Page 1

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI 02.2008

A

GI A I I R

D VA B A A

Palju häid raamatuid!

S T A PÄ E

90. VA

HE

ÜKS HELIN MUL HELISES RINNA SEES


KLUBIRAAMAT

02.2008Koostaja Peep Ilmet

Eluluule

Raamatu osad: • Millal maksan eide vaeva • Tuld haaras välgu praksuv süütenöör • Ma kõnnin hallil lõpmata teel • Ja sala laulavad mu vaiksed leinad • Õnneks ent mällu maailm juured on ajanud juba

www.serk.ee

KLUBIH

189.229.IND

TAVA H I N D

248 lk, kalingurköide ümbrispaberiga Kirjastus Varrak

KOOD 15811

Peep Ilmet, kes on ise luuletaja, on kokku pannud luulevalimiku, kus läbi poeesia kajas­ tatakse inimese eluringi. Sünd, lapsepõlv, noorusaeg, täiskasvanuiga, vanaduspõlv, surm – kõike seda annavad meie luuletajad edasi kaunilt, tähelepanelikult ja mõtlemapanevalt. Kogumikust leiab kirjandussõber inimese elu­ tee läbi niisuguste tuntud ja armastatud Eesti luuletajate pilgu nagu Juhan Liiv, Artur Allik­ saar, Gustav Suits, Marie Under ja paljud teised.


22. veebruar

Kui te pole selleks ajaks klubiraamatust loobumisest teada andnud, saadetakse raamat Teie elukohajärgsesse postkontorisse

Head klubikaaslased!02.2008

Viimane äraütlemise päev

Iga algus on raske. Nii oleme ka meie uue ühinenud raamatuklubi esimesel töökuul seisnud vastamisi nii mõnegi ootamatuse ja tehnilise probleemiga. Tahame teid kõiki tänada kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest – usume kindlalt, et üheskoos elame keerulised ajad üle ja edasi on võimalus ainult paremaks muu­ tuda. Raskustele vaatamata lubame, et meie kvali­ teet ei lange ja suhtumine teisse, kallid klubiliikmed, on ikka hooliv ja tähelepanelik.

itkuni. Õigupoolest elab luule meist ääretult kauem, sest aegade hämarusest kerkides kandub see tuleviku tundmatusse kaugusesse. Luule on eluks vajalik nagu õhk, mida nii endastmõistetavalt on kõikjal, ja selle puudu­ mist tajume alles lämbudes. Ka nendeni, kelle otsekokkupuuted luulega on pärast kooli jää­nud põgusaks, jõuab luule iga päev laulu­ sõna­de kujul. Olge siis õnnelikud ning hingake luulet, sest otsa see ei saa.

Luule on meie yle. Luule on meie all. Luule on meie ymber. Luule on meie sees. Raamatu koostaja Peep Ilmet

Suure Eesti Raamatuklubi juht

www.serk.ee

Luule saadab meid hällist hauani, hälli­laulust

Aga nüüd meie veebruari klubiraamatust. See pakub eelkõige taasavastamise rõõmu. Enamik luuletusi on tuttavad, mõned peas. Aga kuhu on nad laiali puistatud mu raamaturiiulis? Kõike kindlasti ei lei­ dugi. Koostamise printsiip koondab nad hoopis teisiti kokku ja annab tuttavale uue kõlavarjundi. Need armsad ja nii olulised luuletused on paigutatud mõttelisele kohale inimese elukaarel. Alustatakse lapsepõlve kui kordumatult kauni ja pöördumatult kadunu juurest. Kõik oli siis esimest korda. Edasi tuleb julgusest ja elujõust pakatav, võitlus­ himuline ja vabadustarmastav, kirge, armastust ja meelelisust tulvil noorus. Järgneb taltunud ja targemaks saanud, skepsist, aga ka sügist ja tumedust sisaldav mõtteluule. Inimelu lahutamatud osad on ka valu, lein ja igatsus. Ilus, hell ja puudutav. Viimane osa on justkui elutark kokkuvõte, leppimine. Mõtisklus sellest, mis aja möödudes alles jääb. See ongi eesti luule. Ja seda on nii hea üha uuesti kätte võtta. Elu erinevatel hetkedel.


KLUBIRAAMAT

02.2008Ekstaas

Tuisuvari

On päris kindel: jalge alla jääb sulle tuge liiga vähe, kui sa kõik tõkked teelt ei talla ja mööda enesest ei lähe. Kui suur on korraga su isu! Hing, ära ohus karda hukku, vaid senisest end lahti kisu ja keera vanad uksed lukku! Sind ümbritsevad jäised tuuled, ööst kerkib tühi mägiahel. Sa aimad sügavust ja kuuled metsloomi kaljuseinte vahel. Kui sa nüüd julgeks minna! Sillaks su ees siis kuristikud käänduks, hall kivi raskeid vilju pillaks ja kiskjad alandlikult taanduks.

Tulid tuisust kylmakangena koju kui võtsin sängis Su kaissu ytlesid midagi nii sooja ei teagi öösel ärkasin koputusest aknale tuisuööst kedagi leidmata võtsin Su kaissu ning mõtlesin midagi nii sooja ei teagi.

Betti Alver

Esimene vasikas

Peep Ilmet

Kojuigatsus Nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad, Tuul mängib lillelõhnaga – Mu ümber sala laulvad vaiksed leinad. Ja sääl, kus tee nii pikk ja tolmune Viib sinimetsa poole kaugele, Sääl kasekõne loob kui pilvi teele, Et kanda kojukutset minu meele. Ja sala laulvad minu vaiksed leinad, Et õitsvad kodus valged ristikheinad.

Ma seisan harkisjalu ja uudistan maailma. Mul on naljakas saba ja kaks suurt silma. Ja ma ei taha minna aia taha. Paul-Eerik Rummo

www.serk.ee

Ernst Enno

Kuidas ja millal tekkis Sul mõte neid suurepäraseid luuletusi just niiviisi, möö­ da inimese elukaart kokku kõlama panna? Oli see ras­ ke töö? Ettepaneku tegi kirjastus Varrak. Koostöös panime paika kogumiku ülesehituse ja mahu. Põhiteljeks otsus­ tasime võtta inimese elu­ käigu – hällist kuni hauani ja selle tahagi veel. Sellest Peep Ilmet ka osade pealkirjad. Koos­ tamine oli pingeline alates teisest alapealkirjast, sest luuletu­ si valides tuli korraga silme ees hoida nelja erinevat ala­ pealkirja. Raskus seisneb ka selles, et paljud hiilgavad luule­ tused sobiksid oma eri osade kaudu erinevate alapeal-

kirjade alla. Paigutasin need sisetunde järgi. See on ühe kuuekümneaastase luuletaja tunne ega pruugi lugeja oma­ga igas punktis ühtida. Siiski olen püüdnud selle poole, et luuletused oma järgnevuses haakuksid või vahel elevuse tekitamiseks ka vastanduksid. Kõige enamate luuletustega on esindatud Betti Alver, Artur Alliksaar, Ernst Enno. Palju on ka Kaplinskit, Liivi, Masingut. On nad Sinu jaoks olulisim osa Eesti luuletajatest? Ma ei vali luuletusi kunagi nende autorite vaid luuletuste endi järgi. Muidugi on see minu valik, kuid suvaline see ei ole. Ei mina ega keegi teine saa mööda vaadata sellistest Eesti luule suurkujudest nagu Juhan Liiv, Ernst Enno, Marie Under, Gustav Suits, Henrik Visnapuu, Heiti Talvik, Uku Masing, Betti Alver, Artur Alliksaar. Nende viljakus ei seisne ainult nende loomingu mahus ja hõlmavuses, vaid ka nende loomingu mõjus kõigile teistele luuletajatele. On muidugi mõeldav koostada luulekogumikke ilma nende loominguta,


teha Tahan ise vahet ilusal ja inetul, ida uue tähenduse le metul. ni el ve enda jaoks lahku Ise mõistatada varjud valgusest. ma Rada. Minna mööda O Päris algusest. Aita Kivi

Kahekesi

Lauliku hommik

Millal viljasid valmib me ulmadepuus, ma ei tea. Ainult tean, et kui ükskord nad sulavad suus, on nii lõpmata hea. Kuni kestab me lokkavais luhtades luus, ära peatu, mind vea. Minu ees on su heledalt lainetav juus ja su julguripea. Kui kord tühjeneb meeli meil kosutand kruus, hing kui enam end laulma ei sea, ja sa lahkud, ka siis ma ei usu, mu muus, et sind järgides teinuksin vea.

