Page 1

Magazine voor leden van Rabobank Graafschap-Noord

Rabobank Graafschap-Noord

» Schmidt Medica gaat voor preventieve zorg » » » »

Rabobank Service Team verrast de regio Stichting Leergeld Zutphen e.o. Volg de starter 2012 van start Leden gezocht voor Ledenpanels


2

» » » » » » » »

In dit nummer o.a.: 2 4 6 8 11 14 16 18

Rabobank Service Team Stichting Leergeld Zutphen e.o. Volg de starter 2012 Coöperatiefonds: € 200.000,- beschikbaar Startende ondernemer Leden in de spotlights Meedenken. Dat is het idee Ledenaanbiedingen

De wereld draait door De strekking uit de recent door de Rabobank gepubliceerde Visie op 2012 is dat de wereldeconomie afkoerst

Van het verzorgen van een lunch voor zorgbehoevenden tot het

op een aanzienlijke groeivertraging. Met veel grote

wassen van autoruiten. Van hulp bij een volleybaltoernooi voor

internationaal opererende bedrijven gaat het relatief

kinderen tot het uitdelen van oliebollen. En van het meewerken

goed. Zij hebben veel geld in kas, maar nemen een afwachtende houding aan. Door het gebrek aan

op een boerderij tot het inpakken van boodschappen in de

consumentenvertrouwen en aangescherpte wet- en

supermarkt. Van begin december 2011 tot half januari 2012

regelgeving door de overheid heeft het middenen kleinbedrijf het moeilijk. Met name het kleinere

verraste Rabobank Graafschap-Noord zes weken lang de regio

regio­nale of lokaal opererende bedrijfsleven krijgt

met tal van klusjes.

veel te incasseren. Particuliere huishoudens hebben in het afgelopen jaar minder besteed aan goederen en diensten dan in 2010. De consumptie van voedingsen genotsmiddelen daalde licht en er is ook minder uitgegeven aan duurzame goederen. Opvallend daarbij is, dat dit niet van toepassing is voor de aan­koop van nieuwe auto’s en het boeken van verre vakantiereizen. Online bestedingen (momenteel ruim € 9 miljard) groeien in Nederland flink door. Ook worden online steeds meer bankzaken geregeld, eenvoudig vanuit huis of kantoor. Onze enthousiaste medewerkers hebben ook voor 2012 mooie plannen gemaakt. Deze zijn ambitieus, zeker in deze economische tijden, maar niet onrealistisch. Samen de schouders eronder voor een waardevolle relatie met u als klant en lid. Jan ten Hove Directievoorzitter

Samenspraak

Doel van de actie was om op een ludieke manier het Virtueel Kantoor extra onder de aandacht te brengen. Rabobank Graafschap-Noord heeft een Virtueel Kantoor Particulieren en een Virtueel Kantoor Bedrijven. Klanten kunnen hier twaalf uur per dag, van 08.30 uur tot 20.30 uur, hun bankzaken regelen. Via telefoon, e-mail en internet al dan niet met behulp van een webcam. De service die men hier ontvangt is verrassend. En zo ontstond het idee om letterlijk de straat op te gaan en mensen te verrassen met service. Hoe? Door klussen te doen onder de naam ‘Rabobank Service Team.’

Klussen met een glimlach Het idee kreeg veel draagvlak binnen de bank en werd door een aantal medewerkers verder uitgewerkt. Maar liefst 120 medewerkers van de bank deden mee. In totaal voerden kleine groepjes medewerkers in zes weken tijd 38 uiteenlopende klusjes uit.


Campagne voor Virtueel Kantoor

Rabobank Service Team verrast de regio. Duidelijk zichtbaar in oranje poloshirt of jas met achterop Rabobank Service Team en gewapend met een grote glimlach. Iedereen vond het leuk om te doen, ook al omdat de mensen waar de klussen werden uitgevoerd positief reageerden. Na iedere klus deelde het team labels uit die verwezen naar de website van de Rabobank en de speciale site www.rabobankserviceteam.nl. Op die site zijn alle uitgevoerde klussen nog terug te zien. Op foto’s en soms ook op video. Ook kan vanaf die site direct contact opgenomen worden met een medewerker van het Virtueel Kantoor.

En daar was het allemaal om begonnen. De campagne is ten einde, maar de service gaat gewoon door. U maakt eenvoudig verbinding met het Virtueel Kantoor via www.rabobank.nl/graafschap-noord en maakt dan de keuze voor particulier of zakelijk. Voor telefonisch contact bellen particuliere relaties (0575) 43 99 99 en zakelijke relaties (0575) 43 99 98. U hebt dan meteen contact met de juiste adviseurs.

Service gaat verder Op de actie kwamen veel sympathieke reacties. Het doel, meer bekendheid geven aan het feit dat klanten veel bankzaken vanuit de eigen stoel kunnen regelen, is overduidelijk bereikt. Het bezoek aan de site van het Virtueel Kantoor is gedurende de campagneperiode enorm gestegen.

Samenspraak

3


4

“Elke euro die je investeert in een kind levert 400% rendement op.” In 2010 is de Stichting Leergeld Zutphen e.o. van start gegaan. Leergeld zet zich in om kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen volwaardig te laten meedoen met schoolse en buitenschoolse activiteiten. Voorzitter Hans Meijerink, gepensioneerd bedrijfseconoom, is vastbesloten om Stichting Leergeld Zutphen tot een succes te maken.

“Zutphen is de armste gemeente qua inkomen in de provincie Gelderland. Wij schatten in dat er meer dan 3000 kinderen zijn die hier in armoedegezinnen opgroeien. Vaak kinderen die vader en moeder nooit hebben zien werken. En ook hun opa en oma niet. Bedenk eens wat dat betekent voor hun eigen ontwikkeling...“ Volgens Meijerink bezuinigt de gemeente op armoedebeleid in plaats van mensen te stimuleren tot zelfredzaamheid. Leergeld is daarom hard nodig, zo stelt hij. “Het mag niet zo zijn dat kinderen in een sociaal isolement raken omdat hun ouders de middelen niet hebben om te betalen voor schoolkamp, de bibliotheek of andere maatschappelijke activiteiten. Dan worden het drop-outs en betaalt de samenleving duur leergeld. Door kinderen juist in hun cruciale ontwikkelingsperiode te

Samenspraak

ondersteunen bieden we ze de kans om het bijstandsmilieu waarin ze zitten te ontgroeien.”

