Page 1

SOOVITAME 1

Palju häid raamatuid! 12.2011

Detsembri klubiraamat – Andres Kasekamp „Balti riikide ajalugu”

Häid Jõule! Igale ostjale ja tellijale KINGIKS 2012. a SEINAKALENDER!


KLUBIRAAMAT SOOVITAME 2

Balti riikide ajalugu

12.2011 08.2009

Andres Kasekamp

Telli kohe, siis saad paki jõuludeks kätte!

Andres Kasekampi „Balti riikide ajalugu” on esimene ühe autori kirjutatud eestikeelne üldkäsitlus Baltikumi ajaloost, mis jälgib seostatult ja võrdlevalt kõigi kolme Balti riigi ajalugu alates esimeste asukate piirkonda saabumisest, Liivimaa vallutamisest ristisõdades ja Leedu kerkimisest keskaja Euroopa üheks võimsamaks riigiks kuni piirkonna liitmiseni Venemaa keisririigiga ja uusaegse rahvusliku identiteedi tekkeni. Uusimatele teadustöödele tuginedes pöörab Kasekamp erilist tähelepanu tormilisele 20. sajandile, mille jooksul Balti riigid saavutasid iseseisvuse, kuid pidid ka taluma nii Nõukogude Liidu kui ka Natsi-Saksamaa okupatsiooni. Raamat hõlmab samuti ülevaadet sellest, kuidas Balti riigid taastasid iseseisvuse ning neist said Euroopa Liidu liikmesriigid. Algselt inglise keeles kirjutatud teost, mis ilmus rahvusvahelise teaduskirjastuse Palgrave Macmillani maailmariikide ajaloole pühendatud sarjas, on eesti lugejate jaoks täiendatud uuemate andmetega ja varustatud rikkalike illustratsioonidega. KLUBIHIND

€ 13.30 € 16.90 TAVA H I N D

„Balti riikide ajalugu” sai Balti Assamblee 2011. aasta auhinna.

Inglise keelest tõlkinud Marek Laane 320 lk, kõva köide, 145 × 210 mm Kirjastus Varrak KOOD 23335

www.serk.ee

Autorist Andres Kasekamp on sündinud 1966. aastal Torontos. Ta lõpetas 1990. aastal Toronto ülikooli ajaloomagistrina ning kaitses 1996. aastal doktorikraadi Londoni ülikoolis väitekirjaga vabadussõjalaste liikumisest ja vaikivast ajastust Eestis. Väitekiri ilmus 2000. aastal ingliskeelse monograafiana The Radical Right in Interwar Estonia (Macmillan Press). Alates 2004. aastast on Kasekamp Tartu ülikooli Riigiteaduste instituudi Balti poliitika professor. 2000. aastast peale on ta juhatanud Eesti Välispoliitika Instituuti.

Esikaane foto: Peeter Langovits / Postimees.

Vene NFSV Ülemnõukogu esimees Boriss Jeltsin kirjutab koos Balti riikide ülemnõukogu esimeestega alla ühisavalduse 13. jaanuaril 1991 Tallinnas. Foto raamatust.


Viimane äraütlemise päev

22. detsember

Kõik klubiliikmed,

SOOVITAME

kes ostavad või tellivad detsembri ajakirjast, saavad

ER 2012 KALEN D ER 2012 KALEN D

DETSEMBER

JJAANAUARYNUAR ESMASPÄE monday

A. H. TAMMSAARE PEETER SÜDA 1883

52 5

UU 1890

AUGUST GAILIT

2

3

4

TEISIPÄEV tuesday

30 2 9 16 23 1878

HENDRIK VISNAP

1

V

1891

PAJU LAHING

1919

ÄEV KOLMAPay wednesd

31 3 10 17 24

28 4 11 18 25

1898 TUUDUR VETTIK UD MURDELAHING 1919 VABADUSSÕJAS

LÕPP SÕJATEGEVUSE 1920 VABADUSSÕJAS S VABAD USSÕJA VÕIDEL NUTE EV MÄLES TUSPÄ

T 1919

UTRIA DESSAN TÕNISE PÄEV

JAAN POSKA 1866

1 2 8 9 5 6 7 15 16 12 13 14 22 23 19 20 21 29 30 26 27 28

NELJAPÄ

EESTI SELTS 1838

ÕPETATUD PETSERIMAA JA NARVA JÕE IDAKALLAS VENE NSFV-LE 1945

PAAVL IPÄEV

REEDE

EV

friday

thursday

29 5 12 19 26 RMEEST 1919

Febr uary

3 10 17 24 31

4 48 11 49 18 50 25 51

JÜRI ULUOTS 1890

6 13 20 27

52

7 14 21 28

LAUPÄEV saturday

30 6 13 20 27

NGI VASTUPEALETU EESTI VÄGEDE ALGUS 1919 GAPÄE V KOLME KUNIN

AMINE PUNAA NARVA VABAST

VEEBRUAR/12

/11

December

OSKAR LUTS 1887 PAUL KERES 1916 NUUDI PÄEV

1 8 15 22 29

2 9 16 23

5 5 12 6 19 7 26 8

sunday

UUSAASTA PÕHISEADUS JÕUSTUB UUS 1938

AMINE 1919 TARTU VABAST EV TALIHA RJAPÄ

1899

9

PÜHAPÄEV

31 7 14 21 28

AUGUST ANNIST

3 4 10 11 17 18 24 25

1 8 15 22 29 09.11 15.33

09.06 15.44

08.58 15.58

ÄRA UNUSTA KLUBIRAAMATUT TELLIDA! JUHAN AAVIK

1884

08.47 16.13

08.34 16.29

Aasta lõpus on ikka kombeks tagasi vaadata. Vaatame siis seekord koos ja veidi kaugemale minevikku. Aastat on hea ajalooraamatuga lõpetada ka seetõttu, et just seda žanri on raamatuklubi liikmed läbi aastate oma lemmikuks pidanud. Meie detsembri klubiraamat „Balti riikide ajalugu” on – üllatav küll – esimene ühe autori kirjutatud eestikeelne raamat, kus kõigi kolme riigi ajalugu koos käsitletakse. Ehkki Baltimaade saatustes on palju sarnaseid jooni, leidub siin küllaga ka ootamatuid erinevusi. Eriti põhjalikult käsitletakse teoses 20. sajandit, mis on olnud meile, Balti riikidele, väga heitlikud. Detsembri ajakirjast leiavad ajaloohuvilised veel teisigi põnevaid raamatuid. Kaante vahele on saanud ka president Ilvese väljaütlemised oma rahvale. Müstilise jõuluaja lähenedes on meil taas tavalisest suurem vajadus headusesse uskuda. Selles pakub tuge detsembrikuu valikraamat – lootust ja lohutust sisendav „Inglid minu juustes”. Elus on palju enamat, kui näha võib! Tore, et meie raamatusõprade pere on sellelgi aastal püsinud ja kasvanud ning aitäh, et selle pere liige olete! Tahame teile ka uuel aastal ikka mitmekülgseid lugemiselamusi pakkuda. Meeleolukat pühadeaega!

