Page 1

Ledenraden

Stem op het

Zonnige toekomst voor

Vruchtbare Kringloop

stemmen in met fusie

Coรถperatiefonds 2014

Restaurant De Sluis

in de agrarische sector

Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Graafschap-Noord / Uitgave juni 2014

Hermien en Geert Berenpas:

Doorgroeien, samen met de Rabobank


2

» » » » » » » »

In dit nummer 4 6 7 8 12 14 15 16

Samen verder, samen sterker

Een nieuwe bank Betrokken leden gezocht Geef uw stem aan uw favoriete project Feiten en cijfers Leden in de spotlights Rabo Herfsttintentocht 2014 Startende ondernemer Project Vruchtbare Kringloop

Een nieuwe, krachtige bank In de vorige edities van Samenspraak hebben wij u deel­ genoot gemaakt van onze intentie om te fuseren met Rabobank Achterhoek-Oost. Dinsdag 3 juni jl. hebben de

Dinsdag 3 juni jl. hebben de ledenraden van Rabobank Achterhoek-Oost en Rabobank Graafschap-Noord de voorgenomen fusie tussen beide banken goedgekeurd. Dit betekent dat de twee banken vanaf 1 augustus samen verder gaan als één krachtige bank, onder de naam Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.

ledenraden van Rabobank Achterhoek-Oost en Rabobank Graafschap-Noord ingestemd met deze fusie. Door dit besluit kunnen beide banken vanaf 1 augustus a.s. samen verder als één bank: Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Op de volgende pagina’s kunt u lezen hoe wij ons samen sterker maken. Voor uw belangen als lid van de bank. Voor onze medewerkers. En voor de regio waarin wij werken. Ook stellen wij graag het nieuwe directieteam aan u voor, dat vanaf 1 augustus leiding gaat geven aan uw bank. Wilt u als lid invloed uitoefenen op het beleid van de bank? Dat kan. Want ook voor Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek zijn we op zoek naar betrokken leden die zitting willen nemen in de ledenraad en de ledenpanels. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 5 juli a.s. via leden@graafschap-noord.rabobank.nl Verder leest u in deze Samenspraak hoe u kunt stemmen op uw favoriete project van het Coöperatiefonds 2014.

Tijdens twee afzonderlijke ledenraadsvergaderingen, in Lievelde en Ruurlo, is dinsdagavond 3 juni door de ledenraden van beide fusie­ banken gelijktijdig gestemd over het voorstel tot fusie. Om circa 20.30 uur kon het verlossende bericht door de voorzitters van de twee ledenraden, Bertil van Lith en Jan Eggink, wereldkundig worden ge­maakt. Het besluit om in te stemmen met de fusie werd zowel in Lievelde als in Ruurlo met luid applaus ontvangen.

We hebben dit jaar maar liefst € 200.000,- te verdelen.

Klantbelang centraal U ziet het: uw stem is goud waard. Ik wens u veel leesplezier. Jan ten Hove Directievoorzitter

In Ruurlo benadrukte Jan Eggink, aftredend voorzitter ledenraad Rabobank Graafschap-Noord, nog eens het belang van de fusie voor de toekomst van de bank. Hij bedankte met name de kwartiermakers van beide ledenraden voor hun inspanning om de belangen van alle leden en klanten in de nieuwe bank te waarborgen. Kort daarna werd Eggink zelf in het zonnetje gezet door Bonnes Venema, voorzitter van de raad


3

Ledenraden stemmen in met fusie:

Vanaf 1 augustus samen verder als Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek! van commissarissen, die hem prees voor zijn inzet voor de bank en zijn grote kennis van coöperatiezaken.

Medewerkers bepalen de uitstraling van de bank In Lievelde werd door een ledenraadslid een oproep gedaan om het belang van klanten centraal te blijven stellen en dat van medewerkers in acht te nemen. De directie en de raad van commissarissen waren het hiermee eens. Ook Bertil van Lith, aftredend voorzitter ledenraad Rabobank Achterhoek-Oost, beaamde dat het inderdaad de mede­ werkers zijn, die de uitstraling en de zichtbaarheid van de bank bepalen. Ook hij werd vervolgens geroemd voor zijn werk binnen de bank door Henk Weijers, voorzitter van de raad van commissarissen.

Mooi moment voor de Rabobank Na afloop van beide ledenraadsvergaderingen werd in de Orangerie in Ruurlo gezamenlijk het glas geheven op de nieuwe bank. Jan ten Hove, directievoorzitter van de nieuwe bank, is blij met de instemming van de ledenraden. “Dit is een mooi moment voor de Rabobank, voor onze

klanten en leden, onze medewerkers en de regio waarin wij werken. Met de fusie bereikt de bank de schaalgrootte die het mogelijk maakt om specialismen in eigen huis te houden. Hierdoor blijven wij in staat om klanten in alle sectoren op het hoogste niveau te bedienen. Samen zijn we sterker.”

Nieuwe raad van commissarissen Tijdens de ledenraadsvergaderingen op 3 juni zijn ook de leden van de raad van commissarissen van Rabobank Noord- en OostAchterhoek benoemd. De raad van commissarissen bestaat uit (v.l.n.r.): Harry Minkhorst, Lichtenvoorde Wim Nijman, Winterswijk Bonnes Venema (voorzitter), Warnsveld Ronald Ruesink, Vorden Manda Kromkamp-Oplaat, Vorden Henk Weijers (vice-voorzitter), Rekken


4

Rabobank Noorden Oost-Achterhoek

“Dankzij de fusie staat er een krachtige bank die kan inspelen op de uitdagingen van de Achterhoek” Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, gaan Rabobank Achterhoek-Oost en Rabobank Graafschap-Noord vanaf 1 augustus a.s. samen verder als één bank. Onder de naam Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wil de nieuwe bank een actieve en prominente rol spelen in de economische dynamiek van onze regio. Deze fusie komt niet uit de lucht vallen. De Achterhoek staat voor grote demografische veranderingen en economische uitdagingen. We voor­zien een sterke afname van het aantal inwoners en de beroeps­bevolking. De vergrijzing neemt toe. Tegelijkertijd zien wij door opschaling grotere en complexere bedrijven ontstaan, met een groeiende behoefte aan gespecialiseerde kennis. Ook de trend dat klanten telefonisch of via internet vaker zelf hun bankzaken regelen speelt een rol. Wij willen als Rabobank op vooruitstrevende wijze inspelen op deze ontwikkelingen. “Dankzij de fusie staat er nu een