Geld wordt doelmatig besteed Leergeld is een professionele organisatie die werkt met vrijwilligers. Meijerink: “Als er aanvragen binnenkomen - via school, de huisarts of andere verwijzers - dan gaan wij naar de betreffende gezinnen toe. Wij onderzoeken ter plekke hoe de financiële situatie is, bekijken de noodzaak tot steun en geven vervolgens binnen twee weken uitsluitsel. De mensen krijgen geen geld maar een voucher die ze kunnen overleggen bij een vereniging, de zwemles, de school, etc. Zo weten we zeker dat onze bijdrage doelmatig besteed wordt. En dat is nooit weggegooid geld.


Bijdrage voor Stichting Leergeld Zutphen e.o.

Hans Meijerink (rechts) ontvangt de cheque uit handen van Maarten van Oostveen (links)

Uit onderzoek van Scholten&Franssen Consultancy te Amsterdam blijkt dat investeren in kinderen zijn vruchten afwerpt. Elke euro die je besteedt aan een kind levert 400% rendement op! Dat is toch geweldig?!”

Private Banking wordt echter al geruime tijd gesproken over het steunen van goede doelen in de eigen omgeving. Die behoefte leeft onder onze klanten. Stichting Leergeld kwam daarbij nadrukkelijk in beeld.”

Goede doelen in de eigen omgeving steunen. Dat is het idee.

Eenmalige stimulans van € 30.000,-

Stichting Leergeld moet zelf ook elke eurocent omdraaien. Om die reden deed Meijerink onlangs een beroep op Rabobank Graafschap-Noord. “Initiatieven zoals Leergeld juichen wij als Rabobank van harte toe. Het is voor de toekomst van deze regio van groot belang dat kinderen zich hier optimaal kunnen ontwikkelen”, aldus directeur Maarten van Oostveen. “Landelijk ondersteunen wij goede doelen o.a. via de Rabobank Foundation en via de Rabo CharityDesk adviseren wij vermogende klanten om hun maatschappelijke ambities te realiseren. Binnen ons Ledenpanel

Van Oostveen vervolgt: “De heer Meijerink mag zijn begroting bijstellen. Als Rabobank Graafschap-Noord geven wij gezien de belangen van een ontwikkelde jeugd voor deze regio, met veel plezier een eenmalige bijdrage van € 30.000,- aan Stichting Leergeld Zutphen e.o. Hiermee kan Leergeld het goede werk de komende jaren voortzetten en verder uitbouwen. Wij denken daarbij ook aan de andere gemeenten in ons werkgebied. Bij deze roep ik tevens onze leden op om Leergeld te ondersteunen.” Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldzutphen.nl

Samenspraak

5


6

We starten met een voorstelrondje In 2012 volgt en coacht Rabobank Graafschap-Noord opnieuw starters. Tot 31 december 2011 heeft u uw stem kunnen uitbrengen op uw favoriete starter. De vier kandidaten met de meeste stemmen stellen zich hieronder kort aan u voor.

Volg de

starter.

Irene de Boer (16,19% van de stemmen)

Walter Duijvesteijn (13,38% van de stemmen)

Mijn naam is Irene de Boer, 37 jaar, en ik woon in Brummen. Ik ben bezig mijn eigen bedrijf, Irene de Boer Career Coaching & Training, op te bouwen. Met mijn bedrijf wil ik mensen laten inzien waar ze goed in zijn en hen helpen (weer) passend en motiverend werk te vinden. Ik doe dat door middel van individuele (loopbaan)coaching en groepstraining. Het is mijn ambitie op termijn ook de Engelstalige en Spaanstalige markt te bereiken.

Al mijn hele leven heb ik (Walter Duijvestijn, 35 jaar) een voorliefde voor het vastleggen van bijzondere momenten. Op foto, op schrift, en sinds een klein jaar op film met mijn bedrijf Evenbeeld Producties in Zutphen. Het zo intens mogelijk filmen van huwelijksgeluk, het in vervoering brengen van een autoliefhebber met een haarscherpe film van een klassieke Ferrari of het portretteren van een ondernemer en zijn bedrijf; het zijn allemaal zaken waar mijn klant, en ook ik, gelukkig van wordt. Mijn ambitie is duidelijk: Ik wil één van de beste cameramensen van Nederland worden.

Gabriella Helmink (13,49% van de stemmen)

Lucie Klaassen (19,13% van de stemmen) Ik ben Lucie Klaassen (46 jaar) uit Wichmond. Paarden zijn mijn passie. Ik ben gefascineerd door hun pure wezen en schoonheid en hun vermogen echt contact te maken, een spiegel te zijn en daardoor ons zelf te leren kennen. Met die unieke eigenschappen wil ik werken. In het prachtige buitengebied van Zutphen wil ik een plek creëren waar mensen hun balans kunnen (her)vinden en persoonlijk kunnen groeien door in een ervaringsgericht en speels leerproces paarden werkelijk te ontmoeten, verbinding en respect te ervaren en van hen te leren.

Samenspraak

Mijn naam is Gabriella Helmink en ik ben 36 jaar oud. Pas ben ik gestart met een online taartenatelier in Zutphen, genaamd ‘Gabriella’s Taartenatelier’. Ik ben een gecertificeerd Wilton Decorateur, werkzaam in Zutphen en bak en ontwerp taarten en koekjes voor elke gelegenheid. Het kenmerk van mij is ‘vers’ en alles zelf gemaakt. Geen smaakversterkers en conserveermiddelen. Mijn ambitie is iedereen, op welke gelegenheid dan ook, te kunnen helpen met maatwerk in lekkernijen en taarten, zodat de feestbeleving maximaal wordt behaald.

Het traject voor 2012 is in januari met de starters doorgenomen en er zijn coachmomenten ingepland. Natuurlijk wordt er maandelijks weer een update geplaatst op onze website, waar de ervaringen met u gedeeld worden. Elke starter komt een keer aan bod in Samenspraak. In deze editie leest u over Gabriella Helmink en haar taartenatelier. Nieuw dit jaar is het videodagboek. Hiermee nemen de starters u mee in hun dagelijks leven. Deze dagboeken vindt u op onze website www.rabobank.nl/graafschap-noord onder de rubriek ‘volg de starter 2012’.

Kijk voor de laatste updates op de website, of scan de QR code. Onze starters hebben er zin in!


