Page 1

Lampiran Jawatankuasa Hal ehwal Kurikulum & Akademik 2015 “ I am a changemaker“ #Leaps@Tgs “Time to Change”

xiii


LAMPIRAN F

CARTA ALIRAN PEMOHONAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM

PERANCANGAN (Pastikan Kewangan mencukupi)

 

KERTAS KERTAS Dibuat oleh setiausaha Disahkan oleh ketua guru penasihat

Surat Permohonan Disokong oleh GPK Kokurikulum Diluluskan oleh Pengetua

PERBELANJAAN

PEMBELIAN /PEMBAYARAN PERKHIDMATAN

TUNTUTAN MINYAK KENDERA GURU DAN PEMBAYARAN SECARA WANG TUNAI

.

Lengkapkan Nota Pinda (Lampiran A)

.

Isi Borang tuntutan ( Lampiran C )

.

Dapat kelulusan pengetua

.

Sertakan Resit-resit pembelian

.

Isi Borang Pesanan (Lampiran B )

.

Surat Arahan

.

Sertakan Resit-resit pembelian

.

Minit Mesyuarat /Jadual

.

Contoh : sewa bas/van,tempah

.

Isi Borang Akuan terima ( Lampiran D )

Makanan, beli hadiah dan lain-lain.

.

Contoh : makan/minum pelajar, minyak kenderaan guru, yuran penyertaan.

  

BAYARAN Baucer Bayaran Bil / Invois Pesanan Tempatan xiv


KADAR TUNTUTAN UNTUK AKTIVITI KOKURIKULUM (WANG SUWA) SMK TANJONG SEPAT A.

MAKAN/MINUM PELAJAR (I) (II)

B.

C.

1 HARI ½ HARI

: :

RM6.00 SEORANG RM3.00 SEORANG

KENDERAAN GURU YANG MEMBAWA PELAJAR 1 KERETA

:

4 ORANG PELAJAR

1 VAN

:

5 HINGGA 10 PELAJAR

KADAR TUNTUTAN TEMPAT

KERETA

VAN

BANTING

25.00

35.00

BUKIT CHANGGANG

30.00

40.00

JENJAROM

30.00

40.00

DENGKIL

35.00

45.00

SALAK TINGGI

35.00

45.00

TELOK PANGLIMA GARANG

35.00

45.00

PULAU CAREY

40.00

50.00

KLANG

40.00

50.00

SHAH ALAM

45.00

55.00

PETALING JAYA

45.00

55.00

SRI CHEDING

30.00

40.00

SG.PELEK

20.00

30.00

SIJANGKANG JAYA

40.00

50.00

NOTA:UNTUK SEWAAN VAN ATAU BAS (BAYARAN TERUS KEPADA PENGUSAHA MELALUI PESANAN SEKOLAH), SILA BERBINCANG DENGAN PIHAK PENTADBIR UNTUK MENENTUKAN KADAR.

xv


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJONG SEPAT 42800 TANJONG SEPAT, KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN (Kod Sek : BEB 1072)

PERAKUAN MENGGUNAKAN KENDERAAN

TARIKH AKTIVITI

:

_______________________________________________

AKTIVITI

:

_______________________________________________ _______________________________________________

TEMPAT

:

_______________________________________________

NAMA PEGAWAI

:

_______________________________________________

NO.K/P

:

_______________________________________________

JENIS KENDERAAN

:

_______________________________________________

KELAS

:

_______________________________________________

TANDATANGAN PEGAWAI : NAMA

:

JAWATAN

:

TARIKH

:

DILULUSKAN OLEH

:

NAMA

:

JAWATAN

:

TARIKH

:

_______________________________

_______________________________

xvi


TUNTUTAN PERBELANJAAN JENIS AKTIVITI

: _________________________________________________________

TARIKH AKTIVITI

: _________________________________________________________

TEMPAT AKTIVITI

: __________________________________________________________

BUTIRAN

1.

