Page 1

SOOVITAME 1

Palju häid raamatuid! 10.2012

Oktoobri klubiraamat: Mati Õuna ja Hanno Ojalo „101 Eesti lahingut”


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 2

101 EESTI LAHINGUT

10.2012 08.2009

Mati Õun ja Hanno Ojalo

Viimase tuhande aasta jooksul on Eestil ja eestlastel olnud vähe rahuperioode, kus puudus vajadus võidelda. Kaotusi on olnud võitudest rohkem ja iseseisvust oleme saanud vähem maitsta kui iket. Sõjaajaloolased Mati Õun ja Hanno Ojalo on toonud meie ajaloost välja 101 kõige olulisemat ja iseloomulikumat lahingut. Teos algab kirjeldusega Yngvari lahingust aastal 600 ning jõuab välja 20. sajandisse, sest märkimisväärse osa teosest moodustavad käsitlused I maailmasõja, Vabadussõja ning II maailmasõja lahingutest. KLUBIHIND

€ 13.30 € 17.60 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Sari „101 Eesti...“ 224 lk, kõva köide, 145 × 203 mm KOOD 25292

www.serk.ee

„101 Eesti lahingut” on Varraku sarja „101 Eesti…” kümnes raamat. Iga autor on oma raamatusse valinud 101 Eesti kõige olulisemat sündmust või märksõna. Sarja raamatutes avaneb põnev, isikupärane ning silmaringi avardav pilt Eesti ajaloost, kultuurist, loodusest ja paljudest teistest teemadest. Sari on mõeldud kõigile, kes on huvitatud Eesti elu eri tahkudest.

MATI ÕUN on sündinud 17. juulil 1942 Tallinnas. Lõpetas Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi 1961 ja Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna 1984. Töötanud Eesti Projektis 1961– 1980, Kultuurimälestiste Instituudis 1980–1985, Meremuuseumis teadurina 1986–1989, Teatri- ja muusikamuuseumi direktorina 1989–1992 ja Kaitseministeeriumis 1992–1996. Kirjutanud üksi ja koos kaasautoritega ligi poolsada sõjaajaloolist raamatut. Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi auesimees.

HANNO OJALO on sündinud 1. juulil 1961 Tallinnas. Õppinud Tallinna 21. Keskkoolis. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lõpetanud 1983. aastal ökonomistina. Kirjutanud üksi ja koos kaasautoritega kümmekond sõjaajaloolist raamatut. Praegu Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi esimees.


49

Utria dessant ja Narva vabastamine Eesti Vabadussõda Koht Narva, Virumaa Tulemus Eesti – Soome võit Eesti Vabariik Juhid M. Ekström K. Paulus J. Pitka Osalenud 1000 meest jõud Eesti sõjalaevastik Kaotused 18 surnut ja 63 haavatut

17.–19. jaanuar 1919

Eesti rahvaväe ees ida poole taganev Punaarmee püüdis vastupanu korraldada Narva all Vaivara-Auvere joonel. Siin püsiti 17. jaanuarini. Punaküttide rindel paiknevad jõud olid üsna kokku kuivanud. Madruste koondsalka, Tallinna kütipolku ja Viljandi koondpataljoni oli selleks ajaks jäänud kokku ehk 650 meest. Täites Laidoneri 14. jaanuaril antud käsku vallutada Narva, võeti ette riskantne operatsioon ratsioon linna kiireks vallutamiseks. Meie sõjalaevastikk maandas 17. jaanuaril Utria-Mereküla rajooni ning Narva-Jõesuusse va-Jõesuusse dessandi (500–600 meest kapten Martin n Ekströmi Soome vabatahtlike pataljonist ja 400 meest eest alamkapten Karl Pauluse Eesti dessantpataljonist). ist). 7. armee juhatus paiskas 18. jaanuaril 1919 Narva piirkonda kiiruga kolm polku reservist, kuid need olid madala võitlusvõimega ega suutnud eestlastest-soomlastest astest dessantlastega hakkama saada. Nii näiteks jõudis 10. diviisi 86. kütipolgu 3000 mehest kohale vaid 560, kuid needki keeldusid võitlemast ja andsid end vangi. Sel ajal kui põhiliselt Paulusee mehed sidusid oma visa vastupanuga punaste jõudee (meremeeste koondsalk ja Viljandi kütipataljon, kedaa toetas soomusrong) Laagna mõisa juures, tungisid soomlased oomlased põhja poolt venelastele täiesti ootamatult Narva eeslinnadesse. Kartes ümberpiiramist andis 6. laskurdiviisi askurdiviisi komandör käsu taanduda Narva jõe idakaldale. ale. Arvestades, et Tallinna-Narva maanteed mööda lääne ne poolt edasirühkivad

17.–19.01.1919

Viimane äraütlemise päev

1918–1920

22. SOOVITAME oktoober

Nõukogude Venemaa ?

3000–5000 meest 1 soomusrong mitusada surnut ja haavatut 1000 vangi

Eesti rahvaväe peajõud (4. ja 5. jalaväepolk, Kalevlaste malev) ei olnud veel Narvani jõudnudki ja punastel oli suur arvuline ülekaal ründajate suhtes, võib seda seletada vaid paanika ja segadusega. Siiski ei saa väita, et soomlastel õnnestus vallutada kogu Narva. Nende kätte langes linna põhjaosa, lõunaosas pidasid punased vastu kuni 19. jaanuari hommikuni. Samuti ei suudetud väheste jõudude tõttu takistada mõlema Narva silla õhkimist. Taandumist katsid Tartu ja Viljandi kütipolgu väeosad, lahkusid linnast viimastena 19. jaanuari üle Nakes rva puusilla anikaskandes. varahommikul raskeid pa kaotusi pagevaid pu hiljem aga tap naväelasi, eti vangilangen olid Vabadussõ Peab ütlema, et Eestile appi tulnud udSoome 27 soovabatahtlikud nakütt ja algperioodi mlastest pui (jätkates nii kohta küllaltki moodi oma ma kuid võidu su tõsised, tekitasid Punaarmee võitlejates suurt aukartust. a kodusõJuba ka Eesti pinnal urust ja vae ja tavsõna nlase tuntav asid arvest ). aid kaotusi ad es tüh „lihunik”, mis pärines Soome enamlaste poolt vaenlasele ise Narva lahing d. Eestlased oli Eesti sõjavä kao tas lan genute ja tea id kuus meest ele hiil tidele gav võit, punmulje. antud sõimunimest hirmuäratava dmata kadun ja teistele Pun„lahtari”, jättis aküt- (neist utena, kolm aarmee üksust kahel − leitnan vangidena ele aga raske uüksisoomlastes Nii(ain nähtigi sõjamehi, t H. Rebasel ja vangilangenverejanulisi metsikuid kaotus − õn leitnant K. Tul ud punaarm ne stu s põgeneda) ja minil eelasi kogun 100kõik 0 mepussnugadega kes he) – langen maha tapavad. 23 haavatuten es üle vas uid ja haavatui tavalt 12 langen a. Soo mlased miLisaks d tusadakurtsid võisdessantlastele ute ja teadm olla kokku selle üle, et peale . Sõjasapunased ata kadunute agiks saa haavatutena. di üheksa ku na, 30–40 ho bu uli st, pil dujat, 89 ründasid 500 neidpü Narvas ka kohalikest elanikest „valgekaartssi ja üks lennuk. Hinnan Narva võit oli eesti punakü kindlasti sam guliselt või tid 28. lased”. Maa põles sissetungijate tegu, sid et gus saa a tähtis kui Paj novembrist jalge all ja oli vutatu, kuid u lahinkuni 19. jaanu Eesti nal või on mitmete ari delNarva ni terve pin nahaga üle jõe pääseda. Punastele oli oluline des kaotada l põhjustel jää viimase varju. 150–200 meest nud saanutena. Ko surma os vangidpäästmine, ka oma soomusrongi mis toimetati üle jõe e ja haavatut ulatuda tuhand ega võis see arv etB: Brahman, A. Dessan eni. kell kaks vagunhaaval 19. jaanuari öösel kartusest, tpataljoni lah taasvallutam Võib mainida ing Laagna all ine. Sõdur, , et Utsild ja Narva nr 3−4 /1939. ria des kiiruga remonditud kokku variseb. mosotien histori sandim Niinistö, Jus eeste kaotus a 1918−1922. Hel si. Heied dessandid sinki, 2005. Oll Soomlastel õnnestus Narvas korraldada suuremat Vabadussõjas. , Arto. Merev Meremees, nr äe 2/2 009. sorti veresaun, kus kõigepealt niideti kuulipildujatest

106

N. Kull. Utria

dessant. Õlima al.