Suure Eesti Raamatuklubi toimetaja

Eesti NSV delegatsioon Moskvas 1940. aastal. Foto raamatust.

12.2011 08.2009

3 3

RAAMATUKLUBILT KINGITUSEKS KAUNI SEINAKALENDRI!


KLUBIRAAMAT KLUBIRAAMAT SOOVITAME 4

12.2011 08.2009

4

Raamatuklubi küsimustele vastab ja oma uuest raamatust räägib Andres Kasekamp Kas Balti riigid moodustavad omaette ajaloolise piirkonna, mille ajalugu on lihtne kirja panna? Väljastpoolt võib see nii ehk tunduda, aga see ajalooline ühtsus kehtib tegelikult ainult alates 20. sajandist. Varem oli leedulastel palju rohkem ühist ajalugu poolakate kui eestlaste või lätlastega, isegi kui nende keel on viimaste vennaskeel. Kui eestlased ja lätlased olid keskajal vaid ajaloolava nimetud statistid, siis Leedu suurvürstid rajasid samal perioodil Euroopa ühe suurima riigi. Leedulaste katoliiklus on kujundanud paljud nende ühiskondlikud arengud erinevaks meie omadest. Aga isegi 20. sajandil oli mõiste „balti” võrdlemisi paindlik, nii nimetati näiteks kuni Talvesõjani ka Soomet tihtipeale Balti riigiks. Uus raamat hõlmab Balti riikide ajalugu esiajast tänapäevani. Millistele perioodidele teos ennekõike keskendub? Raamatu fookuses on 20. sajand, mis on kõige keerulisem ja dramaatilisem. Rahvusvahelisele lugejaskonnale, kes oli teose esimene sihtgrupp, vajasid eriti hoolikat lahti seletamist Teise maailmasõja sündmused. Samuti pidasin oluliseks seda, kuidas kõige adekvaatsemalt seletada Pätsi, Ulmanise ja Smetona valitsemisaega. Üksjagu tähelepanu on teoses pööratud ka kolme riigi arengutele taasiseseisvuse esimesel kahel kümnendil.

vastu huvi või seab see teema uurijale liiga kõrgeid nõudmisi? Võimalik, et huvipuudus on tingitud sellest, et lätlaste ja leedulaste käekäiku peetakse eestlaste omaga sedavõrd sarnaseks, et nende eraldi uurimine ei tundu oluline. Tegelikult ei pea selline arvamus muidugi paika, sest kolme rahva saatuses leidub väga palju põnevaid erinevusi. Võrdleval lähenemisel on pealegi see hea omadus, et nõnda saab selgema pildi ka omaenda ajaloost. Raamat ilmus esmalt ingliskeelsena rahvusvahelises teaduskirjastuses Palgrave Macmillan. Kas Balti riikide ajaloo avaldamine mainekas kirjastuses, maailma riikide ajalugu käsitlevas sarjas oli lihtne? Kas Balti riigid pakuvad lääne lugejale huvi? Balti riike nähakse läänes ühe tervikuna. Väliskirjastuse vaatevinklist ei oleks niisiis kolme eraldi teose – Eesti, Läti ja Leedu ajaloo – avaldamine ennast ilmselt õigustanud. Palgrave Macmillan oli raamatu avaldamisest huvitatud, kuna see mahtus nende olemasolevasse sarja. Raamatu ingliskeelne versioon ilmus mullu sügisel. Milline on olnud selle vastuvõtt? Teose esimene trükk, 2000 eksemplari, müüdi aasta lõpuks läbi, ja see ületas nii kirjastuse kui ka minu enda ootusi. Peatselt on ilmumas raamatu lätikeelne tõlge ning huvi raamatu vahendamise vastu on üles näidanud ka Poola, Leedu ja Soome kirjastused. Loodan väga, et ka mõni Venemaa kirjastus võtab raamatu tõlkimise ette. Siiamaani teadusajakirjades ilmunud retsensioonid on olnud positiivsed. Olen väga õnnelik ja tänulik ka selle üle, et mu raamatut peeti Balti Assamblee 2011. aasta teadusauhinna vääriliseks.

www.serk.ee

Raamatu tõenäoliselt keerulisim ülesanne on see, kuidas leida tasakaal kolme käsitletava riigi vahel ning kuidas neid kohati irduvaid ajalugusid koos käsitleda. Kuidas Sa selle ülesande enda jaoks lahendasid? Jah, see oli tõepoolest raamatu kirjutamisel kõige suurem väljakutse. Püüdsin teose üles ehitada nii, et tulemuseks poleks kolm rööbiti ajalugu, vaid üks terviklik ja lõimitud lugu. Võimalik, et Leedu sai teiste arvelt veidi rohkem tähelepanu, ent see pole ka üllatav, kui võtta arvesse Leedu suurvürstiriigi suurust ja tähtsust. Kuidas Sa seletaksid tõsiasja, et Sinu raamat on esimene ühe autori kirjutatud „Balti riikide ajalugu” eesti keeles. Kas meil puudub oma lõunanaabrite

Andres Kasekamp raamatu „The History of Baltic States” esitlusel Tallinnas 2010. aasta sügisel. Foto: Peeter Langovits, Postimees.


KLUBIRAAMAT SOOVITAME Sisukord 1. Euroopa viimased paganad 2. Leedu laienemine ja keskaegne Liivimaa (1290–1560) 3. Poola-Leedu riik ning Rootsi ja Venemaa tugevnemine (1561–1795) 4. Pikk üheksateistkümnes sajand tsaarivõimu all (1795–1917) 5. Lühike iseseisvusaeg (1917–1939) 6. Alasi ja haamri vahel (1939–1953) 7. Nõukogude võim (1953–1991) 8. Tagasi Läände (1991–2011)

5 5

08.2011 12.2011 08.2009

BALTI RIIKIDE AJALUGU

fotoallkiri ....