grote, krachtige bank die dat mogelijk maakt”, aldus directievoorzitter Jan ten Hove. “Een bank die door haar professionele kennis, slagkracht en verant­woorde­lijkheidsgevoel voor de regio, uitstekend in staat is om nieuwe impulsen te geven, ontwikkelingen aan te jagen en de economische gezondheid in de Achterhoek te bevorderen.” Samen ambities realiseren Het werkgebied van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is groot en strekt zich uit van Winterswijk tot Brummen. Er wonen circa 230.000 mensen. Kenmerkend voor dit deel van de Achterhoek zijn de vele kleine kernen, dorpen en buurtschappen, waar ‘noaberschap’ traditie­ getrouw dé levenshouding is. Ten Hove: “Als coöperatieve bank, met sterke wortels in de lokale samenleving, koesteren wij deze waarde. Ook wij willen samen met anderen zaken oppakken, samen met anderen ambities realiseren. Dat vraagt van ons dat we zichtbaar zijn, betrokken blijven bij wat er lokaal speelt en bereid zijn om te participeren in nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook kunt u ons verwachten bij openingen, bijeenkomsten, vergaderingen en andere lokale activiteiten. Wij blijven in dit grotere werkgebied als bank dichtbij.“ Samen sterker In de langetermijnvisie van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek staan de belangen van u als lid, onze medewerkers en de regio waarin wij werken centraal. De bank heeft met ruim 123.000 particuliere klanten en 14.000 zakelijke relaties een stevige positie in de markt. In de agrarische sector zijn we van oudsher al toonaangevend. Ten Hove: “Dankzij onze gebundelde krachten blijven wij als Rabobank in staat om klanten in alle sectoren op het hoogste niveau te bedienen. En kunnen wij op een moderne manier invulling blijven geven aan het coöperatieve gedachte­­ goed: mensen helpen zichzelf te helpen. Samen verder, samen sterker.”


Directieteam

5

“In elke relatie met de klant waarde toevoegen” Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wordt vanaf 1 augustus a.s. bestuurd door een zeer gemotiveerd directieteam, dat bestaat uit vier bancaire professionals. Vooruitlopend op persoonlijke kennismakingen, stellen zij zich hieronder graag kort aan u voor.

Jan ten Hove (58)

Gerard Bruggeman (59)

woonplaats Lochem

woonplaats Schalkhaar

directievoorzitter

directeur Bedrijfsmanagement

“Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek behoort met 450 medewerkers tot één van de grotere Rabobanken in Nederland. Wij zijn groot genoeg om een prominente rol te spelen in de economische dynamiek van de Achterhoek. Persoonlijk genoeg om dichtbij te blijven. Ik vind het een voorrecht om samen met mijn collega directeuren, leiding te mogen geven aan deze mooie bank.”

“De uitdaging om ons als bank opnieuw rond de klant te organiseren is mij op het lijf geschreven. Ik ben er van overtuigd dat de best ge­ organiseerde instelling ook de hoogste klantwaardering en de mooiste resultaten haalt. Die overtuiging heb ik opgebouwd in ruim 40 jaar werken voor de Rabobankorganisatie bij meer dan 14 banken, in alle adviesfuncties en in alle directiefuncties. Ook bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek gaan we voor de hoogste waardering van u als klant.”

Dick Sein (46)

Pierre Schoemacher (55)

woonplaats Doetinchem

woonplaats Stiphout

directeur Particulieren en Private Banking

directeur Bedrijven a.i.

“Met 26 jaar Rabobankervaring, waarvan 6 jaar bij Rabobank Nederland en 20 jaar bij lokale banken, wil ik mij bij Rabobank Noord- en OostAchterhoek inzetten voor het belang van leden en klanten. Wij hebben de opdracht om op een moderne wijze invulling te geven aan onze kernwaarden ‘dichtbij’ en ‘betrokken’, op de manier zoals u het graag wilt. Daarbij verwacht ik van u dat u ons de feedback geeft die wij nodig hebben, om onze dienstverlening continu te verbeteren.”

“Sinds 1986 werk ik voor de Rabobankorganisatie. Bij verschillende lokale banken heb ik diverse functies bekleed, voornamelijk binnen het zakelijk aandachtsgebied. Tevens heb ik diverse directiefuncties vervuld. Vanaf 2006 werk ik bij Management Support Rabobank Nederland. Vanuit die rol maak ik op tijdelijke basis deel uit van directieteams van lokale banken en ondersteun deze bij grote veranderingen. Het is mijn passie om via mens­en organisaties beter te maken zodat leden en klanten steeds kun­­ nen rekenen op een kwalitatief goede advisering zoals zij die verdienen.”


6

We zoeken betrokken leden

Ledeninvloed en ledenbetrokkenheid zijn de pijlers van de bank

“De ledenraad is een onmisbare schakel tussen onze leden en de directie”

Binnen Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hechten we veel belang aan de betrokkenheid en de invloed van onze leden. Een ledenraad, bestaande uit 40 leden, zal de koers van de bank bewaken en zo nodig beïnvloeden. Deze ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de bank en heeft een belangrijke signaalfunctie voor wat er leeft onder klanten en leden in ons werkgebied. Met de informatie die wij zo van ‘buiten’ verkrijgen, kunnen we samen onze interne inzichten verrijken en onze dienstverlening voor u verbeteren. Zo creëren we ledeninvloed en ledenzeggenschap.

Ledeninvloed via ledenpanels Behalve met de ledenraad willen wij als bank vanzelfsprekend ook regel­matig in gesprek met onze leden. Hiervoor organiseren we binnen Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek zeven ledenpanels: drie regionale ledenpanels, een Agrarisch ledenpanel, een ledenpanel Private Banking, een ledenpanel Handel Industrie en Dienstverlening en last but not least een Jongerenpanel. Want wie de toekomst van de bank serieus neemt, kan niet om de ideeën van de jeugd heen. Deze ledenpanels vormen gezamenlijk een belangrijk klankbord voor de bank. Over en weer willen we elkaar informeren en inspireren. Zo houden we elkaar scherp en geven we samen richting aan de koers van de bank richting de toekomst. Samen sterker, samen verder.

De raad van commissarissen De raad van commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken binnen en buiten de bank. Het aandachtsgebied omvat de totaliteit van de coöperatie. Dat betekent dus niet alleen reageren en controleren of zaken goed gegaan zijn, maar juist en vooral vooruitkijken naar de toe­ komst. Meedenken met de directie van de bank. Fungeren als adviseur. Vanuit een onafhankelijke visie. Bonnes Venema, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Noorden Oost-Achterhoek, verwoordt het als volgt: “Van ons mag verwacht worden dat wij strategisch meekijken. Net als de directie vertalen wij

“Van ons mag verwacht worden dat wij strategisch meekijken.”

de invloeden vanuit de maatschappij naar de bankorganisatie. Als je elkaar daarin kunt vinden, dan ben je een sterk tandem.” De raad van commissarissen is hier bij uitstek toe in staat van­wege haar brede sociaal-economische en maatschappelijke ervaring. Ook in de raad van commissarissen zijn leden van de bank vertegen­woordigd.

Bonnes Venema voorzitter raad van commissarissen Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

De zeggenschap van de ledenraad is samen te vatten in: • de benoeming van de leden van de raad van commissarissen • de vaststelling van de jaarrekening • het geven van décharge voor het gevoerde beleid • het geven van décharge voor het daarop uitgeoefende toezicht • het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement De ledenraad wordt benoemd door de 50.000 leden van de bank.