107

Armastatud sari „101 Eesti…” on seekord jõudnud meie kultuuri ja looduse juurest jõu lahinguteni. Ehkki oleme põhjusega uhked lah oma laulva revolutsiooni üle, mis õnnestus om läbi viia igasuguse verevalamiseta, on lahingutel väikese Eesti ajaloos siiski ülioluline gut roll. Nii mõndagi on otsustatud sõjaväljadel roll ning peaaegu alati on ja merelahingutes m meil tulnud võidelda ülekaaluka vastasega. me Mati Õuna ja Hanno Ojalo käsitlus on ühest küljest lihtsalt äärmiselt põnev lugemine ja teisest küljest ülevaatlik ja lug süstemaatiline ajalooteadmiste allikas. süs Iga kirjeldatava lahingu juures on eraldi välja toodud selle toimumise aeg ja koht, välj osalenud jõud, juhid, kaotused ja lahingu osa tulemus. See on raamat, mis pakub kindtule lasti huvi ka neile, kes sõjaajaloo vastu ehk last varem tõmmet tundnud ei olegi. var Juhuse tahtel ilmus äsja ka „1001 lahinJu gut, mis muutsid ajalugu” – mahukas ülegut vaade viimase 5000 aasta jooksul toimunud vaa olulistest relvakonfliktidest kogu maailmas. olu Aga et asi liialt militaarseks ei muutuks, A selle eest hoolitseb meie meeleolukas valiksell raamat „Pariisi abikaasa” ning muidugi raa leidub ajakirjas ka hulgaliselt muid uhiuusi leid raamatuid nii suurtele kui väikestele. raa Mõnusat lugemist!

Suure Eesti Raamatuklubi toimetaja

Kõigi oktoobri klubiraamatu ostjate ja tellijate vahel loosime välja 10 Lennusadama perepiletit! Perepileti väärtus on 19 eurot ja see kehtib kuni 30. aprillini 2013. Loosimine toimub 15. novembril.

Lennusadama meretäis põnevust ootab Sind oktoobrist–aprillini T–P kell 11–19. Vaata lisa: www.lennusadam.eu

3 3

10.2012 08.2009

UTRIA DESSANT JA NARVA VABASTAMINE


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 4

10.2012 08.2009

4

Raamatuklubi küsimustele vastavad Mati Õun ja Hanno Ojalo Millal ja kuidas jõudsite äratundmisele, et just sõjaajalugu on teie kutsumus? M.Õ.: Aastal 1979. Esialgu paistis, et seda äratundmist saadab tolle aja kohta erakordne edu. Kirjastusega „Valgus“ sai kokku lepitud kolme sõjatehnikaajaloo-alase raamatu tegemiseks: „Sõjalaevad“, „Soomusmasinad“ ja „Sõjalennukid“. Neist kahe esimese käsikirjad kirjutasin valmis, kunstnik Väino Tõnisson joonistas neile priimad, detailpeened värvilised illustratsioonid. Kuid siis jäi asi venima. „Sõjalaevade“ käsikirja ja pildid võttis toimetus ette 1985–86 ning siis selgus näiteks, et Vene sõjalaevade hukkumistest ei ole soovitatav eesti lugejale kirjutada (vene lugejale võis!), illustratsioonidel ei tohi taevas olla süngeid tumedaid pilvi ja linnud ei tohi lennata ülevalt alla (see olla kogu ühiskonna allakäigu sümbol!). „Sõjalaevad“ ilmusid Entsüklopeediakirjastuse väljaandel alles 1999. aastal, 18 aastat pärast käsikirja ja illustratsioonide valmimist. H.O.: Arvan, et juba lapsepõlves, kui asusin lugema kõikvõimalikke ajaloo-alaseid raamatuid alates ajalooõpikutest ja lõpetades selliste seiklusjuttudega nagu „Egeri tähed" ja „Must nool".

www.serk.ee

Olete ka varem koos raamatuid kirjutanud, kuidas teie omavaheline koostöö alguse sai ja kuidas see koos kirjutamine õigupoolest käib? M.Õ.: Koostöö algust täpselt ei mäletagi, aga selle mõttega tuli välja vist Hanno. Mõte osutus edukaks ja „101 Eesti lahingut“ on vist kaheksas raamat, mis meil koos tehtud. Neist kaheksast kahel on teisigi autoreid. Meie töö raamatu kallal algab selle struktuuri tegemisest ja teemade omavahelisest jagamisest. Oleme mõlemad suhteliselt kärmed kirjutajad ja tekstide valmimisele järgneb nende ühtlustamine: korduste väljarookimine, isiku- ja laevanimede täpsustamine (kasutame suurelt osalt eri allikaid); aga ka illustratsioonide valmimine jms. H.O.: Koostöö käib päris sujuvalt, sest kahekesi raamatut kirjutades tuleb ju kaks korda vähem vaeva näha. Jagame raamatu mahu pooleks, kumbki kirjutab oma poole valmis ja siis tuleb see kokku panna. Sama teksti kahekesi kirjutada pole vajadust. Kuidas jagasite omavahel ära raamatu „101 Eesti lahingut“ peatükid ning kuidas otsustasite, mida 101 valikusse võtta, mida jätta? Kas konsensus lahingute osas tuli kiiresti või pidite omavahel palju piike murdma? M.Õ.: „101 Eesti lahingu“ peatükid jagasime vastavalt teineteise teadmistele ja sümpaatiale (või antipaatiale) käsitletavate sündmuste vastu. Hea on kirjutada asjadest, mida arvad teadvat ja mille tegelased on sulle sümpaatsed. See viimane

Mati Õun ja Hanno Ojala Varraku toimetuses augustis 2012. Foto: Päivi Palts

punkt ei ole muidugi sageli täidetav, ajaloos ei saa mööda minna ka tõrget tekitavatest sündmustest ja isikutest. Üldreeglina saavutame me Hannoga omavahelise konsensuse kiirelt, küllap oleme üpris sarnase mõttelaadiga. H.O.: Jagasime peatükid ära osaliselt selle järgi, milliseid lahinguid olime juba varem uurinud ja käsitlenud eelnevates raamatutes. Läbirääkimisi pidasime, kuid piikide murdmiseks asi ei läinud. Kas olulisi lahinguid jäi palju välja või oli etteantud 101 piisav arv? M.Õ.: Ei usu, et Eesti ajaloole väga olulisi lahinguid selle 101 hulgast välja jäi. Kuigi, eks valik ole subjektiivne. Teised mehed (või naised) oleksid teinud veidi teistsuguse valiku. Aga Eesti sõjaajaloos on relvakokkupõrkeid, millest ei saa üle ega ümber, kui see arv piirduks ka 26 või 51-ga. H.O.: Arvan, et olulisi lahinguid välja ei jäänud, 101 on täiesti piisav arv. Missugune lahing (või lahingud) on teie meelest Eesti ajaloole olnud kõige määravama tähtsusega? M.Õ: Sellist lahingut minu arvates ei ole. Küll on aga selliseid sõdu – muistne vabadusvõitlus, mille kaotamine pühkis meid ligi 700 aastaks kultuurrahvaste nimistust; I maailmasõda, kus Vene tsaaririik kokku kukkus ja tekkis võimalus meie oma riigi tekkeks; vabadussõda, kus see võimalus relva jõul ja vere hinnaga kinnitati; II maailmasõda, kus meie täissöönud ning endaga rahulolevad riigiisad selle iseolemise jälle kaotasid. Selle ara kaotuse vilju maitseme senini, ka uue vabariigi ajal. H.O.: See on küll keeruline küsimus. Kindlasti Madisepäeva lahing 1217. aastal, samuti Narva lahingud 1919. aastal.


