0544) 47 45 45 of per e-mail naar leden.noa@rabobank.nl.

Wie komen er naar de Nationale Eliteveiling Borculo? “De kopers komen niet alleen uit Nederland, maar uit de hele wereld. China, Amerika, Australië… noem maar op. Ook de gefokte veulens komen niet alleen uit eigen land, maar uit Duitsland, België en Denemarken. 75% van de kopers is live aanwezig, de rest biedt telefonisch. Zij kunnen meekijken via een livestream. Bovendien zijn de geselecteerde veulens een maand van tevoren al te bekijken op de website. In het publiek zitten daarnaast ook nog zo’n 1.000 tot 1.500 toeschouwers. Iedereen is welkom, ook als je niet veel met paarden hebt is het een bijzondere beleving om de veiling een keer mee te maken. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden. Je kunt voor € 7,50 per persoon een tribunekaart kopen bij de kassa of op onze website.” Hoe komen jullie aan de beste veulens? “De kracht van het evenement is dat er vooraf een strenge selectie plaatsvindt. Uit zo’n 800 veulens worden 60 springveulens en 60 dressuurveulens gekozen door een vakbekwame selectiecommissie. De commissie zoekt hiervoor ieder jaar opnieuw topveulens

Vanuit de hele wereld komen er kopers met een interessante bloedvoering en ruim voldoende sportprestaties en predicaten in de moederlijn.” Wat maakt de Eliteveiling Borculo uniek? “Internationale kopers komen omdat ze weten dat er sprake is van goede kwaliteit. Dat zie je terug in de biedingen. Deze beginnen vanaf € 4.000,-. Een springveulen brengt gemiddeld € 15.000,- op, een dressuurveulen € 14.000,-.” Bijzonderheden voor komend jaar? “Ieder jaar zijn er weer vernieuwingen. Dit jaar hebben we op 1 juni voor het eerst de Borculo JST Veulenveiling georganiseerd tijdens een internationaal concours in Tubbergen, een veiling voor springveulens. En na het event in augustus starten we met internetveilingen.” www.veulenveilingborculo.nl

DATA VEILINGEN

Woensdag 29 augustus 2018 Nationale Eliteveiling Borulo te Vragender - springveulens Donderdag 30 augustus 2018 Nationale Eliteveiling Borculo te Vragender - dressuurveulens Locatie Paardensportcentrum Lichtenvoorde Weijenborgerdijk 34 7134 NK Vragender


16

Fietsen van Stenis, Warnsveld

17

“Mijn doel is om de groenste fietsenwinkel van Nederland te worden”

groenste fietsenwinkel van Nederland worden. Daarom heb ik voor mezelf een route uitgestippeld om maximaal te verduurzamen. Wij verbruiken hier namelijk nogal wat energie. Voor verlichting, voor compressoren en natuurlijk voor het opladen van alle e-bikes. Toen ik dit pand kocht heb ik meteen alle lampen vervangen door Led verlichting. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Nu ga ik voor 100 m2 zonnepanelen op het dak. Uiteindelijk wil ik met mijn winkel compleet zelfvoorzienend worden.”

Een duwtje in de rug van Rabobank Als er één ondernemer is die al zijn energie in zijn zaak stopt, dan is het wel Marco van Stenis. Vanuit zijn winkel in Warnsveld zet hij zich met ‘Fietsen van Stenis’ onvermoeibaar in voor duurzame mobiliteit in de regio. En dat levert ook een heleboel energie op!

vanaf dat moment alleen maar beter kon worden. Dat bleek ook zo te zijn. Al na een half jaar kon ik het werk niet meer aan. Inmiddels heb ik twee jongens vast in dienst die de reparaties doen in de werkplaats, zodat ik mijzelf volledig kan richten op de verkoop van fietsen en de toekomst van de zaak.”

