Page 1


Originaali tiitel: Using the Shaman’s Oracle The Truth-Seeker’s Guide John Matthews and Wil Kinghan Esmatrükk Suurbritannias ja Iirimaal 2010. aastal Watkins Publishing Sixth Floor, Castle House 75–76 Wells Street London W1T 3QH www.watkinspublishing.co.uk

Design and typography copyright © Watkins Publishing 2010 Text copyright © John Matthews and Wil Kinghan 2010 Original artwork copyright © Wil Kinghan 2010 Kõik õigused kaitstud. Ühtki selle raamatu osa ei tohi reprodutseerida mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega ega mingil muul viisil kasutada, kaasa arvatud fotopaljundus ja info salvestamine, ilma autoriõiguse omaniku loata.

ISBN 978-1-906787-69-1 (ingl k) ISBN 978-9985-3-2081-5 (eesti k) © Tõlge eesti keelde. Marju Algvere, 2010 Tõlke toimetanud Lea Arme Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Kirjastaja märkus: Kui olete rase või teil on tõsiseid probleeme tervisega, siis soovitame konsulteerida arstiga, enne kui järgite selles raamatus leiduvaid soovitusi või praktikaid, eriti šamaanirännaku tehnikat lk 84–87. Teose väljaandmisega seotud isikud ei vastuta vigastuste või kahjustuste eest, mis on tekkinud raamatus sisalduva informatsiooni, harjutuste või ravitehnikate kasutamise tagajärjel.


SISUKORD 4 7 14

Sissejuhatus Koobaste uurimine Ennustamine

20

UNENÄOD JA KUJUTELMAD – MIDA KAARDID RÄÄGIVAD

22 23

Rändur Kaaslane

24

VAIMUD – ARGIELU MUUTVAD JÕUD

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Perekonna vaim Tõe vaim Armastuse vaim Tervendamise vaim Tarkuse vaim Väge andev vaim Pühendamise vaim Hävitamise vaim Proovilepaneku vaim Hoolitsemise vaim

36

ESIVANEMAD – ÜRGTARKUSE HOIDJAD

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Juhendamise esivanem Lootuse esivanem Mälu esivanem Oskamise esivanem Teadmise esivanem Pettekujutluste esivanem Kaitse esivanem Piirangute esivanem Pagenduse esivanem Suguharude esivanem

48

TANTSIJAD – ENERGIA JA VÄLJENDAMINE

50 51

Alguste tantsija Rõõmu tantsija

52 53 54 55 56 57 58 59

Sõpruse tantsija Elu tantsija Lepituse tantsija Hirmu tantsija Lubaduse tantsija Inspiratsiooni tantsija Nurjumise tantsija Valede tantsija

60

JAHIMEHED – STRATEEGIA JA TUGEVUSE KESKPUNKT

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Unenägude jahimees Külluse jahimees Kingituste jahimees Radade jahimees Surma jahimees Nägemuse jahimees Konflikti jahimees Jõu jahimees Saladuste jahimees Au jahimees

72

ŠAMAANID – TULEVIKU SÕNUMITOOJAD

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Traditsiooni šamaan Sünni šamaan Kurbuse šamaan Puhastumise šamaan Ettenägelikkuse šamaan Peegelduste šamaan Tähtede šamaan Laulu šamaan Kaotuse šamaan Julguse šamaan