Jälle vaarun koju Pisarais ja purjus. Ah, kui naeruväärselt eluõnn mul nurjus! Jälle kord su hellus äratas mus looma Ime veel, et rentslis maoli ma ei rooma! Udus talihommik virgub sularõske. Äkki tabas laksuv lumipall mu põske. Noor ja kiljuv kari rõõmsaid piimakärsse rühkis koolimajja veerima mu värsse.

Artur Alliksaar

Helin Kui mina olin veel väikene mees, üks helin mul helises rinna sees. Ja kui mina sirgusin suuremaks, läks helingi rinna sees kangemaks. Nüüd on see helin pea matnud mind, ta alla rusuks on raugenud rind. See helin mu elu ja minu hing, tal kitsaks on jäänud maapäälne ring.

02.2008Heiti Talvik

Juhan Liiv

Mis Sa arvad, milline koht on luulel eestlase jaoks? Ma mõt­ len siis, kui ta ise ei ole luuletaja, literaat ega kirjandus­ õpetaja. Luule on eesti rahva jaoks olnud vaieldamatult väga tähtis. Kas selle tähendus on olnud suurem kui teistele rahvastele, on raske öelda. Kuigi Kr.J Petersoni hüüdküsimus: „Kas siis selle maa keel/ Laulutuules ei või/ Taevani tõustes üles/ Igavikku omale otsi­ da?“ sai laiemalt tuntuks alles sada aastat pärast selle kirju­ tamist, tegutses tekkiv haritlaskond nõnda, nagu tahaks just sellele küsimusele jaatavalt vastata. „Kalevipoeg“ omandas sellise ideoloogilise tähtsuse, et seda loeti kui ilmutusraamatut. Luules tõmmati Eesti piirid juba 1873-ndal aastal (Mihkel Veske „Kas tunned maad...”), kuigi juriidiliselt toimus see

alles 1917. Eesti riiki tunnustas maailm alles seitse aastat pärast selle ettekuulutaja Juhan Liivi surma. Luule on oma kasvamise käigus tohutult laienenud ja süvenenud ning ilma selleta ei kujuta tänapäeva eesti keelt üldse ette. Mis töö Sul nüüd, peale selle raamatu valmimist käsil on ja mis tulevikuplaanis? Juba lähemal ajal ilmub isamaaluule kogumik, mille koos­taja olen. See kogumik peaks andma palju ammendavama vastuse eelmisele küsimusele, et kui tähtis on luule eestlase jaoks. Seejärel tahaks kõigepealt lõpetada raamatuköitmise käsi­ raamatu „Koduköide“, mis on vahele tulnud kirjatööde tõttu aina edasi lükkunud. Ja eks ma ikka luuletan kah. Küsimustele vastas luuletaja ja klubiraamatu koostaja Peep Ilmet

www.serk.ee

kuid ilma nende loomingu mõjudeta ei ole see eesti keeles mõeldav.


VALIKRAAMAT

02.2008! a t u l u k i t Ilma pos ! i t k n u p s u n o o b b a n An

www.serk.ee

Sellest aastast pakume uuendusena välja või­ma­luse vali­da kahe boonuspunkte andva raamatu vahel või tellida hoopis mõlemad. Kui klubiraamatuks on enamas­ ti mõni tore ja praktiline käsi­ raamat või teatmeteos, siis valikraamatuks hakkab olema midagi mõnu­sat lugemiseks ja mõtteaineks – ilukirjandus, ajalooteos või bio­graafia. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saate soovi korral tellida. Iga valik­raamat annab samuti boonuspunkti ja vabastab postipaki postikulust.

Alexander McCall Smith sündis Rodeesias, praeguses Zimbabwes, kus ta ka üles kasvas ja koolis käis. Õpinguid jätkas ta Šotimaal Edinburghi ülikoolis õigusteaduse alal. Hiljem pöördus ta veel tagasi Aafrikasse ja õpetas Botswana ülikoolis õigusteadust, kuid praegu elab ta Edinburghis. Ta on kuulunud mitmetesse medit­siinieetikaga tegelevatesse

Alexander McCall Smith

komiteedesse ning õpetanud Edinburghi ülikoolis meditsiini­õigust. Praegu tegutseb Alexander McCall Smith peamiselt kirjanikuna. Lisaks on Alexander McCall Smith asjaarmas­tajast fagotimängija ja Tõeliselt Kohutava Orkestri asutaja. Tõeliselt Kohutavas Orkestris mängivad pille inimesed, kes väga mängida


! t a m a a r k i l a v i r a

veebru

Sellel aadressil asub kirjaniku poolt kujuteldav hoone,

02.2008kuigi tänav on Edinburghis ka päriselt olemas. Jutt käib

Alexander McCall Smith

SCOTLAND STREET 44

maja elanikest. Keskseks tegelaseks on Pat McGregor, noor tütarlaps, kes üürib osa korterist, mida ta jagab eneseimetlejast Bruce Andersoniga. Pat asub tööle galeriisse, mis kuulub kohmetule ja saamatule noormehele nimega Matthew. Peagi tutvub Pat ka antropoloogist naabri Domenica Macdonaldiga ja kunstnik Angus Lordiega. Lisaks elab majas veel ka imelaps Bertie, kelle kaudu tema ema Irene püüab elada

KLUBIH

oma elamata elu.

199.229.IND

TAVA H I N D

Mitmedki inimtüübid on kergesti äratuntavad: ema, Tõlkinud Virve Krimm Kirjastus Varrak 352 lk, kõva köide

KOOD 15361

kes tahaks, et poeg ta unistused täidaks, tema 5-aastane poeg, kes tahaks vahelduseks ka lihtsalt tavalise lapse elu elada. Daam, kes näeb end laiema intellektuaalse maailma kodanikuna, konservatiivide klubi liige, kes unistab eksklusiivse golfiklubi liikme­ kaardist, kunstnikud, galeriipidajad ja paljud teised, kelle

tahavad, aga eriti ei oska. Aeg-ajalt annab orkester kontserdi,

igapäevaseid väikesi rõõme ja muresid on kirjeldatud

kuhu on kutsutud enamasti orkestrantide pereliikmed ja

elegantselt, südamlikult ja haaravalt.

sõbrad ning pärast kontserti pakub orkester kuulajatele

Kuigi Alexander McCall Smith on tuntud just raama­

võileibu ja veini.

tute poolest, kus tema tegelased lahendavad mingeid

Kuulsaks sai McCall Smith eelkõige oma Botswana-

mõistatusi, jutustab „Scotland Street 44” peamiselt

teemaliste raamatutega, kus mõistatusi lahendab nutikas

sealsete elanike igapäevastest muredest ja rõõmudest.

laarsus veelgi, kui teleekraanidele jõuab nende järgi tehtud film, milles proua Ramotswet mängib tuntud laulja Jill Scott. McCall Smithil on veel teinegi naisdetektiiv – Edin­burghis elav filosoof Isabel Dalhousie, kes lahendab samuti oma leebel moel mõistatusi, mida elu talle pakub. Ka sellest sarjast on praeguseks juba üsna mitu raamatut ilmunud.

Väike juurdlus siiski toimub – ühe maali jälgede ajamine viib raamatu tegelased kokku ka šoti kõige tuntuma krimikirjaniku Ian Rankiniga, kes on päris elus Alexander McCall Smithi naaber. „Scotland Street 44” kõige suurem võlu on eri inim­ tüüpide ja tegelaste südamlik ja soe kujutamine.

Alexander McCall Smith on väsimatu, ta alustab aina uusi

Raamat sai nii populaarseks, et praeguseks on autor

projekte kirjutab töötlusi müütidest, lasteraamatuid, jätkab

sellele juba kaks järge kirjutanud.

pooleliolevaid raamatusarju ja suhtub kogu maailma leebelt ja heasoovlikult. Loodetavasti jätkub tal seda energiat ja

Krista Kaer

leebust veel kauaks.