De trend is ‘groen’

V.l.n.r: Bertil Nijenbanning, Irene van Duijn en Marco van Stenis

Zes jaar geleden nam Marco van Stenis de fietsenwinkel aan de Rijksstraatweg in Warnsveld over. Daarmee is hij alweer de derde ondernemer die vanuit dat winkelpand zijn bedrijf runt. “Dit pand is ooit als slagerij gebouwd in 1930, in combinatie met een woning. Sinds 1970 is het echter altijd een fietsenwinkel geweest”, trapt Van Stenis af. “Ik ben hier in 2012 in mijn eentje gestart. Middenin de crisis, met het idee dat het

Die toekomst staat voor Van Stenis volledig in het teken van duurzaamheid. “Als ik kijk naar de trends in fietsland dan zijn het nu vooral de ‘groene’ fietsen die goed lopen: de e-bikes. Het zijn allang niet meer alleen ouderen die deze fietsen kopen. Je ziet nu zelfs kinderen die voor lange afstanden liever de e-bike pakken dan de bus. Ook de zogenaamde speed pedelecs worden steeds populairder. Dat zijn elektrische fietsen die de 45 km per uur halen en daardoor ideaal zijn voor woon-werkverkeer, met een afstand tot 60 km. Ik heb klanten die daarmee drie keer per week van Zutphen naar Wageningen reizen. Daarnaast zie je met name in de steden veel vraag naar transportfietsen en bakfietsen. De aandacht voor duurzaamheid groeit en daar sluiten wij als fietsenwinkel ook graag bij aan.”

Maximaal verduurzamen Van Stenis kijkt daarbij beduidend verder dan zijn assortiment fietsen. “Ik wil de

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek krijgt volgens accountmanager Irene van Duijn veel energie van ondernemers die zo vooruit denken. “Marco is elke dag 200% met z’n zaak bezig en stuurt continu op het verlagen van energielasten. Daardoor verhoogt hij z’n marges en dat maakt verder investeren in de toekomst vanuit de bank een stuk makkelijker.” “Wij juichen het verduurzamen van bedrijfspanden sowieso toe”, vult financieel adviseur Bertil Nijenbanning aan. “Bij de financiering van bedrijfspanden - of woonwinkelpanden zoals deze - kijken wij als Rabobank naar de energielabels. Ondernemers doen er dus goed aan om hun panden te verduurzamen. Privé werkt dat ook door: hoe minder energielasten je hebt, des te meer rente en aflossing je kunt betalen op een hypotheek. Marco ligt met zijn strategie voor ‘Fietsen van Stenis’ dus goed op koers.” www.fietsenvanstenis.nl


18

Coöperatie Eet Regionaal

19

Lokaal voedsel is in opmars. Ambachtelijke streekproducten profiteren van die groeiende vraag. Steeds meer consumenten en horecaondernemers geven de voorkeur aan voedsel uit de eigen omgeving. De Vereniging Streekproducten Achterhoek (VSA) ziet volop kansen en kiest daarom voor een koerswijziging. Het heeft de Coöperatie Eet Regionaal (CER) speciaal opgericht om met nieuw elan de markt te bedienen.

Streekproducten hebben de toekomst V.l.n.r: Gerard Zoetbrood, Annerie van Bommel en Gert Jan Voortman

De Achterhoek profileert zich graag als een prachtige streek. In deze groene omgeving is het prettig wonen, werken én genieten. De slogan ‘ECHT Achterhoek’ slaat zeker ook op de ambachtelijke streekproducten die met veel passie worden gemaakt. Groente, fruit, zuivel, vlees, brood, wijn, kaviaar, chocolade, honing, ijs, bloemen, kruiden en nog meer. Al dat lekkers en moois is vaak van uitstekende kwaliteit. De herkomst is volledig traceerbaar en de producten hoeven geen lange weg naar de eindgebruikers af te leggen. Dat scheelt Jan Markink enorm in de versheid en de milieubelasting. Meer slagkracht Streekproducten hebben de toekomst, maar daar moet wel op ingespeeld worden. Achterover leunen is geen optie. “Je moet vol ambitie actief aan de weg timmeren, dan bereik je resultaat. Het was tijd voor een nieuwe frisse stap. De organisatie moest aangepast worden. Daartoe hebben we een platform met meer slagkracht gecreëerd, onder de paraplu van de VSA.” Het nieuwe bestuur, met o.a. Annerie van Bommel (voorzitter) en Gert Jan Voortman (secretaris), heeft hierin het voortouw genomen. Het merendeel van de leden is enthousiast en omarmt het initiatief. Samen sterk, is de achterliggende gedachte. “Het proces had een lang en gedegen voortraject. We wilden het goed voorbereiden. Nu is het zover om naar buiten te treden.” Professionalisering De Coöperatie Eet Regionaal is speciaal in het leven geroepen om de samenwerking van de leden te bevorderen. De meeste leden van de VSA hebben al aangegeven mee te doen. Doel is om professionele afnemers en consumenten te bereiken en gezamenlijk te bedienen. Tot dusverre werden verkoop en marketing vooral individueel opgepakt. “Iedereen deed zijn eigen ding. De vereniging ondersteunde de leden met belangenbehartiging en het organiseren van markten. Er is echter meer nodig”, stellen de drijvende krachten. Om het aanbod van de streekproducten te presenteren is een