Nõukogude Liidu välisminister Vjatšeslav Molotov allkirjastab Nõukogude-Saksa mittekallaletungilepingu 23. augustil 1939 Kremlis. Foto raamatust.

Aasta aias Märkmik-kalender 2012 Koostanud Signe Siim

Saksa välisminister Hans-Dietrich Genscher ja Balti riikide välisministrid Lennart Meri, Ja-nis Jurka-ns ja Algirdas Saudargas allkirjastavad diplomaatiliste suhete taastamise lepingu. Foto raamatust.

Detsembri klubiraamatu „Balti riikide ajalugu” ostjale või tellijale märkmik-kalender „Aasta aias” vaid

Kasutajasõbralikus spiraalköites märkmik-kalender on üles ehitatud nädala kaupa. Eraldi on märgitud vilja-, juure-, õie- ja lehepäevad ning istutusperiood. Kalendaariumi alguses on tutvustus Kuu faaside ja sodiaagimärkide kasutamisest aianduses. Lisaks leiate kalendrist hulga põnevat KOOD 24110 lugemist. Anu Kaur kirjutab erilistest põõsastest kui aiaehetest. Juttu tuleb budleiast, õisenelast, jameesiast, õisküüvitsast, magnooliast ja mitmest teisest. Jaan Mettik kirjutab aga turdtaimedest ehk sukulentidest kui vähenõudlikest toataimedest. KLUBIHIND

€ 10.90

Ilmub 6. detsembril Kirjastus Varrak 224 lk, pehme spiraalköide, 148 × 203 mm KOOD 334483

Väärt jõulukink igale aiapidajale!

www.serk.ee

7.90 €!


VALIKRAAMAT SOOVITAME

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust.

6 6 Inglid minu juustes

www.serk.ee

12.2011 08.2009

Lorna Byrne

Müstiline ja tavapäratu autobiograafia naiselt, kelle meelelise taju võimed ületavad inimlikud piirid. Iirlanna Lorna Byrne (snd 1953) on elanud vaimolenditest ümbritsetuna kogu oma teadliku elu. Tal on võime näha ingleid, surnud inimeste hingi ja aimata ette traagilisi sündmusi. Lapsena arvas ta, et kõik teised näevad sama mis temagi, alles hiljem sai ta aru, et on erand ning tema ülesanne on inglitelt saadud sõnumeid inimestele vahendada. Lorna juures ei käi abi ja lohutust otsimas mitte üksnes haiged ja vaevatud, vaid ka teoloogid ja usujuhid, et saada hingeabi ja vaimset juhatust. Autori seni ilmunud teoseid on avaldatud paljudes keeltes ja sageli on need raamatumüügi edetabelite esikümnes.

Katkend raamatust: Nagu ma juba ütlesin, on inglid siin sinu aitamiseks, ja kui sa tunnistad, et nad on olemas, siis hakkad tajuma nende puudutust. Inglid puudutavad sind tegelikult kogu aeg, soovides, et sa tajuksid nende kohalolu. Nad tahavad, et sa teaksid, et elus on palju enamat, kui näha võib. Me ei ela oma elu üksinda: võime küll olla inimkehas, kuid igaühel meist on hing, mis on ühenduses Jumalaga. Ka inglid on Jumalaga ühenduses ja niipea kui me Jumala nime nimetame, anname inglitele jõudu. Teisisõnu, me anname neile jõudu, et nad meile jõudu annaksid. Jumal on meile andnud vaba tahte ja inglid ei sekku sellesse. Kui käsime neil ära minna, kui ütleme, et ei vaja abi, siis Jumal ja tema inglid taanduvad. Kuid nad ei lähe täiesti eemale, vaid jäävad kuhugi lähedusse ootama. Kas on sul kunagi olnud sellist kogemust, et oled teel kuhugi ja peaksid vasakule pöörama, aga pöörad hoopiski paremale? Sügaval sisimas tead, et oleksid pidanud vasakule minema, ja hiljem oled selle pärast enda peale vihane. See võis olla su ingel, kes sosistas kõrva, et pead vasakule pöörama. Inglid ümbritsevad meid nähtamatult kõikjal, oodates, et saaksid aidata. Siiski tuleb neid kõigepealt appi paluda. Paludes anname neile loa meid aidata, muutes sel moel ühenduse inimese ja tema kaitseingli vahel tugevamaks. Saan alles nüüd, pärast kõiki neid aastaid aru, et olen vahendaja inglite ja inimeste vahel ja seetõttu kutsutakse mind sageli küsimustele vastama. Kuigi mul on täita eriline roll, on kõigile meile antud voli paluda igal ajal endale ingleid appi.

KLUBIHIND

€ 14.00 € 15.66 TAVA H I N D

Inglise keelest tõlkinud Tiina Voolaid 312 lk, kõva köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 24066


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME

Koostaja Vallo Kepp

Öö ja igatsus armsama järele andsid eesti luules ammu arglikke kokkukõlasid. Esimene ööluuletuste kimp ilmus Auguste Kaarna „Eesti luuleilmas” 1913. aastal. Öö ja armastuse tõstis kõrgele taevatähtede alla Marie Underi tähelend. Sõna armastus esineb ligi pooleteisesaja luulekogu u ja lauliku pealkirjas. Sõna öö kaunistab neljakümne luulekogu kaant. Nüüd siis eesti luule Armastuse öö. Kogumikus on esindatud Lydia Koidula, Betti Alveri, Marie Underi, Ernst Enno, Henrik Visnapuu, Heiti Talviku, Bernhard Kangro, Doris Kareva, Indrek Hirve, Jaan Kaplinski, ki, Merca ja paljude teiste luule. Kokku üle saja tuntud ja vähem em tuntud eesti luuletaja.

€ 15.90 € 17.63 TAVA H I N D

360 lk, kõva köide, 145 × 203 mm Kirjastus Varrak KOOD 23939

Ehe rõõm Konjakid, armanjakid, grapad ja muud brändid Toomas Tiivel

uus!