NARVA KAITSMINE Koht Tulemus Juhid

7. mai–28. august 1704

Narvat vallutama suundus Vene piiramisvägi juba 1704. aasta kevadel enne Tartu käsilevõtmist. Kõigepealt blokeeris vojevood Pjotr Apraksini 8000-meheline korpus mai algul Narva jõe suudme, seejuures seati mõlemale kaldale üles kokku kaheksa suurtükki tõkestamaks Narvale abi saatmist mere poolt. Juunis asuti laagrisse juba Narva ja Jaanilinna juures ning alustati piiramistöid, komandandi käsul põletasid rootslased maha Narva eeslinnad. Esialgu oli Vene sõjaväes ligi 20 000 meest, kuid pärast Tartu langemist 24. juulil saabus kohale ka Šeremetjevi armee ning nüüd oli piirajaid kokku 45 000 sõjameest. Narvat kaitses eri andmetel 4500–5100 rootslast (nende hulka on arvatud ka eestlastest koosnevad Läänemaa ja JärvaViru maarügemendid) jonnaka ja isepäise komandandi Henning Rudolf Horni juhtimisel. 21. juulil alustasid venelased linna tulistamist piiramissuurtükkidest ning saavutasid seejuures ka edu Narva bastionide ja müüride purustamisel. Ööl vastu 12. augustit tabas üks Vene lõhkepomm kindluse suurimat laskemoonaladu, mis õhku lendas. Lisaks sellele kannatas Narva juba pikemat aega toiduainete nappuse käes. Kõigele vaatamata keeldus Horn igasuguse abilootuseta siiski jonnakalt kapituleerumast ja Peeter I valmistas ette tormijooksu. See algas ootamatult 20. augustil kell 14. Ootamatult tabatud Narva kaitsjad (kes olid oodanud rünnaku algust eelmisel ööl ja kellest suur osa nüüd magas) ei suutnud kaua vastu panna ja peale

Osalenud jõud Kaotused

Põhjasõda Narva Venemaa võit Venemaa Peeter I feldmarssal Georg Ogilvy 45 000 meest 100 suurtükki 2000–3000 surnut

Sooduspakkumine klubiraamatu „101 Eesti lahingut” SOOVITAME ostjatele ja tellijatele: 5 siin iga raamat vaid

7.05.1704–28.08.1704 (26.04.–16.08.1704) 1700–1721

Rootsi kindral Henning Rudolf Horn 4500–5100 meest 449 suurtükki 2700 surnut 1843 vangi

5

9.90 €

tunniajalist ägedat võitlust tungis Vene vägi linna sisse. Järgnes veresaun ja kahepäevane rüüstamine, mille legendi kohaselt olevat lõpetanud vaid tsaari isiklik sekkumine, kes raius mõõgaga surnuks mitu kõige innukamat rüüstajat. Vangistatud komandandile olevat raevunud tsaar vastu lõugu andnud ja oobersti kaheks nädalaks ahelates vangikeldrisse sulgenud (liigse ülbuse ja Vene sõjavangide halva kohtlemise eest). Hiljem Venemaale viidud Horn vabanes sõjavangist alles kümne aasta pärast. Oma kaotusteks tormijooksul nimetavad Vene allikad hämmastava täpsusega 359 langenut ja 1340 haavatut, kogu piiramise jooksul kantud kaotused olid kindlasti suuremad. Rootslasi sai surma kokku kuni 2000–2700 meest (neist 1300 langes tormijooksu käigus), 1843 langes vangi. Kuid kõige õnnelikumad olid need 400 sõjameest, kes paiknesid Jaanilinnas. Nemad panid vastu kuni 28. augustini ja kapituleerusid siis tingimusel, et neil lastakse koos käsirelvadega vabalt lahkuda. Seekord pidasidki venelased sõna, rootslased läkitati Tallinna ja Viiburisse. Narva vallutamine oli tsaari jaoks suur võit, lisaks langes venelaste kätte suur sõjasaak – ligi 449 mitmesugust kahurit, haubitsat ja mortiiri, 11 000 püssi ning hulgaliselt muud sõjavarustust.

10.2012 08.2009

26

Narva kaitsmine

KLUBIHIND

€ 9.90 € 28.58 TAVA H I N D

Veremaad Euroopa Hitleri ja Stalini vahel Timothy Snyder

B: Palli, Heldur. Kui Raudpea läks: pildikesi Põhjasõja ajast. Tallinn, 1967. Kroon, Kalle. Kolme lõvi ja greifi all Põhjasõjas. Tallinn, 2007.

Kirjastus Varrak Tõlkinud Rein Turu 536 lk, kõva köide, 160 × 240 mm KOOD 24257

60

KLUBIHIND

€ 9.90 € 24.73 TAVA H I N D

Kolmas Reich Uus ajalugu Michael Burleigh Kirjastus Varrak Tõlkinud Rein Turu, Jaanus Õunpuu 839 lk, kõva köide, 165 × 246 mm KOOD 19345

KLUBIHIND

€ 9.90 € 19.60 II maailmasõda. Täpne ja näitlik teejuht välksõjast Hiroshimani Peeter I peatab rüüstamise Narvas. Fragment A. Zauerweidi maalist.

61

Kirjastus Varrak Tõlkinud Rein Turu 360 lk, kõva köide, 255 × 307 mm KOOD 20921

www.serk.ee www.serk.ee

TAVA H I N D


Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust.

VALIKRAAMAT SOOVITAME 6 6 10.2012 08.2009

PARIISI ABIKAASA Paula McLain Raamatu peategelane on Hadley Richardson, kes kohtub kahekümne kaheksa aastaselt Chicagos Ernest Hemingwayga ning armub, sest teda võluvad mehe energia ja kirglik tahe kirjanikuks saada. Nad abielluvad ja lähevad elama Pariisi. Pariis on just selline, nagu seda kirjeldas Hemingway oma raamatus „Pidu sinus eneses”, ainult et nüüd vaadeldakse seda tema naise silmadega. Õhtud kirjanike ja kunstnikega, säravad vestlused, purjutamine ja üldine õhkkond polnud kindlasti soodne abielu püsimiseks ning ka Hadley ja Hemingway koosellu tulevad lahkhelid. Poja sünd ei paranda asja ning mida kuulsamaks Hemingway saab, seda suuremat huvi pakub ta ka teistele naistele.

KLUBIHIND

€ 17.50 € 19.60

www.serk.ee

TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Tiiu Loog 336 lk, kõva köide 145 × 203 mm KOOD 25841

uus!