afzonderlijke website ontwikkeld: www.eetregionaal.com. In deze webwinkel kunnen de producten worden vermarkt. “Dat past bij de professionalisering. Voor afnemers is het wel zo makkelijk. Ze bestellen online en krijgen de producten bezorgd. Voorheen bezochten ze de producenten afzonderlijk. Nu hoeven ze er de deur niet meer voor uit”, legt Annerie uit. CER zorgt voor de leveringen en kan ritten combineren. Daarnaast pakt het de acquisitie op en zorgt het voor een stuk voorlichting, belangrijk in het bewustwordingsproces richting consumenten. “Op deze manier wordt het allemaal heel efficiënt georganiseerd. Het is vraaggestuurd, praktischer, voordeliger én duurzamer”, benadrukt Gert Jan Voortman. Winst boeken De CER is het gezicht achter het product, stimuleert en faciliteert, aldus de bestuursleden. Leden die participeren in de coöperatie betalen contributie en een percentage van de omzet over de via CER verkochte producten. “Maar dat verdienen ze dubbel en dwars terug”, is Annerie van Bommel stellig. “De krachtenbundeling biedt in alle opzichten meerwaarde. Zo kan er zeker op het gebied van commerciële activiteiten en marketing nog veel winst worden geboekt”, vult Gert Jan aan. Het is de bedoeling een link te leggen naar andere initiatieven in de Achterhoek zoals bijvoorbeeld Slow Food en Cleantech. “Verder is aansluiting bij toeristische routes en festivals een uitgelezen kans om onze streekproducten een extra boost te geven.” De Rabobank toont mede vanwege haar coöperatieve oorsprong belangstelling voor het initiatief. Zo is gezamenlijk het plan ontstaan om later dit jaar een onderzoek te doen naar de behoefte aan streekproducten. www.eetregionaal.com


20

Rabo Ondernemersavonden 2018

21

“Wij willen ondernemers helpen groeien” De Nederlandse economie heeft de wind in de zeilen. Veel ondernemers gaan de toekomst positief tegemoet en zien weer kansen. Desondanks groeit 85% van alle MKB bedrijven niet. “Hoog tijd om het thema groeien bovenaan de agenda van ondernemers te plaatsen”, stelt directeur Bedrijven Ronald van Wetering. “Want wie niet groeit staat stil.”

Save the date Thema Persoonlijke Groei 1 oktober 2018 De Hanzehof Zutphen Sprekers: Joseph Oubelkas en Ben Tiggelaar Thema Digitale Groei 15 oktober 2018 Theater De Storm Winterswijk Thema Duurzaam Groeien 5 november 2018 Schouwburg Lochem

Elk jaar organiseert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek één of meerdere Ondernemersavonden om aandacht te besteden aan actuele onderwerpen. Dit jaar is gekozen voor het thema groeien. “Groei is noodzakelijk voor continuïteit. Als Rabobank willen wij ondernemers daar graag bij helpen”, legt Van Wetering uit. “Want ondanks alle positieve berichten wordt het er de komende jaren voor MKB ondernemers bepaald niet makkelijker op.” Verdienmodellen onder druk Van Wetering verwijst daarmee onder meer naar de MKB Monitor, waarin 30% van de MKB ondernemers zegt dat hun verdienmodel binnen vijf jaar extreem onder druk komt te staan. Met name door digitalisering en technologische versnelling. “Dat is wel iets om bij stil te staan, want het MKB is nog altijd de groeimotor van onze economie: 55% van alle werkplekken vinden we in het MKB. Bedenk daarbij dat 35% van de nieuwe bedrijven over vijf jaar niet meer bestaat en dat de levensduur van ondernemingen terugloopt naar 14 jaar, waar dat ooit 55 jaar