Volg de starter ... Bij mij komt er niks uit een pakje. In mijn taarten geen smaakversterkers, geen conserveermiddelen en geen onnodige E-nummers. Wel zoveel mogelijk streekproducten. Daarnaast bied ik ontbijtservice aan en verzorg ik sfeervolle High Tea arrangementen, vooral voor bedrijven.”

Vanwaar die liefde voor bakken?

Gabriella’s Taartenatelier. Na de inspirerende reeks van vorig

Waarvoor kan ik in het atelier terecht?

jaar volgen wij ook in 2012 weer

“Om te beginnen is mijn taartenatelier een online winkel. Met één muisklik kunnen mensen op www.gabriellastaartenatelier.nl allerlei soorten taarten bestellen. Verjaardagstaarten, themataarten, slagroomtaarten, 3D-kindertaarten en zelfs bruidstaarten. Al wil ik daar wel bij vertellen dat ik voor een bruidstaart de wensen van de klant natuurlijk eerst graag persoonlijk doorspreek. Maar ik bak ook kleinere koekjes, zoals bedankjes, cakejes en grappige dingen voor bijvoorbeeld vrijgezellenfeestjes. Daarbij werk ik uitsluitend met verse en eerlijke ingrediënten.

verschillende startende ondernemers. We beginnen smaakvol met het Taartenatelier van Gabriella Helmink (36) uit Zutphen. De ‘Hongaarse van origine’ heeft van bakken een ware kunstvorm gemaakt en besloot vorig jaar om haar passie uit te laten groeien tot een eigen bedrijf: Gabriella’s Taartenatelier.

“Dat zit in m’n genen denk ik. Mijn oma bakte vroeger in Hongarije al heel veel. Van haar heb ik dat meegekregen. Sinds m’n 18de schrijf ik ook recepten en 7 jaar geleden ben ik met een blog begonnen over recepten. Daar kreeg ik heel veel leuke reacties op en nu mag ik zelfs een column schrijven voor een culinair blad: Elisabeth’s Magazine. Dat motiveert! Ik ben dus al vrij lang met bakken bezig en bedacht dat het best leuk zou zijn om mijn creaties te verkopen. Maar ja, je moet dan wel je verhaal durven te vertellen. Nadat ik een opleiding taartdecoreren had afgerond in Engeland en ik hier de taal machtig was, kreeg ik het zelfvertrouwen mijn taartenatelier in de online etalage te zetten.”

En dat allemaal vanuit huis? “Ja, ik wil het taartenatelier graag vanuit huis blijven organiseren. Er zijn wel plannen voor een verbouwing. In onze lange termijn planning houden we namelijk wel rekening met een uitbreiding van de keuken.”

Hoe zie je de toekomst? “In de toekomst wil ik geen lopende band werk aanbieden, maar exclusief blijven. Dat betekent dat mensen al vroeg moeten aangeven dat ze iets bij me willen bestellen.”

Kun je ons al een voorproefje geven? “Jazeker, want er wordt van alle te volgen starters een film gemaakt. Die van mij is nu al te zien op www.rabobank.nl/graafschap-noord in de rubriek ‘volg de starter’ onder de naam Gabriella Helmink. Kijken dus!”

Samenspraak

7


8

Coöperatiefonds 2012

Samen investeren we € 200.000,- in de lokale samenleving. De Rabobank is een coöperatie, zij heeft geen aandeelhouders maar leden. Van de nettowinst wordt jaarlijks een fors deel weer geïnvesteerd in de lokale samenleving via het Coöperatiefonds. Met dit fonds wil de Rabobank de vitaliteit en kwaliteit van de regio verbeteren door te investeren in: - economie en innovatie - jongeren en educatie - kunst en cultuur - zorg en welzijn

In 2011 is vanuit het Coöperatiefonds ruim € 141.000,- geïnvesteerd in de regio. Een aantal voorbeelden op een rij: zwembadafdekking, mobiele keuken t.b.v. ouderen, herstelplan voor een openluchttheater en heemtuin, in stand houden en inrichten van het Achterhoeks planetarium, aanschaf van een podium ten behoeve van geven van concerten, inrichting en uitbreiding van ganzenweide, aanschaffen van materialen en toestellen voor gymnastiekvereniging, installatie van energiebesparende verlichting op ijsbaan, inrichten picknickplaats, digitaliseren historisch archief.

Het voortbestaan van het Achterhoeks planetarium is door een financiële injectie uit het Coöperatiefonds weer gewaarborgd.

Stichting Culinaire Activiteiten voor Ouderen in Lochem heeft mede dankzij het Coöperatiefonds een mobiele keuken kunnen aanschaffen.

foto: Guido Bogert

foto: Ben Fienieg

Samenspraak


9

De ijsbaan in Vorden beschikt, dankzij het Coöperatiefonds, over een nieuwe energiezuinige lichtinstallatie.

Bij het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg is met een bijdrage uit het Coöperatiefonds een picknickbank geplaatst.

foto: Guido Bogert

foto: Guido Bogert

Uw aanvraag is welkom tot 1 juni aanstaande. Heeft uw vereniging of stichting ook een project dat het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de regio ten goede komt, maar nog niet alle benodigde (financiële) middelen zijn beschikbaar? Dan biedt een aanvraag bij het Coöperatiefonds wellicht uitkomst. Voor 2012 is totaal voor de regio van Rabobank Graafschap-Noord maar liefst € 200.000,- beschikbaar.

Welke projecten maken kans op een bijdrage? - Het project komt ten goede aan de lokale samenleving. - Het project dient een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk belang. - Het project heeft een duurzaam karakter. - Het project bevat geen commerciële of politieke doelstelling. - De aanvraag komt namens een organisatie uit de regio van Rabobank Graafschap-Noord. - Het project is financieel haalbaar en niet alleen afhankelijk van een bijdrage uit het Coöperatiefonds. - Het project is nog niet gerealiseerd en is binnen 1 jaar uitvoerbaar.

Voor een project wordt vanuit het Coöperatiefonds maximaal € 10.000,toegekend. Betreft het een grotere investering dan dienen hiervoor voldoende eigen middelen beschikbaar te zijn of andere bronnen aangeboord te zijn/worden.

