Page 1


01.2009 02.2009

2

Simon Sebag Montefiore

101 ajaloo suurkuju

KLUBIH

IND

249.289.TAVA H I N D

www.serk.ee

22. veebruar

„101 ajaloo suurkuju” on eduka ajaloolase ja kirjaniku Simon Sebag Montefiore valik meestest ja naistest, kes on jätnud kustumatu jälje inimsaavutuste ja vapruse annaalidesse. Kolme aastatuhande sõjamehed ja kuningannad, riigimehed ja spioonid, prohvetid ja vallutajad on kõrvuti teadlaste ja poeetide, maadeuurijate ja kunstnike, filosoofide ja näitlejannadega. Mõned neist on hästi tuntud, teised aga on teenimatult unustuse hõlma vajunud. Aleksander Suurt ja Churchilli, Muhammedi ja Mozartit, Buddhat ja Byronit, Aristotelest ja Elvist, Jeanne d’Arci ja Anne Franki ning Hannibali ja Hemingwayd ei ühenda üksnes vaprus, ennastsalgavus ja tegude geniaalsus, vaid ka nende ajatu pärand. Nende sangarite eluseiklused on talletatud selles raamatus kirja pandud elegantsetes, huvitavates ja sisukates elulugudes. Igaühega neist kaasneb lühike kirjatükk, mis toob esile paeluva – ja mõnikord kummalise – külje ajast, milles nad elasid. Vaarao Ramses II toob avalikkuse ette tõe muistse Egiptuse kuninglikest abieludest, kuninganna Elizabeth I keerab lukust lahti oma kosmeetikakapi, Galilei jutustab teleskoobi ajaloost, Tšaikovksi räägib baleriinidest, admiral Nelson toob päevavalgele selle, kuidas kahurid Trafalgari lahingus tulistasid ning marssal Žukov näitab meile tanki T-34, mis võitis Teise maailmasõja. „101 ajaloo suurkuju” illustratsioonid on suurepärane valik maalidest, fotodest ja joonistest ning teemale paneb punkti kangelase kirjatööst või kõnest pärinev asjakohane tsitaat. Inglise keelest tõlkinud Kaja Riikoja, Rein Turu Kirjastus Varrak 320 lk, kõva köide, formaat 193 × 253 mm KOOD 16771

Kõigi veebruarikuu klubiraamatu "101 ajaloo suurkuju" ostjate ja tellijate vahel loosime välja tasuta koha Raamatuklubi reisile ajaloolisse

PARIISI.

(lähemalt reisist lk 21). Loosimine toimub aprilli alguses.

Raamatu „101 ajaloo suurkuju” kohta peab ütlema, et valisime selle klubiraamatuks otseselt klubiliikmete soovide põhjal – meie teeninduspunktides küsitletud nimetasid kõige sagedamini, et sooviksid klubiraamatuna näha just ajalooliste isikute elulugusid puudutavat teost. Kui mõtlema hakata, ei tule meelde ühtegi inimest, keda ajalugu üldse ei huvitaks. Vahel peletab huvilisi aga ajalooraamatute tohutu hulk ja mahukus, ühe kitsama teema väga põhjalik ja teaduslik käsitlus. Selles mõttes on Montefiore raamat lausa ideaalne – meil võimaldatakse heita pilk väga erinevate eredate isiksuste eludele. Ja kohe järgmine pilk ajastusse, milles ta elas ja tegutses – need lühilood on väga iseloomulikud ja meeldejäävad ning puudutavad pigem põnevaid pisiasju kui ajaloo tipphetki. See on raamat, mida ei pea tingimata õiges järjekorras ühe jutiga kaanest kaaneni lugema, kuid ometi avastate, et ei suuda seda enam käest panna, kui kord alustasite. Suur tänu kõigile klubiliikmetele, kes leidsid aega vastata meie aastaalguse kliendiküsitlusele. Teie arvamuste kokkuvõtte toome ära järgmises ajakirjas. Sellest ajakirjast aga leiate lisaks tavapäraselt mitmekülgsele raamatuvalikule paar uudist ja uuendust, mis raamatute tellimise taas sammukese mugavamaks muudavad. Lisaks kutsume teid suve alguses raamatuklubi reisile unistuste linna Pariisi. Uute kohtumisteni ja seniks ilusat lumist talve!

3

01.2009 02.2009

Viimane äraütlemise päev

www.serk.ee

KLUBIRAAMAT

Kui Sa pole selleks ajaks klubiraamatust loobumisest teada andnud, saadetakse raamat Sulle välja.


KLUBIRAAMAT

KLUBIRAAMAT

Me võime olla kangelased, kas või üheks päevaks Simon Sebag Montefiore poolt koos Dan Jonesi ja Claudia Rentoniga koostatud kaunilt illustreeritud ülevaateteos „101 ajaloo suurkuju” tutvustab tegelikult mitte sedavõrd ajaloo suurkujusid kui mehi ja naisi, kes Simon Sebag Montefiore meelest väärivad kangelase nime. Teose sissejuhatuses ütleb Montefiore, et tänasel väheheroilisel ajal innustavad kangelaste elulood meid ning õpetavad meid mõistma väärtusi ja vastutustunnet, mis hoiavad ühiskonda koos. Seetõttu on Montefiore oma raamatus esile tõstnud, mitte ainult suuri valitsejaid ning sõjamehi, vaid ka tunduvalt tagasihoidlikumate tiitlitega mehi ja naisi, kes suutsid olla suuremad neile määratud saatusest ning mõjutada miljonite elu. Igale eluloole lisatud taustlood toovad välja huviäratavaid külgi kirjeldatud kangelaste elualast, luues seega ajastu mõistmiseks vajalikku ajaloolist tausta. Valida maailma ajaloost välja 101 kangelast on kaelamurdev ettevõtmine. Nagu Montefiore ka ise tunnistab, on selline valik möödapääsmatult subjektiivne. Ometi peab tunnistama, et Montefiore saab selle raske ülesandega igati hakkama. Seda vaatamata sellele, et inglasena pühendab ta oma maale vahest rohkem tähelepanu kui mõnest teisest rahvusest autor seda teeks. Ei saa meist keegi oma päritolust mööda, isegi kui tahaks. Silma torkab ka see, et XX sajandi kangelastele esitab Montefiore kõrgemaid eetilisi nõudmisi. Siit on välja jäetud suur hulk mõrtsukatest diktaatoreid – Lenin, Hitler, Stalin, Mao, Che Guevara – kes mõjutasid küll sadade miljonite saatust, kuid keda kangelaseks tõesti ei saa pidada. Mingil arusaamatul põhjusel on Montefiore oma nimekirja tõstnud aga marssal Žukovi, kes paistis silma mitte oma kangelaslikkuse, vaid julma otsustavusega üle 20 miljoni vene sõduri surmasaatmisel. Muidu on XX sajandi nimekiri aga kaunis – Bulgakov, Orwell, Johannes Paulus II, Sahharov. Austust väärib ka autori julgus 101 kangelase seas üles lugeda ka Raudne leedi Margareth Thatcher.

www.serk.ee

01.2009 02.2009

5

jakul. Keegi ei tea tänaseni selle üksinda kommunistlike tankide teed tõketanud mehe nime ega mis temast sai. On võimalik, et me ei saa seda kunagi teada. Ometi oli tegemist kangelasega, kelle vaikne vaprus on andnud jõudu tuhandetele oma saatuse vastu astuvatele meestele ja naistele. Montefiorega peab nõustuma – just sellised ülistamata suurkujud – tavalised inimesed, kes teevad ebatavalisi asju – peaksid pälvima meie suurima lugupidamise. Montefiore valik on igatahes huvitav ja tema stiil haarav nagu alati. Lugeda soovitan seda põnevat ja harivat raamatut küll kindlasti. Mart Laar

ine m u k k a p i Er stjale! o u t a m a klubira EMAJÕGI 1944

II Maailmasõja lahingud Lõuna-Eestis Mart Laar

Raamat annab ülevaate 1944. aasta augustis ja septembris Emajõe ümbruses toimunud lahingutest. Kajastamist leiavad lahingud LõunaEestis, eesti piirikaitserügementide võitlused, soomepoiste ja politseipataljonide lahingud Kärevere sillapeas, Tamsa tankilahing, Emajõe rinde läbimurdmine 17. septembril 1944 ja 8. Eesti Laskurkorpuse tegevus. Uurimuse koostamisel on kasutatud mitmeid seni kasutamata allikaid, nagu näiteks Eestis võidelnud Saksa väekoondiste lahingutegevuse päevikuid ning Eesti arhiividest viimastel aastatel avastatud materjale. Teos on varustatud kaartide ja fotodega. Kirjastus Varrak 318 lk, kõva köide KOOD 1833

erihind klubiraamatu ostjale

Viimane kangelane raamatus on Tankimees ehk Tundmatu Mässaja 5. juunil 1989. aastal Hiinas Pekingis Tiananmeni väl-

189.Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

99.-

www.serk.ee

01.2009 02.2009

4


! a t u l u k i Ilma post uspunkti! n o o b b a n n A

VALIKRAAMAT 6

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust.