was. De conclusie is dat bedrijven zich onvoldoende aanpassen en groeien. Daarom stellen we nu het thema groeien centraal.” Een boeiend drieluik “Omdat er over groeien zoveel te vertellen valt, hebben we dit jaar gekozen voor een drieluik. In Zutphen organiseren we een avond over Persoonlijke Groei, waarbij Joseph Oubelkas en Ben Tiggelaar ingaan op de vraag hoe je als mens én als leider van een onderneming kunt groeien. Vervolgens zoomen we in Winterswijk een avond lang in op Digitale Groei: hoe zet je digitale technieken in om ook in de toekomst succesvol te blijven? In Lochem draait het last but not least om het begrip Duurzaam Groeien en manieren om dat goed te organiseren. U bent van harte uitgenodigd om een of meerdere ondernemersavonden te bezoeken.” Meer informatie en updates over de Rabo Ondernemersavonden 2018 vindt u op kennisvloer.nl

“Groei is noodzakelijk voor continuïteit. Als Rabobank willen wij ondernemers daar graag bij helpen”


22

Stichting Zutphen Ambachtstad

23

Aandacht voor ambacht en techniek is hard nodig “Het is goed als kinderen met hun ouders komen”, aldus het bestuurslid. “Dan is het een gezamenlijke ervaring en kunnen ze er thuis nog eens over napraten.” Ook voor mensen die van beroep willen veranderen, de zogenoemde zij-instromers, biedt het evenement volop mogelijkheden om zich te oriënteren. Antti: “Het is een etalage van techniek. Een combinatie van oude en nieuwe ambachten met zeker ook ruimte voor innovaties.” V.l.n.r.: Rita Schoonman, Antti Hänninen, Judith Blekman en Frans Manders

Het tekort aan goed geschoold technisch personeel laat zich voelen. Bedrijven kunnen steeds moeilijker aan vakbekwame medewerkers komen, ze noemen de situatie zelfs nijpend. De noodkreet is begrijpelijk want onze economie loopt vast zonder loodgieters, bouwvakkers, automonteurs, installateurs en ICT’ers. Maar ook rietdekkers, slagers, meubelmakers, steenhouwers en vioolbouwers blijven nodig. Stichting Zutphen Ambachtstad probeert het tij te keren. “Veel kinderen willen juist graag met de handen werken.”

Oude ambachten dreigen te verdwijnen en ook voor nieuwe ambachten is te weinig interesse. De zorg hierover wordt breed gedragen. Immers, techniek speelt een cruciale rol in onze moderne samenleving. Stichting Zutphen Ambachtstad wil op verschillende manieren een beweging op gang brengen. “Er moet meer waardering komen voor ambacht en techniek. Er bestaat een grote behoefte aan vaklieden die werken met hoofd, hart en handen. We willen de belangstelling aanwakkeren en richten ons daarbij zeker ook op

jongeren”, benadrukken de bestuursleden Judith Blekman, Rita Schoonman, Frans Manders en Antti Hänninen. “Kinderen moeten op jonge leeftijd met techniek in aanraking worden gebracht”, zegt Judith, voorzitter van de stichting. “Ze krijgen dan de kans om interesses en talenten in die richting te ontwikkelen”, vult Antti aan. “Kinderen vinden het vaak heel leuk om iets tastbaars te maken en raken enthousiast. Maar meestal blijft het daarbij”, stelt Frans. “Het is een imagoprobleem. Ouders spelen daarbij een grote rol.