Zo dient u een aanvraag in: Ga naar de website: www.rabobank.nl/graafschap-noord. Hier vindt u het aanvraagformulier Coöperatiefonds 2012. Het digitaal indienen van compleet ingevulde aanvraagformulieren kan vanaf heden tot en met 1 juni 2012. Vervolgens toetsen wij de aanvragen aan de hiervoor genoemde criteria. Uiterlijk 15 juni ontvangt u bericht of uw aanvraag hieraan voldoet. Projecten die aan de criteria voldoen, worden vanaf 15 juni 2012 op de website gepubliceerd. En vanaf dat moment kunnen leden van de bank een stem uitbrengen op hun favoriete project. Hoe meer stemmen een project krijgt, hoe groter de kans op een financiële bijdrage. Het beschikbare bedrag wordt evenredig verdeeld over de regio waarin Rabobank Graafschap-Noord werkzaam is. Over het stemmen leest u alles in de volgende editie van Samenspraak, deze verschijnt medio juni.

Niet in aanmerking komen aanvragen om exploitatietekorten te dekken en aanvragen ten behoeve van jubilea en het organiseren van feesten.

Samenspraak


10

Rabo eVisie

‘Werk aan de winkel’ Als we tien jaar geleden over de detailhandel spraken, zagen we een bakstenen winkel voor ons aan een straat in een dorp of stad. Een winkel waar je door een deur naar binnen ging, langs de producten liep, persoonlijk geholpen werd en je aankopen aan een toonbank afrekende. Naast deze ’stenen winkel‘ werden goederen en diensten verkocht via de huis-aan-huisverkoop en een catalogus.

Sinds enkele jaren vindt er een nieuwe omwenteling plaats. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de consument met contant geld en winkeltas naar de winkel komt. Tegenwoordig bepaalt hij zelf waar, wanneer en hoe hij zijn aankopen doet. En de technologie helpt hem daarbij. Hij bestelt net zo eenvoudig in China of Amerika als in eigen land. Hij heeft letterlijk een wereld aan mogelijkheden tot zijn beschikking, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Een toenemend aantal consumenten gebruikt naast de computer ook de smartphone of tablet; het mobiele kanaal wint aan belang. Steeds meer consumenten kopen online uit gemak. Het gemak uit zich in het kunnen laten bezorgen, overal en altijd te kunnen shoppen, maar ook eenvoudig naar een andere webshop te gaan als het gekozen product niet op voorraad is.

De winkel versterkt de koopbeleving Over tien jaar zal de detailhandel er weer anders uit zien. De fysieke winkel bestaat nog steeds, maar zal een andere functie hebben. De winkel biedt een aanvulling op de koopbeleving, een beleving die meer en meer op het internet

Samenspraak

begint. De winkel is de plek waar je je aankoop vooraf ervaart, bestelt, waar je je producten afhaalt en waar je service en advies krijgt. De Rabobank beschrijft in de eVisie ‘Werk aan de winkel’ de gevolgen van deze omwenteling aan de hand van vijf hypotheses. Deze zullen in meer en mindere mate herkenbaar zijn voor alle Nederlandse retailers. Aan de hand van de hypotheses geeft de Rabobank in deze eVisie voorbeelden en handreikingen hoe u succesvol het hoofd kunt bieden aan deze veranderende tijden.

Meegaan met de tijd. Dat is het idee Natuurlijk biedt de Rabobank bekende, maar ook wat minder bekende oplossingen voor winkelier én consument. Zo is in januari 2012 de Rabo Omnikassa geïntroduceerd. Deze nieuwe internetkassa van de Rabobank is een online betaaloplossing waarmee de in Nederland gevestigde zakelijke klant van de Rabobank nationale en internationale betaalmethoden en kassaservices kan accepteren in zijn (web) winkel. Eén kassa en één overeenkomst voor

alle betaalmethoden. Snel de beschikking over uw omzet en voordelig in gebruik. Consumenten kunnen al geruime tijd gebruik maken van diverse online betaalmogelijkheden zoals: - MiniTix, de virtuele portemonnee waarmee u online kleine bedragen (tot € 150,-) kunt afrekenen; - MyOrder, waarbij u uw bestelling zelf kunt doorgeven én afrekenen met uw mobiele telefoon; - Rabo Mobielbankieren, waarmee u altijd en overal kunt bankieren via uw mobiele telefoon.

Voor welke betalingsmethode gaat u? Kijk op www.kennisvloer.nl. Hier kunt u ook de eVisie ‘Werk aan de winkel’ downloaden.

Ondernemers, meld u nu aan voor de eVisie bijeenkomst op maandagavond 16 april 2012 via www.kennisvloer.nl


Startende ondernemer

BaCo-Ontlakken uit Ruurlo gaat voor snelheid. Voor het ondernemerschap gaven Rik Bargeman (24) en

Waar zien jullie de grootste kansen voor BaCo?

Renz Cornegoor (28) vorig jaar vol overtuiging een universitaire

”Op de renovatiemarkt” vervolgt Rik. Daar waar duurzaamheid en levensduur belangrijke issues zijn. Hergebruik van materialen neemt alleen maar toe. Ballustrades van oude flatgebouwen, radiatoren, speeltoestellen, bedenk het maar. Die kunnen als ze door ons behandeld zijn weer aan een nieuw leven beginnen. Ja daar zie ik een grote rol voor ons weggelegd.”

kopstudie en een goedbetaalde baan op. Sinds oktober 2011 zijn de vrienden officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam BaCo-Ontlakken. Hun ‘geheime wapen’: een innovatief sproei-ontlaksysteem dat uiteenlopende materialen kan ontlakken, ontvetten en reinigen binnen een tijdsbestek van een uur!

Jullie zijn jong, geen chemici… hoe reageerde de bank? Renz: “Ook heel erg goed. Wij waren top voorbereid. Mischa Langevoort had meteen door dat wij geen hobbyisten zijn, maar ondernemers die inspelen op vragen vanuit de markt. Dat inzicht was geheel wederzijds.”

Volgens Renz Cornegoor, afgestudeerd jurist, hebben ze met de door hun zelf ontwikkelde machine een compleet nieuw reinigingsconcept in handen. “Wanneer je gaat ontlakken in een pyrolyse oven, dan duurt dat vrij lang. Soms wel 6 of 9 uur. De energiekosten van zo’n oven zijn bovendien erg hoog. Daar zit de markt niet op te wachten. Klanten willen snelle levertijden tegen scherpe prijzen. Hitte zorgt bovendien op termijn voor metaalmoeheid, dus bepaalde producten kun je na 4 of 5 keer ontlakken in zo’n oven niet meer gebruiken. Daarom wilden wij in ieder geval chemisch ontlakken. Dat gebeurt vaak in grote dompelbaden. Dat kunnen wij ook, maar zo’n bad zit een keer vol. Dus ook daar creëer je tijdsdruk mee. Onze machine kent die problemen niet. Zie het maar als een grote industriële vaatwasser van 2 meter hoog, bij 1,5 meter breed en 1,5 meter diep. Daarin gaat een kooi waarin we de producten die ontlakt moeten worden ophangen. Deur dicht, een uurtje sproeien en klaar is Kees. Daar is wel markt voor!”