SOOVITAME VALIKRAAMAT 7

01.2009 02.2009

02.2009

Jõukast New Yorgi suguvõsast pärit Edith Wharton (1862–1937) on tuntud eelkõige oma aja Ameerika kõrgseltskonda käsitlevate teoste poolest. Tema

RÕÕMUKODA

romaanides on tuntav Henry Jamesi mõju, ja nagu James, nii veetis ka Wharton suure osa elust Euroopas. Whartoni peateoseks on 1920. a ilmunud ja Pulitzeri preemia pälvinud „Süütuse aeg”, kuid

„Rõõmukoda” (1905) on luubi all Ameerika kõrgseltskond ning selle

„Rõõmukoda” (1905). Romaani „Rõõmukoda” keskseteks teemadeks on New Yorgi kõrgseltskonna silmakirjalikkus, raha võim, kammitsevates oludes kuhtumisele määratud armastus.

Peategelanna Lily Bart on vaene, ent

Loo peategelanna on kaunis, kuid vaene Lily Bart. Heast,

luksusega harjunud seltskonnadaam,

ehkki mitte väga jõukast perest pärit Lily sai kasvatuse,

kelle elueesmärgiks saab rikka mehe

mida peeti tollal igati kohaseks peenema seltskonna

püüdmine. Ometi ei suuda Lily abielluda

neiule, kel oli vaja vaid särada ja etiketti tunda.

enda eest börsil mängida, ent olles neis tehinguis

sureb ka ema, ja kivinenud vaadetega vanaldane tädi

võhik, ei taipa ta, et mees lihtsalt annab talle raha,

võtab Lily oma hoole alla. Luksusega harjunud neiu

kuid tal puuduvad selleks oskused.

oodates selle eest vastutasu, mida Lily pole valmis

leiab varsti, et kõrgseltskonnaga lävimine on kulukam,

maksma. Oma kitsikuses võtab Lily vastu Bertha

Peategelase kaudu kritiseerib autor

kui ta arvas. Lily elu eesmärgiks saab rikka mehe püüd-

Dorseti kutse sõita Vahemerereisile. Paraku on Lily

põhimõtet kasvatada kõrgema seltskonna

mine. See ei valmista raskusi, kuid omal kombel aus ja

kohustuseks vaid Bertha mehe tähelepanu naise armu-

naisi vaid iluasjadeks, kes karmi

üsna vabameelne Lily kohkub tagasi iga kord, kui sihi

loolt kõrvale juhtida, ja kui olukord Berthale täbaraks

saavutamisest on puudu üksainus samm. Viimasel

läheb, ei kõhkle ta Lilyt ohvriks toomast ning süüdistab

minutil mängib ta maha oma võimalused jõuka, ent

teda keelatud suhetes oma mehega. Lily satub selts-

kitsarinnalise Percy Gryce'iga ja eelistab talle Lawrence

konna põlu alla ja tädi jätab ta pärandusest ilma. Lily

Seldenit, intelligentset, kuid samuti vaest noormeest.

elu jookseb ummikusse...

seisab silmitsi vajadusega end elatada,

argireaalsust taluda ei suuda. Eesti keeles on Whartonilt varem ilmunud romaan „Süütuse aeg”.

Rikka Samuel Rosedale'i lähenemiskatsed tõrjub Lily

www.serk.ee

KLUBIH

IND

229.259.TAVA H I N D

Tõlkinud Riina Jesmin 320 lk, kõva köide KOOD 18140

Võlgadesse sattunud Lily palub sõbranna mehel

Raskused algavad siis, kui Lily isa laostub ja sureb. Peagi

ainult raha pärast. Põlu alla sattunud Lily

uus!

Edith Wharton

silmakirjalikkus ja raha võim.

tema esimene menukas teos oli romaan

Whartoni kirjeldamisoskus ja inimhinge hea tund-

tagasi seetõttu, et mehel puudub seltskondlik posit-

mine teevad teose ajatuks. On see ju igavene küsimus:

sioon. Ehkki Lily ja Selden on teineteisesse kiindunud, ei

kas kuulata oma südant või maksta lõivu seltskondlike-

pea Lily Lawrence'it tõsiselt võetavaks partiiks ning sal-

le ootustele?

gab maha oma tõelised tunded. Lily ei suuda abielluda ainult raha pärast, ent ei saa läbi ka rahata. Samuti

Romaani järgi valmis 2000. a ka film, peaosas Gillian Anderson.

mõistab ta seltskonnaelu pahupooli, kuid on imetluse-

Riina Jesmin

ga harjunud ja ei oska selleta elada. Seldenile valmistab

Raamatu tõlkija

see pettumuse.

www.serk.ee

Edith Whartoni (1862–1937) romaanis


SOOVITAME

SOOVITAME 9

Margaret Barker See kaunilt illustreeritud raamat on uurimus juudi ja kristlikus pärimuses esinevatest inglitest. Raamat sisaldab üle 170 illustratsiooni – maali, fresko, vitraaži, ikooni ja skulptuuri, ning üle 100 tsitaadi, esseid inglitest muistses ja tänapäeva kultuuris: inglid Piiblis ja jumalateenistusel, inglite liigitus, kaitseinglid, inglid kosmoloogias ning ilmutustes. Raamatu autor on tuntud heebrea keele teadlane ja piibliuurija.

Michael McMahon „Pühakud” on soe, inimlik ja tasakaalukas sissevaade maailma kõige erakordsemate inimeste – kristlike pühakute – elusse. See raamat on austusavaldus meestele ja naistele, kes on üles näidanud nii tähelepanuväärset usku, et neist on saanud pühakud – see on suurim au, mida kristlik kirik võib inimesele osutada. Rikkalikult illustreeritud teos on hingemattev visuaalne rännak, mida kaunistavad reproduktsioonid käsikirjadest, mosaiikidest, maalidest, ikoonidest ja filmidest. www.serk.ee

KLUBIH

IND

199.229.-

Raamatus keskendutakse puidule ja kõigele, mis sellest võib teha. Õpetatakse sammhaaval töövõtteid. Saab teada, millised tööriistad on parimad ning miks. Lisaks rohked pildid ja tabelid. Vajalik raamat nii tööõpetuse tundides kui ka iga puutööhuvilise koduses töötoas.

KLUBIH

IND

199.229.TAVA H I N D

uus!

Kunst, ajalugu, ilmutused

Phil Davy

Raamatust leiad peatükid:

Tõlkinud Tiina Kanarbik Kirjastus Varrak 432 lk, kõva köide KOOD 17310

Pühakud

Puutööraamat

02.2009

Kunst, ajalugu, ilmutused

Tõlkinud Maarja Kaaristo Kirjastus Varrak 430 lk, kõva köide KOOD 17358

uus!

uus!

Inglid

Tõlkinud Virgo Siil Kirjastus Varrak 256 lk, kõva köide KOOD 16351

• Puu ja puitmaterjalid • Puutoodete kujundamine • Töökoda • Tööriistad: põhiteadmised • Käsitööriistad • Elektritööriistad • Tööpingid • Töövõtted • Seotised • Ettevalmistus ja viimistlemine • Sideained ja kinnitusvahendid

KLUBIH

IND

269.298.TAVA H I N D

uus!

1001 ehitist, mida elu jooksul peab nägema Mark Irving Mis teeb ehitise silmapaistvaks? Käsitööoskus, meelekindlus, elegants ja jõud – kõik mängivad oma osa. Ent kahtlemata on maailma parimad ehitised need, mis eristuvad kõigist enne olnutest ning avaldavad mõju kõigile järgnevatele. „1001 ehitist” on terviklik ja kergesti loetav teatmik maailma arhitektuurilistest meistriteostest, kust uut teavet saab nii juhulugeja kui ka tõeline arhitektuurifanaatik. Teoses kirjeldatakse maailma kõige kaunimaid ja olulisemaid ühiskondlikke hooneid, elamuid, losse ja muuseume alates vapustavatest uutest elumajadest kuni unikaalsete või ebaharilike ehitisteni nagu iidsed Pueblo kaljuelamud ning talupojastiilis Lõuna-Itaalia trulli.

