Page 1

SOOVITAME 1

Palju häid raamatuid! 05.2014

Põhjalik ja kaunite fotodega raamat Eesti röövlindudest! Foto: Mati Kose


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 2 05.2014 03.2014

Eesti röövlinnud Tarvo Valker

Röövlinnud on Eesti ornitoloogide ja harrastuslinnuvaatlejate huviorbiidis olnud juba 20. sajandi esimesest poolest alates ja neid võib pidada üheks meie kõige paremini uuritud linnurühmaks. Käesolev raamat käsitleb kõiki Eestis regulaarselt esinevaid röövlinde ning tutvustab ka meile sagedamini sattuvaid eksikülalisi. Lisaks röövlindude määramiseks vajalikule infole saab raamatust teavet ka liikide esinemise kohta Eestis, arvukuse ja selle muutuste, pesitsemise ning rände kohta. Raamatut illustreerivad rohked kvaliteetsed fotod tuntud ja tunnustatud loodusfotograafidelt nagu Remo Savisaar, Arne Ader jt.

Foto: Arne Ader

KLUBIHIND

€ 13.90 € 19.90 TAVA H I N D

www.serk.ee

Kirjastus Varrak Sari „Roheline Eesti” 230 lk, 168 × 240 mm poolpehme köide KOOD 30005

Foto: Arne Ader

rjast Veel raamatuid sa iad lk 8 „Roheline Eesti” le

Klubi teeninduspunktides veel 10% soodsam

12.51 €

TARVO VALKER leidis oma tõelise kutsumuse juba varases koolipõlves. Tänaseks on see Läänemaa mees mööda linnuradasid käinud üle kahekümne aasta. Kogunenud teadmisi on Tarvo vahendanud loendamatute linnuretkede, loodusõhtute ja elamuslugude kaudu. Oma neljandas autoriraamatus keskendub ta meie röövlindude tutvustamisele.

Raudkulli vana isaslind. Raudkulli soo eristamine maastikus võib olla väga keerukas. Roostepruun värvus põskedel ja selge kulmutriibu puudumine isaslindudel on istuva linnu soo määramiseks kindlaimad välistunnused.


44 62 70 106 128 140 164

Viimane äraütlemise päev

22. mai

VIUD

SOOVITAME

Tiit Randla Eessõna 8 Eesti röövlinnud ja nende käekäik 10 Röövlindude vaatlemine ja määramine 15 Röövlindude rände jälgimine 21 Pesitsemine 28 Röövlindude märgistamine 36 Harksabad 62 Kotkad 70 Loorkullid 106 Haukad 128 Pistrikud 140 Kakud 164

KOTKAD

LOORKULLID

HAUKAD

h

O M E

t

PISTRIKUD

a

l

S

P õ

h

O

j

a

Röövlinnud

KAKUD

N

O

R

R

A

Shetl a (Suu ndi saare rbrita d nnia )

R O O T S I

Fääri s (Taa aared ni)

Ahvenamaa

Oslo

Stockholm k ra er ag Sk

I

L a

BELG

PRA

Ä

LUKS

LEEDU VENEMAA

Vilnius

E

Suure Eesti Raamatuklubi toimetaja

P O O L A

S A K S A M A A

Varssavi

IA Kiiev

L E M B U uxembou rg RG

Praha

Viin

I N A U K R A

Vaduz

SLOVAKKIA Bratislava

AUST

LIECHT

ENSTEI

M

Budapest

UNGA RI

A

N

RIA

OV

Bern Š V E IT S

LD

AA

Minsk

O

USM

LÄT I

E N

Ä

TŠEHHI NTS

Nautige kevadet Eestimaa looduses ja toredate kohtumisteni!

EN VA L G E V

Berliin

Pariis

laht

Riia

AmsteHOLLAN D rdam

Brüss el

M a n c h e

SL

LjubljanaOVEENIA Zagreb

RUMEENIA

HOR VAATIA

rra La

V

Sarajevo

I

RoomaL

VATI KA

N

I

A

A

MONTENEGRO

Podgorica M E R Tirana I

TÜRREEN

H

I MERI

MERI

Sits iilia

R

MALTA

G

Ateena

I ER

Valletta

E

M

ESIA

MAKEDOONIA

E

Tunis

TUNE

E

AA RIA

S

M

Sofia

BU LG Priština Skopje

KREEKA JOONIA

E

KOSOVO

U

A L ä E E R I A

A

Bukarest

E

$OåLLU

A

Sa rd iin ia

a

A

T

R

M al lo rc

G

ERI A M R I Ko rs ika

BOSNIA JA Belgrad HERTSE GOVIINA SERBIA

SAN MARINO

D

LI

UU

I

O

A

A

M O N AC

Vella

ALBAAN IA

Monaco

Ando ORR

A

AND

Valikraamat „Täie hooga” on tõeline maiuspala kõigile seiklus- ja rännuhuvilistele. Rõõmustada võivad ka aia- ja käsitöösõbrad ning lapsedki leiavad midagi uut ja põnevat. Kuulutame välja ka selle aasta suvereisid koos meie klubiraamatute autoritega.

R L

on

me

Tallinn EE STI

E Öland

gen

Lond

So o

I

Ojamaa

Kopenhaa

SUU RBRI TA N NIA

Hiiumaa

M

TA A N

Helsingi

Saaremaa

at teg K at

P Õ H J A M E R I

Selleaastane varajane kevad on täies hoos. Ümberringi kõik õitseb ja vidistab – loodus on talveunest ärganud. Tahaks metsa uitama minna, kevadet näha ja tunnetada. Aprilli klubiraamat „Eesti röövlinnud” aitab meid taas ühe sammukese võrra looduse tundmisele lähemale, nagu seda teevad kõik linnu- ja taimemäärajad. Ent tegu pole pelgalt määrajaga. Seda raamatut väärtustavad huvitavad andmed meie röövlindude elust ja tõeliselt kaunid ning haruldased fotod meie parimatelt loodusfotograafidelt. Pole kahtlustki, et see raamat saab populaarseks – on ju viimastel aastatel tuhanded inimesed enda jaoks avastanud lindude elu jälgimise veebikaamerate kaudu, mõnest linnuperest on lausa tuntud tegelased saanud ja neile on nimedki antud. Aga ise looduses liikuda ja sulelistega kohtuda on kindlasti veelgi toredam.