PAULA MCLAIN sündis 1965. Ohios. Tema vanemad hülgasid kõik oma lapsed ning Paula ja tema kaks õde käisid järgmised 14 aastat ühest asendusperest teise. Lõpuks avastas Paula endas soovi ja võime kirjutada ning alustas luulest. Ta õppis luulet Michigani ülikoolis ja on saanud 1996. aastast saadik mitmeid loomestipendiume. Ta on kirjutanud kaks luulekogu ja kõrgelt hinnatud mälestusteraamatu „Nagu perekond”. Enne „Pariisi abikaasat” on ta avaldanud ka romaani „Sõidupilet”. Foto: Stephen Cutri


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 7 7

HÕRGUD KINGITUSED 10.2012 08.2009

Isetehtud kinkekarpidest retseptideni Jess McCloskey

Pole tähtpäeva, mis ei vääriks mõnd isetehtud kingitust koduse hõrgutise kujul. Üha rohkem inimesi naaseb traditsioonilise toiduvalmistamise juurde ning seetõttu on suurenenud ka huvi isikupäraste kingituste vastu. Selle raamatu läbimõeldud ja viimistletud retseptid teevad kingisaajale kindlasti rõõmu ning nende valmistamisega saavad hakkama ka kõige rohelisemad kokad. Raamatu retseptid on lihtsad, nende põhjal valmivad kingitused aga rikkaliku ja põneva maitsega – sobiva retsepti leiab siit nii šokohoolikule kui ka tšillisõbrale. Autor annab ülevaate kogu protseduurist alates koostisosade ostmisest kuni selgitustega retseptideni ja elegantsete pakendite valmistamise juhisteni.

KLUBIHIND

uus!

€ 15.90 € 17.60 TAVA H I N D

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Piret Raudsepp 144 lk, kõva köide 200 × 220 mm KOOD 25384

KOLMAS PEATÜKK

GRANAATÕUNAMUFFINID MEE-VÕIKREEMIGA

Muffinid

5 Jaga tainas muffinipanni pesadesse, nii et need

1 Kuumuta ahi 190 kraadini. Kata muffinipanni pesad paber- või silikoonvormidega.

2 Sega pehmet võid, kuni see muutub heledamaks

Pehmed maiustused Aeg-ajalt tekib vast igaühel isu millegi magusa järele, mis ei kuulu päriselt šokolaadi maailma. Sellest peatükist leiad just niisuguseid isuäratavaid pehmeid maiustusi, mis on otse loomulikult ka imetoredad kingitused.

190 g peensuhkrut 145 g isekerkivat jahu

Võikreem

120 ml granaatõunasiirupit

kuni see on hele ja kohev ning hoiab kuju.

eraldi munad ja piim.

piima-munasegu. Sega pehmeks tainaks. Sega õrnalt juurde granaatõunasiirup ja -seemned.

145 g pehmet magedat võid

näputäis soola

1 Vahusta või heledaks. Lisa suhkur. Vahusta segu,

4 Lisa vahustatud võile vaheldumisi kuivained ja

MUFFINID

oleksid kolmveerandini täidetud. Küpseta 15 minutit, kuni muffinid on kerkinud ja hakkavad pruunistuma. Lase muffinitel enne kaunistamist jahtuda.

ja läheb vahtu.

3 Vispelda teises kausis kokku kuivained. Sega

12–24 MUFFINIT

4 muna 4 sl väherasvast piima

2 värske granaatõuna seemned MEE-VÕIKREEM

2 Sega juurde mesi või hele siirup ning sega veel läbi. Pane mett või siirupit nii palju, et saaksid sobiva konsistentsi ja maitse. Enne jahtunud muffinite kaunistamist tõsta kreem külmkappi jahtuma.

75 g pehmet magedat võid

3 Säti muffinid kinkekarpi. Säilivad õhukindlalt suletud karbis külmkapis kuni 2 päeva või sügavkülmikus kuni 2 nädalat.

SOOVITUS

SOOVITUS Üllata sööjaid kaht sorti muffinitega, ilma et näeksid mingit lisavaeva. Valmista muffinite põhitainas ning lisa poolele tainast ühe granaatõuna seemned ning pool siirupist. Maitsesta ülejäänud tainas millegi muuga.

600 g sõelutud tuhksuhkrut 60–120 ml mett (või soovi korral heledat siirupit)

Mida rohkem mett kreemi hulka segada, seda vedelam kreem tuleb. Kui tahad vedelamat tulemust, võta rohkem mett, kui paksemat, siis vähem.

57

www.serk.ee www.serk.ee

Granaatõunasiirup on õige särtsaka loomuga. Seda äärmiselt teravat ja tugevamaitselist lisandit saab kasutada mitmesugustes maiustustes. Kõige paremini sobib see aga kerge ja isuäratava muffini maitsega.


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 8

10.2012 08.2009

8

1001 LAHINGUT, MIS MUUTSID AJALUGU R. G. Grant Alates esimestest ajalooürikutes jäädvustatud relvastatud kokkupõrgetest, mis toimusid Sumeris 2500 eKr, on geograafilise ja poliitilise paremuse saavutamiseks ikka ja jälle lahinguid peetud. See raamat annab asjatundliku ja põhjaliku ülevaate maailma poliitilise ja kultuurimaastiku kujunemist mõjutanud relvastatud kokkupõrgetest, mis hõlmavad pikka ajavahemikku antiikaja väikestest lahingutest tänapäeva laastavate konfliktideni. „1001 lahingut, mis muutsid ajalugu” kirjeldab viimase 5000 aasta kõige pingelisemaid, dramaatilisemaid, olulisemaid ja erakordsemaid relvastatud kokkupõrkeid ning nende mõju kogu maailma arenguloole. Raamatu illustreerimisel on kasutatud vanu gravüüre, nüansirikkaid gobelääne, dramaatilisi maale ja meeldejäävaid fotosid.

uus!

KLUBIHIND

€ 25.00 € 33.40 TAVA H I N D

Võidad üle 8 euro!

1812. aasta Ameerika-Briti sõda

Napoleoni sõjad

www.serk.ee

Smolensk

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Olavi Teppan, Kalle Klein, Lauri Vahtre, Ingvar Bärenklau, Andrus Maran 960 lk, kõva köide, 160 × 210 mm KOOD 25438

Constitution ja Guerriere

16.–18. august 1812

19. august 1812

Kui Napoleon tungis 1812. aasta juunis Venemaale, siis tegi ta seda üle poolemiljonilise ja paljurahvu-

vanad ja räämas linnakindlustused; eeslinnades rullus segane võitlus, kui prantslased linnale tormi jooksid.

18. juunil 1812 kuulutasid Ühendriigid Suurbritanniale sõja. Selle tingis aja jooksul kogunenud pahameel

Suurtükkide kogupauke vahetades lõi üks Hulli kahurikuul Guerriere’i besaanmasti minema, mille tagajärjel laevad

selise armee eesotsas. Ta vajas kiiret ja otsustavat võitu, kuid hoolimata edust Smolenski all ei suutnud ta venelaste vastupanu murda. See tähendas, et sõda

Prantsuse suurtükivägi pommitas suurema osa linnast põlevaiks varemeiks, kuid Vene jalavägi kaitses oma positsioone nii sünge visadusega, et see jahmatas prantslasi.

inglaste vastu, mille üks põhjus oli Ameerika sadamate osaline blokaad. Üks Ameerika rannikul hiilivatest Briti sõjalaevadest oli 38 suurtükiga fregatt

kergelt kokku põrkasid. Hull manööverdas Constitutioni vaenlase teise pardasse ja taas vahetati kogupauke. Ameeriklaste suurtükituli kahjustas Guerriere’i keret

kandub aina sügavamale Vene territooriumile.