Ze luisteren misschien niet goed naar wat hun kinderen echt willen. Ze hebben liever dat ze voor het vwo kiezen dan voor het vmbo. Daarnaast wordt er op de basisschool amper nog aan handvaardigheid gedaan.” Beleven Stichting Zutphen Ambachtstad is op verschillende fronten actief. Zo is het initiatiefnemer van Festival Ambacht21 dat jaarlijks op verschillende locaties in het centrum van de Hanzestad wordt gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met het Techniek Platform Steden3Hoek en Cleantech. De vierde editie van het populaire evenement staat op zondag 16 september op het programma. Op het festival draait alles om werken met nieuwe en oude technieken. Iedereen is welkom. “Bezoekers kunnen kennismaken met specialistische beroepen en heel belangrijk, ze gaan ook zelf aan de slag. Je moet het beleven. Dat werkt het beste en inspireert”, legt Rita uit.

Lange adem Het belevings- en doefestival is een gouden greep van Stichting Zutphen Ambachtstad. Het aantal deelnemers groeit sterk en vorig jaar trok het evenement ruim 30.000 bezoekers, waaronder veel kinderen van 8 tot 14 jaar. “Het geeft aan dat we met het concept de juiste snaar raken”, beseft Judith. “Daarmee is het probleem nog niet gelijk opgelost, dat is een kwestie van lange adem. Eerst zaadjes planten en later oogsten.” Naast Festival Ambacht21 is de stichting betrokken bij Play Learn en Do-dagen op basisscholen in de regio en Pauw coaching waarbij ontplooiing vanuit je authenticiteit wordt gestimuleerd. Ter ondersteuning ontvangt Stichting Zutphen Ambachtstad een structurele financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. De stichting zoekt bij haar activiteiten nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen die techniek omarmen. “Het is echt een gezamenlijke missie. We trekken samen op met bedrijven, onderwijsinstellingen en ambachtsinitiatieven in de regio. Dan is het mogelijk iets te veranderen en een stuk bewustwording te creëren.” Kijk voor meer informatie over het festival op www.ambacht21.nl


24

Rabo Bankieren App

Wereldprimeur

3 Reisverzekering afsluiten Tijdens het inpakken van de koffers schiet het opeens door uw hoofd: we moeten nog een reisverzekering hebben! En morgen vertrekt het vliegtuig al. Ook daar heeft de Rabo Bankieren App een oplossing voor. Via de app kunt u namelijk meteen een reisverzekering afsluiten, inzien en wijzigen. Dat is binnen een paar minuten geregeld. U bepaalt zelf wat u meeverzekert; bijvoorbeeld uw bagage. Bij beschadiging, verlies of diefstal van bijvoorbeeld uw fotocamera of tablet wordt het zo niet meteen een onnodig dure vakantie. Vervolgens kunt u al uw aandacht weer richten op die grote stapel kleding die toch echt in die kleine koffer moet passen.

4 Direct chatten met een medewerker

Mobiel bankieren vanaf het strand Wat bankzaken regelen vanaf een tropisch eiland aan de andere kant van de wereld? Of vanaf de camping in Duitsland? Het kan met de Rabo Bankieren App. Snel en gemakkelijk. 1 Zelf instellingen aanpassen Gaat u een verre reis maken? Dan is het goed om te weten dat uw bankpas alleen in Nederland en Europa werkt, dus niet daarbuiten. Bij reizen buiten Europa kunt u uw bankpas via de app voor het bewuste werelddeel activeren. Daarbij geeft u ook zelf de gewenste periode aan. Contactloos betalen aan- of juist uitzetten kan eveneens via de app. Zo ook het wijzigen van het paslimiet. Wilt u grotere betalingen kunnen doen zonder Rabo Scanner? Via de app kunt u makkelijk het limiet verhogen. En mocht u onverhoopt uw bankpas kwijtraken of

slachtoffer worden van diefstal, dan kunt u de vermiste pas via de app blokkeren. Direct. Zonder tussenkomst van een medewerker. Eén druk op de knop en de dief heeft een waardeloos stuk plastic in handen.

2 Actuele saldo checken New York ‘Misschien toch wel leuk, jongens, die helikoptervlucht over Manhattan.’ Maar is er wel genoeg saldo aanwezig? Die vraag is snel beantwoord. Kwestie van een saldocheck via de app. Werkt ook voor uw creditcard. Daar kunt u via de app zowel de uitgaven als de reserveringen zien.