Selles rikkalikult fotodega illustreeritud raamatus on jutuks konjakid, armanjakid, grapad jt brändid. Raamatus antakse ülevaade brändide ajaloost ja tootmisest, piirkondadest ja maadest, kus neid jooke valmistatakse. Pikemalt on juttu rohkem kui 200 brändist, lisatud on soovitusi, millal, miks, kus ja kuidas neid jooke juua. Raamat on mõeldud nii algajale brändisõbrale kui ka juba kogenumale asjatundjale. Raamatu autor Toomas Tiivel on bioloog ja diplomaat. Ta on töötanud Eesti Vabariigi suursaadikuna Läti Vabariigis ja Rootsi Kuningriigis ning Shanghai EXPO 2010 Eesti peakomissarina. KLUBIHIND

€ 19.90 € 21.57 TAVA H I N D

336 lk, kõva köide 160 × 245 mm Kirjastus Varrak KOOD 23878

www.serk.ee www.serk.ee

KLUBIHIND

7 7

12.2011 08.2009

Armastuse öö

uus!


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 8

12.2011 08.2009

8

Suurem Eesti Valik presidendikõnesid ja -kirjutisi 2006–2011 Toomas Hendrik Ilves

uus!

Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese esimese ametiaja (2006–2011) kõnede ja kirjutiste kogumik „Suurem Eesti” hõlmab kaalukama osa selle ajavahemiku umbes 400 kõnest ja kirjatööst. Kogumikku jõudnud tekstide – kokku neli tosinat – valikukriteeriumeiks said ühelt poolt iga konkreetse sõnavõtu mõju ja selles sisalduv sõnum, teiselt poolt peaks see valimik andma võimalikult ülevaatliku pildi Eesti kodanikke ja kogu ühiskonda mõjutanud teemadest ja probleemidest viie aasta pikkuses ajalõigus. KLUBIHIND

€ 14.50 € 15.66 TAVA H I N D

376 lk, kõva köide, 160 × 208 mm Kirjastus Varrak KOOD 23830

www.serk.ee

Foto: VPK/Toomas Volmer

„Täna neid tekste üle lugedes saanuks mõnd asja teisiti ja täpsemini öelda ning mõne asja ka enda teada jätta,” kirjutab Ilves raamatu eessõnas. „Aga omas ajas ja kohas, sageli aja surve all, said need mõtted ja seisukohad just sellised, nagu siit raamatust lugeda võib. Tagantjärele ilustamine, kohendamine või täiustamine poleks lihtsalt aus. Need mõtted olid mõeldud kõlama kindlal hetkel, siis, kui kuulaja oli end selleks häälestanud, siis, kui Eesti neid sõnu ehk ootas. Loodan, et need kõnetekstid ja artiklid kuvavad toonaseid tundeid ka aastaid hiljem lugejate meeltesse,” juhatab president raamatu sisse.


Telli kohe, siis saad paki jõuludeks kätte!

AJALUGU SOOVITAME

Eesti piirikaitserügemendid ja politseipataljonid Narva rindel 1944. aastal

9 9

Narva rindel 1944. aasta veebruarist septembrini peetud lahingud on olnud ajaloolaste huvi keskmes juba aastakümneid. Narva rindel peetud lahingute ajaloo üks vähem tuntud osi on Eesti piirikaitserügementide ja politseipataljonide võitlused seal. Nende arhiivid läksid valdavas enamuses kaotsi. Et piirikaitserügementidesse mobiliseeriti enamasti vanemad mehed, kelle enamik pealegi 1944. aastal Eestisse jäi, on nende saatus napilt kaetud ka nii paguluses kui pärast Eesti iseseisvuse taastamist kirjutatud mälestustega. Selle lünga täidab Marek Nisuma koostatud raamat, mis sisaldab Narva rindel võidelnud piirikaitserügementide ning politseipataljonide ajaloo. Eraldi peatükk käsitleb Narva rinde tagalasse ehitatud kitsarööpmelist raudteed. Raamat sisaldab ka Ülle Krafti, Aivar Niglase ja Toomas Hiio kirjutatud osi. Üksuste ajalugude kõrval on raamatus ka rügemendi- ja pataljoniülemate elulood, valik sõjakaarte ja hulk fotosid. Raamat põhineb nii avaldatud kui ka käsikirjalistel mälestustel, aga ka Eesti ja Saksamaa arhiivide materjalidel, ajakirjandusel ja muuseumide kollektsioonidel. KLUBIHIND

€ 15.30 € 16.41 TAVA H I N D

432 lk, kõva köide, 168 × 240 mm Kirjastus Varrak KOOD 22826

12.2011

Koostanud Marek Nisuma

uus!

Lahing Soome pärast 1939–1940 Gordon F. Sander

KLUBIHIND

€ 20.90 € 23.14 TAVA H I N D

Inglise keelest tõlkinud Olavi Teppan 480 lk, kõva köide, 160 × 240 mm Kirjastus Varrak KOOD 23847

uus!

www.serk.ee www.serk.ee k

Stalin oli seadnud 1939. aasta novembris alanud Talvesõjale eesmärgi, mille täitumist uskus ka lääneriikide ajakirjandus. Nõukogude Liit pidi mõne päeva jooksul Soome vallutama. Sellegipoolest alustasid väiksearvulised ja kehvasti varustatud Soome väed mitmekordselt tugevama Punaarmee vastu kaitsesõda. Kui detsembris Stalini 60. sünnipäeval võitlus Soome pärast alles kestis, oli kogu maailma juba haaranud poolehoid ja imetlus põhjamaa väikerahva ja selle saavutuste vastu. Milles peitus eduka Talvesõja saladus? Kes üldse olid need järeleandmatud soomlased? Kuidas sündis Talvesõja ime? Vaadeldes selle sõja erinevaid aspekte diplomaatilistest personaalseteni, püüab Ameerika ajaloolane Gordon F. Sander kaasahaaravas loos nendele küsimustele vastust leida.


KLUBI SOOVITAB SOOVITAME 10

12.2011 08.2009

10

Suur piimaraamat Kodused juustud, võid, jogurtid ja palju muud Maire Suitsu

uus!

Maire Suitsu uue raamatu põhjalikud juhendid õpetavad tegema kodujuustu, mitmel erineval moel kohupiima ja sõira, aga ka fetat, ricottat ja mascarponet. Kõike pakutut saab teha üllatavalt lihtsalt ja ilma eriliste abivahenditeta, kusjuures kõik õnnestub ühtviisi hästi nii talupiimast kui ka poepiimast. Lisaks on raamatus hulgaliselt piimatoitude retsepte – alustades suppidest ja lõunaroogadest ning lõpetades magusaga ahjust ja pliidilt, külmade ja külmutatud järelroogade, jäätiste, segujookide ning kümnete magusate ja soolaste kastmetega. KLUBIHIND

€ 16.30 € 17.63 TAVA H I N D

224 lk, kõva köide, 168 × 215 mm Kirjastus Varrak KOOD 24097

Kuldne šokolaadiraamat

soodus!