84 88

Kuidas edasi Lisalugemist & allikad


ŠAMAANI ENNUSTUS

SISSEJUHATUS Muistse šamaani maailm Enne kõnekeele arenemist suhtlesid meie esivanemad koopaseintele kriipseldatud või uuristatud kujutiste kaudu. Informatsiooni sel moel edastamisest kujunes välja rikas ja laialdaselt levinud kunstiliik – koopamaalingud, mida siiani võib näha mitmel pool üle maailma. Võimalusest, et need kujutised olid sisemiste nägemuste kirjeldused, saame teadlikuks siis, kui õpime lähemalt tundma šamaanide tegevust. Šamanistlike praktikate jälgi leiame paljudes maailma kultuurides ja religioonides. Viimase kahekümne aasta jooksul on see traditsioon teinud läbi tõelise uuestisünni. Üha rohkem inimesi õpib tundma ja harrastab muistseid šamanistlikke tehnikaid, mis võimaldavad traditsiooni järgijatel taasühineda inimkonna kõige kaugemate esivanematega tunduvalt olemuslikumal moel, kui seda võimaldavad arheoloogia või akadeemiline haridus. Nii muistsed kui tänapäeva šamaanid kogevad transilaadseid rännakuid, mille jooksul nad suunduvad tavapärasest argireaalsusest eemale – kohta, kus nad saavad suhelda Vaimuga selle manifesteerunud vormide kaudu, otsides vastuseid indiviidide või gruppide poolt esitatud igavikulistele küsimustele. Oma kehavälistel retkedel nägid või kogesid šamaanid muul moel palju tähelepanuväärset, mida kujutasid hiljem koopaseintel – nii iseendale meeldejätmiseks kui ka vaimseteks teemärkideks hilisematele järeltulijatele. Suur hulk tuhandetest kaljuseintele maalitud või uuristatud piltidest on pärit esimeste šamaanide sisekaemustest. Need kujutised, mida eraldavad meist

4


SISSEJUHATUS

rohkearvulised sugupõlved, on mõjusad tänapäevalgi, pakkudes ka 21. sajandi isiksustele teatud abistavaid juhiseid. Sealt saimegi inspiratsiooni käesolevate šamaanikaartide loomiseks.

Mida kujutab endast „Šamaani ennustus”? „Šamaani ennustus” on ennustuskaartide ladumise süsteem, mis põhineb 52 autentsel koopamaalil. Nende muistsete jooniste väge kasutatakse esivanemate maailma viiva šamaaniaknana, mis aitab meil selgemalt näha oma teed. Kujutised kaartidel on tänapäevased kunstiteosed, mille aluseks on koopakunsti täpsed tõlgendused. Esmalt tehti kohapeal pildistatust koopiad, need värviti ja paigutati spetsiaalsetele kaljupinda imiteerivatele alustele, millele lisati õrnu valgusefekte. Seega näeme „Šamaani ennustuses” koopamaalinguid sellistena, nagu meie esivanemad neid lõid ajal, mil šamanism oli kogu maailmas ainus teadaolev vaimne praktika – vaid vähesel määral parendatult, et teha need tänapäeva kasutajatele kergemini ligipääsetavaiks. Käesolev komplekt annab teile vahendid, et turvaliselt vaimumaailma siseneda: 52 kaarti, mida ennustamiseks välja laduda; raamatu, kust leiate täielikud selgitused ennustuskaartide ja nende tõlgendamise kohta; ja Vaimuretke kaardi – suure lahtivolditava aluse, mille peale ennustuskaardid asetatakse. Kaarte tõhusalt kasutama õppides saate kontakti igavikulise tarkuse hiigelvaramuga.

5


ŠAMAANI ENNUSTUS

„Šamaani ennustuse” olulisusest tänapäeval Šamaani ennustuskaarte käes hoides ja ennast nende energiatele häälestades saate teadlikuks muistsete teadmiste tohutust varasalvest. Kaardid kätkevad endas arvukaid sõnumeid, igaüks neist pajatab ürgtarkusest, mis on tänapäeval sama oluline kui tuhandeid aastaid tagasi. Probleemid, mis vaevasid meie kaugeid esivanemaid, ei pruugi olla samad, millega meie vastakuti seisame, ent inimloomus pole aegade jooksul eriti palju muutunud. Oleme endiselt hädas suhetega nii inimeste endi kui inimese ja keskkonna vahel, kardame ikka samu asju – surma, sündi, haigust, vastastikuste toetusvõrgustike purunemist jne. Me võime end küll pidada koobastes elanud eellastest tsiviliseeritumaiks, ent südamepõhjas pole me kuigivõrd teistsugused. Šamanismi harrastajad uurivad ka tänapäeval vaimumaailmu, otsides tarkust ja teadmisi. Käesolevast raamatust leiate põhitehnikad, mis aitavad šamaanirännakule asuda. Igaühele on jõukohane jätta lühikeseks ajaks turvaliselt maha füüsiline tasand ja siseneda puhtasse vaimuilma. Kaartidega töötades õpite aja jooksul oma kogemustele toetudes leidma teile vajalikke vastuseid. „Šamaani ennustus” ei püüa taasluua meie kaugete esivanemate maailma, vaid ühendab meid inimlike baasväärtuste ja -uskumustega, millele meie elu endiselt toetub. Ajastuid siduva sillana võimaldavad ennustuskaardid meil töötada nende energiatega vahetult ja õppida, mil moel muuta oma elu praeguses maailmas.