Is uw interesse gewekt om deel uit te gaan maken van één van onze ledenpanels en eventueel de ledenraad? Stuur dan voor 5 juli 2014 een e-mail aan leden@graafschap-noord.rabobank.nl met uw naam, adres en geboortedatum. Wilt u aangeven in welk ledenpanel u wilt deelnemen en of u interesse hebt voor de ledenraad. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u in de eerste helft van augustus 2014 nadere informatie over de selectieprocedure.


Coöperatiefonds 2014

7

Geef uw stem aan het beste project! In de vorige Samenspraak riepen we verenigingen en stichtingen op om projecten in te dienen, die het maat­ schappelijke, sociale of culturele leven in onze regio ten goede komen. Rabobank Graafschap-Noord stelt voor

Informatie voor aanvragers Aanvragen die we voor 30 mei ontvingen en voldoen aan de voor­ waarden, staan op de website www.stemophetcooperatiefonds.nl. Voldeed uw aanvraag niet aan de voorwaarden, dan hebben wij u hierover per e-mail geïnformeerd.

haar regio maar liefst € 200.000,- beschikbaar. Aanvragen konden tot en met 29 mei worden ingediend. Er is hard gewerkt en het resultaat vindt u terug op onze speciaal daarvoor ingerichte website: www.stemophetcooperatiefonds.nl. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen staan daar per gemeente gerangschikt. Neem de tijd om ze te bekijken en breng uw stem uit op het project dat volgens u gerealiseerd moet worden. U kunt als lid nu één stem uitbrengen. De projecten die de meeste stemmen weten te verzamelen ontvangen bij de realisatie de aan­ gevraagde bijdrage uit het Coöperatiefonds. Stemmen kan nog tot en met 17 juli 2014. www.stemophetcooperatiefonds.nl Op de website www.stemophetcooperatiefonds.nl brengt u uw stem uit door het project van uw keuze te selecteren. Klik dan op de knop “stem op dit project”. Vervolgens krijgt u de vraag in te loggen. Daar­ voor geeft u uw postcode, huisnummer met eventuele toevoeging en uw geboortedatum op. Ten slotte klikt u op “Ja, stem op dit project.” Uw stem is daarmee definitief uitgebracht. Kunt u niet inloggen, dan staat u niet als lid geregistreerd of u hebt uw stem al eerder uitgebracht. Leest u dit artikel en bent u wel klant maar geen lid van Rabobank Graafschap-Noord? Word dan lid en u ontvangt binnen één week bericht dat u uw stem kunt uitbrengen.

De aanvragen zijn per gemeente ingedeeld. Eveneens is het beschikbare budget verdeeld over de vijf gemeenten in onze regio. Of uw aanvraag wordt gehonoreerd hangt af van het aantal stemmen dat u weet te verzamelen. Op de website kunt u de stand volgen. Hier wordt het aantal uitgebrachte stemmen voortdurend actueel weergegeven. Projecten met de meeste stemmen krijgen recht op een bijdrage, mits het project binnen een jaar wordt gerealiseerd. Hoe werkt de toekenning? Stel voor uw gemeente is € 38.000,- beschikbaar. Er zijn 10 projecten ingediend. Deze staan vermeld op de website. De aanvraag van vijf hoogst scorende projecten bedragen gezamenlijk € 35.600,-. Het zesde project vraagt € 5.500,-. Hiervoor is dan € 2.400,beschikbaar. Om tot realisatie te komen moet de aanvrager wel op zoek naar een andere wijze van financiering voor een bedrag van € 3.100,-.

Idealenkompas Naast het Coöperatiefonds zijn er in Nederland veel partijen die hulp bieden bij het realiseren van uw ambities. Kijkt u eens op: www.idealenkompas.nl, een maatschappelijk markt­ plaats, waar goede ideeën gekoppeld worden aan toekomstige financiers en inhoudelijke ondersteuning.


8

Feiten en cijfers 2013

Burgers nemen op allerlei gebieden steeds meer zelf verantwoordelijkheid. Vaak organiseren ze zich in coöperaties. Voor expertise, contacten en financiële impulsen kloppen ze bij de Rabobank aan. Wij helpen graag: coöperatief organiseren draagt bij aan een verduurzaming van de samenleving.

Vitale gemeenschap Het coöperatieve model is het fundament van onze bank. Een bank van leden en vóór leden en klanten. Bijna 25.000 klanten zijn lid van onze bank en via onze ledenpanels en de ledenraad praten de leden mee over het beleid en zorgen er voor dat we voeling houden met de samenleving. De basis van de bank is nog steeds spaargeld van mensen uit onze regio uit te lenen aan particulieren en bedrijven in onze regio. Samen werken aan een vitale gemeenschap.

ke­lijk gesproken over de Libor-affaire, waarbij de leden hun zorg uitten, mede aanleiding voor directie en raad van commissarissen om hierover met Rabobank Nederland in gesprek te gaan. Zowel de leden van de ledenpanels als de ledenraad dachten actief mee over de beoogde fusie met Rabobank Achterhoek-Oost. De leden vroegen nadrukkelijk aan­dacht voor het belang van de klant.

Nieuwe coöperaties Ledenraad en ledenpanels Ledeninvloed krijgt vorm via de ruim 100 leden die participeren in onze ledenpanels. Naast de drie regionale en drie functionele panels zijn sinds eind 2012 dertien jongeren actief in het jongerenpanel. 30 leden uit de ledenpanels vormen de ledenraad. Een belangrijk thema voor de ledenpanels en de ledenraad was Visie2016, de aanzet voor de ingezette veranderingen binnen Rabobank. Ook werd nadruk­

De coöperatieve organisatie wordt ook steeds vaker door anderen ontdekt. Bijvoorbeeld door burgers die samen duurzame energie willen opwekken of de zorg in hun buurt willen organiseren. Veel initiatieven komen bij ons voor ondersteuning. Wij bieden ondersteuning met advies en een financiële bijdrage. Wij stimuleren dergelijke initiatieven, omdat ze bijdragen aan een vitale en duurzame samenleving.

Coöperatief dividend Jaarlijks reserveren we vijf procent van de nettowinst voor het zoge­noemd coöperatief dividend. Dit geld investeren we in de verduurzaming van de samenleving. In 2013 stelden we opnieuw € 200.000,- beschikbaar via ons Coöperatiefonds. U als lid kon via het uitbrengen van uw stem op de website www.stemophetcooperatiefonds.nl mee beslissen over de toekenning van de gelden. In 2013 maakten bijna 8.000 leden gebruik van die mogelijkheid. Daarnaast ondersteunden we onder andere de stimulering van het technisch onderwijs, het Kunstgemaal Bronkhorst, de ledenaanbieding met korting voor het bezoek aan de Schouwburg Lochem en Theater Hanzehof, lokale initiatieven Schuldhulpmaatje, duurzame energieprojecten en de Zutphense en Lochemse Uitdaging. Via Rabobank Foundation delen we kennis met 20.000 boerinnen in India om te komen tot verbetering van de productie van hun melkvee.