Varraku peatoimetaja

www.serk.ee

proua Ramotswe. Tõenäoliselt kasvab nende romaanide popu­-


ILUKIRJANDUS

02.2008KLUBIHIND

219.-

Džäss

Talvine pööripäev

Toni Morrison

Rosamunde Pilcher

Raamatu süžee koosneks otsekui eri meloodiatest, mis põimuvad üheks viisiks. Romaan jutustab sellest, kuidas vanem mees tapab noore tüdruku, kes on olnud mõnda aega ta armuke. Sellega haakuvad vaheldumisi esile tõusvad kõrvalteemad. Muusika, džäss on vabaduse sümbol ning loob terve raamatu meeleolu.

Autor kirjutab talle omase soojusega inimestest, kellele saab talvine pööripäev ka omamoodi pööripäevaks elus. Vana maja pakub varju endisele näitlejannale Elfridale ja Oscarile, keda on vapustanud suur tragöödia. Majja satub veel mitu inimest, kellele elu on haiget teinud ja kes vajavad aega toibumiseks.

Tõlkinud Udo Uibo, Kirjastus Varrak Sari “20. sajandi klassika”, 192 lk, kõva köide

KOOD 13251

uus!

KLUBIHIND

249.-

Tõlkinud Virve Krimm, Kirjastus Varrak 432 lk, kõva köide, kordustrükk

KOOD 15354

Süda on üksildane kütt

Kojutulek Rosamunde Pilcher

Carson McCullers

Judith Dunbar leiab teise kodu oma sõbratari perekonnamõisas ning sealsete inimeste toetusel kasvab kohme­ tust tüdrukust kaunis ja enesekindel noor naine. Teine maailmasõda lõhub aga idülli ning pärast sõja lõppu seisab üleelatust muutunud Judithil nii otseses kui ka ülekantud tähenduses ees pikk tee koju.

Ühes lõunaosariikide linnas, milleks on ilmselt Columbus, mõtlevad raamatu 12-aastane kangelanna Mick, kohvikupidaja Biff Brannon, kindla tegevuseta joodik Jake Blount ja mustanahaline arst Benedict Mady Copeland enda jaoks Kristuse seisusse kurttumma Singeri, kes töötab juveelikaupluse omaniku juures. KLUBIHIND

239.-

KLUBIHIND

Tõlkinud Riina Jesmin Sari „20. sajandi klassika”, 296 lk, kõva köide

269.-

KOOD 14685

Tõlkinud Vilma Jürisalu, Kirjastus Varrak 845 lk, kõva köide, kordustrükk

KOOD 15217

Kolmteist talvist hetke

September Rosamunde Pilcher

www.serk.ee

Kristjan Sander

Kaks vanaprouat hakkavad maikuus kavandama balli, mis peaks toimuma septembris ja tooma kokku kõik Violet Airdile armsad inimesed. Haaravalt kirjutatud romaanis põimuvad erinevad suhtumised ja eri põlvkondade arusaamad. Sooja ja südamliku menuromaani peateemaks on lähedaste inimeste tähendus meile.

Peateemaks on ulmekirjanduse igikestev leitmotiiv - kohtumine tundmatuga. Osaliselt üheksakümnendate alguse Eestis toimuvas tegevuses paisatakse tegelased etturitena aegruumi piire ning inimlikke ajendeid ületavasse mängu. Kas sõprus ja kohusetunne loevad veel midagi? 2006. aasta romaanivõistlusel äramärgitud teos. KLUBIHIND

199.-

Kirjastus Varrak 312 lk, kõva köide

KOOD 15286

uus!

uus!

KLUBIHIND

179.-

Kirjastus Varrak, Tõlkinud Virve Krimm 512 lk, kõva köide, kordustrükk

KOOD 14500
Kaks linna Harri Sirola

Erik Tohvri

Intrigeeriv aatelugu Eesti lähiajaloost kuulsa soome kirjaniku pilgu läbi. Raamat on pühendatud vendadele Urbidele, kelle põnevat ja keerulist elukäiku Sirola seirab. See on lugu Eesti lähiajaloost. Tookordne Eesti paistis autorile korruptantide, Viru ärikate ja parteilaste jõustruktuuride ulme­ paradiisina.

Märtsikuise suurküüditamise tagajärjel orvuks jäänud Saima satub kasulapseks üksikusse rannatallu, kus valitseb ebausk ja vaimupimedus. Enne täisealiseks saamist kaotab tüdruk ka mõlemad kasuvanemad. Näib, et noore naise tee on määratud, aga ootamatust kohtumisest alguse saanud trotslik soov äratab temas peituvad väärtused.

219.-

KLUBIHIND

219.-

uus!

Kirjastus Varrak 272 lk, kõva köide

KOOD 15699

KLUBIHIND

219.-

Tõlkinud Silja Ild, Kirjastus Vision Book 390 lk, pehme köide

KOOD 984734

Arlington park

Koos ööga läände

Rachel Cusk

Beryl Markham

Noored äärelinna naised väikeste las­tega kodus – nende meelest on elu võtnud ootamatu pöörde ja nad kõik reageerivad eri viisil. Kes on maru­ vihane, sest talle tundub, et pereelus võidutsevad mehed, kes tõrjub surmamõtteid paanilise hoolikusega majapidamises, keda valdab ahastus ilu hävingu vältimatusest mõeldes.

Autobiograafilise raamatu autor oli esimene naine Keenias, kes sai elu­ kutselise piloodi litsentsi. Tema seiklusi ning julget karjääri selle metsiku maa piloodina on siin kirjeldatud värvikate detailidena nagu ka mitmekülgset ja lummavat elu Keenias kahekümnendatel-kolmekümnendatel aastastel.

Tõlkinud Kersti Unt, Sari „Moodne aeg” 224 lk, kõva köide, Kirjastus Varrak

KOOD 15293

KLUBIHIND

179.-

Tõlkinud Janina Karemäe, Kirjastus Olion 272 lk, pehme köide

KOOD 665220

Sven Regener

Elme Väljaste

Introvertne õllesõber Härra Lehmann elab oma pooleteisetoalises üürikorteris ja öistes Berliini kõrtsides vastutusevaba ja enda arvates ilusat elu. Vahetult enne kolmekümnendat sünnipäeva aga murrab tema armsasse rutiini üks häire teise järel. Lisaks kohtab ta naist, kel õnnestub ta romantilisse püünisesse meelitada.

199.-

Tõlkinud Tõnis Tatar Sari „ Moodne aeg”, 232 lk, kõva köide

KOOD 14692

uus!

Päriselu Proletariaadi puiesteel

Berliini bluus

KLUBIHIND

uus!

See on mõttereis minevikku, täis meenutusi elatud elust Proletariaadi puiestee kurjuse kolmnurgas, kus peremehetsesid kolm kanget joomameest: äi Albert koos kahe kiusliku naabrimehe – Jahimehe ja Viina­ mehega. Nähti ka naabermajas toimivat tõu­koerte luksushotelli ning Permi maffia salapäraseid öiseid äritsemisi. KLUBIHIND

198.-

Kirjastus Varrak 373 lk, kõva köide

KOOD 14555

www.serk.ee

KLUBIHIND

02.2008

Rannal õitseb kibuvits


ILUKIRJANDUS

02.2008

10

KLUBIHIND

209.-

Siin s! u u k i kõ

Niguliste õpilased

Tantsiv linn

Olle Lauli

Ivar Sild

Mahukas, hoogsa dialoogiga romaan, mille kohta on öeldud, et alla 16. aastastele ei ole see soovitatav. 2006. aasta romaanivõistluse II koht.

Romaan kirjeldab Tallinna gay-kogukonna elu. Tegelased tantsivad ennast­ unustavalt Tallinna ööklubides. Üks kahest kesksest tegelasest on homoprostituut ja teine oma homoseksuaalsust avastav filoloogiaüliõpilane. Kaks paralleelset liini on avameelsed, kohati naturalistlikud. Lõpus kaks peategelast kohtuvad.

KLUBIHIND

Kirjastus Verb 540 lk, kõva köide

99.-

KOOD 984017

Kirjastus Tuum 136 lk, kõva köide

KOOD 980651

Kõht külmetab

French ja Koulu Tarbatus

Milvi Lembe

Indrek Hargla

Eesti viimase aja kõige produktiivsema kirjaniku järjekordne eluline ja inimlik romaan. Võitnud loteriiga miljoni, otsustab Leelo, et elumuutus peab olema põhjalikum: tuleb leida mees. Elukaaslase otsimine kujuneb aga märksa seikluslikumaks ja ohtlikumaks, kui ta iial arvata oleks osanud.