TAVA H I N D

Tõlkinud Kai Vaarandi, Tiina Kanarbik, Kalle Klein ja Tiina Voolaid 960 lk, kõva köide KOOD 17464

KLUBIH

IND

369.398.TAVA H I N D

www.serk.ee

02.2009

8


SOOVITAME

INIMESED

Idamaised raviviisid

uus!

Jaqueline Young

Autoriteetne teejuht kõige tähtsamate idamaiste raviviiside teooria ja praktika juurde. Kirjeldatakse, kuidas traditsioonilise Hiina meditsiini, ajurveda ja teiste idamaiste ravisüsteemide arstid oma patsiente diagnoosivad ja ravivad. Raamat analüüsib idamaiseid vaimset ja füüsilist distsipliini, toitumist ja teisi elustiili puudutavaid põhimõtteid, mille ülesanne on tagada harmoonia ja hea tervis.

Tõlkinud Marju Algvere Kirjastus Varrak 176 lk, kõva köide, suur formaat KOOD 17457

Undi-jutud

Garri Kasparov

KLUBIHIND

299.-

uus!

Kirjanik ja teatrimees Mati Unt (1944-2005) oli iseäranis "kunstiline loom" – looja, kes elas rohkem oma loomingus kui igapäevases maailmas. "Undi-juttudes" kirjeldavad Undi lähedased ja kaasteelised tema elu ja loomingut nagu nad seda nägid ning kuidas nad selles osalesid. Koostanud Kalev Kesküla. Kirjastus Hermes 368 lk, kõva köide KOOD 990087

KLUBIHIND

249.-

uus!

Gustav Ernesaks. Mu isamaa on minu arm

KLUBIH

IND

229.259.-

KLUBIHIND

429.-

uus!

Salapärane kass Vicky Halls

Hoolimata kõigist katsetustest ja püüetest ei saa ükski kassiomanik kunagi öelda, et mõistab kasse või hakkab neid kunagi täielikult mõistma. Mida enam sa nende kohta teada saad, seda rohkem küsimusi tekib, kuid sellest hoolimata jätkab autor teadmiste ja kogemuste otsimist, et ta saaks aidata kassidel elada koos inimestega nii meeldivalt kui võimalik (ja muidugi ka vastupidi). KLUBIH

IND

199.218.TAVA H I N D

uus!

Tõlkinud Mario Pulver Kirjastus Varrak 264 lk, kõva köide KOOD 17174

12.12.2008 - 100 aastat Gustav Ernesaksa sünnist. 24.01.2009 - 16 aastat lahkumisest. Raamat heliloojast, koorijuhist, õpetajast, eesti laulupeoliikumise suurest juhist poole sajandi jooksul - unustamatust, legendaarsest, kordumatust Gustav Ernesaksast.

KLUBIHIND

379.-

249.-

uus!

Kirjastus Eesti Päevaleht 268 lk, kõva köide KOOD 431748

uus!

Pealtnäha oli Helle Amini elu parimas korras. Ent ühel õhtul leidis ta poest koju tulles, et ta 4 poega on kadunud. Helle saudiaraablasest abikaasa oli viinud lapsed oma kodumaale. Helle, kelle lapsed olid võõras islamiriigis, leidis endas tähelepanuväärset vaprust ja läks kõrbesse oma poegi otsima. Tõlkinud Karin Suursalu Kirjastus Sinisukk 296 lk, kõva köide KOOD 146031

Hannibal. Peterburi moorlane

Uued mütoloogiad

KLUBIHIND

Tõlkinud Peedu Haaslava Kirjastus Tänapäev 400 lk, kõva köide KOOD 627143

Helle Amin

Kirjastus Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 254 lk, kõva köide, suur formaat KOOD 985656

Eesti Vabariik on 90 aastat vana ja sellega on käes esimeste kokkuvõtete tegemise aeg. Kas Eesti suudab olla iseseisev riik kõigis neis tähendustes, milles üks riik peab iseseisev olema? Kas me tegelikult oleme Euroopas ja Euroopa jaoks? Neid ja paljusid teisi küsimusi tuntud ja armastatud inimesed käesolevas teoses esitavadki.

Siit ei leia valmisretsepte ega banaalseid nõuandeid. See on raamat eneseotsimisest ja elu seatud katsumustest, sellest, kuidas seada enda ette tõsiseid sihte ja langetada vastutusrikkaid otsuseid. Garri Kasparov on endine male maailmameister. Viimastel aastatel on temast saanud Venemaa poliitilise opositsiooni üks nähtavamaid tegelasi.

Taaskohtumine kõrbes

Sirje Endre, Ene Kuljus TAVA H I N D

www.serk.ee

Male kui elu mudel

02.2009 01.2009

11

KLUBIHIND

289.-

Põnevas reisipäeviku ja detektiiviloo ristandis ühendab ajakirjanik ja Venemaa spetsialist Barnes ajaloouurimused fantaasiaga, et kirjeldada Hannibali päritolu, enne kui toob päevavalgele materjalid, mis aitavad rekonstrueerida Euroopa ühe esimese mustanahalise haritlase elulugu. Tõlkinud Aldo Randmaa Kirjastus Varrak 328 lk, kõva köide. KOOD 17778

www.serk.ee

02.2009

10


ILUKIRJANDUS

! s u u k i õ k siin

ILUKIRJANDUS

KLUBIHIND

189.-

A. H. Tammsaare kirjad tütrele Anton Hansen Tammsaare seni avaldamata kirjad tütrele Riia Hansenile on kirjutatud ajavahemikus 1935–1939. Tegu on ühtaegu väga isiklike mõtisklustega, isa nõuannetega tütrele, teisalt aga ka laiemate arutlustega muuhulgas kirjanduse, ühiskondliku elu jm kohta. Raamat on rikkalikult fotodega illustreeritud.

KLUBIHIND

149.-

Andrese elukäik

Tapamaja

Kõrged panused

Oskar Luts

Lee Child

Dick Francis

1923. aastal ilmunud jutustus kujutab vaeslapseks jäänud Andres Süvalepa pürgimusi haridusele ja edukusele Esimese maailmasõja eelses Tartu seltskonnas. Teoses kajastuvad autori enda õpipoisi-aastad Tartu Kivisilla apteegis.

Kui Jack Reacher astub Margrave’i väikelinnas bussist maha, kavatseb ta üsna pea edasi sõita. Ootamatult vahistatakse ta aga mõrvas süüdistatuna. Kuid Reacher pole kindlasti mees, kes laseks end süüdi lavastada. Seda enam, et tapetuks osutub tema enda vend Joe, keda ta pole seitse aastat näinud.

Klaas šampanjat ühes ja binokkel teises käes, võib hobuste võidusõit näida väga mugava ja tsiviliseeritud hobina. Kuid Steven Scott hakkab oma hobuste treenerit ja enda sõpra Leedsi kahtlustama. Võiduajamistel võib võita kopsakaid summasid, kuid nende tagamaad ei pruugi olla sugugi nii süütud… ega ka seaduslikud.

Kirjastus Eesti Raamat 128 lk, kõva köide KOOD 656983

KLUBIHIND

249.-

Kirjastus Varrak 80 lk, kõva köide KOOD 16528

Igal linnul oma laul

Andrus Kivirähk

Kärt Hellerma

Gerald Durrell

Priit Aimla

Raamat sisaldab näidendeid Sürrealistid; Voldemar; Üks udune päev; Uljas Neitsi; Keiserlik kokk; Ingel, ingel, vii mind taeva.

Raamatus leiame neli pikemat reisikirja. Autor kutsub lugeja endaga pihtimuslikule teekonnale, milles erinevates häälestustes ja motiivides kordub raamatu põhiteema, universaalse armastuse otsing. Omalaadsed rännakud ajas ja ruumis kulmineeruvad raamatu poeetilises nimiloos.

Loodusteadlase ja kirjaniku Gerald Durrelli järjekordne meistriteos loomade ja inimeste elust, milles ta läheb koos abikaasaga Lääne-Aafrikasse Bafutti. Loomulikult ei möödu loomade püüdmine Aafrikas surmtõsiselt tõsieluga segatud nalja ja naeru leiab sellestki raamatust mitu head kamalutäit.