„Kuldne šokolaadiraamat” sisaldab 300 imelist retsepti šokolaadiküpsistest tortideni, trühvlitest plaadikookideni ja jäätistest jookideni. Inspiratsiooni pakub kindlasti soolaste roogade osa, mis tutvustab, kuidas kasutada šokolaadi pastast, lihast ja mereandi-dest toitude valmistamisel. KLUBIHIND

€ 18.90 € 22.71 TAVA H I N D

KINGITUD MAITSED

www.serk.ee

Evelin Ilves Selles kaunis kokaraamatus jagab Evelin Ilves lugejaga talle ning tema perele kingitud maitseid. „See on väike kulinaarne reis koos meie ja me sõpradega, saatjaks head elamused, mida pakub armastusega tehtud toit,” ütleb Evelin Ilves. Raamatu isuäratavad retseptid on kingitud autorile nii Vahemeremaadest kui Kesk-Euroopast, Põhjamaadest, Ameerikast, Kaukaasiast ja muidugi ka Eestist. KLUBIHIND

€ 17.90 € 19.90 TAVA H I N D

Eesti ja inglise keeles Fotod Marksteen Adamson, tõlkinud Juta Ristsoo 272 lk, kõva köide, 215 × 255 mm Kirjastus Varrak KOOD 23755

Itaalia keelest tõlkinud Mari Vihuri u uri e,, 704 lk, kõva köide, 170 × 219 mm Kirjastus Varrak KOOD 16290

Kuldne magustoiduraamat Väga mahukast ja rikkalikult illustreeritud „Kuldsest magustoiduraamaatust” leiate üle 250 magustoidu retsepep-ti – kreemidest, vahtudest, šarlottidest, st, jäätistest ja beseedest kuni kihiliste kookide ja rullbiskviitide, puuviljapiruru uikate, pudingute, sufleede, kreppide, fri fritüüride ja lehttainaküpsetisteni. KLUBIHIND

€ 18.90 € 22.71 TAVA H I N D

Inglise keelest tõlkinud i inud Kaja Riikoja 608 lk, kõva köide 170 × 219 mm Kirjastus Varrak KOOD 20785

soodus!


€ 15.50

KLUBIHIND

€ 10.70

Mis ja kuidas?

Suur viktoriiniraamat S

Kas saate hakkama lennuki maandamisega? Aga korraliku veepommi tegemisega? See põnev raamat on kõigi teadmishimuliste laste jaoks justkui loodud! Trikke, nippe ja tarkusi igaks päevaks ning hulganisti vahvaid asju, mida ka igavuse peletamiseks ette võtta ja uurida.

Ü 1000 üllatava küsimuse ja vastuse Üle ssisaldav vahva raamat mängimiseks üksi või mitmekesi, sõpradega või vanematega. m Küsimused käsitlevad loodust, teadust, ajaK llugu, kultuuri ja inimkeha. Kaasas mängurratas küsimuste loosimiseks ja punktiaarvestid igale mängijale.

Inglise keelest tõlkinud Helje Heinoja 192 lk, kõva köide, 220 × 280 mm Kirjastus Varrak KOOD 23649

KLUBIHIND

€ 13.90

Ilusad Scott Westerfeld

Laevakapten ja kirjanik, mitme haarava mereromaani autor Lembit Uustulnd on sedapuhku kirjutanud loo lastele. Paeluvalt ja hea huumoriga kirjutatud raamat aitab lastele selgitada meresõidu võlu ning näitab laevaelu selle kõigis kirevates värvides.

Ameerika ulmekirjanik Scott Westerfeld on üks tänapäeva populaarsemaid noorteraamatute autoreid. Tema noortesarja tegevus toimub maailmas, kus kõik kuueteistkümneseks saavad noored opereeritakse välimuselt täiuslikuks. Järg raamatule „Inetud” (Varrak, 2011).

Loe ja värvi

KLUBIHIND

€ 16.30

Milvi Panga Illustratsioonid Viive Noor

Ku a ol ed , p ä

k

ap

ikk ?

Kirjutanud Milvi Panga * Joonistanud Viive Noor

48 lk, pehme köide, 210 × 297 mm Kirjastus Egmont Estonia KOOD 162376

€ 2.30

€ 10.90

Inglise keelest tõlkinud Kret Kaasik 360 lk, pehme köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23885

Kus sa oled, päkapikk? ss

Haara pliiatsid ja rända Simba jälgedes läbi selle värvimisraamatu! Astu tulikuuma Aafrika savanni, kus satud ohtlikesse seiklustesse koos tulevase kuninga, lõvipoeg Simbaga ning tema sõprade, määrkass Timoni ja tüügassiga Pumbaaga.

KLUBIHIND

soodus!

Lembit Uustulnd

Lõvikuningas

KLUBIHIND

P Prantsuse keelest tõlkinud Mari Vihuri ja Helva Payet 272 lk, kõva köide, 227 × 227 mm Kirjastus Varrak KOOD 21089

Ta ujub siiski...

Illustreerinud Anne Pikkov 192 lk, kõva köide, 168 × 215 mm Kirjastus Varrak KOOD 24080

KLUBIHIND

€ 8.30

Milvi Panga kaunid luuletused talvest ja lumest, pühadeootusest ja jõuluajast, sekka killukesi kelgumäelt ja uisuradadelt – kõik sobilikud jõuluvanale ettekandmiseks. Raamat on täis Viive Noore värvilisi ja rõõmsaid pilte lastest ja loomadest, kaisukarudest ja päkapikkudest. Ilmub 8. detsembril 40 lk, kõva köide, 200 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 24127

Arvuta ise A

Meisterda ise

Liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine Ann Montague-Smith A

Samm-sammult suurepärase kunstini Sue Nicholson ja Deri Robins

S mänguküllane ja põnev raamat on See kaanest kaaneni täis ülesandeid, mida lapk ssel on vahva koos ema-isaga lahendada. Lihtsad mängud ja praktilised ülesanded L aaitavad tõsta lapse oskust liitmisel, lahutamisel, korrutamisel ja jagamisel. m

Selle mahuka laste käsitööraamatu abil saab arendada joonistamist ja õppida koomiksite tegemist, katsetada erinevaid maalimis- ja trükitehnikaid, valmistada fantaasiaküllaseid kollaaže, vitraaže, mosaiike ja palju muud. KLUBIHIND

Inglise keelest tõlkinud Martin Väli 160 lk, kõva köide, 255 × 310 mm Kirjastus Varrak KOOD 18959

11 11

€ 10.90 € 15.59 TAVA H I N D

Inglise keelest tõlkinud Martin Väli 240 lk, kõva köide, 263 × 308 mm Kirjastus Varrak KOOD 18966

soodus!

www.serk.ee www.serk.ee

KLUBIHIND

LASTELE JÕULUKS! SOOVITAME

12.2011 08.2009

Telli kohe, siis saad paki jõuludeks kätte!