Tõmmanud vaenlase lahingusse, üritas Napoleon teda sisse piirata. Vene väejuhid mõistsid ohtu ja andsid käsu

Guerriere kapten James R. Dacresi juhtimise all.

ja grootmasti, mis purunes ja tõi laevad jälle kokku. Enne kui kumbki kapten jõudis teele saata rünnakusalga,

Napoleoni sõjakäigu esimeste nädalate siht oli Vene armee strateegiliselt sisse piirata. Tunduvas arvulises vähemuses venelased aga taandusid, selle asemel et

öö jooksul taanduda. Taas sai otsustavaks kümnest polgust koosneva järelväe visadus, kui esimesed Napoleoni üksused (peamiselt portugali ja saksa nekrutid) linna tun-

Dacres ei mõelnudki Ühendriikide väikest laevastikku karta ja otsis lahingut. 19. augustil umbes kell kolm peale lõunat märkas ta 400 miili Halifaxist kagus põhjatuules seilamas üksikut

eemaldusid laevad teineteisest. Guerriere’i meeskond koristas kiirustades rususid, Hull aga lähenes, kavatsedes Guerriere’i teki kartetšitulega üle külvata. Haavatuna ja

riskida pealahinguga. Napoleon lootis, et venelased on sunnitud lahingusse astuma Smolenski kui ühe kõige

gisid. Venelased läksid üle jõe ja põletasid enda järel sillad. Napoleon hõivas vaid varemetevälja. JS

Ameerika sõjalaeva. See oli suurem ja paremini relvastatud (44 suurtükiga) fregatt Constitution kapten Isaac Hulli juhti-

võimetuna kontrollima oma laeva, mille suurtükid olid segamini ja juba veepiiril, pidas Dacres ohvitseridega nõu.

pühama Vene linna juures. Selles oli tal õigus: keiser Aleksander ja vene rahvas nõudsid, et linna ei tohi võitluseta ära anda.

Kaotused: Venemaa – 125 000 mehest 12 000 kuni 14 000

misel. Nagu tavaliselt oli mõlemal suurtükke rohkem, kui näitas ametlik arv (Constitutionil 54, Guerriere’il 49), sealhulgas eriti raskeid lühimaavõitluseks mõeldud kahureid.

Need nõustusid, et edasised ohvrid oleksid mõttetud, ja laev langetas lipu. RB

Dacres andis kaks korda kaugelt edutult tuld. Hull ootas vastusega, kuni vaenlane jõudis lähemale. Meremehed

Kaotused: Ühendriigid – 476 mehest 9 surnud ja

ja täpsuslaskurid mõlema laeva taglases avasid musketitule vaenlase meeskonna ja ohvitseride pihta laevalael.

57 haavatud

Kaks Prantsuse kolonni ületasid öösel Dnepri ja forsseeritud marss tõi nad 48 kilomeetri kaugusele Smolenskist, enne kui kohati vastupanu. Kangekaelne järelväelahing võimaldas venelastel mehitada Smolenski

536 | 1800–1899

surnud või haavatud; Prantsusmaa – 185 000 mehest 10 000 surnud või haavatud

» Wagram

1809

Borodino 1812 ¼

„Smolenski lahing 1812” – linn kannatab nii Prantsuse kui Vene üksuste tegevuse tõttu.

R

R Värviline litograafia aastast 1893: Constitutioni ja Guerriere’i duell.

13 haavatud; Suurbritannia – 263 mehest 21 surnud ja Fort George 1813 ¼

1800–1899 | 537


ILUKIRJANDUS SOOVITAME

€ 22.50

Lucinda Riley

John Grisham

Lapsepõlves armastas tulevane kontsertpianist Julia Forrester veeta aega Wharton Parki härrastemaja kasvuhoones, kus õitsesid eksootilised lilled. Nüüd, vaevaliselt toibudes teda tabanud isiklikust tragöödiast, leiab ta jälle sealt lohutust. Lucinda Riley haarav jutustus viib lugeja ka ajas tagasi, sõjast räsitud Euroopasse ja eksootilisse Tai Kuningriiki, ühendavaks lüliks armastuse keerdkäigud.

Finley & Figgi advokaadibüroo suudab end vaevu ära elatada. Ühel päeval satub nende juurde noor, kuid juba läbipõlenud jurist David Zinc, kes on just töötuks jäänud. Uue tööjõu abiga on F&F valmis käsile võtma tõeliselt suure kohtuasja, mis võib osanikud rikkaks teha. „Protsessijad“ on pööraselt nauditav lugu, tuubil täis kohtudraamat, kavaldamist ja pingekruvimist.

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Anne Kahk Sari „Varraku ajaviiteromaan“ 512 lk, kõva köide, 145 × 203 mm KOOD 25858

KLUBIHIND

€ 20.90

Cetaganda

Patrick Rothfuss

Miles Vorkosigani seiklused jätkuvad sedapuhku Cetaganda planeedil. Cetaganda impeeriumi keisrinna on surnud ning Miles ja ta nõbu Ivan osalevad matustel Barrayari diplomaatidena. Esmapilgul üsna ohutu missioon pakub esimese üllatuse kohe, kui mehed saabuvad – nimelt ründab neid arusaamatul põhjusel üks surnud keisrinna teenreid. Järgmisel päeval on see teener juba surnud...

€ 20.90

KLUBIHIND

€ 20.90

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Piret Marvet Sari „F-sari”, 272 lk, pehme köide, 143 × 200 mm KOOD 24714

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Lauri Saaber 376 lk, kõva köide, 145 × 200 mm KOOD 25865

Targa mehe hirm II osa

Lois McMaster Bujold

KLUBIHIND

Triloogia „Kuningatapja kroonika“ teise raamatu „Targa mehe hirm” teises osas jätkuvad Kvothe seiklused. Värskeid arme jagub nii tema kehale kui hinge, ent need on odav hind saadud teadmiste ja oskuste eest. Sest see Kvothe, kes ülikooli naaseb, pole lihtsalt osavate kätega muusik, vaid meister ka armuasjades ja mõõgavõitluses. Ning tuule nime kasutamine õnnestub ikka sagedamini. KLUBIHIND

€ 22.50

Kirjastus Varrak Inglise keelest tõlkinud Juhan Habicht 584 lk, kõva köide, 143 × 200 mm KOOD 25223

Tulemüür

Idatuulte pöörises

Henning Mankell

Vaino Kallas

Kaks noort tüdrukut tapavad jõhkralt taksojuhi. Mõni päev hiljem leiab turvamees pangaautomaadi juurest surnud mehe. Peagi pärast seda toimub elektrikatkestus, mis matab suure osa Skånest pimedusse. Riket likvideerima saadetud montöör teeb alajaama juures kohutava avastuse. Uurimist juhtiv Kurt Wallander aimab, et kõik need sündmused on omavahel mingil kombel seotud.

Romaani sündmustik toimub aastatel 1940–1947 ühes Eesti vallas ja kandub romaani lõpus osaliselt väljapoole Eestit. Sündmustik algab 1940. aasta „juunipöördega“ ja nõukogude riigikorra kehtestamisega Eestis. Järgnevad küüditamine ja Suvesõja sündmused ning algav Saksa okupatsioon. Nende sündmuste taustal hargneb kahe noore kiindumise ja armumise lugu.

Kirjastus Varrak Rootsi keelest tõlkinud Kadri Papp 464 lk, pehme köide, 130 × 200 mm KOOD 25247

99

10.2012

Protsessijad

KLUBIHIND

€ 12.40

Kirjastus Grenader 319 lk, kõva köide, 115 × 125 mm KOOD 512003

www.serk.ee www.serk.ee

KLUBIHIND

Kasvuhoonelill


NOORTELE JA LASTELE SOOVITAME 10 10

Ruubeni liblikad. Kirsipiia

10.2012 08.2009

Kiiri Saar Septembrikuu algus toob ühte Tallinna gümnaasiumi lõpuklassi uue õpilase – nägusa ja kütkestava Ruubeni, kes võidab oma meeldiva oleku, erakordse tarkuse ja sarmiga otsekohe koolikaaslaste poolehoiu. Ent kõigi üllatuseks näib noormees kaunitest kooliõdedest enim huvi tundvat hoopis paksukese ja paljude pilkealuse Kirsipiia vastu.