Kogumikku valitud palad kirjutas Priit Aimla aastail 1972–2006. „Minu elamused, arvamused ja maailmanägemine on kokku saanud žanris, mille õiglane nimetus võiks olla vemmalvärss. Kuhjugu siin pealegi nii satiiri- ja kriitikarohket lausestust kui muid viisiveeretuslikke veidrusi,” leiab Priit Aimla.

KLUBIHIND

KLUBIHIND

139.-

139.-

Espressolood Autor on pöördunud tagasi Edinburghi ja Scotland Streeti maja number 44 elanike juurde. Ülimalt edev Bruce kavatseb hakata veinikaupmeheks, Pat kutsutakse nudistide piknikule. Kuueaastane Bertie sepitseb mässu oma ema ja psühhoterapeudi vastu. Smith jutustab oma tegelastest endiselt mõnusa huumoriga. Tõlkinud Virve Krimm Kirjastus Varrak 384 lk, kõva köide KOOD 17051

Kirjastus Tuum 350 lk, kõva köide KOOD 989753

KLUBIHIND

179.-

Mu kallile

Alexander McCall Smith

www.serk.ee

Tõlkinud Ülla Jürviste Kirjastus Varrak 232 lk, pehme köide KOOD 18096

Loomaaed pagasis

Eesti Keele Sihtasutus 328 lk, pehme köide KOOD 792421

229.-

199.-

Sinine missa

Voldemar

KLUBIHIND

KLUBIHIND

Tõlkinud Allan Eichenbaum Kirjastus Varrak 440 lk, pehme köide KOOD 18072

KLUBIHIND

229.-

Tõlkinud Tiiu Loog Kirjastus Varrak 304 lk, kõva köide KOOD 18218

KLUBIHIND

179.-

KLUBIHIND

189.-

Kirjastus Tammerraamat 304 lk, pehme köide KOOD 449019

Mesilaste salajane elu

Ma armastasin kiskjat

Tony Parsons Alfie Budd leidis täiusliku naise, kellega veeta oma ülejäänud elupäevad − ja kaotas ta. Kas Alfie saab kunagi elada kindlat pereelu? Ja kas ta suudab loobuda sihitust seksist sügavamate suhete nimel? Romaan jutustab nii armastusest, perekonnast, seksist, tai chi’st kui ka inimsüdametest kõige üldisemas mõttes.

Tõlkinud Kristi Tarand Kirjastus Eesti Päevaleht 168 lk, kõva köide KOOD 431717

Pille Hanni

Sue Monk Kidd

Pille Hanni veetis Harkus naistevanglas ligi kaksteist aastat. Tema süü seisnes selles, et ta armastas oma meest. Mees aga ostus kiskjaks – perverdiks ja sarimõrvariks, keda siiani mäletatakse kui Nõmme inimsööjat. Autor püstitab küsimuse: kui kaugele võib naine armastades minna ja kuidas muututakse armastuse ohvriks.

Kui Lily ägeda loomuga mustanahaline „asendusema” Rosaleen solvab linna kolme suurimat rassisti, tuleb neil põgeneda Lõuna-Carolinasse. Kolm ekstsentrilist mesinikust õde võtavad nad ulu alla ja Lily pühendatakse mee ja mesilaste ning Musta Madonna paeluvasse maailma. See on silmapaistev romaan jumalikust naisjõust.

Kirjastus Eesti Ekspress 320 lk, kõva köide KOOD 444212

02.2009

13

KLUBIHIND

269.-

Tõlkinud Johanna Ross Kirjastus Varrak 320 lk, kõva köide KOOD 17013

www.serk.ee

02.2009

12


KÄSIRAAMATUD

KÄSIRAAMATUD

14

02.2009

Arthur Goldwag

KLUBIHIND

249.-

uus!

Raamat annab hindamatu intellektuaalse ja sotsiaalse spikrina ülevaate poolest tuhandest -ismist ja -loogiast, mis on seotud poliitika, ajaloo, filosoofia, kunstide, teaduse, majanduse, religiooni, seksuaalperverssuste ja seadustega. Suurimad neist defineerivad terveid ajastuid, vähemtuntud viivad meid inimkultuuri kõrvaltänavatele. Tõlkinud Mario Pulver Kirjastus Tänapäev 360 lk, kõva köide KOOD 627303

KLUBIHIND

249.-

uus!

Tugevdage oma tervist ja elujõudu alateadvuse väega

Hea suusaõpik

Joseph Murphy

Raamat pakub lahenduse kõigile suusatamisega seotud probleemidele – kuidas valida suuski, kuidas neid määrida ning kuidas sõita nii klassikalist stiili kui uisusammu. Abi saab algaja, kuid palju pakutakse ka edasijõudnule: toitumisnõuandeid, treeningprogramme ja näpunäiteid võistlusteks valmistumiseks.

Selles raamatus selgitab dr Murphy, et haigust ja jõuetust tekitab usk, et allute neile. Nendelt lehekülgedelt õpite, kuidas anda oma sügavamale meelele ainult neid soovitusi, mis teid tervendavad, ülendavad ja inspireerivad – ning heita kõrvale need, mis põhjustavad läbikukkumist, haigust ja meeleheidet.

KLUBIHIND

259.-

Tõlkinud Katri Ezzoubi Kirjastus Ersen 216 lk, kõva köide KOOD 126958

Tohterduse ABC 4. osa

Tohterduse ABC 5. osa

Maohaigused, mao-ja kaksteistsõrmikuhaavandid, gastriit, üli- ja alahappesus, kõrvetised-puhitused, seedehäired, kõhuhädad-kõhurohud, maksahaigused.

Neeruhaigused, neerukivid, põiepõletik, põiekivid, sapikivid, sapipõiepõletik, maksavalud.

Looduse entsüklopeedia

Harri Kirvesniemi, Axa Sorjanen, Kimmo Syväri

uus!

Üle 2000 värvifoto äratavad neil lehekülgedel looduse ellu. Käsitletakse teemasid nagu elupaigad ja evolutsioon, lisatud on klassifikatsiooniskeemid, teadusterminite seletused ja põhjalik register. Raamat on temaatiliselt jaotatud nii, et see oleks arusaadav lastele alates 8. eluaastast. Täiendatud kordustrükk.

KLUBIHIND

319.-

Tõlkinud Merit Kiil, Toomas Tiivel, Indrek Rohtmets Kirjastus Varrak 304 lk, kõva köide, suur formaat KOOD 17341

Tõlkinud Elmer Kohandi Kirjastus Tänapäev 184 lk, kõva köide KOOD 627402

Kirg. Toit

Hõrgud kodused koogid

Margit Hakomaa, Laura Kallasvee, Ester Kannelmäe

Sirpa Talka

KLUBIHIND

99.-

uus!

Kirjastus Sünnimaa Sari Rahvalikud ravimised 144 lk, pehme köide KOOD 972878

KLUBIHIND

99.-

www.serk.ee

uus!

249.-

Kutsika kasvatamine

349.-

Mitmekülgne kollektsioon üle 400 populaarse lemmiku ristpistes pildiga: koera- ja kassitõud, hobused, kalad, linnud, roomajad ja küülikud. Mustritel on lihtsalt järgitavad värvikombinatsioonid, mis hõlbustavad teie lemmikule sobiva kasuka tikkimist. Tõlkinud Liia Tammes Kirjastus Sinisukk 80 lk, kõva köide KOOD 145799

KLUBIHIND

259.-

Asjalik ja põhjalik nõuanderaamat, mille abil tuleb toime ka päris algaja koerakasvataja. Peatükkide kaupa käsitletakse koera kasvatamise ja koolitamise erinevaid perioode ja probleeme vastavalt koera iseloomule ja tõule. Sellest raamatust leiab vastused neile ja veel paljudele teistele küsimustele, mis tekivad igal koeraga perel. Tõlkinud Anu Suoninen Kirjastus Varrak 270 lk, kõva köide KOOD 16542

uus!

KLUBIHIND

239.-

uus!

Afrodisiakume ehk kiretekitajaid on aastatuhandeid kõrgelt hinnatud lihtsal inimlikul põhjusel, et teatud toidud viivad mõtted riivatutele rõõmudele ja annavad jõudu armatsemiseks. See oivaline teos pakub põnevat avastamisrõõmu nii värskelt armunutele kui ka kuldpulmadeni jõudnud abielupaaridele. Kirjastus Pilgrim 288 lk, kõva köide KOOD 993552

Mulgivanaema meekook

Ravimtaimed looduses ja apteegis

Tuire Kaimio

Claire Crompton

159.-

KLUBIHIND

KLUBIHIND

Tõlkinud Maia Kivik Kirjastus Varrak 300 lk, kõva köide KOOD 17860

Sinu lemmik ristpistes

KLUBIHIND

Kirjastus Sünnimaa Sari Rahvalikud ravimised 144 lk, pehme köide KOOD 972885

Raamatus on klassikaliste kookide retseptid, nagu Sacheri kook, maasikakook ja pohladega karamellikook, ning ka uusi suurepäraseid maitsekooslusi nagu mustsõstar ja šokolaad või greip ja kardemon. Põhjalike retseptide abil saate küpsetada mida iganes. Raamatu lõpuosas on nõuandeid kookide juurde sobivatest jookidest.