PENDAFTARAN

2.

PENGANGKUTAN

JUMLAH

RM …………….

…………………. X RM …………… X ……… HARI 3.

RM …………….

MAKANAN …………………. X RM …………… X …….... HARI

4.

RM ….…………

HAL-HAL LAIN …………………. X RM …………… X …….... HARI

RM ……………

JUMLAH

RM …………….

(RINGGIT MALAYSIA : __________________________________________________________________) DISEDIAKAN OLEH : :

DISEMAK OLEH :

T.T GURU __________________________ _____________________ NAMA : JAWATAN : TARIKH :

T.T & PK KOKO _______________________

DILULUSKAN OLEH

T.T & COP PENGETUA

Nota :Sila sertakan perkara-perkara berkaitan seperti berikut : Surat Arahan  Senarai Nama Pelajar  Minit Mesyuarat  Resit/Bil Tunai  Jadual  Lain-Lain yg berkaitan

xvii


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJONG SEPAT 42800 TANJONG SEPAT, KUALA LANGAT Tel/Fax : 03-31974229 SELANGOR DARUL EHSAN E-Mail : tgssmk@streamyx.com (Kod SekTUNTUTAN : BEB 1072) BELANJA MENGURUS JENIS AKTIVITI

: ___________________________________________________________

TARIKH AKTIVITI

: ___________________________________________________________ : ___________________________________________________________

TEMPAT AKTIVITI Dengan

ini

saya

sebanyak Bil

: ___________________________________________________________ ___________________________________________

menuntut

wang

RM ________________ untuk perbelanjaan di bawah. Nama Murid

No.K/P

Tingkatan

Jumlah

T.T Murid

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

RINGGIT MALAYSIA : _________________________________________________________________ DISEDIAKAN OLEH

DILULUSKAN OLEH

_________________________ NAMA :

____________________

xviii


MAKLUMAN URUSAN PEMBAYARAN TUNTUTAN 1. Mulai Tahun 2010 sila gunakan borang tuntutan yang baru dan perlu diisi dengan lengkap beserta dokumen sokongan sebelum dihantar ke Pejabat.(Boleh dapatkan soft copy di pejabat) 2. Kertas kerja dan Nota Minta yang telah diluluskan hendaklah dihantar 14 hari sebelum program,aktiviti atau MSSD/MSSS dijalankan. 3. Guru-guru tidak dibenarkan membawa pelajar menyertai sebarang program tanpa mendapat kebenaran dari pengetua, jika guru menyertai program tanpa kebenaran sebarang perbelanjaan pelajar perlu ditanggung oleh guru tersebut. 4. Sekiranya guru membawa pelajar keluar sekolah untuk sebarang aktiviti atau program perlu membuat tuntutan mengikut ketetapan dibawah:



Surat arahan bagi guru membawa pelajar – guru boleh menuntut tambang pengangkutan dan makan/minum pelajar mengikut kadar yang telah ditetapkan sekiranya penganjur tidak menyediakan perkara tersebut. Surat arahan bagi guru pengiring – guru boleh membuat tuntutan dalam Tuntuan Elaun Perjalanan bulanan mengikut kadar perbatuan.

5. Kesilapan dalam borang tuntutan tidak boleh diperbetulkan dengan menggunakan pemadam cecair pemutih atas arahan Audit sekolah. 6. Bil/inbois (Asal) perlu dihantar ke Pejabat 1 minggu selepas program dijalankan. Sebarang butiran didalam Bil/Inbois tidak boleh dipinda dengan menggunakan pemadam cecair putih atau diconteng.(Jika ada pindaan guru perlu mendapatkan bil/Inbois yang baru) 7. Resit rasmi bayaran yang asal perlu disertakan selepas bayaran.

xix

Peruntukan dan tuntutan ko ko  
Peruntukan dan tuntutan ko ko  
Advertisement