KLUBIHIND

€ 8.90 Kirjastus Varrak 28 lk, pappraamat 234 × 314 mm KOOD 25407

KLUBIHIND

€ 14.90

Kirjastus Varrak 271 lk, pehme köide, 130 × 200 mm KOOD 25780

Vaata! Otsi! Leia meid üles!

Välised

Hartmut Bieber

Scott Westerfeld

Kas talus, mänguväljakul, jaamas, basseinis või mõnes muus põnevas kohas – sellest raamatust leiad palju lõbusat avastamiseks! Otsi üles kõik tegelased, keda sa pildiribal näed, ja räägi, mida nad teevad. Vahva pildiraamat kõige pisematele, mis arendab lapse kõne- ja vaatlusoskust.

Scott Westerfeldi „Inetutega” alanud sarja viimases raamatus on endine režiim langenud, kedagi ei tehta enam ilusaks udupeaks ja Tally on läinud elama vabasse loodusesse. Maailm on muutunud ning autor näitab, milliseks. Raamatu peateemaks on ilukultuse asemel kuulsusekultus.

KLUBIHIND

€ 15.90

Kirjastus Varrak Tõlkinud Kret Kaasik 408 lk, pehme köide KOOD 25872

KLUBIHIND

Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte

€ 8.90

Kristiina Kass illustreerinud Heiki Ernits

Kirjastus Varrak 40 lk, kõva köide 215 × 280 mm KOOD 25476

Kristiina Kassi põnevas ja lõbusas jutukogus seiklevad peale kummitava õpetaja ka mustkunstnik, hambahaldjas, hiiglased, nõiad, päkapikud, printsid ja metsakollid. Ja muidugi ka mõned üsna tavalised lapsed ning natuke ebatavalised kassid ja koerad.

Annika, Marie ja nende sõbrad Pabernukuraamat www.serk.ee

Renate Cossmann Raamatus on 11 pabernukku, nende riided ja mänguasjad, mida saad ise välja rebida ja nende jaoks toredaid mänge välja mõelda. Nukud seisavad ka püsti, et saaksid neid liigutada, kuhu sulle meeldib.

KLUBIHIND

€ 13.15

Kirjastus Tänapäev 148 lk, kõva köide, 170 × 235 mm KOOD 272235


VARIA SOOVITAME

Kirjastus Varrak 200 lk, pehme köide 145 × 198 mm KOOD 19680

Kirjastus GoGroup 400 lk, kõva köide 150 × 215 mm KOOD 926725

KLUBIHIND

10.2012 08.2009

11

€ 14.90

KLUBIHIND

€ 16.90 Feng shui h ja b bagua: abistajate, b õpetajate ja reiside feng shui Janno ja Siret Seeder

Tiit Pruuli Tiit Pruuli raamat avab Liibanonis pantvangis olnud seitsme eestlase vabastamise tagamaid. Põnevusraamatust saab teada, kuidas tegutsesid Eesti välisministeerium, kaitsepolitsei, välisluure ja teised ametiasutused ning üksiküritajad nii Eestis kui ka mujal maailmas. Raamatus on seniavaldamata dokumente, andmeid läbirääkimisest, röövitute sugulaste päevikukatkeid. Samuti antakse põhjalik ülevaade Lähis-Ida ajaloost, kultuurist ja poliitikast.

Janno ja Siret Seeder: „Sarja kuuendas raamatus käsitleme bagua kaheksa tsooni teooria kuuendat eluvaldkonda. Õpime tundma selle eluvaldkonna olemust ja mõjutusi teiste bagua alade suhtes, samuti näitame, kuidas seda tsooni tasakaalustada, aktiveerida ja ravida ning õppida kasutama mitmesuguseid abivahendeid.” Telli ka Janno ja Siret Seederi varem ilmunud raamatuid: Karjääri ja õigete valikute feng shui KOOD 19642 14.60 € Suhete ja armastuse feng shui KOOD 19659 14.60 € Sugupuu ja mineviku feng shui KOOD 19666 14.60 € Raha ja rahulolu feng shui KOOD 19673 15.50 €

Minu India

Andmise mõte

Eeva Kaun

Stefan Klein Stefan Klein näitab, millised seadused otsustavad meie elus edu ning ebaedu üle. Ja ta kirjeldab, miks inimlik kooselu ning teiste parem käekäik kuuluvad meie sügavaimate vajaduste hulka. Teiste eest hoolitsemine kaitseb meid mitte üksnes üksinduse ja depressiooni eest. Pigem teeb isetus meid õnnelikumaks ja edukamaks – ning nagu on tõestatud, tagab meile koguni pikema elu. KLUBIHIND

€ 17.90

Kirjastus Varrak Tõlkinud Krista Räni 328 lk, kõva köide, 130 × 200 mm KOOD 26022

Indias reisides varitseb meid üks suur oht, see on oht üle mõelda. Targem on üldse mitte mõelda, või kui, siis ainult südamega. See on ainus viis üle elada töö India kontoris, mister ja madam Singhid, pidev maine üle muretsemine, kriket, Mysore’i kuningas ja kõik need tassid seda neetud chai’d.

KLUBIHIND

€ 12.30

Snaiper idarindel

Naise tervis

Albrecht Wacker

Gillian McKeith Autor näitab, kuidas saavutada kontrolli oma hormoonide üle, nii et võite purjetada läbi puberteedi, särada raseduse ajal ning minna läbi menopausi graatsiliselt ja väärikalt. Õppige toime tulema kõigi oma kehas toimuvate muutustega, nii et võiksite olla parima füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise juures ja saaksite hakkama kõigi probleemidega. KLUBIHIND

€ 17.20

Kirjastus Pilgrim Tõlkinud Julika Laulik, Pille Runtal 415 lk, pehme köide, 170 × 220 mm KOOD 469604

Kirjastus Petrone Print 396 lk, pehme köide, 130 × 190 mm KOOD 511006

Wehrmachti snaipri, rüütliristi kavaleri Josef Allerbergeri mälestused pakuvad lugejale tõepärase ja ilustamata ülevaate ühe Wehrmachti edukaima snaipri värbamisest, väljaõppest ja lahingutegevusest. Ühes temaga saate osa 3. mägidivisjoni võitlusest idarindel ning tema argipäevast täis hirme, eneseületamist ja võitlusi. KLUBIHIND

€ 15.00

Kirjastus Ersen Tõlkinud Age Kullerkupp 295 lk, pehme köide, 140 × 208 mm KOOD 252374

www.serk.ee www.serk.ee

Antiliibanon 2011


SUUR SOODUSPAKKUMINE! SOOVITAME

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

12

10.2012 08.2009

12 KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

€ 5.90

€ 9.90

€ 9.90

€ 9.90

Tavahind

Tavahind

Tavahind

18.45

20.64

18.15

Kehahoolduse käsiraamat

Massaaž ja aroomteraapia

Märgid ja sümbolid

Susan Elisabeth Davis, Mona Behan

Catherine Stuart

Koostöös tuntud naha-, juukse- ja kehahooldustoodete tootja The Body Shopiga sündinud raamat pakub naistele sadu viise oma tervise, välimuse ja vaimse heaolu parandamiseks.

Praktiline illustreeritud käsiraamat pea-, näo-, keha- ja jalamassaažiks, lisaks on raamatus suur valik aroomteraapia ravivõtteid.

Raamatus seletatakse lahti üle 2000 märgi ja sümboli, alates lihtsatest kujunditest ja värvidest kuni jumalate, pühade rituaalide ja kuulsate kaubamärkideni.