Aili Paju

Liis Klaar

Käesoleva raamatu koostamisel on märksõnadeks neli aastaaega. Kirjeldatakse meie laiuskraadil kasvavaid taimi, antakse nõu, kuidas neid koguda ja tarvitada väsimuse, haiguse või närvilisuse puhul. Et paljud siin esitletud taimedest on söödavad või leidnud kasutamist kosmeetikas, siis tuletatakse ka vastavaid tarkusi meelde.

See on raamat ühe suguvõsa käekäigust. Autor räägib oma lapsepõlvest põgenikelaagris, kohanemisest Rootsis, elust mitmes maailma paigas. Taustategelaseks on Mulgivanaema Elise Anderson, kelle retseptide kogust on raamatusse valitud mõned tema pere poolt eriti armastatud road. Tema meekook on lihtsalt haruldane!

Kirjastus Agitaator 208 lk, kõva köide KOOD 993200

KLUBIHIND

199.-

uus!

Kirjastus SE&JS 108 lk, kõva köide KOOD 854884

www.serk.ee

Ismid ja loogiad

02.2009

15


LAPSED JA JA NOORED NOORTELE LASTELE

AJALUGU

KLUBIHIND

239.-

Videvik

Noorkuu.

Stephenie Meyer

Stephenie Meyer

Isabella kolib Forksi linnakesse ja läheb uude keskkooli, kus kohtub salapärase ja võluva Edwardiga ning tema elu võtab ülipõneva ja hirmutava pöörde. Kolm asja on kindlad. Esiteks, Edward on vampiir. Teiseks, ta januneb Bella vere järele. Ja kolmandaks, Bella on tingimusteta ja pöördumatult temasse armunud.

Kirglik, haarav ja liigutav järg Videvikule. Bella jaoks on üks asi tähtsam kui elu: Edward Cullen. Aga armastus vampiiri vastu on palju ohtlikum, kui ta oleks iial osanud arvata. Nüüd, mil nende kõiketrotsiv suhe paneb kaalule kõik, mis on neile vähegi kallis, mõistavad nad, et mured pole kaugeltki lõppenud...

KLUBIHIND

269.-

Tõlkinud Marge Paal Kirjastus Pegasus 464 lk, kõva köide KOOD 442492

Printsessi päevikud VIII. Pärast kaheksat

KLUBIHIND

159.-

KLUBIHIND

www.serk.ee

89.-

KLUBIH

KLUBIHIND

179.-

Ülisuure allikalise baasi najal keskendutakse kindral Johan Laidoneri kui Eesti sõjalis-välispoliitilise strateegia kujundaja ja kõrgema operatiivjuhi tegevusele Vabadussõjas. Raamatus leidub arvukalt fakte, millest Teise maailmasõja eelne Eesti ajalookirjutus pidas paremaks vaikida. Samuti lükatakse ümber rida seni käibetõdedeks peetud seisukohti.

Pints ja Tutsik

Õnne Puhk

Aidi Vallik

Kaisujänes Kaisu on väikese LottaLiisa pehme kaisuloom, kes koos Tähepoisi ja Lottaga võtab osa kõikidest laste mängudest ja tegemistest. Pealtnäha nunnu ja armas, on ta tegelikult üsna isepäine ja vallatu, kadudes tihti ootamatult kusagile ära. Armas muinasjuturaamat on trükitähtedes.

Raamat meie igapäevasest elust lemmikloomade kõrval, milles loomad just inimese keeli ei kõnele, kuid nad muudavad ja mõjutavad meie elu omal moel. Nii juhtub Pintsu ja Tutsiku majjatulekuga ka Maikellukeste peres, kus inimeste ja lemmikloomade vaheline sõprus toob endaga kaasa nii muret kui rõõmu, nii kurbi kui naljakaid sündmusi. Illustreerinud Ott Vallik e Moritz Kirjastus MTÜ Lugu-Loo 112 lk, kõva köide KOOD 977422

Selles mahukas raamatus räägitakse viimase kahesaja aasta jooksul eurooplaste käsutuses olnud kultuurisaaduste – romaanid, dokumentaalkirjandus, õpikud, eneseabi raamatud, ajalehed ja ajakirjad, kontsertmuusika, muusikainstrumendid ja noodid – loomisest, levitamisest ja tarbimisest. Räägitakse ka lauljatest, heliloojatest ja muusikavirtuoosidest; mitmesugustest teatrižanridest, kaasa arvatud ooper; filmikunsti sünnist ja kasvust läbi kogu 20. sajandi; ringhäälingu tekkimisest ja arengust; eri muusikavormide, sealhulgas levimuusika, ülemaailmsest levikust; ajakirjanduse levikust.

Laidoner – väejuht

Raamat teeb sind tuttavaks meie lähema ümbruse tiivuliste ning neljaja kuuejalgsetega. Mõnda neist oled kindlasti varemgi silmanud. Lastele mõeldud loodushariduslikus fotoraamatus leiduvad ka lühitekstid lindudest, putukatest, pisiloomadest ning koerast ja kassist. Lisaks 14 loodussalmi.

Kaisu muinasjutud

149.-

TAVA H I N D

Reigo Rosenthal

141 lk, kõva köide KOOD 181797

KLUBIHIND

IND

559 594.- .-

Tõlkinud Tõnis Värnik Kirjastus Varrak 1264 lk, kõva köide KOOD 17785

Eha Roosalu, Katri Smitt

Tõlkinud Piret Orav Kirjastus Varrak 224 lk, pehme köide KOOD 17730

Kirjastus Kurrunurru 31 lk, pehme köide KOOD 005376

Donald Sassoon

Üle läve. Loodus meie ümber

Meg Cabot Uus kooliaasta on vaevalt alanud, aga printsess Miat on juba tabanud mitu vapustust. Siis teatab Michael pommuudise. Talle pakutakse tööd vapustava teadusprojekti juures... JAAPANIS!! Kas Mia täiuslik prints tõepoolest armastab teda, kui suudab temast niimoodi lahkuda? Ja mida oleks vaja teha, et ta jääks?

Tõlkinud Marge Paal Kirjastus Pegasus 512 lk, kõva köide KOOD 442690

Euroopa kultuuri ajalugu aastast 1800 kuni tänapäevani

KLUBIHIND

359.-

Julius Kuperjanovi kaaslasena Saksa okupatsioonist Paju lahinguni Alice Kuperjanov

KLUBIHIND

169.-

Kirjastus Argo 768 lk, kõva köide KOOD 438518

Briti salaluure teenistuses punasel Venemaal

Arved Viirlaid

KLUBIHIND

229.-

Kirjastus Ilmamaa 456 lk, kõva köide KOOD 772461

Alice Kuperjanovi mälestused oma abikaasast Julius Kuperjanovist ja autori enda tegevusest Juliuse kaaslasena ilmusid esmakordselt aastal 1937. Alice oli sõna otseses mõttes Juliuse võitluskaaslane, viibides tema läheduses kuni mehe surmani ning aidates nii palju kui võimalik Juliuse organiseerimistegevusele kaasa. Kirjastus Grenader 120 lk, kõva köide KOOD 448159

Põhjatähe pojad Mälestused Teise maailmasõja lõpuaastatest, mil autor viibis vabatahtlikuna Soome armees. Sündmused saavad alguse 1943. aastal, mil ta põgenes üle lahe Soome. Jalaväerügemendi JR 200 koosseisus tulid eestlased 1944. a. augustis kodumaale tagasi, et Saksa armee poolel anda viimsed lahingud Eesti pinnal.