Dat klinkt als een agressief goedje? “Nou, dat valt dus enorm mee. Wij werken gewoon op waterbasis. De kunst is wel om voor elke behandeling de juiste chemische samenstelling te vinden; dat is ons gelukt. Wij zijn in staat om elk product veilig te ontlakken, te ontvetten of te reinigen. Binnen een uur. Zolang het maar in de machine-afmetingen past. Uniek is ook dat je bij ons nooit in contact komt met chemie. Het is een gesloten systeem”, aldus Rik Bargeman, die wel zijn HTS afrondde.

Samenspraak

11


12

Jongeren leren omgaan met geld Dat is het idee

In een tijd dat veel jongvolwassenen kampen met schulden, wordt het jong leren omgaan met geld steeds belangrijker. Om hierbij te helpen biedt Rabobank Graafschap-Noord leerlingen van middelbare scholen in de regio de interactieve theatervoorstelling ‘Crisis’ aan. Deze voorstelling over consumptiedrift en de waarde van geld is samengesteld door theatergroep ‘PlayBack’ en richt zich op jongeren vanaf 15 jaar.

Hoe komt het dat een meisje van 16 ’s nachts in haar pyjama over straat loopt met € 1.000,- in een plastic zak?

Moderne technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Mensen komen met elkaar in contact via telefoon en computer om wereldwijd allerlei informatie uit te wisselen. Maar ook om eenvoudig, veilig en snel bankzaken te regelen. Om kennis te maken met internetbankieren en ons Virtueel Kantoor, organiseren wij weer een aantal workshops.

Workshop Virtueel Bankieren Samenspraak

Virtueel Bankieren In een twee uur durende workshop leert u in een rustig tempo hoe u 24 uur per dag uw bankzaken via het internet regelt. Ook besteden wij uitgebreid aandacht aan de mogelijkheden die ons Virtueel Kantoor u biedt. Via uw computer kunt u op werkdagen van 08.30 uur tot 20.30 uur persoonlijk contact leggen met onze adviseurs op het Virtueel

In ‘Crisis’ worden drie jongeren gevolgd die op totaal verschillende wijze in conflict zijn met geld. De voorstelling is een reconstructie van een ondoordachte daad. Er wordt ingezoomd op de verhalen van drie jongeren tijdens een politieverhoor. Alle drie proberen ze de waarheid naar hun hand te zetten. Hierbij wordt hun persoonlijke conflict met geld voelbaar. Wanneer en waarom doe je dingen waar je later spijt van krijgt? Het Staring College in Lochem en ’t Beeckland in Vorden hebben al interesse getoond in ’Crisis’.

Kantoor. Door gebruik te maken van een webcam kunt u elkaar niet alleen horen, maar ook zien.

Inschrijven? Meer weten over Virtueel Bankieren? Meld u dan aan via www.kennisvloer.nl. Voor relaties van de bank zijn er aan het volgen van de workshop geen kosten verbonden.

De workshop wordt op de volgende data en locaties gegeven: Dag

Tijdstip

Locatie

Maandag 25 juni

9.00 tot 11.00 uur of 12.30 tot 14.30 uur

Staring College, Zutphenseweg 108, 7241 SE Lochem

Dinsdag 26 juni

9.00 tot 11.00 uur of 12.30 tot 14.30 uur

Staring College, Zutphenseweg 108, 7241 SE Lochem

Woensdag 27 juni

9.00 tot 11.00 uur of 12.30 tot 14.30 uur

’t Beeckland, Het Hoge 41, 7251 XV Vorden

Donderdag 28 juni

9.00 tot 11.00 uur of 12.30 tot 14.30 uur

Isendoorn College, Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld

Vrijdag 29 juni

9.00 tot 11.00 uur of 12.30 tot 14.30 uur

Isendoorn College, Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld

fotograaf, Ingrid Koenen

De voorstelling

Onze economie raast en jongeren draaien op volle toeren mee. Geld uitgeven is statusverhogend. Met hippe spullen kun je uitdrukken wie je bent en waar je bij hoort. Als je de media moet geloven is het hebben van geld vanzelfsprekend. Praten over schulden lijkt daarom taboe. Hoe ga je om met de verleiding om veel geld uit te geven?


Puzzel mee

Puzzelen geeft energie! Met het oplossen van de puzzel in Samenspraak 3 van september 2011 won mevrouw Lansink uit Laren een weekend rijden in de elektrische Nissan LEAF. Zij heeft inmiddels een weekend in de auto gereden. Op de foto ziet u de familie Lansink en de heer Hendriksen, vestigingsmanager van Nissan Herwers Doetinchem die deze prijs heeft aangeboden. De oplossing van de puzzel in Samenspraak 4 van december was: ‘Fijne feestdagen’. Onder de vele goede inzendingen hebben we drie

VVV Cadeaubonnen verloot. De prijswinnaars hebben hun prijs ontvangen.

In deze Samenspraak een nieuwe kruiswoordpuzzel. Onder de goede inzendingen verloten we opnieuw drie VVV Cadeaubonnen. De letters in de lichtgroene vlakken vormen samen de oplossing. Mail de juiste oplossing van de puzzel naar samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl. Geen e-mail? Stuur dan uw oplossing op een voldoende gefrankeerde briefkaart naar: Rabobank Graafschap-Noord, afdeling MCC, Postbus 166, 7200 AD Zutphen. Uiterste inzenddatum is 16 april 2012. Veel puzzelplezier!