25 0 km

I

Eestis rõngastatud hiireviude taasleiud väljaspool Eestit. Allikas: Keskkonnaagentuur, Matsalu Rõngastuskeskus.

Kreeta

KL-14-019

© 2014

talvised teated sügisrände teated kevadrände teated

B

3 3

05.2014 03.2014

HARKSABAD

SISUKORD:


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 4 4 05.2014 03.2014

Küsimustele vastab raamatu autor Tarvo Valker: Millal ja kuidas Sul tõsisem linnuhuvi tekkis? Lindudest hakkasin huvituma tegelikult juba noore koolipoisina. Oma linnuhuvi tõeliseks alguseks pean 20. märtsi 1993, kui alustasin vanaema maakodus kevadist koolivaheaega veetes linnuvaatluste ülestähendamist. Kuna mu vanem vend oli samuti linnuhuviline, siis see tõenäoliselt aitas mul selle huvi juures püsida. Kuigi olen vahepeal huvitunud ka liblikatest ja kiilidest, siis tänaseni on linnuhuvi minu jaoks alati esikohal olnud.

Foto: Gabriella Motta

Foto: Gabriella Motta

Kuidas sündis mõte kirjutada raamat just Eesti röövlindudest? Järjekordse linnuraamatu kirjutamise mõte oli peas tiirelnud juba tegelikult mõnda aega enne, kui Varrakuga koostöös valik rööv-

MADUKOTKAS

Circaetus gallicus

Arvukus Euroopas

8 400–13 000 haudepaari

Esinemine Eestis

1–3 esinemisjuhtu aastas

Talvine arvukus Eestis

0

Levik Eestis

Kohatakse Eesti erinevates piirkondades

Kaitsestaatus Eestis

I kaitsekategooria

www.serk.ee

M Ä Ä R A M I N E : Väga hele kotkas. Vanalindudel enamasti heleda alapoolega võrreldes kontrastselt tumedam pea, noorlinnud seevastu ookerja peasulestikuga. Väga heledal alapoolel õrn triibustus piki tiiba. Tiiva alapoolel tumedad üksnes hoosulgede tipud. S A R N A S E D L I I G I D : Eeskätt võidakse madukotkaks pidada väga heledaid viusid. Piisavalt kauguselt on need kaks liiki siiski kergesti eristatavad. Ülaltpoolt vaadates leidub heledatel viudel reeglina heledat ka sabatüvikul. Madukotkaste saba ülapool on seevastu ühtlaselt tumepruun. Tiiva heledal alapoolel esineb viudel reeglina tume tagaserv.

80 | Röövlinnud

P E S I T S E M I N E J A A R V U K U S : Eestis on madukotkas oma levila põhjapiiril ning haudelinnuna väga haruldane. Madukotkad olid mõnevõrra tavalisemad 20. sajandi esimesel poolel. Näiteks 1937. aastal tõestati Eestis koguni kaks pesitsusjuhtu ning veel kahes piirkonnas kohati üksikuid vanalinde. Pärast 1950. aastaid on õnnestunud tõestada vaid üksikuid madukotka pesitsusi. Hulkuvaid linde kohatakse meil siiski igal aastal – kõige sagedamini maist juulini. Pole võimatu, et 1–2 paari madukotkaid pesitseb Eestis ka tänapäeval, kuid suure toitumisraadiuse tõttu on pesakohti äärmiselt raske avastada. R Ä N N E J A TA LV I TA M I N E : Madukotkad on Aafrikas Saharast lõuna pool talvitavad rändlinnud. Osa Euroopa lindudest jääb talvitama ka Hispaaniasse. Sügisrändel olevad linnud koonduvad enim Gibraltaril ning Bosporuse väina juures. Eesti kõige varasem madukotka vaatlus on tehtud 2. aprillil 2010. aastal, kui Raplamaal pildistati ühte lindu ajal, mil maapinda kattis veel paks lumi. Viimaseid isendeid kohatakse augusti II dekaadil. TO I T U M I N E : Eeskätt spetsialiseerunud madude jahtimisele, kuid püüab saagiks ka sisalikke ning konni. E LU I G A : Euroopa vanuserekordi kohta andmed puuduvad, kuid nagu ka teiste kotkaliikide puhul on tegu pikaealise röövlinnuga, kes võib elada 20 aasta vanuseks.

Röövlinnud | 81


Foto Remo Savisaar

SOOVITAME 5 5

Kõigi vahel, kes tellivad või ostavad maikuus Raamatuklubist „EESTI RÖÖVLINNUD” loosime välja võimaluse minna septembri alguses koos raamatu autori Tarvo Valkeriga Matsallu eksklusiivsele sookurgede vaatlusretkele. Retkele pääseb KUUS õnnelikku võitjat. Loosimine toimub 18. juunil.

Röövlinnud | 205

Milliseid raamatuid Sinu raamaturiiulist leida võib? Raamaturiiulis on mul raamatuid üsna palju. Loodusraamatud on muidugi suures ülekaalus. Viimasel ajal jääb lugemiseks kahjuks aega üha vähem ning peamise lugemisvara moodustavad erialased teadusartiklid. Kodumaisest kirjandusest olen Kivirähki loomingu suur austaja. Kui tal mõni uus romaan ilmub, siis olen püüdnud selle ikka võimalikult kiiresti kätte võtta ja läbi lugeda.

Raamatu „Eesti röövlinnud“ esitlused toimuvad Rahva Raamatu kauplustes: 13. mai kell 16.00 Tallinnas, Viru keskuse 4. korrusel 15. mai kell 16.00 Tartus, Tasku keskuse 2. korrusel

www.serk.ee

Mille poolest see raamat teistest linnuraamatutest erineb? „Eesti röövlinnud” erineb tavapärasest linnuraamatust või määrajast väga palju. Kõiki linde tutvustav määraja käsitleb üldjuhul vaid määramistunnuseid ja põgusalt lindude levikut. Eestis esinevad röövlinnud saab muidugi ka uue raamatu abil kenasti ära määrata. Aga lisaks määramisele saab lugeja põhjaliku ülevaate nende pesitsemise, arvukuse muutuste, röövlindude kaitse ning rände kohta. Näiteks päris esimest korda on kokku võetud ja kaardimaterjaliga illustreeritud Eestis rõngastatud röövlindude taasleiud välisriikidest. Paljud linnuraamatud on tõlkekirjandus, mistõttu võib neis kirjeldatu teinekord Eesti oludest veidi erineda. Käesoleva raamatu suureks plussiks on kindlasti see, et selles keskendutakse Eestis kogutud andmestikule ja selle on koostanud erialaste teadmistega Eesti autor.

