Page 1

Water voor SomaliĂŤ

Foundation Deegaan - Claes de Vrieselaan 94 a, 3021JT Rotterdam, www.fdeegaan.nl


Probleembeschrijving en project SomaliĂŤ wordt al sinds lange tijd geteisterd door extreme droogte. Mede door de uitbraak van de burgeroorlog, heeft het land (onder andere) gebrek aan goede watervoorzieningen. Deze ontberingen hebben desastreuze gevolgen: mensen hebben water nodig om te overleven. Voor henzelf, maar ook voor het onderhouden van hun vee, waar zij in hun voedselvoorziening en inkomsten voornamelijk van afhankelijk zijn. In de relatief veilige deelstaat Himan & Heeb ligt Bahdo. Deze handelsstad omvat een (relatief jonge) populatie van ongeveer 80.0001 mensen en biedt een thuis aan vluchtelingen uit de omliggende deelstaten (ongeveer 3.000). De toenemende waterschaarste werkt de aanwezige armoede en honger in de hand en verhoogt het risico dat men zijn toevlucht zoekt in criminele activiteiten. Om de gezondheid, veiligheid en sociaaleconomische situatie van de mensen in de regio te waarborgen en te bevorderen, is structurele watervoorziening van onschatbare waarde.

1

Himan & Heeb regional administration 5-year development plan (2011 – 2015), security, community development & piracy eradication; Himan & Heeb Administration. Zie bijlage 3 voor het ontwikkelingsplan.

Foundation Deegaan - Claes de Vrieselaan 94 a, 3021JT Rotterdam, www.fdeegaan.nl

Foundation Deegaan, Water voor Somalie  

Somalië wordt al sinds lange tijd geteisterd door extreme droogte. Mede door de uitbraak van de burgeroorlog, heeft het land (onder andere)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you