512 lk, kõva köide, 165 × 220 mm KOOD 18898

320 lk, pehme köide, 200 × 242 mm KOOD 19987

352 lk, kõva köide 200 × 240 mm KOOD 19055

Tavahind

23.14 VAU! Piltidega entsüklopeedia kogu perele See visuaalselt köitev teos on täidetud ohtrate teadmistega metallidest molluskiteni, robotitest revolutsioonideni ning inimkeha saladustest kõrgkultuuride saavutusteni. 297 lk, kõva köide 258 × 308 mm KOOD 19550

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

€ 9.90

€ 5.90

€ 7.90

€ 4.90

Tavahind

Tavahind

Tavahind

19.44

12.58

9.27

Tavahind

20.64

50 aastat saatana embuses

Ainus armastus

Salme jõuludeks

501 filmitähte

Rein Kasak

Tõnu Õnnepalu

Koostaja Peep Ilmet

Peatoimetaja Steven Jay Schneider

Autor selgitab omaenda näite varal, kuidas KGB tegutses: kuidas värvati informaatoreid, kuidas neid psühholoogiliselt mõjutati, milline oli KGB tegevuse haare.

Esseekogumik sisaldab teiste seas pikemaid käsitlusi B. Alveri, A. Suumani, V. Luige, P. Sauteri, aga ka F. Mauriaci, M. Houellebecqi ja J. Littelli loomingust.

Salmikus on jõulusalmid meie kõige armastatumatelt (laste)luule klassikutelt, aga ka noorema põlvkonna luuletajatelt.

See põhjalik teatmik filmiajaloo säravaimatest tähtedest on illustreeritud rohkete fotodega filmidest ja kaadritagustest stseenidest ning tulvil põnevaid fakte.

585 kõva köide, 174 × 246 mm KOOD 22819

355 lk, kõva köide, 125 × 205 mm KOOD 23328

159 lk, kõva köide 135 × 218 mm KOOD 21676

640 lk, kõva köide, 165 × 217 mm KOOD 17426

Komplekt 2 raamatust: Komplekt 2 raamatust: ko m ple k ti H I N D

ko m ple k ti H I N D

€ 7.90

€ 14.50 Tavahind

Tavahind

44.52

www.serk.ee

28.76 Pühakud. Kunst, ajalugu, ilmutused

Inglid. Kunst, ajalugu, ilmutused

Michael McMahon

Margaret Barker

429 lk, kõva köide, 135 × 180 mm

431 lk, kõva köide, 135 × 180 mm

„Pühakud” on austusavaldus meestele ja naistele, kes on üles näidanud nii tähelepanuväärset usku, et neist on saanud pühakud. „Inglid” aga on uurimus juudi ja kristlikus pärimuses esinevatest inglitest. Mõlemad raamatud on kaunilt ja rikkalikult illustreeritud. KOOD 19512

Shantaram. I raamat ja II raamat Gregory David Roberts

„Shantaram” põhineb suurel määral selle autori Gregory David Robertsi enda elul. Talle määrati kõikvõimalike süütegude eest 19-aastane vanglakaristus, ent tal õnnestus päise päeva ajal Victoria vanglast välja kõndida ning saada üheks tagaotsituimaks inimeseks Austraalias. Mumbais asutas ta tasuta kliiniku ning liitus kohaliku maffiaga. Lisaks jõudis ta õppida ära hindi keele, veeta aega India vanglas, armuda, mängida Bollywoodi filmides ning sõdida Afganistanis. Tõlkinud Riina Jesmin 463 lk + 341 lk, pehme köide, 160 × 240 mm KOOD 334491


Too sõbrad Raamatuklubisse ja teeni raamatuostu raha! Iga Raamatuklubiga liitunud sõbra eest TEENID

10 EUROT! Klubiga liitunud sõber saab endale valida 3 LIITUMISRAAMATUT, VAID 1 € TÜKK!

Sinu sõber saab paki liitumisraamatutega ja arve. Postikulu tasub Raamatuklubi. Sina saad 10 eurot raamatuostu raha oma klubiarvele pärast seda, kui Sinu sõber on liitumisraamatute eest tasunud. Raha saad kasutada Raamatuklubist ostetud raamatute eest tasumiseks. Raha välja ei maksta.

13

TOIMI NII:

• Tutvusta sõbrale Raamatuklubi ning täitke koos kõrvalolev kupong. • Palu sõbral siit leheküljelt endale valida 3 liitumisraamatut, 1 € tükk. • Postitage liitumiskupong, mille postikulu on Raamatuklubi juba tasunud.

LP RAAMATUKLUBI LIIGE – palun täida kõik allolevad read! Ees- ja perekonnanimi.......................................................... Klubiliikme number ......................................................................... Telefon.................................................................................................... LP UUS KLUBILIIGE – palun täida kõik allolevad read! Ees- ja perekonnanimi..................................................................... Aadress ................................................................................................... Telefon.................................................................................................... E-posti aadress ...................................................................................

NB!

• Mida rohkem sõpru Raamatuklubisse tood, seda rohkem raamatuostu raha kogud! • Ühelt aadressilt võib klubisse kuuluda üks inimene. • Kui soovid Raamatuklubisse kutsuda rohkem sõpru kui kupongile mahub, võta ühendust meie klienditeenindusega, leiame lahenduse.

Liitun Suure Eesti Raamatuklubiga .......................................... (allkiri) Valin liitumiseks järgmised 3 raamatut, 1 € tükk: Kood _________ Kood _________ Kood _________

Kampaania kestab kuni 31.10.2012

HEA UUS KLUBILIIGE!

420 rahvuslikku mustrit

Irina Tammis, Elo Lutsepp KOOD 22864

See rõõm on elust endast... 130 kitarriakordidega poplaulu läbi aegade

Feng shui ja bagua. Meie elustrateegiate loomine. Eesti oma feng shui I osa

Siret ja Janno Seeder KOOD 19628

Jõulud kodus Irina Tammis, Pille Petersoo KOOD 23786

MAKSTUD VASTUS EESTI

Eesti tikand 2

VARRAK AS PÄRNU MNT 67A 10134 TALLINN

Vali siit 3 liitumisraamatut, 1 € tükk! Tutvu ka meie klubireeglitega lk 15, sealt saad täpse info klubiliikme soodustuste kohta ja muud olulist teavet. NB! Liitumisraamatute postikulu maksab Suur Eesti Raamatuklubi. Küsimuste korral helista 646 0218.

KOOD 24820

Tiit Karuks KOOD 23984

Seenioride koduvõimlemise käsiraamat

Reet Pool KOOD 23373

SAAJA

Karin Greiner, Angelika Weber KOOD 22871

POSTIKULU

Treeni terviseks koos minuga

Üle 200 armastatud taime sõnas ja pildis

TASUB

Rein Veidemann KOOD 22802 Luba nr. 1066

Toataimed

101 Eesti kirjandusteost

www.serk.ee

101 Eesti spordilugu


AUHINNARAAMATUD SOOVITAME

Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, võid endale valida tasuta raamatu!

75 astat Eesti tantsupidusid

Pühade ja vaimsete A Arukalt k lt kujundatud k j d t d paikade atlas eluruumid

348 lk, kõva köide KOOD 16870

David Douglas

Terence Conran

176 lk, kõva köide KOOD 19611

224 lk, kõva köide KOOD 19536

Minevike müüja

Film

José Eduardo Agualusa

Silmaringi teatmik

H k Hukatus, häving h i ja mõrv

136 lk, kõva köide KOOD 22680

Ronald Bergan

Ann Granger

510 lk, pehme köide KOOD 17334

280 lk, pehme köide KOOD 24202

Narõmi kroonika 1930–1945

Üks päev

Vanad armsad muinasjutud

Coppélia Léo Delibes’i ballett

Rahvusooper „Estonia” ootab Suure Eesti Raamatuklubi liikmeid teatrisse pühapäeval, 21. oktoobril kl 12.00, kui laval on Léo Delibes’i ballett „Coppélia” Klubiliikmele ja tema kaaslasele klubi liikmekaardi esitamisel piletid sellele etendusele 20% tavahinnast soodsamalt! Piletite täishind olenevalt istekohast 9, 14, 17 ja 20 eurot. Sooduspileteid ei broneerita ja neid saab osta ainult Estonia teatri kassast. Kassa on avatud iga päev kell 11.00–19.00. Sooduspileteid müüakse, kuni kohti jätkub. Kui te ei saa kassasse kohale tulla, aga soovite pileteid siiski saada, siis kirjutage oma soovist anu@opera.ee või helistage 683 1210, sest tasuda saab ka ülekandega. Helistades öelge märgusõna „raamatuklubi”. Kuna see rõõmus ja värvikas ballett sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele, tuletab Estonia meelde, et eelkooli- ja kooliealistele lastele kehtib päevastel etendustel soodustus 50%! Korraga kehtib üks soodustus.