02.2009

17

Paul Dukes

KLUBIHIND

289.-

Briti salaluureteenistuse agendi Paul Dukesi autobiograafia tema viibimisest Venemaal aastatel 1909–1919, peamiselt luurajana revolutsioonilises Petrogradis. Raamat annab pildi tolleaegse Venemaa olustikust, inimtüüpidest, kuulsatest isikutest ja olulistest sündmustest, mille kõigega autor otseselt kokku puutus. Tõlkinud Peeter Villmann Kirjastus Grenader 336 lk, kõva köide KOOD 448173

www.serk.ee

02.2009

16


01.2009

18

19

klubihind

159.-

klubihind

159.-

klubihind

klubihind

169.-

219.-

klubihind

159.-

klubihind

219.-

klubihind

219.-

1. osa HARRY POTTER JA TARKADE KIVI

2. osa HARRY POTTER JA SALADUSTE KAMBER

3. osa HARRY POTTER JA AZKABANI VANG

4. osa HARRY POTTER JA TULEPEEKER

5. osa HARRY POTTER JA FÖÖNIKSI ORDU

6. osa HARRY POTTER JA SEGAVERELINE PRINTS

7. osa HARRY POTTER JA SURMA VÄGISED

Harry Potter ei ole kunagi olnud lendluudpalli võistkonna täht, ta ei oska loitse, pole kunagi olnud lohe munast koorumise juures ega kandnud nähtamatuks tegevat mantlit. Ta on kogenud üksnes õnnetut elu koos oma hirmsa tädi perekonnaga. See kõik aga muutub, kui öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt kutsutakse imelisse paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry leiab endale sõbrad, õpib võlukunsti ja astub vastu oma kõige hirmsamale vaenlasele.

Algab Harry Pottery teine õppeaasta Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Koolis. Kui Harry kohvreid pakib, saab ta ühelt kummaliselt olevuselt hoiatuse: tema naasmine Sigatüüka kooli põhjustavat hirmsa õnnetuse. Mõne aja möödudes hakkabki toimuma midagi kummalist ja seletamatut – keegi või miski hakkab õpilasi kiviks muutma. Kes see küll olla võib ja kuidas õnnestub Harryl oma kahtlustavatele kaasõpilastele tõestada, et see kivistaja tema pole?

Algab kolmas õppeaasta Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Koolis. Kooli saabunud lapsi ootab ees ebameeldiv üllatus. Azkabani võlurite vanglast on põgenenud ohtlik kurjategija ning kooli tuuakse vangivalvurid, kes on jubedamad kui vangid ise. Loomulikult satub Harry taas sündmuste keerisesse, kus talle on abiks truud sõbrad Ron ja Hermione.

Harry neljas õppeaasta ei kujune sugugi vähem seiklusrikkaks kui eelmised. Mustad jõud tõstavad taas pead. Esmakordselt ilmneb see lendluudpalli maailma karikavõistluste ajal. Harryl pole aga palju aega selle peale mõelda, sest ka Sigatüüka koolis hakkavad toimuma põnevad sündmused.

Harryt ootab ees viies kooliaasta. Ta teab, et Voldemort on tagasi tulnud ja kardab, et kohe algavad tema hirmuteod. Esialgu aga ei ole sõnagi ähvardavast ohust ei “Päevaprohvetis” ega ka mugude uudistes, mida ta üritab onu Vernoni ja tädi Petunia telerist vaadata. Teadmatus muutub väljakannatamatuks. Harry on valmis juba onu ja tädi majast põgenema, kuid siis satub ta mugude turvalisel tänaval vastamisi dementoritega ja ootamatud sündmused haaravad teda järjekordselt kaasa.

Lord Voldemort ja surmasööjad tegutsevad peaaegu varjamatult ning ohvreid on nii mugude kui ka võlurite seas. Harryt aga ootab uus õppeaasta ja ta soovib kannatamatult Dursleyde juurest minema saada. Sedapuhku on talle lubanud järele tulla Dumbledore ise. Mis on selle põhjus ja mida soovib Dumbledore talle näidata? See esimene üllatus ei jää viimaseks ja Harryl tuleb raamatu jooksul koos professor Dumbledore´iga nii mõnigi retk ette võtta.

Harry Potteri sarja viimases ja seitsmendas raamatus seisab Harry silmitsi raske ülesandega – leida ja hävitada Voldemorti varikätkid. Samal ajal on olukord võlurite maailmas raskeks muutunud – seal märatsevad surmasööjad ning kiusatakse taga muguverelisi võlureid. Muidugi aga on Harryl abiks tema sõbrad Ron ja Hermione ning Fööniksi ordu liikmed. Harry Potter lugude seitsmendas osas saavad lugejad vastuse paljudele seni vastamata küsimustele.

264 lk, kõva köide KOOD 1647

632 lk, kõva köide KOOD 2090

376 lk, kõva köide KOOD 1825

302 lk, kõva köide KOOD 1663

Miks lugeda Harry Potteri lugu? Tegemist on postmodernse muinasjutuga, mis hindab kõrgelt vanu häid inimlikke väärtusi: elu ennast, perekonda, sõprust, truudust ja usaldust. Teisalt täidab Potter hea poisteka põhikriteeriumid: on vaimukas ja põnev. Lapsevanematele meeldivad Potteri-raamatud seetõttu, et kogu oma otsatus tarkuses leiab täiskasvanu sealt hästi läbi kirjutatud struktuuri ja sügavalt lahti mõtestatud karakterid, mis kokkuvõttes panevad oma saatusele kaasa elama igaühe – vanusele vaatamata.

Milles se – tema isneb Potteri fe tohutu popula nomen arsus?

Üks olu li see, et semaid põhju Rowlin seid on go ki Ta kirju tab põn n väga hea ju ndlasti tuvestja evat lu lastele gu on . on kerg kerge kaasa , mille tegetunda j e sama a kelle studa. tes on m ga Nen u lisi koh inasjuttu, põ des raamatu nevust, ti, lege nd lü hea ja kurja v ide materjali üriastasse , selge et kang is, s el kestel n ased kasvava amuti see, dk in täiskas g võtavad en ogu sarja dale vä vanuea hehaav ga kaa Harry snevat sa vastutu al tema v atust ei otsus st. tan õlu armast kunstialased ud lõpuks us, sõp o skused ru , vajadu se korr s ja valmisole vaid al ohve k enna st rdada.

J. K. Rowlingi raamatud Harry Potterist on sajandivahetuse tähelepanuväär semaid laste- ja noortesarju, m ille tõlkimine ee ldab väga meisterlikku ja loov at keelekasutus t. Sarja ladus eestindus on tõ stnud eesti last e lugemishuvi.

856 lk, kõva köide KOOD 7763

Kirjastus Varrak Tõlkinud Krista Kaer, Kaisa Kaer 558 lk, kõva köide KOOD 073X

Potteri – raamatute esimeste osade ilmumisest on üksjagu aega möödas - ühed lapsed on koos Potteriga suureks saanud ja peale on kasvanud uus põlvkond, kes võlurpoisi seiklustest veel midagi ei tea. Paljud lapsed aga on nende vanemate sõnul just tänu Harry Potterile leidnud tee lugemise ja raamatute juurde.

Telli siit Harry Potteri raamatud – kas ühekaupa või koguni terve komplektina!

Kas teadsid, et …

Kirjastus Varrak Tõlkinud Krista Kaer 640 lk, kõva köide

• Harry Potterit on maailmas kokku müüdud üle 400 miljoni eksemplari, mis oletatavasti on teine tulemus Piibli järel. Raamatuid on tõlgitud 67 keelde. Raamatu neli viimast osa on püstitanud järjest rekordeid tiraaži läbimüügi kiirustes (Wikipedia).

KOOD 15224

1395.– Kõik seitse raamatut komplektihinnaga Kuidas kirjastus Varrak leidis Potteri ja otsustas selle välja anda? Raamatud Harry Potterist on eesti keelde tõlgitud tänu Varraku peatoimetaja Krista Kaerale, kes olles läbi lugenud kolm Harry Potteri raamatut leidis, et need on lisaks üldinimlikule teemale head ka keelemängude ja sõnarõhkude tõttu. Loomulikult ei osanud Krista Kaer tollal oodata nende raamatute nii suurt populaarsust…

1195.-

KOOD 15682

Tõlkija o n eestinda kirjeldanud, kuid miseks o li vaja lu as sarja oma sõn ua n ara trahhtag amat. Selle näid ö ete um Sigatüük ikuga skruudid, ks on a kool, le mugud, ndluudp paljud te all ja ise keelest p d seni praktilise st eesti uudunud sõnad.

• Harry Potteri autor Joanne K. Rowling oli töötu abirahast elatuv üksikema, kes kirjutas kohvikus istudes „Harry Potter ja tarkade kivi“ alguse. Nagu tõelises Tuhkatriinu loos ei võtnud üheksa kirjastust tema pakutud käsikirja vastu ning kahetsevad seda ilmselt nüüd kibedasti. • Harry Potteri tõlkijad Krista ja Kaisa Kaer said 2008. aastal lastekirjanduse tõlkepreemia ja Paabeli Torni auhinna tunnustusena kogu sarja tõlkimise eest.