9

Klant

Duurzame landbouw en voedselvoorziening De wereldbevolking groeit en we consumeren steeds meer. De aarde heeft nu al anderhalf jaar nodig om duurzaam te produceren wat we in een jaar gebruiken. In 2050 zijn er naar verwachting 9 miljard mensen, die allemaal toegang willen tot voldoende, veilige en voedzame voeding. De Rabobank heeft de ambitie om als wereldwijd opererende food- en agribank, samen met lokale agrarische ondernemers en internationale ondernemingen, te werken aan het versnellen van de verduurzaming van de landbouw en voedselvoorziening. Regionaal werken we mee aan projecten op het gebied van kringlooplandbouw, het project Vruchtbare Kringloop en stimuleren we kinderen om onder andere via het initiatief Boerenwijs hun licht op te steken op de boerderij.

2013 een uitdagend jaar Na een periode van economische krimp lijkt sinds het laatste kwartaal van 2013 de economie zich licht te verbeteren. Ook in bancair opzicht was 2013 een uitdagend jaar. Het consumentenvertrouwen bleef laag, evenals het vertrouwen in de bancaire sector. Economische tegenwind is zichtbaar in de ontwikkeling bij onze klanten. Door de economische crisis zien we dat terug in verder oplopende kredietverliezen. Het Libor schandaal, samen met de niet stabiele situatie in de raad van bestuur van de Rabobank Groep, heeft gezorgd voor extra druk op onze organisatie. Hoewel dit ontwikkelingen zijn die we lokaal niet kunnen beïnvloeden, heeft dit natuurlijk een grote impact gehad op de beleving bij onze leden en op onze medewerkers, die zich dagelijks inspannen voor een goede dienstverlening aan onze klanten. Al met al kijken we terug op een speciaal jaar. Een jaar waarin onze bank zich enerzijds in de financiële performance en kwaliteit positief heeft ontwikkeld, maar waarin anderzijds onze marktaandelen onder druk stonden.

Onze historisch goede marktaandelen, in de particuliere sector, laten op de meeste gebieden een lichte krimp zien en op het onderdeel toevertrouwde (spaar)middelen een beperkte groei. Het marktaandeel hypotheken bleef achter bij de begroting. De waardering voor onze particuliere adviesgesprekken is hoog, maar leidt door onze tarief­ stelling niet altijd tot verkoop. In de zakelijke markt laat het marktaandeel een stabiele ontwikkeling zien. Op de startersmarkt zien we ten opzichte van 2012 een licht dalende beweging. Zakelijk hebben we de doorlooptijd van aanvragen kunnen verkorten. De huidige ontwikkelingen op het gebied van automatisering zorgen er voor dat de klant zelf vanuit huis of bedrijf meer zaken kan regelen. Hierdoor neemt de doorlooptijd voor de klant af, wat de klantbeleving verbetert. Vanwege de sterke afname van het aantal bezoeken aan onze kantoren zijn per 1 januari 2014 de servicekantoren in Borculo, Brummen, Gorssel, Hengelo, Laren, Ruurlo en Steenderen gesloten. Wel blijft er een pinautomaat aanwezig in genoemde plaatsen.

Minder medewerkers, ander werk Klanten regelen steeds vaker zelf hun bankzaken. Daarnaast worden processen meer en meer geautomatiseerd. Dit heeft grote invloed op het aantal medewerkers en het werk dat ze doen. In 2013 is het aantal medewerkers bij Rabobank Graafschap-Noord gedaald van 264 tot 254. De komende jaren neemt het aantal medewerkers verder af. Door de ontwikkelingen verandert het werken bij de bank. In de toe­ komst zullen acht van de tien medewerkers direct contact met klanten hebben. Adviseurs kunnen alleen goed adviseren als ze het belang van


10

Feiten en cijfers 2013

was een verhoogde toevoeging aan de voorziening voor kredietrisico’s noodzakelijk. Per saldo daalde de nettowinst met ruim € 5 miljoen. Van de nettowinst wordt € 662.000,- geïnvesteerd in maatschappelijke doelen via het coöperatief dividend.

Raad van commissarissen

de klant centraal stellen. Dat begint met deskundige en vakbekwame medewerkers die werkelijk betrokken zijn en die begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan de doelen van onze klanten en leden. Via op­ leidingen investeren we daarin. Opleidingen zorgen er bovendien voor dat mensen inzetbaar blijven, zowel binnen als buiten de Rabobank. In het sociaal plan is vastgelegd dat we medewerkers van wie de baan vervalt, begeleiden naar een nieuwe functie binnen dan wel buiten de Rabobank. Wij bieden medewerkers onder meer loopbaantesten aan en stimuleren hen om aan workshops of inzetbaarheidsprogramma’s mee te doen.

Cijfers 2013 De economische ontwikkelingen en de als gevolg daarvan dalende tendens op de huizenmarkt stimuleert particulieren om extra af te lossen op hun hypotheek. Dit gecombineerd met een lager markt­ aandeel in nieuwe hypotheken en de effecten van de crisis voor onze zakelijke relaties, leidde tot een afname van de kredieten aan cliënten met ruim € 110 miljoen. Door verkoop van kantoren daalde de waarde van de materiële activa met bijna € 7 miljoen. Ondanks de inzet van spaargeld voor het aflossen van financieringen bleef het bedrag aan toevertrouwde middelen nagenoeg gelijk. Als gevolg van de eisen van de toezichthouders om het vermogen van de banken te versterken is gestuurd op een verbetering van de rente­ marge. De rentebaten stegen met ruim € 5 miljoen. De opbrengst uit deelneming is door Rabobank Nederland gebruikt voor de noodzake­ lijke aanpassingen in de virtuele dienstverlening. De personeelskosten stegen als gevolg van een reorganisatievoorziening en de overige kosten namen toe door éénmalige afschrijvingen op bedrijfsmiddelen en de effecten van de bankenbelasting. Door de aanhoudende crisis

De raad van commissarissen van Rabobank Graafschap-Noord houdt op onafhankelijke wijze toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken bij de bank en de naleving van wet- en regelgeving. Al meer dan 110 jaar is daarbij het uitgangspunt dat de klantbehoefte leidend is in het beleid en in de beleidsuitvoering. De raad geeft daarnaast de directie gevraagd en ongevraagd advies. De raad is ook verantwoordelijk voor de benoeming, het ontslag en de beloning van de directieleden. Wat het beloningsbeleid betreft volgt de raad het beleid en de regels van de Rabobank Groep. Tot slot oefent de raad samen met de directie namens Rabobank Graafschap-Noord als lid van Rabobank Nederland invloed en zeggenschap uit op de strategie en het gezamenlijk beleid van de Groep. De raad van commissarissen kwam in 2013 acht maal regulier bijeen en hield tezamen met de directie twee themabijeenkomsten. De commissarissen hebben zonder uitzondering de meeste vergaderingen bijgewoond. Aan de volgende onderwerpen werd specifieke aandacht besteed: 1. Profielen directie en raad van commissarissen 2. De beoogde fusie met Rabobank Achterhoek-Oost 3. Contacten met de Ondernemingsraad, ledenpanels en ledenraad 4. Distributie en huisvesting 5. Vacature local compliance officer 6. Verbinden en organiseren (visie en missie van de eigen bank) 7. Strategisch kader Rabobank Groep 2013-2016 8. Scenario denken naar de toekomst 9. Klantintegriteit 10. De eigen evaluatie Het is de raad van commissarissen opgevallen dat als gevolg van de financieel-economische crisis de regeldruk door de AFM en de Nederlandse Bank is toegenomen. Hierdoor moest er veel extra inspanning door de medewerkers worden geleverd, waarvoor veel waardering is.