Vadim Makšejev 285 lk, kõva köide KOOD 22840

David Nicholls 424 lk, kõva köide KOOD 23779

160 lk, kõva köide KOOD 21386

www.serk.ee

Koreograaf-lavastaja: Ronald Hynd (Inglismaa) Muusikaline juht ja dirigent: Mihhail Gerts Dirigent: Risto Joost, Jüri Alperten Kunstnik: Roberta Guidi di Bagno (Itaalia) Hamilton

Täpsem info etenduse kohta: http://www.opera.ee/lavastus/coppelia

Mürgised taimed õues ja toas

Kiusatus

Catherine Cookson 238 lk, kõva köide KOOD 20594

Krista Kaur, Urmas Laansoo, Taimi Puusepp

315 lk, kõva köide KOOD 23953

219 lk, kõva köide KOOD 20938

Douglas Kennedy


KLUBIREEGLID

SOOVITAME 15

2. Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab paki postikulust.

jastame ainult koos tellimusega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui viienda klubiraamatu eest on arve Raamatuklubile laekunud. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel (1 punkt = 0.64 eurot. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta). Punktide kasutamise soovist tuleb teatada kohe tellimust tehes. 9. Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud on klubiliikmele soodushinnaga saadaval ka raamatuklubi teeninduspunktides Tallinnas – Rävala pst. 6 ja Kristiine Keskuses; Tartus – Ülikooli Raamatupoes Raekoja plats 11; Rakveres – Matsoni Raamatupoes Turu plats 5.

äraütlemise viimane päev on

22. oktoober MAKSTUD VASTUS EESTI

TASUB

POSTIKULU

SAAJA

Luba nr. 1066

8. Iga viie boonuspunkti eest võite endale valida tasuta auhinnaraamatu. Auhinnaraamatuid väl-

OKTOOBRI KLUBIRAAMATUST

VARRAK AS PÄRNU MNT 67A 10134 TALLINN

3. Kui Te klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, milleks on iga kuu 22. kuupäev. Teatage sellest ühel järgnevatest viisidest. klubi kodulehel: www.serk.ee 10. Juhul, kui olete andnud meile oma e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, e-maili aadressi, saadame Teile iga lisage kindlasti oma nimi ja klubikuu alguses klubi- ja valikraamatu liikme number või telefon pakkumise ning enne 22. kuutelefonil 6460 218 (tööpäeviti päeva meeldetuletuse äraütlemis9.00–17.00) tähtaja saabumise kohta. SMS-sõnumiga: numbrile 1311: SERK (tühik) klubiliikme number Raamatuklubi ei väljasta oma (tühik) klubiraamatu kood. SMSi klubiliikmete kontaktandmeid kolhind on 0.32 eurot mandatele osapooltele turundusTäites ja postitades kupongi, tegevuseks. mis on ajakirja tagakaanel või faksides selle numbrile 6161040 11. Klubiliikmena tunnustatakse (faksi number on muutunud). vähemalt 18-aastasi isikuid Eestis asuva aadressiga. Ühelt aadressilt 4. Teatamata jätmist käsitleme võib klubisse kuuluda üks inimetellimusena ning klubiraamat ne. saadetakse välja. 12. Tellimuste täitmise aeg on kesk5. Klubi ajakirjas tutvustatakse miselt 2 nädalat. põhjalikumalt ka valikraamatut. Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti ning vabasOstetud raamatuid saab tagastada tab postikulust. Valikraamatust ei ainult praakeksemplari või eksliku pea ära ütlema, kui Te seda ei saadetise korral. Selleks võtke soovi. ühendust meie klienditeenindusega numbril 646 0218. 6. Kui pakis on klubiraamat või Raamatuklubi jätab endale õiguse valikraamat või kui saadetise esitada postikulu arveid 3.83 eurot väärtus on vähemalt 51.13 eurot, korra eest neile klubiliikmetele, kes saate paki ilma postikuluta. on korduvalt jätnud raamatupaki Muudel juhtudel on postikulu välja ostmata. 3.13 eurot ühe tellimuse kohta. Kui olete valinud paki kätteRaamatuklubi jätab endale õiguse saamiskohaks mõne meie teeninnõuda klubiliikmelt tasumisega viiduspunktidest, ei lisandu postivitamise korral viivist vastavalt maksu ühelgi juhul. Võlaõigusseadusele. Tähtaegselt tasumata võlgnevuste sissenõudmi7. Paki eest saab tasuda arve alusel, sega seotud kulud 7.67 eurot on mis on pakiga kaasas. Tasuda klubiliige kohustatud täiendavalt saab ka SERKi kodulehel kohe teltasuma. limust tehes.

08.2009

1. Kõik klubiliikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubiajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust kõikidelt Eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida. Pakkumised kehtivad kuu lõikes.


OTSEPOST

ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

€ 9.90 € 19.25

KLUBILIIKME NR

J A E E S -

tellin tk

Elisabeth Hagström, Torkel Hagström Selles kaunilt illustreeritud raamatus tutvustatakse kõiki Põhjamaade looduses vabalt elavaid imetajaid, aga ka paljusid naaberalade asukaid, kes Põhjamaid aeg-ajalt külastavad. Kokku käsitletakse 117 liiki alates suurugustest hirvedest kuni väikeste närilisteni. Ka vees elavad imetajad, hülged ja vaalad on kaasa arvatud. Raamatu sissejuhatavas osas selgitatakse, kes on imetajad, kuidas toimivad loomade meeleorganid ja millised on nende sugulussidemed. Detailsete illustratsioonide ja huvitavate tekstide abil tuuakse lugejani fakte loomade elukeskkonna, harjumuste, sigimise, lemmiktoidu ja muu kohta, samuti on juttu loomadega seotud müütidest ja veidrustest. Iga liigi kohta on ära toodud tema andmed, näiteks eluiga, kaal ja poegade arv.

raamatu pealkiri

101 eesti lahingut

EI SOOVI tehke rist klubiraamatu pealkiri

Põhjamaade imetajad

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 616 1040 Koduleht: www.serk.ee E-post: raamatuklubi@serk.ee Kontod: Swedbank 221023684813

2

KOOD

5

2

9

2

SEB 10220076013011

KOOD

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Tellimiskupong

Kirjastus Varrak Tõlkinud Maarja Aaloe-Laur 190 lk, kõva köide 199 × 273 mm KOOD 22925

ALLKIRI

P E R E K O N N A N I M I

P E A L K I R I R A A M A T U K O O D

Olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti ja valin auhinnaraamatuks (vt lk 14) tellin tk

10.2012

TAVA H I N D

Raamatuklubi teeninduspunktid: Tallinnas: Kristiine Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rävala maja, Rävala pst 6 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–15.00

Rakveres: Matsoni Raamatud, Turu plats 5 E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00 Tartus: Tartu Ülikooli Raamatupood Raekoja plats 11 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

2012_10_A  
2012_10_A  

http://serk.ee/files/2012_10_A.pdf

Advertisement