6


SISSEJUHATUS

KOOBASTE UURIMINE Kuidas šamaanikaartidega ennustamine toimub Šamaanikaartidega ennustatakse väga lihtsal ja otsesel moel: ennustamise käigus lõimuvad meie kaugete eellaste ürgsed uskumused ja rituaalid tänapäevast elu valitsevate vajaduste ja jõududega. Kaarte kasutades loote isikliku ühenduse muistsete šamaanidega, kes kõndisid ammustel aegadel füüsilise maailma ja vaimuilma vahel, tuues oma suguharule tervendust ja tarkust. Ennustamisel on ühendavaks printsiibiks inimese käsi. Käejäljendeid leidub paljudes koobastes, kust on pärit kaartide loomiseks kasutatud kujundid, ning need on ühed vanimad inimese kohalolu tõestavad märgid, mis esindavad meie loominguliste impulsside ja vaimse reaalsuse sündi. Siin on käe kujutis teed juhatavaks kaardiks šamaani universumisse, kuhu läheme küsimustele vastuseid otsima. Iga kaardi tagaküljel on samuti käe kujutis, sümboolne ühenduslüli selle maailma ja vaimuilma vahel. Kätt on kujutatud ka Vaimuretke kaardil (vt lk 11), alusel, kuhu kaardid ennustamiseks laotakse.

Kaardid Igal komplekti 52 kaardist on ainulaadne kujutis, mis esindab ühte teispoolsuse olendit, kes aitab teid teie rännakul vaimuilma. Lehekülgedel 22–83 on iga kaardi täielik kirjeldus, mis koosneb tagapõhja selgitavast informatsioonist ja lühikesest tõlgendusfraaside või -sõnade jadast, mis toob esile kaardi tähenduse. Lisaks tarkust ja mõtteid sisaldav ettekuulutus

7


ŠAMAANI ENNUSTUS

vahetule ennustajale. Sel moel peegeldab „Šamaani ennustuse” komplekt kõikidele šamanistlikele traditsioonidele omast tehnikat, mil oma kehast välja vaimumaailma rändav šamaan pöördub tagasi sõnumitega olenditelt, kelle ülesandeks on inimkonda aidata või toetada. Kaardid on jaotatud kahte põhigruppi: Interaktiivsed kaardid – kaks kaarti, Rändur ja Kaaslane, on otseses ühenduses vastuste otsija ja ettekuulutavate energiatega kaardipakis.

RÄNDUR Rändaja kaart esindab ennustamisel otsijat. Selle sümbol on võlusau, milles oleva augu kaudu võis šamaan heita pilgu vaimumaailma.

KAASLANE Kaaslase kaart toimib otsijat toetava sisemise juhina. See on seotud käe kujutisega, mis sümboliseerib Kaaslast ja otsijat ühendavat sidet.

Hõimud – ülejäänud kaardid on jaotatud viide kümnest kaardist koosnevasse selgelt eristuvasse rühma. Need kaardid, üldnimetusega Hõimud, peegeldavad inimelu ja -kogemuse erinevaid aspekte ning just nende abil leiab otsija oma küsimustele vastused.

8


SISSEJUHATUS

VAIMUD Vaimude hõimu esindajad ei oma reeglina inimkuju. Nende sümboliks on siin sulgedest lehvik, mida on traditsiooniliselt kasutatud esivanemate õnnistuse saamiseks.