05.2014 03.2014

lindude kasuks langes. Selle otsuse tingis suuresti asjaolu, et röövlinnud on meie kodumaa kõige paremini uuritud linnurühm. Seetõttu tundus nende tutvustamine kõige loogilisem, sest röövlindude kohta teame tänu satelliitsaatjate ning veebikaamerate abil jälgimisele tänaseks päris palju. Kuna röövlinnud on meie looduse tippkiskjad, siis on nad ka väga head keskkonnamuutuste indikaatorid. Ja seepärast on avalikkusele laiemat loodushariduslikku sõnumit just röövlindude kaudu edastada kõige parem. Muidugi ei saa unustada ka asjaolu, et röövlinnud on ju väga atraktiivse väljanägemise ja põnevate elukommetega sulelised, kes ei jäta kindlasti külmaks ühtegi loodusest huvituvat inimest.


VALIKRAAMAT SOOVITAME

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust.

6 6

Täie hooga

05.2014 03.2014

Jalgrattaga Iirimaalt Indiasse Dervla Murphy

KLUBIHIND

€ 14.35 € 16.90 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Lauri Saaber 240 lk, pehme köide 168 × 240 mm KOOD 30494

uus!

Kui Dervla Murphy oli kümneaastane, kingiti talle jalgratas ja atlas ning juba paari päeva pärast kavandas ta salamahti reisi Indiasse. 1963. aastal asus ta kolmekümne ühe aastasena viimaks teele, ja see raamat põhineb päevikul, mida ta igapäevaselt pidas rattamatkal läbi Pärsia, Afganistani ning üle Himaalaja mägede Pakistani ja Indiasse. Üksik naisterahvas jalgrattal (revolver püksitaskus) oli pea ennekuulmatu sündmus kõikjal, kuhu ta läks, äratades tohutut huvi. Ta ei lasknud end heidutada ehmatavatel lumekogustel, peletas oma 25-kaliibrilisega Bulgaarias näljaseid hunte ja Pärsias kiimalisi kurde, suhtus märkimisväärse leidlikkuse ja täieliku kartmatusega hädaohtudesse ning äärmistesse ebamugavustesse. Kuna seitsmekümnendateski eluaastates on ta reisinud üsna samas stiilis, imetletakse teda tänaseni, ja kohtumine noore Dervlaga tema rändurielu alguses pakub tõelist naudingut.

www.serk.ee

Kartmatu iirlanna ratta seljas

Dervla ja jalgratas

Dervla Murphy on üks tuntumaid iiri reisikirjanikke, kelle sulest on seikluslikke reisiraamatuid ilmunud üle neljakümne aasta. Teda teatakse massiturismi veendunud vastasena, kes sageli on eelistanud reisimisvahendina jalgratast, kirgliku poliitika- ja loodushoiuhuvilisena, põhimõttekindla, kompromissitu ja otsekohese isiksusena. Tavaliselt on Murphy reisinud omal käel ja kõrvalise abita, loobudes luksusest ja lootes kaugetes paikades kohalike inimeste külalislahkusele. Ta on töötanud vabatahtlikuna Tiibeti pagulastega Indias ja Nepalis, rännanud muulaga Etioopias, matkanud Laoses, Lõuna-Ameerikas, Madagaskaril, Aafrikas, Balkanil ja Siberis. Tihti on teda saatnud tütar Rachel, kes hakkas emaga reisidel kaasas käima juba lapsena. Murphy raamatud muudab nauditavaks muhedas toonis vahetu kujutus paikadest ja inimestest ning autori sattumine olukordadesse, mida enamik lugejaid ajanappusest või mugavusest pigem väldiksid, kuid mis mõjuvad ometi köitvalt. Ehkki riigid on tekkinud ja kadunud, piirid teisenenud ja ajaloosündmused kuhjunud, säilitab „Täie hooga” tänu isikupärasele lähenemisele värskuse ka pool sajandit hiljem. Võrdlusvõimalus praeguste oludega võib lugemismõnu koguni kasvatada. Aegumatu ja keerulises maailmas hädavajalik on Dervla Murphy püüd mõistmisele, tema loomuomane heatahtlikkus. „Poliitika jubeda kaose kiuste on maailm lahkust täis,” ütleb Dervla. „Suurem jagu inimesi on abivalmis ja usaldusväärsed.” Lauri Saaber, tõlkija


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 7 7

Puude ja põõsaste vormilõikus Heinrich Beltz

Raamat neile, kes soovivad saada uusi teadmisi vormpuude kujundamise ja hooldamise kohta ning omandada oskusi, mida nõuab väiksemate vormpuude kasvatamine koduaias. Ehkki meie kliimas ei saa külmakartlikke sooja maa põõsaid või puid pikaajaliselt kasvatada, on puude ja põõsaste võra kujundavat lõikust tulemuslikult rakendatud põhjamaiste liikide või konteineris kasvatatavate taimede puhul, mida saab talveks köetavasse (kasvu)hoonesse või talveaeda tõsta. Raamat tutvustab puude-põõsaste kasvuviise, lõikamise põhireegleid, töövahendeid ning erinevaid topiaaride vorme. Lisatud on ka aednik Mati Laane soovitused, millised taimed sobiksid meie oludes põneva topiaarlõikuse materjaliks. Vorm

uus!

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak Saksa keelest tõlkinud Monika Reedik 128 lk, poolpehme KOOD 30463

€ 13.95 € 15.90 TAVA H I N D

Kuup, risttahukas, kast Püramiid

46

Välimus

05.2014

Soovitusi ja nõuandeid

Sobiv taimeliik (näited)

Pukspuu, jugapuu

ugapuu

47

Koonus

Kera

Pukspuu, jugapuu, liguster

• Eripära/soovitus Ka looduses kasvavad puud ja põõsad mõnikord koonusekujuliselt, näiteks paljud okaspuud, ning kuna koonuseks on taime suhteliselt lihtne lõigata, on see vorm üsna levinud. Kõige enam hoolt nõuab koonuse tipu teravana hoidmine, sest just võra ülemine osa kasvatab kõige rohkem võrseid. Seepärast vormitakse koonuse peale mõnikord mõni muu kujund, näiteks kera, skulptuur või lind. Võimalik on kujundada ka hoopis ilma tiputa koonus, sel juhul lõpeb kujund ringikujulise tasapinnaga.