Leuk, al die digitale oplossingen. Maar soms wilt u toch echt even contact met een medewerker. En dat kan. De Rabo Bankieren App biedt u de mogelijkheid om te chatten. 24/7. Waar ter wereld u ook bent.

Download de app

Wilt u straks ook mobiel bankieren vanaf uw vakantieadres? Download dan de Rabo Bankieren App. Die is gratis. U heeft daarvoor een smartphone of tablet nodig met iOS vanaf versie 8.0 of Android vanaf 4.0.3. De app is zeer makkelijk in gebruik. Ook in eigen land aan te raden. Meer informatie vindt u op rabobank.nl - en dan zoeken op ‘Rabo Bankieren App voor particulieren’.

25

“ Een Kunstmestvrije Achterhoek is goed voor iedereen” Achterhoekse melkveehouders zijn gestart met een pilot waarin het gebruik van kunstmest voor de bemesting van grasland wordt vervangen door vloeibare mineralen uit mest. “Met het project Kunstmestvrije Achterhoek willen wij aantonen dat het gebruik van regionale reststromen een betere en duurzamere bemestingswijze is.” Joris Groot Zevert en Arjan Prinsen zijn de aanjagers van het project, dat wereldwijd als zeer innovatief wordt beschouwd. Met een moderne installatie in Beltrum halen zij belangrijke mineralen uit dierlijke mest, die kunnen worden ingezet als voedingsstof voor de bodem. “Nederlandse veehouders hebben zich te houden aan het mestbeleid dat is vastgelegd door de overheid. In dat beleid staat nu een pilot beschreven, specifiek voor de Achterhoek, waarbij 150 boeren de vloeibare mineralen uit dierlijke mest mogen inzetten als bemesting voor grasland.” Waarom is dat zo belangrijk? Prinsen: “Veehouders voeren nu hun mest af en betalen daar zo’n 20 á 25 euro per kuub voor. Vervolgens moeten ze voor veel geld weer kunstmest inkopen. De boer betaalt dus twee keer. De productie van die kunstmest vraagt om een enorme hoeveelheid aardgas en levert bovendien een grote bijdrage aan de fijnstofproductie. Beide vormen een enorme belasting voor het milieu. Dat kan en moet anders. Met het project Kunstmestvrije Achterhoek zorgen we voor een duurzame kringloop van mineralen en beperken we de fijnstof en de CO2-uitstoot in Gelderland. Ook creëren we nieuwe werkgelegenheid. Misschien nog wel het belangrijkste: met dit project maken we van de regio Achterhoek een voorbeeld voor de rest van Nederland en heel veel andere landen.” Hoe halen jullie mineralen uit dierlijke mest? “In onze biogasinstallatie zetten wij aangevoerde mest na vergisting om in water,

kalium+stikstof vloeistof, calciumfosfaat en organische stof zonder fosfaat. Deze organische stof kunnen we hier in de regio goed gebruiken om grond vruchtbaar te houden. Organische stof is een verrijking voor de bodem; het houdt water vast en zorgt ervoor dat er minder uitspoeling van mineralen plaatsvindt naar grondwater. Het water dat we overhouden is zo schoon dat we deze kunnen teruggeven aan de natuur. Wij voeren het water af naar watergang “de Berkel”, aldus Groot Zevert. Hoe ziet de pilot eruit? “Er zijn nu 10 melkveehouders geselecteerd en daar is een bemestingsplan voor gemaakt. Op de percelen van deze boeren wordt de ene helft bemest met kunstmest

en de andere helft met de vloeibare mineralen van ons. Om deze meststof met precisie op het land te kunnen brengen maken we gebruik van gps en een moderne doseertechniek voor minimale verliezen en maximale opbrengst. Volgend jaar willen we 75 boeren betrekken bij Kunstmestvrije Achterhoek en het jaar daarop 150. De pilot loopt 4 jaar”, vertellen Groot Zevert en Prinsen trots. Welke rol speelt de Rabobank? Michel Grootholt, Accountmanager Grootzakelijk Food en Agri: “Als dé Food & Agri bank steunen wij dit project omdat het de hele agrarische sector sterker maakt. Veehouders zijn continu bezig om te zorgen dat mineralen op een nette manier worden hergebruikt. Groot Zevert is een voorloper op dit gebied. Vanuit onze visie ‘Banking for Food’ denken wij op allerlei gebieden graag met ze mee. Want een kunstmestvrije Achterhoek is goed voor iedereen.”