Cijfers 2013

Bijgaand treft u de feiten en cijfers aan over 2013. De Coöperatieve Rabobank Graafschap-Noord U.A. is op grond van artikel 2:425 BW vrijgesteld van controle van de jaarrekening door een accountant en van openbaarmaking door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel. De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de financiële gegevens die voor consolidatiedoeleinden zijn gebruikt door Rabobank Groep. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd. De directie

Coöperatieve Rabobank Graafschap-Noord U.A., gevestigd te Zutphen aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum van oprichting: 26 januari 1901

11

Cijfers 2013 van Coöperatieve Rabobank Graafschap-Noord U.A. gevestigd te Zutphen. Bij het onderdeel cijfers gaan we in op de financiële positie van de bank waarbij we de belangrijkste elementen hebben vermeld: Bedragen in duizenden euro’s 2013 2012 Balanstotaal 2.308.756 2.402.721 De belangrijkste posten hiervan: Kredieten aan cliënten 2.137.955 2.206.863 Deelnemingen 51.600 51.600 Materiële vaste activa 6.964 13.817 Toevertrouwde middelen 1.838.703 1.841.961 Algemene Reserve 234.730 222.013

De bank heeft in 2013 de volgende resultaten behaald Baten Rentebaten 91.879 103.669 Rentelasten -35.950 -52.899 Rente 55.929 50.770

Hoofdkantoor: Dreef 6 te Zutphen Overige kantoren: Lochem, Walderstraat 39 Vorden, Zutphenseweg 26 Zutphen, Hagepoortplein 5

Raad van Commissarissen F.B. Venema, voorzitter J.W. Eggink, vice voorzitter ing. H.J. Feenstra drs. M. Kromkamp-Oplaat drs. J.J.P. Reintjes drs. R. Ruesink

Directie drs. J.G. ten Hove MBA RB, directievoorzitter drs. M.J. van Oostveen drs. G.F. Scheers P. de Vries

Provisies 11.233 11.283 Opbrengsten uit deelnemingen 0 4.239 Overige baten 571 160 Totaal baten 67.733 66.452 Lasten Personeelskosten 22.059 21.742 Overige kosten 22.441 17.108 Totaal lasten -44.500 -38.850 Bedrijfsresultaat vóór toevoegingen aan voorziening kredietrisico’s 23.233 27.602 Toevoeging aan voorziening kredietrisico’s -5.428 -3.167 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 17.805 24.435 Nettowinst 13.379 19.562 Als volgt verdeeld: Toevoeging aan Algemene Reserve 12.717 18.858 Toevoeging aan Winstuitkeringsfonds 662 704

Winstuitkeringsfonds

Ondernemingsraad R. Linnenbank, voorzitter M. Muilerman, secretaris M. Zuurveld A. Weernink P. Ebbekink C. Slurink B. Goossens M. Willems

Stand 1 januari 1.185 1.003 Toevoeging uit de nettowinst 662 704 Uitbetalingen -589 -522 Stand 31 december 1.258 1.185 Het gemiddeld aantal personeelsleden omgerekend in mensjaren (fte’s)

254

264


12

“Om dit bedrijf in stand te houden is een moderniseringsslag nodig�


Leden in de spotlights In 2005 nemen Geert en Hermien Berenpas het bedrijf van de ouders van Geert over. Op dat moment is al duidelijk dat het jonge gezin voor grote investeringen staat. “We wisten dat wij een keer een stap moesten maken. De stallen aan de Harfsensesteeg zijn verouderd en nu eigenlijk al te klein voor 100 koeien. Bovendien willen wij graag groeien om ons gezinsbedrijf in stand te houden. Op de bestaande locatie gaat dat niet; er is nauwelijks huiskavel en veel te weinig hectare grond om koeien te weiden. We zitten hier bovendien in een lintbebouwing, met buren op slechts 30 meter afstand. Fors investeren in nieuwe stallen op deze locatie leek ons dus niet verstandig”, aldus Hermien. Bezwaren uit de buurt Twee jaar na de overname komt de kavelruilcommissie met het voorstel om een ruiling te doen in de buurt. “Dat sprak ons gelijk aan, want aan de Koekoekweg hadden wij al 24 hectare grond. Door ruiling konden wij ons blok op die locatie vergroten. Wij hebben toen meteen een aan­vraag ingediend bij de gemeente om ons bedrijf te verplaatsen naar de Koekoekweg en daar een nieuwe stal te bouwen. De gemeente wilde wel. Vanuit de buurt kwamen er echter onverwacht bezwaren van mensen die verwezen naar een visie op het beekdallandschap. De bouw van een moderne stal zou niet passen in het open gebied.” Voor de Maatschap Berenpas betekent deze onvoorziene tegenvaller

13

afmeting, qua ligbedden, looppaden, vreetplekken e.d. Hierdoor zijn onze afschrijvingsmogelijkheden van de gebouwen groter. Normaal gesproken mag je 50% van de WOZ-waarde van je bedrijfsgebouwen afschrijven, bij ons ligt dat nu op 75%. Ook kunnen we nu gebruik maken van de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Dat geeft ons een stuk extra flexibiliteit in de bedrijfsvoering.” Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap In hun visie op de toekomst zetten Geert en Hermien, naast het gezin, het vee nog altijd centraal. Hermien: “Wij kiezen er bewust voor om onze koeien in de wei te houden. Daarbij hebben we geïnvesteerd in twee melkrobots waarin de koeien zelf de keuze hebben of ze gemolken willen worden of niet. En in de stal hebben we ruimte ingebouwd voor voldoende strohokken, waar zieke en zorgkoeien kunnen verblijven.” “Ja, en wij gaan volledig voor grondgebonden veehouderij”, vult Geert aan. “Wij hebben momenteel 73 hectare land in gebruik, waarvan 65 in eigendom. Alle grond wordt gebruikt voor eigen voerproductie en mestafzet.“ Met dank aan de Rabobank Rabobank Graafschap-Noord is vanaf het begin betrokken geweest bij de ambitieuze plannen. “Herman Vrielink heeft ons ontzettend goed

Na een traject van zeven jaar vol pittige procedures, verplaatsen Geert en Hermien Berenpas deze maand hun agrarisch bedrijf aan de Harfsensesteeg naar de Koekoekweg in Harfsen. Op de nieuwe locatie is ruimte om op maatschappelijk verantwoorde wijze op te schalen van 110 naar 160 koeien. “De koeien kunnen hier in de wei en wij kunnen eindelijk vooruit.”