Koonus

• Kasutamine Ajaloolised aiad, moodsad vabakujundusega aiad, maakoduaiad, vahemerelised aiad, kalmud, maastikuaiad, sissepääsud. Nii nagu püramiidile, antakse ka koonusele kuju nelja (või kolme) bambuskepi abil. Koonus lõigatakse nende ümbert välja silma järgi.

ugapuu

Sammas, rull, silinder

Pukspuu, jugapuu

Tilk

Pukspuu, jugapuu

Mesitaru

Pukspuu, jugapuu

• Sobivad taimeliigid Pukspuu, jugapuu ja paljud teised kärpimist taluvad liigid.

Teravaotsaline koonus kujundatakse ümber juhtoksa, mis kasvab välja ringikujulisest aluselt. Kogenud aiapidajad teevad seda vaba käega silma järgi, kuid koonuse lõikamiseks võib kasutada ka kolme-nelja bambuskeppi. Need torgatakse võrdsel kaugusel ümber juhtoksa maasse ja seotakse tipust kokku. Kõigepealt kärbitakse taime piki

keppe. Ülejäänud osa – alates ringikujulisest alusest kuni tipuni – lõigatakse silma järgi. Keppide asukohad juhtoksa suhtes tuleks ära märkida, et enne järgmist lõikamist torgata nad maasse samasse kohta, sest pärast esimest lõikust ei pruugi taim veel nii tihe olla, et oleks võimalik aru saada, kui palju on vaja uusi võrseid kärpida.

Korrapärane pukspuukoonus Hannoveris Herrenhäuseri aias.

2–3

Lihtsad geomeetrilised vormid

t

aasta

Koonus

www.serk.ee www.serk.ee

• Kuidas toimida?


SARI ROHELINE EESTI SOOVITAME

KLASSILÕPU KINGITUSEKS

8 8

Õpilase entsüklopeedia

Eesti orhideed

05.2014 03.2014

Tarmo Pikner

KLUBIHIND

€ 15.50 € 17.65 TAVA H I N D

Raamat on mõeldud eeskätt loodusearmastajale, kuid annab ka botaanikuile võimaluse mälu värskendada nii orhideede liigisisest kui ka liikidevahelist mitmekesisust väljendavate orhideefotode kaudu. Taimede kirjeldamisel on autor piirdunud tunnustega, mis on nähtavad palja silmaga või läbi fotoobjektiivi. Inimsilmale nähtamatu on jäetud teaduslike väljaannete hooleks. Kirjastus Varrak 262 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm KOOD 26213

KLUBIHIND

€ 17.90 € 24.20 TAVA H I N D

Kristel Vilbaste

Meeldejäävad kirjeldused loodusest, faktikillud ja kordamisküsimused esitavad teavet haaravalt ning võrratud fotod toovad lugeja ette, kuidas erisugused loomad ja taimed üksteise kõrval elavad. Saame kinnitust, et taimed ja loomad elavad kõikvõimalikes paikades alates jäisest Arktikast kuni kõrbete ja troopiliste vihmametsadeni. Sobiv vanusele alates 7. eluaastast.

Autor on tuhandete allikate seast valinud raamatusse 80 erilisemat ja olulisemat lätet või allikat, püüdes välja sõeluda just need allikad, kus inimesed ka tegelikult käivad. Neid allikaid nimetab ta rahvaallikateks, paikadeks, mille juurde viiv rada ei ole rohtunud. Raamat tugineb Gustav Vilbaste kogutud andmetele ja Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivile.

€ 14.90 € 18.65 TAVA H I N D

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak 350 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm KOOD 27562

€ 9.90 € 16.40 TAVA H I N D

Eesti looduslikud toidutaimed

www.serk.ee

KLUBIHIND

€ 19.90 € 24.15 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak 320 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm KOOD 27579

Kirjastus Varrak Tõlkinud Olav Renno 128 lk, kõva köide, 220 × 285 mm KOOD 27913

soodus!

Kunst Kaljujoonistest kaasaegse kunstini

Kasutamine 18. sajandist tänapäevani Raivo Kalle, Renata Sõukand Raamatu eesmärk on tuua lugejani praeguse Eesti territooriumil elanud ja elavate inimeste looduslike taimede toiduks kasutamise kultuurilugu, vastates küsimustele: mida inimesed on loodusest korjanud toiduks, milleks ja kuidas neid taimi kasutanud, kuidas on taimekasutus aja jooksul muutunud, millised taimed on tänaseks kasutusest kõrvale heidetud ja millised lisandunud?

Kirjastus Varrak Tõlkinud Virgo Siil, Helje Heinoja 304 lk, kõva köide, 220 × 285 mm KOOD 21294

Looduse entsüklopeedia

Eesti allikad

KLUBIHIND

Alates hiiglasuurtest galaktikatest ja mikroskoopilistest bakteritest kuni inimkeha rakkude ja muistsete tsivilisatsioonideni käsitletakse kõiki teemasid laste jaoks köitvas vormis. Arvukad illustratsioonid ja põnevad faktid aitavad uusi teadmisi paremini meelde jätta. Entsüklopeedias on rohkem kui 9000 märksõna, fakti ja arvu ning 2500 värvilist illustratsiooni!

KLUBIHIND

€ 25.00 € 34.20 TAVA H I N D

soodus!