KLUBIHIND

www.serk.ee

189.-

KLUBIHIND

139.-

KLUBIHIND

Kirjastus Tänapäev 200 lk, kõva köide

219.-

KOOD 625989

Kirjastus Verb 180 lk, pehme köide

KOOD 975251

Koomiline ja pöörane sissevaade maailma, mida pole kunagi olnud, kuid mis ometi tundub nii tuttav. Euroopa äärel asub Maavalla vabariik, mida võib ette kujutada kui mütoloogilisest MuinasEestist virgunud maad, kus segunevad talupojatarmukus, vanarahvatarkus ja tärkavad kodanlikud kombed.

Kirjastus Varrak 400 lk, kõva köide

KOOD 15279

Puudutus

Koos, see on kõik

Peeter Helme

Anna Gavalda

2006. aasta romaanivõistlusel neljanda koha pälvinud teos kirjanduskriitikuna tuntust kogunud Peeter Helmelt. Lugu noore intelligendi eneseotsingutest anonüümses Euroopa suurlinnas.

Õbluke Camille on öökoristajast kunstnik, Philibert on erudiit, aristokraat ja postkaardimüüja, Franck on naistemees ja andekas kokk ning tema vanaema Paulette küll nõrk aga elurõõmus. Need neli elavad kõik Philiberti hiidsuures korteris ja moodustavad tõelise pere­ konna, mida ühelgi neist pole kunagi olnud.

KLUBIHIND

259.-

Kirjastus Pegasus, Tõlkinud Pille Kruus 490 lk, kõva köide

KOOD 442058


KÄSIRAAMATUD 11

Imikute ja väikelaste massaaž ja refleksoloogia

02.2008

Beebimassaaž.

Uurimused on näidanud, et lähedus vanematega, silitamine ja paitamine mõjutavad oluliselt väikelapse arengut. Need beebid, keda regulaarselt masseeritakse, on palju tervemad, magavad rahulikumalt ja kannatavad vähem gaaside käes. Ühendades tsoonteraapiat massaažiga saab abi tavaliste lastehädade nagu kõhuvalu, nohu, seedehäired, hammaste tulek ja teiste vaevuste leevendamisel ilma ravimeid kasutamata. KLUBIHIND

149.-

Kirjastus Varrak, Tõlkinud Tiina Voolaid 112 lk, pehme köide, kordustrükk

KOOD 1531

Jooga sinu jaoks Tara Fraser

KLUBIHIND

199.-

Tõlkinud Ilme Rääk, Kirjastus Varrak 144 lk, pehme köide

KOOD 15040

uus!

Selles praktilises raamatus kirjeldatakse lihtsate sõnadega hatha jooga põhialuseid. Üle 200 värvifoto aitavad aru saada põhilistest asenditest ning nende põhjal koostatud harjutuste seeriatest. Kui olete algaja, aitavad samm-sammult antud seletused ja abistavad pildid teil joogaharjutustega algust teha. Kui käite juba joogatreeningul, leiate siit lisateadmisi ning ­juhiseid asendite võtmiseks kodus. Raamatus õpetatakse kohandama ­klassikalisi asendeid just teie vajadustele ja võimetele, nii et ükski asend pole enam päris võimatu. Raamat annab ka laiema ülevaate jooga ajaloost ja teooriast ning sellest, miks see on meile tänapäeval sama vajalik nagu muiste.

www.serk.ee

Juhised joogaoskuste järkjärguliseks arendamiseks kodust lahkumata


KÄSIRAAMATUD JA TEATMETEOSED 12

Eesti kunsti lugu

Lapsed on meie külalised

02.2008

Juhan Maiste

J. Prekop, C.Schweizer

Tartu Ülikooli kunstiajaloo professori uus teos tutvustab peamisi saavutusi nii eesti arhitektuuris, maalikunstis kui ka muudes valdkondades. Rohkete fotode ja teoste reproduktsioonidega illust­ reeritud raamat on ühtaegu nii fakti­ rohke monograafia kui ka ladus ja kaasa­kiskuv sissevaade Eesti ala kunsti- ja kultuuriellu.

KLUBIHIND

429.-

KLUBIHIND

259.-

Lapse kasvatamine tähendab eelkõige lapse tingimusteta aktsepteerimist ja armastamist koos tema iseärasustega. Kasvatamine on südame töö ja nõuab kannatlikkust. Selle raamatu ülesanne on muuta vanemaid teadlikumaks ja anda neile teada, mida omandab laps isiksuse arengu käigus esimese seitsme eluaasta jooksul. KLUBIHIND

Kirjastus Varrak 520 lk, kõva köide

189.-

KOOD 15545

Tõlkinud Ellen Suits, Kirjastus Pegasus 140 lk, pehme köide

KOOD 442034

Uus veinijuht

Eesti meeraamat

Kalev Kesküla

Koostaja Tiina Tammet

Uus veinijuht on eelmisega võrreldes täitsa uus raamat. Endiselt on raamatus veinimaade ülevaated, aga veinid on enamasti uued, sest möödunud kolme aastaga on meie valik tublisti muutu­ nud. Pudelipildi, maitsekirjelduse ja toidusoovitusega on esitatud 750 veini. Autori lemmikud on tähistatud aumärgiga.

Ligi 10 mesinikku üle Eesti jagavad nõuannete ja kogemuste kõrval ka meeretsepte. Meeraamatust saad teada, milline on Eesti mesinduse ajalugu; mida mesilased toodavad; kuidas töötab mesinik; millised on meie meetaimed; kuidas mett säilitada; miks mesi on tervislik. Raamatust leiad enam kui 100 mee­ retsepti!

uus!

Kirjastus Eesti Ekspress 530 lk, kõva köide

KOOD 985441

KLUBIHIND

229.-

Kirjastus Forma Media, Sari Kodu ja Aed raamat 100 lk kõva köide

KOOD 983027

www.serk.ee

209.-

Silmaringi reisijuht.

Sergei Stadnikov

Michael Leapman

Rikkalikult illustreeritud reisijuht eelkõige neile, kes on sügavuti huvitatud Vana-Egiptuse tsivilisatsioonist, aja- ja usundiloost. Tähestikulises järjekorras on detailselt kirjeldatud enim külastatavaid ajaloolis-kultuurilisi mälestisi. Lisaks Hanna Talvingu koostatud turistile igapäevaselt vajalik info.

Reisijuht tutvustab linna iga-aastaste sündmuste kalendrit, esitleb huvitavamaid piirkondi ja vaatamisväärsusi kaartide, fotode ja detailsete jooniste abil. Leiate ka värsket ja täpset infot selle kohta, kus peatuda, süüa, sisseoste teha, meelt lahutada, kuidas kirja saata, telefoniga helistada, allmaaraudteed kasutada jne.

Ajakirjade Kirjastus, Sari GO reisiraamat 180 lk, pehme köide

KOOD 427901

uus!

Egiptus. Kohtumine Vana-Egiptusega

KLUBIHIND

uus!

uus!

London

KLUBIHIND

429.-

Tõlkinud Mart Aru, Kirjastus Koolibri 450 lk, pehme köide, täiendatud kordustrükk

KOOD 018583


13

Tiibeti lõdvestus.

Teejuht kumnje massaaži ja liikumisharjutuste juurde – traditsiooniline Tiibeti jooga

idast ja läänest

Emma Mitchell

169.-

Tarthang Tulku

Käesolev raamat uurib laialt levinud usku universaalsesse energiasse ning viise, kuidas leevendada harjutuste, meditatsiooni ja toitumise abil prob­ leeme, mida toob endaga kaasa täna­ päeva eluviis. Tutvustatakse Hiina ja Jaapani arusaama energiast, Alexanderi tehnikat, massaaži, kiropraktika põhi­ mõtteid ja palju muud.