INFO JA TEATED

INFO JA TEATED

Iseteeninduse täiendused raamatuklubi koduleheküljel

Boonuspunktidel nüüd laiemad kasutusvõimalused!

Alates veebruarist on raamatuklubi liikmete käsutuses kaks uut võimalust arvete tasumiseks kodulehel. Esiteks on võimalik tasuda oma arve kohe raamatute tellimisel. Kui soovitud raamatud on ostukorvi valitud ning tellimus saadetud, avaneb kliendi ees lehekülg, kus pakutakse võimalust kohe internetipanka maksma minna. (Näidis 1). Teil tuleb valida vaid sobiv pank ning siirduda maksma. Juhul, kui te ei soovi kohe maksta, võite sellelt lehelt väljuda ning teile saadetakse arve koos raamatutega nagu siiani. Teine uudne võimalus on vaadata alammenüüst „Minu tellimused” oma tasumata arveid ja maksta neid sealsamas kodulehekülje kaudu. Juhul, kui teil on mõne tellimuse eest arve tasumata, kuvatakse selle tellimuse juures link „Maksa arve netipangas” (Näidis 2). Vajutades sellele lingile avaneb võimalus minna internetipanka ja makse sooritada (Näidis 3). Mugav on selline võimalus just seetõttu, et pole vaja otsida arvet, summat, konto- ja viitenumbrit, vaid maksekorraldus on internetipangas juba teie eest valmis kirjutatud. Jääb üle vaid sisestada vajalikud koodid ning vajutada õiget nuppu. Tänu korrektsetele andmetele on laekumine raamatuklubi arvel juba samal päeval näha.

Alates sellest aastast on võimalik kogutud boonuspunkte kasutada lisaks auhinnaraamatute hankimisele ka teiste klubipakkumises olevate raamatute ostmiseks. Nimelt võrdub 1 boonuspunkt 10 krooniga ja täpselt nii palju kogutud punkte kui te kasutada soovite, saab maha arvata ostetava raamatu hinnast. Võtame näiteks 149-kroonise raamatu, mille puhul soovite ära kasutada 7 boonuspunkti: sellisel juhul arvestatakse raamatu hinnast maha 7 × 10 krooni ehk 70 krooni ning arvele tuleb summa 79.-, mis kuulub maksmisele tavakorras. Ühtlasi väheneb teie boonuspunktide hulk 7 võrra. Meie klubiliikmete seas on päris palju neid, kes on ostnud läbi aegade hulgaliselt klubiraamatuid, kuid pole seni ära kasutanud oma boonuspunkte. Nüüd on õige aeg seda teha! Kontrollige üle oma boonuspunktide arv ning valige nende eest just teile sobivaid raamatuid. Punktide olemasolu on kõige lihtsam kontrollida meie kodulehel www.serk.ee – Minu konto – Minu andmed. Kui teil ei ole interneti kasutamise võimalust, saate oma boonuspunktide arvu küsida raamatuklubi klienditeenindusest või Varraku kauplustest. Juhul, kui soovite ostu eest tasumiseks boonuspunkte kasutada, tuleb sellest informeerida klienditeenindust või kaupluses müüjat enne ostu vormistamist. Kodulehel tellides ja ostukorvi eest kohe tasudes boonuspunkte kasutada ei saa. Kuhugi ei kao võimalus valida auhinnaraamatuid – nende lunastamiseks kulub endiselt 5 boonuspunkti. Boonuspunkte saab kasutada ainult konkreetse ostu eest tasumiseks. Punkte ei vahetata rahaks. Tuletame meelde, et boonuspunkti annavad nii klubiraamat kui ka valikraamat. Seetõttu ei laiene boonuspunktidega tasumine nendele raamatutele.

1

Tule Suure Eesti Raamatuklubiga romantilisse PARIISI! Lennureis toimub 4.-7. juunil. Nelja päevaga jõuame külastada Louvre’i, tallata kuulsuste radasid Montparnasse’il, teha austusvisiidi Père-Lachaise’i kalmistule, kus puhkavad paljud maailma suurmehed ja -naised. Selgitusi jagamas ja teid hea haldjana kõikjal saatmas on kohalik elukutseline giid-reisisaatja, hinnatud raadio- ja teleajakirjanik Sirje Lefebvre. Reisile lisab väärtust asjaolu, et ööbitakse kesklinna hotellis, Montmartre’i mäe jalamil kus jalutuskäigu kaugusel on paljud peamised vaatamisväärsused – Louvre’i kunstimuuseum, Raekoda (Hôtel de Ville), Notre Dame’i katedraal, Moulin Rouge jpm.

2. päev, reede

1. päev, neljapäev

3. päev, laupäev

Lend Tallinn-Pariis. Suur tutvustav linnaring bussiga. Ooperiväljak, Suured Bulvarid, Louvre, Seine’i kaldapealne, Pont Neuf, Bastille väljak, Marais kvartal, Cite saar, Jumalaema kirik, Ladina kvartal, Pantheon, Eiffeli torn, Triumfikaar, Champs-Elysees, Concorde’i väljak, Moulin Rouge, Père-Lachaise’i kalmistu, kuhu on maetud väga paljud kuulsad loomeinimesed. Lõunasöök. Seejärel majutumine hotelli Montmartre’i kvartalis. Soovitame õhtusööki kunagises kunstnike kõrtsis Montmarte’i mäel (lisatasu).

Hommikueine hotellis. Jalustuskäik Kunstide sillal (Pont des Arts) ja Bercy Village’s. Rahvusraamatukogu külastus (u 1,5 tundi) Lõunasöök. Pealelõunal bussiekskursioon Versailles’sse. Lossi ja aedade külastus.

Hommikusöök hotellis. Jalgsiekskursioon Pariisi südames: Kuningapalee (PalaisRoyal), Pompidou kultuurikeskus, Cité saar, Sainte-Chapelle’i kabel ja Jumalaema kirik (Notre-Dame), Luxembourgi aed, Ladina kvartal. Külastame Parfüümimuuseumi ja kuulsat Pariisi Raekoda. Lõuna väikeses restoranis Ladina kvartalis. Pärastlõunal on soovijatel võimalus külastada koos giidiga Louvre’i kunstimuuseumi, nautida tunnipikkust laevasõitu Seine’i jõel ja külastada Eiffeli torni. Soovi korral aga võib aega veeta omapäi.

4. päev, pühapäev Hommikusöök. Reisisaatjaga jalutuskäik Montmartre’i mäele Kunstnike väljakule ja Sacre Coeur’i kiriku juurde. Bussitransfeer hotellist lennujaama. Lend Pariis-Tallinn. KLUBILIIKME HIND 8800.- sisaldab lennupileteid Tallinn – Pariis – Tallinn koos lennujaamamaksudega, bussitransfeere, eestikeelseid ekskursioone bussiga ja jalgsi, 3 ööd hotellis (2-kohalised toad) koos kerge hommikueinega, 5 metroopiletit, 4 lõunasööki, väljasõitu ja sissepääsupileteid Versailles’sse, Raekoja, Rahvusraamatukogu ja Parfüümimuuseumi külastusi koos giidiga. Tavahind

2 3

9300 kr. Soodustus kehtib ka klubiliikme ühele kaaslasele.

02.2009

21

SOOVIJATELE LISATASU EEST: Louvre’i ja Eiffeli torni sissepääsud, laevasõit Seine’i jõel, õhtusöök kunstnike kõrtsis, kõrgema kategooria hotell.

Registreeruda saab kõigis Go Traveli büroodes kuni 22. märtsini või kuni kohti jätkub. TALLINN: Reisikeskus Balti Jaam tel. 6 310 131, Kristiine Keskus tel. 6 310 147, 6 310 148, 6 310 150. TARTU: Tartu Kaubamaja tel. 6 310 222, 6 310 223. PÄRNU: Rüütli ärikeskus tel. 6 310 216, 6 310 217. VILJANDI: Tartu tn 4b, tel. 6 310 226, 6 310 227. RAKVERE: Tallinna tn 21, tel. 6 310 219, 6 310 220. JÕGEVA: Aia 1, tel. 6 310 213, 6 310 214. HAAPSALU: Posti 42. tel. 6 310 210, 6 310 210

NB! On veel vabu kohti raamatuklubi reisile Amsterdami ja Hollandi lilleaedadesse!

www.serk.ee

reis toimub 7.-15. aprillil Kohti on piiratud hulgal, kiirusta registreerumisega! Registreerumisel on parooliks ”Suure Eesti Raamatuklubi reis”

www.serk.ee

02.2009

20

Lisainfo Go Travelist 6 310127 või www.serk.ee š Klubi š Klubiüritused.