Horizontaal: 1. Autobrandstof .- 3. Samenwerking .- 11. En omstreken (afk.) .- 13. Natuurlijke logaritme .- 14. Erg dom .- 16. Rekenkundige bewerking .- 18. Filmhond .20. Uiting van kou .- 21. Arabisch opperhoofd .- 22. Engelse titel .- 23. Achter .24. Burgerlijke stand (afk.) .- 26. Mensen benaderen die nuttig kunnen zijn voor de eigen carrière .- 31. Boom .- 32. Europees Parlement (afk.) .- 33. Maatstaf .- 35. Hard geluid .- 38. Ten name van .- 40. In oprichting .- 42. Redetwist .45. Kanaalpeil .- 46. Niet parkeren .- 47. Per procuratie .- 48. Algemeen overleg .49. Bekende .- 54. Motorschip .- 56. Uniek .- 57. Vooruitzicht .- 59. Scheepsvloer .60. Niet erg breed .- 62. Geluidje .- 63. Tegenover .- 64. Technische titel .65. Verlegen .- 66. Vaststellen .- 67. Kort moment .- 68. Verdroogd .- 69. Na dato .70. Siergesteente .- 71. Flessendop. Verticaal: 1. Mensen die bij een vereniging horen .- 2. Roofdier .- 4. Oosterlengte .5. Verbonden met internet .- 6. Vordering .- 7. Rijksnormaalschool .- 8. Italiaanse rivier .- 9. Gesloten .- 10. Ter herinnering .- 12. Samenvoeging .- 15. Om te bedanken .- 17. Chinese maat .- 19. Oppervlaktemaat .- 20. Samenkomingen .25. Kunstleer .- 27. Klef .- 28. Winterpeil .- 29. Regeringsreglement .30. Armoedige woning .- 31. Europese Kampioenschappen (afk.) .- 34. Sociale media site .- 36. Briefaanhef .- 37. Belangrijk persoon .- 39. Vice-president .41. Keukengerei .- 43. Inhoudsmaat (afk.) .- 44. Praters .- 50. Lichte hoofdbuiging .51. Bij elkaar .- 52. Hier te lande .- 53. Plaatselijk .- 55. Tijdmaat .- 58. Legvogel .60. Wintervoertuig .- 61. Uitroep van pijn .- 65. Bij voorbaat dank (afk.) .66. Soort jazz .- 67. En andere (afk.) .- 68. Domina.

Samenspraak

13


14

Leden in de spotlights

Bij Schmidt Medica maken we ons graag sterk voor preventieve zorg

Samenspraak


15

Marc Schmidt (33) omschrijft zijn bedrijf als “totaalleverancier in medische hulpmiddelen. Wij leveren alles op het gebied van medische hulpmiddelen aan particulieren en instellingen. Van rollator tot aangepast bestek. In het behandelcentrum in Zutphen hebben we bovendien expertise op het gebied van voet en been. Wij bieden zowel producten als therapieën aan. Er werken hier experts in ambulante compressietherapie (steunkousen), specialisten orthopedie (braces en bandages) een podotherapeut (steunzolen), medisch pedicures, een fysiotherapeut en we hebben een uitgebreide afdeling mammacare; borstprothesen, lingerie en badkleding, speciaal voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. In samenwerking met onze zorgpartners leveren wij ook huid- en oedeemtherapie en hebben wij een huidinstituut.”

Je liep er meteen warm voor? “Ja, direct. Ik keek hier al wat langer mee over de schouder van Annelies. Het was toen al een mooi bedrijf met een stabiele basis maar ik zag direct dat ik meer voor klanten kon betekenen. Dat eerste gesprek vond plaats in oktober 2009. In december riep ik dat ik het ging doen en heb ik een ondernemingsplan gemaakt. Mijn accountant wees me vervolgens op Jan Pieter Makkink van de Rabobank. Met hem heb ik twee uur gesproken. Wij zaten snel op één lijn. Aan het einde van dat gesprek zei hij: “Ik weet nog niet hoe, maar we gaan dit regelen”. Op dat moment werkten hier 4 mensen in Zutphen en waren er 7 vestigingen. Nu hebben wij hier 18 mensen in dienst en tellen we 23 vestigingen.”

Hoe stuur je dat aan? Dat is nogal wat... “Ja, maar wat ons bijzonder maakt is die loketfunctie; dat je hier maar één keer je verhaal hoeft te vertellen. Wanneer je binnen komt met een probleem dan zijn alle disciplines daar meteen van op de hoogte. Stel, je hebt pijn in je enkel en je komt hier voor een brace. Dan zeg ik: “ga maar eens een stukje lopen”. Als dan je voetafwikkeling niet goed is licht ik meteen de podotherapeut in. Die kijkt even mee en constateert wellicht dat je geholpen bent met steunzolen. Zien we dat je last hebt van eeltvorming of ingegroeide teennagels? Dan roepen we ook even de medisch pedicure erbij. Wij hebben die hele keten van zorg in huis.”

Hoe kwam jij hier zelf binnen? ”Dat is een grappig verhaal. Ik werkte als consultant voor de farmaceutische industrie en richtte me op het begeleiden van onderzoek naar nieuwe

“Goede vraag. Ik heb 4 maanden geleden een operationeel manager aangenomen voor Zutphen en die regelt de hele backoffice. Dat geeft mij de vrijheid om signalen op te pikken en te ondernemen. Onze medewerkers weten overigens heel goed wat ze moeten doen hoor. Hier in Zutphen hebben we weliswaar een totaal behandelcentrum, maar op de andere locaties gaat het puur om het aanmeten van steunkousen, braces en bandages. Daar hebben ze mij niet bij nodig.”

Wie zijn je klanten? “Wij kennen drie soorten klanten. De mens die het medisch hulpmiddel nodig heeft, de zorgverzekeraar en natuurlijk de huisarts of specialist; die zorgt ervoor dat ik klanten krijg. Ze zijn voor mij allemaal van groot belang. Desalniettemin zie ik graag dat mensen ons zelf leren kennen en ons vaker ‘rechtstreeks’ benaderen.”

Schmidt Medica, gevestigd in Zutphen, bestaat dit jaar 30 jaar. De kleine medisch speciaalzaak die mevrouw Ettema-Schmidt ooit begon aan de Groenmarkt in Zutphen, is uitgegroeid tot totaalleverancier van medische hulpmiddelen en een uniek behandelcentrum voor voet en been met 23 vestigingen door heel Nederland. Inmiddels is het bedrijf wederom in handen van een Schmidt. Marc Schmidt. Geen familie van… geneesmiddelen. Mooi werk, maar je zit op een eilandje. Ik was bezig met strategie, niet met mensen. En daar ligt wel mijn hart. Annelies, mijn vrouw, huurde in dit pand een ruimte voor haar schoonheidssalon en op een dag kwamen wij in gesprek met de toenmalige eigenaar van Schmidt Medica. Opeens zegt hij: “Zou het niet mooi zijn als dit bedrijf weer eens in handen kwam van een Schmidt….?” Dat moment vergeet ik nooit meer.”