Tõlkinud Pille Runtal 152 lk, pehme köide, Kirjastus Varrak

Kumnje on lihtsate, ent efektiivsete raviharjutuste kogum. Autor on raamatusse valinud tõhusad harjutused, mida võivad julgelt teha nii noored kui vanad ilma õpetajata. Siin on istumis-, hingamis-, enesemassaaži- ja mitmesuguseid liikumisharjutusi – kokku rohkem kui 70 tiibeti lõdvestusharjutust. KLUBIHIND

169.-

KOOD 14494

Tõlkinud Maret Kark 144 lk, pehme köide, Kirjastus Varrak

KOOD 14470

Eesti kindakirjad

Terved jalad

Elo Lutsepp, Irina Tammis

Irmeli Liukkonen, Riitta Saarikoski

Selles raamatus on erinevaid kindakirju üle kogu Eesti. Võtsime eeskujuks etnograafilist päritolu kindakirjad Eesti Vabaõhumuuseumi kogudest, kuid lisasime kindaid, mis peitusid meie oma kappides, joonistasime mustrid maha, kohati ka veidi täiendasime ja parandasime neid.

KLUBIHIND

209.-

Kirjastus Tammerraamat 80 lk, kõva köide

KOOD 985113

uus!

Raamat sobib käsiraamatuks kodusesse raamatukokku ja kasutamiseks tervise­ õpetustundides. Siin on ohtralt kasu­ likku teavet laste jalgade ravi­misest. Raamatust on kasu apteekritele ja teistele, keda huvitavad jalgade hooldamiseks mõeldud tooted.

KLUBIHIND

209.-

Tõlkinud Viivi Variksaar, Kirjastus Medicina 316 lk, kõva köide

KOOD 829837

20 Eesti kalakohta II

Lihtne liikluseeskiri ja ohutu sõidu õpetus

Hanno Kask, Ralf Mae, Raimo Kummer, Endrik Tonsberg

Johannes Pirita Pika autoõpetajastaažiga liiklusaja­ kirjanik vaatleb seekord liikluseeskirja tavapärasest veidi erineva nurga alt. On välja toodud ja kommenteeritud just neid reegleid, mida autojuhid oma igapäevases praktikas kõige rohkem kasutavad. Ja liiklemine muutub neid praktilisi õpetusi järgides tõepoolest lihtsamaks.

Raamat tutvustab 20 Eestis olevat kalapüügikohta. Täpsemalt kirjeldatakse, kuidas antud kalastuskohta sõita, mida ja millega püüda, millised on loodus­ tingimused jne. Esimene osa ilmus 2005.

KLUBIHIND

269.-

Kirjastus Kalastaja 200 lk, kõva köide

KOOD 155422

uus!

uus!

KLUBIHIND

119.-

Kirjastus Ilo 128 lk, pehme köide

KOOD 579343

www.serk.ee

KLUBIHIND

02.2008

Virguta oma keha energiat. Elujõu saladusi


AJALUGU 14

Hitler 02.2008

II köide 1936–1945: Karistus

Ian Kershaw

! s u u

Rahvusvaheliselt ühe tunnustatuma Natsi-Saksamaa ajaloo uurija Ian Kershaw' kirjutatud kaheköiteline biograafia (ilm. 1998–2000) esitab tänaseni kõige põhjalikuma ja usaldusväärsema ülevaate Adolf Hitleri (1889–1945) elukäigust. Kasutades mitmeid uusi allikaid, laialdast erialakirjandust ja raken­ dades teravat allikakriitikat, pakub Kershaw ammendava kokkuvõtte mitte ainult Hitleri karjäärist, vaid kogu Saksamaa sotsiaalsest ja poliiti­ lisest ajaloost 20. sajandi esimesel poolel. Biograafia teine köide käsitleb Hitleri elu 1936. aasta valimisvõidust kuni tema enesetapuni 1945. aastal.

KLUBIHIND

459.-

Inglise keelest tõlkinud Rein Turu, Kirjastus Varrak 1008 lk, kõva köide

KOOD 15521

Viis sõpra, 20 000 vaenlase sõdurit ja saladus, mis võinuks muuta külma sõja kurssi

Kadalipp www.serk.ee

Barbara Masin

KLUBIHIND

299.-

3. 10. 1953 läks viis noormeest Tšehhoslovakkiast üle piiri IdaSaksamaale. Nende relvastuseks oli neli püstolit ja missiooniks viia USA võimudele põrutav salajane sõnum Tšehhoslovakkia kindralilt. Järgnes suurim külma sõja aegne inimjaht. Elanud üle mitu rasket relvalahingut, nälja ja külma, jõudis kolm neist lõpuks Lääne-Berliini.

Tõlkinud Kullo Vende, Kirjastus Varrak 400 lk, kõva köide

KOOD 15538

uus!

Ülevaade sõjalistest konfliktidest 1854. aastast kuni tänapäevani

Sõdade kroonika

Raamatus kajastub kogu maa­ ilmas toimunud sõdade ajalugu alates 1854. aastast kuni täna­ päevani. Info on siin esitatud huvitavas ajakirjanduslikus stiilis koos lahinguväljal tehtud fotodega. Pilkupüüdvad tabelid ja tekstikastid annavad üksik­ asjalikku infot oluliste uuenduste, sündmuste ja isikute kohta.

Paul Brewer

KLUBIHIND

319.-

Tõlkinud Rein Turu ja Tõnis Värnik 400 lk, kõva köide, Kirjastus Varrak

KOOD 14944


AJALUGU

229.-

Soome marssali mälestused

Mart Laar

Carl Gustaf Mannerheim

Kogumikku on paigutatud ajakirjanduses avaldatud rindereporterite artiklid ja luuletused, mis kajastavad eesti sõdurite tegevust 1943–1944. Pildimaterjal esitab mitmeid haruldasi fotosid sõjakirjasaatjatest, mis pärinevad valdavalt sõjakirjasaatja Jüri Remmelga arhiivist, ning sõjakirjasaatjate joonistusi.

Soome Vabadussõja valge kindrali, särava diplomaadi, vägede ülemjuhataja Talvesõjas ja Jätkusõjas ning riigihoidja ja presidendi elu oli kõige vahetumalt seotud iseseisva Soome riigi ja selle kestmajäämisega. Shveitsis vanaduspäevi veetes pani väärikas riigimees avalikkuse palvel kirja oma mälestused.

uus!

Kirjastus Grenader 366 lk, kõva köide

KOOD 422500

KLUBIHIND

239.-

Tõlkinud Elle Anupõld, Kirjastus Olion 350 lk, kõva köide

KOOD 665305

Esimeses maailmasõjas ja Venemaa vangilaagrites

Vene impeeriumid. Nende tõus ja langus eelajaloost Putinini

Philip Longworth

Aleksander Toots

KLUBIHIND

209.-

Kirjastus Grenader 240 lk, kõva köide

Mälestusteraamat läbielamistest rindelahingutes ja tagalas Esimeses maailmasõjas tsaariarmees, elust Eesti Vabariigis talupidajana, arreteerimisest sügisel 1944 ja Siberi vangilaagriaastatest. See on lugu ühest eesti mehest, kellel tuli taluda 20. sajandi esimese poole pöördelisi ja sündmusterohkeid aegu.

uus!

KOOD 422517

Selle raamatu eesmärk on uurida Venemaa imperialismi fööniksiloomust, et seda paremini mõista. Millest tuleneb kummaline agressiivsuse ja hapruse vaheldumine? Miks Vene impeeriumid lagunevad, nagu see juhtus 1240., 1600. ja 1918.aastal, seejärel aga tõuse­ vad tuhast varasemast tugevamana? KLUBIHIND

239.-

Tõlkinud Marek Laane, Kirjastus Tänapäev 490 lk, kõva köide

KOOD 626016

Saaremaa mõisad ja mõisnikud

ilmasõja suurimad heitlused

John ja Ljubica Erikson

Rikkalikult illustreeritud ülevaade kõikide teadaolevate Saaremaa territooriumil asunud rüütlimõisate ajaloost ja tänapäevast alates nende esmamainimisest. Raamatus räägitakse ka piirkonna mõisatega seotud tuntumatest baltisaksa aadlikest. Lisaks rüütlimõisate register kihelkonniti ja isikunimede register.

229.-

Kirjastus Argo 170 lk, kõva köide

KOOD 438099

uus!

uus!

Idarinne fotodel 1941–1945. Teise maa-

Alo Särg

KLUBIHIND

uus!