ESIVANEMAD Esivanemate hõimu kuuluvad tavaliselt loomad, kes esindavad oma liigi ürgtarkust. Nende sümboliks on siin hirvesoku sarved, muistne ühenduslüli loomavaimudega.

ŠAMAANID Šamaanide hõimu kuulujad rändasid vaimuilmas ja jäädvustasid nähtu koopaseintele. Nende sümboliks on siin tootemikotike, mida kasutati pühade väeesemete kandmiseks.

JAHIMEHED Jahimeeste hõimu kuuluvad mitte ainult toidu, vaid ka vaimuvalguse otsijad. Nende sümboliks on siin kivist odaots, jahimehe vanim relv.

TANTSIJAD Tantsijate hõimu kuulujad pühitsesid või taasesitasid läbielatud nägemuslikke tõdesid. Nende sümboliks on siin kõristi, millega traditsiooniliselt vaime välja kutsuti.

9


ŠAMAANI ENNUSTUS

Šamaani universumi olemus Vaimuretke kaart (kõrvalleheküljel) on teejuhiks šamaani universumis ning toob visuaalselt esile Vaimumaailma ja argireaalsuse vastastikuse mõju. Sama kaardi suuremat varianti (komplektiga kaasas olevat lahtivolditavat kaarti) kasutate ennustamise ajal kaartide ladumise alusena (vt lk 14–19). Peopesa tähistab Keskmist maailma: see on meie tavamaailma vaimne mõõde, üleminekutasand, kus me saame oma füüsilise olemuse piiranguist vabaks. Just sellel tasandil tegutsevad interaktiivsed kaardid, mis esindavad otsijat ja tema sisemist kaaslast, seepärast paigutatakse nad ennustamise ajaks peopesale. Keskmisest maailmast sirutuvad välja käejäljendi sõrmed. Sõrmed esindavad viit koobast, mis on vaimumaailma sisenemise väravateks. Iga koobas on seotud konkreetse hõimuga (vt lk 12–13) ja ennustamisel paigutatakse iga koopa kohale üks hõimukaart. Käejäljendit ümbritsev punase ookriga värvitud ala tähistab vaimumaailma ennast. Just sellest ajatust ruumist kõnetavad meid muistsed minevikuhääled, sinna suundub otsija oma küsimustele vastuseid saama ja tarkust koguma. Retkel Keskmisest maailmast Vaimumaailma saadavad otsijat kahe võimsa interaktiivse kaardi energiad, mis aitavad saadud ettekuulutust vahendada. Rännakut sümboliseerib käejäljendi kujutis, mis viitab ühtaegu nii inimkui vaimolenditele, kes liiguvad meie maailma ja meie esivanemate maailma vahel. Käejäljendit oma käega puudutades kohtume ajaülese Vaimuga.

10


TU U LTE KOO B AS

TU LE ASE ME TE KOO B AS

JÄÄ KOOBAS JÕGEDE KOOBA S

VAI MUM A A IL M

K ES KMI NE M A AI LM

MAA KOOBA S


ŠAMAANI ENNUSTUS

Koobaste tähendused Koopad on Vaimumaailma sisenemise kohad. Igaüks on seotud ühe hõimuga ja ühega viiest elemendist, samuti teatud mõtteseostega, mis aitavad teil vaimudelt saadud ettekuulutust tõlgendada.

• Maa koobas / Esivanemate hõim. Sissepääs Teispoolsusesse. Katsumus ja proovilepanek. Hirm, surm, pühitsus. Vägi, mis võib manifesteeruda otsija maailmas. Ressursid, mida ta võib Vaimumaailmast kohale kutsuda. Initsiatsioon. Vanadest mallidest välja murdmine.

• Jõgede koobas / Jahimeeste hõim. Emotsioon. Piirded ja alajaotused. Voog. Rännakud. Aja kulg. Suund. Viljakus. Elu. Rõhuasetuse nihe.

• Tuleasemete koobas / Tantsijate hõim. Kodu. Kaitse ja soojus. Maagia ja vaimude kingitused. Laul, tants, rõõm. Transformatsioon ja muutumine. Võim ja sellega kaasnevad ohud. Olevik.