Met welk doel? “Een stuk bewustwording vooral. Ik maak me sterk voor preventieve zorg. Iemand die gaat skieën en al weet dat ‘ie last krijgt van z’n knie kan hier zo naar binnen lopen. Al onze medewerkers kunnen braces aanmeten. Dus hoe je hier ook naar binnen loopt, je loopt altijd opgelucht en vitaal de deur weer uit.”

Samenspraak


16

Ook meepraten over de koers van uw bank? De Rabobank is meer dan honderd jaar geleden opgericht door iemand met een goed idee. Friedrich Wilhelm Raiffeisen zag als jonge burgemeester de armoede van de boeren in zijn gemeente. Armoede die het  gevolg was van de woekerrente die boeren aan geldschieters moesten betalen. Dat  moest anders vond Raiffeisen. Hij richtte een coöperatie op. Het spaargeld van de een, werd de lening van de ander.

Tijden veranderen, maar het idee om samen een coöperatieve bank te zijn is nog steeds springlevend. De Verenigde Naties hebben 2012 zelfs uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie. De Rabobank heeft geen aandeelhouders die het beleid van de bank bepalen. Wij hebben leden. Betrokken mensen, uit de gemeenschap waar onze bank geworteld is. Mensen die meedenken en meebeslissen. Uw Rabobank werkt naast de Ledenraad met zes Ledenpanels.

Elk panel bestaat uit 15 tot 20 leden waarvan er vijf ook zitting hebben in de Ledenraad, die daarmee bestaat uit 30 leden. Wij hebben drie regionale panels: - Brummen, Gorssel, Warnsveld, Zutphen - Hengelo, Steenderen, Vorden - Borculo, Lochem, Laren en Ruurlo En drie functionele panels: - Private Banking - Handel en Industrie - Agrarische Ondernemers Op jaarbasis komt elk panel zo’n drie keer bij elkaar. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere bankbeleid, actuele bancaire of maatschappelijke thema’s en merk- en marketingissues. Als ledenpanellid bent u ambassadeur van de bank.

Waarom zitting nemen in een Ledenpanel? Een Ledenpanel vormt de schakel tussen leden en Ledenraad. Het heeft geen directe zeggenschap, maar wordt wel betrokken bij onderwerpen die de bank en de samenleving bezighouden. Het Ledenpanel is een klankbord voor de directie van de bank. Door deel uit te maken van een Ledenpanel vergroot u uw netwerk en maakt u kennis met achtergronden van de bancaire dienstverlening. Uit de Ledenpanels werven wij de leden van de Ledenraad. De voorkeur gaat uit naar personen in de leeftijd tussen 20 jaar en 55 jaar.

Zit u straks in een van onze Ledenpanels? Samenspraak

Denkt u met ons mee? Bent u maatschappelijk actief en betrokken bij de leefomgeving? Dan zijn wij op zoek naar u! U kunt zich aanmelden voor een panel door een e-mail met uw gegevens te sturen naar: leden@graafschap-noord.rabobank.nl Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Jan Fikken of Natasja van der Berg, afdeling Marketing Communicatie en Coöperatie, telefoonnummer (0575) 43 98 40.


Rabobank hoofdsponsor

Floriade 2012 De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vindt eens in de tien jaar in Nederland plaats. In 2012 is dat in de regio Venlo. Het is een groene, duurzame beleving, waarbij interactie tussen mens en natuur centraal staat: met alle zintuigen de tuinbouw beleven. Er presenteren zich 40 landen en 90 bedrijven op de Floriade. Tussen 5 april en 7 oktober 2012 worden twee miljoen bezoekers uit de hele wereld verwacht. De Rabobank is founder van Floriade 2012.

Cradle to cradle De Rabobank draagt graag actief bij aan de verduurzaming van de wereld. De Floriade koppelt duurzaamheid aan innovatie. Daarbij is het de uitdaging om de principes van ‘cradle to cradle’ toe te passen. Dat betekent stoppen met het maken van belastende producten en streven naar uitsluitend intelligente producten van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen. Het eind van het eerste product is het begin van een volgend product.

Kwaliteit van leven Het centrale thema van Floriade 2012 is ‘Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life’. De tuinbouw is belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. De Floriade laat dat zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Het park is ingedeeld in vijf kernthema’s, die samen staan voor ‘Living Nature’:

Dit ticket bestaat uit toegang tot het Floriadepark en een ‘vlucht’ met de kabelbaan. U bestelt en betaalt de combi-tickets vooraf via internet en print zelf uw tickets uit. Aan de kassa wordt geen korting meer verleend. In plaats van € 30,- betaalt u voor een volwassenenticket de ledenprijs van € 22,- per persoon. Voor een kinderticket (kinderen t/m 12 jaar) betaalt u € 11,- in plaats van € 15,-. In totaal kunt u als lid van de Rabobank vijf combi-tickets met korting bestellen. Twee voor volwassenen en drie combi-tickets voor kinderen tot en met 12 jaar. Om de combi-tickets met ledenkorting te bestellen vult u een digitale actiecoupon in. Als u die heeft ingevuld, wordt u automatisch doorgeleid naar de internetbestelmodule van Floriade 2012, waar de Rabobankprijs aan u berekend wordt. Bestel uw combi-tickets op www.rabobank.nl/graafschap-noord. Hier kunt u ook het officiële Floriadeboek bestellen. Als lid van de Rabobank betaalt u hiervoor € 15,95, (inclusief verzendkosten) in plaats van € 19,95.

Paviljoen Rabobank op Floriadepark De Rabobank realiseert voor Floriade 2012 een eigen paviljoen op het parkdeel Environment: de Rabo Earthwalk. Deze halve wereldbol laat u als het ware ‘lopen over het dak van de wereld’. U krijgt vanuit een uniek perspectief zicht op de wereldstromen die ons dagelijks leven mogelijk maken.

Ledenkorting op Floriade combi-tickets en Floriadeboek Als hoofdsponsor van de Floriade 2012, biedt de Rabobank u ledenkorting op een combi-ticket voor deze wereldtuinbouwtentoonstelling.

Samenspraak

17


18

Ledenaanbiedingen

Koken met passie

Briketten

De keukenapparatuur van Boretti is een must voor iedereen die een passie voor koken heeft.