Selle raamatu lehekülgedel leidub erinevat teavet paljude kunstnike kohta Renoir’ist Reinhardtini ning Michelangelost Damien Hirstini. Tutvustame lühidalt ja selgelt erinevaid ajalooperioode ja kunstivoole. Pakume lühikese ja mõistetava sissejuhatuse sellistesse teemadesse nagu värviõpetus, kompositsioon ja perspektiiv: algtõed, millest lähtusid erinevate ajastute kunstnikud. Kirjastus Varrak Tõlkinud Tiina Kanarbik, Ann Kitsnik, Kalle Klein, Krista Mits 612 lk, kõva köide, 250 × 300 mm KOOD 21058


ILUKIRJANDUS SOOVITAME

€ 21.90 € 24.90 TAVA H I N D

KLUBIHIND

€ 15.75 € 17.90

Lucinda Riley

Pikkmaa on avanenud ja inimkond levib üle lugematute maailmade. Õhulaevade eskadronid edendavad uute Maade avastamist, kaubandust ja kultuuri. Enam kui miljoni sammu kaugusel Null-Maast on sündinud uus Ameerika, noor riik, mis ei taha Nulli valitsusele alluda. Heatahtlikud trollid on hakanud inimkonna peatamatu edasitungi ees vaikima – ja kaduma.

Autor viib lugeja Edwardi-aegselt Inglismaalt tänapäeva New Yorki ning suursuguselt Iiri rannikult legendaarse Londoni linnamaja hääbuvasse hiilgusse. „Tüdruk kaljunukil” kõneleb kahest tähelepanuväärsest naisest, kelle soov mõista oma minevikku annab neile lootust tulevikuks, kus armastus võib võita kaotusvalu.

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Allan Eichenbaum 388 lk, kõva köide, 135 × 216 mm KOOD 30623

KLUBIHIND

€ 21.55 € 24.50 TAVA H I N D

Riia koerad

Püütia õpetused

Henning Mankell

Erik Axl Sund

Ühel 1991. aasta talvepäeval triivib Rootsi randa päästeparv, millest leitakse kahe tundmatu laibad. Topeltmõrva uurimine viib politseikomissar Kurt Wallanderi Riiga. Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemise eelsete päevade dramaatilises õhustikus hakkavad hargnema põnevad sündmused, mida lõpuks kroonib korrumpeerunud KGB ohvitseride suurejoonelise vandenõu paljastamine.

„Püütia õpetused” viitab pedofiilide salaühingu halastamatutele reeglitele. Triloogia viimases osas püüab Victoria oma lõhestunud siseilma korda saada ja psüühiliselt paranedes on tal üha edukamalt võimalik abistada oma politseiuurijast tüdruksõpra Jeanette’i. Victoria Bergmanile ja ka tema tütrele Madeleine’ile tekitasid elukestvaid kannatusi mehed, kelle jälil ta nüüd on.

TAVA H I N D

KLUBIHIND

€ 19.25 € 21.90 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe ja Ülev Aaloe 232 lk, pehme köide, 145 × 203 mm Kordustrükk KOOD 30654

€ 16.90 € 27.90 TAVA H I N D

soodus!

Kirjastus Varrak Rootsi keelest tõlkinud Heidi Saar 352 lk, pehme köide, 145 × 200 mm KOOD 30685

Kes teisele hauda kaevab

1Q84

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Faina Laksberg Sari „Varraku ajaviiteromaan” 440 lk, kõva köide, 145 × 203 mm KOOD 30456

I ja II osa

Yrsa Sigurdardóttir

Haruki Murakami

Advokaat Thóra Gudmundsdóttir läheb appi hotellipidajast kliendile Jónas Júliussonile, kes väidab, et tema ostetud kinnisvaral esineb „varjatud viga”: nimelt seal kummitab. Kui mõrvatakse hotelliga seotud noor arhitekt Birna Halldórsdóttir, osutub Jónas aga peamiseks kahtlusaluseks. Uurimine paljastab Teise maailmasõja aastatel aset leidnud sündmused.

Aomame on küünilise ellusuhtumisega noor naisterahvas, kelle elu on tühi. Tengo on eraklik noormees, kes kogu oma vaba aja pühendab kirjutamisele ehkki pole veel midagi avaldanud. See on haarav lugu kahest noorest inimesest, kes salamisi loodavad, et nende eluteed mingil hetkel ristuvad. Enne seda tuleb neil aga rinda pista uskumatute takistustega. Kirjastus Varrak Tõlkinud Margis Talijärv 668 lk, kõva köide, 145 × 200 mm KOOD 29030

KLUBIHIND

€ 20.15 € 22.90 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Islandi keelest tõlkinud Mart Kuldkepp 424 lk, pehme köide, 130 × 200 mm KOOD 29139

www.serk.ee www.serk.ee

KLUBIHIND

Terry Pratchett, Stephen Baxter

99

05.2014 03.2014

Tüdruk kaljunukil

Pikksõda


KÄSITÖÖ SOOVITAME 10

05.2014 03.2014

10

Võluväega mänguasjad

Amigurumi tehnikas heegeldamine Mari-Liis Lille, fotod Annika Metsla

See raamat aitab sul siseneda imelisse mänguasjade võlumaailma ning luua midagi ainukordset omaenda kätega. Isetehtud mänguasjades on imelist väge. Selle erilise jõu poetab tegija sinna märkamatult, juba töö käigus. Ema valmistatud lelu on nagu tükike temast, mida laps võib kaasas kanda, et tunda end turvaliselt ja hoitult, peletada tusatuju, leevendada igatsust. Kui oled kord juba sõrme heegelnõelale andnud, siis... Raamatust leiab 20 mänguasja heegeldamise õpetuse, mis ühendavad endas jaapanipärase tehnika ja Euroopas armastatud kaisukarutraditsiooni. Need on klassikalistest amigurumi’dest veidi suuremad, kuid väga lihtsate võtetega heegeldatavad loomad ja nukud. Lastest inspireeritud ja lastele mängimiseks loodud. Kirjastus Varrak 128 lk, kõva köide, 168 × 215 mm KOOD 30425

www.serk.ee

uus!

KLUBIHIND

€ 14.75 € 16.80 TAVA H I N D


LASTELE SOOVITAME

05.2014

11 11

Loomad. Minu pildiraamat

KLUBIHIND

12 plakatit kleepsudega täitmiseks, 24 detailirohket pilti värvimiseks, 1000 loomakleepsu – see on kõige pisematele mõeldud kujutlusvõimet arendav raamat, mis sünnib nende silme all ja koos nendega läbi lugude jutustamise ja meisterdamise.

€ 10.45 € 11.90 TAVA H I N D

uus!