het begin van een lange periode van onzekerheid. Geert: “Je start procedures op, vraagt subsidies en vergunningen aan, maar door de aanvechting van de buren verliepen sommige termijnen weer en konden we van voren af aan beginnen. Al met al zijn we zo zeven jaar in een juridisch traject verwikkeld geraakt. Soms zag het er zo somber uit dat we zelfs hebben overwogen om deze regio te verlaten. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch gewonnen. Op 22 augustus 2012 kwam het verlossende bericht dat de verplaatsing van het bedrijf naar de Koekoekweg, inclusief de bouw van een stal, door kon gaan.” Maatlat Duurzame Veehouderij Die nieuwe stal staat er inmiddels en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. “Onze stal voldoet aan een aantal bouwkundige eisen qua

bijgestaan tijdens de procedures”, stelt Hermien. “Elke keer wanneer er een financiële onderbouwing nodig was, konden we op hem rekenen. Ook ons idee om grondgebonden te gaan opereren viel bij de Rabobank meteen in goede aarde. We hebben de afgelopen jaren ook contact gehad met andere banken, maar de agrarische expertise van de Rabobank steekt er toch wel met kop en schouders bovenuit hoor.” Vooruit denken “3 juni jl. zijn we opgestart met de melkkoeien en binnenkort hopen we zelf ook aan de Koekoekweg te gaan wonen”, glundert Geert. “Het geeft zoveel energie om weer vooruit te kunnen denken en te groeien. Dat zal overigens geleidelijk gebeuren hoor, met eigen kalveren. Ook op dat vlak staan we voor duurzaamheid.”


14

28 september 2014

Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij ook dit jaar weer een Herfsttinten­ fietstocht op de laatste zondag van september. Een gezellige familiefietstocht door de prachtige Achterhoek. Omdat Rabobank Graafschap-Noord tegen die tijd gefuseerd is met Rabobank Achterhoek-Oost, hebben we dit jaar de route uitgezet in het ‘grensgebied’ tussen Groenlo en Borculo. Ook hebben we speciaal voor gezinnen met jonge kinderen een korte route opgenomen. Hoofdroute - ca. 40 km U begint de route bij de Rabobank in Groenlo, of bij recreatiegebied Hambroekplas, Borculo. Daar kunt u voor vertrek nog even genieten

van een kop koffie en ontvangt u de routebeschrijving en een lunchpakketje voor onderweg. U fietst vervolgens een gevarieerde route langs vaak onbekende,

Fiets mee met de Rabo Herfsttintentocht

maar verrassend mooie stukjes Achterhoek. Tussendoor komt u nog langs twee pauze­ punten voor een hapje en een drankje. U eindigt de fietstocht uiteindelijk weer op de plek waar u bent begonnen. Kinderroute - ca. 18 km Speciaal voor gezinnen met (jonge) kinderen hebben we dit jaar voor het eerst ook een ‘kinderroute’ uitgezet. Deze route is ongeveer 18 kilometer lang en daarmee een stuk korter dan de hoofdroute, maar niet minder mooi. Deelnemers aan de kinderroute starten na 12.00 uur, wanneer de grootste drukte achter de rug is. Opstappen Zondag 28 september 2014 • Rabobank in Groenlo (Oude Winterswijkseweg 1) • Recreatiegebied Hambroekplas (Hambroekweg 10) Hoofdroute (ca. 40 km) starten tussen 9.00 en 12.00 uur Kinderroute (ca. 18 km) starten tussen 12.00 en 13.00 uur Fietst u ook mee? Iedereen kan kosteloos meefietsen met de achtste Rabobank Herfsttintentocht. Het enige dat u hoeft te doen is u aanmelden vóór maandag 22 september via onze website: www.rabobank.nl/graafschap-noord. Heeft u geen internet? Maak dan gebruik van de antwoordcoupon in dit magazine. (Als u zich aanmeldt via internet, ontvangt u in week 39 een bevestiging van uw deelname. Meldt u zich aan met de coupon, dan ontvangt u geen bevestiging.)


Startende ondernemer

15

Het plan om een eigen hotel te beginnen werd door de economische crisis ruw ver­ stoord. Vier jaar lang zaten Jan en Denise Borninkhof tegen wil en dank thuis op de bank. In de zomer van 2013 opende De Sluis in Eefde nieuwe perspectieven. Met de overname van het restaurant op 1 april jl. is het leven van de ondernemers in een stroomversnelling gekomen.

“Zolang ik Jan ken heeft hij al de wens om voor zichzelf te beginnen, maar ik zag dat nooit zo voor me”, vertelt Denise. “Dat veranderde toen wij begin 2008 allebei onverwacht thuis kwamen te zitten. Dan ga je toch denken: we zijn begin 40, waarom gaan we het nu niet doen? Zo gedacht, zo gedaan. Het werd een lunchroom in ’s Heerenberg. Daar deden we het blijkbaar goed, want na twee jaar kwamen er mensen met de vraag of ze de zaak konden overnemen. In februari 2010 hebben we de lunchroom verkocht.“ Het begin van de crisis Jan en Denise gaan er op dat moment van uit dat ze voor het einde van dát jaar weer aan het ondernemen zijn. “We hadden onze zinnen gezet op een klein hotel. Maar ja, toen brak de crisis uit”, vervolgt Jan. “De banken bewogen niet meer en mensen die een hotel te koop hadden vroegen de hoofdprijs. Overal zijn we geweest. Limburg, Winterberg, zelfs in de Eiffel. Het mocht niet baten; een hotel zat er niet in. Daarop hebben we besloten om het dichter bij huis te zoeken.” De focus wordt door het stel verlegd op Café Restau­ rant De Sluis, dat inmiddels in de verkoop stond. Denise: “Daar werden we het eerst ook niet eens. Soms hebben dingen gewoon tijd nodig. Pas nadat we hier vorig jaar zomer weer eens neerstreken op het terras voor een kopje koffie, en de eigenaar aan Jan vroeg of hij parttime wilde komen helpen in de keuken,

“De Sluis brengt ons weer volop in beweging” kwamen de onderhandeling goed op gang. Na vier jaar thuiszitten óp de bank konden we eindelijk weer eens met een positief gevoel naar de bank.” Aan tafel bij de Rabobank Voor de financiering van De Sluis zoeken Jan en Denise contact met verschillende banken, maar alleen de Rabobank is bereid om te luisteren. “Niels Breitner, onze gesprekspartner bij de Rabobank, komt zelf uit de horeca en hij zag direct kansen. Dankzij de adviezen en steun van de bank zijn wij sinds 1 april jl. officieel eigenaar van Restaurant De Sluis en zijn we weer volop in beweging.” Een goed-weer-bedrijf Restaurant De Sluis bevindt zich op slechts

honderd meter van de sluizen in het Twente­ kanaal. “Daar komen veel wandelaars en fietsers op af. Er is hier vlakbij ook een camping en we liggen gunstig ten opzichte van diverse fiets- en wandelroutes rondom Eefde. De Sluis is eigenlijk een goed-weer bedrijf; ideaal voor mensen die erop uit trekken”, aldus Jan. “Wij willen ons onder­ scheiden met een Frans-Nederlandse kaart met een boeren inslag: iets grotere porties dan normaal. Daarnaast zijn we op en top cafetaria en kun je hier genieten van een lunch of een heerlijk kopje koffie met gebak.“ De toekomst zien de startende ondernemers zonnig in: “De komende weken wordt er in Brazilië gevoet­ bald, dus genoeg kansen om te scoren.” www.caferestaurantdesluis.nl