• Tuulte koobas/ Šamaanide hõim. Algused. Kasutamata võimaluse asupaik. Transtsendentsus. Uudsus, saamine ja noorus. Küllus. Mõte. Tulevik. Üleminek. Muutus. Potentsiaali avastamine.

• Jää koobas / Vaimude hõim. Manifestatsioon, puhastumine, korrastumine, juurdepääs õnnistusele. Inspiratsioon. Pidurdamatu jõud, vältimatus. Kaotus ja manifestatsioon. Asjade parandamine või stabiliseerimine. Vaimu kristallisatsioon. Unenägu. Resoluutsus. Mõistmine. Hõimu ja koopa paarideks jagamine järgib muistset põhimõtet, mis näiteks seostab Esivanemad Maaga ja Tantsijad Tuleasemetega. Üksikutele kaartidele antud tähendustega koos muutub tulemus avaramaks. Seega, kui olete tõmmanud viis kaarti ja paigutanud need koobastele, ent ettekuulutus

12


SISSEJUHATUS

tundub ikka arusaamatu, võite pöörduda igale koopale kinnistatud arhetüüpse tähenduse poole. Need assotsiatsioonid võivad teile anda sügavama ja selgema vastuse. Järgnevas tabelis on peamised seosed kergesti leitavad. Küllap avastate kaartidega töötades ka ise mitmeid täiendusi, need saate lisada tühjaks jäetud lahtrisse.

KOOBAS

HÕIM

ELEMENT

TÄHENDUS

LISATÄHENDUSED

Maa

Esivanemad

Maa

Katsumus Proovilepanek Manifesteerunud jõud Initsiatsioon Läbimurre

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ...............................................................

Jõed

Šamaanid

Vesi

Piirangud Alajaotused Rännakud Viljakus Emotsioon

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ...............................................................

Tuleasemed

Tantsijad

Tuli

Kodu Kaitse Kingitused Rõõm Transformatsioon

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ...............................................................

Tuuled

Jahimehed

Õhk

Algused Transtsendents Küllus Üleminek Muutus

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ...............................................................

Jää

Vaimud

Eeter

Inspiratsioon Vaim Puhastumine Unenägu Otsustavus

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ...............................................................

13


ŠAMAANI ENNUSTUS

ENNUSTAMINE Kaartidega ühenduse loomine Kaartidega töötamiseks on esmalt tarvis leida vaikne koht, kus teid miski ei häiriks. Seejärel otsustage, kas eelistate ennustada laua taga või mugavalt põrandal istudes. Kõigepealt voltige lahti Vaimuretke kaart ja asetage see enda ette kaardipaki kõrvale. Katke ühe käega sellel olev käejäljend, teist kätt hoidke kaardipaki kohal. Sulgege silmad, hingake sügavalt sisse ja välja ning viige end ettekuulutusenergiatega kooskõlla. Nüüd võtke kaks interaktiivset kaarti suvalises järjestuses ja asetage need, pildipool üleval, käejäljendi peopesale. Need on kõige tähtsamad kaardid, sest nad esindavad teid (Rändur) ja teie sisemist juhti (Kaaslane) ning toimivad teie enda ja kaartides sisalduva ettekuulutusenergia vahendajatena. Lugege läbi mõlema kaardi selgitustekstid (lk 22–23), et tajuda nende väge ja lasta kujunditel sügaval sisimas teadmiseks saada. Isiklikest uskumutest lähtuvalt võib Kaaslase kaart esindada erinevaid vaimolendeid. Näiteks võib budist eelistada näha teda bodhisattvana, kristlane aga pidada kaitseingliks. Keegi teine eelistab oma vaimset juhti näha hoopis looma kujul, nagu seda tegid ka meie esivanemad, kes maalisid neid pühaks peetavaid olendeid koopaseintele. Kui Ränduri ja Kaaslase energiad on teie meeles kristalliseerunud, istuge mõni minut kinnisilmi nende kaartide ees, keskendudes küsimusele, mida soovite esitada. Seejärel olete valmis teada saama šamaanikaartide vastust.