ILUKIRJANDUS SOOVITAME

Telli kohe, siis saad paki jõuludeks kätte!

12

12.2011 08.2009

12

Vene veri

August Tamme päevaraamat

Kai Aareleid

August Tamm

„Vene veri” on omapärane fragmentaarium elust lähimineviku Peterburis ja samas 21. sajandi eesti naise kiri kolmveerand sajandit tagasi elanud venelannast vaaremale. Loo minategelane satub mitmeks aastaks võõramaale ja seisab seal ootamatult silmitsi iseenda perekonnalooga.

August Tamme – meremehe ja filmioperaatori – päevaraamatus on juttu elust laevadel, seilamisest maailmamerel, eluolust ja õpingutest New Yorgis ning osalemisest KaugPõhja ekspeditsioonidel. Teksti looritab igatsuslik õnnepüüdlus ning seda kaunistavad päevikupidaja sulejoonised.

KLUBIHIND

€ 14.20

KLUBIHIND

€ 16.30

KLUBIHIND

www.serk.ee

€ 18.90

KLUBIHIND

€ 10.50

200 lk, kõva köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23748

KLUBIHIND

€ 25.00

Kujundanud Urmas Viik 307 lk, kõva köide, 204 × 175 mm Kirjastus Varrak KOOD 23908

Peotäis põrmu

Tagurpidi valed

Andrei Ivanov

Lea Jaanimaa

Romaan tänapäeva Eestist – koos nüüdisajale vastavate tegelaskujude, probleemide ja aja vaimuga! Raamatu tegevus saab alguse talvel 2003 ja lõpeb 2007, pronksiöö paiku. Minajutustaja, 30ndates mees, on seitse aastat veetnud Skandinaavias ning pöördub tagasi sünnimaale...

Edukas ja kaunis kinnisvaramaakler Sandra elab üksinda tillukeses Kalamaja korteris – talle näib, et nii suudab ta paremini toime tulla oma valusa saladusega. Üksinduse leevendamiseks otsib ta endale internetist meessõbra, ning töötu Ida-Virumaa mehe Karli ja Sandra vahel arenebki netitutvus.

Vene keelest tõlkinud Ilona Martson 288 lk, kõva köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23199

KLUBIHIND

€ 16.30

200 lk, kõva köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23922

Elevant haihtub

Aleph

Haruki Murakami

Paulo Coelho

Murakami novellikogu tegelastel – kontoritöötajatel, klienditeenindajatel, koduperenaistel – tuleb seista silmitsi üksinduse, sassis inimsuhete ja sooviga hallist argipäevast välja rabeleda. Igaüks neist otsib väljapääsu omal ettearvamatul ja kohati absurdsel moel.

Rahvusvaheliselt tuntud kirjanik, menukite autor Paulo Coelho asub selles raamatus eneseavastuslikule teekonnale. Nagu tema populaarse raamatu „Alkeemik” peategelane, seisab temagi vastamisi tõsise usulise kriisiga ning püüab taas saavutada ühendust inimeste ja maastikega.

Jaapani keelest tõlkinud Margis Talijärv 304 lk, kõva köide, 143 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23236

KLUBIHIND

€ 12.80

Tõlkinud Tiina Kanarbik 240 lk, pehme köide, 140 × 210 mm Kirjastus Pilgrim KOOD 469420

Tõus ja mõõn viib kaasa

Tiibadeta lind

Agatha Christie

Catherine Cookson

Hercule Poirot külastab unist Warmsley Vale’i külakest, et uurida Gordon Cloade’i minevikku. Viimane oli olnud abielus ilusa noore lesega, kes on nüüd Cloade’ide varanduse ainuomanik. Kadunu sugulase sõnul on aga lese esimene abikaasa tegelikult endiselt elavate kirjas...

Maiustustepoes töötav noor Agnes igatseb meeleheitlikult teistsugust elu ja ühel päeval naeratabki õnn tütarlapsele, kui ta armub jõukasse maaomanikku. See on vastupandamatult köitev lugu, milles vanad vaenlased, haigus ja sõda panevad proovile sügava armastuse.

Inglise keelest tõlkinud Endel-Eduard Pillau 256 lk, pehme köide, 107 × 165 mm Kirjastus Varrak KOOD 23700

KLUBIHIND

€ 18.90

Inglise keelest tõlkinud Tiiu Loog 336 lk, kõva köide, 145 × 203 mm Kirjastus Varrak KOOD 23816


VARIA Soome tunnustatud lastepsühhiaatri uus raamat võtab kokku autori kümnete aastate töökogemuse psühhiaatri, lapsevanema ja lektorina. Milles avaldub lapse stress ja agressiivsus ning mil moel sellest üle saada? Kas on õige seada piire või last karistada? Missugust osa lapse arengus etendavad mängud, muusika ja loovus? Neile küsimustele vastates on autori vaatluse all peamiselt lapse esimesed eluaastad, mille tähtsus lapse arengule on ülioluline.