Kirjastus Varrak 36 lk, pehme köide, 345 × 245 mm KOOD 28316

Ütle mulle, kuidas!? Kuidas kõdi meid naerma ajab? Kuidas beebid ema kõhus pissivad? Kuidas kanad mune teevad? Kuidas keskajal oma puhtuse eest hoolitseti? Need on vaid üksikud küsimused, mis panevad aeg-ajalt elu üle pead murdma nii suuri kui väikeseid. Selles raamatus on rohkem kui 180 lõbusat ja harivat küsimust ja vastust teemal, kuidas maailm toimib. Raamatus on ka arendavad äraarvamismängud ühes kleepsudega. Vanusele alates 4. eluaastast. Kirjastus Varrak Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar 112 lk, spiraalköide, 140 × 204 mm KOOD 29375

KLUBIHIND

€ 12.20 € 13.90 TAVA H I N D

uus!

www.serk.ee www.serk.ee

Isabelle Fougère


MITMESUGUST SOOVITAME 12

Vana maja ajastutruu remont

05.2014 03.2014

12

Hannu Rinne

KLUBIHIND

€ 19.80 € 22.55 TAVA H I N D

Remondietappide kaupa käsitletakse raamatus erinevaid ajaloolisi ehitusviise, tarindeid ja tehnoseadmestikku. Sisekujunduse peatükis räägitakse pingupapi kasutamisest, tapeetimisest, värvimisest ja muudest viimistlusmeetoditest. Töövõtteid on kirjeldatud nii, et ka algaja saaks aru, kuid neis on kindlasti kasulikke teadmisi ka professionaalsele ehitajale. Kirjastus Varrak Tõlkinud Toomas Tallo 208 lk, kõva köide, 216 × 254 mm KOOD 27173

Kasvuhooned ja muud rajatised

KLUBIHIND

€ 17.50 € 19.90 TAVA H I N D

Raisa Cacciatore

Tiit Kändler

Kuidas rääkida lapsele seksuaalsusest? Mida peaks rääkima isegi siis, kui laps ei küsi? Kuidas kaitsta lapsi meedia mõjutuste eest? Tuntud Soome lastepsühholoog ja arst Raisa Cacciatore annab vanematele sellel delikaatsel teemal praktilist nõu, käsitledes erinevaid teemasid alates väikelapse küsimustest kuni puberteediealiste probleemideni.

Kiirtoit ja töödeldud toit ei olegi tänapäeva leiutised, vaid pärinevad ajast, mil inimene õppis tuld kasutama – vähemalt miljon aastat oleme söönud väidetavasti ebatervislikku rämpstoitu. Köögis kehtivad samad füüsikaseadused nagu garaažis, saunas ja jalgpallistaadionil. See raamat püüab köögifüüsikat seletada, olemata tapvalt tõsine ja kurb. Teadmine annab vabaduse – ka köögis.

KLUBIHIND

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Tõlkinud Tõnu Ülemaantee 400 lk, kõva köide, 170 × 235 mm Kordustrükk KOOD 16535

KLUBIHIND

€ 14.85 € 16.00 TAVA H I N D

Mees ja maailm Carl Emil Vogt

Jüri Toomepuu

www.serk.ee

€ 14.75 € 16.80 TAVA H I N D

Autor lahkab Eesti lähiajaloo kolme põhiprobleemi: esiteks rahvastikuprobleemi, mis võib muuta eestlased vähemusrahvuseks nende põlisel kodumaal, teiseks Eestis vohavat õiguslikku nihilismi ja kolmandaks Eesti riigikaitse täbarat olukorda. Igale probleemile pakub ta lahendusi.

KLUBIHIND

€ 18.90 € 22.35 TAVA H I N D

Kirjastus Grenader 245 lk, kõva köide, 157 × 220 mm KOOD 512331

Kirjastus Menu 184 lk, kõva köide, 165 × 240 mm KOOD 495924

Fridtjof Nansen

Eesti lähiajaloo kolm põhiprobleemi, kolmkümmend kolm lahendust

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak Tõlkinud Helje Heinoja 240 lk, pehme köide, 210 × 274 mm KOOD 28774

Köögifüüsika

Laste seksuaalkasvatus

€ 15.75 € 17.90

Sellest raamatust leiab iseehitaja ideid ja juhtnööre eri kasvuhoonete rajamiseks, samuti juhiseid külvi- ja kompostikastide, istutus- ja aiapinkide ning taimekastide valmistamiseks. Infot saab vundamendi valamisest ventilatsiooni, vee- ja küttesüsteemide rajamiseni. Kõik see aitab muuta aiandusharrastuse märksa nauditavamaks ja tulemuslikumaks.

Nansenist sai Norra rahvuskangelane juba kahekümne seitsme aastaselt, kui ta ületas esimese inimesena suuskadel Gröönimaa. Ta oli mitmekülgne ja andekas inimene – hulljulge maadeavastaja, teedrajav teadlane, tubli diplomaat, kirjanik ja kõnemees. Nanseni karisma avaldas sügavat mõju nii kuningatele kui ka naistele, kuid ta polnud sugugi veatu inimene. Kirjastus Tänapäev Tõlkinud Evi Lumet 424 lk, kõva köide, 180 × 247 mm KOOD 274796


KLUBIREISID SOOVITAME 13 13

05.2014 03.2014

Alatskivi loss

RAAMATUKLUBI KUTSUB SUURELE EESTI MÕISATUURILE KOOS PROFESSOR JUHAN MAISTEGA Reisid toimuvad 11.–13. juulini ja 1.–3. augustini Kolme tiheda päeva jooksul külastame tervet hulka Eesti mõisaid, millest igaühel on oma lugu. Eksklusiivselt on meie giidiks jaanuari klubiraamatu „101 Eesti mõisa” autor, kunstiajaloolane prof Juhan Maiste, kes erinevate mõisade lood meie jaoks põnevalt avab. I PÄEVAL sõidame välja kl 8.00 Tallinnast Balti jaamast. Plaanime tutvuda Saku, Laitse, Riisipere, Koluvere, Suure-Lähtru, Keskvere, Lihula ja Tõstamaa mõisaga. Lõunat sööme Suure-Lähtru mõisas, ööbime Pärnus hotellis Wasa. www.wasa.ee

Taagepera mõis

II PÄEVAL sõidame välja kl 9.00, vaatame Õisu, Loodi, Heimtali, Taagepera ja Sangaste mõisa. Lõunat sööme Heimtali mõisas, ööbime Kubija hotellis. http://kubija.ee/et/ hotell III PÄEVAL tutvume Räpina, Ahja, Alatskivi, Muuga, Mõdriku ja Kolga mõisaga. Lõunat sööme Alatskivi Lossi restoranis. Tallinnasse tagasi jõuame orienteeruvalt kl 21. Osaga kavas nimetatud mõisatest tutvume põhjalikumalt, teiste puhul piirdume väljast vaatamisega. Jätame endale õiguse vajaduse korral reisikavas muudatusi teha. Klubiliikme hind 220 eurot sisaldab: • kõigi mugavustega bussi, • giiditeenust, • ööbimisi Pärnu ja Kubija hotellides kahekohalistes tubades koos hommikusöökidega, • kolme lõunasööki, • õhtusööki Kubija hotellis, • osade külastatavate mõisate sissepääsupileteid.