A

u s e ga

at

l li m

02.2009

am

Raamatus leiad üle 600 maagilise ja müstilise hieroglüüfi, märgi ja sümboli, kaasa arvatud alkeemia ja astroloogia sümbolite, pikti ja ruuni kirjade, hinduismi, budismi ja taoismi pühade sümbolite põhimõtted ja pühad tähendused.

Iga kord, kui oled kogunud VIIS BOONUSPUNKTI, võid endale valida siit leheküljelt

ar a

Brenda Mallon

A u hin n

Müstilised sümbolid

G

KINGITUSE ui

te

22

LII

os

Märkige oma valik tellimiskupongi vastavasse lahtrisse.

UD KLUBI

E!

AUHINNARAAMATUD

U

S

T TA

dv

älja

u sta m e ain

lt

ko

272 lk, kõva köide KOOD 16603

Meditatsioon. Lihtsad eneseabivõtted kodus, tööl ja reisil

Printsess Lillifee Monika Finsterbusch, Burkhard Nuppeney

Christina Rodenbeck

142 lk, pehme köide KOOD 14586

Meditatsioon pakub tõhusat võimalust lõdvestuda ja meelerahu saavutada. Käesoleva raamatu eesmärk ongi aidata teil sulandada meditatsioon oma kiiresse eluviisi, sest mediteerimine ei tähenda üksnes kinnisilmi lootoseasendis istumist – mediteerida on võimalik igal ajal, igas kohas ja meeleolus.

Printsess Lillifee elab muinasjutulises lillelossis keset imeilusat aeda. Hommikust õhtuni hoolitseb ta loomade ja taimede eest ning unustab sootuks haldjaballi ning viimasel hetkel selgub, et sinna pole tal küll midagi selga panna... 24 lk, kõva köide KOOD 13541

September 1944.

Inka. Machu Picchu valgus

Otto Tiefi valitsus

Antoine B. Daniel

Mart Laar

Inka-triloogia kolmas osa. Nad tulid Hispaaniast mööda merd – sada seitsekümmend konkistadoori kaheksakümne tuhande hämmeldunud inka vastu. Kuid konkistadoor Gabriel ja kummaliste võimetega inka printsess Anamaya armuvad teineteisesse ning inkade saatus on nüüdsest ainult nende kätes.

Otto Tiefi valitsuse liikmed teadsid, et tegemist on lootusetu ettevõtmisega. Ometi täitsid nad Eesti Vabariigile antud vannet lõpuni. Käesolev ülevaade on pühendatud 1944. aastal Eesti Vabariigi eest võidelnute mälestusele. 390 lk, kõva köide KOOD 13909

402 lk, kõva köide

KOOD 16283

Ametisõidu lõpp

Ühtekuuluvuse teel.

Heinrich Böll

Johan Laidoneri kirjad abikaasa Mariale

www.serk.ee

Nobeli auhinna laureaadi Heinrich Bölli lühiromaani kohta on öeldud, selle raamatu on kirjutanud humorist, kes peidab oma radikaalsust naljatamise taha, mille juures meil peaks, kui me veel päris nüriks pole läinud, naeruisu kaduma. 165 lk, kõva köide KOOD 16849

152 lk, kõva köide

KOOD 16023

Raamatusse on koondatud Laidoneri kirjad abikaasale Genfist, kus ta võttis osa Rahvasteliidu istungjärkude tööst. Kirjade näol on tegu ühtaegu nii isiklikku elu kajastava dokumendiga kui ka kommentaariumiga Eesti päevapoliitikale ja rahvusvahelistele suhetele 1930. aastate Euroopas. Koostanud ja kommenteerinud Irene Lään ja Toomas Hiio.

KLUBIREEGLID

1. Kõik klubi liikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubi ajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust kõikidelt eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida. 2. Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab paki postikulust. 3. Kui te klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, milleks on iga kuu 22. kuupäev. Teatage sellest ühel järgnevatest viisidest. klubi kodulehel: www.serk.ee e-kirjaga: raamatuklubi@serk. ee, Lisage kindlasti oma nimi ja klubiliikme number või telefon telefonil 646 0218 (tööpäeviti 9.00–17.00) SMS-sõnumiga: numbrile 1311: SERK (tühik) klubiliikme number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 5 krooni Täites ja postitades kupongi, mis on ajakirja tagakaanel või faksides selle numbrile 646 0149 4. Teatamata jätmist käsitleme tellimusena ning klubiraamat saadetakse välja.

tasuda arve alusel, mille leiate raamatupaki peal olevast kiletaskust. Kui pakis on klubiraamat või valikraamat, saate tellitud paki ilma postimaksuta. Kui pakis ei ole klubiraamatut ega valikraamatut, on postimaks 49 krooni ühe tellimuse kohta. 7. Iga viie boonuspunkti eest võite endale valida tasuta auhinnaraamatu. Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui boonuspunkte andvate raamatute eest on arved tasutud. 8. Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud on klubiliikmele soodushinnaga saadaval ka raamatuklubi müügipunktides Tallinnas – Rävala pst. 6, Kristiine Keskuses, Rocca al Mare kaubanduskeskuses, Rakveres Tammeri Raamatuäris ning Tartus Mattieseni Raamatukaupluses. 9. Juhul, kui olete andnud meile oma e-maili aadressi, saadame Teile iga kuu alguses klubija valikraamatu pakkumise ning enne 22. kuupäeva meeldetuletuse äraütlemistähtaja saabumise kohta. Raamatuklubi ei väljasta oma klubiliikmete kontaktandmeid kolmandatele osapooltele turundustegevuseks!

5. Klubi ajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka valikraamatut. Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonus10. Klubiliikmena tunnustatakse punkti ning vabastab postikuvähemalt 18-aastasi isikuid lust. Valikraamatust ei pea ära Eestis asuva aadressiga. Ühelt ütlema, kui Te seda ei soovi. aadressilt võib klubisse kuuluda üks inimene. 6. Raamatupaki saabumisel saadab kohalik postkontor Teile 11. Tellimuste täitmise aeg on koju teate. Paki eest saab keskmiselt 2 nädalat. • Ostetud raamatuid saab tagastada ainult praakeksemplari või eksliku saadetise korral. Selleks võta ühendust meie klienditeenindusega numbril 646 0218. • Raamatuklubi jätab endale õiguse esitada postikulu arveid 60 kr korra eest neile klubiliikmetele, kes on korduvalt jätnud raamatupaki välja ostmata. • Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda klubiliikmelt tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Tähtaegselt tasumata võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud 118 kr on klubiliige kohustatud täiendavalt tasuma.

a r Ä

t s a u ! n u

Veebruari klubiraamatust „101 ajaloo suurkuju” viimane äraütlemise päev on

22. veebruar


Virguta oma keha energiat

KLUBILIIKME NR

E E S -

J A

ALLKIRI

Emma Mitchell P E R E K O N N A N I M I

P E A L K I R I R A A M A T U K O O D

Juhul kui olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti, valin auhinnaraamatuks (vt. lk 22):

Seekordset klubiraamatut „101 AJALOO SUURKUJU”

EI SOOVI

02.2009

TEHKE RIST SIIS, KUI TE KLUBIRAAMATUT EI SOOVI!

OTSEPOST

SÕBRAPÄEVA ERIPAKKUMINE

Käeolev raamat uurib laialt levinud usku universaalsesse energiasse ning viise, kuidas leevendada harjutuste, meditatsiooni ja toitumise abil probleeme, mida toob endaga kaasa tänapäeva eluviis. Tavahind 207 krooni Kirjastus Varrak Tõlkinud Pille Runtal 152 lk, pehme köide KOOD 14494

KLUBIH

IND

69. 202.- -

Klubiliikmena tellin:

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Tellimiskupong

TAVA H I N D

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134, Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 646 0149 Koduleht: www.serk.ee E-post: raamatuklubi@serk.ee Kontod: Hansapank 221023684813 SEB 10220076013011

Veebruar_2009_1-11.indd  
Veebruar_2009_1-11.indd  

Viimane äraütlemise päev Kõigi veebruarikuu klubiraamatu "101 ajaloo suurkuju" ostjate ja tellijate vahel loosime välja tasuta koha Raamatuk...

Advertisement