Van uw papierafval kunt u ecologisch verantwoorde, brandbare briketten voor in de openhaard of tuinhaard maken.

Naast koelkasten, ovens en robuuste fornuizen heeft het Italiaanse merk ook mooie accessoires. Zoals deze pastapan met de naam ‘Pentola Pasta’. De pan heeft een diameter van 24 cm. Dankzij het uitneembare vergiet is pasta afgieten kinderlijk eenvoudig en nog veilig ook omdat het kokende water in de pan achterblijft. Rabobankleden krijgen maar liefst 50% korting op deze pan en betalen voor de Pentola Pasta geen € 179,- maar slechts € 89,50 (zolang de voorraad strekt). Kijk voor meer informatie en bestellen op www.rabobank.nl/graafschap-noord

Verscheur uw oude kranten of ander papier en doe het in een emmer water zodat het papier week wordt. Doe de natte pulp tussen de twee geperforeerde persplaten van deze briketmaker. Met de handvatten drukt u nu uw eigen briket. Eenmaal gedroogd kunt u de briketten opslaan en gebruiken wanneer u maar wilt. Elke briket brandt ongeveer een tot twee uur zonder giftige dampen en met een minimum aan rest-as. Rabobankleden krijgen 25% korting en betalen € 18,95 i.p.v. € 24,95. www.rabobank.nl/graafschap-noord

Puike Boretti pastapan

U maakt ze zelf!

Bach!

In de tijd voor Pasen gaat de meeste aandacht uit naar de Matthäus-Passion van J.S. Bach. De grote meester heeft echter nog meer passies geschreven, waarvan de Johannes-Passion het meest wordt uitgevoerd. Deze uitvoering is Bachs vroegste versie uit 1724 in een reconstructie van dr. Pieter Dirksen. De Nederlandse Bachvereniging voert het werk uit in kleine bezetting met tien zangers en elf instrumentalisten zonder onderscheid tussen koorzangers en solisten. Ook dit werk is door De Nederlandse Bachvereniging op cd gezet en voorzien van een luxe tekstboekje met kunstobjecten. Normale prijs inclusief verzendkosten € 46,- tijdelijk voor € 34,50. Meer informatie over deze aanbieding op www.rabobank.nl/graafschap-noord

Samenspraak


Voordeel geldig tot 5 juni 2012 (tenzij anders vermeld)

Soul Event of the Year Eerbetoon aan de Motown-sterren Reserveer nu 50% korting Op zaterdag 9 juni 2012 barst in Ahoy in Rotterdam een groot feest los. Liefhebbers van soulmuziek kunnen bij het grootste Soulspektakel van het jaar zijn: The Soul of Motown - Soul Event of the Year. De show is een eerbetoon aan de Motown-sterren van toen, met vocale sterren, oogverblindende kostuums, glitterbollen en een spetterende lichtshow. Alles wordt begeleid door een groot live orkest. De gouden jaren van de soulmuziek zullen hier herleven.

Hit na hit Motown Records was een van de meest invloedrijke platenlabels ooit. Motown stond aan de basis van het succes van zwarte artiesten. Nummers als ‘Dancing In The Street’, ‘Baby Love’, ‘My Girl’, ‘I Heard It Through The Grapevine’ kent bijna iedereen. Naast de bijzondere liveoptredens van de special guests, zal de uitgebreide cast van ‘The Soul of Motown’ beroemde soulacts tot leven wekken in de originele versie. Maar liefst twintig zangers zingen nummers van The Jackson Five, Aretha Franklin, James Brown, The Temptations en vele anderen. The Soul of Motown - Soul Event of the Year is de grande finale van de theatertournee The Soul of Motown. Met dik tweeënhalf uur muzikale herinneringen is deze show een absolute must voor de echte fans!

Boek nu vast kaartjes voor het grootste Soulspektakel van het jaar: The Soul of Motown - Soul Event of the Year. Rabobankleden ontvangen 50% korting op de normale entreeprijs (exclusief reserveringskosten). Geen restitutie op reeds gemaakte reserveringen en niet boekbaar in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijzen: • 1e rang: van € 69,50 p.p. voor € 34,75 p.p. (zitplaats) • 2e rang: van € 59,50 p.p. voor € 29,75 p.p. (staanplaats) • 2e rang: van € 59,50 p.p. voor € 29,75 p.p. (zitplaats) • 3e rang: van € 49,50 p.p. voor € 24,75 p.p. (zitplaats) • 4e rang: van € 39,50 p.p. voor € 19,75 p.p. (zitplaats) Bestel uw kaarten via www.rabobank.nl/graafschap-noord of bel de reserveerlijn (0900) 300 60 00 (€ 0,45 per minuut) o.v.v. ‘Rabobankaanbieding Soul’ of via www.ejbentertainment.com/rabobank

Samenspraak

19


Rabobank Graafschap-Noord. Een bank met ideeĂŤn. Bestuurscentrum: Zutphen, Dreef 6 Bezoekadressen: Borculo, Needseweg 7 Brummen, Marktplein 16 Gorssel, Hoofdstraat 48 Hengelo, Raadhuisstraat 21 Laren, Huenderstraat 3 Lochem, Walderstraat 39 Ruurlo, Dorpsstraat 5 Steenderen, Burgemeester Smitstraat 21 Vorden, Zutphenseweg 26 Warnsveld, Dreiumme 1 Zutphen, Hagepoortplein 5 Postadres: Postbus 166, 7200 AD Zutphen Faxnummer: (0575) 43 99 00 E-mailadres: info@graafschap-noord.rabobank.nl Uw bankzaken regelt u 24 uur per dag via: www.rabobank.nl/graafschap-noord Contact met onze virtuele kantoren op werkdagen van 08.30 uur tot 20.30 uur: Tel. (0575) 43 99 99 (Particulieren) Tel. (0575) 43 99 98 (Bedrijven) www.rabobank.nl/graafschap-noord Adviesgesprekken op afspraak. Uitgave ledenmagazine: 4x per jaar Reacties betreffende dit ledenmagazine kunt u mailen naar: samenspraak@graafschap-noord.rabobank.nl Concept, tekst & vormgeving: Mackaay Communicatie Groep, Lochem Druk: Weevers Grafimedia, Vorden

Samenspraak 2012-01  

Ledenmagazine Samenspraak

Samenspraak 2012-01  

Ledenmagazine Samenspraak

Advertisement