Suure-Lähtru mõis Soodushind kehtib ka klubiliikme ühele kaaslasele. Tavahind 250 eurot. Kaasa tasuks võtta mugavad ja vihmakindlad riided ning jalatsid, bussi veidi söögipoolist.

TULE RAAMATUKLUBIGA AIA- JA PARGIREISILE Reisid toimuvad 26. juulil ja 10. augustil. Meie teejuhiks on aprilli klubiraamatu „Koduaia ilupuud ja -põõsad” autor REIN SANDER. Väljasõit kl 8.00 Tallinnast Balti jaamast, tagasi orienteeruvalt kl 19.00

Klubiliikme hind 55 eurot sisaldab: • bussisõitu • sissepääse • lõunasööki.

Info ja registreerumine GO Traveli büroodes kuni 22. maini või kuni kohti jätkub. TALLINN: Reisikeskus Balti Jaam, tel. 6 310 126, Kristiine Keskus, tel. 6 310 147, 6 310 149, 6 310 150. TARTU: Tartu Kaubamaja, tel. 6 310 222, 6 310 223, 6310 224. PÄRNU: Hommiku 4 (De Lange maja), tel. 6 310 217. VILJANDI: Arkaadia aed 5, tel. 6 310 227, 6 310 228. RAKVERE: Tallinna tn 21, tel. 6 310 219, 6 310 220. JÕGEVA: Aia 1, tel. 6 310 213

www.serk.ee/yritused

www.serk.ee

Külastame Kurti dendroparki Harjumaal Rätla külas, kus 2,5 ha suuruses püsikupeenarde ja veesilmadega dendropargis leidub 700 nimetust puid-põõsaid ning 1500 nimetust püsikuid. Seejärel siirdume Kubja ürditallu Karinul, kus saab maitsta ja kaasa osta ürditeed ning jälgida ravimtaimekasvatuse argipäeva. Peatume Rõugu talupargis Villeveres – sellele väärikale Eesti talupargile annavad tema iseloomuliku näo kivid. Põgusalt imetleme veel mõnda kaunist koduaeda Võhmas ja Türil. Lõunat sööme Imavere trahteris.


AUHINNARAAMATUD Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, võid endale valida tasuta raamatu!

SOOVITAME

Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega. KLUBIHIND

€ 21.90 € 24.90 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Kaia Sisask 528 lk, kõva köide 145 × 210 mm KOOD 30012

Sõjasõltlane Ühe mehe sõltuvus maailma kõige hullematest paikadest Jon Steele

Laste Matkaraamat

Andmise mõte

Bärbel Oftring

328 lk, kõva köide KOOD 26022

96 lk, pehme köide KOOD 25353

„Sõjasõltlases” räägib paljude auhindadega pärjatud rindeoperaator Jon Steele ühest aastast (1993–1994) oma elus, viies lugeja Gruusia kodusõtta, Nõukogude Liidu lagunemise aegsesse Moskvasse, keset Rwanda genotsiidi ja sõda Bosnias. Raamatust on saanud sõjareportaaži klassika ning see on ühtaegu pihtimus ja arutlus kriisikollete teleoperaatori töö paradoksidest. Keeruline on peituda kaamera taha ja filmida, selle asemel et appi minna. Ent rindeoperaatori missioon on rääkida maailmale süütute kannatajate lugu. Lisaks isiklikule psühhoteraapiale pärast kokkuvarisemist Londoni Heathrow’ lennujaamas, millega käesolev raamat algab, oli just see Jon Steele’i jaoks „Sõjasõltlase” kirjutamise eesmärgiks.

Stefan Klein

Teine maailmasõda 1939/1945 Lühike ajalugu Norman Stone 216 lk, kõva köide KOOD 27968

Minu teekond paradiisi

Laste, loovuse ja tuleviku feng shui

272 lk, kõva köide KOOD 26251

Isabel Losada 252 lk, kõva köide KOOD 25704

Siret ja Janno Seeder 184 lk, pehme köide KOOD 19697

Mustrimosaiik

Mürgised taimed õues ja toas

Ä Äärmiselt l vali l ja uskumatult lähedal

K. Kaur, U. Laansoo, T. Puusepp

Jonathan Safran Foer

Pettus Edward Lucas

JON STEELE osaleb kirjandusfestivalil HeadRead, temaga on võimalik kohtuda 31. mail kl 16 Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).

MAI ERIPAKKUMISED KÕIGIS RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTIDES Neid raamatuid saab osta ainult teeninduspunktides kohapeal. Asukohti vt tagakaanelt.

KLUBIHIND

€ 9.90 € 28.00 TAVA H I N D

Eesti-hispaania sõnaraamat

KLUBIHIND

€ 9.90 € 17.90 TAVA H I N D

Suvi sulab talvel Mart Kadastik

Irina Tammis 200 lk, kõva köide, kaasas CD KOOD 26497

KOOD 20938

352 lk, kõva köide KOOD 25186

KLUBIHIND

€ 9.90 € 14.90 TAVA H I N D

Kardemoni linna rahvas ja röövlid Thorbjorn Egner

Kootud sallid kogu maailmast Kari Cornell 166 lk, kõva köide KOOD 25490

Paul Erikson: ühe Narva noormehe seiklused maailmasõja keerises

Hõrgud kingitused

Adolf Kraan

Isetehtud kinkekarpidest retseptideni Jess McCloskey

495 lk, kõva köide KOOD 24677

144 lk, kõva köide KOOD 25384


KLUBIREEGLID

SOOVITAME

Kõik klubiliikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubiajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust Eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida. Pakkumised kehtivad kuu lõikes.