14


SISSEJUHATUS

Küsimuse sõnastamine Küsimuse võimalikult selgelt sõnastamiseks ärge aega kokku hoidke, sest küsimuse selgusest sõltub saadava vastuse täpsus. Püüdke vältida kas/või küsimusi (näiteks: „Kas ma abiellun Jacki või Frediga?”) ja tingimuslikke küsimusi (näiteks: „Kas ma peaksin töökohta vahetama?”). Vältige ka kahe küsimuse korraga esitamist („Kas ma peaksin mujale kolima ja kui nii, kas ma saan siis õnnelikuks?”). Šamaani ennustuskaardid pakuvad juhtnööre iseenda sügavamaks mõistmiseks ning te peaksite andma neile võimaluse seda teha. Parimad küsimused on seetõttu sellised, mis viitavad teie soovile probleemi selgitada, nagu näiteks: „Palun aita mul aru saada, kuidas oleks selles olukorras õige edasi liikuda...” Aja jooksul, kui olete kaartidel kujutatuga kohanenud, võite esitada ka komplekssemaid küsimusi, ent alati on parem olla oma tahtmistes selge ja täpne, sest siis on saadav vastus energeetiliselt tõhusam. Mõned otsijad eelistavad esitada küsimust kõva häälega, otse Ränduri ja Kaaslase poole pöördudes, nii et nemad võiksid küsimuse vaimudele edasi anda. Teine hea meetod on kirjutada küsimus paberilehele ja asetada see Kaaslase kaardi peale. Nii saate jõulisemalt oma küsimusele keskenduda.

15


ŠAMAANI ENNUSTUS

Tavaladumine Järgnevalt näete kaarte, mille otsija on pakist tõmmanud ja tavaladumise skeemi kohaselt Vaimuretke kaardile asetanud:

TÄHTE DE Š AMAAN

TULEASEMETE KOOBAS

NÄGEMUSE JAHIMEES

L U BA D U S E TA NTS I J A

JÕGEDE KOOBAS

TUULTE KOOBAS

p ro o v il e p a n e k u v ai m

JUHENDAMISE ESIVANEM

MAA KOOBAS

JÄÄ KOOBAS

rändu r

kaaslane

KAASLANE

RÄNDUR

16


SISSEJUHATUS

Ennustuskaartide ladumine Ennustada on võimalik mitmel moel. Siiski oleks hea alustada kõige lihtsama ja otsesema meetodiga, mille skeemi leiate kõrvalleheküljelt ja selgituse altpoolt: Kui olete asetanud Ränduri ja Kaaslase, pildipool üleval, Vaimuretke kaardialusele (nagu õpetati lk 14), segage ülejäänud kaardipakk hoolega läbi, keskendudes samal ajal oma küsimusele või probleemile. Kui tunnete, et olete kaarte piisavalt seganud, tõmmake pakist viis kaarti ja asetage need, pildipool üleval, ükshaaval viie koopa kohale (käejäljendi viiele sõrmele). Kaarte paigutage kindlas järjestuses kas vasakult paremale või paremalt vasakule, nagu teile meeldib. Nüüd on laual koos kahe juhtkaardiga kokku seitse kaarti. Uurige neid veidi aega, mõtisklege, millest kõnelevad kaartidel olevad kujutised. Millise sõnumi nad teile küsimusele vastates saadavad? Kas saaks midagi järeldada kaartide koobastesse jagunemise järjekorra põhjal? On üllatav, kui olulised need kujundid võivad olla, eriti kui on tegu lihtsa küsimusega. Nüüd võtke lahti vastav lehekülg ja lugege läbi iga kaarti puudutav ettekuulutus koos sellele järgneva taustinformatsiooniga. Võib-olla meeldib teile teha seda valju häälega, nii et kuulete kaardi sõnumit, valik on teie. Püüdke mõista iga kaardi üldtähendust ja selle seost oma küsimusega. Kas sõnum lohutab? Või hoopis hoiatab? Või annab julgust tegutsemiseks? Heitke pilk ka kaartide tõlgendustele, mis piiritlevad iga kaardi põhiolemuse ja mida tuleks pidada teie enda ennustusliku tõlgenduse lähteks. Olemata