Hugo Hiibus Piibu ja pliiatsiga Hugo Hiibus ja Agu Veetamm Kes meist ei teaks Hugo Hiibust? Meest piibu ja pliiatsiga, joonistamas järjekordset šarži, karikatuuri või eksliibrist. Nagu kunstnikust ilmuvale raamatule kohane, leiab lugeja sellest raamatust lisaks loole ka rohkesti Hugo Hiibuse joonistatud šarže, karikatuure ja eksliibriseid. KLUBIHIND

€ 16.00

208 lk, kõva köide, 175 × 245 mm Kirjastus Kadmirell KOOD 908974

Kaljo Kiisk. Ikka hea pärast Andres Laasik Kaljo Kiisa mängitud rollide ja sõnavõttude kaudu on tekkinud temast ettekujutus kui muhedast ja heatahtlikust inimesest. See mulje ei ole petlik, kuid ei ole ka ammendav. Tema elus oli ka palju võitlemist oma loomingu eest ning ka ebaõnnestumisi, millest teatakse vähem. KLUBIHIND

€ 21.90

MIDA ON LAPSEL KASVAMISEKS VAJA Jari Sinkkonen KLUBIHIND

€ 16.30

512 lk, kõva köide, 150 × 230 mm Kirjastus Hea Lugu KOOD 300761

13 13

12.2011

ELULOOD

uus! Soome keelest tõlkinud Toomas Tallo 216 lk, kõva köide, 130 × 200 mm Kirjastus Varrak KOOD 23366

Tänapäeva käsitöö. Tekstiilid See saatana salakaval muusika

soodus!

See kaunis käsitööraamat sisaldab hulga meeleolukaid kavandeid sussidest ja mütsidest kuni kottide ja tekkideni – kokku 75 rõivaste ja kodutarvete ning aksessuaaride kavandit. Stiilidest on esindatud kudumine, heegeldamine, lapitöö, viltimine ja kangakudumine.

Kustas Kikerpuu Kikerpuu kirjutab selles mälestusteraamatus nii oma muusikutee algusest kui ka esinemistest suurtes ja tähtsates saalides, aga ka Hosroskoobist, Reklaamiklubist, tööst Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis ning õpetajatööst Georg Otsa nimelises muusikakoolis. KLUBIHIND

€ 14.50

€ 11.90 € 24.76 TAVA H I N D

Jaan Tõnisson ja Eesti iseseisvus

Käsitöö klaasimaalist mosaiigini

Erkki Tuomioja

Simona Hill

Eesti esimesest iseseisvusperioodist kerkib esile kaks nime: Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts. Nende koostöö ja konkurents on lõimelõngaks ka siinses põhjalikus Jaan Tõnissoni eluloos. Ta oli rahvuslane, lehe- ja riigimees, kes kadus Nõukogude salapolitsei poolt vangistatuna.

Universaalne käsitööraamat sisaldab sadu põnevaid kavandeid ja valmistamisõpetusi alates kauni mosaiigiga lillepottidest ja pildiraamidest kuni batikatehnikas esemete ja klaasimaalini. Iga kavand on varustatud selgete juhtnööride ja illustreerivate fotodega.

KLUBIHIND

€ 15.00

Inglise keelest tõlkinud Aet Terasmaa, Liia Tammes, Rait Matiisen ja Marja Matiisen 384 lk, kõva köide, 252 × 231 mm Kirjastus Varrak KOOD 18461

Soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits ja Katrin Kurmiste 344 lk, kõva köide, 153 × 225 mm Kirjastus Varrak KOOD 22246

soodus!

KLUBIHIND

€ 14.90 € 20.65 TAVA H I N D

Inglise keelest tõlkinud Lii Tõnismann 512 lk, kõva köide, 165 × 220 mm Kirjastus Varrak KOOD 18485

www.serk.ee

KLUBIHIND

296 lk, kõva köide, 168 × 240 mm Kirjastus Varrak KOOD 23311


OLULINE INFO! SOOVITAME

AUHINNARAAMATUD Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, võid endale valida tasuta raamatu! Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega!

14 • Hea klubiliige, tuletame Teile meelde, et arve, mille alusel

12.2011

Teile saadetud raamatute eest tasuda saab, asub raamatupaki küljes kiletaskus (koos Eesti Posti pakilehega). Palume maksta arved õigeaegselt ning märkida maksekorraldusele kindlasti ka viitenumber ja rahasaaja – AS Varrak. Nii jõuab raha kindlalt Raamatuklubini.

• Palume Teil kontrollida, kas Raamatuklubil on ikka olemas Teie korrektne postiaadress. Vajaduse korral andke meile teada muudatustest või täpsustustest. Nõutav on järgmiste andmete olemasolu: – Teie ees- ja perkonnanimi; – tänav, maja- ja korterinumber; väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi; – küla ja valla nimi; – sihtnumber; – linn või maakond.

Kui olete rohelise mõtteviisiga ja soovite paberajakirjast loobuda ning saada edaspidi uue ajakirja info meili teel ja tellida raamatuid läbi meie kodulehe, siis andke Raamatuklubi klienditeenindusele sellest teada aadressil raamatuklubi@serk.ee või telefonil 646 0218.

Pakume klubihinnaga 2011. aasta kuuraamatuid:

Lindude rände atlas

Aiad, väravad ja müürid

Meie lugu

176 lk, kõva köide KOOD 16726

158 lk, kõva köide KOOD 18027

203 lk, kõva köide KOOD 20747

Väike kleidipood

Madisoni di i Lootusetu igatsuse M maakonna sillad atlas

Malcolm Ogilvie

Isabel Wolff

Prillitoosi kirjad Hille Tarto

Tuhat külateed

328 lk, kõva köide Kood 20099

Anuradha Roy

101 Eesti popmuusika albumit

Karupoeg Oskari jutud. Söögiaeg

Puudutusravi sinu lapsele

Mart Juur

Pappraamat kõige pisematele

Massaaž, refleksoloogia ja punktimassaaž

224 lk, kõva köide KOOD 20280

KOOD 15101

Mary Atkinson 144 lk, pehme köide KOOD 19499

344 lk, kõva köide KOOD 20563

Robert James Waller 256 lk, kõva köide KOOD 21157

Irina Tammis ja Pille Petersoo, „Jõulud kodus” KLUBIHIND 12.90 €. Kood 23786 Reet Pool, „Treeni terviseks koos minuga” KLUBIHIND 13.90 €. Kood 23373 Kustas Kikerpuu, „See saatana salakaval muusika” KLUBIHIND 14.50 €. Kood 23311 Rein Veidemann, „101 Eesti kirjandusteost” KLUBIHIND 13.30 €. Kood 22802 Rein Sander, „101 Eesti puud ja põõsast” KLUBIHIND 13.30 €. Kood 22949 Karin Greiner, Angelika Weber, „Toataimed. Üle 200 armastatud taime sõnas ja pildis” KLUBIHIND 13.50 €. Kood 22871 Irina Tammis, „Eesti tikand 2” KLUBIHIND 15.90 €. Kood 22864

www.serk.ee

Maire Suitsu, „Kevadpühade piduroad” KLUBIHIND 13.50 €. Kood 22451 Marju Kõivupuu, „101 Eesti pühapaika” KLUBIHIND 13.30 €. Kood 22208 Urmas Laansoo, „Retk taimede maailma” KLUBIHIND 13.- €. Kood 20754 Aive Luigela, „Tervise kokaraamat” KLUBIHIND 14.50 €. Kood 21966