16

Rabobank draagt royaal bij

“Vruchtbare Kringloop brengt agrarische ondernemers in een betere positie”

Om de economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers te verbeteren, is Land- en Tuinbouw Organisatie LTO Noord eind 2013 gestart met het project Vruchtbare Kringloop. Een project waarin duurzaamheidsthema’s gekoppeld worden aan econo­­mische bedrijfs­ ontwikkeling. Peter Schrijver, provinciaal bestuurder van LTO Noord Gelderland, praat ons bij. “Vruchtbare Kringloop richt zich op een efficiënte benutting van mineralen in de landbouw, zoals fosfaat en nitraat. Met dit project willen wij agrarische ondernemers inspireren en ondersteunen bij het verder verduurzamen van hun bedrijf. Tegelijkertijd willen wij de regio Achterhoek en Liemers positioneren als duurzame regio, die voorop loopt op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.“ De Kringloopwijzer “Daar hebben wij onder andere de Kring­ loopwijzer voor. Een managementtool die agrarische ondernemers helpt om alle kring­ lopen voor fosfaat, stikstof en koolstof zoveel mogelijk gesloten te houden. Vanaf volgend jaar zijn alle agrarische onder­nemers in Nederland verplicht om hier mee te werken. In de Achterhoek en Liemers lopen we dus nu al voorop. Naast de Kring­loop­wijzer vragen we binnen Vruchtbare Kringloop veel aandacht

voor de bodem. We weten namelijk nog onvoldoende van de mechanismes die daarin plaatsvinden. Hoe kun je met organische stof je bodem­vrucht­baar­heid verbeteren? Hoe kun je vocht beter vasthouden in de grond? Met het oog op klimaatverandering zijn dat wezenlijke vraagstukken. Ook het managen van mineralen en de verwerking van het mest­­ overschot in de landbouw staan in het project centraal. We hebben 260 agrarische bedrijven bereid gevonden om deel te nemen aan Vruchtbare Kringloop.” Innovatie is drijfveer Volgens Schrijver zijn de deelnemende agrariërs zeer gemotiveerd om te innoveren. “Er vindt in de regio op veel plekken opschaling plaats. Dat kan, maar dan wel duurzaam, met respect voor het milieu. Toekomstgerichte bedrijven willen het op dat vlak echt goed doen. Daarnaast hebben ze een economisch belang: elke hoeveelheid mineralen die je

minder verliest in het productieproces levert geld op.” Samenwerking in de keten Vruchtbare Kringloop wordt gesteund door ForFarmers Hendrix, FrieslandCampina, Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland, Rabobank Graafschap-Noord en Rabobank Achterhoek-Oost. Schrijver: “Wij geloven dat je alleen samen, volledig in de keten geïntegreerd, zo’n project kunt laten slagen. Alle betrokken partijen streven een duur­­zame agrarisch-economische ontwikke­ling na. Vergeet niet dat meer dan 10% van de economische productie in Gelderland uit de agrarische sector komt. Het gaat echt ergens om.“ Rabobank draagt royaal bij Het project Vruchtbare Kringloop past uitstekend in de strategie van de Rabobank, die erop gericht is om vernieuwende ontwikkelingen in de agrarische sector te ondersteunen. “De Rabobank draagt royaal financieel bij. Ook stelt de bank kennis en kunde beschikbaar. Wij zijn erg blij met deze vruchtbare samenwerking.”

www.vruchtbarekringloop.nl


Puzzel mee

17

De oplossing van de puzzel in de eerste Samenspraak van 2014 was: Bank van en voor leden. Ook deze keer weer veel juiste oplossingen. Onder de juiste inzendingen zijn drie VVV Cadeaubonnen verloot. De prijswinnaars zijn: mevrouw M. Draaisma uit Zutphen, de heer J.G. Willems uit Eefde en

mevrouw C. Wentink uit Wichmond. In deze Samenspraak opnieuw een kruis­ woordpuzzel. Maak ook kans op een VVV Cadeaubon en los de puzzel op. De letters in de grijze vlakken vormen samen de oplossing. Mail de juiste oplossing naar samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl

Samen een stuk gezelliger 1

2

3

11

12

16

16

13

8 4 14

28

23 29

24

42

43

21

27

28

46 53

45

47

58

32

57

39

40

49

50

30

33

37

45 51

48

54 52

53 60

58

55

56

49

59

60

62

37

27

5

59

10 37

50

54 61 63

63

48

25

42

27

5

59

2 10

22

52

48

25

24 42

Uiterste inzenddatum is 1 augustus 2014 Horizontaal: 1. Vis 4. Jazzvorm 8. Smerig 11. Na dato 12. Gewicht 13. Eenkleurig 15. Deel van de Bijbel 16. CentraalStation (afk. ) 17. Pijn 18. Klanknabootsing 20. Routeborden 23. Familielid 25. Enandere (afk. ) 26. Rust‑ plaats 31. Topvan boom 32. Engelse titel 34. Strafwerktuig 36. Jaargetijde 38. In het jaar 39. Kennis 41. Walvis 42. Oude lap 43. Houding 44. Brutoregisterton (afk. ) 9 46. 10 45. Stel Uitbouw 49. Bijbelsefiguur 52. Maand 55. Voegwoord 57. Verf verdunner 15 59. Overdreven 60. Napijn 62. Deel van 19 rijwiel 63. Fuchsia. 22

25

43

44

59

62

14

18

36 41

48 52

8

37

38

47

29

35 40

42

44

13

19 22

31 36 34 39

15

10 7

30

26

38

9 6

17

21

35

5

12 18

20

27

57

7

11

31

46

6 3

24

26

34

5 2

17 20

23

4 1

Geen e-mail? Stuur dan een voldoende gefrankeerde briefkaart met uw oplossing naar Rabobank Graafschap-Noord, t.a.v. afdeling MCC, Postbus 166, 7200 AD Zutphen.

50

40

2

22

52

Verticaal: 25 2. Gewicht 3. Of dergelijke 4. Bibliotheek 5. Oude lengte maat 6. Bijzonder onderwijs (afk.) 7. Raadsel 8. Getal 9. Plus 10. Kortaf 12. 32 33 Wig 14. Bijbelse figuur 16. Samenwerking 17. Persoonlijkvnw. 19. Reisperfiets 20. Deel van de week 21. Eerbied bewijzen 22. Indischgerecht 41 24. Inhoudsmaat 27. Technische titel 28. Sukkel 29. Terinzage 30. Geld 33. Deugniet 35. Oost noordoost 36. Uitroep omaandacht 37. Wielrijden 51 40. Daar 43. Slee 44. Geen betere 39. Kleur 45. Bijelkaar 47. Verblijf opschip 48. Meterton 55 56 50. In mindering gebracht 51. Deel van driehoek 53. Vis 54. Baskische beweging 61 56. Verlaagdetoon 58. Bolgewas 61. Waaronder.