KLUBIHIND

259.-

Rohkem kui 300 pildiga, millest enamikku pole varem avaldatud, on „Idarinne fotodel” Teise maailmasõja tähelepanuväärseks dokumendiks. Selle raamatu pildid ei ole poseeritud, vaid näitavad ehedat elu, surma, kokku­põr­keid ja ellujäämist, nii lahinguis kui siserindel. John Ericksoni autoriteetsete saatetekstidega.

Tõlkinud Kullo Vende 256 lk, kõva köide, Kirjastus Varrak

KOOD 13978

www.serk.ee

KLUBIHIND

Sõjakirjasaatjad Saksa armees II maailmasõjas

02.2008

15


NOORTELE

02.2008

16

KLUBIHIND

159.-

Johnny ja Pomm

Väike lord Fauntleroy

Terry Pratchett

Frances H. Burnett

Johnny Maxwell ja tema sõbrad peavad midagi ette võtma, kui leiavad ühelt kõrvaltänavalt poolteadvusetult kohaliku kodutu naise, proua Tachyoni. Aga proua Tachyonil on lisaks hunnikule kahtlastele mustadele kottidele miskipärast ka võti teistesse aegadesse ja ajastutesse – muuhulgas ka 1941. aastasse.

Maailma lastekirjanduse klassikasse kuuluv lugu väikesest ameerika poisist, kes ootamatult saab oma Inglismaal elava põlisaadlikust vanaisa pärijaks. Väikese Cedricu aval ja sõbralik loomus võidab elus ja pärijais pettunud sünge lossihärra südame ja lähendab teda taas inimestele.

Tõlkinud Andris Feldmanis, Kirjastus Varrak 264 lk, pehme köide

KOOD 15484

uus!

KLUBIHIND

119.-

Tõlkinud Della Roos, Kirjastus Eesti Raamat 160 lk, pehme köide

KOOD 656402

Emahundi klann.

Taadu

Triloogia „Nõidade sõda” I raamat

Siiri Laidla Taadu tegutseb muhedasti väikese Pauli hoidjana. Peaasi – ta on keegi, kes on kogu aeg kodus. Lastel on kindlasti huvitav lugeda, et kaheaastane poisike ja üheksakümnene taat on paljuski sarnased. Kõndimine ja riietumine ei suju libedalt, hambaid on vähevõitu. Taaduga juhtub ka naljakaid äpardusi nagu pisipõnnigagi.

Maite Carranza Fantaasiaraamat noortele. 14-aastane Anaíd, kes elab eraldatud külakeses Püreneedes, ei tea saladusi, mida jagavad tema perekonna naised. Kuni tema ema salapärane kadumine seab ta silmitsi uskumatu ja jubeda tõega, ning tütarlaps peab ette võtma teekonna, mis on täis ohtusid aga ka põnevaid avastusi. KLUBIHIND

169.-

Tõlkinud Kret Kaasik, Kirjastus Varrak 416 lk, kõva köide

KOOD 15385

uus!

KLUBIHIND

89.-

Kirjastus Canopus

KOOD 984482

Havisuvi

Väike õunaröövel

Jutta Richter

Ebe Padu Illustreerinud Inga Kalistru

www.serk.ee

Lugu ühe lapsepõlve viimasest suvest. On Enne, Pärast ja Praegu. Praegu on silmapilk, mil Anna tahaks veel olla väike laps, sest lapsed ei pea seda teadma, mis täiskasvanute maailmas sünnib. See on lugu lootusest ja kurbusest, sõprusest ja armastusest, mis ka kõige raskematel hetkedel tröösti pakuvad.

KLUBIHIND

89.-

Kirjastus Koolibri 96 lk, kõva köide

KOOD 020456

uus!

Noore autori teine jutukogu lastele sisaldab 26 mõnusat, fantaasiarohket ja enamasti ka õpetlikku lugu, mille tegevus leiab aset maaümbruses – seene­ metsas, õunaaias, karjamaal, põllul. Laste kõrval on selles meeleolukas ja lastepärases raamatus kujutatud kasside, rottide, partide, lammaste jt lõbusaid toiminguid. KLUBIHIND

Kirjastus Eesti Raamat 136 lk, pehme köide

139.- KOOD 656389


Siin s! u u k i kõ

LASTELE 17

Julia Donaldson Lastelugu kõige nõrgemast metsa­ elanikust, kes tänu vaprusele ja kiirele mõtlemisele endast tugevamadki üle kavaldab. Ei teagi nüüd, kas suurem ja tugevam on väike hiir või tohutu hirmus Grühvel. Üks on kindel, lugejate südamed võidavad nad mõlemad!

Trace Moroney

KLUBIHIND

59.-

Tõlkinud Villu Kangur, Kirjastus Varrak 24 lk, kõva köide

KOOD 14098

Toredate piltide ja luuletustega raamat kõige pisematele. Karupoeg Oskar korjab metsas marju, et ema saaks maitsva koogi küpsetada. Aga metsas saab Oskar pealaest jalatallani marjamahlaseks! KLUBIHIND

39.-

Traktoritehas Elinor Bagnal, Steve Augarde

Tõlkinud Mari Kelve-Liivsoo, Kirjastus Varrak Papiraamat, 10 lk

KOOD 15095

Tore liikuvate piltidega raamat väikestele poistele näitab traktori valmistamist tehases. Tõmmatavad lapatsid ja palju liikuvaid osi – aseta kohale mootor, pane paika kopad ja kontrolli siis üle, kas kõik osad töötavad.

Karupoeg Oskari jutud. Uneaeg Trace Moroney Toredate piltide ja luuletustega raamat kõige pisematele. Karupoeg Oskar on juba väga unine ja poeb voodisse, et kuulata õhtujuttu. Küll see on tore aeg! KLUBIHIND

39.-

Tõlkinud Mari Kelve-Liivsoo, Kirjastus Varrak Papiraamat, 10 lk

KOOD 15101

KLUBIHIND

59.-

Tõlkinud Mari Kelve-Liivsoo, Kirjastus Varrak 10 lk, kõva köide

KOOD 15149

Bullerby lapsed

Unejutud kõige noorematele

Astrid Lindgren

Mathew Price, Atsuko Morozumi

Rootsi maakohas Bullerbys asub kolm talu, milles elab kuus last, kolm tüdrukut ja kolm poissi, kõik umbes samaealised. Vahel tegutsetakse koos, vahel tüdrukud ja poisid eraldi. Neil on lõbus, seiklusrikas ja turvaline lapsepõlv. Ilon Wiklandi originaal­ illustratsioonid, täielik väljaanne.

KLUBIHIND

179.-

Tõlkinud Vladimir Beekman, Kirjastus Sinisukk 248 lk, kõva köide

KOOD 141796

Karu, kes ei saa und, suur paks kass, kartmatu rebasekutsikas – sellest raamatust leiate toredaid tegelasi, kellest saab rääkida uusi vahvaid unejutte.

KLUBIHIND

49.-

Tõlkinud Mari Kelve-Liivsoo, Kirjastus Varrak 60 lk, kõva köide

KOOD 15170

www.serk.ee

Karupoeg Oskari jutud. Söögiaeg

02.2008

Grühvel


LUULE

02.2008

18

KLUBIHIND

149.-

Lõige

Saatmata kirjad

Doris Kareva

Priidu Beier

Puhas ja stiilne kuldlõige. Terav kui skalpell, habras kui aeg.

Juubelikogumik. Luuletusi aastatest 1976–2000. Koostanud Aidi Vallik.

Ihata igavest õnne olekski labane. Mis mängib, on elutunne. Sellest ei tagane.

Nii puhas on õhk su ümber et teda sisse pakkida võib ja müüa kui säravat kesta ei ükski või läppunud kamber ei ükski või kantselei ei ükski või ametkond sind vaid ainult mu avatud pihud ja ainult mu avatud hing hoiavad sind

uus! KLUBIHIND

Kirjastus Verb 56 lk, pehme köide

169.-

KOOD 984000

Kirjastus Verb 150 lk, kõva köide

KOOD 984024

Neli

Naised kirglised.

Valitud luulet 1914–1930

Katrin Väli

Ralf Rond

1970. aastate lõpus Noorte autorite luulesarja avanud Katrin Väli 30-aastase luuletajatee kvintessents, mis koondab viimase paari aasta seniavaldamata tekste.