17


ŠAMAANI ENNUSTUS

kaugeltki lõplikud, on neist palju abi teie mõtteprotsesside suunamisel, eriti siis, kui teil tekib mingi kaardi interpreteerimisel raskusi. Vaadelge iga kaarti eraldi, seejärel kaaluge viit kaarti üheskoos. Kas mõni ennustuskaartidest või ehk nad kõik koos annavad teie küsimusele vastuse? Pidage meeles, et kaardid näitavad vaid suunda ning et neid saab mitmel eri moel tõlgendada, seega võtke pakutavat vastu avatud meeltega. Kui pakutav tõlgendus ei tundu sobivat ja teie arvates tähendab kaart midagi muud, siis ongi õige vastus ilmselt käes – teil on vaba voli ise tõlgendusi leida, järgige alati kindlasti oma sisetunnet. Lõpuks, kui vajate veelgi enam selgust, kaaluge igale koopale omistatavaid tähendusi (vt lk 12–13). Igaüks neist mõjutab teie küsimuse mõnda aspekti ja neid võib seetõttu lugeda üldise ennustusprotsessi osaks. Kas nad täiendavad kuidagi saadud vastust? Ehkki kaartide ja nende paiknemise vahel konkreetsetes koobastes pole spetsiifilist seost, võib nende asend ometi anda tähtsat lisainformatsiooni. Mida rohkem aega te ennustamisele pühendate, seda tõenäolisem on selge vastus. Olge leitud tarkuse ja ideedega kaalutlev ja avatud. Lõpuks sünnib vastus ju teie enda ja Vaimu koostööst, nagu kaardid seda väljendavad. Ennustuskaardid on vaid teeviidad: te võite neid lugeda ja täht-tähelt järgida või nendega mitte nõus olla ja eelistada vastuseid hoopis ise leida. Igal juhul saab tähendus seda selgemaks, mida enam te kaartidel kujutatavaga suhtlete.

18


SISSEJUHATUS

Sügavama tähenduse otsimine Mõne küsimuse puhul on vastust vaja kiiresti – näiteks kui tegu on pakilise probleemiga. Sel juhul laduge seitse kaarti välja nagu eelnevalt õpetati, ent valige neist üks, mis annab vastuse. Tehke seda kas lahtiste või suletud silmadega, sõltuvalt oma häälestatuse tugevusest. Kui te ei saa piisavalt selget vastust või soovite rohkem teada, siis uurige üht või mitut ülejäänud neljast kaardist, kuni jääte rahule. Kui otsite veelgi sügavamat tähendust, võite pakist huupi tõmmata veel ühe kaardi ja asetada Kaaslase kaardi peale. See kaart esindab sõnumit, mida teie juht ja abiline teile saadab. Võib juhtuda, et eelnevalt välja laotud viie kaardi põhjal saadud informatsioon omandab nüüd hoopis uue värvingu. Kui olete mõnda aega kaartidega töötanud ja tunnete end nendega suheldes vabalt, siis soovite ehk protsessi lõpetuseks teha ise läbi šamaanirännak, toetudes kaartidel kujutatule. Tavarännaku juhtnöörid leiate lk 84– 87. Kaarte regulaarselt kasutades panete peagi tähele, et hakkate neis peituvat põhisõnumit intuitiivselt tajuma ning ehk ei vajagi enam raamatus toodud selgitusi. Olete saavutanud šamaanikaartidega sügava ühenduse ja suudate vaimumaailma vabalt uurida. Ometi seisate alles oma rännaku alguses – šamaani ennustuskaardid avavad teile piiritute võimaluste maailma ning innustavad asuma uurimisretkele, kus ootavad avastamist tuhanded varjatud viited ja peidetud tähendused.

19


http://www.serk.ee/files/arhiiv/shamaan  

http://www.serk.ee/files/arhiiv/shamaan.pdf