24

50

zontaal H or izontaal s - 4. Jazzvorm - 8. Smerig - 11. Na dato - 12. Gewicht - 13. E enkleurig - 15. Deel van de B ijbel -

40


18

Kennisevenementen

Kennis delen Verkopen, terug naar groei Op donderdag 22 mei organiseerde Rabobank Graafschap-Noord de ondernemersbijeen­ komst ‘Verkopen, terug naar groei’. Tijdens deze avond werden ondernemers uitgedaagd om weer eens met een frisse blik naar de eigen business te kijken. Gastspreker Ben Markslag sprak onder andere over de laatste trends in Sales, hoe details het onderscheid maken, hoe uit prijsdiscussies weg te blijven en wat commercieel leiderschap betekent. Ondernemers kregen nieuwe inspiratie voor een verkoop- en actiegedreven mindset en gingen met concrete handvatten terug naar hun bedrijf.

elkaar de strijd aan op het gebied van parate kennis en computervaardig­heden. De scholen streden om een muziek- of dansworkshop voor de hele klas. Na een spannende strijd zijn de Beatrixschool uit Harfsen en de Rehobothschool uit Ruurlo als winnaars uit de bus gekomen.

Wet Werk en Zekerheid De arbeidsmarkt verandert. De tijd dat werknemers hun hele carrière bij één organi­ satie werken, ligt ver achter ons. Er wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd van zowel de werkgevers als werknemers. De overheid wil deze extra flexibiliteit mogelijk maken via de Wet Werk en Zekerheid. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen en maatregelen op het gebied van WW, ontslagrecht en bescherming van tijdelijke arbeidscontracten. Op dinsdag 3 juni werd dit wetsvoorstel toegelicht aan belangstellende ondernemers.

Trends in de wereld van 50-plus

BankBattle 2014 Onlangs deden zestien basisscholen in de regio mee aan de ‘BankBattle’ van de Rabobank. De BankBattle is een kennisquiz voor leerlingen van groep 8. De scholen gaan via internet met

We leven steeds langer en wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Natuurlijk willen we ook dat ons leven leuk blijft als we ouder worden. Genieten, consumeren… nog meer genieten en consumeren. Maar hoe doen we dat? Wij hebben trendwatcher Herman Konings uitgenodigd om u een verrassende kijk te geven op de trends bij 50-plussers. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, cultuur, vrije tijd en financiën. Ook passeren

deze avond praktijkvoorbeelden de revue zoals de ontwikkeling van een zorgbestendig appartementencomplex in Lochem en laten we u graag kennismaken met Rabo Vermogensmanagement. Laat u zich verrassen door het informatieve en humoristische verhaal van Herman Konings? U bent van harte welkom op woensdagavond 2 juli bij de Lochemse Golf- en Countryclub De Graafschap, Sluitdijk 4, Lochem. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 25 juni op www.kennisvloer.nl

Rabo Internetbankieren en Mobielbankieren Na 15 succesvolle workshops Internet­ bankieren in het eerste half jaar, zijn er weer volop workshops Internetbankieren beschikbaar in de tweede helft van 2014.

Vanaf september starten wij weer op diverse data, waaronder: • 1 en 15 september • 11 en 25 september • 6 en 20 oktober • 9 en 23 oktober

Meld u kosteloos aan via www.kennisvloer.nl Beschikt u over een tablet? Dan kunt u zich inschrijven voor de workshop Mobielbankieren.


Ledenaanbieding

19

Het is nieuw. Het is mooi. En het is vooral eigentijds. “Ogu is gewoon de meest originele manier om je eigen, persoon‑ lijke wanddecoratie te creëren.” Roy Amerongen en Mike Arends, de bedenkers van dit duurzame stukje lifestyle, konden zich een jaar geleden niet voorstellen dat zoiets er nog niet was. “Dat is de grote grap.”

OGU™ JE EIGEN KUNSTWERK AAN DE MUUR In februari 2013 komen Mike en Roy op het lumineuze idee om wanddecoratie te maken van re-board karton. “Het is ons eigenlijk overkomen. We waren aan het werk met karton, toen ik ineens riep dat het wel leuk zou zijn als mensen met eigen foto’s en karton hun persoonlijke kunstwerk zouden kunnen maken”, vertelt Mike enthousiast. “Ja en wat doe je dan?” vervolgt Roy. “Je gaat kijken of en hoe het werkt en testen wat mensen er van vinden. We hadden al snel door dat we iets moois in handen hadden. Het werd heel positief opgepakt. Dat basisidee zijn we toen verder uit gaan denken. Inmiddels is Ogu een doorslaand succes.” Een Ogu™ maak je online Ogu is een gemakkelijk te plaatsen fotowand­ systeem van re-board karton, waarmee je met eigen foto’s je persoonlijke wanddecoratie

creëert. Via een webshop kun je kiezen uit 10 verschillende modellen (flavours). Alle flavours zijn 96x96 cm groot, maar heb­ben elk een eigen vlakverdeling. Vervolgens kun je online, direct vanaf je pc, maar ook via Facebook en Instagram, zelf foto’s uploaden en zo je eigen Ogu samen­ stellen en bestellen. Simpeler kan het niet. Heb je zelf geen mooie foto’s maar wil je wel een mooie Ogu, dan kun je ook voor een  ‘themed Ogu’ kiezen. Ze zijn allemaal te bewonderen op www.ogu.nu Eenvoudig te bevestigen Dankzij plaktrips aan de achterzijde is een Ogu eenvoudig, zónder gereedschap, aan de wand te bevestigen. Even checken met de geintegreerde waterpas of de Ogu recht hangt, aandrukken en de Ogu zit aan de muur. Wanneer het klembord wordt ver­

wijderd blijven de losse fotovlakken fraai op de wand achter. Roy trots: “Het reliëf wat daarbij ontstaat geeft de Ogu z’n onderscheidende karakter.” Kunst met korting Leden van Rabobank Graafschap-Noord krijgen nu maar liefst €25,- korting op een Ogu. Ga naar www.ogu.nu/rabobank.aspx en bestel uw persoonlijke kunstwerk met korting.


Rabobank Graafschap-Noord

Bestuurscentrum: Zutphen, Dreef 6 Bezoekadressen: Lochem, Walderstraat 39 Vorden, Zutphenseweg 26 Zutphen, Hagepoortplein 5 Postadres: Postbus 166, 7200 AD  Zutphen Faxnummer: (0575) 43 99 00 E-mailadres: info@graafschap-noord.rabobank.nl Internet: www.rabobank.nl/graafschap-noord Telefoon: Voor een persoonlijk en deskundig advies zijn wij op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur, in het weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tel. (0575) 43 99 99 (Particulieren) Tel. (0575) 43 99 98 (Bedrijven) Uitgave ledenmagazine: 4 x per jaar

Samen sterker

Reacties betreffende dit ledenmagazine kunt u mailen naar: samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl Concept, tekst & vormgeving: Mackaay Communicatie Groep, Lochem Druk: Weevers Grafimedia, Vorden

Samenspraak 2014 - nr 2  

Ledenmagazine Rabobank Graafschap-Noord.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you