1920-ndatesse unustatud luuletaja tõi eesti luulesse ühe unikaalse ja tervik­ liku maailma. Selle peategelasteks on naised – reetlikud, äraostetavad, alguses neitsid, pärast hoorad. Paraku ei läinud Rondi andelaad kokku eesti kirjanduse vaoshoitud üldpildiga, tema esikkogu määrati kohtuotsusega hävitamisele, süüdistatuna kõlblusetuses.

ilusad pikad read / palju huvitavaid sõnu / nõtke ja paindlik lause / maitsekas stiilne inversioon / ning taandub see kõik / saledale stroofile KLUBIHIND

65.-

uus!

Kirjastus Verb 70 lk, pehme köide

KOOD 975268

KLUBIHIND

159.-

Kirjastus Tänapäev 112 lk, kõva köide

KOOD 625675

www.serk.ee

Õrn Morpheus

KLUBIHIND

159.-

Kirjastus Varrak 112 lk, pehme köide

KOOD 13688

uus!

uus!

Maailmarändur.

Reet Sool

Eesti rännuluule antoloogia

Tegemist on luuletaja kolmanda luule­ koguga ja nagu ka teises kogus, võib sealt leida luuletusi nii eesti kui ka inglise keeles. Reet Soola luuletused on varjundirohked, tundlikud ning suurepärase keeletajuga.

Luulekogu sisaldab 160 rändamisega seotud luuletust sajalt autorilt, Kristjan Jaak Petersonist Contrani. Järelsõna on kirjutanud kirjandusteadlane Sirje Olesk.

Koostaja Tiit Pruuli

uus!

KLUBIHIND

159.-

Kirjastus GO Group 210 lk, pehme köide

KOOD 155453


PÕNEVUS JA KRIMI 19

Bernard Werber Prantsuse staarkirjaniku ja stsenaristi thrilleri tegevuse käivitab kuulsa professori mõrv, kes oli terve elu otsinud inimeste põlvnemise „puuduvat lüli„ ehk meie isade isa. Juhtumit hakkavad uurima seksikas naisreporter ja endine meesajakirjanik, et vaikima sunnitud professori rabav tõde päeva­ valgele tuua.

Populaarsel teleseriaalil põhinevad kriminullid. Kaks raamatut komplektihinnaga. Gil Grissom, Catherine Willows, Warrick Brown, Nick Stokes ja Sara Sidle lahendavad salapäraseid mõrvajuhtumeid Las Vegases. Komplek ti hind

190.-

KLUBIHIND

249.-

KLUBIHIND

219.-

Tõlkinud Ehte Puhang ja Ragne Kepler Kirjastus Tänapäev, PK, 288+312 lk

229.-

KOOD 624475

Kirjastus Varrak, Tõlkinud Pille Kruus 294 lk, pehme köide

KOOD 14807

uus!

Öövahtkond

Kiskja

Terry Pratchett

Patricia Cornwell

Sam Vimes satub äikesest tingitud ajanihke tõttu oma noorusaja AnkhMorporkisse. Ta näeb vaeva, et tema noorem mina ellu jääks ning kehastab seersant Keeli, meest, kes oli talle nooruses palju õpetanud. Lisaks tuleb tal hakkama saada ülestõusuga, mille kulgu ta juba ette teab. Kuid ajalool on varuks üllatusi.

Doktor Kay Scarpetta tegeleb Floridas sellega, mida ta kõige paremini oskab – paneb surnud oma lugusid jutustama. Teda paneb muretsema õetütar Lucy, kes veedab liialt aega odavates baarides. Siis aga leitakse noore naise laip, kelle kehal on samasugused käejäljed nagu õetütar Lucy on näinud oma viimase tüdruku kehal.

Kirjastus Varrak, Tõlkinud Allan Eichenbaum 368 lk, kõva köide

KOOD 15767

uus!

KLUBIHIND

219.-

Tõlkinud Kai Vaarandi, Kirjastus Varrak 360 lk, pehme köide

KOOD 15439

uus!

Pilk pimedusest

Taskutäis rukist

Peter Robinson

Agatha Christie

Peainspektor Alan Banks tegeleb Eastvale'i probleemidega. Naisi hirmutab piiluja, üks vana naine võib olla langenud mõrva ohvriks. Lisaks sellele tuleb Banksil toime tulla tõsiasjaga, et ta on sisse võetud noorest psühho­ loogist Jenny Fullerist.

Jõukas ärimees sureb mürgitamise tagajärjel. Selgub, et terve tema kodu on kahtlusaluseid täis: armukest pidav noor abikaasa, rahaahne poeg, isa peale pahane tütar. Miss Marple asub peagi asja uurima ja näib, et võti salakavala mõrtsuka leidmiseks peitub tuntud lastelaulus…

Tõlkinud Tiia Krass 288 lk, pehme köide, Kirjastus Varrak

KOOD 15422

KLUBIHIND

KLUBIHIND

89.-

Tõlkinud Ülla Jürviste, Kirjastus Varrak 224 lk, pehme köide

KOOD 15248

www.serk.ee

CSI: Patune linn CSI: Topeltmäng

02.2008

Meie isade isa


kodulehe tutvustus 20

02.08

Tutvu Lasteklubi pakkumisega ja soovita oma lapsele või sobivas eas tuttavatele!

Logi sisse – Sisesta kasutaja­ tunnus. Kasutaja­ tunnuseks on Sinu klubiliikme number (6097) 6097 Kati

Sisesta parool. Parooliks on Sinu eesnimi (Kati)

www.serk.ee

Minu andmed – Siin saad muuta oma isiku­ andmeid. Kui Sinu aadress on muutunud või Sa ei ole veel andnud meile oma e-maili aadressi, palun täida vastavad lahtrid ja vajuta „Saadan” nuppu. Samal leheküljel saad tulevikus muuta ka oma interneti parooli. Juhul, kui edastad meile oma e-maili, saadame iga kuu alguses Sulle klubi- ja valikraamatu pakkumise ning enne 22. kuupäeva meeldetuletuse äraütlemise tähtaja saabumisest. Raamatuklubi ei väljasta oma liikmete kontaktandmeid kolmandatele osapooltele turundus­tegevuseks! Minu tellimused ja Minu eitused – siin näeb tulevikus meile saadetud tellimusi ja klubiraamatust äraütlemisi.

Tutvu suurepärase liitumispakkumisega, mis kehtib veebruarikuu lõpuni ja soovita tuttavatele. Vihje soodsast võimalusest raamatuklubiga liituda on ka tore sõbrapäeva üllatus.


www.serk.ee

Tellimine – siit saad tellida kõiki selle kuu klubiajakirjas olevaid raamatuid. Vali soovitud toode ning lehekülje vasakusse ülanurka tekib Sinu ostukorv koos seesolevate raamatutega. Vajutades „vaata ostukorvi” saad kontrollida raamatute koguseid ja nimetusi. „Saada tellimus” edastab Sinu ostusoovi meile.

02.2008

21

Vaata ostukorvi

Klubiraamatust äraütlemine – Mugavaim viis klubiraamatu eitamiseks. Mine leheküljele, vajuta ainult nuppu „Saada” ja Sinu eitus jõuab kiiresti meieni.

Hea klubiliige, korrektsed kontaktandmed tagavad, et meie ajakiri jõuab õigel ajal Sinu postkasti. E-maili teel Sulle saadetud meeldetuletus lihtsustab äraütlemistähtaja meelespidamist. Kui Sul puudub ligipääs internetile, saad oma muutunud või puuduvad isiku­ andmed saata meile mugavalt ajakirja lõpus oleva „Makstud vastus” kupongiga.

Seoses raamatuklubide ühinemise ja maksetingimuste muutumisega on mõned kliendid unustanud tasuda oma eelmisel aastal kättesaadud raamatupakkide eest. Palun kontrolli, kas kõik Raamatuklubi poolt Sulle esitatud arved on ikka makstud! Täname õigeaegselt tasutud arvete eest nüüd ja edaspidi!

www.serk.ee

Kas arved on makstud?


22

Läänemere mereröövlid 02.2008

Juha Ruusuvuori Põhjalikule ajaloolisele faktimaterjalile tuginedes kõneleb autor köitvalt vanadest piraadikindlustest, keskaegsetest Läänemere hirmuvalitsejatest vitaalivendadest, hilisemast vaenust rootslaste ja venelaste vahel ning kuulsate mereröövlite värvikast elust.