Viimase hingetõmbeni Lee Child 440 lk, pehme köide KOOD 19871

Saaremaa 1944 Eesti laskurkorpuse kannatuste rada Mart Laar 328 lk, kõva köide KOOD 20211

101 Eesti ajaloo sündmust Mart Laar 221 lk, kõva köide KOOD 20105


KLUBIREEGLID

SOOVITAME 15

2. Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab paki postikulust.

jastame ainult koos tellimusega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui viienda klubiraamatu eest on arve Raamatuklubile laekunud. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel (1 punkt = 0.64 eurot. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta). Punktide kasutamise soovist tuleb teatada kohe tellimust tehes. 9. Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud on klubiliikmele soodushinnaga saadaval ka raamatuklubi teeninduspunktides Tallinnas – Rävala pst. 6, Kristiine Keskuses, Rocca al Mare kaubanduskeskuses; Tartus – Ülikooli Raamatupoes Ülikooli 11; Rakveres – Matsoni Raamatupoes Turu plats 5.

äraütlemise viimane päev on

22. detsember MAKSTUD VASTUS EESTI TASUB

POSTIKULU

SAAJA

Luba nr. 1066

5. Klubi ajakirjas tutvustatakse 12. Tellimuste täitmise aeg on keskpõhjalikumalt ka valikraamatut. miselt 2 nädalat. Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti ning vabastab postikulust. Valikraamatust ei Ostetud raamatuid saab tagastapea ära ütlema, kui Te seda ei da ainult praakeksemplari või soovi. eksliku saadetise korral. Selleks võtke ühendust meie kliendi6. Kui pakis on klubiraamat või teenindusega numbril 646 0218. valikraamat või kui saadetise Raamatuklubi jätab endale õiguse väärtus on vähemalt 51.13 eurot, esitada postikulu arveid 3.83 saate paki ilma postikuluta. eurot korra eest neile klubiMuudel juhtudel on postikulu liikmetele, kes on korduvalt jätnud 3.13 eurot ühe tellimuse kohta. raamatupaki välja ostmata. Kui olete valinud paki kättesaamiskohaks mõne meie teeninRaamatuklubi jätab endale õiguduspunktidest, ei lisandu postise nõuda klubiliikmelt tasumisemaksu ühelgi juhul. ga viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Täht7. Paki eest saab tasuda arve alusel, aegselt tasumata võlgnevuste mis on pakiga kaasas. Tasuda sissenõudmisega seotud kulud saab ka SERKi kodulehel kohe tel7.67 eurot on klubiliige kohustalimust tehes. tud täiendavalt tasuma. 8. Iga viie boonuspunkti eest võite endale valida tasuta auhinnaraamatu. Auhinnaraamatuid väl-

DETSEMBRI KLUBIRAAMATUST

VARRAK AS PÄRNU MNT 67A 10134 TALLINN

3. Kui Te klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, milleks on iga kuu 22. kuupäev. Teatage sellest ühel järgnevatest viisidest. klubi kodulehel: www.serk.ee e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, 10. Juhul, kui olete andnud meile oma lisage kindlasti oma nimi ja klubie-maili aadressi, saadame Teile iga liikme number või telefon kuu alguses klubi- ja valikraamatu telefonil 6460 218 (tööpäeviti pakkumise ning enne 22. kuu9.00–17.00) päeva meeldetuletuse äraütlemisSMS-sõnumiga: numbrile 1311: tähtaja saabumise kohta. SERK (tühik) klubiliikme number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi Raamatuklubi ei väljasta oma hind on 0.32 eurot klubiliikmete kontaktandmeid kolTäites ja postitades kupongi, mandatele osapooltele turundusmis on ajakirja tagakaanel või tegevuseks. faksides selle numbrile 6161040 (faksi number on muutunud). 11. Klubiliikmena tunnustatakse vähemalt 18-aastasi isikuid Eestis 4. Teatamata jätmist käsitleme asuva aadressiga. Ühelt aadressilt tellimusena ning klubiraamat võib klubisse kuuluda üks inimesaadetakse välja. ne.

08.2009

1. Kõik klubiliikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubiajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust kõikidelt Eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida. Pakkumised kehtivad kuu lõikes.


OTSEPOST

ALLKIRI

P E R E K O N N A N I M I

R A A M A T U

KLUBILIIKME NR

K O O D

E E S -

J A

Joe Fullman Üllata oma sõpru ristiskäsi seotud sõlmega! Õpi vett paari sekundiga jääks külmutama! Vapusta juhuslikku pealtvaatajat tema mõtete lugemisega! Sellest toredast raamatust leiad nõiduslike ja muljetavaldavate trikkide tegemiseks kõik vajaliku. Muu hulgas saad tuttavaks ka ajaloo tuntumate mustkunstnike trikkidega.

€ 6.90 € 12.25

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 616 1040 Koduleht: www.serk.ee E-post: raamatuklubi@serk.ee Kontod: Swedbank 221023684813 SEB 10220076013011

KOOD

3 3 3

Inglise keelest tõlkinud Marju Algvere Kirjastus Varrak 120 lk, kõva köide, 235 × 295 KOOD 19475

raamatu pealkiri

Balti riikide ajalugu

TAVA H I N D

2

Telli kohe, siis saad paki jõuludeks kätte!

Suur võlutrikkide raamat

KLUBIHIND

5

klubiraamatu pealkiri KOOD

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Tellimiskupong

EI SOOVI tehke rist

tellin tk

tellin tk

Olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti ja valin auhinnaraamatuks (vt lk 14)

12.2011

P E A L K I R I

ERIPAKKUMINE

Raamatuklubi teeninduspunktid: Tallinnas: Kristiine Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rocca al Mare Kaubanduskeskus E–P 10.00–21.00 Rävala maja, Rävala pst 6 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–15.00

Rakveres: Matsoni Raamatud, Turu plats 5 E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00 Tartus: Tartu Ülikooli Raamatupood Ülikooli 11 E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

/2011_12_B  

http://www.serk.ee/files/2011_12_B.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you