V.l.n.r.: Michel Grootholt, Joris Groot Zevert en Arjan Prinsen


26

Puzzel

Ledenaanbiedingen

27

FIETSEN VAN STENIS

Vertrekpunt voor elke vakantie!

Gratis safety pakket t.w.v. € 650,Bij aanschaf van een Stromer speedbike ontvang je een gratis safety pakket met slot, helm en exclusieve fietsjas t.w.v. circa € 650,-. Stromer is een Zwitsers merk dat gespecialiseerd is op het gebied van speedbikes. Door het robuuste frame de 26” wielen, achterwiel aandrijving en brede banden zijn deze speedbikes gebouwd voor hoge snelheden en hierdoor uiterst comfortabel. Met een actieradius variërend van 40 tot wel 180 km is er voor iedere doelgroep een speedbike. Deze aanbieding is geldig tot 31 juli 2018. Fietsen van Stenis, Rijksstraatweg 80, 7231 AH Warnsveld

VERENIGING STREEKPRODUCTEN ACHTERHOEK

Podium Cadeaukaart winnen? Los de Zweedse kruiswoordpuzzel op en maak kans op een Podium Cadeaukaart. De letters in de lichtblauwe vlakjes vormen samen de oplossing. Mail de juiste oplossing naar communicatie.noa@rabobank.nl.

Maak kennis met Achterhoekse streekproducten Lekker, ambachtelijk, puur en vol passie gemaakt, dat zijn onze producten. Proef onze kaas, zuivel, groenten of fruitdranken, test je kennis bij een wijnproeverij of boek eens een overnachting. Dat en nog veel meer kan bij onze leden. Wij heten u van harte welkom! Kies uit 2 speciaal samengestelde combinaties, normaal € 25,-, nu voor € 19,95 per pakket.

Geen e-mail? Stuur dan een voldoende gefrankeerde briefkaart met uw oplossing naar Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 166, 7200 AD Zutphen. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. De uiterste inzenddatum is 29 augustus 2018.

Winnaars De oplossing van de puzzel uit de vorige Samenspraak is ‘financieel gezond leven’. Onder de juiste inzendingen zijn drie Podium Cadeaukaarten verloot. De prijswinnaars zijn J. Lensink-Wissing uit Aalten, A. Wolterink uit Lichtenvoorde en G. Bottinga uit Ruurlo.

Kijk voor verkoopadressen op eetregionaal.com onder de button Aanbieding Rabobank. Deze aanbieding is geldig tot 31 juli 2018.

BARBECUE VOORDEEL SLAGERIJ SIEVERINK

Gratis rauwkorst bij 4 persoons barbecuepakket Inhoud: 4 runderhamburgers , 4 worstjes, 4 shaslicks, 4 procureurlapjes samen voor € 25,-

Tegen inlevering van deze bon hierbij 500 gram vleessalade én 400 gram rauwkost gratis! Deze aanbieding is geldig tot 31 juli 2018.

Meer aanbiedingen Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Kijk voor meer aanbiedingen op rabobank.nl/dichterbij.


Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Bezoekadressen: Aalten, Hofstraat 6 Groenlo, Oude Winterswijkseweg 1 Lochem, Walderstraat 39 Vorden, Zutphenseweg 26 Winterswijk, Burgemeester Bosmastraat 41 Zutphen, Nieuwstad 1 Bestuurscentrum: Zutphen, Dreef 6 Postadres: Postbus 166, 7200 AD Zutphen E-mailadres: communicatie.noa@rabobank.nl Internet: www.rabobank.nl/noa Telefoon: Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar: Telefoon (0544) 47 47 47 (Particulieren) Telefoon (0544) 47 47 44 (Bedrijven) Chat: Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week via chat bereikbaar op www.rabobank.nl of in de Rabo Bankieren App.

Growing a better world together

Samenspraak Juni 2018  
Samenspraak Juni 2018  
Advertisement