U

S

UD KLUBI LII G

A

Iga kord, kui oled kogunud VIIS BOONUSPUNKTI, võid endale valida siit leheküljelt E!

AUHINNARAAMATUD

T TA

KINGITUSE

Märkige oma valik tellimiskupongi vastavasse lahtrisse.

232 lk, kõva köide

KOOD 623207

Kolm päevikut

Energiavampiirid

Maria von Rosen ja Ingmar Bergman

Joe H. Slate Ilmselt on igaüks kogenud, et mõne inimesega suhtlemiseks kulub rohkesti energiat. Autor usub, et enda kaitsmiseks energiakaotuste vastu on olulisim tugev sisemine süsteem. Pakutakse erinevaid harjutusi ning lihtsaid vahendeid energiataseme tõstmiseks.

Päevikud algavad päevaga, mil Ingrid Bergmanil diagnoositakse vähk. Sellest hetkest jälgitakse paralleelselt kolme erineva inimese päevikuid – Ingrid Bergmani, Ingmar Bergmani ja nende tütre Maria. „Kolm päevikut” on sügavalt isiklik perekonnalugu. 232 lk, kõva köide

264 lk, pehme köide

KOOD 623541

KOOD 952948

Rõdu- ja terrassililled

Viirpuumets

Clare Matthews

Maeve Binchy

See ohtralt fotodega illustreeritud käsiraamat pakub efektseid ja taskukohaseid ideid aia, rõdu või aknalaua kaunistamiseks taimekastide ja -pottidega. Potiaial on palju plusse – potis saab kasvatada peaaegu kõiki taimi ja potiks kõlbab enam-vähem iga anum.

Väikeses Iiri linnakeses Rossmore’is hakkab elu muutuma. See ei ole enam unine väikelinn, kust noored inimesed laia ilma rändavad. Plaanitakse ka uue möödasõidutee ehitamist, mis peaks kulgema läbi viirpuumetsa, kus asuv kaev on pühendatud Pühale Annile.

144 lk, pehme köide

288 lk, kõva köide

KOOD 9782

KOOD 14241

Jämedate varrastega kiirelt kootud

Lissaboni öö Erich Maria Remarque

www.serk.ee

Sally Harding

Ühel ööl Lissabonis, kui vaene sõjapõgenik saadab igatseva pilguga Ameerikasse minevat laeva, astub tema juurde mees, kellel on kaks piletit ja lugu. Lugu, milles armastuse hind on mõõtmatu ja kurjuse pärandus põhjatu. Noor­mees kuulab lummatult lohutut jutus­tajat ja nende vahel tekib mõne tunniga katkematu side.

See kudumisraamat pakub rohkem kui 20 kudumi – kottide, sallide, padjakatete, pleedi ning vaipade - jaoks suurepäraseid kujundusi, huvitavaid lõngu ja lihtsaid mustreid. Jämedate varrastega kudumine läheb väga ruttu – ühel päeval kood ja järgmisel juba kasutad. 128 lk, kõva köide

264 lk, kõva köide

KOOD 154X

KOOD 624159


KLUBIREEGLID

6. Raamatupaki saabumisel saadab 1. Kõik klubi liikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubi ajakirja, kohalik postkontor Teile koju kus tutvustatakse antud kuu teate. Paki eest saab tasuda arve klubiraamatut ja uudiskirjandust alusel, mille leiate raamatupaki kõikidelt eesti kirjastustelt. peal olevast kiletaskust. Kui pakis Ajakirjast saab soodus­hinnaga on klubiraamat või valikraamat, raamatuid tellida. saate tellitud paki ilma posti­ maksuta. Kui pakis ei ole klubi2. Klubiraamatuks valitud raamatut raama­tut ega valikraamatut, on ajakirja esimestel lehekülgedel on postimaks 49 krooni ühe põhjalikumalt tutvustatud ja selle tellimuse kohta. hind on eriti soodne. Iga klubiraamatu ost annab ühe boonus- 7. Iga viie boonuspunkti eest võite punkti ja vabastab postikulust. endale valida tasuta auhinna­ raamatu. 3. Kui Te klubiraamatut ei soovi, 8. Klubiraamat ja teised antud kuu tuleb sellest kindlasti teatada enne viimast äraütlemispäeva, pakkumises olevad raamatud on milleks on iga kuu 22. kuupäev. klubiliikmele soodushinnaga Teatage sellest ühel järgnevatest saadaval ka raamatuklubi viisidest. müügipunktides Tallinnas – klubi kodulehel: www.serk.ee Rävala pst. 6, Kristiine Keskuses, e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, Rocca al Mare kaubandus­ Lisage kindlasti oma nimi ja keskuses, Eesti Draamateatris klubi­liikme number või telefon ning Rakveres Tammeri telefonil 6460 218 Raamatuäris. (tööpäeviti 9.00–17.00) 9. Juhul, kui olete andnud meile SMS-sõnumiga: numbrile 1311: oma e-maili aadressi, saadame SERK (tühik) klubiliikme number Teile iga kuu alguses klubi- ja (tühik) klubiraamatu kood. valikraamatu pakkumise ning SMSi hind on 5 krooni enne 22. kuupäeva meelde Täites ja postitades kupongi, mis tuletuse äraütlemistähtaja on ajakirja tagakaanel või saabumise kohta. Raamatuklubi faksides selle numbrile 6460 149 ei väljasta oma klubiliikmete 4. Teatamata jätmist käsitleme telli­ kontaktandmeid kolmandamusena ning klubiraamat saadetele osapooltele turundustakse välja. tegevuseks. 5. Klubi ajakirjas tutvustatakse 10. Klubiliikmena tunnustatakse põhjalikumalt ka valikraamatut. vähemalt 18-aastasi isikuid Iga valikraamatu ost annab Eestis asuva aadressiga. Ühelt samuti ühe boonuspunkti ning aadressilt võib klubisse kuuluda vabastab posti­kulust. üks inimene. Valikraamatust ei pea ära ütlema, kui Te seda ei soovi. Tellimuste täitmise aeg on keskmiselt 2 nädalat. • Raamatuklubi jätab endale õiguse esitada postikulu arveid 60 kr korra eest neile klubi­liikmetele, kes on korduvalt jätnud raamatupaki välja ostmata • Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda klubiliikmelt tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Tähtaegselt tasumata võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud 118 kr on Klubiliige kohustatud täiendavalt tasuma.

NB!

Saada meile oma uuenenud või puuduvad andmed tagakaane kupongil või kodulehel www.serk.ee  Minu konto  Minu andmed

a r Ä

! a t s u un

Veebruari klubiraamatust „Eluluule” viimane äraütlemise päev on

22. veebruar


ERIPAKKUMINE

Kui su koer saaks rääkida. Koolitusjuhend kahejalgsetele

Dr Bruce Fogle

E R I PA K K U

69.198.-

MIN

TAVA H I N D

Tõlkinud Tiina Voolaid 160 lk, kõva köide

KOOD 13572 Iga koeraomanik teab, kui kergesti koerad sobituvad oma peremeest ümbritseva inimesele omase keskkonnaga. Kõigist koos meiega ela­ nud liikidest on koer inimesega kõige paremini kohanenud. Neil oleks nagu üleloomulik võime aru saada, mida me tahame. Kuid kas meie taipame ligilähedaseltki sama hästi, mida tahavad koerad? See raamat aitab mõista oma koera käitumist ja kehakeelt, treenida teda suhtlema nii inimeste kui teiste loomadega.

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134, Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 646 0149 E-post: raamatuklubi@serk.ee

E

SEESRIIGIAASTAPÄEVADVABA02.2008HEPaljuhäidraamatuid!AKLUBIRAAMATRaamatuosad:•Millalmaksaneidevae  
SEESRIIGIAASTAPÄEVADVABA02.2008HEPaljuhäidraamatuid!AKLUBIRAAMATRaamatuosad:•Millalmaksaneidevae  

ÜKS HELIN MUL HELISES RINNA SEES R I I GI A A S T AP Ä E V A D VA B A 02.2008 H E Palju häid raamatuid! A KLUBIRAAMAT Raamatu osad: • Millal...

Advertisement