2.

Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab paki postikulust.

klubi kodulehel: www.serk.ee

e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, lisa kindlasti oma nimi ja klubiliikme number või telefon

telefonil 646 0218 (tööpäeviti 9.00–17.00)

SMS-sõnumiga: numbrile 1311: SERK (tühik) klubiliikme number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.32 eurot

täida ja postita kupong, mis on ajakirja tagakaanel

4.

Teatamata jätmist käsitleme tellimusena ning klubiraamat saadetakse välja.

5.

Klubi ajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka valikraamatut. Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti ning vabastab postikulust. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.

6.

10. Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi ja avaldanud soovi saada Raamatuklubi infot, informeerime Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja tuletame meelde klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul, kui soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha kirja lõpus oleval meiliaadressil. Raamatuklubi ei väljasta oma klubiliikmete kontaktandmeid kolmandatele osapooltele turundustegevuseks. 11. Klubiliikmena tunnustatakse vähemalt 18-aastasi isikuid Eestis asuva aadressiga. Ühelt aadressilt võib klubisse kuuluda üks inimene. 12. Tellimuste täitmise aeg on kuni 2 nädalat. Ostetud raamatuid saab tagastada ainult praakeksemplari või eksliku saadetise korral. Selleks võta ühendust meie klienditeenindusega numbril 646 0218.

MAI KLUBIRAAMATUST äraütlemise viimane päev on

22. mai

SAAJA

Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda klubiliikmelt tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Tähtaegselt tasumata võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud 7.67 eurot on klubiliige kohustatud täiendavalt tasuma.

TASUB

Raamatuklubi jätab endale õiguse esitada postikulu arveid 3.83 eurot korra eest neile klubiliikmetele, kes on korduvalt jätnud raamatupaki välja ostmata. POSTIKULU

Paki eest saab tasuda arve alusel, mis on pakiga kaasas. Tasuda saab ka SERKi kodulehel kohe tellimust tehes.

Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud on klubihinnaga saadaval ka raamatuklubi teeninduspunktides. Teeninduspunktidest ostes või sinna tellides on selle kuu klubiraamat pakkumises toodud klubihinnast veel 10% soodsam.

Luba nr. 1066

7.

Kui pakis on klubiraamat või valikraamat või kui saadetise väärtus on vähemalt 51.13 eurot, saad paki ilma postikuluta. Muudel juhtudel on postikulu 3.13 eurot ühe tellimuse kohta. Kui oled valinud paki kättesaamiskohaks mõne meie teeninduspunktidest, ei lisandu postimaksu ühelgi juhul.

9.

MAKSTUD VASTUS EESTI

Kui Sa klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, milleks on iga kuu 22. kuupäev. Teata sellest ühel järgnevatest viisidest:

Iga viie boonuspunkti eest võid endale valida tasuta auhinnaraamatu. Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui viienda klubiraamatu eest on arve Raamatuklubile laekunud. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel (1 punkt = 0.64 eurot. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta). Punktide kasutamise soovist tuleb teatada kohe tellimust tehes.

VARRAK AS PÄRNU MNT 67A 10134 TALLINN

3.

8.

03.2014

15 1.


OTSEPOST

ERIPAKKUMINE Pakkumine kehtib kuntikub! jä raamatuid KLUBIHIND

€ 7.90 € 15.65 Kirjastus Varrak Tõlkinud Kalle Klein 128 lk, kõva köide 225 × 285 mm KOOD 27227

Ajaloo 100 suurkuju Inimesed, kes kujundasid tänapäeva maailma Raamat pakub lastele värvika ja kergesti haaratava ülevaate silmapaistvatest inimestest läbi ajaloo. Alates ajaloo suurimatest leiutajatest, maadeuurijatest ja teadlastest kuni kõige mõjukamate riigipeade, mõtlejate ja kirjanikeni – see raamat kirjeldab, kes nad olid ja kuidas nad maailma on muutnud. Suurepärane raamat lastele esmaseks tutvuseks suurmeestega, kes on teinud maailmast just sellise paiga, kus me praegu elame.

EI SOOVI tehke rist

tellin tk

KLUBILIIKME NR

E E S -

J A

ALLKIRI

P E R E K O N N A N I M I

P E A L K I R I R A A M A T U K O O D

Olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti ja valin auhinnaraamatuks (vt lk 14) tellin tk

05.2014

TAVA H I N D

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn Telefon: 646 0218 Koduleht: www.serk.ee E-post: raamatuklubi@serk.ee

raamatu pealkiri

Eesti röövlinnud

Raplas: Rapla Raamatupood, Tallinna mnt 42 E–R 9.30–18.00 ja L 9.30–15.00 Haapsalus: Haapsalu kaubamaja, kauplus Fotomeened, Tallinna mnt 1 E–R 10.00–18.00 (lõuna 13–14), L 10.00–15.00

KOOD

0 0 0 3

Raamatuklubi teeninduspunktid: Tallinnas: Kristiine Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rävala maja, Rävala pst 6 E–R 10.00–19.00 ja L 11.00–16.00 Nõmme Raamat, Jaama 1 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00 Rakveres: Matsoni Raamatud, Turu plats 5 E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00

5

klubiraamatu pealkiri KOOD

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Tellimiskupong

Swedbank EE282200221023684813 SEB EE701010220076013011

Tartus: Tartu Ülikooli Raamatupood Raekoja plats 11 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00 Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75 Kauplus Knopka, E–P 10.00–21.00

Viljandis: Viljandi Centrum, Tallinna 24 Brigitta Äri E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja P 9.00–15.00 Pärnus: Port Artur 2, Lai 11 Büroo+ kauplus E–R 10.00–20.00, L 10.00–18.00 P 10.00–16.00 Kärdlas: Hiiu Konsum, Keskväljak 1, Magnuse Äri E–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 Kuressaares: Kauplus Knopka, Saare Selver Tallinna mnt 67 E–R 8.30–20.00, L 10.00–19.00 P 10.00–17.00 Võrus: Kauplus Knopka, Jüri tn 35 E–R 9.00–18.00 Valgas: Alates 1. maist teeninduspunkt suletud

2014 05 b  

http://www.serk.ee/files/2014_05_B.pdf